Click here to load reader

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR · PDF filerepublika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02 karlovac,

 • View
  238

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR · PDF filerepublika hrvatska gradsko izborno...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

  KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-02 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi lanka 22. stavak 1. i 2. te lanka 53. toke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odluujui o prijedlogu predlagatelja AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

  PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR LANOVA GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA

  AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU Nositelj liste: DUBRAVKO DELI

  Kandidatkinje/kandidati:

  1. DUBRAVKO DELI; HRVAT; KARLOVAC, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA 14; ro. 09.08.1945; OIB: 03440124558; M

  2. ZVONIMIR RADEI; HRVAT; KARLOVAC, LOGORITE 51/A; ro. 27.08.1941; OIB: 72707713630; M 3. DARKO KRIANI; HRVAT; KARLOVAC, DUBOVAC 4; ro. 20.04.1937; OIB: 96756590422; M 4. FRANE KALEB, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 13; ro. 09.03.1954; OIB:

  78200990974; M 5. GROZDANA UGELJ; SRPKINJA; KARLOVAC, ZAGRAD 33; ro. 22.08.1953; OIB: 97224922825; 6. DARINKA MARIJANI; HRVATICA; KARLOVAC, DUBROVAKA 11; ro. 29.01.1945; OIB: 80426428796; 7. MARIJA STUBLJAR; HRVATICA; KARLOVAC, NASELJE MARKA MARULIA 10/B; ro. 18.05.1941; OIB:

  21557400613; 8. PAVAO UMNIK; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRIA 9; ro. 21.02.1952; OIB: 86041177474; M 9. SREKO KLARI; HRVAT; KARLOVAC, BAINSKA CESTA 4; ro. 10.09.1953; OIB: 79739177974; M

  10. MIRKO MILADINOVI, dipl. ing. um.; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRIA 3; ro. 05.10.1941; OIB: 59382419187; M

  11. PREDRAG KORA; SRBIN; KARLOVAC, IZIDORA KRNJAVOG 11/A; ro. 26.08.1975; OIB: 53942802297; M

  12. NIKOLA MARIJANI, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, DUBROVAKA 11; ro. 20.01.1942; OIB: 36080039178; M

  13. NIKOLINA BOLI, univ. bacc. med. lab. diag.; HRVATICA; KARLOVAC, KNEZA BRANIMIRA 15; ro. 14.03.1978; OIB: 82563397593;

  14. ELJKA CINDRI; HRVATICA; KARLOVAC, EUGENA KVATERNIKA 7; ro. 10.03.1946; OIB: 76813104424;

  15. IVAN PECOJA; HRVAT; KARLOVAC, NOVAKI 60; ro. 24.09.1947; OIB: 82228373991; M 16. LOVRO DORER, ekonomist; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 25/A; ro. 19.03.1943; OIB:

  65124249913; M 17. DUBRAVKO TARNIK; HRVAT; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 20/B; ro. 21.03.1950; OIB:

  44649560167; M 18. MIO PAKI; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEE 1/D; ro. 06.10.1962; OIB: 41670288179; M 19. JASENKA KORPER; HRVATICA; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAIA 3; ro. 24.07.1945; OIB:

  53859419937; 20. TEFICA JURAI; HRVATICA; KARLOVAC, SKLADINA 1; ro. 19.10.1953; OIB: 49445925956; 21. MARICA HLAI; HRVATICA; KARLOVAC, DONJE POKUPJE 56/A; ro. 17.06.1969; OIB: 75754556417; 22. SAFET EZI; HRVAT; KARLOVAC, STANKA VRAZA 37; ro. 07.11.1958; OIB: 03387557972; M 23. DRAGO KOSMA; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 112; ro. 18.06.1945; OIB: 53006691531; M 24. KATICA HORVATI; HRVATICA; KARLOVAC, STANKA VRAZA 32/A; ro. 05.05.1943; OIB: 20145284659;

 • 25. BARA BEG; HRVATICA; KARLOVAC, MARINA DRIA 9; ro. 27.11.1938; OIB: 50316838114;

  PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

  GRADA KARLOVCA

  TOMISLAV MARAS v.r.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

  KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-11 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi lanka 22. stavak 1. i 2. te lanka 53. toke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odluujui o prijedlogu predlagatelja RADE MILETI, ANTONIJA TUNJAS, DRINA KRIVOKUA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

  PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR LANOVA GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA

  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAA Nositelj liste: DIMITRIJE BIRA

  Kandidatkinje/kandidati:

  1. DIMITRIJE BIRA; NEOPREDJELJEN; KARLOVAC, TADIJE SMIIKLASA 23/A; ro. 01.02.1987; OIB: 32336449281; M

  2. ANA MILAINOVI; SRPKINJA; KARLOVAC, STJEPANA RADIA 15; ro. 20.03.1950; OIB: 95845387351;

  3. MILE MATANI; HRVAT; KARLOVAC, JELAI 37; ro. 15.09.1961; OIB: 66229030184; M 4. VLADO MILI; HRVAT; LADVENJAK, LADVENJAK 115/A; ro. 18.04.1959; OIB: 53862647869; M 5. MLADEN SERTI; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEE 29; ro. 10.05.1975; OIB: 13902997035; M 6. JADRANKA RADATOVI; HRVATICA; TUILOVI, TUILOVI 66; ro. 02.05.1959; OIB: 14185823464; 7. IVICA PILI; HRVAT; KARLOVAC, ANDRIJE HEBRANGA 18/A; ro. 07.11.1963; OIB: 54634278366; M 8. IVO DIZDAR; HRVAT; TUILOVI, TUILOVI 36/A; ro. 18.08.1986; OIB: 06327366814; M 9. MILA BUNI; NEOPREDJELJENA; KARLOVAC, TADIJE SMIIKLASA 23/A; ro. 18.06.1954; OIB:

  95130908797; 10. ANDREA API; HRVATICA; KARLOVAC, GRGE TUKANA 12/A; ro. 03.07.1958; OIB: 07884631646; 11. NATAA KOSANOVI; HRVATICA; KARLOVAC, KRALJA PETRA KREIMIRA IV 8; ro. 25.11.1974; OIB:

  98350648403; 12. DAMIR MUNAR; HRVAT; KARLOVAC, PRILAZ VJEESLAVA HOLJEVCA 10; ro. 08.07.1980; OIB:

  84453543531; M 13. ZORAN EROR; SRBIN; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 21; ro. 12.09.1986; OIB: 35907634771;

  M 14. IGOR PREDOVI; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEE 1/E; ro. 20.04.1990; OIB: 61418918887; M 15. LUKA IBRAT; HRVAT; KARLOVAC, TIARNICA 1/A; ro. 01.04.1998; OIB: 39919192558; M 16. IVONA PETAK; HRVATICA; KARLOVAC, TADIJE SMIIKLASA 11/A; ro. 24.01.1985; OIB: 34940365297; 17. ZDENKO KOLENAC; HRVAT; KARLOVAC, RUDOLFA STROHALA 6; ro. 19.08.1961; OIB: 21509637608;

  M 18. ZDENKA MATAKOVI; HRVATICA; KARLOVAC, ZAGRAD 31/C; ro. 23.09.1984; OIB: 86633882784; 19. MARKO MATANOVI; HRVAT; KARLOVAC, SARAJEVSKA 3/C; ro. 15.07.1953; OIB: 90819802372; M 20. OLGICA STANKOVI; HRVATICA; KARLOVAC, DUBOVAC 4/A; ro. 10.08.1973; OIB: 12262139810; 21. ZORAN STOJAKOVI; HRVAT; KARLOVAC, MARTINA GAMBONA 3; ro. 14.05.1981; OIB: 37480627205;

  M 22. MARINA KOSI; HRVATICA; KORITINJA, KORITINJA 31; ro. 23.06.1981; OIB: 88289883992; 23. PETRA PREGAJ; NEPOZNATA; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 3; ro.

