of 39/39
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 710 Na osnovi članka 15. stavka 4. i članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj: 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je PRAVILNIK O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na dentalnu zdravstvenu zaštitu u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti i način ostvarivanja te zdravstvene zaštite. Dentalna zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća preventivnu i kurativnu dentalnu zdravstvenu zaštitu te prava na dentalna pomagala. Članak 2. Osigurana osoba Zavoda, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ostvaruje pravo na teret sredstava Zavoda na dentalnu zdravstvenu zaštitu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, koji imaju sklopljen ugovorom sa Zavodom o provođenju dentalne zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite. Članak 3. Dentalna zdravstvena zaštita ovisno o dobi osigurane osobe obuhvaća slijedeće postupke i usluge u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (preventivne i kurativne), te dentalne protetike: DTP "nulte" razine – KURATIVA za sve osigurane osobe Page 1 of 39 38 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osigur... 9.4.2013 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

Pravilnik o Dentalnoj Zdravstvenoj Zaštiti Iz Obveznog Zdravstvenog Osiguranja-29.3.2013

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

decs

Text of Pravilnik o Dentalnoj Zdravstvenoj Zaštiti Iz Obveznog Zdravstvenog Osiguranja-29.3.2013

 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  710

  Na osnovi lanka 15. stavka 4. i lanka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj: 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i lanka 26. toke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine broj: 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijee Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici odranoj 27. oujka 2013. godine, donijelo je

  PRAVILNIK

  O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZATITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom utvruju se prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na dentalnu zdravstvenu zatitu u okviru prava na zdravstvenu zatitu iz obveznog iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti i nain ostvarivanja te zdravstvene zatite.

  Dentalna zdravstvena zatita iz stavka 1. ovoga lanka obuhvaa preventivnu i kurativnu dentalnu zdravstvenu zatitu te prava na dentalna pomagala.

  lanak 2.

  Osigurana osoba Zavoda, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovim Pravilnikom i drugim opim aktima Zavoda, ostvaruje pravo na teret sredstava Zavoda na dentalnu zdravstvenu zatitu iz lanka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, ukljuenim u mreu javne zdravstvene slube, koji imaju sklopljen ugovorom sa Zavodom o provoenju dentalne zdravstvene zatite, pod uvjetima i na nain utvren opim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zatite.

  lanak 3.

  Dentalna zdravstvena zatita ovisno o dobi osigurane osobe obuhvaa slijedee postupke i usluge u djelatnosti dentalne zdravstvene zatite (preventivne i kurativne), te dentalne protetike:

  DTP "nulte" razine KURATIVA za sve osigurane osobe

  Page 1 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • ifra postupka

  Vrsta postupka

  DM002 Pregled novog bolesnika*

  DM003 Ponovni pregled (recall) bolesnika*

  DM004 Pregled akutnog bolesnika*

  DM005 Pregled akutnog bolesnika* izvan redovitog dnevnog radnog vremena

  DM006 Davanje uputa bolesniku* i upoznavanje bolesnika* s uinkom dentalnih usluga

  DM007 Izvjeivanje bolesnika*, odnosno razgovor s bolesnikom*/roditeljima

  DM008 Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

  DM009 Izvjee, dopuna izvjea ili uvjerenje

  DM010 Izdavanje pisanog miljenja doktora dentalne medicine

  DM011 Lijenika potvrda

  DM012 Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM013 Izdavanje lijenike isprinice u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  Page 2 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM014 Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM015 Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM016 Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM017 Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM018 Obrada i izdavanje mjesenih izvjea u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM019 Obrada i izdavanje godinjih izvjea u dentalnoj zdravstvenoj zatiti (polivalentna)

  DM020 Propisivanje lijekova na recept

  DM021 Propisivanje lijeka na privatni recept

  DM022 Propisivanje uputnice za SKZZ

  DM023 Propisivanje uputnice za PZZ

  DM024 Oitavanje obine intraoralne snimke zuba

  DM025 Oitavanje ortopantomografske snimke zuba

  DM026 Savjet telefonom bolesniku ili lanu obitelji

  Page 3 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM027 Prijava ozljede na radu

  DM028 Prijava profesionalne bolesti

  *osigurana osoba

  DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

  ifra postupka

  Vrsta postupka

  DM100 Kontrola plaka s bojom i odreivanje PI za zapisom (obaju lukova)

