of 27 /27
Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2019 roku Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Nosal Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA

Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku...

Page 1: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

Prezentacja wyników finansowych

za I kw. 2019 roku

Krzysztof FoltaPrezes Zarządu TIM SA

Piotr NosalCzłonek Zarządu,

Dyrektor Handlowy TIM SA

Piotr TokarczukCzłonek Zarządu,

Dyrektor Finansowy TIM SA

Page 2: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

Otoczenie

Wyniki biznesowe

Wyniki finansowe TIM SA

Wyniki finansowe GK TIM

Agenda:

Page 3: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

3

Otoczenie makro

Dynamika Produktu Krajowego Brutto w I kw. 2019 roku pozostała na relatywnie wysokim poziomie

4,6% pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej - główną siłą polskiej

gospodarki nadal stanowi konsumpcja prywatna.

Dynamika Produktu Krajowego Brutto

3,1%3,4%

2,7% 2,7%

4,4%4,0%

5,2%4,9%

5,2% 5,1% 5,1%4,9%

4,6%

I kw.2016

II kw.2016

III kw.2016

IV kw.2016

I kw.2017

II kw.2017

III kw.2017

IV kw.2017

I kw.2018

II kw.2018

III kw.2018

IV kw.2018

I kw.2019

Page 4: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

4

Produkcja budowlano-montażowa

103,2%

115,1%

110,8%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dynamika miesięczna w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (m/m)

rok 2017

rok 2018

rok 2019

102,1%98,3%

103,9% 102,3%104,5%

107,6%110,6% 112,5% 113,0% 112,9% 112,8% 112,1%

134,7%132,3%

126,1% 124,8% 124,0% 123,7%121,4% 120,6% 119,8% 117,9% 119,7% 117,9%103,2%

108,4%

109,4%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dynamika roczna do analogicznego okresu roku poprzedniego (r/r)

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Page 5: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

Otoczenie

Wyniki biznesowe

Wyniki finansowe TIM SA

Wyniki finansowe GK TIM

Agenda:

Page 6: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

6

Przychody ze sprzedaży

rok 2018 rok 2019 dynamika

175 462 188 051 7,2%I kwartałwartości w tys. zł

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

I kw. II kw. III kw. IV kw.

rok 2017 rok 2018 rok 2019

19%19%

13%9%

7%

Page 7: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

7

Rentowność sprzedaży

I kw. 2018 I kw. 2019 dynamika

Przychody 175,5 188,1 107%

28,7 36,3 126%

16,38% 19,29% 2,9 p. proc.Marża brutto na sprzedaży

39,4 22%

66,3 38%

69,7 40%

promowane

64,6%

47,7 25%

73,8 39%

66,6 36%

promowane

64,6%

121% 111% 96%

dynamika

produkty

wysokomarżowe

marża brutto >20%

produkty

średniomarżowe

marża brutto 15%-20%

produkty

niskomarżowe

marża brutto <15%

Page 8: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

8

Klienci

Na koniec marca 2019 roku liczba klientów kluczowych, realizujących sprzedaż wyższą niż 1 500 zł

miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 11 518, tj. wzrosła o 10,1% w porównaniu ze stanem

na koniec marca 2018.

W I kwartale 2019 roku TIM SA pozyskał 474, a utracił 321 klientów.

146

116

152170

197

164 169

142 142

164181

219

147

119

161172 166 166 166

181 182

157

203217

162

130

182

89

114125

8264

103

65 7082 79 77

55

87

106

85101 100

89 95

7486 79

51

78

112126

83

0

50

100

150

200

250

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2017 2018 2019

Klienci pozyskani Klienci utraceni

Page 9: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

9

Segmenty i kanały sprzedaży

Sprzedaż według kanałów

46,7%

34,4%

17,1%

0,9%

0,4%

0,5%

47,5%

32,6%

17,8%

1,0%

0,7%

0,4%

reselerzy

instalatorzy

przemysł

budownictwo

energetyka

inni

I kw. 2019 I kw. 2018

71,7%

I kw. 2019 r.

e-commerce

Page 10: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

10

Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy

1 6

60

1 7

75

1 9

14

2 1

02

1 9

36

2 1

42

2 1

62

2 3

84

2 1

75

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

I kw. II kw. III kw. IV kw.

rok 2017 rok 2018 rok 2019

17%

21% 13%

13%

12%

wartości w tys. zł

rok 2018 rok 2019 dynamika

1 936 2 175 12,3%I kw.

Page 11: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

11

Liczba linii zamówień w sklepie TIM.pl

76

7 5

22

75

3 5

24

83

8 1

74

881 3

85

89

2 6

71

853 4

07

92

0 7

85

93

4 2

48

97

5 2

59

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

I kw. II kw. III kw. IV kw.

rok 2017 rok 2018 rok 2019

16%13%

10% 6%

9%

rok 2018 rok 2019 dynamika

892 671 975 259 9,3%I kw.

