39
ICT Portfolio 2012 UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK

Portfolio ict portfolio 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Portfolio  ict portfolio 2012

ICT Portfolio 2012

UITSLUITEND

VOORINTERN

GEBRUIK

Page 2: Portfolio  ict portfolio 2012

2Excellence Centers

Regievoering (M&C):

1. Projectmanagement

2. Project Management Office (PMO)

3. ICT Consulting

• Informatiemanagement

• Solution Architectuur

4. Requirements

5. Testing

6. Implementatie

Applicatie Integratie&Middleware (AIM):

22. AIM Portalen

23. AIM Platforminrichting

24. AIM Integratie

25. AIM BPM engineering

Infrastructuur Solutions:

26. Connect 2 the Cloud

27. IT Performance

28. Samen Slimmer Werken

Transitie & Outsourcing:

29. SmartSourcing

30. Application Management

31. Agile Beheer

32. Hosting

33. !TX Data migraties

34. !TX Porfolio rationalisatie

Standaard Pakketten:

OOS (Ordina Oracle Solutions)7. Oracle eBS 8. Oracle CRM 9. JD Edwards 10. Oracle Classic11. Oracle APEX Development12. Oracle Java13. GEO ICT

SAP14. SAP ECC (Enterprise Core Component)15. SAP Financial Services 16. SAP Public Services

Software Development:

17. J-Technologies

18. Microsoft Solutions

19. Proven Technologies

20. Open Xcellence

21. Beheer en Onderhoud

Page 3: Portfolio  ict portfolio 2012

Projectmanagement

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen 2011Dienstverlening

- Ordina hanteert een projectaanpak die de structuur- en menskant combineert:• bevlogen projectteams en betrokken management• projectmanagement zonder overkill: afspraak is afspraak, gedegen projectbeheersing• de zakelijke kant is goed geregeld (contracten, financiële afspraken e.d.)• gebruik van moderne én marktconforme werkwijzen voor verschillende oplossingen

(Agile, Scrum, RUP-op-Maat, waterval, Prince 2)• hergebruik van bewezen oplossingen en ervaring uit eerder uitgevoerde projecten

- Gericht op inbreng van Ordina kennis bij klant:• Inbreng van kennis en kunde uit het Ordina portfolio• Inzet gecertificeerde professionals• Creëren en inzet van een waardevol netwerk

- Verleent ondersteuning en begeleiding vanuit een professionele organisatie

Ordina projecten: Uitvoeren van fixed price/fixed date en marge gestuurde projecten (resultaatverplichting)

Consultancy: Advies op gebied van hard- en softskills en PM organisatie-advies

Detachering: Leveren van gecertificeerde projectmanagement professionals (inspanningsverplichting)

. • 32 % financiële instellingen• 30 % overheid• 35 % industrie• 3% zorg• 95 fte• Omzet 2011: €10.600.000 • 2/3 detachering• 1/3 projecten

Mensgericht en zakelijk: Fair en integer zaken doen vanuit aansprekende kernwaardenSymbiose PM en PMO:Totale controle programma/projecten. Efficiency door inzet PM/PMO en gestandaardiseerde werkwijze (XPX)Collegiale review: onafhankelijke healthcheckKlantontwikkeling: Projectteams met kennis van zaken en de business. Focus op klantvraag en achterliggende doelstellingen

3

Page 4: Portfolio  ict portfolio 2012

PMO 4

• Team van 35 professionals met een flexibele schil van 15 Ordina professionals en 15 ZZP-ers.

• 1/3 Young Professional.• 90 % Prince2 gecertificeerd• 50 % P3O gecertificeerd

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

KengetallenDienstverlening

Strategie

Project

Programma

Portfolio

PMO

• Ordina Veldkeuken: Inrichten en professionaliseren PMO’s

• Consultancy: Onderzoek- en advies diensten

• PMO Foundation: Opleiden van professionals in vakgebied

• Co-sourcing/Outsourcing

• Individuele inzet

• Ordina heeft een eigen set best practices om PMO’s in te richten. De PMO-implementaties van Ordina leveren direct resultaat afgestemd op de volwassenheid van de organisatie en met aandacht voor kennisontwikkeling van de PMO medewerkers.

• Samenwerking met Lagant ten aanzien van de opleiding PMO Foundation.

Onderscheidend vermogen

Aanpak Ordina Veldkeuken:

1) Maturity Scan op PMO organisatie en processen.2) Blauwdruk voor PMO organisatie en processen

gebaseerd op standaard Ordina Veldkeuken services en processen

3) Standaard implementatie aanpak en plan

Resultaat:

• toename voorspelbaarheid projectverloop• hoger succespercentage van afgesloten projecten• kortere time-to-market • kennisborging in de projectorganisatie• efficiency in projectmanagementprocessen

Page 5: Portfolio  ict portfolio 2012

5Informatiemanagement M&C ICT Consulting

Informatiemanagement kan op verschillende manieren worden ingeregeld. Voor het realiseren van een klant specifieke oplossing heeft Informatiemanagement een aantal methodes ontwikkeld waarmee in korte tijd een diagnose kan worden gesteld, passende verbetervoorstellen kunnen worden geven en gerealiseerd. Hiervoor beschikt Informatiemanagement over een brede groep professionals met ruime ervaring, een kennisbank en best practices.

Specialisten• 10 Informatie mgr/architecten• 15 Service Demand/sourcing mgr• 15 Functioneel beheer specialisten

Domeinen• Public 50%• Finance/zorg 25%• Industry 25%

Informatiemanagement draagt zorg voor vernieuwing, behoud en gebruik van de informatievoorziening.

Consultancy in uitwerken informatiestrategie, opstellen informatie&innovatieplan, inrichten demand-supply (oa samenwerking met off shore) en optimalisatie functioneel beheer

Detachering van informatiemanagement specialisten zoals informatiemanager, informatie/enterprise architect, service demand manager, sourcing manager, functioneel beheer specialist en release&change manager

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Plannen en Inrichten

Ons referentiekader vinden we in het BISL model:• Richtinggevend -> informatie& innovatie plan/beleid, enterprise architectuur, informatie

architectuur• CheckIT (scan effectiviteit informatievoorziening)• ALM (is applicatielandschap toekomst vast?)

