of 88 /88
FERMACELL montažni zidovi Planiranje i obrada

Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

Embed Size (px)

Text of Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna...

Page 1: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

FERMACELL montažni zidovi

Planiranjei obrada

Page 2: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

2

Uvod, FERMACELL – na jednom mjestu ............. 31. FERMACELL Gipsvlaknaste ploče ....41.1 Značajke ploča, karakteristični podaci ...41.2 Kontrola kakvoće, građevinska biologija ............................ 51.3 Ispitna uvjerenja i certifikati,

stručne potvrde ......................................51.4 Program isporuke i dodatna oprema .....6

2. Skladištenje ploča i transport, Alati i obrada ..................................... 12

2.1 Skladištenje ploča i transport ..............122.2 Alati .................................................... 122.3 Rezanje ploča ....................................132.4 Vijci, klamice ............. ..........................142.5 Ljepilo za spojeve ...............................162.6 Masa za gletanje spojeva ...................192.7 Suhomontažni rub TB .........................212.8 Vodoravni spojevi ............................... 23

3. Nenosivi unutarnji pregradni zidovi prema normi DIN 4103 ........... 24

3.1 Pojmovi ..................................................243.2 Područja ugrađivanja ..........................243.3 Zahtjevi ...............................................243.4 Završni certifikat .................................. 243.5 Dimenzioniranje ..................................253.6 Maksimalne visine zidova ................... 25

4. Gradilište, tijek odvijanja montaže ...274.1 Opći uvjeti obrade ...............................27

4.2 Mjerenje i obilježavanje ...................... 274.3 Učvršćenje priključnih profila ...............284.4 Montaža CW-nosivih profila.. .............. 294.5 Ugradnja drvenih nosača.................... 304.6 Ugradnja električne instalacije .............304.7 Ugradnja sanitarnih instalacija ............ 31

4.8 Mjere zvučne zaštite kod provodnica vodova kroz montažne zidove ............31

4.9 Ugrađivanje izolacijskog materijala ............................................324.10 Oblaganje konstrukcije ....................... 32

5. Obrada površina ............................... 345.1 Priprema podloge ............................... 345.2 Uvjeti na gradilištu .............................. 345.3 Premazi .............................................. 345.4 Tapete.................................................345.5 Tanka žbuka ........................................345.6 Zidne pločice/Keramičke pločice .........345.7 Brtvljenje ............................................ 355.8 Poravnavanje površina........................365.9 Kvaliteta površine ............................... 38

6. Potvrda/Ispitivanja i FERMACELL posebnih konstrukcija ......................42

6.1 Konstrukcijska ispitivanja i norme .......426.2 Pregradni zidovi u kino dvoranama ....426.3 Zaštitni zidovi od zračenja ..................446.4 Daljnje posebne konstrukcije ............. 456.5 Obloge čeličnih nosača i čeličnih

stupova s FERMACELL gipsvlaknastim pločama ..................... 46

6.6 Obloga drvenih greda i drvenih potpornji s FERMACELL gipsvlaknastim pločama ...................... 47

6.7 Obloge čeličnih stupova sFERMACELL Powerpanel HD ........... 47

7. FERMACELL zidne konstrukcijesa čeličnom podkonstrukcijom ........48

7.1 Jednostruka konstrukcija, jednoslojno obložena ...........................48

7.2 Jednostruka konstrukcija, 2 ili 3 slojna obloga ...................................... 48

7.3 Dvostruka konstrukcija, jednoslojno obložena...........................49

7.4 Dvostruka konstrukcija, obložena u više slojeva .......................50

7.5 Montažni zidovi sa konstrukcijom za zvučnu izolaciju ...................................50

7.6 Instalacijski zidovi................................507.7 Zidne obloge ....................................... 517.8 Zidne obloge .......................................517.9 Obloge šahta ...................................... 527.10 Požarni zidovi ......................................527.11 Oblikovanje s FERMACELL ................53

8. FERMACELL zidne konstrukcijes drvenom konstrukcijom .................54

8.1 Jednostruki zidovi, jednoslojno obloženi .............................................. 54

8.2 Jednostruki zidovi, obloženi u višeslojeva .................................................54

8.3 Jednostruki stojeći zidovis poprečnimletvama, obloženi u više slojeva .........54

8.4 Dvostruki stojeći zid, obložen u više slojeva ..........................................54

8.5 Jednostruki stojeći zid sa čeličnom/drvenom konstrukcijom........................55

9. Spojevi, dilatacije ..............................569.1 Odvojeni zidni i stropni spojevi ........... 569.2 Klizni stropni spojevi ...........................589.3 Priključci kliznog zida i fasade ............59 9.4 Reducirani spojevi (suženi zidni

i fasadni spojevi) .................................609.5 Podni spojevi, sokl ..............................619.6 Kutni i T-spojevi ..................................639.7 Dilatacije .............................................64

10. Vrata, staklena polja ........................ 6610.1 Ugrađivanje vrata, otvori u zidu ..........6610.2 Shema ugrađivanja okvira ..................6710.3 Shema ugrađivanja staklenih polja .....6910.4 Shema oblaganja, otvori vrata

i staklenih polja ...................................70

11. Spušteni stropovi i stropne obloge s FERMACELL GF pločama .............. 72

11.1 Osni razmaci konstrukcije ....................7211.2 Spušteni stropovi s FERMACELL

pločama ..............................................7211.3 Razmaci ovjesa, presjeci profila i letvica

od stropnih obloga i ovješenihstropnih ploča ..................................... 73

11.4 Sredstva za učvršćivanje i njihov razmak ................................... 74

11.5 Odvojeni stropni spojevi ..................... 7511.6 Zidni vidljivi spoj ................................. 7611.7 Diltacije .............................................. 76

12. Učvršćenje tereta na FERMACELL montažnim zidovima i stropnimoblogama ............................................77

12.1 Laka pojedinačna opterećenja ovješena na zidu ................................ 77

12.2 Lakša i srednje teška konzolna opterećenja .........................................78

12.3 Učvršćenje tereta na stropneobloge .................................................79

12.4 Ugrađivanje sanitarnihnosivih stalaka ................................... 80

13. Protupožarna zaštita s FERMACELL ....82

13.1 Ciljevi zaštite .......................................8213.2 Klase građevnih materijala.................. 8213.3 Građevinski dio i konstrukcije............. 8313.4 Klasa vatrootpornosti ......................... 8313.5 Klasifikacija sastavnica....................... 8413.6 Klasifikacija protupožarne

zaštite stropova................................... 85 13.7 Spojevi lakih pregradnih zidova

na spuštenom stropom .......................86

14. Info .................................................... 87

Sadržaj

Page 3: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

3

FERMACELL – na jednom mjestu

Uvod

Ove upute za pregradne ne nosive FERMACELL montažne zidove predviđene se za montere, i vrijedi zajedno s odgovarajućim građevno-tehničkim informacijama i drugom FERMACELL dokumentacijom. U svezi toga valja obratiti pozornost na dopunske ispitne certifikate o FERMACELL konstrukcijama. Ako se na pregradne zidove postavljaju posebni građevno fizikalni zahtjevi (zaštita od buke, protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena u pojedinim ispitnim certifikatima.

Ove upute za montažu, sadrže tehničke i iskustvene primjere iz prakse i odgovaraju najnovijem stanju FERMACELL tehnologije. Djelatnici trebaju postupati u načelu prema najnovijim uputama. Kod povratnih upita ili u slučajevima nedoumica, na raspolaganju vam stoje savjetnici odjela tehničke primjene.

Jednako vrijedi za upute kod obrade i izvedbe radova oko drvene gradnje i/ili pregradnih stijenki posebnih konstrukcija i specifičnih detalja, koji u ovom poglavlju nisu obrađeni.

Detalji i crteži su djelomično shematski prikazani, a tiču se pojedinih dimenzija i tekstova.

Pojedine sekcije u ovom poglavlju FERMACELL obrade u načelu ne vrijede općenito u istom opsegu za sve FERMACELL zidne građevne dijelove, kao npr. ne nosive ili nosive zidove, obloge i vatrozaštitu. Tako u pravilu u obzir ne dolaze stalci za vrata i staklena polja ili sanitarni stalci kod vatrozidova.

Za dobru klimu u prostoru

Statički provedivo

FERMACELL se sastoji od gipsanih i papirnatih vlakana, bez dodatnih vezivnih sredstava. Biološki-građevno prihvatljivo.

Ekstremnostabilno

Lako za obradu

Potpuno ojačano vlaknima: Jednolika struktura ploča čini FERMACELL postojanim i otpornim na mehanička opterećenja.

Za dimenzioniranje drvenih građevnih dijelovaprema normi DIN 1052 tj. EN 1995-1-1.

FERMACELL vlaknaste gipsane ploče možete rezati, lomiti, piliti, blanjati, bušiti, glodati, brusiti.

FERMACELL možeteučvrstiti na konstruk-cije s vijcima ili klamicama.

Izvanredno opteretivo

Jednostavno postavljanje

Protupožarna ploča

Ekonomične ljepive razdjelnice

Prikladno za vlažni prostor, regulira vlagu

Besprijekorno fugiranje

Za profesionalceZvučna izolacija

FERMACELLLjepilo za spojve lijepi i istodobno zatvara spojve. I kod poprečnih spojeva moguće je postići čvrstoću cijelih ploča bez podlaganja.

Sa FERMACELL masom za gletanje spojeva. Bez specijalnih alata.

FERMACELL suho montažni rub TB: 2/3 glet mase se zatvara u jednom radnom postupku sa ispunjavanjem spoja TB.

Certifikati raznih instituta potvrđuju izuzetne prigušujuće značajke.

Izuzetno prikladno za kućanske prostorije s promjenjivom vlažnosti u zraku, kao npr. kupaonica i kuhinja.

Već s 10 mmdebelim FERMACELLpločama s gips-vla-knima moguće su konstrukcije zaštite od požara od F 30 do F 120.

npr. kod 12,5 mm FERMACELL ploče■ 50 kg po tipli■ 30 kg po vijku■ 17 kg po svakoj kukicama za sliku s učvršćenjem čavlima.

Page 4: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

4

1.1 Značajke ploča,karakteristični podaci

1. FERMACELL gips vlaknaste ploče

FERMACELL se sastoji od gipsa i papirnatih vlakana, koja su dobive-na postupkom recikliranja. Obje ove prirodne sirovine se pomiješaju i, nakon dodatka vode bez dodatnih vezivnih sredstava, stlačuju pod visokim tlakom za ostvarenje stabilne montažne ploče, suše se, impregniraju s vodoodbojnim sredstvom i režu na potrebne formate.

Kroz vodu reagira gips, koji prodire i obavija vlakna. Prouzrokuje visoku stabilnost i negorivost FERMACELL-a.

Zahvaljujući sastavu/strukturi materijala FERMACELL je istodob-no građevna, protupožarna i na vlagu otporna ploča, koja posjeduje obostrano jednolike značajke.

Na stražnjoj strani FERMACELL gips vlaknaste ploče otisnuti su podaci za kontrolu kakvoće kao i podaci o proizvodu.

FERMACELL gips vlaknaste ploče ne sadrže nikakve tvari opasne po zdravlje. Izostanak ljepila isključuje bilo kakvo opterećenje neugodnim mirisima. FERMACELL gips vlaknaste ploče odgovaraju suvremenim zahtjevima građevin-ske biologije.

FERMACELL proizvodni pogoni raspolažu sa sustavom menad-žmenta zaštite okoliša. Javnost će biti obaviještena u skladu sa zajedničkim sustavom ekološke zaštite i inspekcijom zaštite okoliša preko administrative ekološke zaštite.

Sve tri FERMACELL tvornice imaju certifikat prema normi DIN ISO 9001.

Page 5: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

5

Karakteristični podaci

Tolerancije mjera kod izjednačavanja vlage za standardne formate ploča

mm 1± Duljina, širina

2 mm

mm 3,0 ± Debljina: 10/12,5/15/18

Karakteristične vrijednosti

K

13 µ

0,32 W/mK

1,1 kJ/kgK

m2m/N 03 Tvrdoća po Brinellu

2 %

K/% 100,0 termički koeficijent istezanja

Istezanje/skupljanje kod promjene rel. vlažnosti u zraku za 30 % (20 °C) 0,25 mm/m

Izjednačenje vlage kod 65 % rel. vlažnosti zraka i 20 °C temperature zraka 1,3 %

2 A Klasa građevnih materijala prema DIN EN 13501-1 (ne gorivih)

8–7 pH-vrijednost

Karakteristične vrijednosti krutosti zaFERMACELL gips vlaknastim pločama u N/mm2

Naprezanje ploča

Modul elastičnosti - savijanje Em, srednji 0083

Modul potiska Gsrednji 0061

Naprezanje diskova

Modul elastičnosti - savijanje Em,srednji 0083

Modul elastičnosti - vlak Et,srednji 0083

Modul elastičnosti - tlak Et,srednji 0083

Modul potiska - Gsrednji 0061

Nazivna debljina ploča u mm

10 12,5 15 18

Naprezanje ploča

Savijanje fm,k 6,3 0,4 3,4 6,4

Potisak fv,k 6,1 7,1 8,1 9,1

Naprezanje diskova

Savijanje fm,k 0,4 1,4 2,4 3,4

Vlak ft,k 3,2 4,2 4,2 5,2

Tlak fc,k 5,8 5,8 5,8 5,8

Potisak fv,k 4,3 5,3 6,3 7,3

Dijagonalna razlika

Gruba gustoća (iz proizvodnje) 1150 ± 50 kg/m3

Broj otpornosti na difuziju vodene pare

Toplinska vodljivost

specifični toplinski kapacitet C

Bubrenje debljine nakon 24 sata

Karakteristične vrijednosti čvrstoćeza FERMACELL gips vlaknastih ploča u N/mm2

za proračune prema DIN 1052 tj. EN 1995-1 1

1.2 Kontrola kakvoće, građevinska biologijaKontrola kakvoćeZnačajke kvalitete FERMACELL proizvoda se neprekidno kontroliraju u našim proizvodnim pogonima kroz vlastitu službu nadzora i pri tome, u okviru nadzornih ugovora kroz službene zavode za ispitivanje materijala čime se osigurava stalna kvaliteta i kontrola kakvoće.

Građevinska biologijaKod FERMACELL proizvoda se radi o produktima koji odgovaraju zahtjevima građevinske biologije Zavoda za građevinsku biologiju u Rosenheimu, čime pružaju važan doprinos za zdravo stanovanje.

1.3 Ispitna uvjerenja i certifikati, stručne potvrdeFERMACELL gips vlaknaste ploče su odobrene kao ne-gorive, klase A2-s1 dO, prema normi DIN 13501-1, u debljinama od 10 do 18 mm, prema ETA-03/0050 od strane Instituta za građevnu tehniku, Berlin, također s odgovarajućom površinskom doradom.

Za konstrukcije s FERMACELL oplatama s daskama u domeni zidova, stropova i podova, postoje brojna ispitna odobrenja, dozvole za rad, stručne potvrde i slična dokumentacija.

Tehničku dokumentaciju za FERMACELL proizvode i konstrukcije možete zatražiti na:

Mob.: ++385 98 277 154Faks.: ++385 1 387 4161mail: [email protected]

Page 6: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

6

1.4 Program isporuke i dodatna oprema. Pregled programa

Formati 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Plošna težina m2 11,5 kg 15 kg 18 kg 21 kg

150 x 100 cm • • • •200 x 62,5 cm – • – –

200 x 124,9 cm • • • •250 x 124,9 cm • • • •254 x 124,9 cm • • • •260 x 62,5 cm – • – –

275 x 124,9 cm • • • •300 x 124,9 cm • • • •Druge dimenzije na zahtjev

Dosadašnje širine ploča od 124,5 cm su i dalje isporučive na upit.

FERMACELL je idealni materijal za kompletnu „suhu" unutarnju gradnju. On je prikladan za građevinske mjere svake vrste, od podruma do tavana, i to za:

Pregradne zidove (ne nosive sa čeličnim ili drvenim konstrukcija-ma)Pregradne zidove (nosive s drvenom konstrukcijom)Pregradne zidove stanova (nosive ili nenosive)Protupožarne zidve (nosive ili nenosive)Završne zidove zgrada (nosive s drvenom konstrukcijom)Vanjske zidove (nosive s drvenom konstrukcijom)Zidana obloge instalacija/šahtPloče s suho montažnim rubom TBZidne oblogeSuha žbukaVišeslojne montažne ploče za toplinsku izolacijuSpušteni stropoviStropne oblogeIzgradnja potkrovlja (stropne obloge, obloge kosina krovova i produžetaka prema tavanu)Izgradnja vlažnih prostoraSuha estrihVišekatna drvena gradnjaDograđivanje

■■

■■■

■■■

■■■■

FERMACELLgips vlaknaste pločeZa univerzalnu primjenu kao građevne ploče, ploče sa zaštitom od vatre/požara i za vlažne prostore.

Posebne dimenzije do 254 x 600 cmgips vlaknaste ploče su isporučive brzo nakon dogovora.

Page 7: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

7

30 10 20 0,53

40 10 30 0,78

50 10 40 1,03

60 10 50 1,28

FERMACELL Powerpanel -cementno vezane montažne pločePowerpanel H2O ploča posebno razvijena za vlažne i mokre prosto-re. To je cementno vezana građev-na ploča s laganim betonom, sa sandwich strukturom, te ima obostranu armaturu ispod pokrivnih slojeva s alkalno otpornim tkivom od staklenih vlakana. Primjenjive su za zidove i područja stropova na drvenim i metalnim podkonstrukcija-ma. Ploča postoji u širini od 1250 mm i različitim duljinama. Debljina montažne ploče iznosi 12,5 mm, a težina 12,5 kg/m2.

Powerpanel TE je posebno pogodan za visoka opterećenja prostora podova preko potrošne vode. Estrih element za vlažne i mokre prostore sastoji se od dvije Powerpanel H2O-ploče (koje su za 50 mm izmjenično raspoređene, tako da nastane jedan stepenasti rub za lijepljenje i pričvršćenje vijcima ili klamicama. Prikladni oblici iznose 1250 x 500 mm. Element ima 25 mm debljine i teži 16 kg. Na Powerpanel TE mogu se polagati prikladne podne obloge kao keramičke pločice, PVC ili linoleum. Nadalje su primjenjive za toplu vodu kao i za električna podna grijanja.

Powerpanel TE elementi za tuš kabine koji omogućavaju kupanje bez barijere i podni elementi za odvodnju za uporabu kod praonica rublja itd., zaokružuju program ponude. Daljnje informacije možete naći pod naslovom Profesionalni savjeti, odgovarajućeg proizvoda.

FERMACELL višeslojne pločeToplinska izolacija po mjeri od FERMACELL gips vlaknastom pločom i izolacijskog materijala (EPS 040 WI prema EN 13163).

Ustroj vezne montažne ploče

Ukupna debljinamontažne ploče [mm]

FERMACELL[mm]

Izolacijski materijal[mm]

Otpor toplinske propusnosti [m2 K/W]

FERMACELL višeslojna montažna ploča: Mjera: 150 x 100 cm = 1,5 m2

FERMACELL 10 mm plus izolacijski materijal

Page 8: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

8

Tehnički podaci/program isporuke

Dimenzije: 55 x 155 cm Površina stropa: 50 x 150 cm = 0,75 m2

FERMACELL estrih elementi

150 cm

50 cm

Područja primjene

Kategorijaprema DIN 1055-3

Točkastoopterećenje

kN

KorisnoopterećenjekN/m2

1 Prostorije i hodnici u stambenim objektima, hotelskim sobama uklj. pripadne kuhinje i kupaonice.. A2/A3 1,0 1,5/2,0

2. Čekaonice u liječničkim ordinacijama uklj. hodnike.

Površine trgovina do 50 m2 osnovne plohe u stambenim, uredskim i zgradama slične namjene.

B1

D1

2,0

2,0

2,0

2,0

3 B2

C1

3,0

3,0

3,0

4,0

4 B3

C2

C3

C5

D2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

20 25

5040 45 30

35

3035

FERMACELLEstrih-Element

2 E 11 2 E 22(2 E 14)

2 E 23 2 E 31 (2 E 33) 2 E 32 (2 E 34)

Područje primjene 1 + 2** 1 + 2 + 3** 1 + 2 1 + 2 1 + 2 + 3 1

Dozvoljeni pojedinačni teret 2,0 kN** 3,0 kN** 2,0 kN 2,0 kN 3,0 kN 1,0 kN

Povišenje dozvoljenih pojedinačnih tereta kroz dodatni 3. sloj sa 10 mm FERMACELL gips vlaknastom pločom

Područje primjene 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 +4 1 + 2 + 32 E 14 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1

Dozvoljeni pojedinačni teret 3,0 kN 4,0 kN 3,0 kN 3,0 kN 4,0 kN 1,0 kN

Dobra ideja sa gips vlaknastim pločama za podove.

