of 25 /25
PRAKTYKA PRAKTYKA ZAWODOWA ZAWODOWA Adamczak Julita Adamczak Julita

PRAKTYKA ZAWODOWA

 • Upload
  sidone

 • View
  57

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRAKTYKA ZAWODOWA. Adamczak Julita. Oddział w Nowym Tomyślu. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 64-300 Nowy Tomyśl. Bank Zachodni WBK S.A. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI. Bank Zachodni WBK. Prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, emitowanie bankowych papierów wartościowych - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRAKTYKA ZAWODOWA

Page 1: PRAKTYKA ZAWODOWA

PRAKTYKA PRAKTYKA ZAWODOWAZAWODOWA

Adamczak JulitaAdamczak Julita

Page 2: PRAKTYKA ZAWODOWA

Bank Zachodni WBK S.A.Bank Zachodni WBK S.A.

Oddział w Nowym TomyśluOddział w Nowym Tomyślu

Page 3: PRAKTYKA ZAWODOWA

• Prowadzenie rachunków bankowych,

• udzielanie kredytów,

• emitowanie bankowych papierów wartościowych

• udzielanie pożyczek pieniężnych,

• dokonywanie operacji czekowych i wekslowych.

Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK

Page 4: PRAKTYKA ZAWODOWA

Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK

Page 5: PRAKTYKA ZAWODOWA

Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK

Page 6: PRAKTYKA ZAWODOWA

Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK

1)1) OBSERWACJA STANOWISKA KASOWEGO:OBSERWACJA STANOWISKA KASOWEGO:

• przelew zewnętrzny i wewnętrznyprzelew zewnętrzny i wewnętrzny

• likwidacja kontalikwidacja konta

• wpłaty i wypłaty gotówkowewpłaty i wypłaty gotówkowe

• likwidacja lokaty i zakładanie nowejlikwidacja lokaty i zakładanie nowej

2)2) BROSZUROWANIE DZIENNIKÓW OPERACJI BROSZUROWANIE DZIENNIKÓW OPERACJI KASJERSKICH Z POSZCZEGÓLNYCH DNIKASJERSKICH Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

Page 7: PRAKTYKA ZAWODOWA

Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK

3)3) ZAPOZNANIE SIĘ Z:ZAPOZNANIE SIĘ Z:• Archiwizacją dokumentów w oddzialeArchiwizacją dokumentów w oddziale• Regulaminem pracy i bezpieczeństwa informacjiRegulaminem pracy i bezpieczeństwa informacji• Oświadczeniami o:Oświadczeniami o:

Zachowaniu tajemnicy handlowej,Zachowaniu tajemnicy handlowej, Znajomości przepisów BHPZnajomości przepisów BHP Procedurze ewakuacji w celu zachowania ciągłości Procedurze ewakuacji w celu zachowania ciągłości

biznesowejbiznesowej

4)4) WYSZUKIWANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ARCHIWUM, NA WYSZUKIWANIE UMÓW KREDYTOWYCH W ARCHIWUM, NA PODSTAWIE: DANYCH KREDYTOBIORCY, DATY PODSTAWIE: DANYCH KREDYTOBIORCY, DATY UDZIELENIA KREDYTU LUB DATY SPŁATY KREDYTUUDZIELENIA KREDYTU LUB DATY SPŁATY KREDYTU

5)5) OBSERWACJA STANOWISKA OBSŁUGI KLIENTÓW OBSERWACJA STANOWISKA OBSŁUGI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCHINDYWIDUALNYCH

Page 8: PRAKTYKA ZAWODOWA
Page 9: PRAKTYKA ZAWODOWA

25 nauczycieli13 pracowników

obsługi

Page 10: PRAKTYKA ZAWODOWA
Page 11: PRAKTYKA ZAWODOWA
Page 12: PRAKTYKA ZAWODOWA

1) OBSŁUGA URZĄDZEŃ tj.1) OBSŁUGA URZĄDZEŃ tj.1) OBSŁUGA URZĄDZEŃ tj.1) OBSŁUGA URZĄDZEŃ tj.