• Sturend -> aansturing ICT supply organisatie (demand, contract, budget, capaciteit, levering)

• RegieScan (kwaliteit demand-supply)• Workshop ‘effectief samenwerken met off shore’

• Uitvoerend-> key user, functionaliteit, releaseplanning• FB-scan (volwassenheid BiSL processen)

Informatiemanagement optimaliseert de informatie voorziening en is veelal gepositioneerd in de business organisatie. Haar kerntaak is het vormgeven (van strategie tot uitvoering) van de business demand aan de ICT supply organisatie (Business - ICT alignment)

Page 6: Portfolio  ict portfolio 2012

Solution ArchitectuurM&C ICT Consulting

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Detachering van • Solution ArchitectenConsultancy in:• Technologie gedreven innovatie• Verbetering Software Performance• Rationalisatie, vereenvoudiging

30 FTE• 70% Overheid• 25 % Finance• 15% Healthcare• 40% Industry• 60% Togaf gecertificeerd• 60% Archimate gecertificeerd

We hebben verstand van al de relevante technologien.

We zijn onafhankelijk van technologie en (buitenlandse) ICT huizen.

Wij brengen overzicht in uw complexe ICT vraagstukken. En tonen de kansen uit nieuwe technische mogelijkheden en trends.

Op het niveau van de tekentafel configureren wij nieuwe functionaliteiten. Door slim combineren en aanpassen van bestaande systemen met eventuele toevoeging of integratie van nieuwe software producten, komen wij tot een voor u optimale, kosteneffectieve oplossing. Wij werken pragmatisch en doelgericht; toegevoegde waarde gaat daarbij boven de methodiek.

Wij maken als het ware bouwtekeningen voor consultants en leveranciers die softwareproducten realiseren. Daarin stellen wij kaders voor en geven wij richting aan deze realisatie. Ook willen wij bewaken of deze aanwijzingen in het werk worden gevolgd. Dit borgt dat u de kwaliteit krijgt die u wilt op het moment dat u dat wilt.

Wij hebben verstand van alle relevante software producten. Pakketten zoals Oracle en SAP. Omgevingen zoals Java en Microsoft en producten zoals Open Source. Wij spreken regelmatig over nieuwe technologieën en trends en de kansen die deze bieden voor organisaties.

6

Page 7: Portfolio  ict portfolio 2012

Requirements

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Strategie

Requirements beschrijft de aanpassing en verandering van een organisatie en haar systemen, op basis van de input van de business. Dat doet ze op een zodanige wijze dat ontwikkelaars deze eeneenduidig in software kunnen vertalen.

• 95 FTE• 20% biedt trainingen, workshops en

coaching om betere requirements te krijgen bij klanten.

• 50% gecertificeerd als scrummaster• 25% ervaring en opleiding in mobile en

interaction design• 40% ervaring in Smart Sourcing• 70% heeft werkervaring in Finance,

60% in Public, 40% in Industry

We begrijpen de klant en haar business. Door onze kennis van agile verkorten we oplevertermijnen. Met onze kennis en ervaring in outsource omgevingen, zijn we in staat om de requirements volkomen Begrijpelijk, Transparant, Traceerbaar, Compleet, Consistent en Eenduidig te noteren, zodat het resultaat meteen goed is.

Om de wensen van de business goed te begrijpen, hebben de medewerkers van Ordina Requirements ervaring in de business van de klant. Om te zorgen dat de klant zijn wensen goed ziet weergegeven, gebruiken ze verschillende methodes: bv adhv processen, een datamodel en/of kennis- of regelgebaseerd. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de markt van de klant, zoals mobile, of in de ICT, zoals big data. Die kennis gebruiken we bij het opstellen van de requirements, maar ook in workshops zodat klanten snel kunnen inspelen op deze trends.Doordat we requirements opleveren die Begrijpelijk, Transparant, Traceerbaar, Compleet, Consistent en Eenduidig zijn, zijn ontwikkelaars in staat om sneller en beter op te leveren.

7

Page 8: Portfolio  ict portfolio 2012

Testing

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Strategie

Co-sourcing/Outsourcing: klanten ontzorgen m.b.t. bezetting van en regie op testcapaciteit

Consultancy: onderzoek- en adviesdiensten voor het verbeteren van testorganisaties en -processen

Detachering: leveren van testprofessionals voor het aansturen en uitvoeren van testopdrachten

• Ordina is dé Agile testpartner van Nederland en de nummer 3 testleverancier in Nederland

• De Ordina Testen op Maat aanpak richt zich op het leveren van klantwaarde

• Afhankelijk van de klantbehoefte kan Ordina verschillende vormen van sourcing bieden

• De Ordina testprofessionals vormen een groep met een gezonde mix van ervaring en talent

• 110 testers• 90% TMap gecertificeerd• 90% ISTQB gecertificeerd• 30% Agile gecertificeerd

• 70% heeft werkervaring in Finance, 60% in Public, 40% in Industry

Ordina maakt gebruik van de eigen Testen op Maat aanpak. Deze kent 3invalshoeken om de context van de klant te bepalen: 1. EffectiviteitBij effectiviteit draait het om Acceptatie Management: valideren of de software aansluit bij de eisen en wensen van bedrijfsdoelstellingen. 2. EfficiencyBij efficiency gaat het om het methodisch correct werken op basis van erkende teststandaarden en het automatiseren van testen. Deze expertise is ondergebracht in het Ordina Testcentrum.3. FlexibiliteitBij flexibiliteit draait het om het kunnen inspelen op noodzakelijke veranderingen, zoals het testen in omgevingen waar Agile wordt gewerkt.

Met de focus op klantwaarde biedt Testen op Maat een complete uitgangspositie voor een waardevol, efficiënt en duurzaam testproces.

8

Page 9: Portfolio  ict portfolio 2012

Implementatie

• Eigen implementatie visie en Ordina leeraanpak, een beproefd leerconcept

• Unieke aanpak door combinatie van implementeren en borgen

• Minimale verstoring dagelijkse operatie en besparing op trainingskosten

• Maximaal rendement van het leerproces

Voor onze professionals staat de gebruiker centraal. Doel van onze aanpak is het Leren en Borgen van de ICT-verandering.

Onze visie is dat leren het belangrijkste veranderproces is. Leren = veranderen

We hebben onze eigen leeroplossing We werken samen met gespecialiseerde partners We hebben referenties van bijvoorbeeld SAP en

Oracle implementaties

• Ervoor zorgen dat gebruikers ICT oplossingen optimaal kunnen, willen en blijven gebruiken.

• Functionele implementatie trajecten uitvoeren o.b.v D!SC

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Plannen en Inrichten

Borgen

Vakvereniging

Implementeren

Leren

Producten:• Gebruikersgericht

Implementatiemanagementgericht op minimale impact en maximale acceptatie

• Ordina Leeroplossing: Leerplein, hybride aanpak en Electronic Performance Support Systemen (EPSS)

• Ervaring met Oracle• Ervaring met SAP• Ervaring in Public, Finance

en Industry 35 professionals

9

Page 10: Portfolio  ict portfolio 2012

10Oracle eBS

• Grote eBS “Best Practice” kennisbank• Veel grote eBS projecten• Vaste werkwijze betere en snellere uitvoering• Implementatie- en beheerexpertise• Een totaaloplossing (full-support service)• Volledige hosting (eigen rekencentrum)• Expertise in aanpalende domeinen (Siebel,

JdEdwards, Fusion Middleware, BI Apps, Hyperion)

Onze standaard aanpak is gebaseerd op AIM en Prince II.