Točkasto (koncentrirano) opterećenjeTočkasta opterećenja (≥ 10 cm 2) smiju se rasporediti u razmaku od najmanje 50 cm. Razmak do kuta ≥ 25 cm ili površina opterećenja ≥ 100 cm. Zbroj točkastih (koncentriranih) opterećenja ne smije prekoračiti maks. dozvoljenu opteretivost temeljnog sloja!

Opis: FERMACELL estrih element:

Kuhinje i ambulante, domovi umirovljenika, škola s učeničkim domovima itd. Kuhinje i

ambulante uklj. operacijske sale bez teških uređaja. Npr. školske prostorije, cafe, restauranti,

blagovaonice, čitaonice, prijavnice (odstupajući od DIN 1055-3).

Hodnici u bolnicama, domovima umirovljenika itd. Kuhinje i ambulante uklj. Operacijske sale s

teškim uređajima, hodnici za predavaonice i učionice (odstupajući od DIN 1055-3).

Površine u crkvama, kazalištima ili kinima, kongresne sale, konferencijske sale, velike

čekaonice; npr. muzejski prostori, izložbene površine itd. i ulazne plohe hotela.

Površine za velike skupove; npr. u zgradama kao što su koncertne sale.

Površine u trgovinama i robnim kućama.

Sustav 2 x10 mm gips vlaknasta ploča

2 E 13

2 x12,5 mm gips vlaknasta ploča

2 x 10 mm gips vlaknasta ploča + 20 mm (+ 30 mm polistirol tvrda pjena

2 x 12,5 mm gips vlaknasta ploča + 20 mm polistirol tvrda pjena

2 x 10 mm (2 x 12,5 mm ploča s gips-vlaknima + 10 mm drveno vlakno

2 x 10 mm (2 x 12,5 mm gips vlaknasta ploča + 10 mm mineralne vune

* Polaganje 3. sloja FERMACELL gips vlaknastih ploča (vidi Upute za obradu estrih elemenata).** Ako se ne kaširana FERMACELL gips vlaknasti elemenat izravno koriste na nosivim podlogama, kod 2 E 11 povećava se dozv. pojedinačni teret na 3,0 kN i kod 2 E 22 na 4,0 kN.

8

Page 9: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

9

Pribor za FERMACELL montažne ploče gips vlaknaste i višeslojne ploče

Broj artikla lkitrA Potrošnja Opis

FERMACELL glet masa za spojeve

10097

30097

70097

20097

FERMACELL glet masa za gletanje površine

88097

98097

FERMACELL ljepilo za GF ploču

34097

FERMACELL vijci za brzu ugradnju (uklj. nastavak)

79011

79021

79047

79053

FERMACELL vijci na remenu

79049

FERMACELL vijci sa samoureznom glavom

79052

79048

FERMACELL fina gotova glet masa za GF

Za ispunu spojeva FERMACELL

montažnih ploča sa ili bez armaturnih traka

za veliku čvrstoću.

U papirnatim vrećicama od 5 kg.

Europaleta/144 vrećica. u 20 kg papirnatim

vrećicama. Europalete/48 vrećica.

0,2 kg/m2 kod

10 mm "Ein-Mann-Platten" (ploče s

kojima može raditi jedan čovjek) i

montažne ploče sa TB rubom za suhu

gradnju, 0,1 kg/m2 kod prostorno

visokih montažnih ploča

Specijalna masa za gletanje površine spremna za uporabu kod potpunog površinskog ispunjavanja i vrlo glatkih površina.3 litrena kanta.10 litrena kanta.

Poravnavanje površina 200 g/m2

Za potpuna površinska poravnavanja zidova i stropova. Plastikom oplemenjeno. U papirnatim vrećicama od 5 kg. Europaleta/160 vrećica. u 20 kg papirnatim vrećicama. Europalete/32 vrećica.

1000 g/m2 kod 1 mm debljine sloja

Za postavljanje FERMACELL montažne ploče kao suha žbuka na zidovima. u 20 kg papirnatim vrećama.Europalete/48 vreća

3-4 kg po m2

Za jednostavno oblaganje ploča na drvenim i metalnim konstrukcijama.3,9 x 30, u paketu po 1000 kom.3,9 x 30, u paketu po 250 kom.

Za jednostruko i dvostruko oblaganje pločama na drvenim i metalnim konstrukcija-ma. 3,9 x 40, u paketu po 1000 kom.

Za dvostruko i višestruko oblaganje pločama na drvenim i metalnim konstrukcijama. 3,9 x 55, u paketu po 1000 kom.

13 komada po m2 na zidnoj strani, 30 komada po m2 na površini stropa

20 komada po m2 na zidnoj strani,22 komada po m2 na površini stropa

20 komada po m2 na zidnoj strani, 22 komada po m2 na površini stropa

Za jednostavno oblaganje ploča na drvenim i metalnim podkonstrukcijama. Na dugom remenu, opasani, za ekonomične i brze radove. Prikladno za uobičajene odvijače za suhe zidove. 3,9 x 30, u paketima po 1000 kom (50 x 20).

13 komada po m2 na zidnoj strani, 30 komada po m2 na površini stropa

Za jednostavno oblaganje ploča na pojačanim metalnim UA konstrukcijama.3,5 x 30 BS, u paketima po 1000 kom.3,5 x 30 BS, u paketima po 250 kom.

13 komada po m2 na zidnoj strani, 30 komada po m2 na površini stropa

Page 10: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

10

FERMACELL ljepilo za spojeve 310ml

32097

Broj artikla lkitrA Potrošnja Opis

Za sigurno lijepljenje spojeva ploča, sa specijalnim nastavkom za jednostavno nanošenje. 310 ml po kartuši. Karton/25 kartuša

cca. 20 ml/tekući metar spoja, tj. cca. 22 m2 zidne površine (veliki format) ili cca. 11 m2 Površina stropova (mali format).

79029

Za sigurno lijepljenje spojeva ploča, sa specijalnim dozatorom za jednostavno nanošenje.U 580 ml vrećicama od folije.Paket/20 komada.

cca. 20 ml/tekući metar spoja, tj. cca. 40 m2 zidne površine (veliki format) ilicca. 20 m2 površina stropova (mali format).

79032 Lako potisni ručni pištolj. Za 580 ml vrećice od folije.

Komplet za održavanje i popravkeza FERMACELL pištolj za ručno pritiskanje

79034

79015 Za brzo, jednostavno načiniti rezove sa specijalnom kaljenom oštricom.Karton/6 komada.

7903079031

Iz plavog čelika, stabilne forme, za neprimjetno zaglađivanje kojim se postiže najviša kvaliteta površina. 250 mm. 450 mm.

79017 Specijalni alat za jednostavno odstranjivanje (struganje) ostataka ljepila. Zaobljeni rubovi sprječavaju zakošavanje rubova u materijalu. Dugi držak za radove koji štede leđa. Zamjenjivo sječivo. Kvaliteta površine.1250 x 100 x 40 mm.

79026 Flis bandažna traka za spojeve kod nanošenja tankih strukturnih žbuka. Rola od 50 m.

FERMACELL ljepilo za spojeve 580 ml

FERMACELL pištolj za ručno pritiskanje

Komplet za popravke za FERMACELL pištolj za ručno pritiskanje

FERMACELL nož za GF ploče

FERMACELL široki špahtl

FERMACELL odstranjivač ljepila

FERMACELL bandažna traka od tkanine

Pribor za FERMACELL montažne ploče gips vlaknaste i višeslojne ploče

Page 11: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

11

Za brtvljenja u područjima s prisutnošću vlage na pločama s FERMACELL gips-vlaknima i Powerpanel H2O-pločama

Pribor za FERMACELL gips vlaknaste i višeslojne montažne ploče

FERMACELL predpremaz

FERMACELL brtvena traka

FERMACELL tekuća folija

FERMACELL zidna manžeta za brtvljenje armatura za tuš i kade

FERMACELL Flex ljepilo

FERMACELL samoljepiva bandažna traka TB

FERMACELL papirnata-bandažna traka

lkitrA OpisBroj artikla

Potrošnja lkitrA Broj artikla Podaci

79028 Samoljepiva tkaninom sa staklenom mrežom, 60 mm široka, kao pojačanje spojeva za FERMACELL montažne ploče s rubom TB za suhu gradnju. Rola od 45 m.

79018 Papirnate-bandažne t trake,53 mm široke, kao pojačanje spojeva za FERMACELL montažne ploče s bridom za suhu gradnju. Valjak po 75 m.

7906679067

boca od 1 kg. posuda od 5 kg.Disperzija sintetične smole bez otapala, za prethodno pripremljene upijajuće podloge prije nanošenja FERMACELL tekuće folije.

120 -150 g/m2

7906979070

5 m duga, 12 cm široka. 50 m duga, 12 cm široka. Laminirano tkivo od neupredenog vlakna, posebna elastanska traka, visoke elastičnosti, postojana na starenje i vrlo čvrsta na kidanje.Za oblikovanje kutova i premošćenje spojeva i priključaka.

1 m/tm. po metru spoja

7907179072

800 -1200 g/m2

(kod drugog nanošenja, koje odgovara debljini sloja od 0,5 mm)

5 kg kanta. 20 kg kanta.Bez omekšivača i otapalaDisperzija sintetične smole.Za jednostavno brtvljenje na okomitim i vodoravnim površinama ispod obloga u sanitarnom području.

79068

79114

1 komad po cijevnoj provodnici2 komada u pakiranju.VPE = 1 karton po 5 x 2 komadaZa trajna brtvljenja cijevnih provodnica.

6- zubi - cca. 2,5 kg/m2 8-zubi - cca. 3,0 kg/m2 10- zubi - cca. 3,5 kg/m2

Univerzalno fleksibilno ljepilo za pločice za unutarnje radove i izvana. U vrećama po 25 kg.Europalete/42 komada.

Page 12: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

12

Skladištenje FERMACELL gips vlaknastih ploča

Pojedinačne FERMACELL gips vlaknastu ploču treba nositi bočno

Alati za obradu FERMACELLgips vlaknasth ploča

Ručne kružne pile s nastavkom za usisavanje prašine

2. Skladištenje ploča i transport, alati i obrada

2.1 Skladištenje ploča i njihov transport

Drvena paleta se izrađuje iz vrijednih sirovina. Trgovac može napravitipovrat istih u tvornicu.

FERMACELL ploče s gips vlaknaste ploče se isporučuju prema zahtjevu na paletama ili trakastim nožicama. Ako nije drugačije određeno ugovorom, FERMACELL gips vlaknaste ploče se isporučuju u standardnom formatu (100 x 150 cm) na paletama i pri transportu zaštićuju od vlažnosti i onečišćenja s folijom. Montažne ploče u velikim formatima mogu se na zahtjev opremiti pakovinom od folije. Kod skladištenja obratite pozornost na nosivost podova. Pri tome treba poći od FERMACELL grube gustoće od 1150 ± 50 kg/ m3.

FERMACELL gips vlaknaste ploče trebaju se u načelu pljosnato uskladištiti na ravnim podlogama. Valja ih zaštititi od utjecaja vlage, posebice kiše. Kratkotrajno mokre montažne ploče smiju se obrađivati tek nakon potpunog sušenja. Kod gomilanja na kupu FERMACELL gips vlaknastih ploča , valja paziti na ravnu podlogu. Bočno skladištenje može dovesti do izobličenja montažnih ploča i oštećenja rubova.

Vodoravni transport montažnih ploča je moguć sa podiznim kolicima ili drugim transportnim kolima za montažne ploče. Podizna kolica, koja palete podižu sa čeone strane,

možete kod nas naručiti - nakon prethodnog dogovora - za veća gradilišta. Pojedinačne ploče valja u načelu nositi bočno. Ručno nošenje montažnih ploča je olakšano s nosačem ploča.

2.2 AlatiZahvaljujući vlaknima ojačanoj homogenoj strukturi, FERMACELL gips vlaknaste ploče mogu se bez ikakvih problema obrađivati. Specijalni alati nisu potrebni. Dovoljni su dostupni uobičajeni alati, koji se koriste kod suhe gradnje.

Page 13: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

13

Piljenje s električnom ubodnom pilom

Piljenje s ručnom kružnom pilom(reguliranje broja okretaja)

Blanjanje lomljenog brida zarezanih ploča kod vidljivih rubova

Glodanje rupa za utikačke kutije

Mjerenje Rezanje Lomljenje Ručno piljenje

2.3 Rezanje pločaObilježavanje i isijecanje FERMA-CELL ploča s gips-vlaknima treba uslijediti na povoljnoj radnoj visini (na paleti). Izmjera reza obavlja se bez ikakvih problema. S mjernim štapom i olovkom obilježite rezove. Pri tome valja uzeti u obzir zahtije-vanu širinu razdjelnica od 5-7 mm (ili 5 x debljina montažne ploče) kod gletanja spojeva.

Na prethodno označenim mjestima valja postaviti čelične profile, nosive profile, zidarsko crtalo (vagu) ili slično. Nakon toga se nožem s oštricama ili po mogućno-sti s FERMACELL nožem za rezanje ploča, urezuje uzduž profila i ploča.

Zarezanu liniju pomaknite na rub radnog stola ili sloga, veći dio ploče uvijek čvrsto držati , a stršeći dio lomite preko ruba. Naknadno urezivanje ili usijecanje FERMACE-LL ploča s gips-vlaknima nije potrebno.

Po izboru mogu se FERMACELL gips vlaknaste ploče zarezati također s ručnom pilom ili električ-nim ubodnim pilama. Kod primjene ručne el. kružne pile (npr. za rezanje ploča za ljepljnje spojeva) preporučuje se naprava za usisava-nje prašine sa zaustavnim vreme-nom. Pila treba imati mali broj okretaja. Kod kutnih isijecanja treba kratku stranu zapiliti, a dugačku stranu zarezati i slomiti. Kod isijecanja u obliku slova U, dvije stranice zapiliti, a jednu stranicu zarezati i slomiti. Alati za piljenje trebaju imati nož od čvrstog metala.

Blanjanje rubova FERMACELL ploča s gips-vlaknima je samo tada potrebno, ako se rubovi ploče trebaju oblikovati kao vanjski rubovi tj. kao vidljivi rubovi. Lomljeni rubovi inače ne narušava-ju kasnija ispunu spojeva.

Page 14: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

14

Uvrtanje vijaka na čeličnoj podkonstrukciji Klamanje na drvenoj konstrukciji

Klamanje FERMACELL gips vlaknastih ploča na FERMACELL gips vlaknastu ploču(konstrukcijski neutralno)

Daljnje napomene za pričvršćivanje klamicama FERMACELL gips vlakna-stih ploča, s podacima o izmjerama klamica i tipovima/proizvodima, vidi pod FERMACELL Profesionalni-savjet: "Klamanje s FERMACELL gips vlaknastim pločama"

2.4 Vijci, klamiceNa metalnim podkonstrukcijama se FERMACELL gips vlaknastih pločauz primjenu posebnih FERMACELL vijaka za brzu ugradnju, učvršćuju izravno i bez predbušenja. Ostale vrste vijaka nisu prikladne i dovode do problema s obradom. Za uvrtanje su se u praksi najboljim pokazale električne bušilice-odvijači (nazivni broj okretaja, min. 4000 okr./min.) ili kompleti adaptera za vijke na komercijalnim bušilicama.

Učvršćenje FERMACELL gips vlaknastih ploča na drvenoj konstrukciji može se također obavljati uz primjenu FERMACELL vijaka za brzu ugradnju. Jednostav-nije, brže, a time i ekonomičnije je ipak učvršćenje pomoću klamica. Podaci za razmake vijaka i klamica nalaze se u tabeli „Razmaci sredstva za učvršćivanje".

Kod svake strane zida dvoslojnih ili višeslojnih obloga konstrukcija, vanjski slojevi ploča mogu se također učvršćivati u konstrukciju ili po izboru izravno u „neutralnu konstrukciju", izravno s donjim FERMACELL pločama s gips-vlakni-

ma spojeno klamicama ili zavijčano, bez da se učvršćenje mora obavljati u podkonstrukciji. Duljina pojedinog sredstva za učvršćivanje kao i njihovi razmaci trebaju se izabrati prema sekciji „Razmaci sredstva za učvršćivanje".

Uslijed malog FERMACELL presjeka i kraćih vremena montaže, ova je „konstrukcijski neutralna" tehnika učvršćivanja posebno ekonomična.

Zvučna i protupožarna zaštita znači da ova izvedba ne predstavlja nikakvo narušavanje dosadašnjih vijčanih učvršćenja vanjskih slojeva ploča konstrukcije. Statički proma-trano, pri učvršćenju FERMACE-LL-a izravno u FERMACELL, u primjenu dolaze samo vrijednosti jednostruko obloženog zida. Kod montaže ploča i njihova učvršćenja, potrebno je paziti na razmak slojeva ploča, jednog ispod drugog, od 200 mm.

Page 15: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

15

Razmak i potrošnja sredstava za pričvršćivanje kod nenosivih zidnih konstrukcija po m2 Pregradni zidovi s FERMACELL gips vlaknastim pločama

Razmak i potrošnja sredstava za učvršćivanje kod zidnih konstrukcija pri učvršćenju ploče u ploču kod FERMACELL gips vlaknastih pločaUčvršćenje 1. sloja ploča kao kod zida metal/drvo 1-slojno

Metal - 1-slojno

Duljina[mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

Duljina[mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

625203–––mm 01

025203–––mm 5,21

025203–––mm 51

025204–––mm 81

Metal - 2-slojno/2. sloj u konstrukciji

610403–––mm 01 :sloj .1

625204–––mm 01 :sloj .2

210403–––mm 51 ili mm 5,21 :sloj .1

025204–––mm 51 ili mm 5,21 ,mm 01 :sloj .2

Metal - 3-slojno/1. sloj u konstrukciji

210403–––mm 51 ili mm 5,21 :sloj .1

210404–––mm 5,21 ili mm 01 :sloj .2

025255–––mm 5,21 ili mm 01 :sloj .3

Drvo - 1-slojno

10 mm ≥ 30 20 32 30 25 26

12,5 mm ≥ 35 20 24 30 25 20

15 mm ≥ 44 20 24 40 25 20

18 mm ≥ 50 20 24 40 25 20

Metal - 2-slojno/2. sloj u konstrukciji

1. sloj: 10 mm ≥ 35 40 12 30 40 16

2. sloj: 10 mm ≥ 50 20 24 40 25 26

1. sloj: 12,5 mm ≥ 30 40 12 30 40 12

2. sloj: 12,5 mm ≥ 44 20 24 40 25 20

1. sloj: 15 mm ≥ 44 40 12 40 40 12

2. sloj: 12,5 mm ili 15 mm ≥ 60 20 24 40 25 20

Drvo - 3-slojno/1. do 3. sloj u konstrukciji

210403–––mm 5,21 :sloj .1

210404–––mm 5,21 ili mm 01 :sloj .2

025255–––mm 5,21 ili mm 01 :sloj .3

Područje zidova po m2 pregradne zida

10 mm FERMACELL na 10 tj. 12,5 mm FERMACELL 18–19 15 43 30 25 26

12,5 mm FERMACELL na 12,5 tj. 15 mm FERMACELL

15 mm FERMACELL na 15 mm FERMACELL

18 mm FERMACELL na 18 mm FERMACELL

Debljina montažne ploče/ustroj Klamice (pocinčane i premazane smolom) FERMACELL vijci za brzu ugradnjud ≥ 1,5 mm, širina poleđine ≥ 10 mm d = 3,9 mm

Napomena:- Kod 4-slojno obloženih zidnih konstrukcija s 10 mm FERMACELL gips vlaknastim pločama, zadnji sloj ploča može biti učvršćen sa FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 55 izravno u podkonstrukciju.- Kod zidnih konstrukcija s protupožarnim zahtjevima, mogu se odrediti razmaci sredstva za učvršćivanje preko pojedinih ispitnih certifikata, koji odstupaju od ove tabele.- Za učvršćenje 10 mm, 12,5 mm ili 15 mm FERMACELL gips vlaknasta ploča na pojačanim metalnim konstrukcijama do 2 mm debljine materijala, mogu se primijeniti FERMACELL samourezni vijci za brzu ugradnju s vrhovima svrdla od 3,5 x 30 mm. Potrošnja iznosi cca. 4 vijaka po tekućem metru profila.

