of 18 /18
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

POSODOBLJENI UN (EU)

 • Author
  sorcha

 • View
  32

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZBIRNOST PRI ŠVZ NOVA PRILOŽNOST?!! PredstaviteV priročnika Breda lorenci s sodelavci predstavlja Matjaž Vehovar , II. gimnazija Maribor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POSODOBLJENI UN (EU)

 • Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj lovekih virov in vseivljenjsko uenje; prednostne usmeritve: Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

 • - Kompetence Individualizacija- Diferenciacija Uenje za ivljenje Novi did.pristopi Medpredmetnost Kroskurikularnost IKT

  IZBIRNOST - nova prilonostVSEIVLJENJSKO ?!

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • OSTALI PREDMETIZNANJE-INFORMACIJE (I), KOMPETENCE

  VZI nformacija + E nergijaRazvoj (motorinih) sposobnosti Razvoj umskih sposobnosti moto. uenjeRazvoj senzorike

  IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • Trajanje vadbeRedno izvajanje vadbeIzvajanje v prostem asuSamoiniciativnostInteresno podroje

  Odgovor: OBVEZNI PROGRAM + IZBIRNOST (od l.1998)

  IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • portni dnevi, dodatna ponudba (teaji, razredna/olska tekmovanja..)

  IZBIRNOST - nova prilonost

  PROGRAMOSNOVNIIZBIRNI1./2. letur35 ur105 ur letno3./4.let35 ur70 urZnanjaSplona Poglobljena/Nova

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • DIJAK mora opraviti 35 ur letnoola mu ponudi 1260 urAktivnostiKRAJ (ola, zunaj)TERMIN (takoj po pouku, v prostem asu -vikendi, dnevi brez ole)VSEBINE (10-15 vsebin)NIVO (viji, rekreacija)FREKVENCA (redno, obasno)IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • Letni plan (priprava programov, poenotenje zapisa, vsebinsko, terminsko usklajevanje programov IKT)Meseno (priprava za tekoi mesec, permanentne/obasne aktivnosti)Tedensko (koordinator- sporoanje/vnaanje sprememb v meseno-letni plan)KOORDINACIJAIZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • V TELOVADNICIkoarka, odbojka, atletika, nogomet, rokomet, nam.tenis, badminton, aerobika, sproanje, ples(i), plezanje, fitnesIZVENplavanje, port za zdravje, plezanje, tek na smueh, smuanje, nordijska hoja, pohodi, rolkanje, raftingIZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost

 • IZBIRNOST in KOMPETENCEPRIMERI PRAKSEPROJEKTNO DELO (PORT ZA ZDRAVJE, ANTINE IGRE)MEDPREDMETNO POVEZOVANJE (fizika, biologija, zgodovina)

  Vpraanja ?

  Hvala

  IZBIRNOST - nova prilonost

  IZBIRNOST - nova prilonost