of 24 /24
REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-02 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU Nositelj liste: DUBRAVKO DELIĆ Kandidatkinje/kandidati: 1. DUBRAVKO DELIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 14; rođ. 09.08.1945; OIB: 03440124558; M 2. ZVONIMIR RADEČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, LOGORIŠTE 51/A; rođ. 27.08.1941; OIB: 72707713630; M 3. DARKO KRIŽANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DUBOVAC 4; rođ. 20.04.1937; OIB: 96756590422; M 4. FRANE KALEB, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 13; rođ. 09.03.1954; OIB: 78200990974; M 5. GROZDANA ŽUGELJ; SRPKINJA; KARLOVAC, ZAGRAD 33; rođ. 22.08.1953; OIB: 97224922825; Ž 6. DARINKA MARIJANIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DUBROVAČKA 11; rođ. 29.01.1945; OIB: 80426428796; Ž 7. MARIJA STUBLJAR; HRVATICA; KARLOVAC, NASELJE MARKA MARULIĆA 10/B; rođ. 18.05.1941; OIB: 21557400613; Ž 8. PAVAO UMNIK; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 9; rođ. 21.02.1952; OIB: 86041177474; M 9. SREĆKO KLARIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BAŠĆINSKA CESTA 4; rođ. 10.09.1953; OIB: 79739177974; M 10. MIRKO MILADINOVIĆ, dipl. ing. šum.; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 3; rođ. 05.10.1941; OIB: 59382419187; M 11. PREDRAG KORAĆ; SRBIN; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 11/A; rođ. 26.08.1975; OIB: 53942802297; M 12. NIKOLA MARIJANIĆ, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, DUBROVAČKA 11; rođ. 20.01.1942; OIB: 36080039178; M 13. NIKOLINA BOLIĆ, univ. bacc. med. lab. diag.; HRVATICA; KARLOVAC, KNEZA BRANIMIRA 15; rođ. 14.03.1978; OIB: 82563397593; Ž 14. ŽELJKA CINDRIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, EUGENA KVATERNIKA 7; rođ. 10.03.1946; OIB: 76813104424; Ž 15. IVAN PECOJA; HRVAT; KARLOVAC, NOVAKI 60; rođ. 24.09.1947; OIB: 82228373991; M 16. LOVRO DORER, ekonomist; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 25/A; rođ. 19.03.1943; OIB: 65124249913; M 17. DUBRAVKO TARNIK; HRVAT; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 20/B; rođ. 21.03.1950; OIB: 44649560167; M 18. MIŠO PAKŠI; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 1/D; rođ. 06.10.1962; OIB: 41670288179; M 19. JASENKA KORPER; HRVATICA; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 3; rođ. 24.07.1945; OIB: 53859419937; Ž 20. ŠTEFICA JURAŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SKLADIŠNA 1; rođ. 19.10.1953; OIB: 49445925956; Ž 21. MARICA HLAIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DONJE POKUPJE 56/A; rođ. 17.06.1969; OIB: 75754556417; Ž 22. SAFET EZIĆ; HRVAT; KARLOVAC, STANKA VRAZA 37; rođ. 07.11.1958; OIB: 03387557972; M 23. DRAGO KOSMAČ; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 112; rođ. 18.06.1945; OIB: 53006691531; M 24. KATICA HORVATIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, STANKA VRAZA 32/A; rođ. 05.05.1943; OIB: 20145284659; Ž

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

Embed Size (px)

Text of PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska...

Page 1: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-02 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU Nositelj liste: DUBRAVKO DELIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DUBRAVKO DELIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 14; rođ. 09.08.1945; OIB: 03440124558; M

2. ZVONIMIR RADEČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, LOGORIŠTE 51/A; rođ. 27.08.1941; OIB: 72707713630; M 3. DARKO KRIŽANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DUBOVAC 4; rođ. 20.04.1937; OIB: 96756590422; M 4. FRANE KALEB, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 13; rođ. 09.03.1954; OIB:

78200990974; M 5. GROZDANA ŽUGELJ; SRPKINJA; KARLOVAC, ZAGRAD 33; rođ. 22.08.1953; OIB: 97224922825; Ž 6. DARINKA MARIJANIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DUBROVAČKA 11; rođ. 29.01.1945; OIB: 80426428796; Ž 7. MARIJA STUBLJAR; HRVATICA; KARLOVAC, NASELJE MARKA MARULIĆA 10/B; rođ. 18.05.1941; OIB:

21557400613; Ž 8. PAVAO UMNIK; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 9; rođ. 21.02.1952; OIB: 86041177474; M 9. SREĆKO KLARIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BAŠĆINSKA CESTA 4; rođ. 10.09.1953; OIB: 79739177974; M

10. MIRKO MILADINOVIĆ, dipl. ing. šum.; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 3; rođ. 05.10.1941; OIB: 59382419187; M

11. PREDRAG KORAĆ; SRBIN; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 11/A; rođ. 26.08.1975; OIB: 53942802297; M

12. NIKOLA MARIJANIĆ, ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, DUBROVAČKA 11; rođ. 20.01.1942; OIB: 36080039178; M

13. NIKOLINA BOLIĆ, univ. bacc. med. lab. diag.; HRVATICA; KARLOVAC, KNEZA BRANIMIRA 15; rođ. 14.03.1978; OIB: 82563397593; Ž

14. ŽELJKA CINDRIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, EUGENA KVATERNIKA 7; rođ. 10.03.1946; OIB: 76813104424; Ž

15. IVAN PECOJA; HRVAT; KARLOVAC, NOVAKI 60; rođ. 24.09.1947; OIB: 82228373991; M 16. LOVRO DORER, ekonomist; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 25/A; rođ. 19.03.1943; OIB:

65124249913; M 17. DUBRAVKO TARNIK; HRVAT; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 20/B; rođ. 21.03.1950; OIB:

44649560167; M 18. MIŠO PAKŠI; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 1/D; rođ. 06.10.1962; OIB: 41670288179; M 19. JASENKA KORPER; HRVATICA; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 3; rođ. 24.07.1945; OIB:

53859419937; Ž 20. ŠTEFICA JURAŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SKLADIŠNA 1; rođ. 19.10.1953; OIB: 49445925956; Ž 21. MARICA HLAIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DONJE POKUPJE 56/A; rođ. 17.06.1969; OIB: 75754556417; Ž 22. SAFET EZIĆ; HRVAT; KARLOVAC, STANKA VRAZA 37; rođ. 07.11.1958; OIB: 03387557972; M 23. DRAGO KOSMAČ; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 112; rođ. 18.06.1945; OIB: 53006691531; M 24. KATICA HORVATIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, STANKA VRAZA 32/A; rođ. 05.05.1943; OIB: 20145284659;

Ž

Page 2: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. BARA BEG; HRVATICA; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 9; rođ. 27.11.1938; OIB: 50316838114; Ž

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 3: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-11 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja RADE MILETIĆ, ANTONIJA TUNJAS, DRINA KRIVOKUĆA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: DIMITRIJE BIRAČ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DIMITRIJE BIRAČ; NEOPREDJELJEN; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 23/A; rođ. 01.02.1987; OIB: 32336449281; M

2. ANA MILAŠINOVIĆ; SRPKINJA; KARLOVAC, STJEPANA RADIĆA 15; rođ. 20.03.1950; OIB: 95845387351; Ž

3. MILE MATANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, JELAŠI 37; rođ. 15.09.1961; OIB: 66229030184; M 4. VLADO MILČIĆ; HRVAT; LADVENJAK, LADVENJAK 115/A; rođ. 18.04.1959; OIB: 53862647869; M 5. MLADEN SERTIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 29; rođ. 10.05.1975; OIB: 13902997035; M 6. JADRANKA RADATOVIĆ; HRVATICA; TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 66; rođ. 02.05.1959; OIB: 14185823464; Ž 7. IVICA PILIĆ; HRVAT; KARLOVAC, ANDRIJE HEBRANGA 18/A; rođ. 07.11.1963; OIB: 54634278366; M 8. IVO DIZDAR; HRVAT; TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 36/A; rođ. 18.08.1986; OIB: 06327366814; M 9. MILA BUNČIĆ; NEOPREDJELJENA; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 23/A; rođ. 18.06.1954; OIB:

95130908797; Ž 10. ANDREA ŠAPIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 12/A; rođ. 03.07.1958; OIB: 07884631646; Ž 11. NATAŠA KOSANOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 8; rođ. 25.11.1974; OIB:

98350648403; Ž 12. DAMIR MUNĐAR; HRVAT; KARLOVAC, PRILAZ VJEĆESLAVA HOLJEVCA 10; rođ. 08.07.1980; OIB:

84453543531; M 13. ZORAN EROR; SRBIN; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 21; rođ. 12.09.1986; OIB: 35907634771;

M 14. IGOR PREDOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 1/E; rođ. 20.04.1990; OIB: 61418918887; M 15. LUKA ŽIBRAT; HRVAT; KARLOVAC, TIČARNICA 1/A; rođ. 01.04.1998; OIB: 39919192558; M 16. IVONA PETAK; HRVATICA; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 11/A; rođ. 24.01.1985; OIB: 34940365297; Ž 17. ZDENKO KOLENAC; HRVAT; KARLOVAC, RUDOLFA STROHALA 6; rođ. 19.08.1961; OIB: 21509637608;

M 18. ZDENKA MATAKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, ZAGRAD 31/C; rođ. 23.09.1984; OIB: 86633882784; Ž 19. MARKO MATANOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SARAJEVSKA 3/C; rođ. 15.07.1953; OIB: 90819802372; M 20. OLGICA STANKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DUBOVAC 4/A; rođ. 10.08.1973; OIB: 12262139810; Ž 21. ZORAN STOJAKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MARTINA GAMBONA 3; rođ. 14.05.1981; OIB: 37480627205;

M 22. MARINA KOSIĆ; HRVATICA; KORITINJA, KORITINJA 31; rođ. 23.06.1981; OIB: 88289883992; Ž 23. PETRA PREŽGAJ; NEPOZNATA; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 3; rođ.

25.06.1993; OIB: 45583743403; Ž 24. GORAN VUKIĆ; HRVAT; CEROVAC VUKMANIĆKI, CEROVAC VUKMANIĆKI 54; rođ. 24.09.1980; OIB:

41230529129; M

Page 4: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. MILE SOKOLIĆ; HRVAT; KARLOVAC, TURAN 113/A; rođ. 26.07.1962; OIB: 07344217692; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 5: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-03 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Nositelj liste: DAMIR MANDIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAMIR MANDIĆ; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA ZVONIMIRA 1; rođ. 20.07.1973; OIB: 21219136360; M 2. ŽELIMIR FEITL; HRVAT; KARLOVAC, ZELENI PUT 10; rođ. 04.05.1949; OIB: 57838280397; M 3. IVICA HORVAT; HRVAT; KARLOVAC, LJUDEVITA JONKEA 11/A; rođ. 21.07.1963; OIB: 71294369587; M 4. MARIJANA TOMIČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, IMBRE TKALCA 17; rođ. 30.07.1974; OIB: 59402826599; Ž 5. ŽELJKO ŠTAJCER; HRVAT; KARLOVAC, MARMONTOVA ALEJA 39/A; rođ. 18.12.1961; OIB:

06025911940; M 6. DANICA GOLUBIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, MOSTANJE 113; rođ. 19.03.1969; OIB: 56750342553; Ž 7. ZORAN VUČINIĆ; SRBIN; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 9; rođ. 13.09.1980; OIB: 33870686400; M 8. ALEN ČUJKO; HRVAT; ŠIŠLJAVIĆ, ŠIŠLJAVIĆ 117; rođ. 27.01.1973; OIB: 60175690607; M 9. MATIJA FURAČ; HRVAT; KARLOVAC, MALA JELSA 33; rođ. 08.04.1988; OIB: 99639398028; M

10. BORO MRKALJ; SRBIN; KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 6; rođ. 18.02.1948; OIB: 59808679632; M 11. MARIJA PAVIČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, STANKA VRAZA 32; rođ. 10.02.1954; OIB: 45388469220; Ž 12. MARTINA KOSTOLANJI; HRVATICA; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 5; rođ. 07.02.1986; OIB:

04143800951; Ž 13. RENATO HUMIĆ; HRVAT; KARLOVAC, PERINČIĆI 11; rođ. 14.10.1970; OIB: 53997849538; M 14. DUBRAVKO STAVLJENIĆ; HRVAT; KARLOVAC, JELAŠI 77; rođ. 17.04.1961; OIB: 46797825271; M 15. GORAN FRANKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DONJE POKUPJE 22/H; rođ. 29.07.1971; OIB: 86171860932;

M 16. JOSIP ČAVLOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MIRKA SELJANA 8; rođ. 30.06.1991; OIB: 31811582795; M 17. MIRJANA PLAZIBAT; HRVATICA; TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 5/G; rođ. 23.05.1982; OIB: 69732861221; Ž 18. MATIJA KRANJČEVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR.VLADKA MAČEKA 36/A; rođ. 12.01.1990; OIB:

04223837728; M 19. KATARINA MALENICA; HRVATICA; HUSJE, HUSJE 14; rođ. 29.06.1985; OIB: 57534618020; Ž 20. DUBRAVKO ŽELJKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, NOVAKI 51/B; rođ. 04.12.1967; OIB: 45054658976; M 21. SANJA SILA; HRVATICA; ZADOBARJE, ZADOBARJE 42; rođ. 18.01.1984; OIB: 42058085744; Ž 22. NADA GERBER; HRVATICA; KARLOVAC, ABELA LUKŠIĆA 4; rođ. 12.06.1954; OIB: 38823426358; Ž 23. MARINKO PLESKINA; HRVAT; KARLOVAC, KALINOVAC 9/G; rođ. 02.06.1984; OIB: 82067639307; M 24. ANA HAJSAN; HRVATICA; KARLOVAC, MEKUŠANSKA CESTA 22; rođ. 13.12.1992; OIB: 30596305339; Ž 25. MATEA MIHALIĆ; HRVATICA; LADVENJAK, LADVENJAK 26; rođ. 15.04.1991; OIB: 81595620968; Ž

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 6: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-09 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS Nositelj liste: MIHOVIL STANIŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. MIHOVIL STANIŠIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BANIJA 130/A; rođ. 08.06.1959; OIB: 86138531243; M 2. ROBERT VODOPIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR.VLADKA MAČEKA 11; rođ. 16.04.1971; OIB: 89603842845;

M 3. SLAVICA SMILJČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, OBALA FRANJE RAČKOG 5; rođ. 09.08.1971; OIB:

14141728837; Ž 4. MARIJA MOGUŠ; HRVATICA; SKAKAVAC, SKAKAVAC 56; rođ. 31.01.1977; OIB: 18330022035; Ž 5. BERISLAV ŠPIGELSKI; HRVAT; KARLOVAC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 1; rođ. 02.09.1971; OIB:

34481690215; M 6. HRVOJE VUKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 16/B; rođ. 01.10.1977; OIB:

64210179910; M 7. DRAGUTIN MEJAŠKI; HRVAT; KARLOVAC, VUČJAK 33; rođ. 19.02.1946; OIB: 08468655242; M 8. DUŠANKA PAVLOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 6; rođ. 07.01.1967; OIB: 69687022804; Ž 9. BISERKA BURSIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, JAMADOLSKA 22; rođ. 09.06.1954; OIB: 40039394487; Ž

10. MARIJAN RADOVANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, STRMAČKI DOL 27; rođ. 11.02.1964; OIB: 47323335112; M 11. DRAŽEN MEJAŠKI; HRVAT; KARLOVAC, KOSTANJEVAČKI PUT 10; rođ. 17.08.1971; OIB: 49246194463;

M 12. VESNA MARIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, BANIJA 31/A; rođ. 18.07.1957; OIB: 11789992640; Ž 13. VINKO ŠAVOR; HRVAT; CEROVAC VUKMANIĆKI, CEROVAC VUKMANIĆKI 110/B; rođ. 26.10.1957; OIB:

83284321137; M 14. ELIZABETA PETRUNIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, UDBINJA 37; rođ. 15.04.1973; OIB: 16625523837; Ž 15. MAJA RADOVANIĆ; NEPOZNATA; KARLOVAC, STRMAČKI DOL 27; rođ. 02.02.1991; OIB: 42621921352; Ž 16. DRAŽEN NOVOSEL; HRVAT; KARLOVAC, ZAGREBAČKA 35; rođ. 09.12.1969; OIB: 32399724672; M 17. DUBRAVKA MADJARIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 14/C; rođ. 23.08.1956;

OIB: 55804227798; Ž 18. JASENKA RADOVANIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, JELAŠI 13; rođ. 01.05.1965; OIB: 35458577925; Ž 19. NIKOLA MEJAŠIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DREŽNIK 117/A; rođ. 28.07.1946; OIB: 80424757329; M 20. OLIVER MARČINKO; HRVAT; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 2; rođ. 04.09.1968; OIB:

78940505765; M 21. SANDRA POSCHKO; MAĐARICA; KARLOVAC, IVANA GUNDULIĆA 6; rođ. 21.04.1971; OIB: 02524383178;

Ž 22. DIJANA VUKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 16/B; rođ. 31.08.1982; OIB:

93880862781; Ž 23. VANJA PRIBANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BANIJA 10; rođ. 05.12.1988; OIB: 85879481343; M 24. ANDREJA KUNIĆ; OSTALO; KARLOVAC, NASELJE GAZA 9; rođ. 26.01.1984; OIB: 20398354263; Ž

Page 7: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. IVAN MAJUREC; HRVAT; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 10; rođ. 20.05.1955; OIB: 04367978773; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 8: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-08 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS Nositelj liste: NIKOLA BADOVINAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. NIKOLA BADOVINAC; HRVAT; KARLOVAC, STANKA VRAZA 40/A; rođ. 10.11.1982; OIB: 13955165147; M 2. DUŠAN LABUS; SRBIN; KARLOVAC, ANDRIJE HEBRANGA 16/B; rođ. 09.01.1966; OIB: 08953938189; M 3. NADA RADOVIĆ; SRPKINJA; KARLOVAC, NIKOLE ŠEBETIĆA 5; rođ. 13.01.1954; OIB: 07307993470; Ž 4. MARKO BUBAŠ; HRVAT; KARLOVAC, JAMADOLSKA 6; rođ. 08.03.1944; OIB: 18798702691; M 5. IRENA BARŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, VELIKA JELSA 16; rođ. 06.11.1972; OIB: 02260481011; Ž 6. RADE MILETIĆ; SRBIN; KARLOVAC, DRAGUTINA LAŠKARINA 3; rođ. 07.09.1954; OIB: 77542409481; M 7. RADE VLAJNIĆ; SRBIN; KARLOVAC, NASELJE GAZA 14/B; rođ. 14.11.1962; OIB: 06134435060; M 8. NEVEN CETINJANIN; HRVAT; KARLOVAC, STRUGA 1; rođ. 29.10.1979; OIB: 64500288027; M 9. MIRJANA PUŠKARIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, AMBROZA VRANYCZANYA 5; rođ. 20.08.1972; OIB:

51569824302; Ž 10. IVAN BENKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, KAŠTEL 27; rođ. 13.09.1956; OIB: 80130442999; M 11. MATIJA BRGAN; HRVAT; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 1; rođ. 26.09.1982; OIB: 13418601197; M 12. JASMINKA STIPETIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 11/A; rođ.

14.09.1977; OIB: 67648303049; Ž 13. SRĐAN VIŠNIĆ; SRBIN; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 21; rođ. 19.10.1985; OIB: 85661925555; M 14. ŠEJLA ČOVIĆ; BOŠNJAKINJA; KARLOVAC, DRAGOJLE JARNEVIĆ 6; rođ. 16.08.1981; OIB: 97487418477;

Ž 15. RADOMIR LINTA; SRBIN; GORNJI SJENIČAK, GORNJI SJENIČAK 239; rođ. 17.11.1991; OIB:

47596241512; M 16. DUŠAN PREDOVIĆ; SRBIN; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 1/E; rođ. 14.12.1957; OIB: 37494418751;

M 17. MARIJAN BEGEDIN; HRVAT; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 14; rođ. 08.08.1958; OIB:

53624806890; M 18. IGOR BRLEČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DRAGUTINA DOMJANIĆA 17; rođ. 26.02.1964; OIB: 07670026752;

M 19. SENADA PAVLAČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DR.SLAVKA ROZGAJA 2; rođ. 21.08.1966; OIB:

52239089569; Ž 20. RANKA JURAS; HRVATICA; KARLOVAC, PETRA FILIPCA 10; rođ. 28.08.1941; OIB: 96840631515; Ž 21. VERA MATEŠA; HRVATICA; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 16; rođ. 05.09.1957; OIB: 42447208579; Ž 22. RANKA KUNIĆ; SRPKINJA; GORNJA TREBINJA, GORNJA TREBINJA 43; rođ. 20.07.1972; OIB:

63343934246; Ž 23. ŽELJKO PAVLAČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR.SLAVKA ROZGAJA 2; rođ. 23.09.1958; OIB: 68172701079;

M 24. ANA MATAN; HRVATICA; KARLOVAC, ANDRIJE HEBRANGA 18/C; rođ. 23.08.1982; OIB: 35169721015; Ž

Page 9: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. MARINA NOVAKOVIĆ MATANIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, BANIJA 23/A; rođ. 17.04.1986; OIB: 25507599744; Ž

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 10: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-06 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, "BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI", utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS "BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" Nositelj liste: DAVOR BARTOLAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAVOR BARTOLAC; HRVAT; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 2/B; rođ. 21.06.1977; OIB: 21488109976; M

2. MARIO TOMAC; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 1; rođ. 02.03.1976; OIB: 97993753134; M 3. NIKOLINA VRBANČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, VELIKA JELSA 11/D; rođ. 14.12.1987; OIB: 72583823631;

Ž 4. JOSIPA STAVLJENIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, OTOK 8; rođ. 06.08.1983; OIB: 06207017040; Ž 5. PREDRAG PAVLAČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, KAMENSKO 85; rođ. 03.01.1960; OIB: 48758133334; M 6. FRAN PERKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, UDBINJA 23/A; rođ. 22.07.1989; OIB: 47791714723; M 7. IVAN ZEBIĆ; HRVAT; REČICA, REČICA 221; rođ. 14.10.1950; OIB: 70370895166; M 8. DAVORKA MIHALIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, MEKUŠANSKA CESTA 66; rođ. 02.06.1989; OIB:

78836197766; Ž 9. ŽELJKO FURAČ; HRVAT; KARLOVAC, VUČJAK 12; rođ. 19.07.1958; OIB: 13322869663; M

10. VALENTIN MRAK; HRVAT; KARLOVAC, PRIMORSKA 27; rođ. 30.09.1984; OIB: 10901700948; M 11. IVAN MILČIĆ; HRVAT; LADVENJAK, LADVENJAK 108; rođ. 14.07.1949; OIB: 66077901514; M 12. IVAN GRGINČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SENJSKA ULICA 1/A; rođ. 02.02.1960; OIB: 27936126501; M 13. JURAJ MARAS; HRVAT; KARLOVAC, JAKŠIĆI 13; rođ. 27.06.1988; OIB: 60454483614; M 14. VESNA POPOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 14; rođ. 12.10.1953; OIB: 42586461457; Ž 15. DARIJO LAIĆ; HRVAT; MAHIĆNO, MAHIĆNO 3/A; rođ. 10.07.1975; OIB: 81322597610; M 16. IVANČICA PAVLAČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, KAMENSKO 89; rođ. 10.02.1966; OIB: 81965902406; Ž 17. TAMARA BONETIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 12; rođ. 29.05.1987; OIB:

01784716222; Ž 18. SLAVEN KAMPIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MEKUŠANSKA CESTA 72; rođ. 30.07.1965; OIB: 69687267821; M 19. ROBERT POTURICA; HRVAT; KARLOVAC, TURAN 36; rođ. 08.05.1972; OIB: 23958761449; M 20. MAJA FUČEK DOŽDOR; HRVATICA; KARLOVAC, NASELJE GAZA 3/A; rođ. 30.04.1978; OIB:

94341390061; Ž 21. MATO DIZDAR; HRVAT; KARLOVAC, KAMENSKO 16/E; rođ. 27.07.1961; OIB: 08256933770; M 22. DAMIR MARKUŠ; HRVAT; KARLOVAC, DONJA JELSA 204; rođ. 28.02.1966; OIB: 39820080995; M 23. VINKA JURAN VUKOVIĆ; HRVATICA; MAHIĆNO, MAHIĆNO 79; rođ. 13.01.1992; OIB: 94381965375; Ž 24. VESNA VINOVRŠKI; HRVATICA; KARLOVAC, DUBROVAČKA 29; rođ. 12.02.1979; OIB: 64542954515; Ž 25. NATALIJA DOMBOŠ-JANŽETIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SARAJEVSKA 4/A; rođ. 28.04.1971; OIB:

16719389557; Ž

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 11: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-05 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP Nositelj liste: VESELKO KRNJIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. VESELKO KRNJIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BRAĆE GOJAK 76/L; rođ. 26.04.1965; OIB: 88581099928; M 2. ANDREA VRBANEK, univ.spec.oec.dipl.ing.agr.; HRVATICA; KARLOVAC, ZAGRAD 6; rođ. 27.10.1969; OIB:

62684050207; Ž 3. IVAN ĐOJA, bacc.ing.aedif.; HRVAT; KARLOVAC, MALA ŠVARČA 10; rođ. 20.06.1991; OIB: 68283052611;

M 4. MLADEN KRČMAR, ing.polj.; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 6/A; rođ. 16.11.1959;

OIB: 33582457083; M 5. ANA-ANITA KASUNIĆ, bacc.ing.agr.; HRVATICA; KARLOVAC, VINIČKI PUT 18; rođ. 01.12.1957; OIB:

76485523867; Ž 6. NADICA BRUČIĆ, dipl. ing. agr.; HRVATICA; KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 6; rođ. 29.09.1944; OIB:

17771415423; Ž 7. RASEMA DORMA; MUSLIMANKA; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 16/A; rođ. 11.09.1960; OIB:

54103007556; Ž 8. VJEKOSLAV GENZIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SENJSKA ULICA 1; rođ. 23.02.1963; OIB: 20706508987; M 9. IVAN GALOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, GORNJA ŠVARČA 19; rođ. 19.06.1959; OIB: 21329739300; M

10. MLADEN RADOSAVLJEVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 8/C; rođ. 15.05.1963; OIB: 58844875578; M

11. IVICA MLINARIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BRAĆE GOJAK 76/E; rođ. 02.04.1961; OIB: 47744825951; M 12. JAGODA KONJEVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 1; rođ. 11.04.1989; OIB:

48855994662; Ž 13. ANKICA BARŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, MALA ŠVARČA 56; rođ. 30.01.1965; OIB: 30954010122; Ž 14. ŽELJKO SMOLJAN; HRVAT; KARLOVAC, BANIJA 42; rođ. 11.06.1977; OIB: 13583523990; M 15. SNJEŽANA TOŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SENJSKA ULICA 1; rođ. 30.12.1966; OIB: 58141811145; Ž 16. MIROSLAV GRDINA, bacc. oec.; NEPOZNATA; KARLOVAC, SKOPSKA 10; rođ. 21.12.1988; OIB:

72907453406; M 17. DRAGAN ERIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BRAĆE GOJAK 78/B; rođ. 26.11.1979; OIB: 80375475354; M 18. SLAVICA MARKUŠ; HRVATICA; KARLOVAC, KRALJA ZVONIMIRA 4; rođ. 04.10.1960; OIB: 67576189207;

Ž 19. ZLATKO PERKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, SUŠAČKA 11/B; rođ. 22.09.1982; OIB: 58029503616; M 20. ANA ROŽIĆ; HRVATICA; SKAKAVAC, SKAKAVAC 78; rođ. 26.10.1940; OIB: 71645409718; Ž 21. MARICA REBIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, GRIČKI PUT 16; rođ. 31.08.1975; OIB: 18355527116; Ž 22. LJUBICA HOFINGER; HRVATICA; KARLOVAC, JANKA DRAŠKOVIĆA 11; rođ. 30.01.1955; OIB:

21098992144; Ž 23. MILE KESER; HRVAT; KARLOVAC, KAMENSKO 45/C; rođ. 07.01.1979; OIB: 66932777120; M 24. VALENTINO JURAŠIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DRAGUTINA DOMJANIĆA 1; rođ. 02.03.1977; OIB:

07027709578; M

Page 12: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. DANIJEL ANDRIJEVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 12; rođ. 24.04.1987; OIB: 86480208202; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 13: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-07 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST Nositelj liste: BRANIMIR TOT, mag. pol.

Kandidatkinje/kandidati:

1. BRANIMIR TOT, mag. pol.; HRVAT; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 2; rođ. 05.08.1989; OIB: 97879787766; M 2. DAVORIN ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. ing.; HRVAT; HUSJE, HUSJE 26/A; rođ. 01.10.1974; OIB: 59117340815; M 3. VESNA LEMIĆ, dipl. ing.; HRVATICA; KARLOVAC, TURAN 9; rođ. 01.06.1957; OIB: 80906930754; Ž 4. VIŠNJICA BEBER; HRVATICA; KARLOVAC, DOMOBRANSKA ULICA 22; rođ. 16.10.1965; OIB:

49076327796; Ž 5. ARIJANA MILJKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, PETRA FILIPCA 6; rođ. 20.11.1986; OIB: 62370358309; Ž 6. TOMISLAV STOJKOVIĆ, prof.; HRVAT; KARLOVAC, DR.VLADKA MAČEKA 14; rođ. 13.11.1983; OIB:

31140482953; M 7. DRAGAN PINTAR, mag.iur.; NEPOZNATA; KARLOVAC, LEMIĆ BRDO 41; rođ. 15.06.1989; OIB:

42235978697; M 8. ŽELJKO MILOŠEVIĆ, struč. spec.; SRBIN; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 13; rođ. 05.01.1983;

OIB: 97356821107; M 9. BRUNA DEVČIĆ, ing.; HRVATICA; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 18/B; rođ. 17.10.1983; OIB:

33073226604; Ž 10. TOMISLAV MEŠTROVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 10/C; rođ. 27.02.1956; OIB:

06727139966; M 11. IVANA GRČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 15/A; rođ. 14.08.1980;

OIB: 28557034026; Ž 12. TOMISLAV ŠIMUNIĆ; HRVAT; KARLOVAC, GORNJE MEKUŠJE 55; rođ. 29.11.1957; OIB: 20826269557; M 13. ANTONIJA GORŠĆAK; HRVATICA; KARLOVAC, BARTOLA KAŠIĆA 9; rođ. 16.10.1990; OIB: 34087105768;

Ž 14. MIRJANA RADOŠ; HRVATICA; KARLOVAC, UDBINJA 36; rođ. 14.09.1970; OIB: 28801600974; Ž 15. DOMAGOJ MODRUŠAN; HRVAT; KARLOVAC, FRANA SUPILA 12; rođ. 02.08.1983; OIB: 57766652608; M 16. ANDRIJA KVATERNIK; HRVAT; GORNJA TREBINJA, GORNJA TREBINJA 1/A; rođ. 25.03.1953; OIB:

91110797261; M 17. ROMANO MIHALIC; HRVAT; KARLOVAC, TRG BANA PETRA ZRINSKOG 9; rođ. 16.03.1979; OIB:

37433061748; M 18. MATEJA PUŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DR.IVANA GRAHE 17; rođ. 02.08.1989; OIB: 94069006908; Ž 19. MILENKO FLEGARIĆ, bacc.; HRVAT; KARLOVAC, REČIČKA 122; rođ. 04.12.1960; OIB: 22071852204; M 20. ANTONIJA ČAVLOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DR.BLAŽA LORKOVIĆA 2/C; rođ. 28.12.1978; OIB:

73718536281; Ž 21. MARINKO MARINOVIĆ, dipl. iur.; HRVAT; KARLOVAC, STANKA VRAZA 42/D; rođ. 22.08.1957; OIB:

81956089527; M 22. BOŽICA ŽIVČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, LOGORIŠTE 35; rođ. 17.11.1949; OIB: 71755609685; Ž 23. ZLATIBOR TOMAS, dipl. ing.; HRVAT; KARLOVAC, PETRA KRUŽIĆA 2; rođ. 11.05.1958; OIB:

87311406733; M 24. ŽELJKO OBRADOVIĆ; HRVAT; CEROVAC VUKMANIĆKI, CEROVAC VUKMANIĆKI 107/G; rođ.

27.06.1951; OIB: 39021736540; M

Page 14: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. ŽARKO KOTUR; SRBIN; POPOVIĆ BRDO, POPOVIĆ BRDO 62; rođ. 20.08.1955; OIB: 12171272081; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 15: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-12 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! Nositeljica liste: ANKA PERIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. ANKA PERIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, BORLIN 9; rođ. 10.03.1956; OIB: 77940283883; Ž 2. MARINA VUKMIROVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SENJSKA ULICA 1/H; rođ. 01.08.1965; OIB:

41961461008; Ž 3. ALEKSANDRA JAGATIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, VATROSLAVA ŽUPANČIĆA 3; rođ. 26.02.1963; OIB:

50735672374; Ž 4. STJEPAN BENIĆ; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 1/A; rođ. 10.06.1947; OIB: 19382295758; M 5. BRANKO JOVIĆ; MUSLIMAN; KARLOVAC, JANA MASARYKA 17; rođ. 02.12.1953; OIB: 70215430443; M 6. RANKO GAĆEŠA; HRVAT; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 11; rođ. 19.01.1984;

OIB: 37837320565; M 7. SNJEŽANA PAULI; SRPKINJA; KARLOVAC, BAŠĆINSKA CESTA 39/B; rođ. 28.08.1966; OIB:

32811264382; Ž 8. DARINKA MATELJAN; HRVATICA; KARLOVAC, BAŠĆINSKA CESTA 39/A; rođ. 25.09.1968; OIB:

95540324093; Ž 9. DALIBOR JANJANIN; SRBIN; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 9; rođ. 16.01.1982; OIB: 92542129720;

M 10. IVANA GAĆEŠA; HRVATICA; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 11; rođ. 05.02.1985;

OIB: 45522196134; Ž 11. MILORAD MILJENOVIĆ; SRBIN; KARLOVAC, HERTE TURZE 2; rođ. 26.08.1975; OIB: 47092847027; M 12. SANJA VOJAK; HRVATICA; KARLOVAC, TROGIRSKA 14; rođ. 17.03.1983; OIB: 79880656887; Ž 13. IVAN KATUŠIN; HRVAT; KARLOVAC, NASELJE MARKA MARULIĆA 5/A; rođ. 18.09.1981; OIB:

39552031679; M 14. ĐURO LONČAR; SRBIN; KARLOVAC, HERTE TURZE 2; rođ. 25.03.1944; OIB: 03764789619; M 15. ŽARAN PERIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 9; rođ. 07.11.1955; OIB: 82441836817; M 16. SAŠA BOGDANOVIĆ; SRBIN; KARLOVAC, HERTE TURZE 2; rođ. 17.06.1975; OIB: 51848361283; M 17. ŽELJKO PAULI; HRVAT; KARLOVAC, BAŠĆINSKA CESTA 39; rođ. 31.05.1966; OIB: 21888581706; M 18. MIROSLAV TOMAŠEVIĆ; SRBIN; UDBINJA, UDBINJA 19; rođ. 20.05.1979; OIB: 17915288955; M 19. MARIJA ŽIŽA; HRVATICA; KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 5; rođ. 15.04.1938; OIB: 81465912888; Ž 20. DANIJELA BABIĆ; SRPKINJA; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 16; rođ. 23.08.1983; OIB:

66478036445; Ž 21. ZVONIMIR PERIĆ; HRVAT; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 46/B; rođ. 05.10.1980; OIB:

28754590537; M 22. BARKA LIPOŠĆAK; HRVATICA; KARLOVAC, BORLIN 13; rođ. 06.05.1942; OIB: 85844155915; Ž 23. MILENA TOMAŠEVIĆ; SRPKINJA; KARLOVAC, UDBINJA 19; rođ. 12.05.1979; OIB: 02318877275; Ž 24. MARIJA STANIŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SARAJEVSKA 4; rođ. 11.08.1940; OIB: 74066541625; Ž

Page 16: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. DRAGO LIPOŠĆAK; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 13; rođ. 22.05.1965; OIB: 77179043893; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 17: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-10 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DAVOR PETRAČIĆ, MARIJA BODROŽIĆ ZORIĆ, TIHOMIR IVŠIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: DAVOR PETRAČIĆ, dipl. ing. građ.

