PRAVNI FAKULTET SVEUŒILI TA U ZAGREBU

 • View
  52

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. KNJIŽNICA http://www.pravo.unizg.hr/biblioteka. Smješteni smo na dvije lokacije…. ODJEL KNJIGA. ODJEL PERIODIKE. PROSTORIJE KNJIŽNICE. ODJEL KNJIGA Trg maršala Tita 14. Služba informacija EDC Posudba udžbenika Služba fotokopiranja - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRAVNI FAKULTET SVEUŒILI TA U ZAGREBU

 • PRAVNI FAKULTET SVEUILITA U ZAGREBUKNJINICA http://www.pravo.unizg.hr/biblioteka

 • Smjeteni smo na dvije lokacijeODJEL KNJIGAODJEL PERIODIKE

 • PROSTORIJE KNJINICE

 • ODJEL KNJIGA Trg marala Tita 14Sluba informacijaEDCPosudba udbenikaSluba fotokopiranjaitaonice: 21,23

  Poaljite upite na adresu: biblioteka@pravo.hr

  Voditeljica Knjinice: Dr. Sc. Andrea Horiahoric@pravo.hr Prvi kat, lijevo

 • ODJEL PERIODIKETrg marala Tita 3Potpora istraivakom radu (upiti)itaonicaSluba fotokopiranjaPristup asopisima, lancima i bazama podataka

  Prizemno, desno

 • EUROPSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR EDC Trg marala Tita 14Upiti vezani uz EUPristup slubenim publikacijama EU, knjigama i bazama podatakaPotpora istraivakom radu u podruju prava EUKontakt:eu-info@pravo.hr ili acar@pravo.hr

  I kat, soba 21

 • Info sluba Odjela knjigaTrg marala Tita 14Ope informacije o literaturi i potpora istraivakom raduSobe br. 13 i 19Od 9:00 do 13:00 satiKontakt: Damir Kuzmi, pomoni knjiniarE: damir.kuzmic@pravo.hrT: 01/ 45 64 301 or 01/ 45 64 312

 • Info sluba Odjela periodikeTrg marala Tita 3Ope informacije o literaturi i potpora istraivakom raduSoba br. 7Od 9:00 do 13:00 satiKontakt: Dragutin Nemec, knjiniar, informacijski specijalistE: dnemec@pravo.hrT: 01/ 45 97 505

 • Info sluba EDC, Trg marala Tita 14Informacije vezane uz pravo i politike EU, potpora istraivakom raduSoba br. 21Od 9:00 do 13:00 satiKontakt: Aleksandra ar, knjiniar, informacijski specijalist E: acar@pravo.hr T: 01/ 45 97 596

 • POSUDBA UDBENIKA, FOTOKOPIRANJETrg marala Tita 14Od 9:00 do 13:00 satiRok posudbe: 30 danaCijena kopiranja: 0,35 kn / str.Soba br. 14: posudba udbenika i fotokopiranjeKontakt: Draen Dujmovi, pomoni knjiniar E: drazen.dujmovic@pravo.hr T: 01/ 45 64 308

 • SEMINARSKA ITAONICATrg marala Tita 14Soba br. 23Uenje i itanjeOd 8:00 do 18:00 satiPosudba i kopiranje: od 9:00 do 13:00 sati

 • itaonica referentne graeTrg marala Tita 14Soba br. 21Od 9:00 do 13:00 satiReferentna graaEnciklopedije, pravni i ostali rjeniciEDC zbirka magistarskih i doktorskih radnji

 • ODJEL PERIODIKE na Trgu marala Tita 3, prizemno, desnoPristup asopisima, lancima i bazama podatakaitaonica asopisaInformacijska sluba

  Kontakt: Marija Tomeak, knjiniar E: mtomecak@pravo.hr T: 01/ 45 97 546

 • ODJEL PERIODIKE - fotokopiranje, info slubaPeriodika nije na posudbu Izrada kopija odabranih lanaka

  Od 9:00 do 13:00 satiCijena fotokopiranja: 0,35 kn / str.

 • ODJEL PERIODIKE itaonica Pristup domaim i stranim asopisimaOd 9:00 do 18:00 satiHranu i pie nije doputeno unositi u itaonicu

 • KOMPJUTORSKE UIONICETrg marala Tita 14Soba br. 17Pristup online bazama podataka i izvorimaOd 10:00 do 16:00 sati

  Trg marala Tita 3TEMPUS itaonica u suterenu Pristup online bazama podataka i izvorimaOd 10:00 do 14:00 sati

 • Web stranica Knjinicehttp://www.pravo.unizg.hr/biblioteka Pristup knjininom katalogu i ostalim alatima i izvorima

 • Knjinini kataloghttp://knjiznica.pravo.hr/ Bibliografski podaci o fondu KnjiniceSavjeti za pretraivanje:Kljune rijei na hrvatskom; poboljajte rezultat variranjem pojmova ili oblika rijei, koritenjem sinonima ili provjerite normirane pojmovnikeBooleovi operatori: AND, OR, NOT Koristite znak * za skraivanje rijeiDodatne informacije unutar zapisa: plavi linkovi

 • Pristup asopisimafondE-oblikBibliograski podaci o asopisu na koji je Knjinica pretplaenaInformacije o online pristupu asopisu

 • A to Z Kazalo e-asopisa: prema naslovuPodaci o periodu pretplate na puni tekstPopis baza podataka koje nude pristup asopisu u e-obliku

 • EBSCO Discovery: Integrirano pretraivanjeEBSCO Host Integrated Search trailica radova iz vie baza podataka odjednom

 • EBSCO Discovery: primjer

 • EDS: fasetni rezultati

 • BECK-ONLINE

 • Ostali elektroniki izvori u Knjinici Pravnog fakulteta

 • EUROPSKI DOKUMENTACIJSKI CENTARhttp://euinfo.pravo.hr/ Pristup sa stranice Knjinice ili izravno na adresi http://euinfo.pravo.hr/

 • EDC: zbirkaSlubene publikacije EU (Slubeni list, Zbirka sudske prakse, sektorski izvjetaji institucija EU, studije, radni dokumenti, i td.)Slubene publikacije ostalih meunarodnih organizacija (Ujedinjeni narodi, Meunarodna organizacij arada, Vijee Europe, i td.)Zbirka knjiga i udbenika iz podruja europskog prava

 • EDC: uslugePosudba udbenikaKoritenje zbirke u prostoru CentraPotpora u istraivakom radu u podruju prava EU Redovito informiranje o tekuim zbivanjima u EU, isporuka dokumenata u elektronikom obliku

  Olakan pristup online izvorima o pravu i politikama EU kroz web stranicu CentraPristup informacijskom servisu European Sources Online Radionice i programi edukacije o uinkovitom koritenju pravnih i drugih izvora EU

 • EDC: e-izvori i alatiCilj: osigurati brz i jednostavan pristup pravnim i ostalim izvorima EU, posebice istraivaima i lanovima akademske zajedniceDva e-biltena: EUROPA info (izlazi mjeseno) EUROPA biblio (izlazi dvaput na godinu)

 • Vodii, pregledi, bibliografije - laki pristup sadrajima vezanim uz pravo i politike EUPrimjerice: EU na internetu i Pravni linkovi: Anotirani pregledi pomno odabranih izvora

 • European Sources Online

  Slobodan pristup (s raunala na Fakultetu) bazi podataka ESO specijaliziranoj za grau o EU

 • Radionice, edukacije i seminariInformacijski izazovi EU: ciklus seminara za iru strunu javnost koja prati informacijsku politiku Europske unije

  Pretraivanje pravnih izvora i baza podataka EU: radionice za lanove akademske zajednice i vanjske korisnike

 • Hvala i dobro doli u Knjinicu Pravnog fakulteta!

  ***********************

  *

  ****

  *