of 22 /22
PODARITE PRAKTIÈNO IN SLOVENSKO DARILO. IZBERITE STATUSOVE IZVIRNE PRIPOMOÈKE. elite biti letos pri obdarovanju kreativni in posebni? Potrebujete namig za izbiro? V Statusu sledimo ideji inovativnih in kakovostnih pripomoèkov. Izdelki so razviti in narejeni v Sloveniji. Mnogi so nam e zaupali in se zadovoljni vraèajo. Nikar ne skrbite, potrudili se bomo oblikovati ponudbo po vaših eljah. Kontaktirajte nas na [email protected], da skupaj oblikujemo darila, ki bodo v zadovoljstvo vam in vašim obdarovancem! Statusovci

Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podarite praktično in slovensko darilo! Izberite Statusove izvirne pripomočke. Doma v Metliki, v prodaji po vsem svetu. Ponudbo prilagodimo tudi vašim željam.

Text of Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

Page 1: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1

PODARITE PRAKTIÈNO IN SLOVENSKO DARILO. IZBERITE STATUSOVE IZVIRNE PRIPOMOÈKE.�elite biti letos pri obdarovanju kreativni in posebni? Potrebujete namig za izbiro?V Statusu sledimo ideji inovativnih in kakovostnih pripomoèkov. Izdelki so razviti in narejeni v Sloveniji. Mnogi so nam �e zaupali in se zadovoljni vraèajo. Nikar ne skrbite, potrudili se bomo oblikovati ponudbo po vaših �eljah. Kontaktirajte nas na [email protected], da skupaj oblikujemo darila, ki bodo v zadovoljstvo vam in vašim obdarovancem!

Statusovci

Page 2: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

22

univerzalni ribe� drobilec orehov

POTREBUJETE REŠITEV ZA TRDE POSLOVNE OREHE?Pomagamo vam lahko pri tistih navadnih orehih. Zdrobili in zmleli jih boste z lahkoto.

najveèkrat

izbrano

poslovno

darilo

Page 3: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

3

rezalnik èebule

rezalnik èebule, sadja in zelenjave,

5-delni set

rezalnik èebule in druge zelenjave

mini

JOKAJTE OB VESELIH DOGODKIH! In rezanje èebule zagotovo ne sodi v to kategorijo!

Prodanih �e veè

kot 2 milijona

kosov po vsem

svetu!

Page 4: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

44

sekljalnik zaèimb in zelišè

KUHANJE JE �URŠe posebej s pravimi pripomoèki.

lupilnik sadja in zelenjave

najveèkrat

izbrano

poslovno

darilo

Page 5: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

5

veènamenski rezalnik

rezalnik na šestine

rezalnik z menjalnimi rezili C3, 4-delni set

EN GIB NAMESTO DESETIHBodite desetkrat bolj uÈinkoviti tudi pri vsakodnevnem delu!

Page 6: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

66

rezalnik rezinar rezalnik rezinar mini

UPORABITE “ZVERINSKO REZILO” “Èrna redkev je v tako tankih, prosojnih rezinah, da skozi njih lahko berem Mikijev zabavnik”*

Priporoèamo

za kljuène poslovne

partnerje

* tako je izjavila uporabnica kafetarca na kulinarika.net

Page 7: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

7

mlinèek zaèimbsteklenièka za

zaèimbe

ZAÈINITE SVOJE �IVLJENJE! Šèepec soli, kanèek sreèe.

Priporoèamo

za darila

sodelavcem

Page 8: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

88

ÈESEN STA PRIPOROÈALA �E HIPOKRAT IN GALENkako vesela bi bila, èe bi �e takrat obstajala statusov rezalnik èesna in lušèilec!

rezalnik èesna, model G2, 3-delni set

lušèilec èesna

Èe vas zanima zakaj sta priporoèala èesen, nas povprašajte!

prodajna

uspešnica

Page 9: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

9

posoda za shranjevanje volumna 1,5 litra

3-delni set ni�jih posod

NAJDI SREÈO V MAJHNIH STVAREHV okusni malici, v lepem pogledu, v lepi posodi.

izbirate lahko med posodami 6 razliènih volumnov (od 0.75 l do 4l)