  DM101 Peaenje fisure po zubu

  DM102 Peatni ispun (preventivni ispun po zubu)

  DM103 Savjetovanje s odgajateljima, uiteljima

  DM104 Dentalno odgojno predavanje malena skupina (do 20 ljudi)

  DM105 Dentalno odgojni rad doktor dentalne medicine pojedinano savjetovanje

  DM106 Dentalno odgojni rad s malenim skupinama

  DM107 Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

  DM108 Za svakih daljnjih 50 osoba

  Page 4 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM109 PREVENTIVNI ZAHVATI Kontrola plaka s bojom i odreivanje indeksa, oba luka

  DM110 Profesionalno ienje profilaktikom pastom

  DM111 Dentocult testovi osjetljivosti na karijes. Ukljuuju : SM;LB; puferski kapacitet sline

  DM112 Jetkanje cakline i nanoenje smole

  DM113 Priprema dentina i nanoenje dentinskog veziva

  DM114 Preventivni ispun ili ART ispun po zubu

  DM115 PROFILAKSA S FLUOROM topikalna fluoridacija, tekuina ili gel

  DM116 Topikalna fluoridacija lakom (obje eljusti)

  DM117 Nanoenje otopine, elea NaF, oba luka

  DM118 Nanoenje F-laka, do tri zuba

  DM119 Motiviranje djece za higijenu usta

  DM120 Demonstracija ienja zuba (po osobi)

  DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina

  ifra postupka Vrsta postupka

  Page 5 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM200 Ispitivanje vitaliteta jednog ili vie zuba uz kontrolni test

  DM201 Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

  DM202 Manji brusni ispravci po zubu

  DM203Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za odravanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika*, uz obvezno pokazivanje i vjebanje tehnike pravilna ienja zuba

  DM204 Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po sekstantu) strojem ili runo) **

  DM205 Odstranjivanje odstojeih ispuna po povrini zuba

  DM206 Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistima po utroenom vremenu

  DM207 Uklanjanje plaka sa zuba

  DM208 Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu runo)

  DM209 Skidanje previsokih ispuna, po povrini zuba

  *osigurana osoba

  **moe se obraunati 2x godinje

  DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

  ifra postupka Vrsta postupka

  Page 6 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM300 Devitalizacija pulpe mlijenih zuba

  DM301 Mortalna amputacija pulpe mlijenih zuba

  DM302 Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovrenim rastom korijena)

  DM303 Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavrenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

  DM304 Aproksimalno zakoavanje (po zubu)

  DM305 Kontrola ponaanja anksioznog djeteta (po posjetu)

  DM306 Kontrola ponaanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)

  DM307 Kontrola ponaanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu

  DM308 Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) pisani nalaz

  DM309 Vaenje mlijenog zuba

  DM310 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 15. godine starosti

  DM311 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 15. godine starosti

  DM312 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 15. godine starosti

  Page 7 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM313 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. etiri (4) kanala i vie do 15. godine starosti

  DM314 Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine starosti

  DM315 Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 15. godine starosti

  DM316 Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 15. godine starosti

  DM317 Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i vie kanala do 15. godine starosti

  DM318 Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala do 15. godine starosti

  DM319 Cementni ispun na 1 plohi do 6.godine starosti

  DM320 Cementni ispun na vie ploha do 6. godine starosti

  DM321 AMALGAMSKI ISPUNI Jedna ploha do 6. godine starosti

  DM322 Na dvjema plohama do 6. godine starosti

  DM323 Na trima plohama do 6. godine starosti

  DM324 Svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti

  DM325 Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj povrini. (sjekutii i onjaci) do 6. godine starosti

  Page 8 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM326 Ispun kompositni dvoploni do 6. godine starosti

  DM327 Ispun kompositni troploni do 6. godine starosti

  DM328 Svaka dodatna povrina u istom posjetu do 6. godine starosti

  DM329 Dogradnja incizijskog kuta zuba IV razred po BLACKU do 6. godine starosti

  DM330 Cementni ispun na 1 plohi do 15.godine starosti

  DM331 Cementni ispun na vie ploha do 15. godine starosti

  DM332 AMALGAMSKI ISPUNI Jedna ploha do 15. godine starosti

  DM333 Na dvjema plohama do 15. godine starosti

  DM334 Na trima plohama do 15. godine starosti

  DM335 Svaka dodatna ploha u istom posjetu do 15. godine starosti

  DM336 Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj povrini (sjekutii i onjaci) do 15. godine starosti

