Click here to load reader

PROCESUL-VERBAL nr. 38 nr.38 al... · PDF file Procesul-verbal nr.38 al ședinței publice a CA din 02 septembrie 2019, ora 16:00 Pagina 2 din 20 4. Cu privire la aprobarea formularelor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROCESUL-VERBAL nr. 38 nr.38 al... · PDF file Procesul-verbal nr.38 al ședinței...

 • CONSILIUL

  AUDIOVIZUALULUI

  AL REPUBLICII MOLDOVA

  THE AUDIOVISUAL

  COUNCIL OF THE

  REPUBLIC OF MOLDOVA

  MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46

  Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71

  e-mail: [email protected], http://www.audiovizual.md

  MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46

  Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71

  e-mail: [email protected], http://www.audiovizual.md

  PROCESUL-VERBAL nr. 38 al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului

  din 02 septembrie 2019, ora 16:00

  Mun. Chişinău,

  Consiliul Audiovizualului,

  bir. 203, Sala de ședințe

  TOTAL MEMBRI AI ŞEDINŢEI :

  TOTAL DECIZII APROBATE :

  ANEXE:

  8

  4

  Deciziile CA nr. 38/120, 38/121, 38/122, 38/123

  PREŞEDINTE: Dragoş VICOL

  MEMBRI PREZENȚI:

  Tatiana BURAGA, Veronica COJOCARU, Artur COZMA, Dorina

  CURNIC, Olga GUŢUŢUI, Iulian ROȘCA, Lidia VIZIRU

  MEMBRI ABSENŢI: Corneliu MIHALACHE

  DGLAM: Lilia GUȚU

  DJR:

  Grigore CHIȚANU

  INVITAȚI: Conform Listei participanților, reprezentanților instituțiilor

  audiovizuale, publice și/sau private prezenți în cadrul Ședinței

  publice a CA (în anexă)

  ORDINEA DE ZI:

  NR.

  CRT. DENUMIREA CHESTIUNII

  RESPONSABIL

  DE PREGĂTIRE RAPORTOR

  1.

  Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a

  condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată

  „Sun Communications” SRL pentru studioul TV prin

  cablu „Sun TV”

  DLA T. CANȚER

  2.

  Cu privire la neprezentarea înregistrărilor video

  de către furnizorii de servicii media „MBC” și „Zona

  M”

  DMTV V. CECAN

  3.

  Cu privire la prezentarea informațiilor de către

  furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția

  Republicii Moldova privind condițiile de oferire a

  spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte

  servicii conexe concurenților electorali

  DCD M. PĂDURE

  mailto:[email protected] http://www.audiovizual.md/ mailto:[email protected] http://www.audiovizual.md/

 • Procesul-verbal nr.38 al ședinței publice a CA din 02 septembrie 2019, ora 16:00

  Pagina 2 din 20

  4.

  Cu privire la aprobarea formularelor privind

  informația despre volumul de emisie electorală

  (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în

  cadrul rubricilor special create pentru reflectarea

  campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv

  informația despre spoturile de educație

  electorală/informare a alegătorilor la alegerile

  parlamentare noi și la alegerile locale generale din 20

  octombrie 2019

  DCD M. PĂDURE

  5. Cu privire la examinarea petiției „STV IT

  Company” SRL

  DJR I. BURBULEA

  D. VICOL:

  Gr. CHIȚANU:

  D. VICOL:

  D. CURNIC:

  D. VICOL:

  Gr. CHIȚANU:

  D. VICOL:

  AU VOTAT:

  D. VICOL:

  – Bună ziua tuturor, onorată asistență, stimați colegi. Cvorumul necesar

  pentru desfășurarea ședinței este asigurat. Înainte de a propune atenției

  Dvs. aprobarea Ordinii de zi, aș dori să solicit excluderea subiectului nr.

  2. Și o să explic din ce cauză. Este vorba despre subiectul privind

  neprezentarea înregistrărilor video de către furnizorii de servicii media

  „MBC” și „Zona M”. este vorba despre faptul că au fost returnate

  scrisorile care le-au fost expediate de către noi și nu avem certitudinea că

  scrisorile au ajuns. Returul a ajuns la noi și nu avem semnătura și

  confirmarea că au fost recepționate. Și din această cauză, ca să nu fie

  creată această situație prin care nu avem certitudinea că au fost acceptate,

  că au fost venite în adresa celor două posturi de televiziune, solicit

  permisiunea Dvs. ca să amânăm examinarea acestor chestiuni, până avem

  certitudinea că scrisorile au ajuns la destinație și avem semnătura fizică,

  propriu-zisă. Direcția juridică, este ok soluția asta?

  – Da. Chiar solicităm să fie amânată ca să nu încălcăm procedura.

  – Vă rog, dna Curnic.

