13
POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM Luka Drvoderić

POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM. Luka Drvoderić. Sadržaj. Uvod Uobičajene pogreške i savjeti vođenja projekta Razvoj softvera nije industrijski proces Trajanje projekta i troškovi nisu zamjenjivi Najbolji podaci za usporedbu su vlastiti Izgubljenost u detaljima - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

POGREŠKE I SAVJETIPRI UPRAVLJANJU

SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Luka Drvoderić

Page 2: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Sadržaj

• Uvod• Uobičajene pogreške i savjeti vođenja projekta

– Razvoj softvera nije industrijski proces– Trajanje projekta i troškovi nisu zamjenjivi– Najbolji podaci za usporedbu su vlastiti– Izgubljenost u detaljima– Promjene koštaju– Planiranje i nadgledanje projekta– Samo procjena ≠ projektni plan– Razvoj softvera više je od samog kodiranja

• Zaključak

2/13

Page 3: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Uvod• Je li upravljanje razvojem softvera jednostavno poput čitanja

uputa što činiti, a što ne činiti?• Činjenice pokazuju da većina projekta

– Prekoračuje budžet– Ne zadovoljava planove– Ne ispunjava zahtjeve korisnika

• Upravljanje zahtjeva sposobnog lidera s iskustvom naprednog planiranja i nadgledanja projekta– Kakva bi trebala biti naša očekivanja?– Što trebamo nadgledati? – Kako trebamo reagirati?

3/13

Page 4: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Razvoj softvera nije industrijski proces• Industrijski proces

– Dodavanje dodatne proizvodne linije ili povećanje brzine stroja smanjuje proizvodno vrijeme

– Jednostavno je odrediti izlaz procesa, što činiti i kako

• Razvoj softvera je istraživački proces• Dodatna stavka procesa češće

– Manje pridonosi jasnom uvidu što i kako treba raditi– Više povećava troškove i degradira kvalitetu konačnog proizvoda

• Upravljanje procesom zahtjeva više napora i vremena– Što su zahtjevi apstraktniji– Što je razvojni tim manje upoznat s tematikom i okolinom

4/13

Page 5: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Trajanje projekta i troškovi nisu zamjenjivi• Veza između trajanja i troškova je nelinearna (eksponencijalna)

• Postoji područje optimalnog odnosa trajanja i troškova koje ograničuje ono što je nemoguće ili pak nepraktično

Nerealno planiranje trajanja je broj jedan

razlog neuspjeha većine projekata

Nerealno planiranje trajanja je broj jedan

razlog neuspjeha većine projekata

5/13

Page 6: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Najbolji podaci za usporedbu su vlastiti• Uloženo vrijeme, novac, prestiž i trud nisu ništa u usporedbi sa

skandaloznim odnosom kompanija koje– ne prikupljaju podatke– ne analiziraju podatke– ne koriste plan troškova i kvalitete podataka

• Odgovoran pristup daje kompozitnu sliku razvoja– Identificira slabosti i jakosti– Procjene povezuje s realnošću– Poboljšava ostvarive ciljeve

• Onim što mjerimo možemo racionalno upravljati• “Industrijski” podaci mogu biti korisni ali nam ne mogu dati jasnu sliku o

postupcima u našoj organizaciji kao ni o kvaliteti upravljanja projektom

6/13

Page 7: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Izgubljenost u detaljima• U početku planiranja softverskog projekta važno se fokusirati

na bitna, temeljna pitanja– Znamo li dovoljno da učinimo inteligentnu procjenu projekta?– Jesu li projektni plan, troškovi i kvaliteta zahtjeva ostvarivi?– Možemo li kadrovski voditi projekt?– Postoji li sporazum ukoliko se promijeni tok izvođenja procesa?

