Click here to load reader

Podręcznik użytkownika - manuals.konicaminolta.eu · Podręcznik użytkownika - 10 - 1—Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podręcznik użytkownika - manuals.konicaminolta.eu · Podręcznik użytkownika - 10 -...

Podrcznik uytkownika

- 1 -

Podrcznik uytkownika 2013. 5 A63N-9560-01H

Podrcznik uytkownika

- 2 -

Spis treci 1Informacje dotyczce bezpieczestwa .................................................................................................. 10

2 Informacje na temat drukarki ................................................................................................................ 15

Znajdowanie informacji na temat drukarki .............................................................................................. 15

Wybr miejsca na drukark .................................................................................................................... 16

3Dodatkowa konfiguracja drukarki .......................................................................................................... 18

Instalowanie wewntrznych elementw opcjonalnych ........................................................................... 18

Dostpne wewntrzne elementy opcjonalne ...................................................................................... 18

Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania .......................................................................................... 18

Instalowanie karty opcjonalnej ........................................................................................................... 18

Instalacja karty pamici ...................................................................................................................... 21

Instalowanie wyposaenia opcjonalnego ............................................................................................... 22

Instalowanie zasobnikw opcjonalnych ............................................................................................. 22

Konfigurowanie oprogramowania drukarki ............................................................................................. 24

Instalowanie sterownika drukarki ....................................................................................................... 24

Sie ......................................................................................................................................................... 25

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet ................................................................... 26

Instalowanie drukarki w sieci Ethernet ............................................................................................... 26

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej ...................................................... 28

Podczanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy uyciu konfiguracji Wi-Fi Protected Setup ...... 29

Podczanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy uyciu wbudowanego serwera WWW ............ 30

Weryfikacja konfiguracji drukarki ........................................................................................................ 31

4Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P ........................................................................................... 32

Informacje na temat drukarki .................................................................................................................. 32

Wyposaenie drukarki ........................................................................................................................ 32

Korzystanie z panelu sterowania drukarki .......................................................................................... 33

Opis kolorw kontrolki oraz przycisku czuwania ................................................................................ 35

Podczanie kabli ................................................................................................................................ 36

Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania .......................................................................................... 37

Podrcznik uytkownika

- 3 -

adowanie papieru i nonikw specjalnych ............................................................................................ 38

Ustawianie rozmiaru i typu papieru .................................................................................................... 38

Konfigurowanie ustawie uniwersalnego rozmiaru papieru ............................................................... 38

Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru ...................................................... 39

bizhub 4000P adowanie zasobnikw ............................................................................................... 40

bizhub 4700P adowanie zasobnikw ............................................................................................... 44

adowanie nonikw do podajnika uniwersalnego ............................................................................ 48

czenie i rozczanie zasobnikw .................................................................................................... 52

Drukowanie ............................................................................................................................................. 54

Drukowanie dokumentu ...................................................................................................................... 54

Drukowanie z napdu flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P) .................................................... 55

Drukowanie zada poufnych i innych zada wstrzymanych .............................................................. 58

Drukowanie stron z informacjami ....................................................................................................... 60

Anulowanie zadania drukowania ........................................................................................................ 60

Zarzdzanie drukark ............................................................................................................................. 61

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora .............................. 61

Sprawdzanie wirtualnego wywietlacza ............................................................................................. 61

Konfiguracja powiadomie o materiaach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW .......... 61

Zmiana ustawie drukowania zada poufnych .................................................................................. 63

Kopiowanie ustawie drukarki do innych drukarek ............................................................................ 63

Tworzenie kodu PIN do panelu sterowania drukarki .......................................................................... 64

Drukowanie strony ustawie menu .................................................................................................... 64

Drukowanie strony konfiguracji sieci .................................................................................................. 65

Sprawdzanie stanu czci i materiaw eksploatacyjnych ................................................................. 65

Oszczdzanie energii ......................................................................................................................... 66

Przywracanie domylnych ustawie fabrycznych .............................................................................. 70

Zabezpieczanie drukarki .................................................................................................................... 71

5Wskazwki dotyczce papieru i nonikw specjalnych ........................................................................ 73

Korzystanie z nonikw specjalnych ...................................................................................................... 73

Wskazwki dotyczce uywania kart ................................................................................................. 73

Podrcznik uytkownika

- 4 -

Wskazwki dotyczce korzystania z kopert ....................................................................................... 73

Wskazwki dotyczce korzystania z etykiet ....................................................................................... 74

Wskazwki dotyczce korzystania z papieru firmowego ................................................................... 75

Wskazwki dotyczce korzystania z folii ............................................................................................ 75

Wskazwki dotyczce papieru ................................................................................................................ 75

Charakterystyka papieru .................................................................................................................... 75

Niedozwolone rodzaje papieru ........................................................................................................... 77

Wybr papieru .................................................................................................................................... 77

Wybr formularzy z nadrukiem i papieru firmowego .......................................................................... 78

Przechowywanie papieru ................................................................................................................... 78

Obsugiwane rozmiary, typy i gramatury papieru ................................................................................... 78

Obsugiwane rozmiary papieru ........................................................................................................... 78

Obsugiwane typy i gramatury papieru ............................................................................................... 80

6Opis menu drukarki ............................................................................................................................... 82

Lista menu .............................................................................................................................................. 82

Menu papieru .......................................................................................................................................... 83

Domylne rdo, menu ...................................................................................................................... 83

Rozmiar/typ papieru, menu ................................................................................................................ 83

Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego ..................................................................................... 87

Menu Zastp rozmiar ......................................................................................................................... 87

Tekstura papieru, menu ..................................................................................................................... 88

Menu Gramatura papieru ................................................................................................................... 90

adowanie papieru, menu .................................................................................................................. 92

Typy niestandardowe, menu .............................................................................................................. 93

Konfiguracja uniwersalna, menu ........................................................................................................ 94

Menu Raporty ......................................................................................................................................... 95

Menu Raporty ..................................................................................................................................... 95

Menu Sie/Porty ..................................................................................................................................... 95

Menu Aktywna karta sieciowa ............................................................................................................ 95

Menu Sie standardowa ..................................................................................................................... 96

Podrcznik uytkownika

- 5 -

Menu Raporty ..................................................................................................................................... 98

Menu karty sieciowej .......................................................................................................................... 98

Menu TCP/IP ...................................................................................................................................... 99

Menu IPv6 ........................................................................................................................................ 100

Menu Sie bezprzewodowa ............................................................................................................. 101

Menu AppleTalk ................................................................................................................................ 102

Menu Standardowy port USB ........................................................................................................... 103

Menu Konfiguracja SMTP ................................................................................................................ 105

Bezpieczestwo, menu ......................................................................................................................... 106

Drukowanie poufne, menu ............................................................................................................... 106

Dziennik audytu bezpieczestwa, menu .......................................................................................... 107

Menu Ustaw dat i godzin .............................................................................................................. 108

Menu Ustawienia .................................................................................................................................. 109

Ustawienia oglne ............................................................................................................................ 109

Napd flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P) .......................................................................... 116

Ustawienia wydruku.......................................................................................................................... 118

7Ochrona rodowiska ............................................................................................................................ 135

Oszczdzanie papieru i toneru ............................................................................................................. 135

Uywanie papieru makulaturowego ................................................................................................. 135

Zmniejszanie zuycia materiaw eksploatacyjnych ........................................................................ 135

8Przegld drukarki ................................................................................................................................. 136

Czyszczenie drukarki ............................................................................................................................ 136

Czyszczenie drukarki ....................................................................................................................... 136

Zamawianie czci i materiaw eksploatacyjnych............................................................................... 136

Uywanie oryginalnych czci i materiaw eksploatacyjnych firmy KONICA MINOLTA. ............... 136

Zamawianie kaset z tonerem ........................................................................................................... 137

Zamawianie zestawu obrazujcego ................................................................................................. 138

Przewidywana liczba pozostaych stron ............................................................................................... 138

Przechowywanie materiaw eksploatacyjnych .................................................................................... 138

Wymiana materiaw eksploatacyjnych ................................................................................................ 139

Podrcznik uytkownika

- 6 -

Wymiana kasety z tonerem .............................................................................................................. 139

Wymiana zespou obrazujcego ...................................................................................................... 140

Przenoszenie drukarki .......................................................................................................................... 143

Przed przystpieniem do przenoszenia drukarki ............................................................................. 143

Przenoszenie drukarki w inne miejsce ............................................................................................. 144

Transport drukarki ............................................................................................................................ 144

9Usuwanie zaci .................................................................................................................................. 145

Zapobieganie zaciciom ....................................................................................................................... 145

Znaczenie komunikatw o zaciciu i oznacze miejsca ich wystpienia ............................................. 147

Zacicie [x] str., otwrz przednie drzwiczki. [20y.xx] ............................................................................ 148

Zacicie [x] str., otwrz tylne drzwiczki. [20y.xx] .................................................................................. 151

Zacicie [x] str., oprnij standardowy odbiornik. [20y.xx] ................................................................... 152

Zacicie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyci dupleks. [23y.xx] ................................... 153

Zacicie [x] str., otwrz zasobnik [x]. [24y.xx] ...................................................................................... 154

Zacicie [x] str., wyczy podajnik rczny. [25y.xx] .............................................................................. 155

10Rozwizywanie problemw ............................................................................................................... 157

Znaczenie komunikatw drukarki ......................................................................................................... 157

Bd parowania kasety i bbna [41.xy] ............................................................................................. 157

Koczy si kaseta [88.xy] ................................................................................................................. 157

Kaseta prawie pusta [88,xy] ............................................................................................................. 157

Bardzo niski poziom toneru w kasecie drukujcej, pozostao [x] stron do wydrukowania [88.xy].... 157

Zmie [rdo papieru] na [nazwa typu niestandardowego], zaaduj [orientacja] ............................ 157

Zmie [rdo papieru] na [cig niestandardowy], zaaduj [orientacja papieru] ............................... 158

Zmiana [rdo papieru] na [rozmiar papieru] adowanie [orientacja] .............................................. 158

Zmiana [rdo papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], adowanie [orientacja] ........................ 158

Zamknij przednie drzwiczki .............................................................................................................. 158

Zoona strona, cz danych moe nie zosta wydrukowanych [39] ............................................. 158

Zmiana konfiguracji, niektre wstrzymane zadania nie zostay przywrcone [57] ........................... 159

Wykryto uszkodzon pami flash [51] ............................................................................................ 159

Bd odczytu napdu USB. Wyjmij urzdzenie USB. ....................................................................... 159

Podrcznik uytkownika

- 7 -

Bd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odcz koncentrator. .................................... 159

Bben pusty [84.xy] .......................................................................................................................... 159

Bben prawie pusty [84.xy] .............................................................................................................. 159

Bardzo niski poziom zestawu obrazujcego, pozostao [x] stron do wydrukowania [84.xy] ............ 160

Nieprawidowy rozmiar papieru, otwrz [rdo papieru] [34] .......................................................... 160

W zasobnik [x] .............................................................................................................................. 160

Za mao pamici do obsugi funkcji zapisu zasobw [35]................................................................. 160

Za mao pamici do sortowania zada [37] ...................................................................................... 160

Za mao pamici do defragmentacji pamici flash [37] .................................................................... 161

Za mao pamici, niektre wstrzymane zadania zostay usunite [37] ............................................ 161

Za mao pamici, nie mona przywrci niektrych wstrzymane zadania [37] ................................ 161

Zaaduj papier do rda [rdo papieru] [cig niestandardowy] [orientacja papieru] ..................... 161

Zaaduj papier do rda [rdo papieru] [nazwa typu niestandardowego] [orientacja papieru] ..... 162

Zaaduj papier do rda [rdo papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ............................. 162

Zaaduj papier do rda [rdo papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ........ 162

Zaaduj do podajnika rcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja papieru] ..................... 163

Zaaduj do podajnika rcznego [cig niestandardowy] [orientacja papieru]..................................... 163

Zaaduj do podajnika rcznego [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ............................................ 163

Zaaduj do podajnika rcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ....................... 163

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] .................................................................................... 164

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] .................................................................................... 164

Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego, pozostao [x] stron do wydrukowania [80.xy] ...... 164

Pami pena [38] ............................................................................................................................. 164

Bd oprogramowania sieci [x] [54] .................................................................................................. 164

[typ materiau eksploatacyjnego] innego producenta, patrz Podrcznik uytkownika [33.xy] .......... 165

Za mao wolnego miejsca w pamici flash dla zasobw [52] ........................................................... 165

Drukarka musiaa zosta uruchomiona ponownie. Ostatnie zadanie moe by niezakoczone. .... 166

Ponownie zainstaluj brakujc lub nieodpowiadajc kaset [31.xy] .............................................. 166

Ponownie zainstaluj brakujcy lub nieodpowiadajcy bben [31.xy] ............................................... 166

Wyjmij papier ze standardowego odbiornika .................................................................................... 166

Podrcznik uytkownika

- 8 -

Wymie kaset, pozostao 0 stron do wydrukowania [88.xy] ........................................................... 166

Wymie kaset, nieprawidowy region drukarki [42,xy] .................................................................... 167

Wymie bben, pozostao 0 stron do wydrukowania [84.xy] ........................................................... 167

Wymie zestaw konserwacyjny, pozostao 0 stron do wydrukowania [80,.xy] ................................ 167

Wymie nieobsugiwan kaset [32.xy] ........................................................................................... 167

Wymie nieobsugiwany bben [32.xy] ............................................................................................ 167

Opcja seryjna [x] bd [54] ................................................................................................................ 168

Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj si z administratorem systemu. ........................... 168

Bd oprogramowania sieci standardowej [54] ................................................................................. 168

Standardowy port USB wyczony [56] ............................................................................................ 168

Za duo zainstalowanych opcji pamici flash [58] ........................................................................... 169

Za duo podczonych zasobnikw [58] .......................................................................................... 169

Wykryto niesformatowan pami flash [53] .................................................................................... 169

Nieobsugiwana opcja w gniedzie [x] [55] ....................................................................................... 169

Nie skonfigurowano serwera Weblink. Skontaktuj si z administratorem systemu. ........................ 169

Rozwizywanie problemw z drukark ................................................................................................ 170

Podstawowe problemy z drukark ................................................................................................... 170

Problemy z opcjami .......................................................................................................................... 173

Problemy z podawaniem papieru ..................................................................................................... 177

Rozwizywanie problemw z drukowaniem ......................................................................................... 179

Problemy z drukowaniem ................................................................................................................. 179

Problemy z jakoci wydruku ........................................................................................................... 189

Nie mona uzyska poczenia z wbudowanym serwerem WWW ...................................................... 216

Kontakt z pomoc techniczn ............................................................................................................... 218

11Owiadczenia .................................................................................................................................... 219

Prawa autorskie .................................................................................................................................... 219

Informacje o wydaniu ............................................................................................................................ 219

Znaki ochronne ..................................................................................................................................... 219

Umowa licencyjna o uywaniu dostarczonego oprogramowania ......................................................... 221

Poziomy emisji haasu .......................................................................................................................... 222

Podrcznik uytkownika

- 9 -

Wycznie dla krajw czonkowskich UE .............................................................................................. 222

Wyrzucanie produktw ......................................................................................................................... 223

ENERGY STAR .................................................................................................................................... 223

Co znaczy, e wyrb spenia wymagania programu ENERGY STAR? ........................................... 223

Informacje o temperaturze .................................................................................................................... 223

Pobr mocy ........................................................................................................................................... 224

Pobr mocy przez produkt ............................................................................................................... 224

Tryb czuwania .................................................................................................................................. 224

tryb hibernacji ................................................................................................................................... 225

Tryb wyczenia ................................................................................................................................ 225

Cakowite zuycie energii ................................................................................................................. 225

Podrcznik uytkownika

- 10 -

1Informacje dotyczce bezpieczestwa Przewd zasilajcy musi by podczony do atwo dostpnego i prawidowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdujcego si w pobliu urzdzenia.

Nie naley umieszcza ani uywa tego produktu w pobliu wody lub w miejscach o duej wilgotnoci.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Niniejszy produkt wykorzystuje technologi laserow. Uycie elementw sterujcych, ustawie lub zastosowanie procedur innych ni okrelone w niniejszej publikacji moe spowodowa niebezpieczestwo napromieniowania.

Podczas drukowania w urzdzeniu dochodzi do nagrzewania si nonikw wydruku, a wysoka temperatura moe powodowa emisj szkodliwych wyzieww z tych nonikw. W celu uniknicia ewentualnej emisji szkodliwych wyzieww, naley zapozna si z fragmentem instrukcji obsugi, w ktrym podano wytyczne dotyczce wyboru nonikw wydruku.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Bateria litowa stosowana w tym produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Nie naley adowa, demontowa ani pali baterii litowej. Zuytych baterii litowych naley pozbywa si zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Zastosowanie si do tych wskazwek pozwoli unikn obrae cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.

Wyczy drukark przecznikiem zasilania i wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego.

Przed rozpoczciem przenoszenia drukarki naley odczy wszystkie przewody i kable.

Jeli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw naley go usun z drukarki. Aby usun opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, a zaskoczy na miejsce.

Przy podnoszeniu naley skorzysta z uchwytw umieszczonych na bokach drukarki.

Podczas ustawiania drukarki naley zachowa ostrono, aby nie przycisn sobie palcw.

Przed konfiguracj drukarki naley upewni si, e wok niej pozostaje wystarczajco duo miejsca.

Naley uywa wycznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.

UWAGA GORCA POWIERZCHNIA: Wewntrzne elementy drukarki mog by gorce. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotkniciem danego podzespou naley odczeka, a ostygnie.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki s podczone inne urzdzenia, naley rwnie je wyczy i rozczy kable czce je z drukark.

Podrcznik uytkownika

- 11 -

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: Naley upewni si, e wszystkie poczenia zewntrzne (np. Ethernet i poczenia systemu telefonicznego) s odpowiednio woone w oznaczone gniazda.