  25.06.1993; OIB: 45583743403; 24. GORAN VUKI; HRVAT; CEROVAC VUKMANIKI, CEROVAC VUKMANIKI 54; ro. 24.09.1980; OIB:

  41230529129; M

 • 25. MILE SOKOLI; HRVAT; KARLOVAC, TURAN 113/A; ro. 26.07.1962; OIB: 07344217692; M

  PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

  GRADA KARLOVCA

  TOMISLAV MARAS v.r.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

  KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-03 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi lanka 22. stavak 1. i 2. te lanka 53. toke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odluujui o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

  PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR LANOVA GRADSKOG VIJEA GRADA KARLOVCA

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Nositelj liste: DAMIR MANDI

  Kandidatkinje/kandidati:

  1. DAMIR MANDI; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA ZVONIMIRA 1; ro. 20.07.1973; OIB: 21219136360; M 2. ELIMIR FEITL; HRVAT; KARLOVAC, ZELENI PUT 10; ro. 04.05.1949; OIB: 57838280397; M 3. IVICA HORVAT; HRVAT; KARLOVAC, LJUDEVITA JONKEA 11/A; ro. 21.07.1963; OIB: 71294369587; M 4. MARIJANA TOMII; HRVATICA; KARLOVAC, IMBRE TKALCA 17; ro. 30.07.1974; OIB: 59402826599; 5. ELJKO TAJCER; HRVAT; KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 39/A; ro. 18.12.1961; OIB:

  06025911940; M 6. DANICA GOLUBI; HRVATICA; KARLOVAC, MOSTANJE 113; ro. 19.03.1969; OIB: 56750342553; 7. ZORAN VUINI; SRBIN; KARLOVAC, GRGE TUKANA 9; ro. 13.09.1980; OIB: 33870686400; M 8. ALEN UJKO; HRVAT; ILJAVI, ILJAVI 117; ro. 27.01.1973; OIB: 60175690607; M 9. MATIJA FURA; HRVAT; KARLOVAC, MALA JELSA 33; ro. 08.04.1988; OIB: 99639398028; M

  10. BORO MRKALJ; SRBIN; KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 6; ro. 18.02.1948; OIB: 59808679632; M 11. MARIJA PAVII; HRVATICA; KARLOVAC, STANKA VRAZA 32; ro. 10.02.1954; OIB: 45388469220; 12. MARTINA KOSTOLANJI; HRVATICA; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEE 5; ro. 07.02.1986; OIB:

  04143800951; 13. RENATO HUMI; HRVAT; KARLOVAC, PERINII 11; ro. 14.10.1970; OIB: 53997849538; M 14. DUBRAVKO STAVLJENI; HRVAT; KARLOVAC, JELAI 77; ro. 17.04.1961; OIB: 46797825271; M 15. GORAN FRANKOVI; HRVAT; KARLOVAC, DONJE POKUPJE 22/H; ro. 29.07.1971; OIB: 86171860932;

  M 16. JOSIP AVLOVI; HRVAT; KARLOVAC, MIRKA SELJANA 8; ro. 30.06.1991; OIB: 31811582795; M 17. MIRJANA PLAZIBAT; HRVATICA; TUILOVI, TUILOVI 5/G; ro. 23.05.1982; OIB: 69732861221; 18. MATIJA KRANJEVI; HRVAT; KARLOVAC, DR.VLADKA MAEKA 36/A; ro. 12.01.1990; OIB:

  04223837728; M 19. KATARINA MALENICA; HRVATICA; HUSJE, HUSJE 14; ro. 29.06.1985; OIB: 57534618020; 20. DUBRAVKO ELJKOVI; HRVAT; KARLOVAC, NOVAKI 51/B; ro. 04.12.1967; OIB: 45054658976; M 21. SANJA SILA; HRVATICA; ZADOBARJE, ZADOBARJE 42; ro. 18.01.1984; OIB: 42058085744; 22. NADA GERBER; HRVATICA; KARLOVAC, ABELA LUKIA 4; ro. 12.06.1954; OIB: 38823426358; 23. MARINKO PLESKINA; HRVAT; KARLOVAC, KALINOVAC 9/G; ro. 02.06.1984; OIB: 82067639307; M 24. ANA HAJSAN; HRVATICA; KARLOVAC, MEKUANSKA CESTA 22; ro. 13.12.1992; OIB: 30596305339; 25. MATEA MIHALI; HRVATICA; LADVENJAK, LADVENJAK 26; ro. 15.04.1991; OIB: 81595620968;

  PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

  GRADA KARLOVCA

  TOMISLAV MARAS v.r.

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

  KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-09 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi lanka 22. stavak 1. i 2. te lanka 53. toke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odluujui o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje