Click here to load reader

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRACA KOJI PODRZAVAJU · 2019-03-01 · OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRACA KOJI PODRZAVAJU kandidacijsku listu grupe biraca _ (ime i prezime nositelja

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRACA KOJI PODRZAVAJU · 2019-03-01 · OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE...

 • Na osnovi clanka 10. stavka 1., u svezi clanka 20. stavka 2. Zakona 0 lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon)

  podnosi se(naziv nadleznoq opcinskog/gradskog/zupanijskog izbornog povjerenstva, odnosno Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, kojem se podnosi prijedlog kandidacijske liste)

  OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRACA KOJI PODRZAVAJUkandidacijsku listu grupe biraca _

  (ime i prezime nositelja kandidacijske liste - prvog predlozenog kandidata na listi) (nacionalnost)

  I I I tiM(prebivaliste) (datum rodenia) OIB (spol)

  VAZECA OSOBNA ISKAZNICARednibroj IME I PREZIME PREBIVALISTE BROJ OSOBNE MJESTO

  POTPIS BIRACAIZDAVANJA

  ISKAZNICE OSOBNE ISKAZNICE

  .. v 'v .. .. . . ... v . .. 'vNapomena: Birac rnoze svojim potpisorn podrzati vise prijedloqa kandidaciiskih lista, ali samo u onoj jedinici lokalne, odnosno podrucne (reqionalne) samouprave u kojoj rma prebivaliste Izacije se predstavnicko tijelo izbori provode.

  " T Narodne novine d.d., Zagreb - (2019).LXX Oznaka za narudzbu: OLS-3

 • BIRACI KOJI SVOJIM POTPISOM PODRZAVAJU

  Kandidacijsku listu grupe biraca(ime i prezime nositelja kandidacijske liste - prvog predlozenop kandidata na listi)

  (nacionalnost) (preblvallste) (datum rodenja) OIB

  liM(spol)

  I I I

  VAZECA OSOBNA ISKAZNICARednibroj

  IME I PREZIME PREBIVALISTE BROJ VAZECE MJESTO POTPIS BIRACAOSOBNE IZDAVANJA

  ISKAZNICE OSOBNE ISKAZNICE

  Napomena: Birac rnoze svojim potpisom podrzati vise prijedloga kandidacijskih lista, ali samo u onoj jedinici lokalne, odnosno podrucne (regionalne) samouprave u kojoj ima prebivaliste i zacije se predstavnicko tijelo izbori provode.

 • BIRACI KOJI SVOJIM POTPISOM PODRZAVAJU

  Kandidacijsku listu grupe biraca(ime i prezime nositelja kandidacijske liste - prvog predlozenoq kandidata na listi)

  I I I ZlM(nacionalnost) (prebivaliste) (datum rodenja) OIB (spol)

  VAZECA OSOBNA ISKAZNICARednibroj

  IME I PREZIME PREBIVALISTE BROJ VAZECE MJESTO POTPIS BIRACAOSOBNE IZOAVANJA

  ISKAZNICE OSOBNE ISKAZNICE

  Napomena: Birac moze svojim potpisom podrZati vise prijedloga kandidacijskih lista, ali samo u onoj jedinici lokalne, odnosno podrucne (regionalne) samouprave u kojoj ima prebivaliste i zacije se predstavnicko tijelo izbori provode.

 • BIRACI KOJI SVOJIM POTPISOM PODRZAVAJU

  Kandidacijsku listu grupe biraca(ime i prezime nositelja kandidacijske liste - prvog predlozenoq kandidata na listi)

  I I I liM(nacionalnost) (prebivaliste) (datum rodenja) OIB (spol)

  VAZECA OSOBNA ISKAZNICARednibroj

  IME I PREZIME PREBIVALISTE BROJ VAZECE MJESTO POTPIS BIRACAOSOBNE IZOAVANJA

  ISKAZNICE OSOBNE ISKAZNICE

  Napomena: Birac rnoze svojim potpisom podrzati vise prijedloga kandidacijskih lista, ali sarno u onoj jedinici lokalne, odnosno podrucne (regionalne) samouprave u kojoj ima prebivaliste i zacije se predstavnicko tijelo izbori provode.