Debljina montažne ploče/ustrojRazdvojne klamice (pocinčane i premazane smolom) d ≥ 1,5 mm, širina poleđine ≥ 10 mm

FERMACELL vijci za brzu ugradnju d = 3,9 mm, razmak redova ≤ 40 cm

Duljina[mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

Duljina[mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

21–22 15 43 30 25 26

25–28 15 43 30 25 26

31–34 15 43 40 25 26

Page 16: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

16

Potrošnja FERMACELL ljepila za spojeve

Format montažnih ploča

150 x 100 cm 11 m2 m2 02

250 x 124,9 cm 22 m2 m2 04

Potrošnja FERMACELL fine mase za površinu

Potrošnja po m2 FERMACELLZid/površina stropova

Fina masa za ispunu 100 g

Gletanje lijepljenog spoja

Poravnavanje površina 200 g

Nanošenje FERMACELL ljepila za spojeve s kartušom na okomiti rub ploče

Jednoslojno

Dvoslojno

Vođenje 310 ml kartuše po rubu ploče. Poseban nastavak brine za precizno doziranje količine ljepila kod 10 i 12,5 mm ploča. Kod 15 i 18 mm ploča, šiljak se mora prikladno odrezati

FERMACELL Ljepilo za spojeve kao ravno ispupčen oblik, nanosi se na okomiti rub ploče.

Obrada spojevaZa spajanje dviju montažnih ploča na površini vanjskih slojeva ploča, na raspolaganju stoje tri različite tehnike obrade spojeva. Jedna je tehnika lijepljenja fuga, a druge dvije tehnike ispunjavanje spoja zidar-skom lopaticom. Tehnika gletanja spojeva zidarskom lopaticom za montažne ploče s pravokutnim bridom i nova tehnika za vlaknaste gipsane ploče s rubom TB za suhu gradnju. Za montažne zidove preporučujemo ekonomičnu tehniku lijepljenja spojeva.

Ako se ne postavljaju nikakvi zahtjevi na površine, npr. kod prekrivenih ili donjih slojeva, može se - također pod gledištem protupo-žarne zaštite - izvesti tup spoj ploča u vanjskom sloju ploča.

Kod svake strane zida, dvoslojna ili višeslojna oplata se neovisno o građevno-fizikalnim zahtjevima u načelu tupo spaja kod donjih slojeva.

2.5 Lijepljenje spojeva Kako bi se postiglo besprijekorno povezivanje spojeva, FERMACELL gips vlaknastih ploča, lijepe se samo s posebnim FERMACELL ljepilom za spojeve. Ono je raspolo-živo u 310 ml kartušama ili u 580 ml vrećicama od folije. Kod izvedbe lijepljenog spoja obvezno valja paziti na to, da su rubovi ploča bez prašine, a ljepljiva masu nanijeti u sredini ruba ploče, a ne na konstrukciju nosača. Za ljepive spojeve se upotrebljavaju od tvornički rezani rubovi ploča. Montažne ploče rezane na licu mjesta moraju biti oštrobridno odrezane, i apsolutno ravne. Važno je, da kod pritiskanja oba ruba ploča, ljepilo potpuno ispunjava spoj ( ljepilo je vidljivo na spoju). Maksimalna širina spoja ne smije prekoračiti 1 mm. Za izbjegavanje problema s ljepivom masom kod učvršćenja i otvrdnjavanja, ne treba ljepilo stisnuti na ništicu.

Kod višeslojnih oblaganja daskama, pridržavati se pomaka razdjelnica između gornjeg i donjeg sloja ploča od najmanje 200 mm. Tehnika lijepljenja fuga se primjenjuje samo kod vanjskog sloja ploča, dok se donji slojevi tupo spajaju.

Potrošnja ljepilaNa svaki metar razdjelnice montaž-ne ploče potroši se 20 ml FERMA-CELL ljepila za spojeve.

(pretpostavljena visina zida 2,5 m)

1 kartuša sa sadržajem od 310 ml

1 vrećica folije sa sadržajem od 580 ml

Page 17: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

Maße in mm Podizač ploča

Visi

na p

rost

orije

Dužin

a pl

oče

= Vi

sina

pros

torij

e -1

0 m

m

1249

17

Jednostrano podupiranje

Visi

na p

rost

orije

Dužin

a pl

oče

= vis

ina

pros

torij

e -

10 m

m

1249 ca. 10

60

Mjere u mm

Montaža prve pločePrva FERMACELL ploča se stegne vijcima na CW-nosivi profil, počevši na otvorenom kraku profila. Kod drvenih nosača, učvršćenje prvog sloja ploča se po pravilu obavlja s klamicama. Zatim se preko kartuše, FERMACELL ljepilo za spojeve nanosi na okomiti rub ploče u ravnom ispupčenom obliku. Temperatura obrade ljepila ne smije biti ispod + 10 °C. Temperatura prostorije ne smije biti ispod +5 °C.

Montaža daljnjih montažnih pločaDrugu FERMACELL ploču se jednostrano tako polaže, da rubovi ploče gore leže jedan u drugom, a prema dolje nastane uzak klinasti raspor između obje montažne ploče. Pri tome dužina ploče mora biti cca. 10 mm kraća od visine prostorije. FERMACELL ploču učvrstite cca. 60 mm ispod gornjeg ruba s jednim FERMACELL vijkom za brzu ugradnju (3,9 x 30 mm) na CW-nosivi profil ili s klamicama na drveni nosač.

Kada je jednostrano podupiranje odstranjeno s poda, druga ploča pritiska uslijed svoje vlastite težine na prvu ploču, čime se ljepilo komprimira.Sljedeći vijci se učvršćuju kontinuirano odozgo nadolje. Po izboru se polaganje montažnih ploča također može obavljati s podizačem ploča.

I kod tehnike montaže s podizačem ploča, također valja osigurati, da postoji dovoljna tlačna sila FERMACELL gips vlaknaste ploče na ljepilo za spojeve. U takvom slučaju se steže vijcima od sredine prema van, vidi u svezi toga Poglavlje 4.10.

Širina fuga smije iznositi maks. 1 mm. Sada se FERMACELL gips vlaknaste ploče učvršćuju s razmakom vijaka od ≤ 250 mm ili razmakom klamica od ≤ 200 mm na uobičajen način.

Page 18: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

18

Djelomično uklonjeno ljepilo za spojeve

Djelomično pogletano sa masom za gletanje

Širina fuga smije biti maksimalno 1 mm.

1249

1249

1. sloj

2. sloj

Mjere u mm

Dvostruko oblaganjeKod dvoslojnog oblaganja, FERMACELL gips vlaknaste ploče se ugrađuju s preklopom spoja (pomak udarnih spojeva za donji sloj ploča ≥200 mm). Tehnika lijepljenja spoja se primjenjuje samo kod pokrovnog sloja, prvi sloj se tupo spaja, čak i kod konstrukcija sa zahtjevima protupožarne zaštite.

Radni koraci nakon stvrdnjavanja ljepilaPrema temperaturi prostorije i vlažnosti u zraku, ljepilo će se stvrdnuti nakon oko 18 do 36 sati, a zatim se višak ljepila može potpuno odstraniti. To se može napraviti npr. sa FERMACELL odstranjivačem ljepila, zidarskom lopaticom – špahtlom itd. Nakon toga se područje spojeva (fuga) i upuštena sredstva za učvršćivanje zaglade sa FERMACELL špahtlom za spojeve, s finom ili gips glet masom.

Page 19: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

19

Masu za gletanje polagano istresti u posudu sa vodom

Koristite čiste posude i alatePridržavati se širina fuga od 5-7 mm ili 1/2 x debljina montažne ploče

2.6 Obrađeni spojeviKako bi se postigao besprijekorni, snažan spoj fuga (spojeva) kod obrade fuga, pod pravim kutom rezanog tj. lomljenog ruba ploče, fuge FERMACELL gips vlaknastim pločama se zapunjavaju s posebnom FERMACELL masom za gletanje.

Neovisno od toga, jesu li FERMA-CELL gips vlaknaste ploče na konstrukciji uvrnute ili klamane, valja u području udara ploča predvidjeti dostatne širine spojeva. To su: ■ 5-7 mm kod 10 mm tj. 12,5 mm;■ 7- 9 mm kod 15 mm tj. 18 mm;■ u skladu s pola debljine montaž-

ne ploče do + 3 mm

Spojeve se zatvara bez bandažne trake (osim kod tankih žbuka: armatura kroz naknadno nalijeplje-nu FERMACELL bandažnu traku) i bez prekrivnih traka za spojeve s FERMACELL špahtlom za spojeve. Glave vijaka ili poleđine klamice se prekriju s istim materijalom. Poprečne razdjelnice u području pregradnih stijenki, oblikuju su kao što je opisano u odlomku 2.8.

Pri tome treba paziti na to, da su spojevi bez prašine prije zapunjava-nja. Zapunjavanje se smije obavlja-ti, kada su montirane ploče suhe, dakle bez veće građevne vlage.

Ako su u prostorima također predviđeni vlažni estrihi ili vlažne žbuke, zapunjavanje spojeva smije uslijediti tek nakon isušivanja. Ako se radi s lijevanim asfaltom, svi radovi s smiju se obavljati tek nakon skrućivanja estriha.

FERMACELL masa za gletanje spojeva se posipa u čistu vodu za miješanje i mora se natopiti otprilike 2-5 minuta. Nakon toga se špah-tlom izmiješa u podatnu plastičnu masu. Za miješanje treba upotre-bljavati čiste posude i alate. Uporaba motornih elektro miješalica može utjecati na vrijeme vezanja mase. Dodatne upute za obradu su navedene na odgovarajućem pakiranju..

Page 20: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

20

Potrošnja FERMACELL mase za gletanje spojeva za prostorno visoke montažne ploče

2,0 1,0 mm 01

2,0 2,0 mm 5,21

3,0 3,0 mm 51

5,0 4,0 mm 81

Zapunjavanje razdjelnica i sredstava za učvršćivanje

Neravnine se mogu izbrusiti

FERMACELL masa za gletane se utiskuje u spoj u dubini ploče. Pri tome se špahtla pritišće nasuprot ruba ploče i povuče po nasuprot-nom bridu.

Nakon što se masa za gletanje spojeve isušila, može se poduzeti fino poravnavanje. Ako je potrebno, manje neravnosti nakon isušivanja mase za gletanje, mogu se izbrusiti brusnom mrežicom.

Debljina ploče Potrošnja u kg po m2 FERMACELL površine Tekući metar spoja

Page 21: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

21

Nenosivi montažni zidovi

≥ 12≥ 12

Značajke ploča

Debljina ploče: 12,5 mm

Dimenzije montažnih ploča: 2000 x 1250 mm 4 x TB-Kante

x 2 mm 0521 x 0452 TB-Kante

Ostali formati su isporučivi ubrzo nakon dogovora.

2.7 Suho montažni rub TBFERMACELL gips vlaknasta ploča postoji sada i sa spljoštenim rubom za suhu gradnju (TB-rub). Profil rubova sastoji se od blago ukoše-nog ruba, i zaobljenog brida na rubu ploče.

FERMACELL gips vlaknasta ploča sa TB-rubom upotrebljava se za unutarnje zidove, stropove i kose stropove. Dokazano pouzdane tehnologije masa za gletanje spojeva i lijepljenih spojeva za FERMACELL gips vlaknaste ploče se tako dopunjuju s novim, ekonomičnim i stabilnim razdjelničkim sustavom iz poduzeća FERMACELL.

Izvedba spojevaPo svake dvije montažne ploče s TB-rubom se tupo spajaju. Učvršćenje se obavlja bez napregnutosti s uobičajenim sredstvima(vijcima) za učvršćenje i razmacima.

U području TB-ruba mora se postaviti bandažna traka. Ona može biti samoljepiva FERMACELL bandažna traka TB. Pri tome se FERMACELL armaturna traka TB mora zalijepiti prije zapunjavanja na

suhi rub. Masa za gletanje za spojeva se utiskuje kroz rupe bandažne trake u temelj spoja, i to područje se sasvim poravna.Druga mogućnost je uporaba FERMACELL papirnatih bandažnih traka ili 50 mm do 1200 mm širine uobičajenih staklenih vlakana ili papirnatih armaturnih traka za suhe gradnje. One se polaže u prvom prolazu špahtle u bazu spojeva.

Nakon sušenja zapunjeni spojevi, područje spoja (fuga) poravnati s drugim slojem mase za gletanje. Kao ispunjač spojeva može se koristiti FERMACELL masa za gletanje spojeva.

PolaganjePolaganje FERMACELL gips vlaknastih ploča sa TB-rubom obavlja se bez stvaranja otpadaka u tromom spoju.

Međusobni pomak montažnih ploča mora minimalno iznositi 200 mm. Križni spojevi nisu dozvoljeni!

U području objekata namijenjenih komercijalnoj uporabi preporučuje se primjena prostorno visokih montažnih ploča.

Zapunjavanje spojeva vijaka obavlja se isključivu sa FERMACELL masom za gletanje spojeva prema ovdje opisanim uputama za rad.Kod višeslojnih oblaganja pločama, prvi sloj može se izvesti iz montaž-nih ploča bez TB-ruba i ispunjava-nja fuga. Drugi sloj može se učvršćivati razdvojnim klamicama neutralno na konstrukciju u prvom sloju 12,5 mm FERMACELL gips vlaknastih ploča. Ako se prvi sloj izvodi s 10 mm FERMACELL gips vlaknastim pločama, oba sloja valja uvrnuti u konstrukciju. Pomak spojeva između prvog i drugog sloja mora iznositi minimalno 200 mm.

Rubni razmaciFERMACELL gips vlaknaste ploče s tvorničkim TB-rubom, kod montaže se tupo spajaju. Rubni razmaci sredstava za učvršćivanje se moraju izvoditi u skladu sa skicama za nenosive zidne konstrukcije.

Page 22: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

22

Varijanta spojeva 3:

tvornički TB-rub i s korisničke strane

rezani brid i FERMACELL masa

za gletanje spojeva

Varijanta spojeva 1:

dva tvornička TB-ruba s bandažnom

trakom TB i FERMACELL masom

za gletanje spojeva

Varijanta spojeva 2:

dva tvornička TB-brida sa bandažnom

trakom od staklenih ili papirnatih vlakana.

FERMACELL masa za gletanje spojeva

Mjere u mm

~5

Varijante spojeva1. Dva tvornička TB-ruba s

armaturnom trakom TB i FERMACELL masom za gletanje spojeva.

2. Dva tvornička TB-ruba sa staklenih vlaknima ili papirnatim bandažnim trakama i FERMA-CELL masom za gletanje spojeva.

3. Tvornički TB-rub i s korisničke strane rezani rub i FERMACE-LL masa za gletanje spojeva.

Kod rezanja mogu se upotrijebiti tehnike „piljenja" i „zarezivanja i lomljenja".

Prednosti FERMACELL TB- ruba za suhu gradnju:■ brzo polaganje FERMACELL gips

vlaknastih ploča■ laka izrada ravnih površina■ 2/3 veznog sredstva se zatvara u

jednom radnom postupku sa ispunjavanjem spojeva

■ obrada bez stvaranja otpadaka sa četverostranim TB-rubom

Page 23: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

23

Vodoravni lijepljeni spojevi 1./donji položaj se tupo spaja,2./vanjski sloj zalijepljen

max

. 1 m

m

max

. 1 m

m

≥20

0 m

m

Kod vodoravnih rubova ploče valja obratite pozornost na to da se neposredno prije nano-šenja ljepila za spojeve dobro odstrani prašina.Jednako vrijedi kod izvedbe s tehnikom zapunjavanja spojeva špahtlom.

2.8 Vodoravni spojeviBudući da vodoravni spojevi mogu

oslabiti stabilnost slobodno stojećih

konstrukcija suhe gradnje, kao npr.

nenosivih montažnih zidova, oplata,

protupožarnih zidova i šahtova, u

pravilu predstavljaju dodatne

troškove, treba ih izbjegavati tj.

minimizirati, te upotrebljavati ploče

u visini prostorija. Ako su one ipak

potrebne, treba ih postavljati u

području objekata namijenjenih

komercijalnoj uporabi koji su

zahtjevniji, po mogućnosti postav-

ljati u gornjim područjima zidova i

obraditi kao ljepive spojeve. Kod

jednoslojnog oblaganja svake

strane zida, valja obraditi vodorav-

ne razdjelnice kao ljepive spojeve,

samo gletani spoj ili sa TB-rubom.

Kod svake strane zida dvo ili

višeslojno oblaganje pločama, u

načelu se mogu donji slojevi tupo

spajati neovisno o građevno-fizikal-

nim zahtjevima. Za stvaranje

spojeva vanjskog sloja oplate,

na raspolaganju stoje ljepivi spojevi

kao i tehnika zapunjavanja spojeva

špahtlom, kao i TB-rub.

Općenito se kod višeslojnih

oblaganja valja pridržavati pomaka

spojeva između gornjeg i donjeg

sloja ploča od ≥200 mm.

Page 24: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

24

3. Nenosivi unutarnji pregradni zidovi prema normi DIN 4103

Primjer za udarno opterećenje (blaži udarac)

3.1 PojmoviNe nosivi unutarnji pregradni zidovi prema normi DIN 4103 su građev-ne sastavnice u unutrašnjosti građevnog pogona, koji služe samo prostornom odvajanju, a ne za učvršćenje zgrade. Svoju stabilnost pregradni zidovi primaju kroz vezanje na susjedne građev-ne dijelove. Pregradni zidovi mogu se čvrsto ugrađivati ili se mogu predvidjeti za preoblikovanje. Mogu biti jednoslojno ili višeslojno izvedeni, a kod odgovarajućeg oblikovanja, također preuzeti zadaće protupožarne i toplinske zaštite, zaštite od vlage ili zvučne zaštite.

3.2 Područja ugrađivanjaPrema različitim zahtjevima, u skladu s normom DIN 4103-1:1984, razlikuju se dva područja ugrađivanja:

Područje ugrađivanja I:Područja s malim okupljanjem ljudi, kao npr. u stanovima, hotelima, uredskim prostorima ili bolničkim sobama i slično korištenim prostorima, uključivo hodnike.

Područje ugrađivanja II:Područja s velikim okupljanjem ljudi, kao npr. u većim prostorijama za skupove, školske učionice, predavaonice, izložbene sale i prodajni prostori i slično korišteni prostori.

3.3 ZahtjeviPregradni zidovi i vaši priključci na granične građevne sastavnice moraju biti tako oblikovani, da se mogu podnijeti statička (pretežito mirujuća) i udarna opterećenja, koja mogu nastupiti u slučajevima korištenja. Pregradni zidovi moraju biti u stanju preuzeti, osim svog vlastitog tereta, uključujući moguću

žbuku ili eventualne druge oplate, površinska djelovanja, te optereće-nja koja djeluju na njih i na druge nosive sastavnice, kao što su zidovi i stropovi. Mogu se također preuzeti funkcije za osiguranje protiv pada.Pri tome se također moraju primiti statička i udarna djelovanja. DIN 4103-1 regulira zahtjeve i certifikate za pregradne zidove glede■ Opterećenja, koja mogu biti

prouzročena kroz osobe (npr. osiguranje od tlačne sile, udara i pada),

■ sigurno ovješenje opreme (konzolna opterećenja kao ovjesni ormari itd.) i

■ smanjenje dinamičnog tlaka zraka u posebnim slučajevima.

3.4 Završni certifikat DIN 18183-1:2008 obrađuje pregradne zidove i oplate iz gipsanih ploča s metalnim konstrukcijama. U njima su obrađene tabele s visinama zidova za zidove s metalnim nosačima i oplate / stijenke okna. Iz njih se mogu očitati visine zidova do maksimalno 6,50 mm, uzimajući u obzir propisane mjere za konstrukcijsko oblikovanje.

Kako bi se omogućilo dimenzionira-nje zidova s većim visinama od dozvoljene vrijednosti iz norme DIN 18183, uz pomoć IGG (Industrijska grupa gipsanih ploča - Industriegru-ppe Gipsplatten) provedena su opsežna građevinska istraživanja u Institutu za ispitivanje materijala.

3.5 DimenzioniranjeNa osnovi ovih opsežnih istraživa-nje, postavljen je model za utvrđiva-nje krutosti na savijanje lakih pregradnih zidova i stijenki okna, da bi se tako mogla ustanoviti nosiva svojstva od ne-certificiranih konstrukcija. Ovaj model temelji se

na izračunu združenog poprečnog presjeka, koji se sastoji iz oblaganja FERMACELL gips vlaknastim pločama koje se vijcima obostrano (pregradna stjenka) ili jednostrano (obloga zid ili šahta), jednoslojno ili višeslojno, učvršćuju na konstrukci-ju iz CW-metalnih profila. U tu namjenu postoji mjerni alat, koji je u stanju napraviti realističku statičku procjenu zidova na metalnim nosačima i stjenkama okna.

3.6 Maksimalne visine zidovaDozvoljene visine zidova za pojedinačne razdvojne zidne konstrukcije i zidnih obloga ili šahta nalaze se u općim građevinskim ispitnim odobrenjima (AbP) i u FERMACELL dokumentu „Konstrukcije za zid, strop i pod". Odnose se na ugrađivanje pregrad-nih tj. Zidova šahta sa sljedećim graničnim uvjetima:

Page 25: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

25

F

P

Konzolna opterećenja

Zahtjevi opterećenja za pregradne zidove

Linijska opterećenja Plošna opterećenja Jači/blaži udarac

FERMACELL info za kupce: Mob: 098 277Fax: 01 387 41 61 mail:mihael-miso.bulum @xella.com

Označivanjesustava

[mm] [UW-CW] [mm] [cm]

1 S 11 75 50 x 06 12,5 370

100 75 x 06 12,5 415

125 100 x 06 12,5 600

150 125 x 06 12,5 790

1 S 31 95 50 x 06 12,5 + 10 400

120 75 x 06 12,5 + 10 610

145 100 x 06 12,5 + 10 850

170 125 x 06 12,5 + 10 1040

3 S 01 87,5 75 x 06 12,5 350

112,5 100 x 06 12,5 410

3 S 12 97,5 75 x 06 12,5 + 10 350

122,5 100 x 06 12,5 + 10 455

147,5 125 x 06 12,5 + 10 575

3 S 31 140 100 x 06 15 + 2 x 12,5 535

165 125 x 06 15 + 2 x 12,5 660

To su samo izvadci iz prospekta „FERMACELL - Konstrukcije za zid, strop i podove"; podaci nisu dani u potpunosti.

Konstrukcije za zidove, stropove i podove

Jači udarac

Blaži udarac

■ Tlak vjetra od 0,285 kN/m2 (Opteretne zone vjetra 1 do 4 kod visine gradnje ≤ 18 m iznad terena u unutrašnjosti zemlje, prema DIN 18183-1:2008, pod istodobnim uzimanjem u obzir jednog konzolnog opterećenja pod nepovoljnim položajem u razmaku od 0,3 m od površine zida od 0,4 kN/m (10, 12,5 ili 15 mm) tj. 0,7 kN/m (18 mm tj. višeslojni pokrov) prema DIN 18183-1:2008,

■ Mjesto linijskog opterećenja od 1,0 kN/m (Područje ugrađivanja 2 prema normi DIN 41031:1984),

■ Primjena propisanih mjera „mekog udara",

■ ograničenje maksimalno dopušte-ne deformacije od h/350.

U svih slučajevima je zajamčena stabilnost navedenih visina zidova.Nadalje, navedeni AbP pružaju mogućnost ostvarenja, kroz smanjenje razmaka nosivih profila i

/ili kroz ograničenje ugiba na h/200 više visine zidova nego što je to prikazano u dokumentima. Pobliži podaci mogu se dobiti preko FERMACELL informacijskog ureda za kupce.

Kraćimaziv

Debljinazida Podkonstrukcija

FERMACELL GF oblaganje svake strane

Maksimalnavisina zida

Page 26: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

26

Primjer za udarno opterećenje(jači udarac)

Visina pada500 cm

Kugla1 kg

2–3

mm1. Kuglasti

12,5

mm

2. Kuglasti12

0 cm

62,5 cm

Udarna područja kuglena ploču

Ispitivanje jačeg udarca(u svezi norme Din 4103)

Ispitivanje jakih udaraKao i kod ispitivanja tj. dokazivanja blažeg udarca, ispitivanje jakih udara se također izvodi u skladu tj. na temelju norme DIN 4103 dio 1. Pri tome će se ispitivanjem ustanoviti ponašanje pregradnog zida glede lokalno ograničenog uništenja. Jači udarac u/na lake građevne zidove može se desiti npr. pomoću udara/sudara stolice na kotačima, pokretnih bolesničkih postelja i s lijekovima ili dokumenti-ma, namještajem ili sličnim vrstama opterećenja.

U skladu s normom, ravno na podu položeni predmet ispitivanja dimenzija 120 x 62,5 cm izlaže se padu 1 kg teške čelične kugle s visine od 500 cm. Mjesta udara na predmetu ispitivanja određuju su u ispitnom postavu.

Nakon prvog udarca kugle, na 12,5 mm debeloj FERMACELL gips vlaknastoj ploči izmjerena je dubina prodiranja čelične kugle od 2-3 mm.

Nakon drugog udarca kugle na istom mjestu udara, ustanovljava se slamanje tj. puknuće FERMA-CELL gips vlaknaste ploče . Ovo oštećenje prouzročeno jakim udarcem ipak ne zahtijeva cjelovitu zamjenu ukupne zidne ploče, već se može popraviti zaglađivanjem špahtlom s FERMACELL masom za spojeve. FERMACELL gips vlaknasta ploča tj. segment zida ima nakon stvrdnjavanja zapunjene spojeve opet svoju prvobitnu čvrstoću.

Page 27: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

27

4. Gradilište, tijek odvijanja montaže

Nanošenje osi zida s udarom konopca ili građevinskim laserom

4.1 Opći uvjeti obradeKao i svi drugi materijali koji se primjenjuju tijekom gradnje, i FERMACELL gips vlaknaste ploče također podliježu rastezanju i skupljanju pod djelovanjima temperature i utjecajem vlage.

Za provođenje besprijekorne suhe gradnje u područjima zidova, stropova i podova potrebno je pridržavanje sljedeće spomenutih uvjeta obrade:

FERMACELL gips vlaknaste ploče i FERMACELL obložene građevne ploče se ne smiju ugrađivati pri srednjoj relativnoj vlažnosti zraka ≥ 80%.

Montažne ploče moraju se prilago-diti okolnoj klimi u prostoru, a ti uvjeti se također ne smiju značajno promijeniti u sljedećih 12 sati nakon lijepljenja. Male temperature i relativne vlažnosti zraka produžuju vremena otvrdnjavanja. Hladnoća pri transportu i skladištenju ne oštećuje FERMACELL ljepilo za spojeve.

Zapunjavanje FERMACELL spojeva treba uslijediti najprije kod srednje relativne vlažnosti zraka ≤ 70% (prema rezultirajućoj preostaloj vlažnosti ploče od ≤ 1,3%) i nakon postavljanja zidnih i stropnih elemenata. Temperatura prostorije treba iznositi ≥ + 5 °C.

Za radove s finom masom za ispunu (glet masu) vrijede iste uvjeti obrade.

Vlažne žbuke/-estrihi trebaju po mogućnosti prije montaže FERMA-CELL sustava biti suhi - u svakom slučaju prije zapunjavanja s ljepljivim spojem ili spojevima za gletanje prema propisima za sušenje, jer građevna vlaga sprječava sušenje mase za gletanje, pa kao posljedica nastaje duljinsko istezanje ploča.

Vrući/lijevani asfalt treba nanijeti prije obrade špahtlom spojeve ploča, jer kroz napetosti zbog utjecaja vrućine u donjem području zidova spojevimogu popucati.

Kod tehnike lijepljenja spojeva može se vrući/lijevani asfalt naknadno nanijeti. Međutim, valja se pobrinuti za dostatno odvođenje topline i provjetravanje.

Zagrijavanje plinskim plamenikom može dovesti do oštećenja uslijed opasnosti od orošenja. To vrijedi prije svega za hladna unutrašnja područja s lošim provjetravanjem.

Brzo i naglo zagrijavanje valja izbjegavati.

4.2 Mjerenje i obilježavanjeOsi zidova moraju se izmjeriti prema nacrtu gradnje i obilježiti na podu s udarom konopca. Ako se zidna montaža ne obavlja nepo-sredno nakon mjerenja, treba izabrati trajnije oznake.

Osi zidova se nakon toga s viskom ili vagom prenesu s poda na strop. Kod većih objekata je preporučljiva primjena rotacijskog lasera.

Dovratnici kao i nosivi stalci za ovješene terete na zidu, također se izmjere na podu i obilježe. Nakon polaganja uzlaznih vodova s građevne strane i zatvaranja eventualnih stropnih i podnih otvora, u okviru montaže pregradne stjenke/konstrukcije treba ugraditi dovratnike i nosive profile.

Page 28: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

28

Polaganje UW-priključnog profila na podu na izolacijske trake

Učvršćenje CW-profila na masivnom zidu na izolacijske trake

4.3 Učvršćenje vodilica profilaUW- profile tj. drvene konstrukcije valja učvrstiti u području oznaka osi zidova na susjednim građevnim dijelovima okomito i poravnato. U svezi toga upotrebljavati prikladna sredstva za učvršćivanje. Okomite zidne pofile treba po mogućnosti izvoditi uz primjenu CW-nosivih profila.

Razmak učvrsnih točaka treba u vodoravnom području biti maks. 70 cm, a vertikalnom području maks. 100 cm. Kod neravnih neposrednih građevnih dijelova i povišenih zahtjeva za zaštitom od buke, treba smanjiti razmake učvrsnih točaka.Za jamčenje zahtjeva protupožarne i zvučne zaštite za pregradne zidove, priključci uz primjenu prikladnih materijala nepropusno oblikovati.

Ovdje se mogu primijeniti npr. samoljepive brtve ili rubne izolacij-ske trake od mineralne vune. Kod pregradnih zidova sa zahtjevom protupožarne zaštite valja u načelu postavljati ne gorive brtvene materijale ili ali valja postupiti prema normi DIN 4102 dio 4, odlomak 4.10.5.

Kod dvostrukih konstrukcija nosača ugrađuju se dvije odvojene, paralelno smještene konstrukcije, jedna prema drugoj, pri čemu priključni profili postavljeni s razmakom na pod i strop, oblikuju vodoravnu vodilicu od po dva niza nosivih profila.

Page 29: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

29

Okomiti produžetak CW-nosivih profila

Mogućnosti produžavanja po 2 CW-nosiva profila

Spajanje profila pomaknuto po visini. U preklapajućem području mehanički povežite.

3) tupo se spaja i povezano s dodatnim UW-profilom

1) kao kutija s oknom

2) tupospajanjei s dodatnimCW-profiloms oknom

ü

üü

üü

Montaža CW-nosivih profila

Dimenzije preklapanja različitih CW-nosivih profila

Profil Preklapanje

CW 50 ≥ 50 cm

CW 75 ≥ 75 cm

CW 100 ≥ 100 cm

Učvršćenje tj. mehaničko povezivanje UW i CW-profila jednih ispod drugih se ne smije izvoditi.

Maksimalni osni razmaci1) konstrukcije zida u mm kod različitih debljinapojedinih obloga prvog/donjeg sloja FERMACELL obloga

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

500 625 750 9002)

4.4 Ugrađivanje CW-nosivih profilaCW-nosivi profili se okomito uvode u UW- profile učvršćene na stropu i podu.

Učvršćenje tj. mehaničko poveziva-nje profila jednih ispod drugih se ne smije izvoditi.

Nosivi profili se najprije postave samo približno na željene razmake između osi, a kod naknadnog oblaganja 1. strane zida obavlja se precizno i okomito usmjeravanje. Osne razmake valja izvoditi ovisno o debljini oblaganja prema sljedećoj tabeli.

Uzdužni kroj CW-nosivih profila mora uslijediti s nešto razmaka , za predviđanje malih građevnih

tolerancija. CW-profili trebaju zahvaćati minimalno 15 mm u stropni priključni profil, a podni priključni profil stajati na profilnom štapu.

Kod većih visina zidova tj. prostorija može biti potreban produžetak CW-nosivih profila. Pri tome valja postupiti kao što je prikazano u sljedećoj tabeli.

Ako se posebni zahtjevi postavljaju na zvučnu izolaciju montažnog zida, između dvostruko smještenih CW-nosivih profila valja učvrstiti samoljepive izolacijske trake kao držače razmaka. Ako treba npr. iz razloga vođenja instalacije, montirati konstrukcije nosača u većim razmacima jedne od drugih, valja osigurati dostatnu stabilnost kroz

prikladni presjek profila ili drugim dodatnim mjerama učvršćivanja.

Razlikujemo tri vrste duple konstruk-cije:■ Čelični dvostruki stojeći zidovi, čiji

su CW-/UW-profili paralelno postavljeni jedni pored drugih i povezani su sa samoljepivim izolacijskim trakama.

■ Čelični dvostruki stojeći zidovi, čiji CW-/UW-profili su odvojeni, paralelno postavljeni jedni pored drugih.

■ Dvostruki stojeći zidovi, čiji CW-/ UW-profili su paralelno postavljeni jedni pored drugih i njihovi CW-nosivi profili su vlačno i nepropusno na tlak povezani u ≤ Vb visine zida kroz spojnice ili trake za ploče.

1) Podaci vrijede za stalnu okolnu klimu do 80% relativne vlažnosti zraka.2) Na osnovu posebne dozvole, kod montažnog zida 1 S 33 za 18 mm debljine FERMACELL ploče, može se izabrati razmak podkonstrukcije od 1000 mm.

Page 30: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

30

Montaža letve drvenog skeleta sa klinastim čavlićima ili čeličnim kutnicima

Crtež za a)

Crtež za b)

Izolacijski materijal - šuplja zidna utičnica

gips mort

Šuplja zidna utičnica

4.5 Ugrađivanje letvi drvene konstrukcijeDrveni konstrukcija (građevno rezano drvo prema normi DIN 4074 dio 1, drvo klase sortiranja S 10 prema. DIN 1052 GK II) se prilago-đava, okomito usmjeren, postavlja između gornjih i donjih priključnih letvi, na točne osne razmake i učvršćuje s klinastim čavlićima ili metalnim kutnicima na priključne letve. Osni razmaci se odabiru prema sljedećoj tabeli. Kod dvostru-kih drvenih stalaka valja postupiti slično kako je opisano u poglavlju 4.4.

4.6 Ugrađivanje električne instalacijeElektrična instalacija može se po volji polagati vodoravno i okomito u šupljim prostorima FERMACELL montažnih zidova prije postavljanja izolacijskog materijala. Budući da se pri tome valja pridržavati određenih pravila i VDE-odredbi, ove radove moraju obavljati stručne tvrtke. Za poprečnu raspodjelu vodova, CW-nosive profile u području putanje opremiti s odgovarajućim rupama.

Kod drvenih skeleta treba napraviti odgovarajuća isijecanja ili provrte. Otvori u FERMACELL gips vlakna-ste ploče za uobičajene šuplje zidne utičnice se izrađuju s bušećim glodalima za zidne kutije, dok se druge vrste izreza i otvora za posebnu ugradnju obavljaju s kružnim rezačima ili električnim ubodnim pilama.

Ako se na pregradne zidove postavljaju zahtjevi posebne zvučne i protupožarne zaštite, u području pojedinog otvora moraju se provesti mjere koje ne okrunjuju građevno-fi-zikalne značajke.

Otpornost na električni lukFERMACELL gips vlaknaste ploče su razvrstane prema VDE 0303, dio 5, stupanj 4 kao otporne na djelovanje el. luka. To znači npr. uporabu kao ne gorivog odjeljivanja između gorivih građevnih materijala i kućnih el. priključnih kutija.

Utične-/prekidačke-/ razdjelne kutijeUtičnice, prekidačke kutije, razdjelne ploče itd. smiju se ugrađivati kod pregradnih zidova (obostrano pokrivanje) na bilo kojem mjestu, ipak ne neposredno nasuprot njima. Pri tome valja obratiti pozornost na sljedeće:a) Zidovi s izolacijskim materijalom

prema normi DIN 4102 dio 4 (talište ≥ 1000 °C). Izolacijski slojevi potrebni za protupožarnu zaštitu moraju ostati očuvani, ali ipak smiju biti stisnuti na 30 mm.

b) Zidovi s drugim izolacijskim materijalima tj. bez njih. Doze se moraju obaviti gips mortom (cca. 20 mm debljine) tj. pregraditi sa gipsanim pločama.

Page 31: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

31

Maksimalni izresci otvora u CW-profilima od zidova čeličnim profilima

CW 75/CW 100 jednoslojno 1 x po profilu

CW 75/CW 100 višeslojno 2 x po profilu

CW 50 višeslojno 1 x po profilu

U tabeli navedeni otvori mogu postojati dodatno uz uobičajene probijene H-oblike. Izrezivanje lamela može se također obavljati prema DIN 18182 dio 1, Tabela 1, stupac 11.1) Daljnja izrezivanja profila mogu se obavljati nakon dogovora sa proizvođačem profila. Pri tome je važan broj kao i visinski položaj izrezaka u odnosu na eventualna konzolna opterećenja.

Izrezivanje CW profila kompletno dopušteno samo otvori koji jesu na profilima za kablove ili prema tabeli.

Visi

na is

ječk

a

1)

≤ hst (Visina lamele)

4.7 Ugrađivanje sanitarnih instalacijaSanitarne instalacije mogu se polagati u šupljim prostorima FERMACELL montažnih zidova prije oblaganja i prije ugradnje izolacijskog materijala . Budući da se i ovdje valja pridržavati određe-nih pravila, ove radove moraju obavljati stručne tvrtke.

Instalacijski vodovi, uključivo obujmice plašta, određuju, na osnovu svoga promjera, visinu staza CW-nosivih profila, a time i debljinu FERMACELL montažnih zidova. Kod jače dimenzioniranih vodova, konstrukcije s dvostrukim postoljem ili instalacijski zidovi, sastavljaju se prema poglavlju 7.4 ili 7.6.Iz razloga zvučne izolacije - npr. smanjivanje prijelazne buke - učvršćenja cijevi za konstrukciji treba odvojiti kroz postavljanje

podmetaka od gume, filca ili sličnog. Razmak rezanja FERMA-CELL gips vlaknastih ploča od cijevne provodnice, držača ili sl. treba iznositi cca. 10 mm. Zidne provodnice treba besprijekorno izolirati s prikladnom zaštitnom masom prema rubu ploče.

Izrez lamela kod metalnih stalakaMaksimalna veličina izreska:■ Širina■ Visina

Dodatni uvjeti:■ Područje ugrađivanja (stan, hoteli, bolesnički prostori)■ Visina zida do 3,0 m■ Kod visina lamela 50 mm, potrebno je dvostruko oblaganje

4.8 Mjere zvučne zaštite kod provodnica za vodove kroz montažne zidoveKabelske i cijevne provodnice kućansko-tehničkih instalacija treba izvoditi zračno i zvučno nepropu-sno. cjevovodi moraju biti opremlje-ni s izolacijskim obujmicama i ne smiju imati nikakav kontakt s oplatom zidova i konstrukcijom. Armature se zvučno izoliraju prema navodima proizvođača. Ako je to potrebno, izabrati sustave akustič-ne zaštite. Utičnice valja postaviti pomaknute najmanje za raster stalka i ne smiju biti nasuprot njima. Iza utičnica preporučuje se umetanje mineralne vune.

Čelični profili Oplata Izrezivanje profila, broj otvora

Dimenzije izrezaka: Visina isječka H ≤ Visina lamele hst

Visina lamele hst

Page 32: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

32

Postavljanje izolacijskihmontažnih ploča

Postava FERMACELL gips vlaknastih ploča na čeličnoj CW konstrukciji

FERMACELL gips vlaknaste ploče,dvoslojno oblaganje.

Vanjski sloj ploča može se spajati vijcima ili klamicama za CW-profile ili po izboru, neutralno na konstrukciju, izravno spajati vijcima ili klamicama u donje FERMACELL gips vlaknaste ploče

FERMACELLGips vlaknaste ploče, jednoslojno obložene.CW-nosivi profili se na vodoravne UW-priključne profile ne učvršćuju.

4.9 Ugrađivanje izolacijskog materijalaU šupljim prostorima FERMACELL montažnih zidova treba u slučaju potrebe postaviti izolacijski materijal - po mogućnosti u obliku ploča ili valjanih materijala predvi-đenih specijalno za montažne zidove.

Prema zahtjevima buke i protupo-žarne zaštite, debljina montažnih ploča i njihova gruba gustoća su različiti. Minimalna debljina treba ipak iznositi 40 mm. Kod zahtjeva protupožarne zaštite valja upotre-bljavati izolacijske materijale koji su navedeni u Ispitnim odobrenjima.