  DM337 Ispun kompositni dvoploni do 15. godine starosti

  DM338 Ispun kompositni troploni do 15. godine starosti

  DM339 Svaka dodatna povrina u istom posjetu do 15. godine starosti

  Page 9 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osigur...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM340 Dogradnja incizijskog kuta zuba IV razred po BLACKU do 15. godine starosti

  DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

  ifra postupka Vrsta postupka

  DM400 Lijeenje parodontnog apscesa (obuhvaa lijek, ispiranje rane i drenaa)

  DM401 Incizija abscesa u ustima s drenaom

  DM402 Trepanacija apikalnog dijela (ispiranje i drenaa nisu ukljueni)

  DM403 Kontrola rane

  DM404 Ispiranje rane abscesa, ukljuivi kontrolu rane

  DM405 Postavljanje promjena drenae ili tampona, ukljuivo sa kontrolom rane

  DM406 Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Ukljuuje avove i/ili postavljanje tampona

  DM407 Skidanje avova

  DM408 Higijena rane

  DM409 Neizravno prekrivanje

  Page 10 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM410 Izravno prekrivanje

  DM411 Vitalna amputacija

  DM412 Devitalizacija pastom.

  DM413 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

  DM414 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

  DM415 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

  DM416 ienje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. etiri (4) kanala i vie

  DM417 Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal

  DM418 Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala

  DM419 Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala

  DM420 Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i vie kanala

  DM421 Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala

  DM422 Vaenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala

  DM423 Vaenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala

  Page 11 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM424 Vaenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala

  DM425 Vaenje starih punjenja iz korijenskog 4 i vie kanala

  DM426 PRIVREMENO ZATVARANJE Privremeni ispun

  DM427 Cementni ispun na 1 plohi

  DM428 Cementni ispun na vie ploha

  DM429 AMALGAMSKI ISPUNI Jedna ploha, trajni zub

  DM430 Na dvjema plohama

  DM431 Na trima plohama

  DM432 Svaka dodatna ploha u istom posjetu

  DM433 Poliranje amalgamskih ispuna

  DM434 Preoblikovanje starih ispuna ponovp poliranje po ispunu (samo jednom godinje)

  DM435 Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj povrini (sjekutii i onjaci)

  DM436 Ispun kompositni dvoploni

  DM437 Ispun kompositni troploni

  Page 12 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM438 Svaka dodatna povrina u istom posjetu

  DM439 Dogradnja incizijskog kuta zuba IV razred po BLACKU

  DM440 Poliranje kompozitnih ispuna

  DM441 Jetkanje cakline i nanoenje veziva (bonding)

  DM442 Lokalna (infiltracijska) anestezija

  DM443 Lokalna (provodna) anestezija

  DM444 Povrinska anestezija (sprey)

  DM445 Vaenje jednokorjenskog zuba

  DM446 Vaenje viekorjenskog zuba

  DM447 Ekstrakcija zuba sa separacijom

  DM448 Lijeenje tekog nicanja umnjaka (ukljuuje cirkumciziju gingive)

  DM449 Lijeenje komplikacja nakon vaenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)

  DM450 Komplicirano vaenje zuba (ukljuuje vaenje zuba kod rizinih bolesnika)

  DM451 Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume

  Page 13 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM452 Kontrola pominosti traumatiziranog zuba

  DM453 Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba

  DM454 Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba

  DM455 Imobilizacija zuba (kompozitom ili inom)-po kvadrantu

  DM456 Vaenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)

  DM457 Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu

  DM458 Prijava prometne nesree

  DM459 Prijava tjelesnog oteenja

  DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe

  ifra postupka

  ifra pomagala Vrsta postupka

  DM600 93004Akrilatna proteza sa ianim kvaicama i ianim ili lijevanim upiraima (do 10 elem.) gornja (maksilarna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  Page 14 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM601 93004Akrilatna proteza sa ianim kvaicama i ianim ili lijevanim upiraima (do 10 elem.) donja (mandibularna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM602 93005Akrilatna proteza sa ianim kvaicama i ianim ili lijevanim upiraima (djel. proteza preko 10 elem.) gornja (maksilarna)

  D0001 Anatomski otisak

  Page 15 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze

  DM603 93005Akrilatna proteza sa ianim kvaicama i ianim ili lijevanim upiraima (djel. proteza preko 10 elem.) donja (mandibularna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze

  DM604 93003 Akrilatna proteza do etiri elementa gornja (maksilarna)

  Page 16 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu.

