Click here to load reader

Presentación de · PDF file2019-03-27 · Bizkaia / Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia Saila, UPV/EHU, Bizkaia 18.25-18.45 Neoepítopos en el diseño de vacunas

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentación de · PDF file2019-03-27 · Bizkaia / Genetika, Antropologia...

EN EL ESTUDIO DEL MELANOMA

Auditorio Mitxelena BizkaiaAretoa-UPV/EHU24 y 25 de Mayo. 2019

SIMPOSIUM

MELANOMAREN IKERKETAN

Mitxelena Entzunaretoa BizkaiaAretoa-UPV/EHUMaiatzaren 24a eta 25a. 2019

Kamele Mjika dok. Onkologia Medikua Zerbitzua, Onkologikoa Ospitalea, Donostia

Dra Kamele Mjika. Servicio de Oncologa Mdica, Hospital Onkologikoa, Donostia

Maria Dolores Boyano dok. Zelulen Biologia eta Histologia Saila, UPV/EHU,Bizkaia

Dra. Maria Dolores Boyano. Dpto Biologa Celular e Histologa, UPV/EHU, Bizkaia

COORDINACION GENERAL / KOORDINAZIO NAGUSIA

COMIT ORGANIZADOR / ANTOLAKUNTZA BATZORDEA

Cristina Penas. UPV/EHU

Aintzane Asumendi. UPV/EHU

Gorka Prez-Yarza. UPV/EHU

Aintzane Apraiz. UPV/EHU

Beatriz Arteta. UPV/EHU

Noelia Andollo. UPV/EHU

Joana Mrquez. UPV/EHU

COMIT CIENTFICO / ZIENTZIA BATZORDEA

Rosa Izu. Hospital Universitario de Basurto / Basurtuko Unibertsitate Ospitalea Jess Gardeazabal. Hospital Universitario de Cruces/ Gurutzetako Unibertsitate

Ospitalea Salvador Martn Algarra. Clnica Universidad de Navarra / Nafarroako Unibertsitatea

Klinika

CENTROS HOSPIALARIOS / OSPITALEAK

EMPRESAS BIOTECNOLGICAS / BIOTEKNOLOGIA ENPRESAK

INSTITUTOS DE INVESTIGACIN / IKERKETA INSTITUTUAK

UNIVERSIDADES / UNIBERTSITATEAK

ORGANISMOS PBLICOS / ERAKUNDE PUBLIKOAK

ENTIDADES PRIVADAS / ENTITATE PRIBATUAK

FUNDACIN EUSKAMPUS/ EUSKAMPUS FUNDAZIOA

En el siguiente link podrs encontrar informacin actualizada del simposium

Ondorengo estekan aurkituko duzu Simposiumari buruzko informazio eguneratua

https://euskampus.eus/es/actualidad/noticias/abordaje-multidisciplinar-en-el-

esudio-del-melanoma-simposio

Las inscripciones las puedes formalizar a travs del siguiente cuestionario

Izen- ematea ondorengo galdetegiaren bidez egin ahal daiteke

CORREO ELECTRNICO DE CONTACTO/ HARREMANARAKO POSTA ELEKTRNIKOA

Mara Dolores Boyano Lpez Cristina Penas Lago

[email protected] [email protected]

https://euskampus.eus/es/actualidad/noticias/abordaje-multidisciplinar-en-el-esudio-del-melanoma-simposiohttps://es.surveymonkey.com/r/KG7WCZLhttps://es.surveymonkey.com/r/KG7WCZLmailto:[email protected]:[email protected]

VIERNES, 24 DE MAYO DE 2019

2019KO MAIATZAREN 24a, OSTIRALA

_________________________

13.30 Lunch de Bienvenida / Harrera

luncha

15.00 Apertura del Simposium / Irekiera

Ekitaldia

15.30 Conferencia Inaugural / Inaugurazio

Hitzaldia

15.45 Mesa I /I. Mahaia

17.05 Debate Mesa I /I. Mahaia Eztabaida

17.25 Mesa II /II. Mahaia

18.45 Debate Mesa II/II. Mahaia

Eztabaida

21.00 Cena Social / Gizarte Afaria

SBADO, 25 DE MAYO DE 2019

2019KO MAIATZAREN 25a, LARUNBATA

_________________________

9.30 Mesa III / III. Mahaia

10.50 Debate Mesa III / III. Mahaia

Eztabaida

11.10 Pausa Caf /Kafe atsedenaldia

11.40 Mesa IV/ IV. Mahaia

13.00 Debate Mesa IV / IV. Mahaia

Eztabaida

13.30 Cierre del Simposium / Amaiera

Ekitaldia

13.30-15.00 LUNCH DE BIENVENIDA / HARRERA LUNCHA

15.00-15.30 APERTURA DEL SIMPOSIO/ IREKIERA EKITALDIA

Arturo Muga. Vicerrector de Desarrollo Cientfico y Transferencia, UPV/EHU/ GarapenZientifikoaren eta Transferentziaren arloko errektoreordea, UPV/EHU