Izolacijski materijali se polažu u zidne šupljine cijelom površinom, tijesno spajaju i dugoročno učvršćuju kako ne bi klizili. Spojevi ili rupe u izolacijskom materijalu smanjuju izolaciju buke ili toplinsku zaštitu. Dvoslojni slojevi se polažu pomaknuto.

4.10 Oblaganje postavljenekonstrukcijeOblaganje konstrukcije s FERMA-CELL gips vlaknastim pločama može uslijediti u skladu sa različitim zahtjevima pregradnih zidova na zvučnu ili protupožarnu zaštitu tj. statiku svake strane zida, u jednom ili više slojeva.

Učvršćenje obloga na CW-nosivim profilima tj. na drvenoj konstukciji, obavlja se s FERMACELL vijcima za brzu ugradnju (bez predbuše-nja!) ili klamicama, vidi u svezi toga također Poglavlje 2.4.

Općenito se valja pridržavati pomaka spojeva između gornjeg i donjeg sloja ploča od najmanje 200 mm.

Postava FERMACELL vijaka za brzu ugradnju i redoslijed pričvršće-nja vijaka kod oblaganja CW-nosi-vih profila treba vidjeti iz crteža. Razmaci i dimenzije sredstava za učvršćivanje (vijci, klamice) mogu se vidjeti iz tabele u poglavlju 2.4.

Page 33: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

33

Obloge stegnite vijcima samo na CW-nosivim profilima, ali ne i na vodoravnim UW-priključnim profilima.

1.81.71.11.21.31.41.51.6

2.15.16.16.26.3

4 13.1

≤ 25

0 m

m

2.22.32.4

Postava spojeva ploča kod jednoslojnog FERMACELL oblaganja

Oblaganja metalnih konstrukcija Postavljanje vijaka za brzu ugradnjuOblaganja drvenih konstrukcija s klamicama

2 1

2 1

Redoslijed stezanja vijaka

7 6 4 35 2 1

7 6 4 35 2 1

Postava spojeva ploča kod dvoslojnog FERMACELL oblaganja

≥ 200 mm

≥ 200 mm

Redoslijed vijaka za učvršćenje FERMA-

CELL gips vlaknastih ploča na metalnim

konstrukcijama kod uporabe tehnike

lijepljenja spojeva uz primjenu podizača

ploča (vrijedi slično i za donje slojeve

montažnog zida od višeslojnih oblaganja).

Montaža ploča se obavlja s „jednostranim

podupiranjem", gdje se vijci učvršćuju

okomito, odozgo nadolje, vidi također

Poglavlje 2.5

FERMACELL gips vlaknaste ploče se u normalnom slučaju montiraju okomito na konstrukciju. Dužina ploče odgovara visini prostorije s odbicima gornjih i donjih priključnih spojeva. Vodoravne spojeve

(fuge) treba izbjegavati. Ako su iste ipak uvjetovane gradnjom, predvidjeti spojeve među pojedi-načnih montažnih ploča s poma-kom od najmanje 200 mm. Križni spojevi nisu dozvoljene.

Vodoravni spojevi se oblikuju kod FERMACELL montažnih zidova po pravilu kao ljepive spojeve kao što je opisano u Poglavlju 2.8.

Page 34: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

34

5. Oblikovanje površina

Premazivanje

5.1 Priprema podloge Površine za obradu valja prije početka radova, npr. bojanja, tapeciranja ili polaganja pločica, provjeriti na prikladnost za obradu. površina, uključivo razdjelnice, mora biti suha, čvrsta, i bez mrlja i prašine. Pri tome valja obratiti pozornost na sljedeće:■ da se uklone tragovi poprskanog

gipsa, žbuke, itd. ,■ Ostrugana mjesta, mjesta udara i

sl. obraditi špahtlom s FERMACE-LL masom za spojeve, finom ili gips glet masom,

■ sve spojeve glatko obraditi, i, ako je to potrebno, obrusiti.

FERMACELL gips vlaknasta ploča je tvornički impregnirana. Dodatno grundiranje je potrebno samo ako izdavač ovlaštenja za gips-vlaknaste/gipsane ploče zahtijeva, npr. kod tanke ili strukturne žbuke, bojanje ili ljepilo za pločice. Treba upotrebljavati grundiranja s malim postotkom vode. Kod višeslojnih sustava se valja pridržavati vremena sušenja koja je zadao proizvođač.

5.2 Uvjeti na gradilištu Obratite pozornost na to, da vlažnost FERMACELL gips vlaknastih ploča mora biti ispod 1,3%. Ova vlažnost ploča se uspostavlja unutar 48 sati, ako u to vrijeme vlažnost u zraku leži ispod 70%, a temperatura zraka preko 15°C.

Svi naneseni estrihi i žbuke moraju biti suhi. Površine moraju biti bez prašine.

5.3 PremaziZa površinske premaze mogu se na FERMACELL gips vlaknaste ploče primijeniti sve komercijalne boje kao npr. latex, disperzijske ili lak boje. U načelu treba davati prednost sustavima s malim postotkom vode. Mineralni premazi, npr. krečne boje i silikatne boje, smiju se nanositi na FERMACELL samo ako proizvođač za gips-vlakna/ gipsane ploče daje dopu-štenje za to.

Kod latex boja valja paziti na odgovarajuću sposobnost prekriva-nja. Obradu s valjcima od pjena-stog plastičnog materijala treba izabrati u skladu s materijalom kojim se prekriva. Za visokovrijedne premaze najbolje je izabrati strukturne ili punjene premazne boje.

Boje treba nanositi prema navodi-ma proizvođača u minimalno dva radna koraka. Ako je to potrebno obaviti probni premaz. Kod visoko-vrijednih površina preporučljiv je sustav s grundiranjem koje sadrži kvarc. Obratiti pozornost na podatke proizvođača sustava.

5.4 TapeteSve vrste tapeta - također sirova vlakna - mogu se nanositi s uobičajenim ljepilom za tapete -zamjena podloge za tapete nije potrebna. Kod renoviranja, pri skidanju tapeta se površine ne oštećuju. Kod nepropusnih tapeta kao npr. vinilnih, mora se raditi s ljepilom s malim postotkom vode.

Neovisno o vrsti tapeta grundiranje FERMACELL površina je potrebno samo ako to proizvođač ljepila zahtijeva.

5.5 Tanka žbukaAko se FERMACELL površine premazuju s tankim žbukama (debljine sloja 1 do 4 mm), mora se kod primjene mase za spojeve postaviti FERMACELL bandažna traka od tkanine . Lijepi se s bijelim ljepilom (PVAC-ljepilo), bez naknadnog obrađivanja špahtlom. Kod lijepljenog spoja može se izostaviti dodatna bandaža.

U području kutnih i zidnih priključa-ka, tanku žbuku u načelu valja odvajati zarezivanjem zidarskom žlicom.

Za ploče s gips-vlaknima/gipsane ploče, može se upotrebljavati prikladna tanka žbuka s mineralnim vezivom, kao i žbuke od sintetičke smole prema smjernicama za rad od proizvođača. Za sustav žbuka-nja preporučljiva su pripadna grundiranja.

5.6 Zidne ploče/keramičke pločiceOblaganje zidova i oplata sastoji se od jednog ili dva sloja FERMACELL gips vlaknastih ploča. Razmak između osi konstrukcije ne smije prekoračiti 50 x debljine montažne ploče. To znači kod:■ Debljina ploče d = 10 mm,

razmak između osi profila= 50 cm■ Debljina ploče d = 12,5 mm,

razmak između osi profila = 62,5cm

Page 35: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

35

Kućanske kupaonice s kadom i tuševima

Kućanske kupaonice s kupaoničkom kadom kao tušem

Tapeciranje

Daljnje informacije za brtvljenje možete naći u referentnom listu 5 „Kupaonice i vlažni prostori kod drvene i suhe gradnje" odgovarajuće industrijske grupe gipsanih ploča: www.xella.hr

Postavljanje keramičkih pločica > 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

> 20 cm

> 30 cm

nikakvi ili mali zahtjevi kroz prskanje vode, klasa opterećenja 0

umjereni zahtjevi kroz prskanje vode (područje prskanja vode), klasa opterećenja A0 1, A0 2

Na FERMACELL gips vlaknaste ploče i Powerpanel cementne ploče mogu se polagati sve montažne ploče iz keramičkog materijala i iz plastike bez ikakvih problema unutar raznih metoda lijepljenja. Disperzijska i reakcijska epoksidna ljepila ili plastificirana cementna praškasta ljepila su prikladna prema navodima proizvođača.

Grundiranje se izvodi ako to zahtijeva proizvođač ljepila za gips-vlaknaste/gipsane ploče. One se moraju sasvim osušiti (po pravilu 24 sata), prije postavljanja pločica. Moraju se primijeniti ljepila za pločice s malim sadržajem vode,

npr. plastificirana cementna praškasta ljepila,kao FERMACELL Flex ljepilo. Keramičke pločice se ne smiju smočiti prije toga. Ljepilo za pločice mora biti suho prije punjenja fuga (vrijeme sušenja po pravilu iznosi 48 sati). Za zapunjavanje spojeva treba primijeniti Fleksibilni-mort.

5.7 BrtvljenjePovršine koje zahtijevaju brtvljenje, dobiju se iz gore prikazanih brtvenih područja. Na stojećim tuševima brtvljenje valja izvesti u visini do minimalno 20 cm preko glave tuša. Kutna područja i provodnice se opremljuju sa sustavom pripadnim

brtvenim trakama tj. brtvenim rukavcima . Pri tome valja izolirati cijelo područje spojeva u zidovima u prostoru s tuševima ili kupaoničkom kadom, za zaštitu od eventualne uzlazne vlažnosti s poda.Prije nanošenja FERMACELL sustava brtvljenja, spojeve i vijci se moraju zakitati minimalno prema stupnju kvalitete Q1 (vidjeti poglav-lje 5.9 „Kvaliteta površina").Detaljni podaci za provedbu brtvljenja se mogu naći u brošuri FERMACELL Profesionalni savjet:

Page 36: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

36

Detaljna rješenja spojeva u vlažnim ili mokrim prostorima

Oblikovanje kutova zidova u području opterećenom vodom

Oblikovanje zidova-estriha u području opterećenom vodom

FERMACELL VoranstrichFERMACELL Flüssigfolie(mind. 2 x auftragen)FERMACELL FlexkleberFlieseAbdichten vor dem VerfliesenAbdichten nach demVerfliesen, z.B. Silikon

Zidni priključci od tuš tj. kupaoni-čkih kada, priključak na FERMACELL montažni zid, jednoslojno oblaganje Spoj na FERMACELL montažni zid

s prolaznim jednoslojnim FERMACELL oblaganjem i iznad kupaoničke kade smještenog FERMACELL proširenja

postojeći zidkeramičke pločice na ziduFERMACELL Flex ljepilo FERMACELL tekuća folija (min. 2 x nanijeti)

FERMACELL brtvena traka, Elastična brtvena trakaFERMACELL estrih element, FERMACELL Rubne izolacijske trake MF

FERMACELL prvi premazFERMACELL tekuća folija(min. 2 x nanijeti]FERMACELL brtvena trakaFERMACELL Flex ljepiloKeramička pločicanpr. silikon

FERMACELL prvi premaz

FERMACELL tekuća folija (min. 2 x nanijeti!

FERMACELL Flex ljepilo za keramičke pločiceBrtvljenje prije postavljanja keramičkih pločica

Brtvljenje nakon postavljanja keramičkih pločica, npr. silikonski FERMACELL prvi premaz

5.8 Poravnavanje površinaZa izradu visokovrijednih površina kroz poravnavanje površina FERMACELL nudi dva proizvoda. Sa FERMACELL finom masom za gletanj površina tvornički spremnom za uporabu(u knatama) ili FERMA-CELL gipsanom masom za površinu u( vrećama), mogu se obraditi kvalitetne površine do Q4.

FERMACELL masa za poravnava-nje površina prikladna je kako za obradu površina špahtlom, od zidnih i stropnih površina u unutar-njem prostoru tako i za fino

zapunjavanje špahtlom spojeva.Ne smiju se obrađivati ispod + 5 °C. Podloga mora biti bez prašine, suha (preko više dana na srednjoj vlažnosti zraka ≤ 70%), čista, nosiva i bez eventualnih sredstava za odvajanje. Budući da su FERMA-CELL gips-vlaknaste ploče već tvornički impregnirane, nikakva dodatna grundiranja montažne ploče nisu potrebna.Ukoliko se predviđaju radovi opterećenim vlagom, kao npr. postavljanje vlažnih premaza ili vlažnih žbukanja, obrađivanje špahtlom smije se izvoditi tek nakon

njihova isušivanja. Kod vrućeg/lijevanog asfalta radovi sa špah-tlom trebaju uslijediti tek nakon hlađenja.

Za učinkovito nanošenje FERMACELL masa za poravnava-nje površina mogu se primijeniti FERMACELL alati sa širokom špahtlom za gletanje, ili gletarica.

Page 37: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

37

Poravnavanje površina s FERMACELL finom gotovom masom za površinu i s FERMACELL gips- masom u vrećama

Obrada FERMACELL fine gotove glet mase za mase za površinu

FERMACELL fina masa za površinu može se bez utroška vremena na pripremu izravno obrađuje iz kante. Bijela disperzijska masa za špahtlu, spremna za uporabu, sadrži vodu i vrlo fino mljeveni plemeniti dolomitni mramor i treba biti nanošena tako tanko koliko je to moguće. Debljina sloja se treba prema radnom postupku nalaziti ispod 0,5 mm.

Sa 450 mm FERMACELL širokom špahtlom za gletanje nanijeti materijal da se može tanko navući. S ovom tehnikom rada je zajamče-no, da ne nastaju nikakva izbočena mjesta navučene FERMACELL fine mase za površinu. Ako se suvišak materijala vraća u kantu, valja ga ubrzo iskoristiti.

Debljine slojeva ≥ 0,5 mm treba obavljati u više koraka. Prethodno nanijeti sloj mora pri tome biti osušen.

Obrada FERMACELL gips-finom glet masom:Praškasta, sintetičkom smolom oplemenjena FERMACELL gips-masa za površinu se pomiješa na gradilištu u skladu s podacima na posudi.

Posude, alati i voda moraju biti čisti. FERMACELL gips- masa s vodom snažno promiješati i nakon vreme-na zrenja od 2-3 minute, kratko promiješati da nestanu grude. Vrijeme obrade/prerade iznosi cca. 45 min. kod 20 °C.

FERMACELL gips-fina glet masa može se skinuti do nule. Ona se stvrdnjava u debljinama slojeva do 4 mm, bez oblikovanja uleknuća ili pukotina, a prikladna je također za primjenu dekorativnih tehnika poravnavanja špahtlom.

Ukoliko se gips- masa u debljini sloja od 1 do 4 mm nanese u jednome radnom postupku, kod primjene mase za spojeve primijeni-ti bandažna traka za spojeve uz pomoć FERMACELL bandažne traka (vidjeti poglavlje 5.5, Tanka žbuka).

Naknadna obrada:FERMACELL široka lopatica za zapunjavanje (špahtla) može se nakon uporabe lako očistiti s vodom i četkom. Zatim se opružne čelične oštrice pažljivo osuše, kako bi se spriječilo nastajanje tankog sloja hrđe.

Brušenje:Male neravnosti mogu se, ako je to potrebno, lako uklanjati ručnom brusilicom ili brusilicom s drškom. Ovdje je primjerena brusna mrežica ili brusni papir zrnatosti P100 do P120. Kod brušenja valja nositi zaštitu za usta i zaštitne naočale. Prije daljnjih oplemenjivanja površine, izbrušene površine valja otprašiti i, ako je to potrebno, grundirati.

Page 38: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

38

Gletanje spojeva FERMACELL gips vlaknastih ploča

5.9 Kakvoća površineU opisnim tekstovima za zidne ili stropne konstrukcije često se pojavljuju oznake kao „spremno za bojanje" ili slično, ali ne predstavlja-ju nikakvu točnu definiciju kvalitete površine. Budući da takve oznake nedovoljno opisuju naručiteljeva očekivanja, treba od Savezne udruge industrije gipsanih i gips-građevnih ploča eventualno zatražiti referentni list 2, kroz određivanje četiri stupnja kvalitete, arhitektu i obrađivaču predati u ruke alat, s kojim je moguće stvoriti jedinstveni i jasni ugovorni sporazum.

Obratite pozornost, da FERMACE-LL gips vlaknaste ploče sa ljepljivim i dosadašnjih masama za spojeve kao i TB rug za suhu gradnju, nude tri različite tehnike obrade spojeva, čije se razlike u izvedbi moraju također uzeti u obzir. Stoga su odvojeno navedene četiri klase kvalitete za odgovarajući sustav

fugiranja. Temelj za izvedbu FERMACELL sustava obrade spojeva su trenutno vrijedeći propisi metoda obrade za FERMA-CELL gips vlaknaste ploče. Po pravilu vrijede za ravninu gornje površine zidova dozvoljena dopuštena odstupanja prema normi DIN 18202. Povezano sa stupnjem kvalitete Q 3, uvijek treba dogovori-ti ugovorom povišena odstupanja od ravnine prema tabeli 3 redak 7. Kod ispisivanja stupnja kvalitete Q4, povišena odstupanja od ravnine se moraju dogovoriti ugovorom prema tabeli 3 redak 7. Ako u popisu usluga nisu sadržani nikakvi podaci o gletanju spojeva, onda uvijek vrijedi stupanj kvalitete Q2 (standardna obrada spojeva) kao podrazumijevan.

Ako se kod procjene kvalitete površine koristi zraka svjetla s kosim upadom ili umjetno svjetlo, onda se nalogodavac treba pobrinu-ti za to, da željeni svjetlosni uvjeti budu predani već kod izvedbe radova. Željeni svjetlosni uvjeti se dogovaraju kod posebnih zahtjeva dodatnim ugovorom.

Ako se na površinu ne postavljaju nikakvi optički zahtjevi, kod statičkih ili protupožarnih zahtjeva nisu potrebna nikakva poravnavanja podloge razdjelnica i nema porav-navanja vidljivog veznog sredstva. Preduvjet za to je, da tupo spojene montažne ploče imaju maksimalnu širinu fuga od 1 mm (to ne vrijedi kod primjene ploča s TB-rubom za suhu gradnju).

Page 39: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

39

Izvod iz norme DIN 18202, Tabela 3 - granične vrijednosti za odstupanja od ravnine

sib m ni nednätsbatknupsseM ieb mm ni etrewznerG sla eßamhcitS

51 01 4 1 1,0

6 Površinski gotovi zidovi i donje strane stropova, npr. ožbukani zidovi, zidne obloge, spušteni stropovi

3 5 10 20 25

2 3 8 15 20

Odstupanja od ravnine

Pridruživanje dimenzija za razmak mjerne točke

Dimenzija za utvrđivanje odstupanja od ravnine

Razmak mjerne točke

Stupac 1 2 3 4 5 6

Redak Referenca

7 kao redak 6, ali s povišenim zahtjevima

Page 40: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

40

Pogletani spoj i TB rub za suhu gradnju stupnja kvalitete 1: Q 1Za površine s malim optičkim zahtjevima, ali koje iz tehničkih ili građevno-fizikalnih osnova ipak zahtijevaju zapuniti spojeve npr. Prije lijepljenja pločica.Potrebni radovi:■ Gletanje spojeva s FERMACELL

masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog

veznog sredstva s FERMACELL finom ili gips masom za poravna-vanje površina

■ Uklanjanje stršećih materijala nakon poravnavanja špahtlom

Stupanj kvalitete 2: Q 2 (standardna kvaliteta površine)Površine FERMACELL konstrukcija se pod sljedećim normalnim zahtjevima izvode u stupnju kvalitete 2:■ Strukturna oblaganja zidova u

srednjoj i grubljoj izvedbi, kao tapete i sirova vlakna (zrnatost RM ili RG prema normi DIN 6742)

■ Matirani, ispunjavajući premazi, koji se nanose s valjcima (disperzijski premazi, tanka žbuka)

Potrebni radovi:■ Gletanje spojeva s FERMACELL

masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog

veznog sredstva s FERMACELL finom ili gips masom za poravna-vanje površina i spojeva

■ Ravno i kantirano, naknadno poravnavanje spojeva i sredstva za pričvršćenje

Stupanj kvalitete 2 ne isključuje vidljive spojeve, prije svega pod kosim upadom zrake svjetla.