• Većina projekata ne uspijeva upravo zato što se ne obraća pažnja na važna pitanja prije nego se krene u detalje

• Važno je usmjeriti se na bitno i izbjegavati preplavljivanje informacijama koje nismo u mogućnosti procesirati

7/13

Page 8: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Promjene koštaju• Softverski projekt je osjetljiv balans između

– Zadataka koje je potrebno ostvariti– Kadra koji obavlja zadatke– Vremena u kojem je posao obavljen

• Promjena jednog od ovih parametara utječe na preostala dva• Što se promjene zahtijevaju kasnije to je razvoj skuplji• Razvoj softvera je istraživački proces

– Prethodno planirati i osigurati naknadu za promjene u proračunu i satnici (ozbiljni projekti imaju prostora za eventualno loš početak ili neočekivane događaje)

– Za svaku promjenu ocijeniti njezin učinak na troškove i satnicu potrebnu za prilagodbu ukoliko se promjena prihvati

8/13

Page 9: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Planiranje i nadgledanje projekta• Svaki projekt treba imati projektni plan koji specificira

– Što se projektom isporučuje– Kadrovsku podjelu – Satnicu projekta

• Plan se mora definirati uzimajući u obzir rezultate prethodnih projekata – krajnje odluke moraju biti realistične i ostvarive u skladu s mogućnostima

• Važno je ustrajno nadgledati projekt kada je on u tijeku– Tendencija preskakanja miljokaza i pomicanja izvještavanja u budućnosti

nije dobra navika– Suočavanje s problemima lakše je u ranijoj fazi kada još postoje alternative

koje se mogu uzeti u obzir

9/13

Page 10: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Samo procjena ≠ projektni plan• Kod procjene projekta uvijek su prisutna nesigurnost

– Veličine projektnih zahtjeva– Produktivnosti razvojnog tima

• Nedostatak informacija za egzaktno predviđanje• Procjenom možemo približno vrednovati nesigurnost troškova i

trajanja– Analizirati najgori, najbolji i najčešći slučaj– Predstaviti postotnu procjenu sigurnosti

• Procjena daje samo globalnu sliku projekta i razine rizika• Projektni plan daje detaljniju sliku o pojedinim zadacima,

ulogama, odgovornostima i kritičnim situacijama

10/13

Page 11: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Razvoj softvera više je od samog kodiranja• Koliko odabir programskog jezika utječe na produktivnost

projekta?• Jezik koji se koristi u razvoju mora biti odgovarajući za

ostvarenje postavljenih ciljeva• Vještina baratanja razvojnog tima programskim jezikom važnija

je od samih mogućnosti programskog jezika• 70 % napora na projektu odnosi se na prikupljanje zahtjeva,

analizu, projektiranje, upravljanje, konfiguriranje, dokumentiranje, testiranje

• Smanjenje napora kodiranja za 50 % prouzročit će tek 15 % smanjenja ukupnog napora uloženog u projekt

11/13

Page 12: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Zaključak• Što je važno imati na umu pri vođenju projekta?

– Razvoj softvera nije industrijski proces– Trajanje projekta i troškovi nisu razmjenjivi– Najbolji podaci za usporedbu su vlastiti– Izbjegavaj izgubljenost u detaljima– Promjene koštaju– Nadgledanje projekt u izvođenju– Samo procjena ≠ projektni plan– Razvoj softvera više je od samog kodiranja

• Zašto je važno planirati?– Planiranjem dolazimo do realnih projektnih mjera– Otkrivamo da li smo efikasniji od konkurenata– Otkrivamo da li točnost procjena unapređuje razvoj– Saznajemo koje su normalne performanse za kvalitetu i

produktivnost projekta

12/13

Page 13: POGREŠKE I SAVJETI PRI UPRAVLJANJU SOFTVERSKIM PROJEKTOM

Literatura

• QSM The intelligence behind successful software projectshttp://www.qsm.com/

• Software Engineeringhttp://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/teaching/soft-eng/

• Software project managementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Software_project_management

13/13