Produkt zosta zaprojektowany z wykorzystaniem okrelonych podzespow producenta i zatwierdzony jako speniajcy surowe wiatowe normy bezpieczestwa. Rola niektrych podzespow w zachowaniu bezpieczestwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki stosowania innych czci zamiennych.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Nie naley przecina, skrca, zawizywa ani zaamywa przewodu zasilajcego, a take stawia na nim cikich przedmiotw. Nie naley naraa przewodu zasilajcego na cieranie ani zgniatanie. Nie naley ciska przewodu zasilajcego midzy przedmiotami, np. meblami i cian. Jeli wystpi ktra z tych okolicznoci, powstanie ryzyko wywoania poaru lub poraenia prdem. Naley regularnie sprawdza przewd zasilajcy pod ktem oznak takich problemw. Przed przystpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilajcego naley odczy przewd od gniazda elektrycznego.

Wszelkie naprawy i czynnoci serwisowe, oprcz opisanych w dokumentacji uytkownika, powinny by wykonywane przez serwisanta.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: Aby unikn poraenia prdem elektrycznym podczas czyszczenia zewntrznej powierzchni drukarki, naley najpierw wyj przewd zasilajcy z gniazdka elektrycznego, a nastpnie odczy wszystkie kable prowadzce do urzdzenia.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Aby zmniejszy ryzyko niestabilnoci sprztu, kady zasobnik naley adowa oddzielnie. Dopki nie bd potrzebne, wszystkie pozostae zasobniki powinny by zamknite.

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: Podczas burzy nie naley instalowa urzdzenia ani podcza adnych przewodw (np. faksu, przewodu zasilania lub kabla telefonicznego).

NINIEJSZ INSTRUKCJ NALEY ZACHOWA.

Podrcznik uytkownika

- 12 -

Symbole ostrzee i uwag

W niniejszym podrczniku i na drukarce znajduj si symbole i etykiety, ktre pomagaj zapobiega uszkodzeniu majtku i zranieniu obsugi oraz innych osb poruszajcych si w pobliu drukarki. Podane symbole i etykiety maj nastpujce znaczenie:

OSTRZEENIE Ignorowanie takiego ostrzeenia moe spowodowa powane zranienie lub nawet mier.

UWAGA

Ignorowanie takiej uwagi moe spowodowa zranienie lub szkod na majtku.

Znaczenie symboli

zwraca uwag na niebezpieczestwo, przed ktrym trzeba si chroni.

Ten symbol zwraca uwag na niebezpieczestwo urazu prdem elektrycznym.

zwraca uwag na zabronione postpowanie.

Ten symbol zwraca uwag na to, aby nie rozbiera urzdzenia.

zwraca uwag na niezbdne postpowanie.

Ten symbol zwraca uwag, e musisz odczy urzdzenie od sieci elektrycznej.

OSTRZEENIE

Nie prbuj zdejmowa pokryw i paneli, ktre s na stae przymocowane do drukarki. Niektre czci wewntrz zawieraj obwody wysokiego napicia lub rdo promieniowania laserowego, ktre mog spowodowa uraz prdem elektrycznym lub lepot.

Na drukarce nie dokonuj adnych przerbek, mogo by doj do poaru, urazu prdem elektrycznym lub uszkodzenia. Jeeli drukarka korzysta z lasera, rdo promienia laserowego moe spowodowa lepot.

Stosuj tylko kabel zasilajcy, dostarczany z drukark. O ile kabel sieciowy nie jest dostarczany,

stosuj i podczaj wycznie kabel sieciowy, ktry spenia wymagania podane w dokumentacji. Stosowanie innego kabla sieciowego moe spowodowa poar lub uraz prdem elektrycznym.

Dostarczanego kabla sieciowego uywaj wycznie do tej drukarki, NIGDY nie uywaj go do innych wyrobw. Nie przestrzeganie tego ostrzeenia moe by przyczyn poaru lub urazu prdem elektrycznym.

Podczaj drukark tylko do przepisanego rda napicia. Uycie innego rda napicia moe spowodowa poar lub uraz prdem elektrycznym.

Nie uywaj rozgaziaczy do podczania innych urzdze lub przyrzdw. Jeeli obciysz

gniazdko wikszym prdem, ni dopuszczalny, moe doj do poaru lub urazu prdem elektrycznym.

Zasadniczo nie uywaj przeduaczy. Stosujc przeduacz naraasz si na ryzyko powstania poaru lub urazu prdem elektrycznym. Jeeli potrzebujesz przeduacz, zwr si do autoryzowanego orodka serwisowego.

Nie skrcaj kabla sieciowego , nie ocieraj, nie nagrzewaj, nie drap i nie nacigaj. Nie kad na kabel cikich przedmiotw i nie uszkadzaj go. Stosowanie uszkodzonego kabla zasilajcego (z obnaonymi lub uszkodzonymi przewodami itd.) moe spowodowa poar lub uszkodzenie przyrzdu. Jeeli stwierdzisz jedn z tych wad, natychmiast wycz przyrzd, odcz go od rda napicia elektrycznego a nastpnie zwr si do autoryzowanego orodka serwisowego.

Podrcznik uytkownika

- 13 -

OSTRZEENIE

Nie odczaj i nie podczaj kabla zasilajcego mokrymi rkami, mogo by doj do urazu prdem elektrycznym.

Kabel sieciowy zawsze podcz do gniazdka. Nie przestrzeganie tego postpowania moe spowodowa poar lub uraz prdem elektrycznym.

Kabel zasilajcy podczaj tylko do gniazdka z kokiem uziemiajcym.

Na drukark nie kad metalowych spinek i innych przedmiotw metalowych ani innych przedmiotw zawierajcych wod. Woda lub przedmioty metalowe, ktre dostan si do wntrza drukarki, mog spowodowa poar, uraz prdem elektrycznym lub uszkodzenie drukarki. Jeeli do drukarki dostanie si woda, przedmioty metalowe lub podobny przedmiot obcy, natychmiast wycz drukark, odcz kabel zasilajcy od rda napicia elektrycznego i zwr si do autoryzowanego serwisu.

Jeeli drukarki abnormalnie si nagrzeje, lub zacznie wydziela dym, niezwyky zapach lub

dwiki, natychmiast j wycz, odcz od rda napicia elektrycznego i zwr si do autoryzowanego serwisu. Jeeli bdziesz nadal uywa jej w takim stanie, moe doj do poaru lub urazu prdem elektrycznym.

Jeeli drukarka spadnie lub dojdzie do uszkodzenia jej pokrywy, natychmiast j wycz, odcz od rda napicia elektrycznego i zwr si do autoryzowanego serwisu. Jeeli bdziesz nadal uywa jej w takim stanie, moe doj do poaru lub urazu prdem elektrycznym.

Nie wrzucaj kaset z tonerem lub tonera do ognia. Gorcy toner moe si wysypa i spowodowa poparzenia lub inne szkody.

UWAGA

Nie naraaj drukarki na dziaanie pyu, sadzy lub pary, nie umieszczaj w pobliu stou kuchennego, azienki lub nawilaczy. Mogo by doj do poaru, urazu prdem elektrycznym lub uszkodzenia drukarki.

Nie stawiaj wyrobu na niestabiln lub pochy powierzchni, ewentualnie na miejsce naraone na wibracje i uderzenia. Drukarka moe spa i spowodowa zranienie lub uszkodzi mechanicznie.

Po zestawieniu umie drukark na mocnej podstawie. Jeeli drukarki poruszy si lub spadnie, moe spowodowa zranienie.

Wewntrz drukarki znajduj si powierzchnie o wysokiej temperaturze, ktre mog spowodowa oparzenia. Podczas kontroli wewntrznych czci drukarki po wystpieniu problemw, na przykad przy usuwaniu zablokowanego papieru, nie dotykaj czci oznaczonych etykiet Caution HOT (na przykad strefa w pobliu urzdzenia utrwalajcego).

Nie zakrywaj otworw wentylacyjnych drukarki. Wewntrz drukarki zaczoby si gromadzi cieplo, ktre mogoby spowodowa poar lub awari.

W pobliu drukarki nie uywaj palnych aerozoli, roztworw lub gazw, ktre by mogy spowodowa poar.

Odczajc kabel zasilajcy zawsze trzymaj go za wtyczk. Jeeli bdziesz cign za kabel, moesz uszkodzi kabel i spowodowa poar lub uraz prdem elektrycznym.

Nie kad adnych przedmiotw w pobliu wtyczki kabla zasilajcego, aby mona j byo w razie koniecznoci natychmiast odczy od gniazdka sieci elektrycznej.

Podrcznik uytkownika

- 14 -

UWAGA

Kasety z tonerem i kasety z bbnem wiatoczuym nie kad w pobliu wymiennych dyskw lub zegarkw, ktre s wraliwe na pole magnetyczne. Mogo by doj do uszkodzenia tych urzdze.

Kasety z tonerem lub kasety z bbnem wiatoczuym nie pozostawiaj na miejscach atwo dostpnych dla dzieci. Spoywanie tych materiaw moe uszkodzi zdrowie.

Kiedykolwiek trzeba przemieci drukark, odcz od niej kabel zasilajcy i wszystkie pozostae kable. W przeciwnym wypadku mogo by doj do uszkodzenia kabla zasilajcego lub innych kabli i powstania poaru, urazu prdem elektrycznym lub awarii.