Stupanj kvalitete 3: Q 3Za površine, čija kakvoće prelazi iznad normalnih zahtjeva. Kvaliteta površine se stoga treba posebno ugovorom dogovoriti tj. pismeno precizirati. Stupanj kvalitete 3 je prikladan za sljedeće površine:■ Fino strukturirane zidne obloge■ Matirani, ne strukturirani

premazi■ Nadžbuka sa zrnatošću ≤ 1,00

mm, ukoliko je dopuštena za FERMACELL gips vlaknaste ploče

Potrebni radovi:■ Osnovno gletanje spojeva s

FERMACELL masom za spojeve

■ Gletanje špahtlom vidljivog veznog sredstva s FERMACE-LL finom ili gips masom za poravnavanje površina i spojeva

■ Široko površinsko gletanje spojeva

■ Puno površinsko gletanje i potpuno prekrivanje ukupne površina sa FERMACELL finom gotovom masom ili drugim odgovarajućim materija-lima za obradu površine.

Pod kosim upadom zrake svjetla vidljive neravnosti, kao pomak razdjelnica, nisu potpuno isklju-čeni, neravnosti su ipak manje nego kod Q 2. Razlike u površin-skoj strukturi ipak ne smiju biti prepoznatljive.

Stupanj kvalitete 4: Q 4Za najvišu kakvoću se upotre-bljavaju FERMACELL gips vlaknaste ploče u načelu s punim površinskim poravnanjem špahtlom. Kvaliteta površine se stoga treba posebno ugovorom dogovoriti tj. pismeno precizirati. Stupanj kvalitete 4 treba dogo-voriti u sljedećim slučajevima:■ Glatko ili fino strukturirano

oblaganje zidova, kao npr. sjajno lakiranih površina

■ Metalnih ili tankih Viny tapeta■ Radovi koji uključuju tehnike

oplemenjenog poliranja:■ Temeljno gletanje spojeva s

FERMACELL masom za spojeve

■ Gletanje špahtlom vidljivog veznog sredstva s FERMACE-LL finom gotovom glet masom ili sa poravnavanje površina i spojeva

■ Široko poravnavanje spojeva špahtlom

■ Puno površinsko oblaganje i poliranje ukupne površina sa FERMACELL finom gotovom masom ili drugim odgovaraju-ćim materijalima za obradu površine

Neravnosti na spojevima ne smiju više biti prepoznatljive. Različita sjenčanja kroz male neravnosti na velikim površina-ma nisu isključena.

Zapunjavanje spojeva Zakošeni TB rub za suhu gradnju

Page 41: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

41

Ljepljeni spoj

Pogletani spoj i TB rub za suhu gradnju stupnja kvalitete 1: Q 1Za površine s malim optičkim zahtjevima, ali koje iz tehničkih ili građevno-fizikalnih osnova ipak zahtijevaju zapuniti spojeve npr. Prije lijepljenja pločica.Potrebni radovi:■ Gletanje spojeva s FERMACELL

masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog veznog

sredstva s FERMACELL finom ili gips masom za poravnavanje površina

■ Uklanjanje stršećih materijala nakon poravnavanja špahtlom

Stupanj kvalitete 2: Q 2(standardna kvaliteta površine)Površine FERMACELL konstrukcija se pod sljedećim normalnim zahtjevima izvode u stupnju kvalitete 2:■ Strukturna oblaganja zidova u

srednjoj i grubljoj izvedbi, kao tapete i sirova vlakna (zrnatost RM ili RG prema normi DIN 6742)

■ Matirani, ispunjavajući premazi, koji se nanose s valjcima (disperzijski premazi, tanka žbuka)

Potrebni radovi:■ Gletanje spojeva s FERMACELL

masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog

veznog sredstva s FERMACELL finom ili gips masom za poravna-vanje površina i spojeva

■ Ravno i kantirano, naknadno poravnavanje spojeva i sredstva za pričvršćenje

Stupanj kvalitete 2 ne isključuje vidljive spojeve, prije svega pod kosim upadom zrake svjetla. Stupanj kvalitete 3: Q 3Za površine, čija kakvoće prelazi iznad normalnih zahtjeva. Kvaliteta površine se stoga treba posebno ugovorom dogovoriti tj. pismeno precizirati. Stupanj kvalitete 3 je prikladan za sljedeće površine:■ Fino strukturirane zidne obloge■ Matirani, ne strukturirani premazi■ Nadžbuka sa zrnatošću ≤ 1,00

mm, ukoliko je dopuštena za FERMACELL gips vlaknaste ploče

Potrebni radovi:■ Osnovno gletanje spojeva s

FERMACELL masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog

veznog sredstva s FERMACELL finom ili gips masom za poravna-vanje površina i spojeva

■ Široko površinsko gletanje spojeva

■ Puno površinsko gletanje i potpuno prekrivanje ukupne površina sa FERMACELL finom gotovom masom ili drugim odgovarajućim materijalima za obradu površine.

Pod kosim upadom zrake svjetla vidljive neravnosti, kao pomak razdjelnica, nisu potpuno isključeni, neravnosti su ipak manje nego kod Q 2. Razlike u površinskoj strukturi ipak ne smiju biti prepoznatljive.

Stupanj kvalitete 4: Q 4Za najvišu kakvoću se upotre-bljavaju FERMACELL gips vlakn-aste ploče u načelu s punim površinskim poravnanjem špahtlom. Kvaliteta površine se stoga treba posebno ugovorom dogovoriti tj. pismeno precizirati. Stupanj kvalitete 4 treba dogovoriti u sljedećim slučajevima:■ Glatko ili fino strukturirano

oblaganje zidova, kao npr. sjajno lakiranih površina

■ Metalnih ili tankih Viny tapeta■ Radovi koji uključuju tehnike

oplemenjenog poliranja:■ Temeljno gletanje spojeva s

FERMACELL masom za spojeve■ Gletanje špahtlom vidljivog

veznog sredstva s FERMACELL finom gotovom glet masom ili sa poravnavanje površina i spojeva

■ Široko poravnavanje spojeva špahtlom

■ Puno površinsko oblaganje i poliranje ukupne površina sa FERMACELL finom gotovom masom ili drugim odgovarajućim materijalima za obradu površine

Neravnosti na spojevima ne smiju više biti prepoznatljive. Različita sjenčanja kroz male neravnosti na velikim površinama nisu isključena.

Page 42: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

42

6. Potvrde/ispitivanja i FERMACELL posebne konstrukcije

Daljnje informacije o građevno-fizikalnim značajkama, maks. visini ugradnje, površinski uvjetovanim masama itd. naći ćete u brošuri „FERMACELL konstrukcije za zid, stropove i podove".

Kroz stepeničast raspon sjedala gledališta, postiže se najbolja vidljivost.Posljedica toga su vrlo visoki zidovi

Usprkos velikim ugradbenim visinama od gotovo 10 m, i malim konstrukcijskim debljinama, FERMACELL zidovi ispunjavaju visoke statičke zahtjeve

6.1 Konstrukcijska ispitivanja i normeGrađevno-fizikalne značajke FERMACELL montažnih zidova u pogledu zvučne i protupožarne zaštite kao i postojanosti, dokazuju se kroz svjedodžbu o ispitivanju ili stručnom potvrdom priznatog njemačkog Ispitnog instituta. Odgovarajuće izvedbe pojedinih konstrukcija moraju uslijediti u skladu s podacima u ovoj dokumentaciji.

Certifikat protupožarne zaštite FERMACELL montažnih zidova, dobiva se od službene svjedodžbe o

ispitivanju koja odgovara DIN 4102 dio 2 ili službenim protupožarno- -tehničkim procjenama.

Certifikat prigušenja buke prenošene zrakom za FERMACELL montažne zidove, dobiva se preko svjedodžbe o ispitivanju u skladu sa normom DIN EN ISO 717.

Certifikat o otporu FERMACELL montažnih zidova prema statičkim i udarnim opterećenjima dobiva se kroz svjedodžbu o ispitu i stručnoj potvrdi prema normi DIN 4103 dio 1.

6.2 Pregradni zidovi u kino dvoranamaKino-centri, filmske palače, multipleksna kina i sl. Građevinske mjere se često postavljaju u građevnim izvedbama s čeličnim konstrukcijama iz vremenskih i ekonomskih razloga koštanja. Unutarnja gradnja - zidovi, obloge itd. se tada najčešće izvode iz konstrukcijskih i građevnih osnova potpuno u suhoj gradnji. Na taj način je istodobno ostvaren multifunkcionalni koncept razgrad-nje, koji je moguć u slučaju kasnije potrebe prenamjene korištenja.

Page 43: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

43

Procijenjena mjera građevne izolacije buke R' w = 71 dB Zvučna izolacija u pojasu oktava 63 Hz: R' w = 53 dB Protupožarna zaštita (po stranici) F 90-A, visina ugradnje < 500 cm

275

32,5

32,5

125

2560

01/01 /5,215,21/01/01

4060

4025

12,5

/15/

1818

/15/

12,5

6036

0 60

100

100

45,5

45,5

571

(9) (7) (3) (2) (10) (13)(1)

(3) (4) (11) (10) (6) (8)(12) (5)

(1) FERMACELL ploča 18 mm(2) FERMACELL ploča 15 mm(3) FERMACELL ploča 12,5 mm(4) FERMACELL ploča 10 mm(5) FERMACELL trake 12,5 mm(6) CW-nosivi profil 125 x 0,6 mm(7) CW-nosivi profil 100 x 0,6 mm(8) CW-nosivi profil 150 x 0,6 mm(9) Mineralna vuna 80/50 [mm]/[kg/m3 ](10) Mineralna vuna 60/40 [mm]/[kg/m3](11) Mineralna vuna 40/40 [mm]/[kg/m3](12) s akustični ovjesom(13) HE-B/IPB 360

(Mjere u mm)

(Mjere u mm)

Procijenjena mjera građevne izolacije buke R'w = 68 dB Procijenjena razlika razine buke D'w = 78 dB Protupožarna zaštita F 90-A, visina ugradnje ≤ 1000 cm

Ovi laki, nenosivi unutarnji zidovi moraju biti primjereni najvišim zahtjevima za zaštitu od buke i zajamčiti zadaće preventivne protupožarne zaštite te, na osnovu svoje često posebno velike visine ugradnje i visokih mehaničkih zahtjeve, ispunjavati sve zahtjeve na stabilnost i čvrstinu.

FERMACELL montažni zidovi i oplate su tanke, lagane konstrukcije, koji, u ovisnosti o normi DIN 4102 dio 2 od odgovaraju zahtjevima protupožarne zaštite do F 120-A . Prema izvedbi, uvjetima ugradnje i nedovršene građevine, ove FERMACELL konstrukcije kod

debljine stijenke ≥ 200 mm, na licu mjesta pokazuju izmjerene vrijednosti zvučne izolacije do R' w = 71 dB u frekvencijskom području između 100 do 3.200 Hz i R'w = 53 dB u pojasu oktava od 63 Hz. Laboratorijska mjerenja dala su mjere vrijednosti zvučne izolacije do R w = 86 dB. Ove konstrukcije bez ograničenja također ispun-javaju od statičke zahtjeve prema normi DIN 4103.Oblaganje normiranih čeličnih konstrukcija zidova, oplata i obloga obavlja se s različitim brojem na slojeva od FERMACELL gips vlaknastih ploča u različitim debljinama. Ekonomična montaža

ovih FERMACELL konstrukcija je tako zadana, da prema visinama ugradnje i statičkim zahtjevima vijcima treba biti učvršćen uvijek samo prvi/donji sloj ploča kod CW-nosivih profila.

Sljedeći slojevi ploča svake strane zida tada mogu biti zaklamani konstrukcijski neutralno, izravno u prvi/donji sloj ploča (vidi u svezi toga također poglavlje 4.10).

Page 44: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

44

)3()2()1(

)4()4( (5)

(1) FERMACELL gips vlaknaste ploče(2) Mineralne vune(3) CW-profil(4) Olovne trake(5) Olovne folije/-ploče(6) UW-profil

6.3 Zaštitni zidovi od zračenjaDijagnostički ili terapeutski izvori zračenja u bolnicama, klinikama i liječničkim ordinacijama moraju se tako oklopiti, da nikakve zrake ne mogu prodrijeti kroz susjedne zidove i stropove. Za suhe gradnje je iz područja zaštite od zračenja, posebno iznikla zaštita od rendgen-skih zraka.

FERMACELL zaštitni zidovi od zračenja ispunjavaju ove zahtjeve, pri čemu je stvarna zaštita od zračenja zajamčena kroz jednos-tavne mjere. Ona se sastoji u postavljanju olovnih folija/-ploča na stražnju stranu FERMACELL gips vlaknastih ploča. Debljina olovne folije rukovodi se prema zadanoj ekvivalentnoj vrijednosti olova, koja je ovisna od pojedine vrste uređaja tj. intenziteta izvora zračenja.Postavljanje olovne folije na

FERMACELL gips vlaknaste ploče za zaštitne zidove od zračenja, mora se obaviti cijelom svojom površinom i trajno osigurati od klizanja. To će se u pravilu obavljati ili tvornički ili kroz poduzeće koje izvodi suhu gradnju na gradilištu. Kod određivanja debljine olovne folije treba poći od stupnjevi oo 0,5 mm.

Page 45: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

45

(6)(4)(5)

(1)

(2)

(4)(6)

Za osiguranje zadane zaštite od zračenja „bez rupa", treba na vertikalne udarne spojeve obraditi (ispunjavanjem spoja ili lijepljenje spojeva ) položiti kaširane olovne folije za FERMACELL gips vlakn-aste ploče i slijepi nosači u sredini ploče, kroz minimalno 50 mm široke samoljepive trake olovne folije, koje se zalijepe izravno na CW-nosivie profile. Kod zidnih, podnih i stropnih priključaka, FERMACELL zaštitnih zidova od zračenja, na graničnim građevnim sastavnicama se na prirubnicu građevnog tijela - priključnog profila nalijepe min. 50 mm široke trake olovne folije, tako da se nepropusno spajaju na susjedne sastavnice.

U području ugradnje objekata kao što su npr. električne doze, vrata i stakleni elementi, uklopne kutije, ispitni ormarići i sl., kao i kutni i T-priključci, mora u slučaju potrebe također biti zaštita od zračenja „bez rupa".

6.4 Daljnje posebne konstrukcijePosebne konstrukcije kao npr. pregradni zidovi, oplate i oblaganje stijenki s certifikatom sigurnosti na udar lopte i tehnologija čistog prostora (izbjegavanje zagađenja na radnom mjestu) kao i izvedbe sa zaštitom od proboja (s različito debelim umetcima od čeličnog lima), konstrukcije sa zaštitom od provale i sigurne na udarce (npr. skloništa) i sa zakriljenjem protiv elektrostatskih elektromagnetskih izmjeničnih polja (npr. Faradejev kavez), u ovom dokumentu nisu obuhvaćeni. Ovdje spomenute građevno-tehničke informacije s konstrukcijskim i izvedbenim opisima mogu biti zatražene ukoliko su dostupne.

Page 46: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

46

1-slojne obloge čeličnog nosača F 30 A kod 3-stranog opterećenja prema gorenju

2-slojne obloge čeličnog nosača F 90 A kod 3-stranog opterećenja prema gorenju

3-slojne obloge čeličnog potpornja F 90 A kod 4-stranog opterećenja prema gorenju

Klasa vatrootpornosti

F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A

FERMACELL u mm

10 10 + 10 15 + 12,5 18 + 18

Minimalna debljina obloga od čeličnih nosača s U/A ≤ 300 m-1

Klasa vatrootpornosti

F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A F 180-A

FERMACELL u mm

10 2 x 10 2 x 15 + 4 x 15 5 x 15

1 x 12,5

Minimalna debljina obloga od čeličnih podupirača s U/A ≤ 300 m -1

≥ 30 mm

≥ 30

mm

≥ 30 mm

≥ 30

mm

Obloge u obliku kutije čeličnog potpornja, kod 4-straničnog zahtjeva u odnosu na gorivost

Raz

mak

spo

ja

≥ 40

0 m

m

6.5 Obloge čeličnih nosača i čeličnih stupova s FERMACELL gips vlaknastim pločamaKod obloga čeličnih nosača i stupova, mogu se umjesto prikazanih potpornih spojnica (npr. Protektor potporna spojnica br. 6142) također primijeniti metalni profili povezani sa CD- i U-priključnim profilima kao konstrukcijom.

Rasponi ploča - to znači, razmaci između držećih čeličnih profila - moraju biti ≤ 400 mm. Za podatke o oblikovanju spojeva različitih slojeva ploča i tehnikama obrade spojeva, vidjeti poglavlje 2.5 do 2.7.

Kod višeslojnih oblaganja treba sve slojeve učvrstiti pojedinačno u donju ploču, a spojeve ploča preklopiti za najmanje 400 mm.

Page 47: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

47

Klasa vatrootpornosti

F 30-B F 60-B

FERMACELL u mm

10 10 + 10

Minimalne debljine obloga kod drvenih greda i potpornja

Minimalne debljine obloga kod drvenih greda i potpornja

2-slojne obloge drvenih potpornja F 60-B kod 4-stranog opterećenja prema gorenju

Debljina oplata prema vrijednosti omjera U/A

Klasa vatro-otpornosti

U/A* FERMACELL Powerpanel HD

FERMACELL gips vlaknasta ploča

F 30-A ≤ 300 15 mm –

F 60-A ≤ 300 15 mm –

F 90-A ≤ 160 15 mm –

F 120-A ≤ 120 15 mm 12,5 mm

* Primjeri; druge debljine oplata su moguće u ovisnosti o U/A.

6.6 Oplata drvenih greda i drvenih potpornja s FERMACELL gips vlaknastim pločamaObloge od greda, potpornja i vučnih elemenata iz punog drveta ili uslojenih dasaka s FERMACELL gips vlaknastim pločama može biti potrebno iz konstrukcijskih osnova ili za postizavanje određene klase vatrootpornosti.

Kod zahtjeva protupožarne zaštite drveni građevni dijelovi moraju imati pravokutni poprečni presjek s određenom minimalnom debljinom i pripadati minimalnom razredu kakvoće II prema normi DIN 4074 dio 1.

Za podatke o oblikovanju spojeva različitih slojeva ploča i tehnikama obrade spojeva, vidjeti poglavlje 2.5 do 2.7.

Kod dvoslojnog oblaganja, oba sloja mogu se učvršćivati u drvene građevne dijelove ili, kao druga mogućnost, vanjski sloj ploča u donju ploču. Udarne spojeve montažnih ploča se pomiču najmanje 400 mm.

6.7 Obloge potpornja s FERMACELL Powerpanel HDPosebno za potpornje u vanjskom području prikladan je atmosferski otporan FERMACELL Powerpanel HD. Ispitivanja gorenja kod MPA u Braunschweigu, potvrdila su, da već kod jednoslojnog oblaganja može biti postignuto trajanje vatrootpornosti od 60 minuta, a povezano sa FERMACELL gips vlaknaste ploče čak 120 minuta. Za sva pitanja obratite se Xella informacijskom uredu za kupce.

Page 48: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

48

7. FERMACELL zidne konstrukcije s čeličnom konstrukcijom

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, jednoslojno obložen

Postavljanje FERMACELL montažnog zida

FERMACELL montažni zid bez izolacije šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, jednoslojno obložen

7.1 Jednostruki pregradni zidovi, jednoslojno oblaganjeČeličnu konstrukciju iz CW/UW-profila sa razmakom nosača ≤ 50 x debljine ploče, kao što je opisano u odlomku 4.3 i 4.4 opisano, montirati i zatim jednostrano obložiti po mogućnosti s prostorno visokim FERMACELL gips vlaknastim pločama prema poglavlju 4.10. Spojevi ploča mogu se po izvesti po izboru kao lijepljeni spojevi, kao gletani ili tupo spojene sa rubom, kao u što je opisano od poglavljima 2.5 do 2.7.Učvršćenje FERMACELL gips vlaknastih ploča na CW-nosive profile obavlja se s FERMACELL vijcima za brzu ugradnju. Duljina vijaka kao i srednji razmak

pričvršćivanja navedeni su u tabeli u poglavlju 2.4.

Za ispravni redoslijed stezanja vijaka valja obratiti pozornost na napomene prema poglavlju 4.10. Najviši i najniži vijak postavite cca. 5 cm ispod/iznad UW-priključnog profila. FERMACELL gips vlaknaste ploče se ne smiju stezati na gornjim i donjim UW-priključnim profilima.

Nakon polaganja instalacije u zidne šupljine s građevne strane i - ako je potrebno - ugrađivanja izolacijskih montažnih ploča prema poglavlju 4.9, oblaže se druga strane zida kako je prije opisano. Mjere za dijelove s vratima ili staklenim plohama su opisane u poglavlju 10.