• Met de klant wordt vastgesteld hoe eBS wordt ingericht• Wij richten eBS in inclusief koppelingen met andere

systemen en vullen eBS met data uit vervangen systemen

• Wij trainen beheerders, keyusers en eindgebruikers zodat zij eBS kunnen testen, beheren en gebruiken.

• Wij begeleiden de livegang, verrichten nazorg en verzorgen desgewenst 1e, 2e of 3e lijnsondersteuning

• 100 FTE (70% functioneel, 20% technisch, 10% DBA)

• Functionele kennis: 50% financieel en projecten, 30% inkoop en logistiek, 20% Overig

• 70% projecten, 30% detachering

Wij adviseren over en leveren de licenties, de architectuur en de infrastructuur. Wij implementeren en beheren EBS en de benodigde infrastructuur zowel technisch als functioneel. Wij leiden gebruikers en beheerders op. Wij helpen klanten de AO te optimaliseren

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Mapping Bedrijfsprocessen (CRP-sessies)

FIT-GAP analyses

Implementatie

Maatwerk

Interfaces

Conversie

Testen

Opleiding

Verander management

Mapping Bedrijfsprocessen (CRP-sessies)

FIT-GAP analyses

Implementatie

Maatwerk

Interfaces

Conversie

Testen

Opleiding

Verander management

Page 11: Portfolio  ict portfolio 2012

11Oracle CRM

• Het kunnen afdekken van de gehele levenscyclus

• Zelfstandig project draaien zonder andere partijen, inclusief beheer

• Thoughtleadership in de public markt• 100% Nederlands(kennis van wetgeving)

SuShi het beste te vergelijken met RUP op maat ism Agile.

Specifiek - definitie van fasen,activiteiten, rollen en deliverablesMeetbaar - stapsgewijze opleveringenen resultatenAcceptabel – beheersbare implementatiegericht op oplossing voor alle belanghebbendenRealistisch – gebaseerd op ervaring en “best practices”Tijdsgebonden – korte cycli, fasering met mijlpalen

Verdeling naar marktsegment• 70% public• 20% finance• 10% industry

Contractvormen• 15% detachering • 80% projecten• 5% innovatie

33 professionals

Case ManagementOplossing voor overheden voor de standaard ondersteuning van processen rondom zaakbeheer.

Business Rules EngineICombinatie met Case Management om het scheiden van de “know van de flow”, te bewerkstelligen.

CRM on DemandEen product waarbij de gebruiker per maand betaalt en nooit eigenaar wordt van de software.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Page 12: Portfolio  ict portfolio 2012

12JD Edwards

• Zeer ervaren consultants, die gezamenlijk alle functionele gebieden afdekken

• Beschikking over schaarse kennis: JDE CRM, HR, Transport, barcode en RF

• Onderdeel van de grootste Oracle partner in Nederland

• ERP voor een vast bedrag per maand per gebruiker, zonder initiële investering

Ordina is een one-stop-shop voor JD Edwards dienstverlening. Wij leveren alle kennis die nodig is om JD Edwards te implementeren en nemen vervolgens de geïmplementeerde oplossing ook graag in beheer.

Wij gaan uit van implementatie van standaard software: maatwerk wordt tot een minimum beperkt.Ordina beschikt over een blauwdruk en standaard ingerichte bedrijfsprocessen op basis van best practices, die zorgen voor een vliegende start van de implementatie.

Onze aanpak leidt tot implementatie van JD Edwards binnen tijd en budget. Dit wordt bevestigd door ons track record.

• 30 professionals• 100% gecertificeerd• 80% in Industry• 20% Public• Sinds 1996

• JD Edwards implementatie en migratie• Functioneel en technisch beheer• Koppeling JD Edwards aan Oracle BI• Barcoding, RF scanning en Mobility: DSI en

RFGen• Oplossingen voor de voedingsmiddelen

industrie, professionele dienstverlening, handel en productie

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Definitie Opleiding Model Config Go Live Verfijning

Page 13: Portfolio  ict portfolio 2012

13Oracle Classic

Wij zijn binnen Oracle Development een Excellence Center dat zich specialiseert in het efficient en effectief onderhouden van klassieke Oracle technologie.

Onze proposities:

Forms Modernization Re.continue (revitaliseren, migreren, moderniseren)

• 23% Finance• 66% Public• 11% Industrie en Zorg

• 75 Oracle Classic professionals• 40% Detachering• 8% Projecten• 52% Beheer

• >20 jaar ervaring in maatwerk

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Leveren van applicatief maatwerk en applicatiebeheer, uitvoering van projecten en adviseren over Oracle Designer, Oracle Forms en Reports, SQL en PL/SQL.Ad

vies

Ontwerp

Bouw

Migratie

Beheer

Wij leveren een bijdrage aan het succes van klanten door te adviseren over het verbeteren van bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en integreren van applicaties die deze verbeteringen ondersteunen en het beheren of zelfs overnemen van het gehele Oracle landschap.

We streven naar langdurige klantrelaties door naast advies en bouw ook het beheer te verzorgen. Dit kan op basis van detachering en/of resultaatverplichting met de hiervoor gewenste kpi’s. De uitvoering zal waar nodig op locatie en waar mogelijk remote plaats vinden zodat gebruik kan worden gemaakt van eigen ontwikkel- en beheerstraten waarmee gewenste kwaliteit voor een scherpe prijs kan worden geboden.

Partner of the Year 2007Best Industry Partner 2008

Best Applications Partner 2009Public Market Apps Partner 2010

Page 14: Portfolio  ict portfolio 2012

14Oracle APEX Development

Ongekende ontwikkelsnelheden, APEX is het meest snelle ontwikkelplatform binnen Ordina;

Gratis en integraal onderdeel van de Oracle Database;

Ordina Oracle Solutions is een ervaren partij binnen de Oracle wereld en het APEX domein in het bijzonder;

Onze portfolio bestaat uit maatwerk projecten, APEX/EBS integratie, BI beheer applicaties en Modernisatie van Access / Excel / Forms.