O ile duszy czas nie bdziesz uywa drukarki, odcz j od rda napicia elektrycznego.

Przemieszczajc chwy drukark za powierzchnie podane w instrukcji obsugi. Jeeli drukarka

spadnie, moe spowodowa zranienie, lub uszkodzi si. Drukark zawsze uytkuj w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Uywanie wyrobu w le

wietrzonych pomieszczeniach przez duszy czas moe prowadzi do uszkodzenia zdrowia obsugi. Pomieszczenie wietrz regularnie.

Czciej, ni raz w roku, wyjmij wtyczk kabla zasilajcego z gniazdka i wyczy jej styki. Kurz nagromadzony midzy stykami moe spowodowa poar.

Podrcznik uytkownika

- 15 -

2 Informacje na temat drukarki Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Informacje dotyczce wstpnej konfiguracji:

Podczanie drukarki

Instalowanie oprogramowania drukarki

Dokumentacja instalacyjna zostaa dostarczona wraz z drukark.

Dodatkowe ustawienia i instrukcje dotyczce korzystania z drukarki:

Wybieranie i przechowywanie papieru i nonikw specjalnych

adowanie papieru

Konfigurowanie ustawie drukarki

Wywietlanie i drukowanie dokumentw i zdj

Instalowanie i uywanie oprogramowania drukarki

Konfiguracja drukarki w sieci

Obchodzenie si z drukark i jej konserwacja

Rozwizywanie problemw

Podrcznik uytkownika i Skrcony opis dostpne na dysku CD o nazwie Printer Driver and Documentations.

Instrukcje dotyczce nastpujcych zagadnie:

Podczanie drukarki do sieci Ethernet

Rozwizywanie problemw z podczeniem drukarki

Podrcznik pracy w sieci (Networking Guide) W dysk CD Printer Driver and Documentations, a nastpnie kliknij Dokumentacja w menu dysku CD. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij Podrcznik uytkownika i inne publikacje, a nastpnie kliknij Podrcznik pracy w sieci (Networking Guide).

Najnowsze informacje uzupeniajce, aktualizacje oraz pomoc techniczna:

Dokumentacja

Pobieranie sterownikw

Witryna internetowa pomocy technicznej firmy KONICA MINOLTA http://www.konicaminolta.com

Uwaga: Ponisze informacje (znajdujce si na dowodzie zakupu oraz z tyu drukarki) powinny zosta zanotowane i podczas kontaktowania si z dziaem pomocy technicznej powinny znajdowa si pod rk, co umoliwi szybsze udzielenie pomocy:

Numer typu urzdzenia

Numer seryjny

Data zakupu

Punkt sprzeday

http://www.konicaminolta.com/

Podrcznik uytkownika

- 16 -

Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Informacje o gwarancji Informacje dotyczce gwarancji mog rni si w zalenoci od kraju czy regionu.

Wybr miejsca na drukark Umieszczajc drukark w danej lokalizacji, naley pozostawi wystarczajc ilo miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie si otwieray. Jeli planowana jest instalacja jakiegokolwiek wyposaenia opcjonalnego, naley uwzgldni dodatkowe wolne miejsce. Wane jest, aby:

Zainstalowa drukark w pobliu odpowiednio uziemionego i atwo dostpnego gniazda elektrycznego.

Naley upewni si, czy przepyw powietrza w pomieszczeniu spenia wymagania najnowszej wersji standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.

zadba o pask, mocn i stabiln powierzchni.

Drukark naley:

- utrzymywa w czystoci i dba, aby bya sucha i nie osadza si na niej kurz;

- trzyma z dala od zszywek i spinaczy do papieru;

- trzyma z dala od bezporedniego przepywu powietrza klimatyzatorw, grzejnikw lub wentylatorw;

- trzyma w miejscu nienaraonym na bezporednio padajce promienie soneczne, du wilgotno lub gwatowne zmiany temperatury.

Naley przestrzega zalecanych temperatur i unika ich waha.

Temperatura otoczenia 15,6 do 32,2C (60 do 90F)

Temperatura przechowywania -20 do 40C (-4 do 104F)

Podrcznik uytkownika

- 17 -

1 Prawa strona 110 mm (4,33 cali)

2 Przd 305 mm (12 cali)

3 Lewa strona 65 mm (2,56 cali)

4 Tylny 100 mm (3,94 cali)

5 Gra 305 mm (12 cali)

Podrcznik uytkownika

- 18 -

3Dodatkowa konfiguracja drukarki Instalowanie wewntrznych elementw opcjonalnych

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki podczone s inne urzdzenia, naley wyczy take te urzdzenia i rozczy kable czce je z drukark.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Elektroniczne elementy pyty sterowania mog by atwo zniszczone przez elektryczno statyczn. Przed dotkniciem elektronicznych elementw pyty sterowania lub zczy naley dotkn metalowej powierzchni drukarki.

Dostpne wewntrzne elementy opcjonalne

Modu DIMM DDR3

Pami flash

- Fonts (Czcionki)

- Firmware (Oprogramowanie sprztowe)

Kody kreskowe w formularzach

IPDS

Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania

Uzyskaj dostp do pyty sterowania drukarki w celu instalacji wewntrznych elementw opcjonalnych.

Patrz Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania.

Instalowanie karty opcjonalnej

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki podczone s inne urzdzenia, naley wyczy take te urzdzenia i rozczy kable czce je z drukark.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Elektroniczne elementy pyty sterowania mog by atwo zniszczone przez elektryczno statyczn. Przed dotkniciem elektronicznych elementw pyty sterowania lub zczy naley dotkn metalowej powierzchni drukarki.

1. Uzyskaj dostp do pyty sterowania.

Patrz Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania.

Podrcznik uytkownika

- 19 -

2. Rozpakuj kart opcjonaln.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Naley unika dotykania punktw poczeniowych ulokowanych wzdu krawdzi karty.

3. Trzymajc kart za krawdzie, dopasuj plastikowe koki (1) na karcie do otworw (2) w pycie sterowania.

Podrcznik uytkownika

- 20 -

4. Wepchnij mocno kart na miejsce w sposb pokazany na ilustracji.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Nieprawidowa instalacja karty moe spowodowa uszkodzenie karty i pyty sterowania.

Uwaga: Zcze na karcie musi dotyka pyty sterowania i by w rwnej linii ze zczem na pycie sterowania na caej swojej dugoci.

5. Zamknij drzwiczki dostpu do pyty sterowania.

Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprztowych konieczne moe okaza si rczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby byy dostpne dla zada drukowania.

Podrcznik uytkownika

- 21 -

Instalacja karty pamici

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki podczone s inne urzdzenia, naley je take wyczy i rozczy kable czce je z drukark.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Elektroniczne elementy pyty sterowania mog by atwo zniszczone przez elektryczno statyczn. Dotknij metalowej czci drukarki przed dotkniciem jakiegokolwiek elementu elektronicznego lub zcza na pycie sterowania.

Mona oddzielnie zakupi opcjonaln kart pamici i zamocowa j na pycie sterujcej.

1. Uzyskaj dostp do pyty sterowania.

Patrz Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania.

2. Rozpakuj kart pamici.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Nie naley dotyka punktw poczeniowych rozmieszczonych wzdu krawdzi karty. Moe to spowodowa uszkodzenie.

3. Wyrwnaj wycicie (1) znajdujce si na karcie pamici z wypustk (2) na zczu.

Podrcznik uytkownika

- 22 -

4. W kart pamici bezporednio do zcza, a nastpnie wepchnij j w ciank pyty sterowania tak, aby zatrzasna si na swoim miejscu.

5. Zamknij drzwiczki dostpu do pyty sterowania.

Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprztowych konieczne moe okaza si rczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby byy dostpne dla zada drukowania.

Instalowanie wyposaenia opcjonalnego

Instalowanie zasobnikw opcjonalnych

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki podczone s inne urzdzenia, naley je take wyczy i rozczy kable czce je z drukark.

1. Naley wyczy drukark za pomoc przecznika zasilania, a nastpnie wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka elektrycznego.

2. Rozpakuj zasobnik i usu wszystkie pozostaoci opakowania.

Podrcznik uytkownika

- 23 -

3. Wycignij cakowicie zasobnik z podstawy.

4. Usu z zasobnika wszystkie pozostaoci opakowania.

5. W zasobnik do podstawy.

6. Umie zasobnik w pobliu drukarki.

7. Wyrwnaj drukark z zasobnikiem i opu drukark na miejsce.

Uwaga: Zasobniki opcjonalne tworzce stos s ze sob blokowane.

Podrcznik uytkownika

- 24 -

8. Podcz przewd zasilajcy z jednej strony do drukarki, a z drugiej do prawidowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a nastpnie wcz drukark.

Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprztowych konieczne moe okaza si rczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby byy dostpne dla zada drukowania.

Aby wyj opcjonalne zasobniki, przesu zatrzask z prawej strony drukarki w stron przodu drukarki a zatrzanie si na swoim miejscu, a nastpnie wyjmij po kolei woone zasobniki w kolejnoci od grnego do dolnego.

