ICT ECONOMICS - OS3 .ICT ECONOMICS ICT PORTFOLIO MANAGEMENT ... ICT ECONOMICS GEBRUIK ARCHITECTUUR

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ICT ECONOMICS - OS3 .ICT ECONOMICS ICT PORTFOLIO MANAGEMENT ... ICT ECONOMICS GEBRUIK ARCHITECTUUR

1

ICT ECONOMICS

TOPICS

1. ICT COST MANAGEMENT

2. ICT PROCESS MANAGEMENT

3. ICT RISK MANAGEMENT

4. BUSINESS VALUE OF ICT

5. ICT GOVERNANCE IT DASHBOARD ICT PORTFOLIO MANAGEMENT

6. ICT OUTSOURCING

2

ICT ECONOMICS

DIFFERENT VIEWS ON COSTS

1. FIXED COSTS VS VARIABLE COSTS

2. DIRECT COSTS VS INDIRECT COSTS

3. COST CATEGORIES

LABOUR COSTS HOUSING COSTS SECURITY COSTS OUTSOURCING COSTS

4. COSTS RELATED TO PROCESSES / ACTIVITIES

NEW DEVELOPMENT COSTS AND ENHANCEMENTS MAINTENANCE OPERATIONS

3

ICT ECONOMICS

KOSTPRIJS BEREKENING

KOSTENDRAGERS

KOSTENPLAATSEN

KOSTENVERSLEUTELING

BEGRIP NORMALE BEDRIJFSDRUKTE

INTEGRALE KOSTPRIJS (FULL COSTING)

DIFFERENTIELE KOSTPRIJS (DIRECT COSTING)

4

ICT ECONOMICS

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)

MAJOR COST CATEGORIES

1. DIRECT COSTS (BUDGETED)

2. INDIRECT COSTS (UNBUDGETED)

EVALUATION COST MANAGEMENT STRATEGIES

1. POSSIBLE STRATEGIES

2. ASSESSMENT STRATEGY IMPACT

5

ICT ECONOMICS

TCO COST CATEGORIES

1. DIRECT COSTS

HARDWARE & SOFTWARE

MANAGEMENT

SUPPORT

DEVELOPMENT

COMMUNICATION FEES

2. INDIRECT COSTS

END USER COST (HIDDEN COSTS, ETC)

DOWNTIME COSTS

6

ICT ECONOMICS

ICT PROCESSES

NEW DEVELOPMENT & ENHANCEMENTS

MAINTENANCE

OPERATIONS

SUPPORT END USERS (HELP DESK)

7

ICT ECONOMICS

ICT PROCESS MANAGEMENT

COBIT

PROCESS FRAMEWORK

MANAGEMENT GUIDELINES

CMM : NEW DEVELOPMENT & ENHANCEMENT

5 LEVELS OF MATURITY

PROCESS IMPROVEMENT GUIDELINES

ITIL: OPERATIONS & MAINTENANCE

LINK COBIT, CMM AND ITIL

8

ICT ECONOMICS

DEVELOPMENT & ENHANCEMENT

1. CAPABILITY MATURITY MODEL (CMM)

QUALITY MEASUREMENT PROCESS IMPROVEMENT

2. PRODUCTIVITY MEASUREMENT

FPA

3. BENCHMARKING

INTERNAL EXTERNAL

4. OUTSOURCING

9

ICT ECONOMICS

ONDERHOUDSACTIVITEITEN

ONDERSCHEID NAAR AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. TECHNISCH

2. FUNCTIONEEL

FUNCTIONELE ONDERVERDELING

1. CORRECTIEF ONDERHOUD

2. PERFECTIEF ONDERHOUD (INCL. PREVENTIEF ONDERHOUD)

3. ADAPTIEF ONDERHOUD

10

ICT ECONOMICS

POTENTIAL COST DRIVERS MAINTENANCE

1. QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION

2. SYSTEM SIZE & COMPLEXITY

3. NUMBER OF INTERFACES

4. PROGRAMMING LANGUAGE

5. PROCESSING ENVIRONMENT (PLATFORM)

6. SYSTEM AGE

11

ICT ECONOMICS

ICT RISK MANAGEMENT

OPERATIONAL RISK

TECHNOLOGY RISK SECURITY RISK FINANCIAL RISK

DEVELOPMENT RISK = PROJECT DELIVERY RISK

TIME COMPRESSION RISK TECHNOLOGY RISK FINANCIAL RISK

IMPEMENTATION RISK

ORGANIZATIONAL RISK

RISK ASSESSMENT APPROACHES

MATHEMATICAL: ASSESSMENT IMPACT RISK DIVERS NON-MATHEMATICAL: QUESTIONNAIRE

12

ICT ECONOMICS

RELATION IT INVESTMENTS AND BUSINESS VALUE

MACRO ECONOMIC THEORY: MARGINAL COSTS = MARGINAL RETURNS

CONCLUSION STRASSMAN: RELATIONSHIP CANNOT BE DEMONSTRATED

PRACTICE: KEY METRICS APPROACH (IT DASHBOARD)

EXAMPLES: MEASURING BUSINESS ALIGNMENT ICT RELATIONSHIP ICT INTENSITY AND SHAREHOLDER VALUE

13

ICT ECONOMICS

JUDGEMENT Of ICT INVESTMENT PROPOSALS

1. BUSINESS CASE ANALYSES

NET PRESENT VALUE = NETTO CONTANTE WAARDE

ROI = RETURN ON INVESTMENT

PAYBACK PERIOD

RISK ANALYSIS

1. PORTFOLIO ANALYSES

RISK DIVERSIFICATION

AVOIDING OPERATIONAL COST TSUNAMIS IN THE FUTURE

BALANCING COSTS AND RETURNS OVER TIME

14

ICT ECONOMICS

JUSTIFICATION INVESTMENT IN ICT-INFRASTUCTURE

CALCULATION ROI / PAYBACK PERIOD, ETCNOT FEASIBLE

ALTERNATIVE: OPTION VALUE APPROACH

15

ICT ECONOMICS

ICT GOVERNANCE

EVOLUTION OF ICT-PERCEPTION

ICT: SACRED COW

ICT: PRODUCTION FACTOR

ICT: BUSINESS ENABLER

CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)

16

ICT ECONOMICS

ICT PORTFOLIO MANAGEMENT

DEFINITIE ICT PORTFOLIO

BEHEER KAPITAALGOEDEREN-VOORRAAD (ICT-ASSETS)

BEHEER ICT-INVESTERINGSPROJECTEN

MODERN PORTFOLIO THEORY (MTP) VAN MARKOVITZ

17

ICT ECONOMICS

GEBRUIK ARCHITECTUUR MODELLEN

1. BRON VAN INSPIRATIE

2. COMMUNICATIEMODEL

3. KADERSTELLEND

AUTONOMIE ONDER RANDVOORWAARDEN UNIFORME WERKWIJZE BIJ SYSTEEMONTWIKKELING STANDAARDISATIE INTERFACES STANDAARDISATIE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR UNIFORME DEFINITIE BEDRIJFSGEGEVENS / DATA DICTIONARY ETC

18

FINANCIALS

IT OPERATIONS

CUSTOMERS

IT DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES

Change of IT Costs

Difference between actual ICT

spend and ICT budget

IT Intensity versus Shareholder

Value

Mean time to fill vacancy

Training days per IT Staff

employee

IT Staff (external) turnover rate

percentage sickness absenteeism

Percentage of SLAs satisfied

Percentage of questions successfully

handled by the helpdesk

Number of incidents causing

serious damage to the business

Observed system availability as %

of required availability

Number of un-resolved audit findings

Quality level of O & M processes

CMM level development department

Development costs as % of Total IT Costs

Backlog as % of total number of

change requests

ICT ECONOMICS

EXAMPLE IT DASHBOARD

SYNERGY

Percentage of Development Budget

shared with other Business Units

Percentage of O&M Budget sharedwith other usinessUnits

Per cent increase of standardization

on ITinfrastructure

19

ICT ECONOMICS

BENCHMARKING

WHY BENCHMARKING?

INTERNAL BENCHMARKING

EXTERNAL BENCHMARKING

SERVICE PROVIDERS GARTNER GROUP META GROUP DATAMONITOR J.P.MORGAN FORRESTER RESEARCH ETC

PITFALLS

20

ICT ECONOMICS

ICT OUTSOURCING

REASONS FOR OUTSOURCING

COST / BENEFIT ANALYSIS

CONCLUDING THE SLA

MANAGING THE SLA

21

PAPERS ICT ECONOMICS

IT GOVERNANCE AND PORTFOLIO MANAGEMENT (3 PRESENTATIONS) 1. J. Spangenberg, R. Peters en E. van Heijningen, Investeren in informatietechnologie

rendement op onzekerheid?, De Accountant 106e jaargang (1999 /4)

2. Alexander Rinnooy Kan , U kunt niet beheren wat u niet kunt meten: IT-dashboardanalyse,kennis en tools tonen stand van zaken, Informatie Jaargang 46 (maart 2004)

3. Bert Kersten and Chris Verhoef, IT Portfolio Management: A Bankers Perspective on IT,Cutter IT Journal (2003)

4. Chris Verhoef, Quantitative IT Portfolio Management: page 3 26, Science of ComputerProgramming, Volume 45 number 1 (October 2002)

5. Chris Verhoef, Quantitative IT Portfolio Management: page 27- 44, Science of ComputerProgramming, Volume 45 number 1 (October 2002)

22

PAPERS ICT ECONOMICS

IT COST AND SERVICE MANAGEMENT (2 PRESENTATIONS) Algemene inleidingCost Management: Het effect en belang van invoering, Ferry Johann, Robert Mooijman enPeter Scheffel, IT beheer 1 (februari 2004) Artikelen voor presentatie en discussie 1. M. Looijen en G. van der Vorst, Verborgen kosten van ICT: de rest van de ijsberg,

Informatie jaargang 40 (oktober 1998)

2. Maria van der Schaaf en Hugo Meijers, Zin en onzin van TCO: Positionering van eenonduidellijk begrip, Informatie jaargang 43 (januari / februari 2001)

3. Rick Klomp, IT-service als uitgangspunt voor kostenbeheer, Informatie jaargang 45(maart 2003)

23

PAPERS ICT ECONOMICS

IT OUTSOURCING (3 PRESENTATIONS)

1. Robert Mooijman, De afhankelijkheid van ICT neemt toe, maar moet het ook uw zorgzijn?, Zorgspecial 31 nr. 6 (2004)

2. Roger Heusschen en Chris Bell, Outsourcing als evolutionair proces beschouwd, IT beheer2, (februari / maart 2004)

3. Chris Verhoef , Quantitative Aspects of Outsourcing Deals: Cost, Duration and Financing,page 1 17, unpublished paper (2003)

4. Chris Verhoef, Quantitative Aspects of Outsourcing Deals: Risks, page 17 35,unpublished paper (2003)

24

ICT ECONOMICS

DELTA AANPAK

Waar gaathet over

Wat wordt daarover beweerd

Wat is de redenatie achter de bewering?

Welke argumenten en/of feiten worden aangevoerdter staving van de redenatie

RAPPORTAGE STRAMIEN

Recommended

View more >