Page 10: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1010

zapirala Power Seal, 6-delni set

zapirala in neprepustne vreèke Power Seal & Bag,

30-delni set

PIKNIK Z NAJDRA�JIMI ALI MALICA V SLU�BI uporabi neprepustne vreèke za varno shranjevanje dragocenosti

darilo, ki bo v

uporabi vsak

dan

Page 11: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

11

stiskalnica plastenk in ploèevink Green Press

veènamenski odpiraè

ÈAROBNIH 5 ZA LA�JI VSAKDANodpiraè odpre 5 razliènih embala�, stiskalnica reciklira na 1/5 velikosti

najveèkrat

izbrano

poslovno

darilo

dobitnik

nagrade za

inovativnost

Page 12: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1212

5-delni set pravokotnih vakuumskih posod Timer

5-delni set okroglih vakuumskih posod Timer

KAR SHRANITE V VAKUUMU JE VARNO SHRANJENONo, denar raje nalo�ite na banko

izbirate lahko med posodami 6 razliènih volumnov (od 0.5 l do 4.5l) in 3 razliènih oblik (pravokotne, kvadratne, okrogle)

TRENDOVSKA

IZBIRA

Page 13: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

13

vakuumski aparat FamilyVac FV500

Vakuumski aparat HomeVac HV500 in vakuumski pripomoèki,

18-delni set

LEPOTE �AL NE MOREMO VAKUUMSKO SHRANITI lahko pa podaljšamo obstojnost vsem �ivilom z vakuumskim shranjevanjem.

Set vključuje:• vakuumski aparat HomeVac HV500, 5 manjših vrečk (200 mm x 280 mm), 5 večjih vrečk (280 mm x 360 mm), 1 ožjo folijo v roli (200 mm x 3000 mm), 1 širšo folijo v roli (280 mm x 3000 mm), priključek za vakuumiranje vakuumskih posod in drugih vakuumskih pripomočkov, rezilo za rezanje folije,• pravokotno vakuumsko posodo volumna 0.5 litra,• pravokotno vakuumsko posodo volumna 2 litra,• univerzalni vakuumski pokrov št. 3 (velikost 13 cm),• vakuumski zamašek in• ročno vakuumsko črpalko

Set vključuje:• vakuumski aparat FamilyVac FV500, 5 manjših vrečk (200 mm x 280 mm), 5 večjih vrečk (280 mm x 360 mm), 1 ožjo folijo v roli (200 mm x 3000 mm), 1 širšo folijo v roli (280 mm x 3000 mm), priključek za vakuumiranje vakuumskih posod in drugih vakuumskih pripomočkov ter rezilo za rezanje folije,

UNIKATNA

KOMBINACIJA

IZDELKOV

Page 14: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1414

Easytiler, sistem za ravno polaganje plošèic, marmorja in kamna,

osnovni set 200 spojk in 200 klinov

SI VEDNO �ELEL BITI SAM SVOJ MOJSTER?Zdaj si lahko. in to z vrhunskimi rezultati!

PRODAJNA

USPEŠNICA

Page 15: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

15

AKTIVNA PODLOGA ZA MIŠKOZabava pri delu z raèunalnikom & telovadba zapestja in prstov. Patentirana svetovna novost!

patentirana

novost

Page 16: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1616

SET ZA �AR3-delni set (mlinèek zaèimb + mehèalnik mesa + vakuumska posoda volumna 4.5 l)

PRODAJNA

USPEŠNICA

Page 17: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

17

SET ZA GURMANE IN LJUBITELJE TESTENIN3-delni set (okrogla vakuumska posoda 2.5 l + vakuumska èrpalka + univerzalni ribe�)

Page 18: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

1818

SET ZA HIŠNE LJUBLJENČKE8-delni set (3 modelèki za hišne ljubljenèke + 5 najveèjih zapiral Power Seal dol�ine 220 mm)

HVALE�NI

VAM BODO ZA

RAZVAJANJE

Page 19: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

19

SET ZA DVIG IMUNOSTI3-delni set (lupilnik sadja in zelenjave + vakuumski vrè + vakuumska èrpalka)

Page 20: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

2020

SET ZA ZAČIMBE5-delni set (mlinèek zaèimb + 3 steklenièke za zaèimbe + stojalo) PRODAJNA

USPEŠNICA

P.S. to ni spomenik na Place de la

Concorde, to je stojalo za mlinček

in stekleničke

Page 21: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

21

SET ZA PRAZNIČNO PEKO PIŠKOTOV20-delni set (univerzalni ribe� + posoda za shranjevanje 2l + 4 modelèki za stojeèe piškote + 1 modelèek za podstavke + èrke, številke in dr�alo za potisk + 10 bo�iènih modelèkov)

mmmmnjam

...

Page 22: Poslovna darila Status izvirni pripomočki 2014

2222

SET ZA PRVI DAN V NOVI SLU�BI 4-delni set (aktivna podloga za miško Give Hand a Chance + plošèa za oblikovanje 23 piškotov naenkrat + zapiralo Power Seal + neprepustna vreèka Power Seal & Bag)