Prezentare dezvoltare rurala

Embed Size (px)

Text of Prezentare dezvoltare rurala

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  1/40

  1

  Programul Naional de DezvoltareRural

  2007-2013

  Ianuarie 2008

  MINISTR!" #$RI%!"T!RII &ID'()"T*RII R!R#"

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  2/40

  2

  Odat cu momentul aderrii Romniei la UniuneaEuropean,dezvoltarea satului romnesc va fisprijinit de Comunitatea Europeanprin intermediul Programului Naional deDezvoltare Rural 2007-2013.

  Programul Naional de Dezvoltare Rural- un programde dezvoltare a spaiului rural romnesc se adreseaz nevoilor mediului rural,

  vizeazreducerea ct mai rapid a disparitilor de dezvoltare socio-economic a Romniei fa de celelalte state membre ale UniuniiEuropene,

  ndeplinete cerinele de dezvoltare rural n contextul dezvoltriidurabile

  - complementar programelor operaionale finanate din fonduristructurale!

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  3/40

  "

  #mplementarea Programului Naional deDezvoltare Rural 2007-2013

  se va realiza printr$o serie de msurigrupate %n +atru +rioriti,

  & Cre'terea competitivitii sectoruluiagricol 'i forestier ()*a 1+,

  & m-untirea calitii mediului 'i azonelor rurale ()*a 2+,

  & m-untirea calitii vieii %n zonelerurale 'i diversificarea economiei rurale()*a "+,

  & .romovarea iniiativelor locale de tip/eader ()*a 0+!

  DEZVOLTARERURAL

  2007-2013

  AXA LEADER

  Axa 1Competitivitate

  Axa 2e!i" #a$a%eme$t"&te'e$"'i&o'

  Axa 3Dive'(i)i*a'ee*o$omi*+# Ca&itateavie,ii

  U$ (i$%"' !o*"me$t !e p'o%'ama'e )i$a$,a'e

  mo$ito'i.a'e /i 'e%"&i !e a"!ita'e

  UC OD DE DEZVOLTARE RURAL

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  4/40

  0

  Fondurile totale pe dezvoltare rural(8,022 mld. euro) sunt distribuite celorpatru axe:

  cea mai mare sum - peste miliarde euro -(

  !"# din total) este destinat $mbunt%iriicompetitivit%ii $n sectorul a&ricol si silvic,

  2"# pentru mana&ementul terenurilora&ricole 'i protec%ia mediului,

  iar 2,"# - adic aproape 2 miliarde europentru diversiicarea activit%ilor economice.

  circa 2,"# din suma va i alocata pro&ramului*eader, care va spri+ini proiecte de dezvoltarerural elaborate de ctre comunit%ile locale

  $n parteneriat public-privat.

  Tran.er+li dire/te

  2000 mil euro

  PNDRtotal #DR

  45022 mld euro

  #6# 1

  3517 mld euro

  #6# 22

  154 mld euro

  #6# 3275

  1587 mld euro

  "#DR25

  144 mil euro

  #iten Te9ni/300 mil euro

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  5/40

  Axa1 - Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier

  Oie*tive 4pe*i)i*e

  mbunt%irea competen%elor proesionale 'i prestarea de servicii de consultan%ctre a&ricultori 'i proprietarii de pdure, $n vederea cre'terii capacit%ii demana&ement $n conruntarea cu un mediu nou

  estructurarea 'i dezvoltarea ermelor 'i cre'terea competitivit%ii produselora&ricole 'i silvice

  estructurarea sectoarelor de procesare a produselor a&ricole 'i a produselororestiere

  Di'e*,ii p'io'ita'e !e )i$a$,a'e p'i$ 5DR /i

  opo't"$it+,i&e !e i$ve(ti,ii 61

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  6/40

  & #gri/ultur,111- Formare proesional, inormare 'i diuzare de cuno'tin%e112- /nstalarea tinerilor ermieri

  121- odernizarea exploata%iilor a&ricole122- mbunt%irea valorii economice a pdurii123- 1re'terea valorii adu&ate a produselor a&ricole 'i orestiere128 - mbunt%irea 'i dezvoltarea inrastructurii le&ate de dezvoltarea 'i adaptarea

  a&riculturii 'i silviculturii191- pri+inirea ermelor a&ricole de semi-subzisten%192- niin%area &rupurilor de productori1933 Furnizarea de servicii de consiliere 'i consultan% pentru a&ricultori.

  Di'e*,ii p'io'ita'e !e )i$a$,a'e p'i$ 5DR /i

  opo't"$it+,i&e !e i$ve(ti,ii 62

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  7/40

  3

  Oie*tive (pe*i)i*e: cre'terea calit%ii mana&ementului la nivel de erm, restructurarea 'i modernizarea

  $n sectoarele de procesare 'i comercializare pentru produsele a&ricole 'i orestiere mbunt%irea 'i dezvoltarea competen%elor necesare pentru persoanele care sunt

  sau vor i implicate $n activit%i orestiere pentru practicarea unui mana&ementdurabil al pdurilor $n vederea cre'terii suprae%elor orestiere, prelucrrii lemnului 'ivaloriicrii eiciente a produselor pdurii

  ;e$e)i*ia'ii )i$a&isunt persoane adulte care activeaz $n domeniile a&riculturii,

  silviculturii (inclusiv proprietari de pdure) 'i industriei a&ro-alimentare.

  ive&"& !e (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  8/40

  4

  Oie*tive 4pe*i)i*e: 1re'terea veniturilor exploata%iilor conduse de tinerii ermieri.

  ;e$e)i*ia'ii spri+inului inanciar prevzut pentru aceast msur sunt persoanelor izice care$ndeplinesc la momentul solicitrii spri+inului urmtoarele condi%ii:

  3 a" v='(ta (" 90 !e a$i /i (e i$(ta&ea.+ pe$t'" p'ima !at+ >$ exp&oata,ii&e a%'i*o&e

  *a /i *o$!"*+to'i 6/e)i ai exp&oata,iei?3 !e,i$ (a" (e a$%a$'apo't *" a*tivitatea pe *a'e "'mea.+ (+ o !e()+/oa'e?

  3 p'e.i$t+ "$ 5&a$ !e a)a*e'i pe$t'" !e.vo&ta'ea a*tivit+,i&o' a%'i*o&e !i$ *a!'"&exp&oata,iei

  3 ("$t &"*'+to'i a%'i*o&i )ami&ia&i *" *e& p",i$ 12 &"$i >$ai$tea (o&i*it+'ii (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  9/40

  5

  Oie*tive (pe*i)i*e /ntroducerea 'i dezvoltarea de te5nolo&ii 'i procedee noi, diversiicarea produc%iei, a+ustarea

  proilului, nivelului 'i calit%ii produc%iei la cerin%ele pie%ei, inclusiv a celei ecolo&ice, precum 'iproducerea 'i utilizarea ener&iei din surse re&enerabile

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  10/40

  16

  ive&"& (p'ind drept scop implementarea ;irectivei 1onsiliului 49779166din 42 decembrie 484 privind protec%ia apelor $mpotriva polurii cu nitra%i proveni%i dinsurse a&ricole, pe baza 1orri&endei la e&ulamentul (16) nr. 4!792007 care amendeaze&ulamentul (16) nr. 4789200" 'i prevede un astel de spri+in pe o perioad de ! ani

  $ncep>nd cu 04.04.200. @aloarea maxim eli&ibil va i de 3@000@000 E"'o, iar ponderea spri+inului nerambursabil va i

  de "0 #, dar nu va dep'i 4."00.000 6uro pentru proiectele care includ 'i investi%ii pentruproducerea 'i utilizarea ener&iei re&enerabile.

  @aloarea maxim eli&ibil va i de 9@000@000 E"'o, iar ponderea spri+inului nerambursabil va ide "0 # 'i nu va dep'i 2.000.000 6uro pentru proiectele care apar%in unei orme asociative 'icare deservesc membrii acesteia.

