2
Lab. št.: 1175 PV/11 POROČILO O PRESKUŠANJU INSTALATERSTVO KREK d.o.o. POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 4223 Poljane nad Škofjo Loko Pogodba Namen: INSTALATERSTVO KREK d.o.o. , POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 , 4223 Poljane nad Škofjo Loko Naročnik: ZZV Kranj, Andrej Obronek Odvzel: Mesto odvzema: Vodovod Zminec II (Livar) - omr., Zminec 105, Kosmač 06.12.2011 14:41 30.11.2011 09:05 Datum odvzema: 30.11.2011 13:00 Datum prevzema: 06.12.2011 Analizirano do: Datum izpisa: Parameter Enota Rezultat Normativ Metoda Opombe Datum od-do Barva <0.1 - SIST EN ISO 7887:1996, Sekcija 3 # 01.12. Motnost NTU 0.43 - SIST EN ISO 7027:2000 30.11. pH - 6.55 6.5-9.5 ISO 10523:2008 30.11. Elektroprevodnost (20°C) μS/cm 24.7 2500 SIST EN 27888: 1998 # 30.11. Oksidativnost mg O2/l <0.1 5.0 SIST EN ISO 8467:1998 modif. # 06.12. Amonij mg/l <0.02 0.50 SIST ISO 7150-1:1996 # 01.12. Nitrat mg/l 1.2 50 SIST EN ISO 10304-1:2009, ISO 10304-1:2007/ Cor1:2010 30.11. 01.12. Nitrit mg/l <0.01 0.50 SIST EN 26777:1996 01.12. Trdota karbonatna °N 1.5 - SM 2340 C:2005 # 06.12. Trdota nekarbonatna °N 0 - SM 2340 C:2005 # 06.12. Trdota skupna °N 1.5 - SM 2340 C:2005 # 06.12. - vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v laboratoriju Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran 1/2

POROČILO O PRESKUŠANJU - vodovodi.si PV_11.pdf · - vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v laboratoriju Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije

Embed Size (px)

Citation preview

Lab. št.: 1175 PV/11

POROČILO O PRESKUŠANJU

INSTALATERSTVO KREK d.o.o.

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88

4223 Poljane nad Škofjo Loko

PogodbaNamen:

INSTALATERSTVO KREK d.o.o. , POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 88 , 4223 Poljane nad Škofjo LokoNaročnik:

ZZV Kranj, Andrej ObronekOdvzel:

Mesto odvzema: Vodovod Zminec II (Livar) - omr., Zminec 105, Kosmač

06.12.2011 14:41

30.11.2011 09:05Datum odvzema:

30.11.2011 13:00Datum prevzema:

06.12.2011Analizirano do:

Datum izpisa:

Parameter Enota Rezultat Normativ Metoda OpombeDatum

od-do

Barva <0.1 -SIST EN ISO

7887:1996,

Sekcija 3

# 01.12.

Motnost NTU 0.43 -SIST EN ISO

7027:200030.11.

pH - 6.55 6.5-9.5ISO

10523:200830.11.

Elektroprevodnost (20°C) µS/cm 24.7 2500SIST EN

27888: 1998# 30.11.

Oksidativnost mg O2/l <0.1 5.0SIST EN ISO

8467:1998

modif.

# 06.12.

Amonij mg/l <0.02 0.50SIST ISO

7150-1:1996# 01.12.

Nitrat mg/l 1.2 50

SIST EN ISO

10304-1:2009,

ISO

10304-1:2007/

Cor1:2010

30.11.01.12.

Nitrit mg/l <0.01 0.50SIST EN

26777:199601.12.

Trdota karbonatna °N 1.5 -SM 2340

C:2005# 06.12.

Trdota nekarbonatna °N 0 -SM 2340

C:2005# 06.12.

Trdota skupna °N 1.5 -SM 2340

C:2005# 06.12.

- vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v laboratoriju

Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.Stran 1/2

Lab. št.: 1175 PV/11Poročilo o preskušanjunadaljevanje

Normativi so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)-

Vodja laboratorija:Mojca Fister, univ.dipl.inž. spec.san.kem.

Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.Stran 2/2