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Instalowanie sterownika drukarki

Dla uytkownikw systemu Windows

1. W dysk CD Printer Driver and Documentations do napdu CD/DVD komputera.

2. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

3. W przypadku komputerw z systemem Windows Vista, poczonych z drukark za pomoc kabla USB, sterownik PostScript moe nie zosta zainstalowany. W takiej sytuacji wybierz port USB w oknie kreatora Dodaj drukark, aby zainstalowa sterownik drukarki.

4. Kliknij opcj Instalacja, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera.

Dla uytkownikw komputerw Macintosh

1. W dysk CD Printer Driver and Documentations do napdu CD komputera Macintosh.

2. Kliknij dwukrotnie ikon CD na pulpicie, folder Drivers, folder Mac.

Mac OS X wersja 10.3 / wersja 10.4: kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_103104.pkg

Mac OS X wersja 10.5: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_105.pkg

Podrcznik uytkownika

- 25 -

Mac OS X wersja 10.6 / wersja 10.7 / wersja 10.8: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_106.pkg

3. Uruchomi si instalator sterownika drukarki.

Uwaga:

W przypadku systemu OS X 10.6/10.7/10.8, folder ze sterownikami rni si odpowiednio do rozmiaru papieru. Wybierz folder ze sterownikami odpowiedni dla posiadanego systemu.

Aby uywa rozmiaru papieru podawanego w calach (8 1/2 x 11 w rozmiarze Letter): wybierz plik w folderze english.

Aby uywa rozmiaru papieru podawanego metrycznie (A4 itp.): wybierz plik w folderze other.

Uwaga:

Kliknij dwukrotnie plik pakietu odpowiedni dla uywanej aplikacji i wersji systemu operacyjnego.

bizhub_4700PSeries_103104.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.3/10.4)

bizhub_4700PSeries_105.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.5)

bizhub_4700PSeries_106.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.6/10.7/10.8)

4. Dodaj drukark.

a. (w przypadku Mac OS X w wersji v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)

Menu Apple > Preferencje systemowe (System Preferences) > Drukarka i faks (Print & Fax) > +

(w przypadku Mac OS X w wersji v10.7/v10.8)

Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukarka i skaner > +

b. Wybierz drukark.

c. Kliknij przycisk Dodaj (Add).

Sie Uwagi:

Przed skonfigurowaniem drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej naley zakupi kart sieci bezprzewodowej. Wicej informacji na temat instalacji karty sieci bezprzewodowej zawiera instrukcja dostarczona z kart.

Identyfikator zestawu usug (SSID) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 oraz 802.1X - RADIUS to typy zabezpiecze uywanych w sieci.

Podrcznik uytkownika

- 26 -

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet

Przed rozpoczciem konfigurowania drukarki do pracy w sieci Ethernet przygotuj nastpujce informacje:

Uwaga: Jeli sie automatycznie przypisuje adresy IP do komputerw i drukarek, przejd do instalowania drukarki.

Prawidowy, unikatowy adres IP drukarki, ktry ma by uywany w sieci.

Brama sieciowa.

Maska sieci.

Nazwa drukarki (opcjonalnie).

Uwaga: Nazwa drukarki moe uatwi identyfikowanie drukarki w sieci. Mona wybra domyln nazw drukarki lub przypisa nazw atwiejsz do zapamitania.

Niezbdne s kabel sieci Ethernet oraz dostpny port umoliwiajce fizyczne podczenie drukarki do sieci. Jeli to moliwe, naley uy nowego kabla sieciowego, aby unikn potencjalnych problemw zwizanych z uszkodzeniem przewodu.

Instalowanie drukarki w sieci Ethernet

Dla uytkownikw systemu Windows

1. W dysk CD Printer Driver and Documentations do napdu CD/DVD komputera.

2. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

3. Urzdzenie zostanie wykryte i wywietlone na licie urzdze. Wybierz urzdzenie, ktre chcesz zainstalowa i kliknij Dalej.

4. Wybierz element, ktry chcesz zainstalowa i kliknij Dalej.

5. Instalacja dobiega koca.

Dla uytkownikw komputerw Macintosh

1. Zezwl na przypisanie drukarce adresu IP przez serwer DHCP.

2. Uzyskaj adres IP drukarki w jeden z nastpujcych sposobw:

- Z panelu sterowania drukarki

- W sekcji TCP/IP w menu Sie/porty

- Na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawie menu w sekcji TCP/IP

Uwaga: Adres IP jest potrzebny w przypadku konfigurowania dostpu dla komputerw znajdujcych si w innej podsieci ni drukarka.

3. Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze.

a. W dysk CD Printer Driver and Documentations do napdu CD komputera Macintosh.

Podrcznik uytkownika

- 27 -

b. Kliknij dwukrotnie ikon CD na pulpicie, folder Drivers, folder Mac.

Mac OS X wersja 10.3 / wersja 10.4: kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_103104.pkg

Mac OS X wersja 10.5: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie bizhub_4700P Series_105.pkg

Mac OS X wersja 10.6 / wersja 10.7 / wersja 10.8: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_106.pkg

c. Uruchomi si instalator sterownika drukarki.

Uwaga:

W przypadku systemu OS X 10.6/10.7/10.8, folder ze sterownikami rni si odpowiednio do rozmiaru papieru. Wybierz folder ze sterownikami odpowiedni dla posiadanego systemu.

Aby uywa rozmiaru papieru podawanego w calach (8 1/2 x 11 w rozmiarze Letter): wybierz plik w folderze english.

Aby uywa rozmiaru papieru podawanego metrycznie (A4 itp.): wybierz plik w folderze other.

Uwaga:

Kliknij dwukrotnie plik pakietu odpowiedni dla uywanej aplikacji i wersji systemu operacyjnego.

bizhub_4700PSeries_103104.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.3/10.4)

bizhub_4700PSeries_105.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.5)

bizhub_4700PSeries_106.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.6/10.7/10.8)

4. Dodaj drukark.

a. (w przypadku Mac OS X w wersji v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)

Menu Apple > Preferencje systemowe (System Preferences) > Drukarka i faks (Print & Fax) > +

(w przypadku Mac OS X w wersji v10.7/v10.8)

Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukarka i skaner > +

b. Wybierz drukark.

c. Kliknij przycisk Dodaj (Add).

Informacje dla uytkownikw sytemu operacyjnego Linux

Dodawanie drukarki za pomoc funkcji konfiguracji drukarki

1. Podcz drukark do komputera lub do sieci.

2. W dysk CD Printer Driver and Documentations do napdu CD/DVD komputera.

3. W menu System wybierz opcj Administracja > Drukowanie.

4. Kliknij pozycj Nowa drukarka.

5. Wprowad wartoci Nazwa drukarki, Opis i Pooenie > Do przodu.

Podrcznik uytkownika

- 28 -

6. W lewej czci okna dialogowego wybierz port, do ktrego podczona jest instalowana drukarka.

7. Kliknij przycisk Do przodu.

8. Wybierz opcj Dostarcz plik PPD.

9. Kliknij ikon folderu.

10. Wybierz plik PPD.

11. Kliknij pozycje Otwrz > Do przodu > Zastosuj.

Dodawanie drukarki w witrynie internetowej CUPS Administration

1. Podcz drukark do komputera lub do sieci.

2. Uruchom przegldark internetow.

3. Wprowad adres URL http://localhost:631.

4. Kliknij przycisk Add Printer.

5. Wprowad wartoci Nazwa, Pooenie i Opis > Continue.

6. Wybierz port urzdzenia z listy Urzdzenie > Continue.

7. W przypadku poczenia USB przejd do kroku 9. Wprowad URI urzdzenia w nastpujcym formacie: socket://:port"

8. Kliknij przycisk Continue.

9. Wybierz opcje KONICA MINOLTA > Continue.

10. Wybierz opcje KONICA MINOLTA bizhub 4700PSeries PPD (xx) > Add Printer.

11. Wprowad nazw uytkownika i haso w celu uywania uprawnie administratora > OK.

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej

Uwagi:

Upewnij si, e w drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, ktra dziaa prawidowo.

Upewnij si, e punkt dostpu (router bezprzewodowy) jest wczony i dziaa prawidowo.

Przed rozpoczciem konfiguracji drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej naley zna nastpujce informacje:

SSID identyfikator SSID jest rwnie okrelany jako nazwa sieciowa. Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy) trybem moe by infrastruktura lub ad hoc. Kana (dla sieci ad hoc) dla sieci w trybie infrastruktury domylnie kana jest ustawiany

automatycznie. Niektre sieci ad hoc wymagaj rwnie ustawienia automatycznego. Jeli nie wiadomo, ktry kana wybra, naley skontaktowa si z administratorem systemu.

Podrcznik uytkownika

- 29 -

Metoda zabezpiecze istniej trzy podstawowe opcje dla metody zabezpiecze:

- Klucz WEP

Jeli sie uywa wicej ni jednego klucza WEP, wprowad w udostpnionych obszarach do czterech kluczy. Wybierz klucz aktualnie uywany w sieci za pomoc opcji Domylny klucz transmisji WEP.

lub

- Klucz wstpny lub haso WPA/WPA2

Zabezpieczenia WPA obejmuj szyfrowanie jako dodatkow warstw zabezpiecze. Moliwe jest szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi by tego samego typu, w przeciwnym razie drukarka nie bdzie moga komunikowa si w sieci.