  – Termenul ne permite, da?

  – Termenul ne permite, da?

  – Da. Permite. Nu a fost sesizare, nu a fost petiție.

  – Este regulamentar. Stimați colegi, mai sunt alte propuneri pe marginea

  Ordinii de zi? Dacă nu, atunci, cu această precizare, pe care am rugat eu

  s-o operăm, rog să aprobăm Ordinea de zi. Cine este pentru, rog să votați:

  PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.

  COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.

  – Unanim. Eu mi-am adus aminte încă, stimați colegi, voiam să mai fac o

  precizare. Eu o să vin la următoarea ședință cu date exacte, dar voiam să

  fac o precizare, să sensibilizez opinia publică și, în primul rând,

  organizațiile internaționale, donatorii noștri externi și societatea civilă în

  privința unei situații care s-ar putea să fie una care să aibă repercusiuni

 • Procesul-verbal nr.38 al ședinței publice a CA din 02 septembrie 2019, ora 16:00

  Pagina 3 din 20

  AU VOTAT:

  D. VICOL:

  negative asupra activității Consiliului Audiovizualului. Este vorba despre

  faptul că pe data de 18, dacă nu mă înșală memoria, iunie, Parlamentul a

  fixat data alegerilor locale pentru data de 20 octombrie. Alegerile locale,

  generale și alegerile parlamentare noi, acele 4 circumscripții. Noi, în

  consecință, am solicitat, la mijlocul lunii iulie, suplimentarea fondului de

  salarizare, ținând cont de faptul că monitorizarea trebuie să aibă loc

  inclusiv în sărbătorile legale, cât și în zilele de sâmbătă și duminică.

  Conform calculelor pe care le-am făcut noi, mă refer la Direcția finanțe și

  economie, era vorba de suma de aproximativ 250 mii de lei pentru

  acoperirea tuturor cheltuielilor legate de remunerarea activității în zilele

  de odihnă, fiindcă acolo există o prevedere separată, remunerarea are loc

  dublu, se remunerează față de zilele obișnuite ș.a.m.d. Nu am primit, din

  păcate, nici un răspuns. Scrisorile au fost adresate atât în adresa

  Ministerului Finanțelor, Comisiei parlamentare de profil, în adresa

  Președintelui țării, în adresa tuturor factorilor de decizie. Am repetat

  această scrisoare de câteva ori, acest text, cu specificarea că timpul trece

  galopant și avem nevoie de un anumit răspuns. Și, iată, azi suntem în data

  de 02 septembrie și eu voi veni cu acest apel în ședința următoare, dacă

  până la următoarea ședință nu vom avea un răspuns clar. Cel puțin la

  rectificarea bugetului care a avut loc la mijlocul lunii august, cu ocazia

  convocării ședinței extraordinare a Parlamentului, din informațiile pe care

  le dețin eu, nu s-a ținut cont de această solicitare a noastră și noi suntem

  practic în impas de a desfășura, în condiții adecvate, în condițiile care ne

  impune legislația în vigoare această monitorizare. Și va trebui să

  identificăm posibilități sau modalități de a ne onora obligațiunile. Din

  această cauză, prin intermediul acestei transmisiuni, prin intermediul

  acestei intervenții, eu aș dori să sensibilizez opinia publică în privința

  faptul ca să fim susținuți în demersul nostru de a ne putea onora

  obligațiunile funcționale și ceea ce este scris în Codul serviciilor media

  audiovizuale și, propriu-zis, este de datoria noastră. Deci, noi am făcut

  demersurile respective, reiterez, încă la mijlocul lunii iulie. Până atunci

  ne-am limitat la discuții cu caracter verbal, fundamentări, am încercat să

  motivăm pe cât este posibil și, inclusiv, am dublat demersul nostru verbal,

  inclusiv, cu demersuri oficiale în adresa tuturor autorităților care au

  competență de a adopta asemenea decizii. Deci, este data de 02

  septembrie, suntem în plină perioadă electorală, campania electorală

  urmează să înceapă în mai puțin de 3 săptămâni și, respectiv, surse pentru

  desfășurarea monitorizărilor noi nu avem încă la dispoziție. Și din această

  cauză, rog prin toate modalitățile legale posibile, toți cei care au

  posibilitatea să intervină și de a ne ajuta pentru a ne putea onora

  obligațiunea. Dar eu am să revin cu date exact la ședințele pe care o să le

  avem, cred eu, sunt ferm convins, pe durata acestei săptămâni. Cine este

  pentru aprobare, Vă rog să votați:

  PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.

  COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.

  – Mulțumesc foarte mult. Unanim.

 • Procesul-verbal nr.38 al ședinței publice a CA din 02 septembrie 2019, ora 16:00

  Pagina 4 din 20

  ORDINEA DE ZI APROBATĂ:

  NR.