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM605 93003 Akrilatna proteza do etiri elementa donja (mandibularna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM606 52332 Lijevana nadogradnja, izravno

  Page 17 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM607 52344 Potpuna krunica od kovine

  D0007 bruenje

  D0008 uzimanje otisaka

  D0009 cementiranje

  DM608 52342 Fasetirana krunica

  D0007 bruenje

  D0008 uzimanje otisaka

  D0009 cementiranje

  DM609 93014 Podlaganje djelomine proteze, neizravno gornje (maksilarne)

  DM610 93014 Podlaganje djelomine proteze, neizravno donje (mandibularne)

  DM611 Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

  DM612 Skidanje stare krunice po zubu

  DM613 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) gornja (maksilarna) proteza

  DM614 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) donja (mandibularna) proteza

  Page 18 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DM615 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili vie elem.) gornja (maksilarna) proteza

  DM616 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili vie elem.) donja (mandibularna) proteza

  DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

  ifra postupka

  ifra pomagala

  Vrsta postupka

  DM500 93008 Totalna proteza gornja (maksilarna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM501 93008 Totalna proteza donja (mandibularna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  Page 19 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM502 93006 Djelomina lijevana metalna proteza gornja (maksilarna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM503 93006 Djelomina lijevana metalna proteza donja (mandibularna)

  D0001 Anatomski otisak

  D0002 Funkcijski otisak s ind. licom za djelominu protezu

  Page 20 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • D0003 Odreivanje vertikalne i horizontalne relacije

  D0004 Izbor boje i oblika zuba

  D0005 Kontrola postave zuba proteze

  D0006 Naputak o uporabi proteze pomagalo zavreno

  DM504 93014 Podlaganje totalne proteze, neizravno gornje (maksilarne) L

  DM505 93014 Podlaganje totalne proteze, neizravno donje (mandibularne) L

  NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrena su brojem i rokom uporabe prema ovom Pravilniku

  Popis ortodontskih anomalija i postupaka u djelatnosti ortodoncije

  Osigurana osoba do navrene 18 godine ivota moe ostvariti pravo na ortodontsku terapiju ako kod nje postoje sljedee anomalije:

  a popis ortodontskih anomalija

  VRSTE ANOMALIJA

  1.) RASCJEPI

  usne

  usne i nepca (ortodontska terapija)

  2.) PROGENIJSKI KOMPLEKS

  obrnuti preklop

  prisilni zagriz

  Page 21 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • pseudoprogenija

  prava progenija (nasljedna)

  3.) OTVORENI ZAGRIZ

  dentoalveolarni(nepodesne navike)

  skeletni (nasljee)

  4.) KRINI ZAGRIZ

  jednostrani

  obostrani

  5.) KOMPRESIJE

  primarna kompresija

  sekundarna kompresija

  tercijarna kompresija

  6.) POKROVNI ZAGRIZ

  7.) OSTALE ORTODONTSKE ANOMALIJE

  b popis dijagnostiko terapijskih postupaka DTP ortodoncija

  ifra Naziv DTP-aKRITERIJ dijagnoza

  KRITERIJ ifra postupka

  Opis

  DMO01Dijagnostiki postupci u ortodonciji*

  31014, 31003, 13020, 13021,

  Zaraunava se 1x pred poetak ortodontskog lijeenja. Ukljuuje specijalistiki pregled, uzimanje otiska, izradu

  Page 22 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • 13023, 31013

  (dentalni tehniar) i analizu studijskog modela, oitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu ake.

  DMO02

  Fiksna ortodontska terapija za jednu eljust

  13020, 13021, 13023, 31014, 52482, 52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

  Ukljuuje specijalistiki pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehniar) i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog ljeenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno ienje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu eljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasine metalne bravice,sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu ake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagoavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,ienje i poliranje zubi u jednoj eljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje zavrnog otiska i arhiviranje sa ostalim

  Page 23 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • potrebnim materijalom**** ukljuujui trokove rada i materijala dentalnog tehniara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera naprave za retenciju po eljusti.

