11
maja almgrencarty grafiskformgivare

Portfolio Maja Almgren Carty

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Portfolio Maja Almgren Carty

majaalmgrencarty

grafiskformgivare

Page 2: Portfolio Maja Almgren Carty

BROSCHYR

Page 3: Portfolio Maja Almgren Carty

BROSCHYR

Page 4: Portfolio Maja Almgren Carty

PRODUKTKATALOG

Page 5: Portfolio Maja Almgren Carty

GLASRIKETS SKATTER

4 oktober2014

Page 6: Portfolio Maja Almgren Carty

JULKORT

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Södra

www.sodra.com Södr

a Pa

rtne

r, Tr

yckB

ildar

na 2

010.

God Jul och

Gott Nytt Årönskar

Södra

Page 7: Portfolio Maja Almgren Carty

NYHETSBREV

Page 8: Portfolio Maja Almgren Carty

ANNONSER

skörda det mogna i tid

Med Södra gör du alltid en god affärBesök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com

Din skog är en värdefull investering. Du kan själv påverka dess värdeutveckling genom en rad kloka val. Ett sådant är att avverka mogen skog. Ersätter du den befintliga sko-gen med nya, förädlade plantor ökar tillväxttakten upp till 25 procent, jämfört med den skog som står där nu. Genom att avverka och föryngra kan du alltså få en högre avkast-ning på din skog och få intäkten tidigare. En mogen skog

är också mer utsatt för skaderisker än en yngre, vilket är ytterligare ett skäl till att avverka i tid.

Kontakta din inspektor för att diskutera hur din skog kan ge en bättre avkastning genom avverkning, eller ring 0470-890 00 så hjälper vi dig till rätt person.

AvverKning öKAr tillväxten och minsKAr sKAderisKen

Page 9: Portfolio Maja Almgren Carty

VÄRDEORD

Page 10: Portfolio Maja Almgren Carty

LOGOTYPER

SSOCKEN

Page 11: Portfolio Maja Almgren Carty

INBJUDAN