36 FTE Oracle Classic Development10 FTE APEX Development 50% detachering40% projecten10% beheer >8 jaar ervaring met APEX Development>20 jaar ervaring met Oracle maatwerk

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Maatwerktrajecten

Migratietrajecten (Forms, Access, Excel, J2EE)

Oracle Forms Modernisatie

Consultancy

Beheer (on-premise of remote, Oracle Public Cloud)

Klanten / referenties

Partnerships

Onze aanpak

AGILE ontwikkelmethode ;

Ordina APEX kernteam (ontwikkelstandaarden, QA, projectregie) ;

Migratiestraat (Excell / Access) 2 APEX ;

Eigen OTAP, resultaten direct te bekijken via http://apex.ordina.nl ;

130+ Oracle classic developers, meer dan 20 APEX ontwikkelaars ;

Actieve Ordina APEX Special Interest Group met nationale en internationale samenwerkingsverbanden;

Page 15: Portfolio  ict portfolio 2012

15Oracle Java

Door onze standaard werkwijze bij de realisatie van applicaties en koppelingen tussen systemen zijn deze goed gedocumenteerd en beheersbaar.

Door het gebruik van visuele en declaratieve tooling

kan een hoge productiviteit worden geleverd waarmee realisatie tegen lage kosten plaats kan vinden en doorlooptijd en kosten vooraf goed kunnen worden ingeschat.

• 23% Finance• 66% Public• 9% Industrie• 2% Zorg

• 30 Oracle Java professionals• 28% Detachering• 39% Projecten• 33% Beheer

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Partner of the Year 2007Best Industry Partner 2008

Best Applications Partner 2009Public Market Apps Partner 2010

Leveren van maatwerk op basis van Oracle Java (JDeveloper, ADF, NetBeans) voor totaaloplossingen, integratie tussen systemen onderling en integratie tussen systemen en processen.

Wij combineren onze Oracle Java expertise met specifieke kennis van bedrijfsprocessen, markten en vraagstukken. Samen met de klant realiseren we op een Agile werkwijze zoals Scrum of RUP de meest ideale oplossing binnen de hiervoor beschikbare middelen.

Door de inzet van - en integratie met - bestaande componenten uit het Oracle portfolio zijn we in staat onderscheidende oplossingen te realiseren.

Onze Oracle Java expertise maakt onderdeel uit van de volgende proposities:

Forms Modernisation (Oracle opvolging van re.Continue)

Webcenter AgroSense (Cloudfarming)

Advies

Ontwerp

Bouw

Migratie

Beheer

15

Page 16: Portfolio  ict portfolio 2012

16GEO ICT

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen

Verdeling naar marktsegment• 88% Public• 12% Industrie

20 GEO-ICT professionals• 40% Detachering• 45% Projecten• 15% Beheer

Kengetallen

Het integreren, ontwikkelen, implementeren en beheren van GEO-ICT oplossingen voor de overheid, agrarische markt, de wereld van bouw en infrastructuur, logistiek en transport, weg- en waterbouw, vastgoedbeheer, assetmanagement voor o.a. corporaties, railbedrijven, energiebedrijven en telecom.

Dienstverlening

Door het combineren van onze GEO-ICT expertise met specifieke kennis van bedrijfsprocessen, markten en vraagstukken zijn we in staat om onze klanten een optimale oplossing te bieden waarmee zij sneller, over gecompliceerdere zaken beslissingen kunnen nemen.

Onze GEO-ICT expertise wordt ingezet in diverse trajecten en oplossingen, zoals:

AgroSense (Cloudfarming); BAG Extract Loader Suite (Basis Registratie Adressen & Gebouwen); Beheer ondergrondse netwerken (SAP/Assetmanagement & GIS); Business Intelligence en GIS (Oracle BI Enterprise Edition); Gebruik van GIS op het web en in mobiele oplossingen (Layar).

• Ruim 10 jaar ervaring met de integratie van ruimtelijke en administratieve gegevens.

• Bundeling van expertise en best practices met betrekking tot integratie en maatwerk binnen en buiten het geo-domein;

• Specifieke domeinkennis op GEO gebied in de sectoren overheid, landbouw en industrie;

• Leveren van een totaaloplossing door samenwerking van ICT, Consulting en T&O.

Page 17: Portfolio  ict portfolio 2012

17SAP ECC (Enterprise Core Component)

..

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

• SAP Consultancy• SAP functional & technical application

management• SAP system development & integration

SAP certified for:• Customer Competence Center• Hosting partner• Application Management provider

SAP

• ± 350 consultants, • 68% SAP certified

• 40% Industry & Trade• 25% Finance• 35% Public (incl. Healthcare)

Page 18: Portfolio  ict portfolio 2012

18SAP Financial Services

• Snelle time-to-market• Jarenlange ervaring met Legacy • Integratie met bestaande systemen• Kostenreductie (TCO)• Track-record bij internationale projecten• Exclusief partner SAP • SAP kennis in combinatie met business kennis

• De ICT omgevingen van financiele dienstverleners gaan ingrijpend veranderen. Bestaande ‘legacy’ software zal vervangen gaan worden door pakket-oplossingen.

• Wij zijn daar inmiddels op voorbereid door onze professionals op te leiden in specifieke SAP FS solutions en internationale partnerships ondermeer met Axxiome AG.

• Ervaring is opgedaan bij internationale implementaties bij onder andere Nationwide UK• Financials services is ook inzetbaar als back-office applicatie naast Advance, hypotheekoplossing

van Ordina.

• 350 FTE SAP• 20 FTE Specifiek Banking• 5 FTE Specifiek Insurance• 100% gecertificeerd

Gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige capaciteit op het gebied van:• SAP Financials & Controlling• SAP Core Banking• SAP Analytics (Bank Analyzer / Basel II)• SAP Insurance • SAP Business Consultancy

Klanten/Prospects

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Page 19: Portfolio  ict portfolio 2012

19SAP Public Services

..

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Implementatie en onderhoud van SAP- oplossingen voor de ondersteuning van zowel primaire als secundaire overheidsprocessen.De gecertificeerde consultants van Ordina kennen de overheidsspecifieke problematiek en kennen de oplossingen die SAP hier voor biedt.

- Vertical Expertise Partner SAP for Public Sector- Value Added Reseller SAP BCM en CRM- Goede samenwerking ICT en Consulting- Aansprekende referenties zoals:

- Speer- KLPD- P-direct- Rijksweb

,

Page 20: Portfolio  ict portfolio 2012

20J-Technologies

• Eigen aanpak m.b.t. Java maatwerk software-ontwikkeling

• Kwalitatief hoogwaardige professionals• Volume: 200+ Java professionals binnen

Ordina• Eigen SMART-Java ontwikkelstraat• Werkt samen met OSD-Beheer

De ‘’J-Tech Approach’’, onze eigen aanpak voor Java-projecten.

