PODSTAWY SYSTEM“W GEOINFORMACYJNYCH rok.kons/Podstawy_GIS_2011_GP.pdf  PODSTAWY SYSTEM“W GEOINFORMACYJNYCH

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PODSTAWY SYSTEM“W GEOINFORMACYJNYCH rok.kons/Podstawy_GIS_2011_GP.pdf  PODSTAWY...

GP - 2011

PODSTAWY SYSTEMW GEOINFORMACYJNYCH

Jzef Woniak

Zakad Geodezji i GeoinformatykiPolitechniki Wrocawskiej

Uyteczne linki

www.ptip.org.pl Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Prof Jerzy Gadzicki

www.gugik.gov.plGwny Urzd Geodezji i Kartografii

www.mrr.gov.plStrona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

http://mapguide.osgeo.org/livegallery.htmloprogramowanie darmowe do budowy map internetowych

http://www.mymapsplus.commapy internetowe

www.ispik.plInstytut Systemw Przestrzennych i Katastralnych geoportal

http://gis.pwr.wroc.pl/gadu

Dlaczego GIS ?

Rozwj nowych technologii IT, ICT oraz nowych metod pozyskiwania danych.

Geotechnologie (a w nich geoinformatyka) obok technologii biomedycznych i nanotechnologii to 3 strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej do 2013 r.

Internetowe usugi publiczne oraz informatyzacja zarzdzania i wspomaganie podejmowania decyzji (DSS)

Troch liczb

80% wszystkich informacji zwizanych jest z otaczajcymi nas obiektami przestrzennymi w wiecie rzeczywistym

wydatki UE na prace zwizane z organizacj informacji przestrzennej wynosiy w latach 90. 100/rok/osob (30 mld ), planowane jest w latach 2005 do 2010 500 /rok/osob

optymalizacja zarzdzania poprzez skrcenie czasu w procesach decyzyjnych, to redukcja o 12% wszystkich kosztw funkcjonowania instytucji

wysza jako (precyzja) i jednoznaczno zinformatyzowanych danych przestrzennych, powoduje zmniejszenie kosztw projektowania inynierskiego o 68% wszystkich kosztw projektowania, ktry poprawia efektywno zarzdzania infrastruktur techniczn w przedziale 15% wszystkich kosztw operacyjnych i zarzdzajcych;

w logistyce (gwnie transport ludzi i towarw, usugi publiczne) oszczdnoci mog by rzdu do 20% kosztw;

zmniejszenie o 50% czasu operacyjnego zwizanego pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostpnianiem danych geograficznych;

zwikszenie efektywnoci w windykacji nalenoci (nawet do 30%); Ordnance Survey osiga 75% wpyww ze sprzeday danych cyfrowych

(ponad 100 mln /rok).

Troch liczb

System informacyjny skada si z:

oprogramowania (wprowadzanie, przetwarzanie i udostpnianie danych), sprztu komputerowego (komputery, urzdzenia peryferyjne, sieci,

urzdzenia telekomunikacyjne),

bazy danych (zbir powizanych danych), ludzi (uytkownikw, administratorw, projektantw), regu funkcjonowania systemu.

System informacyjny

Dane a Informacja

Pojcie informacji jest zwizane z pewnymi modelami rzeczy realnych obrazujcymi ich istot w stopniu potrzebnym do celw praktycznych. Zatem pod pojciem informacji naley rozumie nie same rzeczy i procesy, lecz ich istotne i reprezentatywne charakterystyki.

Pojcie informacja ma charakter pojcia pierwotnego i cise jego zdefiniowanie za pomoc innych poj prostszych nie jest moliwe. Zgodnie z jedn z rozpowszechnionych definicji informacj nazywamy to wszystko, co mona zuytkowa do bardziej sprawnego wyboru dziaa prowadzcych do realizacji pewnego celu.

Z pojciem informacji zwaszcza w informatyce zwizane jest pojcie danych; potencjalnych informacji, ktre dopiero po odpowiednim przetworzeniu mog by wykorzystane.

Caoksztat zagadnie zwizanych z wydobywaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji nazywamy nauk o informacji.

Co to jest informacja ?

Informacja Powstaje tylko wtedy gdy dodamy informacj

do otrzymanych danych.

W tym 40 osb z EPO i 30 z GIFPrzewidywana pogodaMagda zdaa egzamin celujaco z GIS-u

70 osb

21C Przyjemne uczucie

Dane

To rownanie: W = I +DUZ

I: informacja (explicit = wiedza zapisywalna)

DUZ (implicit = wiedza w gowie):

D: dowiadczenia

U: umiejtnoci

Z: cechy osobowoci

Co to jest wiedza?

Co to jest wiedza ?

Dane

Informacje

Wiedza zapisywalna

Wiedza: Wiedza: nie istnieje poza cznie istnieje poza czowiekiem; jest zlokalizowa owiekiem; jest zlokalizowa mimidzy uszami jej posiadaczydzy uszami jej posiadaczy

Systemy Informacji Przestrzennej

Mapy tematyczne

NMT

Geodezyjne

Fotogrametria

Administracyjne

Hydrograficzne

Transportowe

Katastralne

Mapy podstawowe

Mapy podstawowe i tematyczne

Socjalne

Ekonomiczne

Biologiczne

Powierzchniowe

Demograficzne

Powodziowe

Przykady informacji przestrzennejnumeryczna mapa zasadnicza

Przykady informacji przestrzennejnumeryczna mapa topograficzna

Przykady informacji przestrzennejortofotomapa

Przykady informacji przestrzennejwizualizacja 3D

na podstawie:Waldemar Izdebski

Przykady informacji przestrzennejprzykad mapy tematycznej

mapa sozologiczna mapa hydrograficzna

Przykady informacji przestrzennejportale internetowe

Przykady informacji przestrzennejportale internetowe

Przykady informacji przestrzennejportale internetowe

Metadane

Przykady informacji przestrzennejteledetekcja

Przykady informacji przestrzennejskaning laserowy

Systemy Informacji Geograficznej

Charakterystyka systemw GIS

obiekty podstawowe: wzy, linie, obszary, teksty moliwo definiowania zoonych struktur obiektw zdefiniowane s poczenia obiektw w sieci dane graficzne i atrybuty przechowywane w odrbnych tabelach bazy

danych

moliwo prowadzenia analiz przestrzennych, generowania raportw

Podstawowe elementy przestrzenne danych GIS

wzy

linie

obszary

Podstawowe elementy przestrzenne danych GISstruktura, topologia

Struktura danych GIS

112

119

121

151GDZIE?

CO?id adres waciciel powierzchnia----------------------------------------------------111 Barykada 10 W1024 (Jerzy Janicki) 0.7852112 Barykada 12 W1038 (Jan Kipiel) 0.6123113 Marynarska 11 W1121 (Kinga Lato) 0.3421

unikalny identyfikator

obiektu

baza danych geometrycznych

baza danych atrybutw

typy

daty

miary

nazwy

klasy

Jest to system informacyjny skadajcy si ze zintegrowanych baz graficznych i opisowych funkcjonujcych w okrelonym rodowisku programowo-sprztowym, umoliwiajcy wykonywanie okrelonych analiz przestrzennych, zestawie, raportw,...

Jest to system informacyjny, ktry dostarcza narzdzia informatyczne do zbierania, aktualizowania i udostpniania informacji przestrzennych ukierunkowanych na analizy, oceny oraz wspomaganie zarzdzania.

Definicje GIS

Jest to potny zestaw narzdzi informacyjnych umoliwiajcy generowanie niezbdnych informacji do wspomagania decyzji i usug publicznych poprzez:

szybki i atwy dostp do olbrzymich zbiorw danych wybieranie dowolnych obiektw, tematw czy detali,

wykonywanie analiz przestrzennych

przegldanie wedug charakterystyk, atwe, szybkie i tanie aktualizowanie baz danych

drukowanie dowolnych map tematycznych, zestawie, wykazw czy statystyk

Definicje GIS

Najnowsze definicje GIS uwzgldniaj dodatkowo bezprzewodowe techniki dostpu do baz danych, sieci multimedialne, nawigacja obiektw i osb,z wykorzystaniem najnowszych osigni z zakresu IT, ICT, GPS czy teledetekcji i skaningu laserowego, systemw ekspertowych.

Przyszo:

- GIS 3D- TGIS GIS temporalny- VGIS GIS wirtualny

Definicje GIS

PROGRAMYUYTKOWE

PROGRAMYUYTKOWE

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

?1000101001010110100111010010100101010010

PROGRAMYUYTKOWE

SYSTEM MAP NUMERYCZNYCH

SYSTEM ZARZDZANIA BAZAMI DANYCH

BAZY GRAFICZNE

I OPISOWE

Przykady systemw informacji geograficznejwyszukiwanie wedug atrybutw

Przykady systemw informacji geograficznejselektywne wyszukiwanie obiektw

Przykady systemw informacji geograficznejschematy rozwinite

ANALIZY PRZESTRZENNE GIS

PREZENTACJA GRAFICZNA

MAPYWYKRESYWYRYSY

PREZENTACJA TABELARYCZNA

RAPORTYSTATYSTYKI

Zapytanie SQL do bazy danych

SELECT [Nazwa_obiektu], [Material], [Cisnienie], [Srednica], [Dlugosc_odcinka],

[Wykonawca]FROM Obiekt

WHERE [Material] = polietylen and [Dlugosc_odcinka] > 12

Nazwa_obiektu Material Cisnienie Srednica Dlugosc_odcinka Wykonawca

przewd gwny polietylen 10 225 31,06 Gaztech

przycze polietylen 4 90 12,26 Gaztech

przewd gwny polietylen 300 225 17,36 Instalgaz

przewd gwny polietylen 400 225 19,3 Alfagaz

przewd gwny polietylen 200 225 15,12 Gaztech

przewd gwny polietylen 250 225 16,4 Betagaz

przewd gwny polietylen 300 225 21,15 Gaztech

przycze polietylen 3 50 13,05 Gaztech

przewd gwny polietylen 200 225 19,26 Gazmont

przewd gwny polietylen 100 225 15,29 Gazmont

SDI-SIP-GIS-SIT

Cel i zakresFunkcjonalnoGIS a dyrektywa INSPIRESzanse i zagroenia

IIP/SIP/GIS

SIP GIS

IIPIIP, Wspomaganie zarzdzania, DSS, usugi publiczne, automatyzacja projektowania inynierskiego

Infrastruktura danychprzestrzennych, SMN, zarzdzanie projektami, elementy GIS,

Tematy danych przestrzennych, integracja, harmonizacja danych, metadane, usugi internetowe

IIP/SIP/GIS

Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) to zbiory metadanych, zbiory danych przestrzennych oraz

usugi danych przestrzennychusugi i technologie siecioweporozumienia w sprawie wsplnego korzystania, dostpu

i uytkowania,mechanizmy kontroli i mon