  DMO03

  Mobilna ortodontska terapija monomaksilarnom napravom (jedna eljust)

  13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

  Ukljuuje specijalistiki pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lijeenja/ortodontske naprave, izrada i postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, trokove rada i materijala dentalnog tehniara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

  DMO04

  Mobilna ortodontska terapija bimaksilarnom napravom (obje eljusti)

  13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

  Ukljuuje specijalistiki pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog ljeenja/ortodontske naprave, izradu i postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, trokove rada i materijala dentalnog tehniara, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

  Page 24 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • DMO05 Delairova maska K07.1, K07.2, Q35

  13020, 13021, 13023, 91310, 52466

  Ukljuuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, trokove materijala dr. spec. ortodonta i dentalnog tehniara, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom.

  DMO06

  Ortodontska naprava za forsirano irenje nepca-RPE

  K07.0, K07.1, K07.2, Q35

  13020, 13021, 13023, 91310, 52466

  Ukljuuje uzimanje otiska,analizu i nacrt lijeenja, izradu i postavu ortodontske naprave za irenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima ukljuujui potroni materijal i rad i materijal dentalnog tehniara.

  DMO07Headgear-potporanj po Delair-u

  52472

  Ukljuuje trokove materijala i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s readaptacijom.

  DMO08

  Reparatura mobilne ortodontske naprave

  13020, 13021, 13023, 52464, 52465

  Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina.Ukljuuje uzimanje otiska, rad i trokove materijale dentalnog tehniara.

  Page 25 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • * dijagnostika obrada kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja lijeenje ortodontskom napravom

  ** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastini lani, opruge, vezilice, stoperi i separator

  *** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

  **** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, ica, tekui kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, alginat.

  lanak 4.

  Osigurana osoba ostvaruje dentalnu zdravstvenu zatitu kod izabranog doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zatite, a u sluaju koritenja specijalistiko-konzilijarne dentalne zdravstvene zatite ostvaruje ju kod odgovarajueg doktora specijaliste dentalne medicine na osnovi uputnice izabranog doktora dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, ukljuenih u mreu javne zdravstvene slube, koji imaju sklopljen ugovor sa Zavodom o provoenju dentalne zdravstvene zatite, pod uvjetima i na nain utvren opim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zatite.

  lanak 5.

  Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalna pomagala koja su utvrena Popisom dentalnih pomagala i ortodontske naprave koje su utvrene Popisom ortodontskih naprava, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, na osnovi medicinske indikacije utvrene za svako pojedino pomagalo, odnosno napravu u skladu s ovim Pravilnikom, te odgovarajue medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

  Popis dentalnih pomagala sadri slijedee podatke:

  1. redni broj

  2. ifra pomagala

  3. naziv pomagala i popravka pomagala

  4. tko propisuje pomagalo

  5. tko odobrava pomagalo

  6. koliina odobrenog pomagala po eljusti

  7. jedinica mjere pomagala

  8. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

  9. duina jamstvenog roka u mjesecima

  Page 26 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • 10. jedinina vrijednost pomagala izraenu u bodovima za rad doktora dentalne medicine

  11. jedinina vrijednost pomagala izraenu u bodovima za rad dentalnog tehniara

  12. jedinina vrijednost rada u bodovima (doktor dentalne medicine i dentalni tehniar)

  13.vrijednost materijala u kunama

  14. medicinska indikacija/uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo

  Vrijednost rada na dentalnom pomagalu, odnosno popravka dentalnog pomagala u Popisu dentalnih pomagala iskazuje se brojem bodova.

  Vrijednost materijala za zubotehniara iskazana je u kunama.

  Popis ortodontskih naprava sadri slijedee podatke:

  1. redni broj

  2. ifru naprave

  3. naziv naprave i popravka naprave

  4. tko predlae napravu

  5. tko propisuje napravu

  6. tko odobrava napravu

  7. koliinu odobrene ortodontske naprave

  8. jedinicu mjere ortodontske naprave

  9. rok uporabe ortodontske naprave

  10. duinu jamstvenog roka u mjesecima

  11. cijenu rada i materijala dentalnog tehniara u kunama

  12. cijenu naprave u kunama

  13. medicinsku indikaciju/uvjete za ostvarivanje prava na napravu

  Vrijednost rada za ortodontske naprave, popravke mobilnih ortodontskih naprava i vrijednost rada i materijala dentalnog tehniara za izradu ortodontskih naprava iskazuje se u kunama.