Op basis van onze ervaringen in de praktijk hebben wij heldere keuzes gemaakt op het gebied van• Software Architectuur Principes,• Ontwikkelingsprincipes (tooling, frameworks, coding guidelines) en• Methodieken.

Uiteraard wordt deze aanpak altijd afgestemd op de specifieke klantsituatie.

Deze aanpak is in detail beschreven in ons Java EE boek.

• 60 % finance • 23 % public• 17 % industry• 120 FTE • 85% gecertificeerde prof’s• 85% detachering, 15% projecten

• Ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijfskritische Java-applicaties

• Consultancy op gebied van Java technologie-keuzes, projectaanpak, code reviews

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Page 21: Portfolio  ict portfolio 2012

21Microsoft Solutions

• Microsoft Partner Network (MPN)• Gecertificeerde Microsoft professionals• Innovatief (Cloud, Mobile)• Fast.NET Development (maatwerk voor

een confectieprijs)• One stop shopping (ontwerp-bouw-beheer)• Werkt samen met OSD-Beheer

• 35% Public• 35% Industry• 28% Finance• 2% Health• 78 FTE• 50% detachering; 50% projecten

• System Integration• Ontwerp, bouw en beheer van

portals/ maatwerk Microsoft (Web-)applicaties en Ordina Solutions

• Sourcing van organisaties en projecten met .NET Architecten, Consultants en Software Engineers

Klanten

Partnerships

Onze proposities

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

• Cloud Computing / Windows Azure• Cross-platform Mobile Application Development• Front-end development (aansluiting Ordina thema Portals)• (Ordina) Solutions (als Overheid 3.0 en Zaakgericht werken) op basis van Microsoft

stack (o.a. VIRO, Provincie Zeeland, Provincie Groningen)• FAST.NET Development (het vervolg op SMART-MS) op basis van SCRUM,

VS2010, VS Light Switch, SilverLight, TFS, etc. en gebruikmakend van RUP op Maat

• Manage (QA en Regie) Outsourcing en Nearshoring (in ontwikkeling)

In samenwerking LoB Beheer:• Van project naar beheer (actief beheer aanbieden bij projecten)• re.Continue (migratie Legacy Applicaties)

Page 22: Portfolio  ict portfolio 2012

22Proven Technologies

• Bewezen expertise in business-critical applicaties

• Marktleider in COBOL skills• Oplossingen voor :

• Modernisering • Verlaging TCO

• Werkt samen met OSD-Beheer

Assessment • Benchmarking• Capacity & Performance• Code assessmentSolution • Revitaliseren• Migreren• ModerniserenSourcing • Detacheren• Co-sourcing

• Verdeling naar segment:• 63% finance• 14% public• 22% industry

• 90 FTE• Contractvorm:

• 95% detachering• 5% projecten

Realisatie en onderhoud van applicaties op de Proven platformen:• IBM System z• IBM System i• HP NonStop

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Klanten

DIAGNOSE

re.CONTINUE Expertisegebied

Page 23: Portfolio  ict portfolio 2012

23Open Xcellence

• Connectivated approach• In staat om hoogwaardige businesscase te

maken• Gids in het woud van Open Technologie.• Proposities die werken

Advies:Wij onderscheiden ons door een ijzersterke combinatie van specialistische kennis met

brede kennis van markt en producten, die verder gaat dan alleen ICT (juridisch, businessprocessen, impact op organisatie). Hiermee verwerven wij snel het vertrouwen bij de klant om een totaaladvies te mogen geven.

Realisatie en beheer:Niet alleen individuele specialisten, maar een totaalconcept van een bewezen

oplossing, back-up van het adviesteam en interne partnering met de betreffende Ordina units.

• 10% finance• 70% public• 15% industry• 5% zorg• 10 FTE• Omzet 2011:• 80% detachering, 20% projecten

Gespecialiseerd in het leveren van Open Technologie Consultancy, totaaloplossingen en dienstverlening daaromheen.Advies, inrichting/ontwikkeling en beheer rond Drupal en PHP. Proposities rond Open Technologie.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Page 24: Portfolio  ict portfolio 2012

24Beheer en Onderhoud

• Als ‘kleinste van de groten’ staan wij dicht bij de klant maar leveren wel multi-technologie applicatiemanagement.

• Wij zijn de ICT afdeling die klanten zich wensen, maar niet zelf kunnen hebben vanwege schaal en kosten.

• 55% finance• 25% public• 15% industrie• 5% zorg• 84 FTE• Omzet 2011: ~22 milj• 90% Beheer, 10% Projecten

Beheer en onderhoud van maatwerkapplicaties met zwaartepunt op Java, Microsoft, COBOL en Open Source LAMP stack. Dit Applicatiemanagement bestaat uit correctief, adaptief, preventief en innovatief onderhoud.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

Wij bieden alle vormen van applicatiebeheer in - diverse combinaties (correctief,

adaptief, etc.)- diverse contractmodellen (fixed

price, time material, bonus/malus)- diverse servicelevels

Altijd maatwerk afhankelijk van de situatie bij de klant

Single- en multi technologie

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

Page 25: Portfolio  ict portfolio 2012

25AIM Portalen

PortaalAdvies• Portal architectuur• Portaal kompas• Portal implementation roadmapPortaal realisatie• Webrichtlijnen• Portaal factory (Sharepoint, UCM)• Portaal migratie• Portaal beheerECM• Informatie verzameling• Informatie archivering• Zoeken en vinden

30 FTE

• 10% ICT architecten• 40% functional consultants• 50% technical professionals

Advies en realisatie gericht op selfservice, informatie voorziening, samenwerking en content in/doervoor, met technologien: • Sharepoint• Oracle Webcenter (UCM)• Liferay• WebSphere Portal

Klanten /Prospects

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverleningOrdina biedt de one stop shop, van business tot architectuur, van realisatie tot beheer.

De lokale speler die projecten met grote omvang en complexiteit kan realiseren, (mogelijk) gecombineerd met specialistische technologiepartners.

Page 26: Portfolio  ict portfolio 2012

26AIM Platforminrichting

Eigen Ordina Masterclass: een continue leertraject waar wordt gewerkt aan kennisonderhoud, kennisverbreding en –verdieping, certificering en thoughtleadership.