  +("'a 121 - o!e'$i.a'ea exp&oata,ii&o' a%'i*o&e 6

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  11/40

  11

  Oie*tive (pe*i)i*e 1re'terea numrului de proprietari de pdure care $mbunt%esc valoarea economic a pdurii

  la nivel de exploata%ie orestier. 1re'terea suprae%elor ocupate de pepiniere particulare.;e$e)i*ia'ii (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  12/40

  12

  Oie*tive (pe*i)i*e /ntroducerea 'i dezvoltarea de te5nolo&ii 'i procedee pentru ob%inerea de noi produse a&ricole 'i orestiere

  competitive t $n etapa de procesare c>t 'i $n cea de

  distribu%ie a produselor ob%inute mbunt%irea veniturilor $ntreprinderilor spri+inite prin cre'terea valorii adu&ate a produselor a&ricole 1re'terea valorii adu&ate a produselor orestiere precum 'i a eicien%ei economice a activit%ii

  micro$ntreprinderilor, prin dezvoltarea 'i modernizarea ec5ipamentelor, proceselor 'i te5nolo&iilor deprelucrare.

  ;e$e)i*ia'ii (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  13/40

  1"

  ectoarele prioritare pentru produsele a&ricole $n cadrul msurii sunt: (i) lapte 'i produselactate carne, produse din carne 'i ou, (ii) cereale 'i paniica%ie, (iii) le&ume, ructe 'i cartoi,(iv) ob%inerea 'i utilizarea biocombustibililor, (v) semin%e olea&inoase, (vi) miere de albine, (vii)vin.

  ive&"& (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  14/40

  10

  4"m+("'a 128 a "mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea iadaptarea agriculturii

  Oie*tive (pe*i)i*e 1re'terea eicien%ei activit%ii a&ricole prin $mbunt%irea aprovizionrii cu input-uri 'i o mai bun

  valoriicare a produselor rezultate

  ;iminuarea riscului 'i incertitudinii $n a&ricultur prin reducerea inciden%ei enomenelor naturale (seceta,inundatii, eroziunea solului, etc.)

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  15/40

  1

  ubmsura 1! b "mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea iadaptarea silviculturii

  Oie*tive (pe*i)i*e ;ezvoltarea inrastructurii pdurii $n vederea asi&urrii competitivit%ii sectorului orestier ;iminuarea riscului inciden%ei enomenelor naturale periculoase asupra pdurii.;e$e)i*ia'ii (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  16/40

  1

  Oie*tive (pe*i)i*e C'e/te'ea vo&"m"&"i p'o!"*,iei !e(ti$ate *ome'*ia&i.+'ii pe$t'" *a )e'me&e !e (emi-(".i(te$,+ (+ !evi$+ viai&e e*o$omi*@

  Dive'(i)i*a'ea p'o!"*,iei >$ )"$*,ie !e *e'i$,e&e pie,ei /i i$t'o!"*e'ea !e $oi p'o!"(e@ ;e$e)i*ia'ii (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  17/40

  13

  Oie*tive (pe*i)i*e ncura+area $niin%rii &rupurilor de productori din sectorul a&ricol 'i silvic $n vederea ob%inerii de produsede calitate care $ndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor te5nolo&ii de produc%ie unitare 'ispri+inirea accesului la pia% a propriilor membri

  ;e$e)i*ia'ii (p'ind cu 4 ianuarie 200 p>n la 4 decembrie 204,

  conorm prevederilor le&isla%iei $n vi&oare. e exclud de la inan%are &rupurile de productori, recunoscute preliminar, cele care au primit spri+in prin

  =ro&ramul n la 4.000.000 6uro pentruprimul, al doilea, al treilea, al patrulea 'i respectiv al cincilea an

  3 2,"#, 2,"#, 2,0#, 4,"# 'i 4,"# pentru valoarea produc%iei comercializate care dep'e'te4.000.000 6uro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea 'i respectiv al cincilea an.

  pri+inul nu va putea dep'i urmtoarele plaoane: 3 A$"& -400.000 6uro, A$"& -400.000 6uro, A$"&-80.000 6uro A$"& V-70.000 6uro, A$"& V-"0.000 6uro-

  +("'a 192 - $)ii$,a'ea %'"p"'i&o' !e p'o!"*+to'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  18/40

  14

  Oie*tiv (pe*i)i*: mbunt%irea mana&ementului &eneral al exploata%iilor a&ricole pentru atin&erea perorman%ei, cu

  impact asupra ameliorrii &enerale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploata%ii, diversiicareaactivit%ilor ermelor, identiicarea cerin%elor necesare respectrii standardelor comunitare privindsi&uran%a proesional la locul de munc 'i protec%ia mediului.

  ;e$e)i*ia'ii )i$a&i ai acestui spri+in sunt ermierii, a'a cum sunt deini%i $n cadrul msurii.De)i$i,ia )e'mie'"&"i:Fermierul este o persoan izic sau +uridic, a crei exploata%ie este situat pe

  teritoriul %rii 'i are dimensiunea mai mare de 2 ;6, care practic $n principal activit%i a&ricole.

  ive&"& (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  19/40

  15

  7sura C8eltuial

  .u-lic

  C8eltuial

  .rivat

  Cost total

  Aa 1

  111 $ 9ormare profesional, informare 'i difuzare decuno'tine

  115!615!"03 $ 154!615!"03

  112 $ #nstalarea tinerilor fermieri ""3!221!040 $ ""3!221!040

  121 $ 7odernizarea e*ploataiilor agricole 551!423!45 405!1"0!103 1!406!52!602

  122 $ m-untirea valorii economice a pdurii 154!"!35 12!255!116 "6!0!45

  12" $ Cre'terea valorii adugate a produselor agricole'i forestiere

  1!631!130!12 1!"3!14!64 2!364!352!140

  12 $ m-untirea 'i dezvoltarea infrastructurii legatede dezvoltarea 'i adaptarea agriculturii 'i silviculturii

  03!633!"56 115!615!"03 5!65!3"3

  101 $ :prijinirea fermelor agricole de semi$su-zisten 03!633!"56 $ 03!633!"56

  102 $ nfiinarea grupurilor de productori 1"4!4!56 $ 1"4!4!56

  10" ; 9urnizarea de servicii de consiliere 'i consultanpentru agricultori!

  14!52!0" $ 14!52!0"

  A&o*+'i )i$a$*ia'e Axa

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  20/40

  26

  +("'i AXA

  +("'a

  5a*ete 5e'ioa!a

  5&ata 6Fa

  Co! De$"mi'e

  211 4p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  21/40

  21

  211 - 4p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  22/40

  22

  219 - 5&a,i !e a%'o-me!i";=a+i'ti cu nalt @aloare Aatural=ractici a&ricole tradi%ionale $n zonele EA@=a+i'ti /mportante =entru =sri=a+i'ti /mportante =entru =sri1ulturi verzi TV: Oie*tiv: ;ezvoltarea durabil a spa%iului rural prin $ncura+area utilizatorilor de

  terenuri s introduc sau s continue metodele de produc%ie a&ricol compatibile cuprotec%ia 'i $mbunt%irea mediului, a biodiversit%ii, apei, solului, peisa+ului rural

  ;e$e)i*ia'i :Fermieri

  Va&oa'ea (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  23/40

  2"

  221 - 5'ima >mp+!"'i'e a te'e$"'i&o' a%'i*o&eO;ECTV:Oie*tiv: 1re'terea suprae%ei de pdure cu rol de protec%ie a apei, solurilor, a pdurilor cu rol de protec%ie

  $mpotriva actorilor naturali 'i antropici duntori, precum 'i de asi&urare a unc%iilor recreative, pebaza rolului multiunc%ional al acesteia

