of 5 /5
Vodič kroz supstrate i treset

Vodič kroz supstrate i treset The substrate range - Granum Agro … · 2016-05-03 · Klasmann Base supstrat je visokokvalitetni bijeli treset koji ima reguliranu pH vrijednost,

Embed Size (px)

Text of Vodič kroz supstrate i treset The substrate range - Granum Agro … · 2016-05-03 · Klasmann...

The substrate range Vodi kroz supstrate i treset

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinagnjojiva

pH(H2

Struktura Namjena

SeedlingSubstrat za sjetvu

Mjeavina dva puta prosijanog, vrlo finog bijelog sphagnum treseta, i smrznutog crnog sphagnum tre-seta. Dodano specijalno vodotopivognjojivo, mikroelementi i ovlaiva.

0,7 g/l 6,0 Vrlo fina(0-5 mm)

Preporuuje se za sjetvu sporo rastuih i na solosjetljivih biljaka. Pogodan za automatiziranesjetvene linije.

Steckmedium za oiljavanje reznica

Mjeavina vrlo finog bijelog sphag-num treseta i 25% vol. perlita, 1 7,5 mm. Dodano vodotopivo gnjojivo, mikroelementi i ovlaiva.

0,5 g/l 6,0 Fina(0-10 mm)

Preporuuje se za oiljavanje i razmnoavanje reznica svih vrsta cvijea i ljekovitog bilja. Pogo- dan za automatizirane sjetvene linije.

Substrat 1 za klijalite i saksije

Mjeavina bijelog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodano vodotopivo gnjojivo i mikro-elementi.

1,0 g/l 6,0 Fina(0-10 mm)

Vienamjenski supstrat za sjetvu i proizvodnju spororastuih i na sol osjetljivih biljaka u malim po-sudama i saksijama do 9 cm.Pogodan je za direktnu sjetvu ljekovitog bilja.

Substrat 2 za saksije

Mjeavina bijelog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodano vodotopivo gnjojivo i mikro-elementi.

2,3 g/l 6,0 Srednja(0-30 mm)

Vienamjenski supstrat za proizvodnju biljaka tole-rantnih na sol, kao to su Pelargonium, Chrysanthe-mum, Fuchsia.

TonSubstrat za saksije

Mjeavina bijelog sphagnum treseta, smrznutog crnog sphagnum treseta i 40 kg/m3 glinenih granula (2-8 mm). Dodano vodotopivo gnjojivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Srednja(0-30 mm)

Vienamjenski supstrat za proizvodnju iroke palete biljaka u saksijama i na gredicama. Idealan za biljke sa osjetljivim korjenovim sustavom, kao i za vrste koje rastu pri slabijem osvjetljenju (Cyclamen, Pela-rgonium, Primula, Fuchsia)

ContainerSubstrat

za velike saksije

Mjeavina krupnog bijelog sphagnum treseta, smrznutog crnog sphag-num treseta i vapna. Dodano vodo-topivo gnjojivo i mikroelementi.

1,5 g/l 5,5 Srednja(0-30 mm)Preporuuje se za gajenje ukrasnog grmlja i drvea u velikim kontejnerima (1,5 litara) za dui period.

PREPORUKA ZA KORITENJE SUPSTRATA

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinagnjojiva

pH(H2O)

Struktura Namjena

Potgrond Pza rasad -

kontejneri i hranljive kocke

Mjeavina smrznutog crnog sphag-num treseta i vrlo finog bijelog sphagnum treseta. Dodano vodo-topivo gnjojivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Fina(0-5 mm)

Vienamjenski supstrat za proizvodnju rasada povra. Preporuuje se za kontejnere i hranljive kocke do 6 cm (zelena salata, kupus, celer)

Potgrond Hza rasad kontejneri i

hranljive kocke

Mjeavina smrznutog crnog sphag-num treseta i vrlo finog bijelog sphagnum treseta. Dodano vodo-topivo gnjojivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Fina(0-5 mm)

Vienamjenski supstrat za proizvodnju rasada povra. Preporuuje se kontejnere i hranljive kocke vee od 6 cm (rajica, paprika, krastavac, lube-nica, dinja)

Traysubstrat

Za sjetvu i klijalita

Mjeavina vrlo finog bijelog sphag-num treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodano vodo-topivo gnjojiivo, mikroelementi i ovlaiva.

1,3 g/l 6,0 Vrlo fina(0-5 mm)

Preporuuje se za proizvodnju rasada povra u plit-kim posudama i malim kontejnerima. Pogodan za proizvodnju rasada brzorastuih biljaka.