Eigen proposities: Health Check, Performance Scan, Licencescan

Lang en succesvol trackrecord op het gebied van (remote) beheer door positionering van vaste beheerteams met zowel diepgaande klantkennis als technische kennis van de gehele stack

55 FTEAdvies, realisatie en beheer gericht op beschikbaarheid, performance en veiligheid op complexe middleware omgevingen (applicatie servers, databases en SOA) zoals:• Oracle SOA suite, Webcenter en database• WebSphere AS/MQ/ESB/Broker• Jboss• MSsql, sharepoint, biztalk

Klanten /Prospects

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening• Hoog gekwalificeerde professionals• Integraal (hardware&software)

professioneel proactief beheer, ingerichte beheerstraat incl. 24 x 7

• Specialized Partner Oracle DB, EM, Linux

• Security• Licenties• Platform op Maat

Part

Page 27: Portfolio  ict portfolio 2012

AIM Integratie

Middleware advies

Middleware maturity scan• Analyse huidige situatie + advies rapport

Middleware concepten• Socrates aanpak

Middleware Solutions / best practicesServices fabriek • SOA realisatie en governance (White paper)

Co sourcing plus voor beheer en inrichting• Betrouwbaarheid en continuiteit van uw middleware omgeving

40FTE• 50% Oracle technologie• 20% Microsoft technologie• 10% IBM technologie• 10% overige producten• 10% techniek onafhankelijke adviseurs

Lob Integratie profileert zich als kennishouder van die producten waarmee servicegeoriënteerde (SOA) oplossingen gebouwd en beheerd kunnen worden. Dit doen we in basis vanuit een vendor onafhankelijke insteek zodat we in staat zijn om neutraal te adviseren.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KentallenDienstverlening

• Thoughtleader op het SOA vakgebied.• Veel expertise op gebied van Middleware concepten

en realisatie daarvan• Services fabriek• Q&A consultancy• SOA Governance• Co sourcing plus voor beheer en inrichting

• Brede technologie kennis IBM, Oracle, Microsoft, Tiboc en Cordys

SOA manifesto

Page 28: Portfolio  ict portfolio 2012

AIM – BPM engineering

Gestart per 1-7-201115 FTE

• 30% ICT architecten• 70% BPM ontwikkelaars

• 70% ingezet als professional• 20% ingezet in Ordina projecten• 10% intern ingezet voor solutions

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KentallenDienstverlening

Kenmerken van BPM op Maat zijn:• Integrale dienstverlening op basis van BPM suite om

afhankelijkheden te bewaken, hergebruik te bevorderen en ICT oplossingen snel te realiseren.

• Resultaatgericht; het snel realiseren van oplossingen voor gesignaleerde knelpunten in processen.

• Duidelijke communicatie en afstemming tussen gebruikers en ontwerpers van ICT oplossingen.

• Kennis van de lokale markt

SOA manifesto

Professionals op het gebied van• BPM Engineering, van model tot module, van

architectuur tot realisatie en beheer.

BPM op Maat:• Standaard dienst met een vooraf bepaalde prijs• Focus op toegevoegde waarde en gebruik van

BPM hulpmiddelen

Oplossingen die (samen)werken:BPM op Maat biedt een integrale oplossing voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.

Medewerkers die (samen)werken:BPM op Maat biedt zowel business als ICT medewerkers inzicht in voortgang en samenhang van gewenste veranderingen..

Page 29: Portfolio  ict portfolio 2012

29Connect 2 the Cloud De Ordina kijk op Cloudcomputing, standaard maar toch maatwerk!

• Een framework waarmee business behoeften worden vertaald naar een infrastructurele oplossing

• Werkend vanuit de Ordina referentie architectuur• Een geborgde methodiek voor de te migreren infrastructuur

componenten op basis van ITIL• De expertise van gecertificeerde architecten en technisch

specialisten. • Toekomstvaste visie op infrastructuur. Van fysiek naar virtueel,

van virtueel naar de cloud.

• 20% projecten, 80% detachering• 2012: 13M euro• 2015: 15M euro

• De LoB is een aanvulling op de LoB Samen Slimmer Werken.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

‘C2C richt zich op de (her)inrichting van de ICT infrastructurele voorzieningen en de (her)inrichting van de exploitatie hiervan. De verschuiving van primaire consolidatie naar de inzet van clouddiensten moet meer efficiency en lager kosten met zich meebrengen. De jarenlange ervaring van Ordina helpt klanten via een flexibele standaardaanpak hierbij. Zo wordt voor iedere klant een maatwerkoplossing gecreëerd.

Assessment en Readiness scan• Door middel van vragenlijsten, interviews en bestuderen huidige

documentatie opnemen van de huidige stand van de infrastructuur en bepalen volwassenheidsniveau.

• Advies over de toekomstbehoefte en inzicht in de GAP analyse op business behoefte en functionaliteit.

Architectuur• Opstellen programma van eisen.• Functionele eisen gecategoriseerd en vertaald naar IT infrastructureel

domein.• Technisch ontwerp voor de infrastructurele domeinen.Migratie• Beproefd procesmodel voor migratieprojecten op basis methodiek

Infrastructure Optimization.• Sjablonen en templates voor infrastructurele onderdelen.• Aandacht voor kennisborging en overdracht.

Page 30: Portfolio  ict portfolio 2012

• 35 FTE• 3 Mil Euro omzet• ITIL , ASL en BiSL gecertificeerd

• 50% IT gericht• 50% Mens gericht

• 100% Inzet

30IT PerformanceService en Interim Managers

• Combinatie van de ‘harde’ ICT-kant met de meer zachte organisatorische aspecten.

• Verbinden van traditionele consultingonderwerpen visie, strategie en implementatie aan de omgeving van een organisatie.

• Stelt de organisatie in staat de regie zelf toekomstvast te kunnen uitvoeren

• Ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau: One stop shop!

• In staat om staat de gehele demand-supply keten te bedienen. We geven advies en helpen bij de opzet en inrichting van beheeromgevingen.

• Effectief in het vinden van de juiste IT Perfomance oplossingen door het combineren van zowel de harde ICT kant met de meer zachte organisatorische en veranderkundige kant

• Inzetten van de juiste tools (bv Asset en maturity scan) en middelen (workshops en trainingen) om te komen tot de meest geschikte oplossing

• IT Service Management• IT Proces Management• Interim Management• Informatie Management• Asset Management• Maturity Scans IT Performance• Trainingen (o.a. ITIL v3) en workshops• En meer!

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

Page 31: Portfolio  ict portfolio 2012

31Samen Slimmer Werken – New Way of WorkDe Ordina aanpak voor Het Nieuwe Werken met MS Lync en BYOD

• Integrale Ordina brede aanpak. Zowel advies, implementatie als realisatie. Dat is uniek in de markt!!

• SSW neemt communicatietechnologie als uitgangspunt en focussed o.a. op Unified Communications (Lync) en Bring Your Own Device)

• Onderbouwing vanuit een businesscase maar zoomt in op effectiviteit, imagoverbetering en efficiency

• SSW wordt gebaseerd op eigen beproefde methodiek (VITBA) • SSW let op menselijke, organisatorische en technologische

aspecten en houdt rekening met de omgeving van een organisatie

• 100% consultancy dienstverlening• 2012: 8,5M euro• 2015: 12M euro• Ordina brede spinof naar andere onderdelen

PSP en Consulting.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen KengetallenDienstverlening

‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden: Het Nieuwe Werken staat synoniem voor innovatieve manieren van werken, die organisaties nieuwe kansen biedt. Omdat dit inzicht inmiddels een breed draagvlak kent, is het Nieuwe Werken (HNW) onlangs uitgeroepen tot een van de tien belangrijkste Management- en HR trends.’Samen Slimmer Werken’ is de Ordina aanpak voor ‘Het Nieuwe Werken’. ‘Samen Slimmer Werken’ is een verzameling van visies, best practices, instrumenten, enz, die organisaties in staat stellen om effectiever te werken.

• Integrale 33visie en aanpak die verder gaat dan alleen tools en middelen.

• VITBA aanpak voor advies, visie, businesscase en roadmap ontwikkeling.

• MS Lync partnership en unieke expertise binnen BENELUX• Model Architectuur en normen kaders ICT voorzieningen• Unieke Secure oplossing voor BYOD• Implementatie van technologie m.b.v. de DISC methodiek die rekening

houdt met de harde als meer zachte criteria van deze verandering• DISC methodiek gespecialiseerd op SSW die ervoor zorgt dat de

verandering van technologie daadwerkelijk bij medewerkers en management wordt enabled.

• Focus met name op communicatietechnologie

Page 32: Portfolio  ict portfolio 2012

32SmartSourcing

• Alle voordelen van Global Sourcing binnen het bereik, maar nooit offshore als een doel op zich!

• De doelen staan centraal, de leveringsvorm plooit zich naar de opdracht

• Zowel aandacht voor een uitstekende dienstverlening als de realisatie van de doelstellingen

• Biedt reële groei naar de gewenste leveringsvorm om doelstellingen te kunnen realiseren

• Door keuze in leveringsvormen de zekerheid om blijvend aan te sluiten op de continue veranderende wereld van de opdrachtgever

• Topmanagement betrokken bij klantbediening en ook aan tafel

Klanten

Partnerships

De unieke aanpak van Ordina voor Sourcing vraagstukken bestaat uit twee onderdelen:Dynamisch Delivery Model: Keuze tussen verschillende leveringsvormen, hierbij geen beperking maar de leveringsvorm plooien naar de opdracht

SmartSourcing Governance: Besturing van Sourcing door focus opRUN:Het uitstekend uitvoeren van de afgesproken dienstverlening

IMPROVEMENT:Gericht op het realiseren van de doelstellingen door verbetering van de voortbrengingsketen, de aansluiting tussen business & IT en innovatie vertalen naar bruikbare toepassing

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Het leveren van maatwerk op het gebied van sourcingsvraagstukken. Geen statisch contract, geen standaard offshore aanbieding, maar flexibel maatwerk om de behoeften aan IT van onze opdrachtgever concreet in te vullen, voor nu en in de toekomst. SmartSourcing richt zich op Delivery Excellence en op het gezamenlijk bereiken van de doelstelling van onze opdrachtgever.

Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

• Aantal contracten: >100• Omzet 12 mndn: 120 mio

• Overheid: 43& • Finance: 23%• Industrie: 29%• Zorg: 5%

Page 33: Portfolio  ict portfolio 2012

33Application Management

• Omvang Ordina garandeert lenigheid en persoonlijke service en toch voldoende zekerheid

• Op maat gesneden dienstverlening• Menselijke maat vormt de basis met aandacht voor de sociaal-

emotionele aspecten• Nederlands, nabij en met kennis van de lokale situatie• Geïntegreerde dienstverlening (geen uitvoering in organisatie-

eilanden), met één aanspraakpunt met end-to-end verantwoordelijkheid.

• Naast (klassieke) procesgeoriënteerde uitvoering ook Agile Application Management beschikbaar

SmartApplication Management biedt continuïteit en actualiteit van het informatiesysteem (of portfolio van informatiesystemen) met een optimaal rendement voor de business

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

Facetten zijn: Functioneel Applicatie Beheer, Applicatie Beheer, Technisch Applicatie Beheer en Technisch Beheer. Application Management houdt rekening met de specifieke kenmerken van ERP-systemen (SAP, EBS, JD-Edwards, …), maatwerk-applicatie (Microsoft, Java, Oracle, …), open sourcing dan wel mobile solutions inclusief de daarbij betrokken middleware.

Met Application Management biedt een op maat gesneden dienstverlening op het gebied van beheer en onderhoud van informatiesystemen (incl. middleware en infrastructuur) die op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze aansluit bij de eisen vanuit de business.

• Aantal contracten: 172• Omzet 12 mndn: >50 mio

• Overheid: 43% • Finance: 17%• Industrie: 31%• Zorg: 9%

*Exclusief Rabo en inclusief gecombineerd hosting

Page 34: Portfolio  ict portfolio 2012

34Agile Beheer

Agile Beheer verhoogt het rendement van Beheer en Onderhoud door de focus volledig te richten op het realiseren van resultaten met de hoogste Business Value voor de klant.

Optimale creatie business value met samenwerken, vertrouwen en de menselijke

maat als basis

• De doelen van de business met de applicatie(s) vormen de gezamenlijke doelen voor beheer houding en gedrag vereenvoudiging contract, SLA en KPI’s

• Permanente betrokkenheid business, geen verrassingen bij oplevering en leidt tot een goede band

• Wat belangrijk is voor de business wordt het eerst gedaan, ongeacht of het een incident, probleem of wijziging is. Traditioneel heeft elk type eigen serviceniveau.

• Uitvoering belegd in Empowered Multidisciplinaire Team(s) i.p.v. groepen met specialisten. Elke groep in een keten veroorzaakt vertraging.

• Denken en werken vanuit rendementcreatie i.p.v. je eigen risico’s beperken• Snelle resultaatcreatie middels iteraties• Directe communicatie, persoonlijk contact (bullpen)

• Visualisatie biedt iedereen hetzelfde inzicht (transparantie)

• Less is more, geen overbodige franje, weinig waste

Agile Beheer is de vernieuwende en verfrissende aanpak die Ordina hanteert voor het beheer en onderhoud van applicatie(portfolio)s. Centraal hierin staat het leveren van optimale business value middels een klantgerichte benadering. Doen wat belangrijk is voor de klant, in plaats van te acteren naar de letter van een formeel contract, is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

nnb

Page 35: Portfolio  ict portfolio 2012

35Hosting

• Sterk in Hybride oplossingen, leveren van maatwerk qua systeemomgevingen- en beheer

• Flexibiliteit & schaalbaarheid van dienstafname en kosten

• Bovenop haar hosting kennis, beschikt Ordina over experts op het gebied van middleware, databases en maatwerk/ERP oplossingen. Daarmee 1 aanspreekpunt voor de klant voor Housing, Hosting en Applicatiebeheer

Housing en Hosting omvat alle activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van technisch beheer van een informatiesysteem (hardware t/m operatingsystem inclusief netwerkconnectiviteit, mogelijk aangevuld met Citrix, MS/Exchange e.a.