Nakon toga se sve udarni spojevimontažnih ploča, kao i upuštanje sredstava za učvršćivanje zapun-javaju s FERMACELL masom za gletanje spojeva prema poglavlju 2.5. Brtvljenje/zapunjavanje bočnih i gornjih priključnih spojeva na masivnu gradnju ili druge materi-jale, izvesti prema poglavlju 9.1 Posebni spojevi, postolja, zahtijev-ane pokretne dilatacije itd. prema odlomku 9.2 do 9.6.

7.2 Jednostruki pregradni zidovi, obloženi u više slojevaIzvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano pod 7.1, također.

Page 49: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

49

FERMACELL montažni zid kao jednostruki pregradni zid, dvoslojni oblaganje. Vanjski slojevi ploča zaklamani u 1./donjim slojevima ploča

FERMACELL montažni zid kao jednostruki pregradni zid, dvoslojni oblaganje. Oba sloja ploča spojena vijcima u nosivim profilima

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, troslojno oblaganje. 2.+3. Sloj ploča zaklaman u 1. donjem sloju ploča

FERMACELL montažni zid bez izolacije šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, dvoslojno oblaganje. Vanjski slojevi ploča zaklamani u 1./donjim slojevima ploča

FERMACELL montažni zid kao dvostruki pregradni zid, jednoslojno obložen. CW-profili odvojeno postavljeni (lijevo) tj. povezani kroz samoljepive izolacijske trake (desno

l./donji sloj ploče (ploča)■ Širina 124,9 cm, veliki format■ Debljina ploče 12,5 mm■ Ploča se tupo spaja, bez

lijepljenja, bez zapunjavanja špahtlom (vrijedi i za protupožarne konstrukcije i konstrukcije sa zvučnom zaštitom)

■ Učvršćenje u konstrukciju s FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 30 mm, razmak prema poglavlju 2.4.

2. tj. 3./vanjski sloj ploča■ Širina 124,9 cm, veliki format■ Ploču s ljepivim spojevima

montirati prema poglavlju 2.5 tj. s razmakom spojeva 5-7 mm za zakitane fuge prema Poglavlju 2.6.

■ Udarni razmak između 1. i 2. sloja ploča za razmak nosača, ako se oba sloja ploča vijcima pričvršćuju u nosive profile ili

■ udarni razmak između 1. i 2. sloja ploča je 20 cm, ako je 2. sloj ploča u 1. sloju ploča zaklaman ili spojen vijcima

■ Učvršćenje u konstrukciju s FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 40 mm, razmak prema tablici u poglavlju 2.4 ili

■ učvršćenje u donji sloj ploče s pocinčanim upornim klamicama/ FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 30 mm, razmak prema tablici u poglavlju 2.4.

7.3 Dvostruki pregradni zidovi, jednoslojno oblaganjeIzvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano u odlomku 7.1 , ali s dva odvojena, paralelno postavljena metalna nosača jedan prema drugom iz CW/UW-profila prema poglavlju 4.3 i 4.4. CW-/UW-profili su paralelno postavljeni jedna pored drugog, i ili su međusobno odvojeni ili se međusobno povezuju kao (npr. obostrano samoljepive izolacijske trake) ili u 1/3 visini zida kroz spojnice ili trake za ploče, vlačno i nepropusno na tlak. Pri tome obratiti pozornost na debljinu stijenki, podacima o visini i građevno-fizikalnim značajkama.

Page 50: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

50

FERMACELL montažni zid kao zid s dvostrukim stalkom, dvoslojno oblaganje. Oba sloja ploča spojena vijcima u nosivim profilima

FERMACELL montažni zid kao dvostrukodvoslojno oblaganje. 2./vanjski sloj ploče u 1./donjem sloju ploče zaklaman

Visoko zvučno-prigušujući stojeći zid, FERMACELL montažni zid,dvoslojno obložen

Preklop kod FERMACELL instalacijskog zida

FERMACELL instalacijski zid

7.4 Dvostruki pregradni zidovi, višeslojno oblaganjeIzvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano u odlomku 7.2, ali s dva, paralelno postav-ljena metalna nosača jedan prema drugom iz CW/UW-profila prema poglavlju 4.3 i 4.4.

7.5 Montažni zidovi s profi-lom za zvučnu izolacijuJednostruki stojeći zid sa profilom za zvučnu izolaciju, jednostrano ili višeslojno oblaganje. Izvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano u poglavlju 7.1 i 7.2, ali sa profilima za zvučnu izolaciju.

7.6 Instalacijski zidoviFERMACELL instalacijski zid je dvostruki stojeći zid prema poglav-lju 7.3 ili 7.4, kod kojih su oba metalna nosača iz CW/UW-profila odvojena, i tako razmaknuto montirana, da se npr. može provući deblja instalacijska cijev u šupljem prostoru zida.

Da bi obje odvojene konstrukcije imale dostatno uporište, u trećinskim točkama visine zida povezuju se sa montažnim FERMACELL pločama pričvršćene sa FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 30 mm na lamelama nosivih profila (kao spojnice se mogu primijeniti i drveni proizvodi ili laki čelični profili s odgovarajućim učvršćenjem). U području mjesta koja drže sanitarije, te spojnice valja postavljati neposredno preko nosivih profila.

Page 51: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

51

FERMACELL samostojeća obloga, dvoslojno oblaganje

Konstrukcija iz CW-profila, učvršćenje s kutnicima na stražnju stijenku, dvoslojna obloga

Konstrukcija iz CD-profila, sa/bez drvenih umetaka, jednoslojno obloženo

Konstrukcija iz CW-profila, učvršćenje s vijcima na stražnju stijenku, jednoslojna obloga

Konstrukcija iz CW-profila s skustičnim direktnim ovjesom, jednoslojno obloženo

Konstrukcija iz opružnog profila, jednoslojno obloženo

Daljnje informacije o značajkama, maks. visini ugradnje, površinski uvjetovanim masama itd. naći ćete u brošuri „FERMACELL konstrukcije za zid, stropove i podove".

7.7 Zidna obloge (ili šaht)Izvedba FERMACELL oplate kao što je opisano pod 7.1, ali oblaganje (jednoslojno) samo jedne stranice.

Izvedba FERMACELL obloge kao što je opisano pod 7.2, ali oblaganje (višeslojno) samo jedne strane.

Klasifikacija protupožarne zaštite obloge se obavlja s obje strane, tako da se one također mogu upotrebljavati kao obloge šahta.

7.8 Zidne oblogeZa FERMACELL zidne obloge s metalnim konstrukcijama mogu se izabrati različiti profilni sustavi.

Page 52: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

52

Kod svih konstrukcija obratite pozornost na uputeza obradu od FERMACELL-a . Dopunski podaci debljinu stijenki, visine zidova i građevno-fizikalnim svojstvima možete naći u FERMACELL konstrukcijskoj dokumentaciji LA

FERMACELL Požarni nosivi zid 4 S 33FERMACELL zidna obloga (ili šaht) 3 S 12,F 30-A kod klasifikacije protupožarne zaštite obje strane

FERMACELL zidna obloga (ili šaht) 3 S 31,F 90-A kod klasifikacije protupožarne zaštite obje strane

FERMACELL požarni ne nosivi zid 4 S 34

7.9 Obloge zidova (šahta)Pod gledištem protupožarne zaštite, oplate kao što su opisane pod 7.7 , također se mogu upotre-bljavati kao obloge šahta.

7.10 VatrozidoviIzvedba FERMACELL vatrozidova tipa 4 S 33, F 90-A i 4 S 34, F 90-A se obavlja kao što je opisano pod 7.2, ali s 0,5 mm debelom pločom od čeličnog lima između 1. i 2. sloja ploče

Nosivi požarni zid 4 S 33 većinom se sastoji od:■ FERMACELL gips vlaknastih

ploča, 15 mm debljine.■ konstrukcija iz , CW- i UW-profila,

iz pocinčanog čeličnog lima 1,5 mm i pločama od čeličnog lima 0,5 mm.

■ Mineralna vuna za izolaciju šupljeg prostora.

Nenosivi požarni zid 4 S 34 većinom se sastoji od:■ FERMACELL gips vlaknastih

ploča, 15 mm debljine.■ konstrukcija iz CW- i UW-profila,

iz pocinčanog čeličnog lima 0,6 mm i ploča od čeličnog lima 0,5 mm.

■ Bez izolacija šupljeg prostora. Ako je postavljen izolacijski sloj, on mora pripadati minimalnoj klasi građevnih materijala A2.

Page 53: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

53

Poluobloge, jedno ili dvoslojne

Četvrtinske obloge, jedno ili dvoslojne

Puna obloga jedno ili dvoslojna (izrađene su uvijek iz dvije poluobloge)

Polu element

Četvrtinski element

Pomak zida

7.11 Oblikovane saFERMACELL.Savijanje sa FERMACELLgips vlaknastim pločamaPri izrađivanju savijenih zidnih ili stropnih konstrukcija s 10 mm i 12,5 mm FERMACELL pločama s gips-vlaknima u velikom formatu, postoje tri tipa. Ove mogućnost izvedbe su bitno ovisne o polumjeru zakrivljenosti površina koje se izrađuju.

Polumjer ≥ 400 cm, suho savijanje s razmakom od konstrukcije ≤ 31,25 cm. Kod ovog slučaja primjene, u primjenu dolaze veliki formati montažnih ploča, koji se učvršćuju poprečno na konstrukciju.

Polumjer ≤ 400 cm do ≥ 150 cm, vlažno savijanje (na licu mjesta, na gradilištu) s razmakom od konstrukcije ≤25 cm. FERMACELL gips-vlaknaste ploče moraju se ovlažiti tijekom vremenskog razdo-blja od najmanje 10 sati, kako bi se mogle savijati na šablone u željenom polumjeru. Nakon isušivanja će FERMACELL gips-vlaknaste ploče opet poprimiti svoju staru čvrstoću i ostati u savijenom obliku. Kod ove varijante treba se primijeniti po mogućnosti 10 mm debela FERMACELL gips-vlaknasta ploča.

Polumjer ≤ 150 cm, savijanje posredstvom specijalnih tvrtki. FERMACELL elementi za obliko-vanje mogu služiti kao pojedinačne/labave četvrtinske ili poluobloge za oblaganje, stupova, potpornja i sličnih građevnih dijelova. Za prijelaz od ravnih zidnih ploha isporučuju se četvrtine ili poluelementi - dakle uključivo konstrukciju i po izboru izolacija šupljeg prostora.

Page 54: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

54

8. FERMACELL zidne konstrukcije s drvenom podkonstrukcijom

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, dvoslojno oblaganje

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, jednoslojno obložen

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid s poprečnim drvenim letvama, dvoslojno obložen

FERMACELL montažni zid bez izolacija šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, dvoslojno oblaganje

FERMACELL montažni zid s izolacijom šupljeg prostora kao dvostruki pregradni zid, dvoslojno obložen

FERMACELL montažni zid bez izolacije šupljeg prostora kao jednostruki pregradni zid, jednoslojno obložen

8.1 Jednostruki stojeći zidovi, jednoslojno obloženi Izvedba FERMACELL montažnih zidova kao što je opisano pod 7.1, ali:■ Drvena konstrukcija iz

crnogoričnog drveta, klasa sortiranja S 10, klasa rezanja S – ravnog ruba.

■ Učvršćenje ploča poduzmite po mogućnosti s pocinčanim čeličnim klamicama ili vijcima prema tablici u poglavlju 2.4.

8.2 Jednostruki stojeći zidovi, obloženi u više slojeva Izvedba FERMACELL montažnih zidova kao što je opisano pod 7.2, ali:■ Drvena konstrukcija kao u

poglavlju 8.1.■ Učvršćenje ploča poduzmite po

mogućnosti s pocinčanim čeličnim klamicama ili vijcima prema tablici u poglavlju 2.4.

8.3 Jednostruki stojeći zidovi s poprečnim gredama, obloženi u više slojevaIzvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano u poglavlju 7.2, a na vertikalne drvene nosače montirati prije oblaganja jednos-trano vodoravne drvene letve 30 x 50 mm, razmak 62,5 cm.■ Učvršćenje ploča poduzmite po

mogućnosti s pocinčanim čeličnim klamicama ili vijcima prema tablici u poglavlju 2.4.

8.4 Dvostruki stojeći zid, obložen u više slojeva Izvedba FERMACELL montažnog zida kao što je opisano pod 7.4, ali:■ s dva paralelno montirana drvena

stalka jednog prema drugom iz crnogoričnog drveta, klasa sortiranja S 10, klasa rezanja S 10 – ravnog ruba.

■ Učvršćenje ploča poduzmite po mogućnosti s pocinčanim čeličnim klamicama ili vijcima prema poglavlju 2.4.

Page 55: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

55

Naknadno oblaganje (jedno ili višeslojno oblaganje) okomitih drvenih nosača posebno štedi vrijeme i gospodar-stveno je isplativo, jer možeuslijediti učvršćenje FERMACELL gips-vlaknas-tih ploča na ovoj drvenoj konstrukciji uz primjenu klamica.

FERMACELL montažni zid sa čeličnom/drvenom konstrukcijom

(1) (3) (4)(5)

(6)(2)

Stropni i podni

(7)

(4)

(6)

Daljnji sustavi s drvenim potpornim konstrukcijama kao■ Zidovi na drvenim nosačima,

nosivi, prostorno zatvarajući s izolacijom šupljeg prostora

■ Zidovi na drvenim nosačima, nosivi, prostorno zatvarajući/ne prostorno zatvarajući bez izolacije šupljeg prostora

■ Završni zidovi zgrada, nosivi, prostorno zatvarajući

■ Nosivi vanjski zid, prostorno zatvarajući podatke uzmite iz uputa o drvenoj gradnji i konstrukcijskog pregleda!

8.5 Jednostruki stojeći zid s čeličnom/drvenom konstrukcijomFERMACELL montažni zid u mješovitom načinu gradnje s drvenim/čeličnim konstrukcijama dokazao se, prije svega svojim ekonomičnim aspektima. Kod ove građevne izvedbe uzimaju se u obzir prednosti/dobre strane metalne konstrukcije i drvene konstrukcije povezane s FERMACELL oblogama.

U području stropova i podnih priključaka obavlja se učvršćenje kod ove građevne izvedbe predviđenih metalnih profila tankih stijenki (UW-profili) s udarnim učvrsnicama (tiplima) izravno na grubu gradnju. Ovo se odvija brže i jednostavnije nego učvršćenje drvenih profila. Osim toga su besprijekorno kompenzirane neravnosti u području susjednih građevnih objekata - prije svega iz motrišta zvučne i protupožarne zaštite.

Kod ove mješovite konstrukcije upotrijebljeni okomiti drveni nosači mogu se uvesti u U-oblikovane priključne profile bez preciznog uzdužnog reza na stropu i podu. Tako se mogu male razlike u unutarnjoj visini ugradnje pregrad-nog zida u pojedinoj etaži izjednačiti bez ikakvih problema.

Glede zvučnih i protupožarnih svojstava su FERMACELL montažni zidovi u mješovitom načinu gradnje jednaki s čeličnim/drvenim konstrukcijama onih montažnih zidova sa čistim drvenim potpornim konstrukcijama.

(1) FERMACELL ploča 12,5 mm

(2) FERMACELL lijepljeni spoj

(3) Pocinčane klamice

(4) Drveni nosači

(5) Kod posebnih zahtjeva na zvučnu

ili protupožarnu zaštitu s

izolacijskim umetcima

(6) UW-profil

(7) FERMACELL masa za gletnje

spojeva s razdjelnim trakama ili

elastično fugiranje

Page 56: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

56

9. Spojevi i dilatacije

Zidni i stropni spoj s jednoslojnim FERMACELLoblogama

)2()1(

(1)

(2)

9.1 Odvojeni zidni i stropni spojeviKod spojeva FERMACELL gips vlaknastih ploča, jedno ili višeslojno obloženih FERMACELL montažnih zidova na druge vrste materijala, kao npr. žbuku, lagani beton, zidove, čelik ili drvo, u načelu ih valja odjeljivati kao različite građevne materijale. Kako bi se kod ovih priključaka izbjegavalo kruto povezivanje, predviđeno je više mogućnosti:

1) Spojevi s FERMACELL masom za gletanje spojeva i razdjelnim trakamaZidne i stropne priključne profile položiti s rubnom izolacijskom trakom i učvrstiti na postojeće materijale . Konstrukcije s FERMA-CELL odvojnim trakama , npr. PE-folija, papirnate ili ljepljive trake, postavite na građevinu, i uvijek postavite prema vanjskoj površini obloge. Nakon otvrdnjavanja FERMACELL mase za spojeve, odrezati postojeće razdjelne trake uz ploče. Pridržavati se širine fuga za poravnavanje špahtlom od 5 do 7 mm.

Kod zahtjeva protupožarne zaštite:Rubne izolacijske trake (mineralna vuna) min. B2 materijal, debljina ≤ 5 mm, rastavne trake ≤ 0,5 mm, FERMACELL masa za gletanje spojeva, širina fuga 6-10 mm.

Ove mjere odvajanja pretpostavl-jaju, da nije za očekivati nikakva kretanja od strane gradnje, i tako nikakve vanjske sile ne djeluju na FERMACELL konstrukciju.

Page 57: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

57

Zidni i stropni spojevi s dvoslojnim FERMACELL oblogama

(2)

(1)

)2()1(

(1) Spojevi s FERMACELL masom za gletanje spojeva i razdjelne trake

(2) Spojevi s elastičnim brtvenim materija-lom

2) Priključci sa elastičnim brtvenim materijalomZatvaranje zaključnih spojeva između FERMACELL gips vlaknastih ploča i susjednih spojeva s elastičnim brtvenim materijalom s minimalno dozvoljenim trajnim preuzimanjem kretanja od min. 20%. Priključni spoj se treba oblikovati u širinama od 5 do 7 mm. Rub ploče treba prije brtvljenja grundirati.

Kod zapunjavanja spojeva valja obratiti pozornost na smjernice za rad proizvođača brtvila. Valja osigurati obostrano lijepljenje, a priključna razdjelnica treba po cijeloj duljini imati jednaku širinu.

Kod zahtjeva protupožarne zaštite:Rubne izolacijske trake (mineralna vuna) A-materijal (temperatura taljenja ≥ 1000 °C), 1./vanjski sloj ploče s elastičnim brtvenim materijalom min. B2, širina fuga ≤ 6 mm, 2. i 3./zadnji slojevi ploča tijesno spojeni ili koji odgovarajuće široke rubne izolacijske trake. Spojevi FERMACELL montažnihzidova na FERMACELL gips vlaknastim polčama koje su izravno učvršćene FERMACELL vijcima ili na konstrukciju na gradnju (strop ili zid) također treba oblikovati odvojeno kako je prije opisano. Kutni i T-priključci od FERMACELL montažnih zidova međusobno se moraju zatvoriti s FERMACELL masom za gletanje spojeva prema poglavlju 9.6.

Za oblikovanje rubne izolacije između priključnog profila i građevine, obratiti pozornost na podatke u poglavlju 4.3.

Glede oblikovanja zaključnih spojeva s gledišta protupožarne zaštite obratite pozornost na naše ABP „Obrada spojeva".

Page 58: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

58

FERMACELL montažni zid, jednoslojno obložen, F 30 A/F 60-A, klizni stropni spojevi

FERMACELL montažni zid, dvoslojno oblaganje, F 90 A, klizni stropni spojevi

A≥1

5A

≥20

A

A≥ 1

5A

≥20

A

A= Mjera pokretljivosti u mm

FERMACELL montažni zid kao dvostruko stojeći zid, dvoslojno oblaganje, F 90-A, klizni stropni spojevi

A= Mjera pokretljivosti u mm

9.2 Klizni stropni spojeviKlizni spojevi FERMACELL montažnih zidova na stropovima se poduzimaju onda, ako se nakon montaže pregradnog zida očekuje ugibanje stropa ≥ 10 mm. Klizni stropni priključci moraju osigurati, da nikakve sile od strane gradnje ne djeluju na laku građevnu konstrukciju.

Kod očekivanih ugibanja stropa ≤ 10 mm nisu potrebni nikakvi klizni stropni priključci prema detaljima u ovom poglavlju. Preduvjet za to je, da duljina CW-nosivih profila i duljina FERMACELL gips vlaknasta ploča u području stropnog spoja u svakom sloju ploče (pod određenim okolnostima uključivo FERMACELL spoj stropa) 10 mm kraće izvesti od visine prostorije.