Page 12: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

12

Sprzedaż liczby SKU (unikalne indeksy towarów)

36 000

38 000

40 000

42 000

44 000

46 000

48 000

50 000

I kw. II kw. III kw. IV kw.

rok 2017 rok 2018 rok 2019

11% 10%

7%

7%6%

Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie

rok 2018 rok 2019 dynamika

45 300 47 971 5,9%I kwartał

Page 13: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

13

TIM.pl – kluczowe dane e-commerce za I kw. 2019 r.

Współczynnik odrzuceń

( 2,35% r/r)22%

Współczynnik konwersji

(stabilnie r/r, 2,43% dla

branży)

4,25%

Liczba sesji

( 7,1% r/r)2,3 mln

Liczba transakcji

( 6,7% r/r)96 tys.

Średni czas trwania sesji

( 2,4% r/r)8 min

19 s

Pozycja wśród polskich

platform online

(ponad 7 000 platform)

419.

Źródło: Google Analytics, systemy analityczne TIM SA

Page 14: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

Otoczenie

Wyniki biznesowe

Wyniki finansowe TIM SA

Wyniki finansowe GK TIM

Agenda:

Page 15: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

15

RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży

Przychody ze sprzedaży

Wynik na sprzedaży

188,1 mln zł przychodów (+7,2%)

7,3 mln zł sprzedaży (+188,9%)

EBITDA

8,9 mln zł EBITDA (+141,0%)

Dynamika przychodów r/r wyniosła ponad

107%.

W I kw. 2019 r. TIM SA odnotował znaczącą

poprawę wyników finansowych w relacji do

I kw. 2018 r.

Pomimo wysokiej konkurencji na rynku,

wynik na sprzedaży zanotował blisko 190%

wzrostu, głównie za sprawą o 2,9 p. proc.

wyższej procentowej marży brutto.

W konsekwencji EBITDA jednostkowa

wzrosła o ponad 5,2 mln zł r/r.

Page 16: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

16

EBITDA - istotny wzrost r/r

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

EBITDA 2018Q1

Zmiana marżybrutto na

sprzedaży

Zmiana zużyciamat. i ener.

Zmianaodpisów aktual.i likw. zapasów

Zmiana kosztówusług obcych

Zmiana kosztówpracowniczych

Zmiana innychkosztów

działanościoperacyjnej

Zmiana wynikuna pozostałejdział. operac.

EBITDA 2019Q1

wa

rto

ści w

tys.

PL

N

26% 8%

21%

3702

7522

(223

)

212

(1215)

(14

68

)

401

(8)

8923

Page 17: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

17

Stabilny cash flow TIM SA

(5 000)

(4 000)

(3 000)

(2 000)

(1 000)

0

1 000

2 000

3 000

Środki pieniężne na2019-01-01

Zmiana kapitałuobrotowego

Pozostałe przepływy zdziałanościoperacyjnej

Przepływy netto zdziałalności

inwestycyjnej

Przepływy netto zdziałalnościfinansowej

Środki pieniężne na2019-03-31

wart

ości w

tys.

PLN

13

30

(50

70

) 61

88

(37

90

)

2011

66

9

Page 18: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

18

Zarządzanie kapitałem obrotowym: szybki cykl konwersji gotówki

Rotacja zapasów, zobowiązań oraz należności w I kw. 2019 r. pod pełną kontrolą i z niewielką,

naturalną zmiennością.

Cykl konwersji gotówki pozostaje stabilny na bardzo dobry poziomie 41 dni,

co potwierdza efektywną politykę w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym.

60 56 55

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Rotacja zapasów

86 86 80

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Rotacja zobowiązań76

69 66

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Rotacja należności

50

39 41

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Cykl konwersji gotówki

Page 19: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

19

Rentowność działalności w trendzie wzrostowym

Rentowność EBITDA na koniec marca 2019 roku wyniosła 4,74% i pozostaje w trendzie

rosnącym za sprawą rosnącej procentowej marży brutto.

Istotny wzrost wskaźników rentowności aktywów i kapitału.

16,00%

16,38%

19,29%

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Marża brutto %

0,91%

2,11%

4,74%

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

EBITDA %

0,10%

0,65%

1,65%

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

ROA %

0,19%

1,29%

3,49%

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

ROE %

Page 20: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

20

Płynność finansowa i kapitał

Bardzo dobra i stabilna sytuacja płynnościowa.

Konserwatywna struktura finansowania wspierająca wysoką ocenę kredytową TIM SA oraz

rozwój biznesu podstawowego (dostęp do finasowania, limity kredytowe u ubezpieczycieli

i dostawców).