12

4

3

5

6

Page 13: PRAKTYKA ZAWODOWA

2) Wypełnianie dowodów wpłaty2) Wypełnianie dowodów wpłaty2) Wypełnianie dowodów wpłaty2) Wypełnianie dowodów wpłaty

Page 14: PRAKTYKA ZAWODOWA

3) Wypełnianie delegacji3) Wypełnianie delegacji3) Wypełnianie delegacji3) Wypełnianie delegacji

Page 15: PRAKTYKA ZAWODOWA

4) Wypisywanie nowej 4) Wypisywanie nowej legitymacji i legitymacji i wpisywanie jej do wpisywanie jej do dziennika wydanych dziennika wydanych legitymacji szkolnychlegitymacji szkolnych

4) Wypisywanie nowej 4) Wypisywanie nowej legitymacji i legitymacji i wpisywanie jej do wpisywanie jej do dziennika wydanych dziennika wydanych legitymacji szkolnychlegitymacji szkolnych

Page 16: PRAKTYKA ZAWODOWA

5) Odnotowywanie w dzienniku korespondencyjnym5) Odnotowywanie w dzienniku korespondencyjnymprzychodzącej i wychodzącej korespondencjiprzychodzącej i wychodzącej korespondencji

5) Odnotowywanie w dzienniku korespondencyjnym5) Odnotowywanie w dzienniku korespondencyjnymprzychodzącej i wychodzącej korespondencjiprzychodzącej i wychodzącej korespondencji

Page 17: PRAKTYKA ZAWODOWA

6) Praca w programie Microsoft Word6) Praca w programie Microsoft Word6) Praca w programie Microsoft Word6) Praca w programie Microsoft Word

Page 18: PRAKTYKA ZAWODOWA

6) Praca w programie 6) Praca w programie Microsoft ExcelMicrosoft Excel6) Praca w programie 6) Praca w programie Microsoft ExcelMicrosoft Excel

Page 19: PRAKTYKA ZAWODOWA

7)7)Uzupełnianie Uzupełnianie teczek osobowych teczek osobowych pracowników, pracowników, wpinanie nowych wpinanie nowych dokumentów do dokumentów do odpowiedniej odpowiedniej części: A, B lub C.części: A, B lub C.

Odnotowywanie tej Odnotowywanie tej czynności w czynności w wykazie wykazie dokumentów.dokumentów.

7)7)Uzupełnianie Uzupełnianie teczek osobowych teczek osobowych pracowników, pracowników, wpinanie nowych wpinanie nowych dokumentów do dokumentów do odpowiedniej odpowiedniej części: A, B lub C.części: A, B lub C.

Odnotowywanie tej Odnotowywanie tej czynności w czynności w wykazie wykazie dokumentów.dokumentów.

Page 20: PRAKTYKA ZAWODOWA

9) Stemplowanie 9) Stemplowanie świadectwświadectw

9) Stemplowanie 9) Stemplowanie świadectwświadectw

8)Zapoznanie 8)Zapoznanie się z się z

czynnością czynnością wypełniania wypełniania rocznej karty rocznej karty

ewidencji ewidencji obecności w obecności w

pracypracy

8)Zapoznanie 8)Zapoznanie się z się z

czynnością czynnością wypełniania wypełniania rocznej karty rocznej karty

ewidencji ewidencji obecności w obecności w

pracypracy

Page 21: PRAKTYKA ZAWODOWA

Szafa na Szafa na dokumentydokumenty

biurkobiurko

drukarka

Page 22: PRAKTYKA ZAWODOWA

1)1)Księgowanie Księgowanie wpłat za wpłat za przedszkole:przedszkole:

- opłata stałaopłata stała- wyżywieniewyżywienie

1)1)Księgowanie Księgowanie wpłat za wpłat za przedszkole:przedszkole:

- opłata stałaopłata stała- wyżywieniewyżywienie

Page 23: PRAKTYKA ZAWODOWA

2)Stemplowanie 2)Stemplowanie faktur zakupu: 5 faktur zakupu: 5 pieczątek pieczątek

2)Stemplowanie 2)Stemplowanie faktur zakupu: 5 faktur zakupu: 5 pieczątek pieczątek

Page 24: PRAKTYKA ZAWODOWA

3) Księgowanie faktur3) Księgowanie fakturKoszty Koszty rozrachunki rozrachunki (400) (400) (201) (201)Rozrachunki Rozrachunki wydatki wydatki (201) (201) (130) (130)

3) Księgowanie faktur3) Księgowanie fakturKoszty Koszty rozrachunki rozrachunki (400) (400) (201) (201)Rozrachunki Rozrachunki wydatki wydatki (201) (201) (130) (130)

Page 25: PRAKTYKA ZAWODOWA

Wykonała Wykonała Julita AdamczakJulita Adamczak

Wykonała Wykonała Julita AdamczakJulita Adamczak

KoniecKoniec