  B6A6F/1/

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  24/40

  20

  7sura C8eltuial.u-lic C8eltuial.rivat Cost total

  Aa 2

  211 $ :prijin pentru fermierii din zonele defavorizatemontane

  63!30!00 $ 63!30!00

  212 $ :prijin pentru fermierii din zonele defavorizatealtele dect cele montane 05"!64"!43 $ 05"!64"!43

  210 $ .lai de agro$mediu 5"!2""!13 $ 5"!2""!13

  221 $ .rima %mpdurire a terenurilor agricole 225!"01!""4 "0!25!"5 2"!16!3""

  A&o*+'i )i$a$*ia'e Axa

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  25/40

  2

  +("'a 312 G 4p'ind mai pu%in de 40 an&a+a%i 'i o cir de aaceri anual net sau active totaleav>nd o valoare de p>n la 2,0 milioane 6uro).

  5e'(oa$e )i.i*e(ne$nre&istrate ca a&en%i economici) - care se vor an&a+a ca p>n la data semnriicontractului de inan%are s se autorizeze cu un statut minim persoan izic autorizat 'i s unc%ionezeca micro-$ntreprindere.

  ive&"& (p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  26/40

  2

  +("'a 313 - $*"'a

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  27/40

  23

  313 - $*"'a$ .o$e&e '"'a&e /i !ive'(i)i*a'ea

  e*o$omiei '"'a&e 6

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  28/40

  24

  322 G Re$ova'ea !e.vo&ta'ea (ate&o' >m"$+t+,i'ea (e'vi*ii&o' !e a.+ pe$t'" e*o$omia /ipop"&a,ia '"'a&+ /i p"$e'ea >$ va&oa'e a mo/te$i'ii '"'a&e

  Oie*tiv"& (pe*i)i* vi.ea.+cre'terea numrului de locuitori din zonele rurale care beneiciazde servicii $mbunt%ite

  ;e$e)i*ia'i: 1omunele prin reprezentan%ii lor le&ali conorm le&isla%iei na%ionale $n vi&oare

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  29/40

  25

  322 > Re$ova'ea !e.vo&ta'ea (ate&o' >m"$+t+,i'ea (e'vi*ii&o' !e a.+ pe$t'" e*o$omia /i pop"&a,ia'"'a&+ /i p"$e'ea >$ va&oa'e a mo/te$i'ii '"'a&e

  ive&"& (p'i$ .o$e&e '"'a&e /i !ive'(i)i*a'eae*o$omiei '"'a&e 6V

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  30/40

  "6

  7sura C8eltuial.u-lic

  C8eltuial.rivat

  Cost total

  Aa 3

  "12 ; :prijin pentru crearea 'i dezvoltarea de micro$%ntreprinderi

  "4"!025!41 26!02!1" 45!451!413

  "1" $ ncurajarea activitilor turistice 00!222!330 25"!60"!6"2 4"3!2!46

  "22 ; Renovarea, dezvoltarea satelor, %m-untireaservicilor de -az pentru economia 'i populaia rural 'ipunerea %n valoare a mo'tenirii rurale

  1!0!643!02 ""!1"6!00 1!35!213!436

  A&o*+'i )i$a$*ia'e Axa

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  31/40

  "1

  !.4 /mplementarea strate&iilor de dezvoltare local:

  *$$. Creterea competiti+itii sectoarelor agricol i orestier

  *$%. ,mbuntirea mediului i a spaiului rural

  *$!.Calitatea +ieii i di+ersiicarea economiei rurale!.24 /mplementarea proiectelor de cooperare

  !.4 Func%ionarea Drupurilor de ndirea de competen%e 'ianimarea teritoriului

  *!$-$. Construcie parteneriate public-pri+ate

  *!$-%. uncionarea /rupurilor de 0ciune 1ocal2 dob3ndirea de competene ianimarea teritoriului

