Click here to load reader

Praktisk information · PDF file pakke, der indeholder en iPad med cover og tastatur. Der er trådløst netværk (HKKB-nettet) på hele Rådhuset. På den udleverede iPad har du adgang

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Praktisk information · PDF file pakke, der indeholder en iPad med cover og tastatur. Der er...

 • 1

  Praktisk information til medlemmer af kommunalbestyrelsen Maj 2020

 • 3

  Kommunalbestyrelsesmøder .................................................................................................... 4

  Afbud til møder ......................................................................................................................... 4

  Hvem sidder hvor i kommunalbestyrelsessalen ....................................................................... 5

  Politiske udvalg ......................................................................................................................... 5

  Mødekalender ........................................................................................................................... 6

  Mødeindkaldelser ...................................................................................................................... 6

  Mødemateriale .......................................................................................................................... 6

  Afholdelse af møder i stående udvalg ..................................................................................... 6

  Lydoptagelse .............................................................................................................................. 6

  Vederlag ..................................................................................................................................... 7

  Skattekort– og kontooplysninger ............................................................................................ 7

  Kørselsgodtgørelse .................................................................................................................... 7

  Fjernarbejdsplads ...................................................................................................................... 8

  Hotline til IT-teamet .................................................................................................................. 8

  Opbevaring og afhentning af fortroligt materiale ................................................................ 8

  Forsikringer ................................................................................................................................ 8

  Budgetseminar .......................................................................................................................... 9

  Kattegat-kursus ......................................................................................................................... 9

  Kurser ......................................................................................................................................... 9

  Introduktionsseminar ................................................................................................................ 9

  Introduktionspakke ................................................................................................................... 9

  Partoutkort til kulturelle institutioner ................................................................................... 10

  Organisationsdiagram for Herlev Rådhus ............................................................................. 10

  Henvendelse til forvaltningen ................................................................................................ 10

  Retningslinjer for politiske besøg på kommunale ejendomme ........................................... 11

  Kontakt til rådhuset ................................................................................................................ 11

  Adgang til rådhuset ................................................................................................................ 11

  Rygning .................................................................................................................................... 11

  Post til kommunalbestyrelsesmedlemmer ............................................................................. 12

  Direktionssekretariatet ........................................................................................................... 12

  Vielser - generelle retningslinjer ............................................................................................ 12

  Her kan du finde mere information ...................................................................................... 12

  herlev.dk ...................................................................................................................................12

  Herlev Kommunes Facebook-side ...........................................................................................12

  Herlev Bladet og ’Herlev info’ .................................................................................................13

  Nyhedsbreve fra Herlev Kommune .........................................................................................13

  Magasinet ”Danske Kommuner” ........................................................................................... 13

  Herlev Kommunes byvåben .................................................................................................... 13

 • 4

  Kære kommunalbestyrelsesmedlem,

  Som kommunalbestyrelsesmedlem er der mange ting og oplysninger at sætte sig ind i og forholde sig til. Vi har forsøgt at gøre det lidt nemmere, hvad angår det rent praktiske, ved at samle forskellig information, som kan være nyttig at vide som medlem af kommunalbestyrelsen.

  Er du blevet genvalgt, kender du formodentligt til mange af områderne, men kan måske have brug for en genopfriskning fx af enkelte regler.

  Brug dette opslagsværk – og giv meget gerne Direktionssekretariatet en tilbagemelding på indholdet: Hvad savner du, hvad skal uddybes etc.

  God læselyst!

  Venlig hilsen

  Thomas Gyldal Petersen

  Kommunalbestyrelsesmøder Der er kommunalbestyrelsesmøde én gang om måneden, undtagen i juli.

  Den lukkede dagsorden behandles kl. 17.30. Herefter er der fælles middag i mødelokale 326, blok C, 2. sal. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Her er adgang for borgere og presse.

  Læs mere i folderen ”Spørgetid”, som er en del af den udleverede introduktionspakke.

  På følgende datoer afholdes kommunalbestyrelsesmøder i 2020:

   15. januar  19. februar  11. marts  15. april  13. maj  17. juni  Juli: Sommerferie  19. august  9. september  7. oktober  11. november  9. december

  Afbud til møder Er du forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsesmøder og/eller spisning samt Økonomi- og Planlægningsudvalgsmøde, skal du melde afbud til Direktionssekretariatet, enten via mail til [email protected] eller telefonisk på 44 52 70 08. Dette gælder også, hvis dit afbud kun gælder f.eks. det lukkede møde eller spisning. Afbud til møder i stående udvalg meddeles til Direktionssekretariatet på tlf. 44 52 70 08.

  Kontakt: Direktionssekretariatet, Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 08.

  http://aeldre.middelfart.dk/sitecore/content/websites/www,-d-,middelfart,-d-,dk/Home/~/media/Images/Politik/Politik.ashx?db=master

 • 5

  Hvem sidder hvor i kommunalbestyrelsessalen Af oversigtskortet fremgår, hvem der sidder hvor i kommunalbestyrelsessalen.

  Politiske udvalg Herlev Kommune har nedenstående syv politiske udvalg:

   Økonomi- og Planlægningsudvalget  Miljø-, Klima- og Teknikudvalget  Børne- og Uddannelsesudvalget  Familie- og Forebyggelsesudvalget  Kultur- og Fritidsudvalget  Sundheds- og Voksenudvalget  Arbejdsmarkedsudvalget

 • 6

  Politiske gruppemøder Herlev Kommune sørger gerne for lokalereservation, opdækning med papir, blyanter, pastiller, glas og blandede vand til politiske gruppemøder.

  Partierne sørger selv for koordinering af disse møder. For ønske om lokalereservation kan Direktionssekretariatet kontaktes. Kontakt: Direktionssekretariatet, Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 08

  Mødekalender Der udarbejdes en mødekalender med alle møder for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planlægningsudvalget og de stående udvalg. Hvert efterår uploades en mødekalender med det kommende års møder på www.herlev.dk.

  Mødeindkaldelser Når den politiske mødekalender er endelig tilrettelagt indkalder Direktionssekretariatet til de politiske møder (Kommunalbestyrelse, Økonomi- og Planlægningsudvalg og stående udvalg) elektronisk via Outlook.

  Indkaldelsen sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmets @herlev.dk mail.

  Kontakt: Direktionssekretariatet, Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 08.

  Mødemateriale Du kan finde alle politiske dagsordener på kommunens hjemmeside (til brug for læsning fra pc) og via Prepare (til brug for læsning og materialebehandling via iPad).

  Kontakt: Direktionssekretariatet, Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 08.

  Afholdelse af møder i stående udvalg Møder i de stående udvalg afholdes som udgangspunkt således i 2020: Mandage kl. 16:00 Miljø-, Klima- og Teknikudvalget lokale 324, blok C, 2. sal Mandage kl. 19:00 Arbejdsmarkedsudvalget lokale 325, blok C, 2. sal Tirsdage kl. 16:00 Børne- og Uddannelsesudvalget lokale 324, blok C, 2. sal Tirsdage kl. 19:00 Kultur- og Fritidsudvalget lokale 325, blok C, 2. sal Onsdage kl. 16:00 Sundheds- og Voksenudvalget lokale 324, blok C, 2.

Search related