  Cijena rada i materijala dentalnog tehniara i cijena pomagala ukljuene su u cijenu DTP-a. Vrijednost boda iz stavka 3. ovog lanka i vrijednost DTP-a iz

  Page 27 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • stavka 7. ovog lanka utvruje se opim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zatite.

  lanak 6.

  Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo, te popravak dentalnog pomagala iz Popisa pomagala na propisanoj tiskanici potvrde o dentalnom pomagalu.

  Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu iz stavka 1. ovog lanka tiskana je uz ovaj Pravilnik i ini njegov sastavni dio.

  Ortodontske naprave kao i popravak ortodontskih naprava propisuju se na tiskanici Potvrde o dentalnim pomagalima iz stavka 1. ovog lanka, a uz potvrdu ugovorni doktori specijalisti ortodonti dostavljaju raun za isporuen ureaj odnosno izvreni popravak obraunat putem DTP-a utvrenog opim aktom Zavoda.

  lanak 7.

  Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo,odnosno popravak dentalnog pomagala, te pravo na ortodontsku napravu i popravak ortodontske naprave, prema uvjetima i na nain odreen ovim Pravilnikom.

  lanak 8.

  Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u dijelu trokova dentalnog pomagala, u visini 20% pune cijene pomagala u skladu s lankom 16. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

  Propisani postotak sudjelovanja iz stavka 1. ovog lanka utvruje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne tiskanice potvrde o pomagalu iz lanka 6. ovog Pravilnika.

  Iznimno, osigurane osobe djeca do navrene 18. godine ivota i osigurane osobe djeca iz lanka 10. stavka 5. i 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te osigurane osobe kojima se pomagalo propisuje u vezi lijeenja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolest, nisu obvezne sudjelovati u dijelu trokova pomagala iz stavka 1. ovog lanka.

  Iznos sudjelovanja osigurane osobe utvren u skladu sa stavkom 2. ovog lanka ne smije za dentalna pomagala osiguranih osoba od 18. do 65. godina starosti iznositi manje od 30,07 % proraunske osnovice, odnosno osiguranih osoba starijih od 65 godina manje od 15,03 % proraunske osnovice.

  Ako bi iznos ukupne cijene pomagala po jednoj tiskanici potvrde o pomagalu iznosio manje od iznosa utvrenog stavkom 4. ovog lanka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

  lanak 9.

  Page 28 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Osiguranoj osobi propisuje se pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu dentalnih pomagala.

  Rok uporabe za dentalna pomagala odreuje se kako slijedi:

  I. do navrene 18. godine ivota

  II. od navrene 18. do navrenih 65 godina ivota

  III. iznad 65. godine ivota.

  lanak10.

  Osiguranoj osobi odobrava se popravak dentalnog pomagala, nakon isteka jamstvenog roka, a unutar roka uporabe dentalnog pomagala utvrenog u Popisu dentalnih pomagala, jednom tijekom godine dana na teret sredstava Zavoda.

  Ako je popravak proveden u skladu sa stavkom 1. ovog lanka, a nakon isteka propisanog roka uporabe dentalnog pomagala, osigurana osoba ima pravo na izradu novoga, istovrsnog pomagala na teret sredstava Zavoda tek nakon isteka 6 mjeseci od dana izvrenog popravka.

  Trokove popravka dentalnog pomagala koje unutar jamstvenog roka nije bilo uporabivo ili ije je oteenje nastalo unutar tog roka, a koje nije posljedica namjernog oteenja ili nepanje osigurane osobe, snosi ugovorna zdravstvena ustanova ili ugovorni doktor dentalne medicine privatne prakse koji su osiguranoj osobi izradili reeno pomagalo.

  lanak 11.

  Tiskanica potvrde o pomagalu iz lanka 6. ovog Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja ovlatenog radnika Zavoda, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naruiti propisano dentalno pomagalo kod ugovornog doktora dentalne medicine.

  Ako osigurana osoba ne narui pomagalo u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu ne moe iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oteenja ili neitljivosti podataka i slino), obvezna je ponoviti postupak propisivanja.

  lanak 12.

  Osigurana osoba do 18. godine ivota ima pravo na sljedea dentalna pomagala:

  a) zubne krunice:

  metalne jednodijelne lijevane krunice

  fasetirane krunice

  b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kad kruna zuba slui kao krunica odnosno kao nosa retencijskih veza proteze

  Page 29 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • c) pomine proteze:

  djelomine akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

  d) ortodontske naprave:

  pomine

  nepomine

  retencijske

  e) reparaturu (popravak) mobilne ortodontske naprave.