  #:a - Promovarea iniiativelor lo/ale de ti+ "eader

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  32/40

  "2

  Axa 9 - 5'omova'ea i$i,iative&o' &o*a&e !e tip Lea!e' 6

  Oie*tive (t'ate%i*e Oie*tive (pe*i)i*e +("'i EADR;a&a$,a i$!i*ativ+

  >$t'e p'io'it+,i

  =romovareapoten%ialului

  endo&en alteritoriilor

  /mplementarea strate&iilorde dezvoltare local,

  inclusiv a proiectelor decooperare

  !44 (proiecte axa 4)!42 (proiecte axa 2)

  !4 (proiecte axa )!24 (cooperare $ntre teritorii)

  /mplementareastrate&iilor de

  dezvoltarelocala #

  mbunt%irea&uvernanteilocale

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  33/40

  ""

  Drupurile de niei, respectiv masurile din axele 4, 2 si .

  valoarea proiectului s se $ncadreze $n limita inanciar maxim stabilit (200,000euro co-inan%are public, iar valoarea total a investi%iei nu va dep'i !00.000euro).

  Beneiciarii 'i c5eltuielile eli&ibile sunt cele prevzute de iecare msur (din cele axe) $n parte.

  5LEETAREA 4TRATEKLOR DE DEZVOLTARE LOCAL G 91

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  34/40

  "0

  =romovarea cooperrii 'i a bunelor practici $ntre Dniei)

  @aloarea proiectului (suma solicitat) s se $ncadreze $n limita inanciar maximstabilit (200,000 euro co-inan%are public, iar valoarea total a investi%iei nu vadep'i !00.000 euro).

  M*S!R# ?%))PR#R INTRTRIT)RI#"* &ITR#NSN#@I)N#"*A > 21

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  35/40

  "

  4"m+("'a 931@1 G Co$(t'"*,ie !e pa'te$e'iate p"&i*-p'ivate3 a.e

  a.a @ensibilizarea actorilor locali privind abordarea *6

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  36/40

  "

  a.a @o'ma'ea 'ep'e.e$ta$,i&o' %'"p"'i&o' pote$,ia&e

  ;e$e)i*ia'i )i$a&i:3 eprezentant sau membru al unui &rup compus din cel pu%in 2 or&aniza%ii private

  'i o institu%ie public din teritoriul poten%ial

  3 i urmat aza 4 sau alt instruire de baz privind *eader sau au demonstratc de%in cuno'tin%e 'i experien% privind abordarea *eader

  a.a @ 4p'i

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  37/40

  "3

  4"-m+("'a "$*,io$a'ea KAL !o=$!i'ea !e *ompete$,e /i a$ima'eate'ito'i"&"i G ub-msura 931@2

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  38/40

  "4

  sura 15eltuial

  =ublic

  15eltuial

  =rivat

  1ost total

  Axa #

  !.4 /mplementarea strate&iilor de dezvoltare local: 44.70!.7" !.4.2!2 2!7.4.8

  *$$. Creterea competiti+itii sectoarelor agricol i orestier ".".!! ".47.087 440."7.!0

  *$%. ,mbuntirea mediului i a spaiului rural 22.2.44 4.!2".!"! 2."."7

  *$!.Calitatea +ieii i di+ersiicarea economiei rurale 4.7.200 20.42!.02 444.80.02

  !.24 /mplementarea proiectelor de cooperare !.04.!7 .0 ".!8.827

  !.4 Func%ionarea Drupurilor de ndireade competen%e 'i animarea teritoriului

  "8.78.48 2.!0.! 74.47.442

  *!$-$. Construcie parteneriate public-pri+ate 44.".!! 2.!0.! 4!.474.48

  *!$-%. uncionarea /rupurilor de 0ciune 1ocal2dob3ndirea de competene i animarea teritoriului

  !.04!.! - !.04!.!

  A&o*+'i )i$a$*ia'e Axa V

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  39/40

  "5

  neasc $n &eneral, noi trebuie s proitm 'i s-o transormm

  $n oportunitate.

 • 7/25/2019 Prezentare dezvoltare rurala

  40/40