- 802.1XRADIUS

Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X wymagane mog by nastpujce informacje:

Typ uwierzytelniania

Wewntrzny typ uwierzytelniania

Nazwa i haso uytkownika 802.1X

Certyfikaty

- Brak zabezpiecze

Jeli sie bezprzewodowa nie korzysta z adnego typu zabezpiecze, nie bd wywietlane adne informacje o zabezpieczeniach.

Uwaga: Nie zaleca si korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.

Uwagi:

- Jeli identyfikator SSID sieci, z ktr poczony jest komputer, nie jest znany, uruchom narzdzie do obsugi bezprzewodowej karty sieciowej komputera i wyszukaj nazw sieci. Jeli nie mona znale identyfikatora SSID lub informacji dotyczcych zabezpiecze w danej sieci, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z punktem dostpu lub skontaktuj si z administratorem systemu.

- Klucz wstpny/haso WPA/WPA2 dla danej sieci bezprzewodowej mona znale w dokumentacji dostarczonej z punktem dostpu bezprzewodowego lub na stronie sieci Web powizanej z punktem dostpu albo uzyska od administratora systemu.

Podczanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy uyciu konfiguracji Wi-Fi Protected Setup

Przed podczeniem drukarki do sieci bezprzewodowej, upewnij si, e spenione s nastpujce warunki:

Punkt dostpu (router bezprzewodowy) jest zatwierdzony do pracy z funkcj Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub jest z ni zgodny. Wicej informacji mona znale w dokumentacji dostarczonej z punktem dostpu.

Karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w drukarce i dziaa prawidowo. Wicej informacji zawiera instrukcja dostarczona z kart sieci bezprzewodowej.

Podrcznik uytkownika

- 30 -

Korzystanie z metody konfiguracji Push Button (PBC)

1. W zalenoci od modelu drukarki przejd do jednej z nastpujcych opcji:

- >Ustawienia > >Sieci/Porty > >Sie [x] > >Konfiguracja sieci [x] >

>Bezprzewodowy > >Wi-Fi Protected Setup > >Metoda z przyciskiem >

2. Postpuj wedug instrukcji widocznych na wywietlaczu drukarki.

Korzystanie z metody osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)

1. W zalenoci od modelu drukarki przejd do jednej z nastpujcych opcji:

- >Ustawienia > >Sieci/Porty > >Sie [x] > >Konfiguracja sieci [x] >

>Bezprzewodowy > >Wi-Fi Protected Setup > >Metoda kodu PIN >

2. Skopiuj omiocyfrowy kod PIN funkcji WPS.

3. Uruchom przegldark sieci Web, a nastpnie wprowad adres IP punktu dostpu w polu adresu.

Uwagi:

- Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uzyskiwania dostpu do serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

4. Otwrz ustawienia funkcji WPS. Wicej informacji mona znale w dokumentacji dostarczonej z punktem dostpu.

5. Wprowad omiocyfrowy kod PIN, a nastpnie zapisz ustawienie.

Podczanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy uyciu wbudowanego serwera WWW

Zanim rozpoczniesz, upewnij si e:

Drukarka jest tymczasowo podczona do sieci Ethernet.

W drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, ktra dziaa prawidowo. Wicej informacji na ten temat mona znale w instrukcji dostarczonej z bezprzewodow kart sieciow.

1. Uruchom przegldark sieci Web, a nastpnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wywietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie / porty). Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uywania serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

2. Kliknij opcje Ustawienia >Sie/Porty >Sie bezprzewodowa.

Podrcznik uytkownika

- 31 -

3. Zmodyfikuj ustawienia, tak aby dopasowa je do ustawie punktu dostpu (router bezprzewodowy).

Uwaga: Upewnij si, e wprowadzony identyfikator SSID jest prawidowy.

4. Kliknij opcj Submit (Wylij).

5. Wycz drukark, a nastpnie odcz od niej kabel Ethernet. Odczekaj przynajmniej pi sekund, a nastpnie wcz j ponownie.

6. Aby sprawdzi, czy drukarka jest podczona do sieci, wydrukuj stron z informacjami o konfiguracji sieci. Nastpnie w sekcji Karta sieciowa [x] sprawd, czy karta ma stan Poczona.

Wicej informacji mona znale w sekcji Weryfikacja konfiguracji drukarki w Podrczniku uytkownika.

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Gdy wszystkie opcjonalne elementy sprztowe i programowe zostan zainstalowane, a drukarka wczona, naley sprawdzi, czy drukarka jest poprawnie skonfigurowana. W tym celu naley wydrukowa nastpujce pozycje:

Strona ustawie menu umoliwia zweryfikowanie poprawnoci instalacji wszystkich elementw opcjonalnych drukarki. Lista zainstalowanych elementw opcjonalnych jest wywietlana w dolnej czci strony. Jeli zainstalowany element opcjonalny nie znajduje si na licie, nie zosta on poprawnie zainstalowany. Naley odinstalowa ten element opcjonalny i zainstalowa go ponownie. Wicej informacji zawiera Drukowanie strony ustawie menu.

Strona konfiguracji sieci jeli drukarka jest drukark w sieci Ethernet lub bezprzewodow i jest podczona do sieci, mona na niej wydrukowa stron z informacjami na temat konfiguracji sieci, aby sprawdzi prawidowo poczenia sieciowego. Na stronie tej znajduj si rwnie istotne informacje uatwiajce konfigurowanie drukarki do drukowania za porednictwem sieci. Wicej informacji zawiera Drukowanie strony konfiguracji sieci.

Podrcznik uytkownika

- 32 -

4Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P Informacje na temat drukarki

Wyposaenie drukarki

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Aby zmniejszy ryzyko niestabilnoci sprztu, kady zasobnik naley adowa oddzielnie. Dopki nie bd potrzebne, wszystkie pozostae zasobniki powinny by zamknite.

bizhub 4000P

1 Panel operacyjny drukarki

2 Ogranicznik papieru

3 Odbiornik standardowy

4 Przycisk zwalniajcy przednie drzwiczki

5 Drzwiczki dostpu do pyty sterowania

6 Podajnik do wielu zastosowa na 100 arkuszy

7 Standardowy zasobnik na 250 arkuszy

8 Opcjonalna szuflada na 250- lub 550-arkuszy

9 Przednie drzwiczki

Podrcznik uytkownika

- 33 -

bizhub 4700P

1 Panel operacyjny drukarki

2 Ogranicznik papieru

3 Odbiornik standardowy

4 Przycisk zwalniajcy przednie drzwiczki

5 Drzwiczki dostpu do pyty sterowania

6 Podajnik do wielu zastosowa na 100 arkuszy

7 Standardowy zasobnik na 550 arkuszy

8 Opcjonalna szuflada na 250- lub 550-arkuszy

9 Przednie drzwiczki

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

Podrcznik uytkownika

- 34 -

Uyj Dziaanie

1 Wywietlacz Wywietlanie stanu drukarki i jej komunikatw.

Konfigurowanie i obsuga drukarki.

2 Strzaka w lewo Przewijanie w lewo.

3 Przycisk wyboru Wybieranie opcji menu.

Zapisanie ustawie.

4 Przycisk strzaki w gr Przewijanie w gr.

5 Strzaka w prawo Przewijanie w prawo.

6 Klawiatura Suy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.

7 Przycisk Czuwanie Powoduje wczenie trybu czuwania lub hibernacji.

Nastpujce czynnoci powoduj wyjcie drukarki z trybu czuwania:

Nacinicie i przytrzymanie przycisku Czuwanie lub ponowne uruchomienie przy uyciu gwnego wcznika zasilania powoduje wyjcie drukarki z trybu hibernacji.

Nacinicie dowolnego przycisku sprztowego

Otwieranie tacy lub przednich drzwiczek

Wysanie zadania drukowania z komputera.

Wykonywanie operacji zerowania po wczeniu zasilania za pomoc gwnego wcznika zasilania

Podczanie urzdzenia do portu USB

8 Port USB Umoliwia podczenie napdu flash do drukarki.

Uwagi:

Napdy flash obsuguje tylko port USB znajdujcy si z przodu urzdzenia.

Dotyczy tylko modelu bizhub 4700P

9 Przycisk Stop lub Anuluj Zatrzymanie dziaania drukarki.

10 Przycisk wstecz Powrt do poprzedniego ekranu.

11 Przycisk strzaki w d Przewijanie w d.

12 Przycisk Strona gwna Przejcie do ekranu gwnego.

13 Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.

Podrcznik uytkownika

- 35 -

Opis kolorw kontrolki oraz przycisku czuwania

Kolory kontrolki i przycisku czuwania na panelu sterowania drukarki informuj o okrelonym stanie drukarki.

Kolor kontrolki i odpowiadajcy mu stan drukarki

Kontrolka Stan drukarki

Wyczona Drukarka jest wyczona lub znajduje si w trybie hibernacji.

Migajce zielone wiato Drukarka si nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Cige zielone wiato Drukarka jest wczona, ale bezczynna.

Migajce czerwone wiato Drukarka wymaga interwencji uytkownika.

Kolor przycisku czuwania i odpowiadajcy mu stan drukarki

Kontrolka przycisku czuwania Stan drukarki

Wyczona Drukarka jest bezczynna lub jest w stanie gotowoci.

Cige bursztynowe wiato Drukarka jest w trybie czuwania.

Migajcy kolor bursztynowy Drukarka jest wyprowadzana z lub wprowadzana do stanu hibernacji.

Migajce bursztynowe wiato wcza si na 0,1 sekundy i cakowicie wycza na 1,9 sekundy.

Drukarka znajduje si w trybie hibernacji.

Podrcznik uytkownika

- 36 -

Podczanie kabli

Podcz drukark do komputera za pomoc kabla USB albo do sieci za pomoc kabla Ethernet.

Naley dopasowa do siebie nastpujce elementy:

Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.

Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Podczas drukowania nie naley dotyka kabla USB, adnej karty sieciowej ani czci drukarki pokazanych na rysunku. Dane mog zosta utracone lub drukarka moe dziaa nieprawidowo.

Uyj Dziaanie

1 Port USB Podczenie opcjonalnej bezprzewodowej karty sieciowej.

2 Port USB drukarki Podczenie drukarki do komputera.

3 Ethernet, port Podczenie drukarki do sieci Ethernet.

4 Przycisk zasilania Wczanie i wyczanie drukarki.

5 Gniazdo przewodu zasilajcego drukarki Podczanie drukarki do gniazda elektrycznego.

6 Gniazdo zabezpieczenia Mocowanie blokady, ktra unieruchomi drukark w danym miejscu.

Podrcznik uytkownika

- 37 -

Uzyskiwanie dostpu do pyty sterowania

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM: W przypadku uzyskiwania dostpu do pyty kontrolera bd instalowania opcjonalnego sprztu lub urzdze pamici masowej po zainstalowaniu samej drukarki a przed przystpieniem do dalszych czynnoci naley wyczy drukark i wyj wtyk przewodu zasilajcego z gniazda elektrycznego. Jeli do drukarki podczone s inne urzdzenia, naley je take wyczy i rozczy kable czce je z drukark.

1. Otwrz drzwiczki dostpu do pyty sterowania.

2. Na podstawie poniszej ilustracji odszukaj odpowiednie zcze.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Elektroniczne elementy pyty sterowania mog by atwo zniszczone przez elektryczno statyczn. Przed dotkniciem elektronicznych elementw pyty sterowania lub zczy dotknij metalowej powierzchni drukarki.

Podrcznik uytkownika

- 38 -

1 Zcze karty pamici

2 Zcze karty opcjonalnej

adowanie papieru i nonikw specjalnych Wybr i sposb podawania papieru i nonikw specjalnych mog mie wpyw na dokadno wydruku dokumentw. Wicej informacji mona znale w sekcjach Zapobieganie zaciciom i Przechowywanie papieru.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

1. Przy uyciu panelu sterowania drukarki przejd do opcji:

>Ustawienia > >Menu papieru > >Rozmiar/typ papieru >

2. Naciskaj przyciski strzaek w gr lub w d, aby wybra zasobnik lub podajnik, a nastpnie nacinij

przycisk .

3. Naciskaj przyciski strzaek w gr lub w d, aby wybra rozmiar papieru, a nastpnie nacinij

przycisk .

4. Naciskaj przyciski strzaek w gr lub w d, aby wybra typ papieru, a nastpnie nacinij przycisk

, aby zmieni ustawienia.

Konfigurowanie ustawie uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez uytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umoliwia drukowanie na papierze o rozmiarze, ktry nie jest dostpny w menu drukarki.

Uwagi:

Najmniejszy uniwersalny rozmiar papieru to 76,2 x 127 mm (3 x 5 cali) i jest on obsugiwany wycznie przez podajnik uniwersalny.

Najwikszy uniwersalny rozmiar papieru to 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) i jest on obsugiwany przez wszystkie rda papieru.

1. Przy uyciu panelu sterowania drukarki przejd do opcji:

>Ustawienia > >Menu papieru > >Konfiguracja uniwersalna > >Jednostki

miary > > wybierz jednostk miary >

2. Wybierz opcj Szeroko w pionie lub Wysoko w pionie, a nastpnie nacinij przycisk .

3. Uyj przyciskw strzaek w prawo lub w lewo, aby zmieni ustawienie, a nastpnie nacinij przycisk

.

Podrcznik uytkownika

- 39 -

Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru

W standardowym odbiorniku moe znajdowa si do 150 (dotyczy modelu bizhub 4000P) lub 250 (dotyczy modelu bizhub 4700P) arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m. Wydruki ukadane s w nim stron zadrukowan w d. Standardowy odbiornik jest wyposaony w ogranicznik papieru uniemoliwiajcy wysuwanie si papieru z przodu odbiornika w miar jego zbierania si.

W celu otwarcia ogranicznika papieru wycignij go tak, aby rozoy si do przodu.

Uwaga: Zamknij ogranicznik papieru, gdy drukarka ma zosta przeniesiona w inne miejsce.

Podrcznik uytkownika

- 40 -

bizhub 4000P adowanie zasobnikw

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Aby zmniejszy ryzyko niestabilnoci sprztu, kady zasobnik naley adowa oddzielnie. Dopki nie bd potrzebne, wszystkie pozostae zasobniki powinny by zamknite.

1. Wycignij cakowicie zasobnik.

Uwaga: Nie naley wyjmowa zasobnikw w trakcie drukowania zadania ani gdy na wywietlaczu drukarki widoczny jest komunikat Zajta. Moe to spowodowa zacicie nonika.

2. cinij wystp prowadnicy szerokoci i przesu j w pooenie zgodne z rozmiarem adowanego papieru.

Podrcznik uytkownika

- 41 -

3. Odblokuj prowadnic dugoci. cinij wystp prowadnicy dugoci i przesu j w pooenie zgodne z rozmiarem adowanego papieru.

Uwagi:

- W przypadku niektrych rozmiarw papieru, np. Letter, Legal i A4, cinij wystp prowadnicy dugoci i przesu j do tyu w celu dostosowania jej do dugoci papieru.

- Przy adowaniu papieru o rozmiarze Legal prowadnica dugoci jest wysunita poza podstaw, co naraa papier na dziaanie kurzu. W celu ochrony papieru mona naby oddzielnie oson przed kurzem.

- W przypadku adowania papieru o rozmiarze A6 do standardowego zasobnika cinij prowadnic dugoci i przesu j w kierunku rodka zasobnika w pooenie zgodne z rozmiarem A6.

- Ustaw prowadnice dugoci i szerokoci zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajc ze znacznikw rozmiaru papieru umieszczonych na dnie tacy.

Podrcznik uytkownika

- 42 -

4. Zegnij arkusze w jedn i w drug stron, aby je rozdzieli, a nastpnie przekartkuj stos. Nie skadaj ani nie marszcz papieru. Wyrwnaj krawdzie stosu, opierajc go na paskiej powierzchni.

5. Zaaduj stos papieru.

Uwaga: Upewnij si, e papier nie wykracza poza wskanik maksymalnego wypenienia znajdujcy si z boku prowadnicy szerokoci.

Uwagi:

- W przypadku stosowania papieru makulaturowego lub z nadrukiem zaaduj go stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w d.

- Zaaduj papier perforowany w taki sposb, aby otwory na grnej krawdzi arkusza byy skierowane w stron przodu tacy.

Podrcznik uytkownika

- 43 -

- Zaaduj papier firmowy stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w d, grn krawdzi arkusza w kierunku przodu tacy. W przypadku wydrukw dwustronnych zaaduj papier firmowy stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w gr, doln krawdzi arkusza w kierunku przodu tacy.

6. W zasobnik.

7. Za pomoc wbudowanego serwera WWW lub komputera w menu papieru ustaw rozmiar i typ papieru pasujcy do papieru zaadowanego do zasobnika.

Uwagi:

- Jeli drukarka nie jest podczona do sieci, w zalenoci od systemu operacyjnego uzyskaj dostp do menu papieru przy uyciu narzdzia do konfiguracji drukarki lokalnej lub narzdzia Printer Settings.

- Ustaw prawidowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zaciciom i problemom z jakoci wydruku.

Podrcznik uytkownika

- 44 -

bizhub 4700P adowanie zasobnikw

UWAGA NIEBEZPIECZESTWO USZKODZENIA CIAA: Aby zmniejszy ryzyko niestabilnoci sprztu, kady zasobnik naley adowa oddzielnie. Dopki nie bd potrzebne, wszystkie pozostae zasobniki powinny by zamknite.

1. Wycignij cakowicie zasobnik.

Uwaga: Nie naley wyjmowa zasobnikw w trakcie drukowania zadania ani gdy na wywietlaczu drukarki widoczny jest komunikat Zajta. Moe to spowodowa zacicie nonika.

2. cinij wystp prowadnicy szerokoci i przesu j w pooenie zgodne z rozmiarem adowanego papieru.

Podrcznik uytkownika

- 45 -

3. Odblokuj prowadnic dugoci. cinij wystp prowadnicy dugoci i przesu j w pooenie zgodne z rozmiarem adowanego papieru.

Uwagi:

- W przypadku niektrych rozmiarw papieru, np. Letter, Legal i A4, cinij wystp prowadnicy dugoci i przesu j do tyu w celu dostosowania jej do dugoci papieru.

- Przy adowaniu papieru o rozmiarze Legal prowadnica dugoci jest wysunita poza podstaw, co naraa papier na dziaanie kurzu. W celu ochrony papieru mona naby oddzielnie oson przed kurzem.

- W przypadku adowania do standardowej tacy papieru o rozmiarze A6 cinij wystp prowadnicy dugoci i przesu j w kierunku rodka tacy w pooenie zgodne z rozmiarem A6.

- Ustaw prowadnice dugoci i szerokoci zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajc ze znacznikw rozmiaru papieru umieszczonych na dnie tacy.

Podrcznik uytkownika

- 46 -

4. Zegnij arkusze w jedn i w drug stron, aby je rozdzieli, a nastpnie przekartkuj stos. Nie skadaj ani nie marszcz papieru. Wyrwnaj krawdzie stosu, opierajc go na paskiej powierzchni.

5. Zaaduj stos papieru.

Podrcznik uytkownika

- 47 -

Uwagi:

- W przypadku stosowania papieru makulaturowego lub z nadrukiem zaaduj go stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w d.

- Zaaduj papier perforowany w taki sposb, aby otwory na grnej krawdzi arkusza byy skierowane w stron przodu tacy.

- Zaaduj papier firmowy stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w d, grn krawdzi arkusza w kierunku przodu tacy. W przypadku wydrukw dwustronnych zaaduj papier firmowy stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w gr, doln krawdzi arkusza w kierunku przodu tacy.

- Upewnij si, e stos papieru nie wykracza poza wskanik maksymalnego wypenienia papierem z boku prowadnicy szerokoci.

Podrcznik uytkownika

- 48 -

6. W zasobnik.

7. W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajcy papierowi zaadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zaciciom i problemom z jakoci wydruku.

adowanie nonikw do podajnika uniwersalnego

Podajnika do wielu zastosowa mona uywa do drukowania na papierze o rnym rozmiarze i rnego typu albo na nonikach specjalnych, takich jak karty, folie, etykiety papierowe i koperty. Mona go tez uywa do zada wydrukowania jednej strony na papierze firmowym.

1. Otwrz podajnik uniwersalny.

Podrcznik uytkownika

- 49 -

a. Pocignij przeduenie podajnika uniwersalnego.

b. Delikatnie pocignij przeduenie, aby cakowicie wysun i otworzy podajnik do wielu zastosowa.

2. cinij wystp na lewej prowadnicy szerokoci, a nastpnie przesu prowadnice dla adowanego papieru.

Podrcznik uytkownika

- 50 -

3. Przygotuj do zaadowania papier lub noniki specjalne.

- Zegnij arkusze papieru w jedn i w drug stron, aby je rozdzieli, a nastpnie przekartkuj stos. Nie skadaj ani nie marszcz papieru. Wyrwnaj krawdzie stosu, opierajc go na paskiej powierzchni.

- Folie trzymaj za krawdzie. Wygnij stos folii w jedn i w drug stron, aby rozdzieli arkusze, a nastpnie przekartkuj go. Wyrwnaj krawdzie stosu, opierajc go na paskiej powierzchni.

Uwaga: Naley unika dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Naley uwaa, eby jej nie porysowa.

- Przed zaadowaniem zegnij stos kopert w jedn i w drug stron, aby je rozdzieli, a nastpnie przekartkuj je. Wyrwnaj krawdzie stosu, opierajc go na paskiej powierzchni.

Podrcznik uytkownika

- 51 -

4. Zaaduj papier lub nonik specjalny.

Uwaga: Wysoko papieru lub nonikw specjalnych nie moe wykracza poza wskanik maksymalnego wypenienia papierem znajdujcy si na prowadnicach papieru. Umieszczenie zbyt duej liczby arkuszy moe spowodowa zacicia papieru.

- Papier, karty i folie aduj stron do drukowania skierowan w gr i grn krawdzi w kierunku drukarki. Aby uzyska wicej informacji na temat adowania folii, zapoznaj si z instrukcjami na ich opakowaniu.

- Papier firmowy naley adowa stron do druku skierowan w gr, najpierw wkadajc do drukarki grn krawd. W przypadku wydrukw dwustronnych zaaduj papier firmowy stron przeznaczon do zadrukowania skierowan w d, doln krawdzi do przodu.

Podrcznik uytkownika

- 52 -

- Koperty naley adowa stron ze skrzydekiem skierowan w d i na lewo.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Nie naley uywa kopert ze znaczkami, wycieanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydekami. Koperty tego typu mog powanie uszkodzi drukark.

5. Na panelu sterowania drukarki w menu Papier ustaw rozmiar i typ papieru pasujcy do papieru lub nonika specjalnego zaadowanego do podajnika do wielu zastosowa.

czenie i rozczanie zasobnikw

czenie i rozczanie zasobnikw

1. Uruchom przegldark sieci Web, a nastpnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wywietl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki w sekcji TCP/IP menu Sie/Porty. Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uywania serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

2. Kliknij opcj Ustawienia >Menu Papier.

3. Zmie rozmiar i typ papieru dla czonych zasobnikw.

- Aby poczy zasobniki, upewnij si, e ich ustawienia rozmiaru i typu papieru s ze sob zgodne.

- Aby rozczy zasobniki, upewnij si, e ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru s ze sob niezgodne.

4. Kliknij opcj Submit (Wylij).

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru mona rwnie zmieni przy uyciu panelu sterowania drukarki. Wicej informacji mona znale w sekcji Ustawianie rozmiaru i typu papieru.

Ostrzeenie istnieje moliwo uszkodzenia: Papier zaadowany w zasobniku powinien odpowiada nazwie typu papieru okrelonego w drukarce. W zalenoci od okrelonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. Nieprawidowa konfiguracja ustawie moe doprowadzi do problemw zwizanych z drukowaniem.

Podrcznik uytkownika

- 53 -

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1. Uruchom przegldark sieci Web, a nastpnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wywietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie / porty). Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uywania serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

2. Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.

3. Wybierz niestandardow nazw i wpisz now nazw niestandardowego typu papieru.

4. Kliknij opcj Submit (Wylij).

5. Kliknij Typy niestandardowe, a nastpnie sprawd, czy typ papieru jest prawidowo powizany z nazw niestandardow.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1. Przy uyciu panelu sterowania drukarki przejd do opcji:

>Ustawienia > >Menu papieru > >Nazwy niestandardowe

2. Wybierz niestandardow nazw i wpisz now nazw niestandardowego typu papieru.

3. Nacinij przycisk .

4. Nacinij Typy niestandardowe, a nastpnie sprawd, czy typ papieru jest prawidowo powizany z nazw niestandardow.

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1. Uruchom przegldark sieci Web, a nastpnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wywietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie / porty). Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uywania serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

2. Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.

3. Wybierz nazw niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domylnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez uytkownika jest typ Zwyky papier.

Podrcznik uytkownika

- 54 -

4. Kliknij opcj Submit (Wylij).

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1. Przy uyciu panelu sterowania drukarki przejd do opcji:

>Ustawienia > >Menu papieru > >Typy niestandardowe

2. Wybierz nazw niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domylnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez uytkownika jest typ Zwyky papier.

3. Nacinij przycisk .

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu

1. Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadajce papierowi zaadowanemu do zasobnika.

2. Wysyanie zadania drukowania:

W systemie Windows

a. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

b. Kliknij opcje Waciwoci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.

c. W razie koniecznoci dostosuj ustawienia.

d. Kliknij przyciski OK >Drukuj.

Uytkownicy komputerw Macintosh

a. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:

1. Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.

2. Wybierz rozmiar papieru lub utwrz rozmiar niestandardowy zgodny z zaadowanym papierem.

3. Kliknij przycisk OK.

b. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:

1. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

W razie koniecznoci kliknij trjkt ujawniania, aby zobaczy wicej opcji.

Podrcznik uytkownika

- 55 -

2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podrcznych.

Uwaga: Aby drukowa na papierze okrelonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by odpowiaday zaadowanemu papierowi, lub wybierz waciwy zasobnik bd podajnik.

3. Kliknij przycisk Drukuj.

Regulowanie intensywnoci tonera

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1. Otwrz przegldark sieci Web, a nastpnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wywietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie / porty). Adres IP ma posta czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykad 123.123.123.123.

- W przypadku uywania serwera proxy wycz go tymczasowo, aby prawidowo zaadowa stron sieci Web.

2. Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakoci >Intensywno toneru.

3. Dostosuj intensywno tonera, a nastpnie kliknij przycisk Wylij.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1. Przy uyciu panelu sterowania drukarki przejd do opcji:

>Ustawienia > >Ustawienia drukowania > >Menu jakoci > >Intensywno toneru

2. Dostosuj intensywno tonera, a nastpnie nacinij przycisk .

Drukowanie z napdu flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P)

Drukowanie z napdu flash

Uwagi:

Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki p