of 36 /36
Provozně-dispoziční studie Přestavby Polikliniky Lanškroun Prezentace 07. 12. 2016 Poliklinika Lanškroun

Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun...

Page 1: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Provozně-dispoziční studie Přestavby Polikliniky Lanškroun

Prezentace 07. 12. 2016

Poliklinika Lanškroun

Page 2: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Zadání: • Vyhodnotit možnosti postupné přestavby stávající polikliniky

• Zachovat stávající skladbu pracovišť a vytvořit případně rozvojovou rezervu

• Zpracovat podrobné statické a stavebně-technické průzkumy

• Objekt polikliniky je ve velmi špatném stavu, což je nutno zohlednit ve vyhodnocení

Poliklinika Lanškroun

Page 3: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Výsledek vyhodnocení: • Vyhodnocení průzkumů a vyčíslení nákladů na tři etapy rekonstrukce

nerentabilní investice • V rámci vyhodnocení zpracována druhá varianta

postupná demolice a výstavba nové polikliniky na stávajícím místě, ve dvou etapách

• Variantní návrh přednesen 25.května 2015 a schválen Radou města

k dalšímu dopracování

Poliklinika Lanškroun

Page 4: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun

Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště „na míru“

• Vysoký standard pro pacienty i zdravotníky, současné technologie, klimatizace

• Dostatečná rezerva pro další pracoviště

• Optimalizace provozu, přehlednost pro pacienta, variabilita vnitřního uspořádání

• Dostupnost pro imobilní pacienty, včetně parkování • V průběhu realizace bude zachován provoz všech stávajících pracovišť s

přijatelným rozsahem provizorních přesunů

Page 5: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Aktuální stav projektu: • Stavebně technický průzkum objektu Polikliniky Lanškroun - 05/2015

• Objemová studie přestavby Polikliniky Lanškroun - 06/2015

• I. Interní komise NPÚ 08/2015

• Archivní rešerše k historii domu č.p. 43 v Lanškrounu 10/2015

• II. Interní komise NPÚ 10/2015

• III. Interní komise NPÚ 01/2016

• Souhlasné stanovisko NPÚ k demolici stávajícího objektu a novostavbě 02/2016

• Zpracování provozně –dispoziční studie 09/2016

(jednání s lékaři)

Poliklinika Lanškroun

Page 6: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

• LANŠKROUN NA STARÝCH POHLEDNICÍCH – panorama města z roku 1900

Poliklinika Lanškroun Historie budovy

Page 7: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Historie budovy

• Historické fotografie – z období do roku 1946, původní stav po 65 letech

Page 8: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Současnost

Page 9: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Současnost

Page 10: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Současnost

Page 11: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 12: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Stávající stav

Page 13: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 14: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun 0. Etapa – ubourání křídel

Page 15: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 16: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun I. Etapa – novostavba dvorní části

Page 17: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 18: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 19: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 20: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 21: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun II. Etapa – bourání stávající budovy

Page 22: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun II. Etapa – novostavba uliční části

Page 23: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 24: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 25: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 26: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 27: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 28: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Letecký snímek – nový stav

Page 29: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Vizualizace – pohled z ulice S. Čecha

Page 30: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Vizualizace – zákres do fotografie

Page 31: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Vizualizace – zákres do fotografie

Page 32: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun Vizualizace – pohled na dvorní část

Page 33: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 34: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště
Page 35: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Harmonogram projektu: • Konzultace s lékaři 06 - 09/2016

• Dokončení provozně-dispoziční studie 09/2016

• Prezentace studie lékařům a veřejnosti 12/2016

• Zahájení přípravných prací - stanovení základních kritérií pro výběrové řízení 11-12/2016

• Výběrové řízení na zpracovatele projektu (DUR, DSP, DPS) 01 – 03/2017

• Územní a stavební řízení

– Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR 03 – 04/2017

– Územní řízení 05 – 06/2017

– Zpracování dokumentace pro stavební řízení 07 – 08/2017

– Stavební řízení 09 – 10/2017

• Zpracování dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele - DPS/ZDS 10 - 11/2017

• Výběr zhotovitele stavby 11/2017-02/2018

• Zahájení výstavby 03/2018

• Dokončení 0. etapy (provizorní prostory, přesun, bourání křídel) 04/2018

• Dokončení I. etapy (novostavba dvorní části budovy, dílčí kolaudace) 02/2019

• Dokončení II. etapy (novostavba uliční části budovy, propojení) 12/2019

• Dokončení realizace – kolaudace 02/2020

• Závěrečné vyhodnocení akce 03/2020

Harmonogram je vztažen k optimálnímu průběhu všech fází přípravy a realizace investice.

Poliklinika Lanškroun

Page 36: Poliklinika Lanškroun Provozně dispoziční studie Přestavby ... · Poliklinika Lanškroun Hlavní zásady přestavby • Poliklinika v centru města, moderní zdravotnická pracoviště

Poliklinika Lanškroun

Provozně-dispoziční studie Přestavby Polikliniky Lanškroun