of 4 /4
PROFESIONALNI SUPSTRATI

PROFESIONALNI SUPSTRATI - Agroarm...Beli treset Baltički beli treset Crni treset Bentonitna glina Perlit Supstrat za kontejnere, sa viso-kim vazdušnim kapacitetom, namenjen za setvu

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROFESIONALNI SUPSTRATI - Agroarm...Beli treset Baltički beli treset Crni treset Bentonitna glina...

 • PROFESIONALNISUPSTRATI

 • SUPSTRATI PREMIUM KVALITETA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU Lociran u Oldenburgu-Nemačka, Floragard predstavl-ja sinonim za premium klasu proizvoda na polju trese-ta i supstrata već praktično 100 godina. Najkvalitetni-je sirovine i vrhunski aditivi su osnova za proizvodnju supstrata koji perfektno zadovoljavaju potrebe proiz-

  vođača i poljoprivrednih kultura kojima su name- njeni. Moderno opremljena centralna laboratorija i eks-perimentalni staklenik su u službi stalnog razvoja i nap- retka. Sve osnovne sirovine i aditivi koji se koriste u proiz-vodnji supstrata, kako u severno nemačkim tako i u baltičkim postroje- njima, prolaze kroz detaljnu proveru, a naročito se obraća pažnja da kvalitet savršeno odgovara kulturama za koje će biti korišćen. Cilj ovakvog pristupa je da se obezbedi maksimalna ujednačenost i da se omogući proizvođačima da dobiju idealnu osnovu za uzgajanje mladihbiljaka.

  Osnovne komponente supstrata i njihova namenaBeli treset Crni treset

  • najkvalitetniji baltički i severno nemački beli treset

  • povećava vazdušni kapacitet• poboljšava strukturnu stabilnost

  supstrata• povećava poroznost supstrata

  • baltički i severno nemački crni treset premium kvaliteta

  • povećava vodni kapacitet• olakšava usvajanje vode• stabilizuje pH i EC vrednost

  supstrata

  Kompleksno đubrivo - svi naši supstrati imaju dodato vrhunsko kompleksno đubrivo PG-Mix 18-10-20.Mikroelementi - svi naši supstrati u svom sastavu imaju Floraspur - kompleks mikroelementa sa visokim sadržajem lako dostupnog gvožđa (Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe i Zn).Instatant plus - patentirani okvašivač Instatant plus nalazi se u svim našim supstratima i ima zadatak da poveća kapacitet vode i obezbedi lako vlaženje supstrata, naročito kada je suv.Kreč - u sastavu svih supstrata nalazi se kreč uz pomoć koga je pH vrednost izbalansirana na 5,6.Bentonitna glina - pojedini supstrati imaju dodatu najfiniju bentonitnu glinu koja doprinosi prvenstveno stabilizaciji EC i pH vrednosti supstrata, a ujedno povećava vodni kapacitet i olakšava vlaženje.

  Uticaj pojedinih komponenti na karakteristike supstrata

 • Izaberite supstrat koji vam odgovara!Pravilan izbor supstrata, obezbeđuje optimalnu podlogu za razvoj korenovog sistema što je od presudnog značaja u početnim fazama rasta.

  Supstrati za setvu

  Supstrati za pikiranje

  NazivStruktura

  Azot (mg/l)

  Fosfor (mg/l)

  Kalijum (mg/l)Soli (g/l)

  Bentonit

  NazivStruktura

  Azot (mg/l)

  Fosfor (mg/l)

  Kalijum (mg/l)Soli (g/l)

  Bentonit

  Problemi koji nastaju uslučaju kada se setvenisupstrat koristi za pikiranje

  • struktura setvenih supstrata je prilagođena fazi klijanja i nicanja i pogodna je za punjenje kontejnera male zapremine.

  • u saksijama vremenom dolazi do sleganja setvenih treseta čime se narušava vazdušni režim, supstrat se teže drenira, postaje vlažniji i hladniji, na površini se ponekad stvara sloj algi.

  • kao posledica dolazi do narušavanja razvoja korena, slabijeg usvajanja hraniva a biljke zaostaju u porastu.

  • sve ovo ima direktan uticaj na prinos kuture koja se uzgaja, a naročito se odnosi na prve rodove plodovitih kultura, kao što su paradajz, paprika i krastavac.

  FLORADUR® B SEED FLORABALT SEED 2 SMIX FLORABALT SEMI 2superfina fina fina

  140 180 14080 100 80

  190 230 190

  0,8 0,8 0,8

  - - da

  FLORABALT POT CLAY MEDIUM-COARSEsrednje gruba

  210

  120

  2601,2

  da

  FLORABALT POT CLAY COARSEgruba

  210

  120

  2601,2

  da

 • Beograd-Vrčin Moše Pijade 19 b, tel: 011/3739020, fax: 011/3739013Čačak Preljina bb, tel: 032/380-132, fax: 032/381-132Futog Železnička bb, tel: 021/897-393 fax: 021/897-466Niš Ivana Milutinovića 30, tel: 018/4285-162, fax: 018/4285-010www.agroarm.rs

  Pregled supstrata iz naše ponude

  Setva

  Naziv supstrata Sastav pH(CaCl2)Soli(g/l) Struktura Primena

  veličina saksije/

  kontejnera

  superfina

  fina

  fina

  fina

  superfina

  fina

  Beli treset

  srednje gruba

  srednje gruba

  srednje gruba

  gruba

  Ožiljavanje

  Pravljenje kocki

  Pikiranje

  grubaHansatorf 3,5 0,2Čist beli treset namenjen zapravljenje sopstvenih mešavinai poboljšanje strukture zemljišta.

  5,6 0,8

  5,6 0,8

  5,6 0,8

  5,6 0,8

  5,6 0,8

  5,6 1,3

  5,6 1,3

  5,6 1,2

  5,6 1,2

  5,6 1,2

  Floradur® B Seed

  Florabalt® Seed 2

  TKS® 1 Seed

  SMIX Florabalt® Semi 2

  Floradur® B Cutting

  Floradur® A MT Block Hi-Cube

  pravljenjekocki

  kontejneri

  kontejneri

  kontejnerii saksijedo 7 cm

  kontejneri

  kontejneri

  saksije 8 - 11 cm

  saksije 8 - 11 cm

  saksije 8 - 11 cm

  saksije > 12 cm

  TKS® 2 PotMedium-Coarse

  Floradur® B PotMedium-Coarse

  Florabalt® Pot ClayMedium-Coarse

  Florabalt® PotClay Coarse

  +pesak

  +pesak

  Beli treset Baltički beli treset Crni treset PerlitBentonitna glina

  Supstrat za kontejnere, sa viso-kim vazdušnim kapacitetom,namenjen za setvu povrća i cveća

  Supstrat za setvu sa višimkapacitetom vode, namenjenza setvu povrća u proleće i leto

  Supstrat za setvu sa višim kapaci-tetom vode i glinom, namenjenza setvu povrća u proleće i leto

  Supstrat sa nemačkim belimtresetom, pogodan za setvu i pikiranje u manje čaše

  Univerzalan supstrat za ožilja-vanje, sa visokim vazdušnimkapacitetom pogodan i za setvu

  Supstrat idealan za pravljenjekocki, pogodan za povrće i cveće

  Univerzalan supstrat za pikiranjeod nemačkih treseta, pogodan za saksije preko 8 cm

  Supstrat za saksije 8-11 cm, pogodan za povrće i balkonskebiljke

  Univerzalan supstrat za pikiranje sa dodatkom gline

  Univerzalan supstrat za pikiranje sa dodatkom gline