Dra Kamele Mjika. Servicio de Oncologa Mdica, Hospital Onkologikoa, Donostia /Onkologia Medikua Zerbitzua, Onkologikoa Ospitalea, Donostia

Dra. Maria Dolores Boyano. Dpto Biologa Celular e HistologaUPV/EHU, Bizkaia / ZelulenBiologia eta Histologia Saila, UPV/EHU, Bizkaia

15.30-15.45 CONFERENCIA INAUGURAL / INAUGURAZIO HITZALDIAAlfonso Berrocal. Presidente del Grupo Espaol Multidisciplinar de Melanoma/ Melanomaikertzeko Espainiako Diziplinarteko Taldeko Presidentea

15.45-17.05 MESA I / I. MAHAIA

Moderadores / ModeratzaileakDra Rosa M Izu Belloso dok. Servicio de Dermatologa, Hospital Universitario Basurto,Bizkaia / Dermatologia Saila, Basurtuko Unibertsitate OspitaleaDr. Iaki Zabalza dok. Servicio de Anatoma Patolgica, Hospital Galdakao, Bizkaia /Anatomia Patologikoko Zerbitzua, Galdakao Ospitalea, Bizkaia

15.45-16.05 Biopsia ptica: fotnica aplicada en el uso de la imagen OCT en melanoma /Biopsia optikoa: fotonika aplikatua OCT irudiaren erabileran melanomanDra. Estbaliz Garrote dok. Grupo Computer Vision, Fundacin Tecnalia, Bizkaia /Computer Vision taldea, Tecnalia Fundazioa, Bizkaia

16.05-16.25 Herramientas de exploracin y anlisis de datos en melanoma / Melanoma datuak lortzeko eta aztertzeko erremintakDr. David Fernndez dok. Noray Bioinformatics, Bizkaia

16.25-16.45 La malignizacin del melanocito impacta su lipidoma / Melanozitoarengaiztotzeak bere lipidoman eragiten duDra. Begoa Ochoa, dok. Dpto de Fisiologa, UPV/EHU, Bizkaia / Fisiologia Saila,UPV/EHU, Bizkaia

16.45-17.05 MALDI-IMS: cartografa molecular del melanoma / MALDI-IMS: melanomarenkartografia molekularraDr. Jos Andrs Fernndez, dok. Dpto de Fsica-Qumica, UPV/EHU, Bizkaia / Fisika-Kimika Saila, UPV/EHU, Bizkaia

17.05-17.25 DEBATE MESA I / I. MAHAIA EZTABAIDA

VIERNES, 24 DE MAYO DE 2019 / 2019KO MAIATZAREN 24A, OSTIRALA

17.25- 18.50 MESA II / II. MAHAIA

Moderadores / ModeratzaileakDr. Salvador Martn Algarra dok. Dpto de Oncologa Mdica, Clnica Universitaria deNavarra, Navarra / Onkologia Medikua Saila, Nafarroako Unibertsitatea Klinika, NafarroaDra. Karmele Mjika dok. Servicio de Oncologa Mdica, Hospital Onkologikoa. Donostia,Guipuzkoa / Onkologia Medikua Zerbitzua, Onkologikoa Ospitalea. Donostia, Gipuzkoa

17.25-17.45 Susceptibilidad gentica a melanoma / Melanomarekiko sentiberatasungenetikoaDra. Susana Puig, dok. Unidad de Melanoma, Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona /Melanoma Unitatea, Bartzelonako Clinic Ospitalea, Bartzelona

17.45-18.05 Variantes de MC1R y riesgo de melanoma: del genotipo al fenotipo / MC1R-ko aldaerak eta melanoma arriskua: genotipotik fenotiporaDr. Jose Carlos Garca Borrn, dok. Dpto de Bioqumica y Biologa Molecular, Universidad de Murcia, Murcia / Biokimika eta Molekulen Biologia Saila, Murtziako Unibertsitatea,Murtzia

18.05-18.25 La carga mutacional de BRAFV600E como marcador pronstico en melanoma / BRAFV600E-ren mutazio karga melanoma pronostikatzeko markatzaile gisaDr. Santos Alonso, dok. Dpto Gentica, Antropologa Fsica y Fisiologa Animal, UPV/EHU,Bizkaia / Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia Saila, UPV/EHU, Bizkaia

18.25-18.45 Neoeptopos en el diseo de vacunas teraputicas contra el melanoma / Neoepitopoak melanomaren aurkako txerto terapeutikoen diseinuanDr. Luis Martnez, dok. Dpto. de Matemticas, UPV/EHU, Bizkaia / Matematika Saila,UPV/EHU, Bizkaia

18.45-19.00 DEBATE MESA II / II. MAHAIA EZTABAIDA

VIERNES, 24 DE MAYO DE 2019 / 2019KO MAIATZAREN 24A, OSTIRALA

RECUERDA!GOGORATU!

21.00

Cena Social /

Gizarte Afaria

9.30-10.50 MESA III / III. MAHAIA

Moderadores / ModeratzaileakDr. Jess Gardeazabal dok. Servicio de Dermatologa, Hospital UniversitarioCruces, Bizkaia / Dermatologia Zerbitzua, Gurutzetako UnibertsitateOspitalea, BizkaiaDra. Rosa Mara Mart y Laborda dok. Servicio de Dermatologa, HospitalUniversitario Arnau de Vilanova, Lleida / Dermatologia Zerbitzua, Arnaude Vilanova Unibertsitate Ospitalea, Lleida

9.30-9.50 Desarrollando nuevas estrategias teraputicas en melanoma uveal /Melanoma ubealean estrategia terapeutiko berrien garapenaDr.Josep Maria Piulats dok. Institut Catal d Oncologia, Barcelona

9.50-10.10 Influencia del microambiente tumoral en las metstasis cerebrales demelanoma / Tumore mikroingurumenaren eragina melanomaren garun metastasietanDra Berta Snchez-Laorden, dok. Instituto de Neurociencias, San Juan deAlicante, Alicante / Neurozientzien Institutua, Sant Joan dAlacant

10.10-10.30 Nuevos marcadores de utilidad en el diagnstico y pronstico del melanoma / Melanomaren diagnostiko eta pronostikorako markatzaile berriakDra. Mara Dolores Boyano Lpez. Dpto de Biologa Celular e Histologa, UPV/EHU, Bizkaia/Zelulen Biologia eta Histologia Saila, UPV/EHU, Bizkaia

10.30-10.50 Mtodos avanzados de estadstica y Machine Learning para el diagnstico y el pronstico del melanoma / Estatistika metodo aurreratuak eta Machine Learninga melanoma diagnostikatu eta pronostikatzekoDr. Jess Corts. Instituto Biocruces, Bizkaia / Biogurutzeta Institutua, Bizkaia

10.50-11.10 DEBATE MESA III / III. MAHAIA EZTABAIDA

SBADO, 25 DE MAYO DE 2019 / 2019KO MAIATZAREN 25A, LARUNBATA

11.10-11.40 PAUSA CAF / KAFE ATSEDENALDIA

11.40-13.00 MESA IV / IV. MAHAIA

Moderadores / ModeratzaileakDr. Alfonso Berrocal, dok. Presidente Grupo Espaol Multidisciplinar de Melanoma(GEM), Madrid / Melanoma Ikertzeko Espainiako Diziplinarteko Taldeko Presidentea(GEM), MadrilDra. Ana Snchez Dez, dok. Servicio de Dermatologa, Hospital Universitario Basurto,Bizkaia / Dermatologia Zerbitzua, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea, Bizkaia

11.40-12.00 Terapia dirigida en Melanoma / Gidatutako terapia MelanomanDra. Ana Arance, dok. Servicio de Oncologa Mdica, Hospital Clinic de Barcelona,Barcelona / Onkologia Medikua Zerbitzua, Bartzelonako Clinic Ospitalea, Bartzelona

12.00-12.20 Mecanismos de Resistencia a Terapias Dirigidas / Gidatutako Terapienaurkako Erresistentzia MekanismoakDr. Imanol Arozarena Martinicorena, dok. Navarrabiomed Centro de InvestigacinBiomdica, Navarra / Navarrabiomed Biomedikuntza Ikerketako Zentroa, Nafarroa

12.