  Pravo na nepomine ortodontske naprave iz stavke 1. toke d) podtoke 2. ovog lanka (lingvalne ili labijalne lukove i aktivne elemente), u broju elemenata kako je utvreno u Popisu ortodontskih naprava, osigurana osoba moe ostvariti samo jednom do navrene 18. godine ivota, tijekom ortodontske terapije.

  Osigurana osoba od 18. do 65. godine ivota ima pravo na sljedea dentalna pomagala:

  a) zubne krunice:

  fasetirane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka

  metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju kutnjaka

  modificirane fasetirane krunice kao nosa retencijske veze metalne lijevane proteze u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka

  modificirane jednodijelne lijevane krunice kao nosa retencijske veze metalne lijevane proteze u podruju kutnjaka

  b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kao nosa retencijske veze proteze

  c) pomine proteze:

  totalne zubne proteze akrilatne

  totalne zubne proteze s metalnom bazom

  djelomine akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

  djelomine metalne lijevane proteze

  d) popravke:

  reparature proteza

  Page 30 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • podlaganje proteza.

  Osigurana osoba iznad 65 godina ivota ima pravo na sljedea pomagala:

  a) zubne krunice:

  metalne jednodijelne lijevane krunice kao samostalne krunice u podruju kutnjaka

  metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju kutnjaka

  metalne jednodijelne lijevane modificirane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju kutnjaka

  fasetirane krunice kao samostalne krunice u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka

  fasetirane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka

  modificirane fasetirane krunice kao nosa retencijske veze proteze u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka

  b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kada kruna zuba slui kao krunica odnosno kao nosa retencijske veze proteze

  c) pomine proteze:

  totalne akrilatne zubne proteze

  totalne zubne proteze s metalnom bazom

  djelomine akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

  djelomine metalne lijevane proteze

  d) popravke proteza:

  reparature proteza

  podlaganje proteza.

  Osigurane osobe svih dobnih skupina imaju pravo na:

  resekcijske proteze, epiteze, opturatore, udlage, akrilatnu griznu plou (palatinalnu i mandibularnu).

  Iznimno, osigurana osoba ima pravo zbog tekih kongenitalnih anomalija (rascjep eljusti i nepca, otvoreni zagriz, maksilarni i mandibularni prognatizam) i traume zubi i eljusti ostvariti pravo na vei broj zubnih krunica od navedenog u Popisu pomagala.

  Page 31 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • lanak 13.

  Zubne krunice odobravaju se:

  1. ako je razorena kruna zuba, a za sanaciju nije dovoljan samo ispun

  2. kad je zub nosa retencijske ili stabilizacijske veze pomine proteze.

  Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine ivota fasetiranu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao retencijsku vezu pomine proteze odobrava se do drugog pretkutnjaka obje eljusti, ukljuujui drugi pretkutnjak u obje eljusti.

  Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine ivota metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao nosa retencijske veze pomine proteze odobrava se u podruju kutnjaka obje eljusti.

  Za osigurane osobe od 18. do 65. godine ivota fasetiranu krunicu odobrava se do drugog pretkutnjaka obje eljusti ukljuujui drugi pretkutnjak obje eljusti, iskljuivo kao nosa retencijske veze pomine proteze.

  Za osigurane osobe od 18. do 65. godine ivota, metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu, odobrava se iskljuivo kao nosa retencijske veze pomine proteze, u podruju kutnjaka obje eljusti.

  Za osigurane osobe od 18. godine ivota modificiranu jednodijelnu lijevanu krunicu odobrava se u podruju kutnjaka obje eljusti, iskljuivo kada je zub nosa retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

  Za osigurane osobe od 18. godine ivota modificiranu fasetiranu krunicu odobrava se u podruju prednjih zuba zakljuno do drugog pretkutnjaka obje eljusti, iskljuivo kada je zub nosa retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

  lanak 14.

  Osigurana osoba do 18. i iznad 65. godine ivota ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba slui kao krunica, odnosno kao nosa retencijske veze pomine proteze.

  Osigurana osoba od 18. do 65. godine ivota ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba slui iskljuivo kao nosa retencijske veze pomine proteze.

  Pri izradi lijevane nadogradnje odobrava se u svakoj eljusti najvie 2 lijevane nadogradnje.

  lanak 15.

  Osigurana osoba do 18. godine, te od 18. do 65. i iznad 65. godine ivota ima pravo na izradu krunica u sluajevima i na nain utvren u lanku 12. te lanku 13. ovoga Pravilnika.

  Pri izradi krunica odobrava se najvie 2 elementa u svakoj eljusti.

  Page 32 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Ako se izrauju krunice i pomina proteza u jednoj eljusti (kombinirani rad) odobrava se pominu protezu i najvie 2 krunice kao nosae retencijskih veza.

  Broj elemenata pri izradi krunica ne ukljuuje lijevane nadogradnje.

  lanak 16.

  Resekcijsku protezu, epitezu i opturator izrauje se osiguranoj osobi kao samostalno ili dodatno dentalno pomagalo ako je oteeno kotano ili meko tkivo.

  lanak 17.

  Fiksna udlaga odobrava se osiguranoj osobi u koje je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba, za fiksaciju eljusti kod prijeloma u podruju eljusti, kod izbijanja zubi iz eljusti i za zatitu zubi prilikom zraenja.

  Nagrizna udlaga odobrava se u svrhu dijagnostike i lijeenja bolesti stomatognatog sustava.

  Akrilatna grizna ploa (palatinalna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi nakon terapijskog postupka vestibuloplastike sa ciljem zadravanja poslije operativnog stanja i kod terapije otvorenog sinusa.

  Akrilatna grizna ploa u inicijalnoj protetskoj terapiji (maksilarna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi u terapijskom postupku lijeenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremeaji okluzije, funkcije eljusnog zgloba i vanih miia) radi vraanja normalnih meu eljusnih odnosa, uspostavljanja normalnih intrakapsularnih odnosa, terapiju boli i zvukova u zglobu, te vraanja normalne funkcije vanih miia bez ograniavanja pokreta.

  lanak 18.

  Dentalna pomagala odnosno ortodontske naprave propisana ovim Pravilnikom izrauju se od sljedeih materijala:

  1. krunice iz neplemenite (dentalni elik), poluplemenite (paladij srebrne) i plemenite (zlatne i platin zlatne) slitine

  2. krunice i fasete na metalnim krunicama iz mikrofilnih kompozita

  3. ortodontske naprave, udlage iz akrilata i kobalt-kromovih slitina

  4. totalne zubne proteze iz akrilata, iz akrilata i kobalt-kromove slitine

  5. djelomine metalne lijevane proteze iz kobalt-kromove slitine i akrilata

  6. djelomine akrilatne zubne proteze iz akrilata

  7. totalne metalne lijevane proteze iz kobalt-kromove slitine i akrilata

  8. elementi za fiksne ortodontske naprave iz kobalt-kromove slitine ili nikaltitanium slitine.

  Page 33 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • lanak 19.

  Osigurana osoba u cijelosti snosi trokove kobalt-kromovih slitina koje su utroene za izradu lijevane metalne proteze i isti nisu ukljueni u cijenu lijevane proteze iz Popisa dentalnih pomagala.

  Osigurana osoba u cijelosti snosi trokove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina utroenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u sluaju kada ostvaruje pravo na navedena dentalna pomagala prema lanku 12. i lanku 13. ovoga Pravilnika i isti nisu ukljueni u cijenu dentalnih pomagala iz Popisa dentalnih pomagala.

  Trokove materijala pri izradi ortodontskih naprava snosi u cijelosti Zavod i isti su ukljueni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala..

  Trokove materijala pri izradi kirurko-protetskih naprava (resekcijska proteza, opturatora, epiteza) snosi u cijelosti Zavod i isti su ukljueni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala, a trokove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina osigurana osoba u cijelosti snosi sama.

  lanak 20.

  Ovaj Pravilnik objavit e se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

  Klasa: 025-04/13-01/63

  Urbroj: 338-01-01-13-1

  Zagreb, 27. oujka 2013.

  Predsjednik Upravnog vijea

  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

  prim. mr. sc. Marijan Cesarik,

  dr. med., v. r.

  Page 34 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Page 35 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Page 36 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Page 37 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • Page 38 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html

 • POPIS DENTALNIH POMAGALA I ORTODONTSKIH NAPRAVA

  Page 39 of 3938 29.03.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osig...

  9.4.2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_38_710.html