Tray Tobacco substrat

Za setvu duvana

Mjeavina vrlo finog bijelog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphag-num treseta. Nizak nivo soli (< 0,2 g/l), jer gnjojivo nije dodato. Dodati su mikroelementi (100g/m3).

nema 6,0 Vrlo fina(0-5 mm)

Supstrat namjenjen za proizvodnju rasada duhana. Idealan za floating sistem.

Proizvodnja povra

Proizvodnja cvijea, ljekovitog i ukrasnog bilja

Veliina saksije Koliina supstrata potrebna za 1.000 saksije * Broj saksija za m3 supstrata *6 130 - 160 6900

8 230 - 280 3920

9 330 - 380 2820

9 x 9 x 9,5 600 - 650 1600

10 460 - 510 2060

10 x 1 0 x 11,5 920 - 970 1050

11 670 - 720 1440

12 880 - 930 1150

13 1100 - 1200 870

1,5 l Cont. 1700 - 2000 540

2,0 l Cont. 2300 - 2600 410

Potronja supstrata u ovisnosti od veliine saksije

pairanje 70 litara

* Prosjeni podaci, bazirani na zapremini po EN 12580

Razlika ovisi od vlanosti supstrata, strukture, naina sadnje,dubine presaivanja, itd.

pakiranje 70 litara

Klasmann TS supstrati pakiranje 250 litaraKlasmann TS supstrati imaju reguliranu pH vrijednost i sadre dovoljno hranjiva, ali su, zbog svoje strukture i sadraja bijelog treseta, skloni isuivanju, te nisu pogodni za samostalnu upotrebu. Preporuujemo da se jedna bala Klasmann TS substrata mijea sa 2 do 5 vrea nekog od gotovih supstrata od 70 litara.

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinagnjojiva

pH(H2

Struktura Namjena

Klasmann TS 1fine

Za sjetvu i sadnju

Mjeavina finog bijelog sphagnum treseta i vodotopivog gnjojiva + mikroelementi. Dodan ovlaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Vrlo

fina 0 5 mm

Za sjetvu, pikiranje i proizvodnju u saksijama (do 11 cm) cvijea i ukrasnih biljaka osetljivih na sol.Preporuuje se za sjetvu, pikiranje i proizvodnjnu rasada povra u kontejenrima.Idealan za proiz-vodnju rasada duhana u floating sistemu, uz do-datak vermikulita (30%).

Klasmann TS 1standard

Za sjetvu i sadnju

Mjeavina bijelog sphagnum treseta,vapna, vodotopivog gnjojiva i mikroelemenata. Dodan ovlaiva.

1,0 g/l 6,0 Standard 0 25 mmPreporuuje se za sjetvu, pikiranje i gajenje bilja-ka osetljivih na sol.

Klasmann TS 2standard Za saksije

Mjeavina bijelog sphagnum treseta i vodotopivog gnjojiva + mikroelementi. Dodan ovlaiva.

2,0 g/l 6,0 Standard 0 25 mm

Za lisnate i cvjetajue ukrasne biljke tolerantne na sol, koje zahtjevaju vie hraniva, u saksijama do 11 cm.

Klasmann TS 3standard

Za saksije i kontejnere

Mjeavina vrlo dekompostiranog bijelog sphagnum treseta, mljevenih tresetnih vlakana (20%), vodotopivoggnjojiva i mikroelemenata. Dodan ovlaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mm

Za pikiranje i proizvodnju balkonskog cvijea u saksijama (11-13 cm), (Impatiens, Surfinia, Pelargonia, Fuxia, Primula, Viola).Za proizvodnju rasada povra u kontejnerima.

Klasmann TS 3 + Glina Za saksije

Mjeavina vrlo dekompostiranog bijelog sphagnum treseta, glinenih granula (20 kg/m3), vapna, vodotopi-vog gnjojiva i mikroelemenata. Dodan ovlaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mmZa pikiranje i proizvodnju balkonskog cvijea u saksijama (do 11 cm).

Klasmann TS 3 + Perlit Za saksije

Mjeavina vrlo dekompostiranog bijelog sphagnum treseta, perlita (20%), vapna, vodotopivog gnjojiva i mikroelemenata. Dodan ovlaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mmZa pikiranje i proizvodnju balkonskog cvjea u saksijama (do 13 cm).

Klasmann Base supstrat pakiranje 250 litaraKlasmann Base supstrat je visokokvalitetni bijeli treset koji ima reguliranu pH vrijednost, sadri mikroelemente i dodan je ovlaiva. Namjenjen je za proizvodnju supstrata u hortikulturi (samostalno pravljenje smjea) i za poboljanje strukture zemljita. Da bi se mogao koristiti za rasad, poto u njemu nema hranjiva, potrebno je dodati 1-3 kg/m3 Yara mila komplex 12-11-18 ili ga mijeati sa 4-5 vrea nekog od gotovih supstrata.