Ordina biedt hosting op maat, die meegroeit of –krimpt met behoeften. Keuze uit bijvoorbeeld de volgende opties: Servers bij Ordina of remote (technisch) beheer op uw eigen locatie; Inzet van virtuele of fysieke servers; Servers huren of kopen; Dienstverlening 5x10, 5x16 of 7x24.

Ordina maakt uitsluitend gebruik van energie-zuinige datacenters met een PUE-waarde < 1,5 (lage CO2-uitstoot, gunstig stroomverbruik). Ordina is dan ook aangesloten bij MJA convenant

Hosting voor optimale performance,beschikbaarheid, beheersbaarheid én veiligheid van systemen.

Klanten

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

• Aantal contracten: 30• Omzet 12 mndn: 2,5 mio

• Overheid: 17%• Finance: 1%• Industrie: 24%• Zorg: 58%

*Exclusieve hosting contracten

Page 36: Portfolio  ict portfolio 2012

36!TX Data Migraties

• Als eerste in Europa ISO27001-gecertificeerd voor gegevensbeveiliging en werkprocessen van datamigraties

• Een volledig ingerichte fabriek gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring en een continu verbeterproces

• Ons control framework borgt en bewijst de volledigheid en correctheid van de migratie en zorgt voor een volledige audittrail

Via een agile analyseaanpak en iteratieve inrichting van de migratiestraat werken we flexibel en stapsgewijs naar de definitieve migratie toe.Onze ISO27001 certificering borgt dat complexe migraties volledig en gecontroleerd van bronsysteem tot doelsysteem worden uitgevoerd.In onze migratiefabriek wordt uw migratie met gegarandeerd succes gerealiseerd.

Ordina !T eXcellence biedt met ODMS 3.0 gecontroleerde, volledige, correcte en herhaalbare migraties

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

KlantenMet de Ordina Data Migratie Services bieden wij een klantspecifieke migratiestraat binnen onze gestandaardiseerde migratiefabriek. Deze fabriek bestaat uit generieke installaties van hardware- en softwarecomponenten, werkprocessen, organisatie en bemensing, zodanig dat u met maximaal hergebruik direct een eigen specifieke migratiestraat ter beschikking krijgt.

Page 37: Portfolio  ict portfolio 2012

37!TX Portfolio Rationalisatie

• Complete aanpak met aandacht voor zowel het business als technisch perspectief, met aandacht voor zowel risicoreductie als innovatie

• Heldere verbeterscenario’s op basis waarvan het management zelf de keuze maakt

• Behoud van kennis en waarde versleuteld in legacyapplicaties

• Keuze in deliveryvormen > Smart Sourcing

Het applicatie-assessment geeft u duidelijk inzicht in de technische en functionele waarde en de mogelijke verbeterpunten. Op basis van een uitgewerkte roadmap en bijbehorende businesscase kiest u zelf de meest optimale route.

Die kan bestaan uit relatief beperkte aanpassingen of uit ingrijpende veranderingen : consolidatie van redundantie; revitalisatie van applicaties; migratie naar een moderne omgeving; volledige herbouw volgens de nieuwste architectuurprincipes.

re.Continue, re.Assess, re.Vitalizere.Align, re.Migrate, Q.Code en Q.Data

Een compleet pallet aan diensten gericht op het reduceren van complexiteit en kosten en het borgen van continuïteit en flexibiliteit van uw ICT-landschap

Partnerships

Onze aanpak

Onderscheidend vermogen Kengetallen*Dienstverlening

* Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT

Klanten

• Functionele waarde

• Technische waarde

• Huidig gebruik

• Status onderhoud

assessmentapplicaties

bepalen impact op proces

mapping functionaliteit

en data

• Functionaliteit

• Standaarden

• Toekomstig gebruik

• Buiten gebruik te stellen applicaties

• Functionele migraties

• Datamigraties

• Proces-migraties

• Technische transformatie

• Inrichten beheer

• Implementeren proceswijzigingen

• Uitfaseren oude applicaties

uitvoerenrationalisatie

bepalendoel-

applicaties

Portfoliorationalisatie is cruciaal bij het verbeteren van de continuïteit en het rendement van de informatie-voorziening.

Page 38: Portfolio  ict portfolio 2012

38Contactpersonen

Regievoering (M&C):

1. Projectmanagement Auke van Lieshout

2. PMO Nicole vd Heiligenberg

3. ICT Consulting Frank Burggraaff

4. Requirements Reggie Maas

5. Testing Martijn Rijsdijk

6. Implementatie Saskia Meeuwessen

Standaard Pakketten:

OOS

7. Oracle eBS Igor Hemmers

8. Oracle CRM Wouter Trumpie

9. JD Edwards Erwin Drees

10. Oracle Classic Rob Paeper

11. Oracle APEX Joop van Oostveen

12. Oracle Java Harco de Jager

13. GEO ICT Harco de Jager

SAP

14. SAP ECC Michel Martens

15. SAP Financial Services Rein Brands

16. SAP Public Services Ronald Juffermans

Software Development:

17. J-Technologies Huub Jansen

18. Microsoft Solutions Hans de Vries

19. Proven Technologies Hans te Walvaart

20. Open Xcellence Sander Mittertreiner

21. Beheer en Onderhoud Bert Josquin

ApplicatieIntegratie&Middleware (AIM):

22. AIM Portalen Richard van Tilborg

23. AIM Platforminrichting Sybrand Houtsma

24. AIM Integratie Marco Rutters

25. AIM BPM engineering Richard van Tilborg

Infrastructuur Solutions:

26. Connect 2 the Cloud Jerry Stoop

27. IT Performance Marc Bos

28. Samen Slimmer Werken Sebastiaan Bracke

Transitie & Outsourcing:

29. SmartSourcing Fred Bons

30. Application Management Jos de Haas

31. Agile Beheer Jos de Haas

32. Hosting Theo van Grieken

33. !TX Data migraties Willem de Vreeze

34. !TX Porfolio rationalisatie Willem de Vreeze

Page 39: Portfolio  ict portfolio 2012

39

www.ordina.nl