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAVOR PETRAČIĆ, dipl. ing. građ.; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 6/B; rođ. 29.04.1965; OIB: 09505242209; M

2. MARIJA BODROŽIĆ ZORIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, DR.ANTE STARČEVIĆA 20; rođ. 25.02.1956; OIB: 35648591867; Ž

3. TIHOMIR IVŠIĆ; HRVAT; KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 6; rođ. 25.03.1966; OIB: 33590865749; M 4. DRAŽEN CUKINA; HRVAT; KARLOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 1; rođ. 04.02.1963; OIB:

18081805372; M 5. ŽELJKO POKA; HRVAT; KARLOVAC, LJUDEVITA ŠESTIĆA 2; rođ. 10.03.1955; OIB: 57185692234; M 6. TOMISLAV PREGLEJ; HRVAT; KARLOVAC, ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA 7; rođ. 19.01.1970; OIB:

98467428712; M 7. BISERKA MARČINKO, mr. oec.; HRVATICA; KARLOVAC, SLAVE RAŠKAJ 21/A; rođ. 05.02.1961; OIB:

71464016274; Ž 8. ALEKSANDRA BORDELIUS JURIŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SELCE 11; rođ. 02.05.1973; OIB:

98676873296; Ž 9. MARIJAN HAJDINIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 5; rođ. 14.09.1950; OIB: 97036646978; M

10. dr. sc. KARLA LEBHAFT; HRVATICA; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 5; rođ. 10.10.1986; OIB: 03674208904; Ž 11. dr. sc. DAVOR BAJS; HRVAT; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 2/B; rođ. 05.04.1970; OIB: 98591556374;

M 12. IVANA PRAHIĆ, oec.; HRVATICA; KARLOVAC, LUŠČIĆ 43/A; rođ. 24.01.1974; OIB: 81099849650; Ž 13. IGOR CIKUŠA; HRVAT; KARLOVAC, KRALJA TOMISLAVA 23; rođ. 03.03.1959; OIB: 29159664428; M 14. EVA MAGOVAC; HRVATICA; KARLOVAC, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 1; rođ. 20.10.1977; OIB:

04322717647; Ž 15. LJILJANA ŠČEDROV, prof.; HRVATICA; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 5; rođ. 01.03.1952; OIB:

22026822922; Ž 16. GABRIJELA ŠALKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 5; rođ. 22.01.1977; OIB:

53141573056; Ž 17. ZVONIMIR PAVLINA, dipl. ing. šum.; HRVAT; KARLOVAC, MAKSIMILIJANA VRHOVCA 3; rođ. 30.06.1965;

OIB: 64984154060; M 18. mr. sc. MARIN STANIŠIĆ, dipl. oec.; HRVAT; KARLOVAC, PRIMORSKA 20; rođ. 02.10.1968; OIB:

28347064231; M 19. SINIŠA RAŠIĆ, dipl. ing. el.; SRBIN; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 5; rođ. 16.07.1965; OIB: 48934688704; M 20. SILVIJA BIĆANIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 6/A; rođ. 26.09.1978; OIB: 34853442315;

Ž 21. DARKO POŠTIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR.VLADKA MAČEKA 11; rođ. 22.08.1965; OIB: 90937295000; M 22. SVETLANA GVOZDIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, PAVLA VITEZOVIĆA 2; rođ. 21.08.1954; OIB:

00754971029; Ž 23. SILVIJA MILOVAC; HRVATICA; KARLOVAC, DUBROVAČKA 21; rođ. 31.12.1993; OIB: 99925124871; Ž 24. INES BUNČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, SKLADIŠNA 7; rođ. 08.04.1991; OIB: 27322299691; Ž

Page 18: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. VLADO MARAKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, MOSTANJE 9; rođ. 10.02.1956; OIB: 98153263026; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 19: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-04 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI Nositelj liste: DUBRAVKO GOLUBIĆ, dipl. oec.

Kandidatkinje/kandidati:

1. DUBRAVKO GOLUBIĆ, dipl. oec.; HRVAT; KARLOVAC, ŽUMBERAČKA 108; rođ. 08.05.1961; OIB: 77041096037; M

2. ŽELJKA VERNER, oec.; HRVATICA; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 12; rođ. 30.09.1973; OIB: 09701493455; Ž

3. DARIO JANKOVIĆ, dipl. oec.; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 12/B; rođ. 24.02.1961; OIB: 34751966928; M

4. SNJEŽANA KIRINIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 14; rođ. 22.03.1978; OIB: 00840345151; Ž

5. MLADEN RAKOČEVIĆ, dipl. ing.; HRVAT; KARLOVAC, SKOPSKA 4; rođ. 03.07.1964; OIB: 30311439738; M 6. MIROSLAV DELIĆ, prof.; HRVAT; KARLOVAC, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 17; rođ.

24.09.1957; OIB: 28677191936; M 7. NIKOLA DRAGIĆ-KRIVOKUĆA; SRBIN; KARLOVAC, STJEPANA RADIĆA 40/B; rođ. 27.04.1947; OIB:

37359104303; M 8. DRAGICA MALOVIĆ, dipl. iur.; HRVATICA; KARLOVAC, HRNETIĆ 71; rođ. 06.04.1979; OIB: 77555046142;

Ž 9. KREŠIMIR LATIN; HRVAT; KARLOVAC, JOSIPA ŠIPUŠA 2; rođ. 23.07.1989; OIB: 43903657521; M

10. IVAN BROZOVIĆ, dipl. ing.; HRVAT; KARLOVAC, SARAJEVSKA 2/A; rođ. 10.06.1950; OIB: 94428909367; M

11. ALEN BENKOVIĆ, dipl. ing.; HRVAT; KARLOVAC, MIKŠIĆI 10; rođ. 17.11.1977; OIB: 67352405122; M 12. JOSIP MAJKIĆ; HRVAT; GORNJA TREBINJA, GORNJA TREBINJA 76/B; rođ. 05.06.1972; OIB:

99674551876; M 13. NADA ŠIMATIĆ; SRPKINJA; SLUNJSKI MORAVCI, SLUNJSKI MORAVCI 15; rođ. 03.06.1985; OIB:

47752345029; Ž 14. JOSIP STOJKOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 8; rođ. 08.07.1954; OIB: 10117130131;

M 15. ŽELJKO VUKELIĆ; HRVAT; KARLOVAC, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 46/A; rođ. 08.04.1954; OIB:

79555280274; M 16. PAULA BOROVAC, bacc. oec.; HRVATICA; KARLOVAC, TADIJE SMIČIKLASA 21/A; rođ. 05.01.1993; OIB:

52677583283; Ž 17. BILJANA ŠOP PERUŠIĆ, prof.; HRVATICA; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 4/D; rođ. 13.04.1964; OIB:

12196874724; Ž 18. RENATA ŽIVČIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, VELEBITSKA ULICA 20; rođ. 31.03.1972; OIB: 62931723131; Ž 19. MARTINA BLAŽEVIĆ, bacc. oec.; HRVATICA; KARLOVAC, BORLIN 1; rođ. 15.11.1986; OIB: 00487781376;

Ž 20. ŽELJKO MAVRETIĆ, struč. spec.; HRVAT; KARLOVAC, JAMADOLSKA 41; rođ. 29.01.1961; OIB:

47165702913; M 21. ANA BELOBABA; HRVATICA; KARLOVAC, BOGOSLAVA ŠULEKA 14; rođ. 29.06.1953; OIB: 07006112425;

Ž 22. ZORAN POTURICA, mag. oec.; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 6/A; rođ. 06.05.1987; OIB:

61887792679; M

Page 20: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

23. NATALIJA BUKOVEC OSMIČEVIĆ, prof.; HRVATICA; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 1/A; rođ. 22.10.1974; OIB: 76511437326; Ž

24. prof.dr.sc. MIRKO BUTKOVIĆ, HRVAT; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 1; rođ. 21.09.1936; OIB: 22990303085; M

25. prof. dr. sc. MATO CRKVENAC, HRVAT; KARLOVAC, FRANA SUPILA 9; rođ. 20.02.1945; OIB: 12135716328; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 21: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-13 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽIVI ZID, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

ŽIVI ZID Nositelj liste: IVAN VILIBOR SINČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. IVAN VILIBOR SINČIĆ; HRVAT; KARLOVAC, VELIKA JELSA 14; rođ. 28.08.1990; OIB: 17042389796; M 2. ANITA BOLARIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, MARKA MUŠNJAKA 20; rođ. 23.10.1978; OIB: 11167325453; Ž 3. FILIP JARNEVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, DREŽNIK 99/A; rođ. 30.04.1994; OIB: 92193858226; M 4. SANDRA LEŠKO; HRVATICA; TUŠILOVIĆ, TUŠILOVIĆ 77/B; rođ. 27.05.1976; OIB: 22288298109; Ž 5. MARKO KRALJEVIĆ, dr. med.; HRVAT; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 1/C; rođ. 02.08.1957; OIB:

36171372224; M 6. IGOR KRIVOKUĆA; SRBIN; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 4; rođ. 02.04.1976; OIB: 33056233045; M 7. HRVOJE HOFFMAN; HRVAT; KARLOVAC, MIROSLAVA KRLEŽE 4/D; rođ. 13.10.1977; OIB: 30520205138;

M 8. MARIO ŽELJEŽNJAK; NEPOZNATA; KARLOVAC, BANIJA 107; rođ. 25.05.1990; OIB: 40604938784; M 9. MARIJA JURKOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, TINA UJEVIĆA 3; rođ. 28.11.1963; OIB: 93902377120; Ž

10. BORIS GUDASIĆ; HRVAT; KARLOVAC, BORLIN 26; rođ. 10.02.1962; OIB: 11891886791; M 11. MARIJAN FUDURIĆ, dipl. ing. stroj.; HRVAT; KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 14; rođ. 22.07.1957; OIB:

87027866022; M 12. ŽELJKA VIDOVIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, LOGORIŠTE 32/B; rođ. 21.10.1967; OIB: 19606354320; Ž 13. ČEDOMIR TATALOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, IVANA MEŠTROVIĆA 12; rođ. 16.01.1961; OIB:

99526533774; M 14. NAHLA KORAĆ; MUSLIMANKA; KARLOVAC, OŽUJSKA ULICA 17/A; rođ. 14.10.1988; OIB: 22984860238; Ž 15. ŽELJKO ČERIMOVIĆ; SRBIN; CEROVAC VUKMANIĆKI, CEROVAC VUKMANIĆKI 107; rođ. 16.11.1972;

OIB: 12253057518; M 16. DOMAGOJ PROTULIPAC; NEPOZNATA; KARLOVAC, BANIJA 84; rođ. 10.10.1986; OIB: 96662858443; M 17. MARIETTE CULEJ; HRVATICA; KARLOVAC, MARINA DRŽIĆA 7; rođ. 15.06.1978; OIB: 44157536781; Ž 18. BRANKA JOVIĆ; SRPKINJA; KARLOVAC, IVANA BANJAVČIĆA 14; rođ. 29.10.1973; OIB: 01517670049; Ž 19. AZRA BERBIĆ; MUSLIMANKA; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 10; rođ. 28.10.1976; OIB:

85620208990; Ž 20. MIRNA TOVIRAC; HRVATICA; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 8/B; rođ. 29.05.1995; OIB:

07057149455; Ž 21. IVA KOMŠIĆ; HRVATICA; KARLOVAC, LOGORIŠTE 32/B; rođ. 12.07.1998; OIB: 55869705205; Ž 22. BRUNO DOBRANIĆ; HRVAT; KARLOVAC, NASELJE MARKA MARULIĆA 3; rođ. 13.06.1997; OIB:

30493360361; M 23. DAVOR ABRAMOVIĆ; HRVAT; KARLOVAC, GRGE TUŠKANA 4; rođ. 27.06.1982; OIB: 66516192797; M 24. FRANJO VALETIĆ; HRVAT; KARLOVAC, IZIDORA KRŠNJAVOG 13/A; rođ. 21.03.1962; OIB: 22629269908;

M

Page 22: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

25. ZVONIMIR BREZOVIĆ; HRVAT; IVANČIĆI POKUPSKI, IVANČIĆI POKUPSKI 2; rođ. 12.09.1992; OIB: 56803029278; M

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.

Page 23: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA

KLASA: 014-03/17-01/01 URBROJ: 2133/01-12-01/01-17-14 KARLOVAC, 5. svibnja 2017. Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KARLOVCA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

1. AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU Nositelj liste: DUBRAVKO DELIĆ

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: DIMITRIJE BIRAČ

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Nositelj liste: DAMIR MANDIĆ

4. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS Nositelj liste: MIHOVIL STANIŠIĆ

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS Nositelj liste: NIKOLA BADOVINAC

6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS "BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" Nositelj liste: DAVOR BARTOLAC

7. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP Nositelj liste: VESELKO KRNJIĆ

8. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST Nositelj liste: BRANIMIR TOT, mag. pol.

9. NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! Nositeljica liste: ANKA PERIĆ

10. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: DAVOR PETRAČIĆ, dipl. ing. građ.

11. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI Nositelj liste: DUBRAVKO GOLUBIĆ, dipl. oec.

Page 24: PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR …zrk2017.org/kandidati.pdf · republika hrvatska gradsko izborno povjerenstvo grada karlovca . klasa: 014-03/17-01/01 urbroj: 2133/01-12-01/01-17-02

12. ŽIVI ZID Nositelj liste: IVAN VILIBOR SINČIĆ

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KARLOVCA

TOMISLAV MARAS v.r.