Klasmann Baltica pakiranje 250 litaraKlasmann Baltica je visokokvalitetni bijeli treset. Nema reguliranu pH vrednost, bez dodanog gnjojiiva i mikroelemenata. Bez patogena, biljnih tetoina i bolesti. Namjenjen je za proizvodnju supstrata (samostalno pravljenje smjea) kao i za poboljanje strukture zemljita. Da bi se poveala pH vrijednost na 6,0 potrebno je dodati 4 kg fino mljevenog vapna na m3. Koristiti vapno koje sadri najmanje 80 % CaCO3.Izuzetno je vano provjeriti pH vrijednost smjee koju ste sami napravili prije samog koritenja.

Klasmannsupstrat Sastav

Koliinagnjojiva

pH(H2

Struktura Namjena

Klasmann Baltica Prirodni bijeli sphagnum treset bez aditiva. nema 3,5 - 4,5 Standard

0 25 mmZa poboljanje kvalitete zemljita i za samostalnu proizvodnju supstrata.

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinagnjojiva

pH(H2

Struktura Namjena

Base Substrate 2standard

Osnovnisupstrat

Mjeavina bijelog sphagnum tre-seta, vapna, mikroelemenata i ovlaivaa.

Nema 6,0 Standard 0 25 mm

Osnova kod samostalnog mjeanja substrata za proizvodnju rasada i gajenje balkonskog cvjea i biljaka na otvorenom u posudama do 12 cm.

VODI KROZ KLASMANN SUPSTRATE ZA VAE BILJKESjetva semena Oiljavanjereznica Saksije i kontejneri

Biljna vrsta

Pot

gron

d P

Pot

gron

d H

See

dlin

g S

ubst

rat

Tray

Sub

stra

t

Klas

amnn

TS

1 fin

e

Ste

ckm

ediu

m

Sub

stra

t 1

Sub

stra

t 2

Ton

Sub

stra

t

Con

tain

er s

ubst

rat

Kla

sam

nn T

S 1

st

anda

rd

Kla

sman

n TS

2

Kla

sman

n TS

3

stan

dard

Kla

sman

n TS

3

+ gl

ina

Kla

sman

n TS

3

+ pe

rlit

Ageratum Gorua ljubav

Alyssum umenica

Antirrhinum Zjevalica

Asparagus

Begonia Elatior

Begonia Semps - Stalnocvetajua

Calceolaria Papuica

Campanulla Zvoni

Chrysanthemum Krizantema

Cineraria cruentes

Cyclamen Ciklama

Dianthus Karanfil

Fuchsia Minuica

Geranium

Gerbera

Gloxinia

Hibiscus Sirijska rua

Hydrangea Hortenzija

Impatiens vodenika

Kalanchoe

Lisnato-dekorativne vrste za saksije

Lobelia

Paprati

Pelargonium Pelargonije

Petunium Petunija

Phlox

Poinsettia Boina zvijezda

Primula - Jaglac

Saint Paulia Afrika ljubiica

Salvia Kadulja, alfija

Senecio

Streptocarpus

Tagetes - Kadifa

Verbena

Viola wittrockiana mauhica

Vrste za gredice

etinari

Rasad ukrasnog grmlja

Nisko dekorativno grmlje

Travnati pokrivai zemljita

Ljekovito i zainsko bilje

Rasad povra

Plavi patlidan

Kupusnjae

Celer

Krastavac

Salata

Lubenica i bostan

Paprika

Rajica

Jagode

Mogua upotreba

Preporuka

KLASMANN BIG BALEPotovani proizvoai, nudimo Vam i Klasmann proizvode u velikom pakiranju, tzv. BIG BALAMA: - Klasmann TS i Base supstrat u pakiranjima od 5,8 m3. Baltica u 5,5 - 6,0 m3. - Potgrond H, Substrat 1 i Substrat 2 u pakiranjima od 2,5 m3

Prednosti- Jeftinije nego 70 lit. odnosno 250 lit. pakiranje- Smanjeni trokovi odlaganja otpada- Uteda u vremenu- Smanjen rizik kontaminacije supstrata u toku skladitenja- Co-ekstrudirana, UV otporna folija oko Big Bale spreava razvoj algi- Zbog kompresije prilikom pakiranja Big Bala zauzima manje skladinog prostora

Dimenzije 0,80 x 1,20 mVisina ( visno o supstrat )

1,60 do 2,00 mZapremina ( visno o supstrat )

2,5 m3 do 6,0 m3

Masa ( visno o supstrat )700 kg do 1200 kg

Tehniki podaci

vrijemetedi tedinovac

Zastupnik za BiH: GRANUM d.o.o.Tasovii bb88300 apljina Tel.: 036 805 212Fax: 036 808 543

www.granum.baE-mail: [email protected]