1,55 1,48 1,42

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Wskaźnik płynności bieżącej

0,93 0,92 0,85

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Wskaźnik płynności szybkiej

0,55 0,52

0,49

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Wskaźnik kapitału własnego

1,71 1,75 1,61

31 mar 17 31 mar 18 31 mar 19

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

Page 21: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

Otoczenie

Wyniki biznesowe

Wyniki finansowe TIM SA

Wyniki finansowe GK TIM

Agenda:

Page 22: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

22

RZiS: wszystkie spółki z Grupy pozytywnie kontrybuowałydo wyników skonsolidowanych

Przychody ze sprzedaży

Wynik na sprzedaży

207,5 mln zł przychodów (+7,0%)

7,1 mln zł sprzedaży (+132,6)

EBITDA

11,9 mln zł EBITDA (+110,7%)

W I kw. 2019 r. dynamika przychodów

w Grupie była na poziomie zbliżonym do

jednostkowego.

Grupa uzyskała dodatni wynik na sprzedaży

w wysokości 7,1 mln vs. 3 mln zł zysku

w roku ubiegłym.

EBITDA w I kw. 2019 r. osiągnęła

historyczną dla tego okresu roku wartość

prawie 12 mln zł.

Page 23: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

23

Źródła kreacji skonsolidowanej EBITDA: pozytywny wpływ wyniku na działalności operacyjnej

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

EBITDA 2018Q1

Zmiana marżybrutto na

sprzedaży

Zmiana zużyciamat. i ener.

Zmianaodpisów aktual.i likw. zapasów

Zmiana kosztówusług obcych

Zmiana kosztówpracowniczych

Zmiana innychkosztów

działanościoperacyjnej

Zmiana wynikuna pozostałejdział. operac.

EBITDA 2019Q1

wa

rto

ści w

tys.

PL

N

24%

15%

5629

8289

(712)

212

(228

)

(1707)

344

31

11

858

30%1,7%

Page 24: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

24

Bilans GK TIM I kw. 2019 vs 2018 - aktywa

Wzrost rzeczowych aktywów trwałych o ponad 76 mln zł, głównie za sprawą wdrożenia

MSSF16.

AKTYWA 2019-03-31 2018-12-31 dynamika zmiana

Aktywa trwałe 192 364 116 204 165,5% 76 160

Wartości niematerialne 15 275 15 999 95,5% (724)

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 146 560 70 484 207,9% 76 076

budynki i środki transportu (leasing wg MSSF16) 74 743 0 n/a 74 743

Nieruchomości inwestycyjne 12 477 12 477 100,0% 0

Inne aktywa trwałe 18 052 17 244 104,7% 808

Aktywa obrotowe 249 977 247 503 101,0% 2 474

Zapasy 106 089 101 953 104,1% 4 136

Aktywa finansowe, w tym: 142 144 144 318 98,5% (2 174)

należności z tytułu dostaw i usług 134 884 138 144 97,6% (3 260)

Rozliczenia międzyokresowe 1 744 1 232 141,6% 512

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 412 6 315 101,5% 97

Aktywa razem 448 753 370 022 121,3% 78 731

Page 25: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

25

Bilans GK TIM I kw. 2019 vs 2018 (pasywa)

Ujawnienie w bilansie zobowiązań z tytułu wynajmu długoterminowego nieruchomości

oraz floty samochodów w związku z wdrożeniem MSS16.

PASYWA 2019-03-31 2018-12-31 dynamika zmiana

Razem kapitał własny 155 216 155 386 99,9% (170)

Zobowiązania długoterminowe 110 633 36 121 306,3% 74 512

Zobowiązania długoterminowe, w tym 100 349 25 303 396,6% 75 046

umowy najmu jako leasing zgodnie z MSSF16 74 271 0 n/a 74 271

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 284 10 818 95,1% (534)

Zobowiązania krótkoterminowe 182 904 178 515 102,5% 4 389

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 2 261 799 283,0% 1 462

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 156 607 157 219 99,6% (612)

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 12 971 7 266 178,5% 5 705

umowy najmu jako leasing zgodnie z MSSF16 6 836 0 n/a 6 836

Pozostałe zobowiązania 11 065 13 231 83,6% (2 166)

Pasywa razem 448 753 370 022 121,3% 78 731

Page 26: Prezentacja Krzysztof Folta wyników finansowych · 2019-05-23 · 15 RZiS: skokowy wzrost zysku brutto na sprzedaży Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży 188,1 mln złprzychodów(+7,2%)

26

Pozytywne skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

(4 000)

(3 000)

(2 000)

(1 000)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Środki pieniężne na2019-01-01

Zmiana kapitałuobrotowego

Pozostałe przepływy zdziałanościoperacyjnej

Przepływy netto zdziałalności

inwestycyjnej

Przepływy netto zdziałalnościfinansowej

Środki pieniężne na2019-03-31

wart

ości w

tys.

PLN

21

89

(51

42

)

82

81

(27

39

)

(91

6)

16

73