Kao što je prikazano gore lijevo, klizni stropni spoj se sastavlja iz FERMACELL traka, koje se režu točno po mjeri u skladu s širinom segmenta UW-priključnih profila. Ukupna debljina snopa traka mora odgovarati dimenziji očekivanih naknadnih ugibanja stropa plus prekrivanja oblogama.

FERMACELL trake treba izrezati u širini segmenta UW-stropnog profila, prije montaže međusobno zalijepiti i s klamicama ili vijcima pričvrstiti i učvrstiti usko uz rub zajedno sa stropnim profilima uz primjenu prikladnog sredstva za učvršćivanje u razmaku od maks. 70 cm, izravno i čvrsto spojeno mehaničkim silama na sirovi temeljni sloj. Kod posebno visokih snopova traka razmake učvršćivanja valja smanjiti ili dodatno zaglaviti pomoću kutnih profila. Između FERMACELL traka i sirovog temeljnog sloja valja predvidjeti priključne brtve prema poglavlju 4.3.

Ako se na FERMACELL montažne zidove postavljaju posebni zahtjevi na zvučnu izolaciju, higijenu, nepropusnost za plin ili sl., onda treba dogovoriti odgovarajuće izvedbene detalje sa suradnicima u našim prodajnim uredima.

Okomiti CW-nosivi profili se režu u uzdužnom rezu kraće za mjeru očekivanih ugibanja stropa „A", i u UW-priključnom profilu na stropa i podu. Pri tome valja osigurati, da CW-stalak stoji na lameli podnog profila i zahvaća u stropni profil najmanje 15 mm. Ako to nije moguće, izabrati UW-profile s višim krakovima profila .FERMACELL gips-vlaknaste ploče valja po svojoj duljini tako izrezivati, da između gornjeg ruba obloga i donjeg ruba stropa ostane pokretni spoj, koja opet odgovara mjeri očekivanih ugibanja stropa „A". Pri tome valja osigurati, da postoji preklapanje između ruba ploče i snopa traka od ≥ 20 mm.

Vijčani spojevi obloga smiju uslijediti samo na okomitim CW-nosivim profilima. Učvršćenje na UW-priključne profile ili snopove traka nije dozvoljeno. Kod postava najvišeg vijčanog spoja u CW-nosivom profilu opet treba uzeti u obzir mjeru očekivanih ugibanja stropa „A".

Ako se zahtjeva protupožarna zaštita (F 30 do F 90), minimalna širina snopa traka mora iznositi 50 mm prema DIN 4102 dio 4, odlomak 4.10.5, a mjera ugibanja stropa „A" se treba ograničiti prema odlomku 4. 10.5.4 na 20 mm. Kod visine zidova iznad cca. 500 cm gornji klizni stropni priključak treba mehanički stabilizirati kroz prikladne dodatne mjere zaštite, kao npr. potporni kutnik.

Podaci u poglavlju 9.2 vrijede slično i za stropne priključke, kod kojih se nakon ugrađivanja lakih pregradnih zidova očekuje ugibanje.

Page 59: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

59

Mjerne kote pored detalja vrijede za konstrukcije sa zahtjevima protupožarne zaštite prema normi DIN 4102 dio 4.

FERMACELL montažni zid, jednoslojno obložen, F 30-A/F 60-A. Klizni zidni i/ili fasadni spoj s jednim CW-profilom i trakama za ploče

A

≥ 20

A

FERMACELL montažni zid, jednoslojno obložen, F 30-A/F 60-A. Klizni zidni i/ili fasadni spoj s dva CW-profila i trake za ploče

A

≥ 20

A

FERMACELL montažni zid, jednoslojno oblaganje, F 30-A/F 60-A. Klizni zidni i/ili fasadni spoj s trakama za ploče

A

≥ 20

A

A A A

FERMACELL montažni zid, dvoslojno oblaganje , F 90-A. Klizni zidni i/ili fasadni spoj s dva CW-profila i trakama za ploče

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

A A A

FERMACELL montažni zid, dvoslojno oblaganje , F 90-A. Klizni zidni i/ili fasadni spoj s dva CW-profila i trakama za ploče

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 A = Mjera pokretljivosti u mm

9.3 Klizni spojevi zidova i fasadaVanjska pročelja, prioritetne ovješene fasade, mogu kroz opterećenje vjetrom biti podvrgnute tlačnim i usisnim opterećenjima, na koja treba konstrukcijski i montažno tehnički posebno paziti u području bočnih vertikalnih priključaka FERMACELL montažnih zidova. Različite izvedbe su prikazane na sljedećim slikama.

I kod ovih priključaka mora biti zajamčeno, da nikakve sile od strane gradnje ne djeluju na FERMACELL montažne zidove. Valja uzeti u obzir i mjere za osiguranje zadanih zvučnih i protupožarnih svojstava (vidi također stručno mišljenje za DIN 4102 dio 4, odlomak 4.10).

A = Mjera pokretljivosti u mmA = Mjera

pokretljivosti u mm

A = Mjera pokretljivosti u mm

A = Mjera pokretljivosti u mm

Page 60: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

60

Suženi i/ili klizni priključci na građevinu dovode do umanjenja vrijednosti zvučne i protupožarne zaštite pregradnih zidnih konstrukcija. To treba uzeti u obzir kod projektiranja.

Redukcijski spoj dvostrukog stojećeg zida s potrebom izolacije buke na potpornju

Redukcijski spoj jednostrukog stojećeg zida s olovnim umetkom od 2,5 mm

9.4 Reducirani spojevi (suženi zidni i fasadni spojevi)Kod spojva montažnih zidova na tanke građevne sastavnice (npr. prozorske daske, potpornji) debljina montažnog zida mora biti smanjena na mjeru priključnog dijela. Budući da je u smanjenom području debljina zida manja je od prvobitne ili čak umjesto dvostruko stojećeg zida (stambeni pregradni zid) eventualno postoji samo još jedan jednostavni sustav nosača, vrijednosti zvučne izolacije ukup-nog zida su smanjene. Za izjednačenje se može postaviti olovna folija u smanjenom

području, jednostrano ili obostrano, ili upotrebljavati montažne ploče kaširane olovnom folijom. Površinski udio smanjenog komada zida treba pri tome držati po mogućnosti malenim. (za proračun rezultirajuće mjere zvučne izolacije neke sastavnice koja je složena iz elemenata različitih zvučnih izolacija, vidi DIN 4109, prilog 1 uz poglavlje 11.)

Ako se na takve konstrukcije postavljaju zahtjevi protupožarne zaštite, onda u smanjenom području valja predvidjeti jednaku debljinu oplate i umetke od mineralne vune kao u običnom području zidova.

Page 61: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

61

Plivajući estrih naspram pregradnog zida (RL,W,R)=70 dB

Pregradni zid na estrihu (RL,W,R)Prema DIN 4109 prilog 1

Pregradni zid na plivajućem estrihu s odvojenom dilatacijom(R LWR) = 55 dB

Pregradni zid na dvostrukom postolju na plivajućem estrihu s dilatacijom(RL,W,R)=55 dB

Pregradni zid na neprekidno na plivajućem estrihu (RL,W,R) = 38 dB

9.5 Spoj sa podom,obrada (sokl)Nepropusni podni spojevi su od ključnog značenja za zvučnu i protupožarnu zaštitu. Ispravna postava priključne brtve je stoga obvezno potrebna, kao i istiskivanje priključnih spojeva s masom za gletanje spojeva tj. elastičnim brtvenim materijalom.

Akustični uzdužni vod iznad neposrednih građevnih sastavnica djeluje na zvučnu izolaciju pregrad-nog zida. Stoga je posebno važno, izabrati pravilne priključne detalje prema zahtijevanoj razini za montažni zid.Akustičko-tehnički najpovoljnije djeluje plivajući estrih, ako je udubljen u području pregradnih stijenki.

Kod neprekidnih plivajućih cement-nih estriha treba predvidjeti akustički djelotvorne odvojne spojeve u području zidnog priključka, osim ako se na pregradni zid postavljaju samo vrlo mali zahtjevi za zaštitom od buke. Kod odvojnih fuga u estrihu ispod građevnih dijelova zida valja uzeti u obzir opće statičke potrebe (npr. vlastiti teret pregradnih zidova).Neprekidan asfaltni estrih se akustičko-tehnički ponaša nešto bolje od neprekidnog cementnog estriha.

Protupožarno-tehnički gledano, kod podnih priključaka na masivnim stropovima, u skladu sa ovdje preslikanim detaljima, nikakve daljnje konstrukcijske posebnosti nije potrebno uzimati u obzir.

Page 62: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

62

Mjerne kote pored detalja vrijede za konstrukcije sa zahtjevima protupožarne zaštite prema normi DIN 4102 dio 4.

Postavljeno postolje kod jednoslojnih/dvoslojnih obloga s FERMACELL

100/125

75/100

50/75

75/100

≥ 15

0≥

25

5,215,21

12,5 12,5

≥ 25

12,5 12,5

12,5 12,5 12,5 12,5

Udubljeno podnožje kod jednoslojnih obloga s FERMACELL (mjere u mm)

Udubljeno podnožje F 90-A prema stručnom mišljenju za DIN 4102 dio 4 (mjere u mm)

Priključak FERMACELL montažnih zidova u području poda mogu se prema zahtjevu i funkciji podnožja različito oblikovati. Zadaća podnožja je, između ostalog, zaštititi zid od oštećenja. Kod oblikovanja podnožja valja razliko-vati:

■ Postavljeno postoljePri tome se profili podnožja (drvo, metal, plastika) učvršćuju na gotovo montirane FERMACELL obloge nakon površinske dorade. Zahvaljujući visokoj čvrstoći FERMACELL-a, to se može obaviti izravno u ploču - neovisno od konstrukcije.

■ Udubljeno podnožje, pregradni zid jednoslojno obloženKod jednoslojno obloženih FERMACELL montažnih zidova bez zahtjeva protupožarne zaštite treba kod udubljeno izvedenih podnožja postavljati FERMACELL trake za ploče u istoj debljini kao vanjske obloge. Pri tome valja uzeti u obzir preklapanje po visini pločnih traka od najmanje 25 mm.

CW-nosivi profili trebaju se skratiti za visinu donjih FERMACELL traka za ploče i mehanički povezati u području lamele sa za 25 mm manjim CW- profilom, tako da statičke značajke pregradnih zidova ne budu narušene. Pri tome se pridržavati preklapanja od najmanje 150 mm.

■ Udubljeno podnožje, pregradni zid dvoslojno obloženKod udubljenih podnožja na FERMACELL montažnim zidovima s dvoslojnim oblogama, donji sloj ploče uvijek valja izvesti do poda, a vanjski sloj ploče skratiti za mjeru željene visine podnožja. Reducirana obloga u području podnožja predstavlja „slabo mjesto" u sklopovima zida, koji smanjuje zvučnu i protupožarnu zaštitu zida. Za održanje protupožarne i akustičke zaštite treba u šupljem prostoru zida ugraditi dodatne slojeve od materijala ploča. Pri tome valja obratiti pozornost na provođenje norme DIN 4102 dio 4, poglavlje 4.10.

Kod CW-nosivih profila CW ≥ 75 x 06, mogu se time također uvelike izjednačiti smanjenja zvučne izolacije.

Page 63: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

63

1) FERMACELL gips vlaknaste ploče12,5 ili 10 mm2) Izolacijski materijal3) Rubne izolacijske trake4) CW-nosivi profil5) UW-profil6) LW-unutarnji kutni profil7) FERMACELL vijak za brzu ugradnju 3,9 x 308) Klamice, pocinčane, kod učvršćenja FERMACELL u FERMACELL9) FERMACELL masa za geltanje spojeva

Zidni spojevi u T-obliku kod jedno i dvoslojnog oblaganja, CW-profil spojen vijcima u FERMACELL ploču

(3)

(1)(2)(5)

(4)(7)(9)

(5)

(5)(8)

(7)(9)

(1)

(2)(8)(4)(3)

(1)(2)(5)(4)(7)(9)

(5)

Kutni spojevi kod jednoslojnog i dvoslojnog oblaganja

(1)

(2)(5)(8)(6)(5)(9)

(7)

(9)

(1)(2)(8)(5)(6)(5)

(8)

(7)

Zidni spoj u T-obliku s prekinutim uzdužnim bokom i LW-profilom s unutarnjim kutom

(5)(9)

(2)

(4)(7)(3)

Zidni spoj u T-obliku, CW-profil u CW-profil spojen vijcima

(5)(1)

9.6 Kutni i T-spojeviKonstrukcija i oblikovanje dva FERMACELL montažna zida, koja u pravokutnom obliku čine kutni ili T-spoj, prikazani su gore. Slično valja oblikovati križne veze i ne pravokutne spojeve FERMACELL montažnih zidova međusobno. U svezi toga, preporučuje se primjena metalnih profila savijenih na odgovarajući način.

Kod pregradnih zidova s povišenim zahtjevima za zaštitom od buke, za poboljšanje uzdužnog prigušenja zvuka FERMACELL obloga, neposredni pregradni zid mora biti prekinut. FERMACELL gips-vlaknaste ploče se tada učvršćuju u kutu ili prostoru T-spoja izravno na L-profilima unutarnjeg kuta zida (LWi) i/ili L-profilima vanjskog kuta zida (LWa).

Spajanje u kutu FERMACELL ploča s gips-vlaknima se oblikuje kao kod zidnih površina širina u 5 do 7 mm i zatvara s FERMACELL masom za gletanje spojeva kao što je opisano u poglavlju 2.6.

Kutni i T-spojevi od jednoslojno ili dvoslojno obloženih FERMA-CELL montažnih zidova s drvenom konstrukcijom se prikladno izvode.

Page 64: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

64

FERMACELL montažni zid, jednoslojno obložen, F 30-A/F 60-A.Pokretna dilatacija s trakama za ploče

FERMACELL montažni zid kao zid dvostrukog postolja, dvoslojno oblaganje. F 90-A.Pokretna dilatacija s trakama za ploče

A A

≥ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

A = Mjera pokretljivosti u mm

FERMACELL montažni zid, dvoslojno oblaganje, F 90-A. Pokretna dilatacija s trakama za ploče

≥ 20≤ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

A A A

≥ 20≤ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

A A A

A = Mjera pokretljivosti u mm

A = Mjera pokretljivosti u mm

9.7 Pokretne dilatacijePokretne dilatacije su u načelu potrebne u FERMACELL montažnim zidovima s metalnim konstrukcijama ondje gdje u zgradama (gruba gradnja) već postoje pokretne dilatacije. Budući da pregradni zidovi s FERMACELL gips vlaknaste ploče podliježu promjenama duljine (istezanje i skupljanje) kod promjene klime u prostoru, to se mora također uzeti u

obzir kroz pokretne razdjelnice . Pokretne dilatacije se trebaju postavljati:■ kod samo gletanih spojeva ploča

u razmacima od maks. 8,0 m■ kod zalijepljenih spojeva ploča u

razmacima od maks. 10,0 m.Konstrukcija i oblikovanje pokretnih i dilatacijskih spojeva od jednoslojno i dvoslojno obloženih FERMACELL montažnih zidova su vidljivi iz slika.

Pri tome treba paziti na to, da je u načelu, kako u području FERMA-CELL obloga tako i kod konstrukcije, zajamčeno dosljedno odjeljivanje obje stropne ploče. Valja uzeti u obzir i mjere za osiguranje zadanih zvučnih i protupožarnih svojstava (vidi također stručno mišljenje za DIN 4102 dio 4, odlomak 4.10).

Page 65: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

65

Mjerne kote pored detalja vrijede za konstrukcije sa zahtjevima protupožarne zaštite prema normi DIN 4102 dio 4.

FERMACELL montažni zid, jednoslojno oblaganje, bez zahtjeva protupožarne zaštite. Pokretna dilatacija s dodatnim profilom

FERMACELL montažni zid, jednoslojno obložen, F 30-A/F 60-A.

≤ 20 ≥ 20 ≤ 20 ≥ 20

A AA = Mjera pokretljivosti u mm

Pokretna dilatacija sa snopom trakaFERMACELL montažni zid, dvoslojno oblaganje , F 90-A.

≥ 20≤ 20 ≥ 20≤ 20

A AA = Mjera pokretljivosti u mm

Kod uskih zidova s konstrukcijom iz CW-profila 50 x 06 je prikladna gore prikazana izvedba sa snopom traka. Snop traka se pri tome zadržava u razmacima od 100 cm pomoću prolaznih vijaka M6 (provrti 8 mm).

Page 66: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

66

10.Vrata, staklena polja

(1) FERMACELL gips vlaknasta ploča(2) UW-profil(3) Mineralna vuna(4) CW-profil(5) Dovratnik '(6) Drveno ojačanje(7) U-učvrsni profil

(5) (6)

(1) (2) (3)

(4)Okvirno učvršćenje na CW-profilima s drvenim ojačanjem

(5) (4)

(1) (2) (3)

Okvirno učvršćenje izravno na CW-profilima

(5) (4)

(3)(2)(1)

Okvirno učvršćenje na dva CW-profila utaknuta jedan u drugi

10.1 Ugrađivanje vrata, otvori u ziduUgrađivanje vrata u FERMACELL montažne zidove je neovisno od konstrukcije i izvedbe okvira, te se obavlja ili kod jednodijelnog obuhvatnog okvira zajedno s montažom konstrukcije ili kod višedijelnog obuhvatnog okvira u priključku na oplatu i, ako je potrebno, nakon površinske dorade.

Neovisno o načinu izvedbe i oblikovanju dovratnika, u području gdje treba ugraditi elemente vrata u zidne površine (konstrukcija i obloga) predvidjeti odgovarajuće velike otvore, u koje će se nakon toga postaviti učvrsni profili za okvire, vratno krilo i same dovrat-nike. Donji UW-priključni profili se ne provode u području otvora od vrata, nego udubljeno.

Izolacijski materijal i FERMACELL gips vlaknaste poče su u području otvora u zidu na dovratnicima izvode se, kao što je opisano u odlomku „shema oblaganja polja vrata".

Prema zahtjevu se mogu u FERMACELL montažne zidove ugrađivati/montirati različiti dovratnici:■ Jednodijelni obuhvatni okviri od čelika ili drva

■ Posebni okviri za vrata s višim zahtjevima zvučne ili protupožarne zaštite

■ Dovratnici u visini prostorije, npr. s poprečnicom (poprečna letva) za nadsvjetlo ili s čvrstim gornjim dijelom

■ Okviri s drvenim blokom■ Klizni dovratnici vođeni u ili pred

zidom■ Okviri sa zaštitom od zračenja

Page 67: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

67

(7)Okvirno učvršćenje na U-profile za učvršćenje; jednoslojno obloženo

(5) (4)

(1) (3) (2)

Okvirno učvršćenje na U-profile za učvršćenje; dvoslojno oblaganje

(5) (4)(7)

(1) (3)(2)

10.2 Shema ugrađivanja okviraZa učvršćenje dovratnika na/u FERMACELL montažne zidove i protupožarne zidove prema shemi ugrađivanja u obzir dolaze različite vrste učvršćenja. Prema visini prostorije (visina zida), širini vrata, težini plohe vrata uključivo okove između ostalog vrste učvršćenja valja različito oblikovati i razlikovati na sljedeći način:■ Učvršćenje dovratnika izravno na

normalnim CW-nosivim profilima■ Učvršćenje dovratnika na

CW-nosivim profilima, u obliku kutije i gurnuti jedni u drugi

■ Učvršćenje dovratnika na CW-nosive profile s točno prilagođenim drvenim ojačanjem

■ Učvršćenje dovratnika na 2 mm debelim UA-profilima za ojačanje

Učvršćenje dovratnika izravno na normalnim CW-nosivim profilimaNeovisno o vrsti okvira (okviri za brzu montažu, drveni okviri, obuhvatni okviri) mogu se kod lakih ploha vrata od cca. 25 kg (uklj. okove) i/ili širine vrata od maks. 88,5 cm i/ili visine prostorije (visina zida) od maks. 2,60 m u području otvora od vrata, primijeniti normalne CW-profile stalka za učvršćenje okvira.

Učvršćenje dovratnika na CW-nosive profile s točno prilagođenim drvenim ojačanjemKod srednje teških ploha vrata od cca. 35 kg (uklj. okove) i/ili širina vrata od maks. 90 cm i/ili visine prostorije (visina zida) od maks. 2,80 m, mogu se kao učvršćenje okvira u području otvora vrata, primijeniti dva CW-profila u obliku kutije utaknuta jedan u drugi. Druga mogućnost u svezi toga može također biti UW-profil utaknut na CW-profil ili drveni profil utaknut u CW-profilu. U svim slučajevima se ovi učvrsni profili moraju prostorno visoko montirati.

Page 68: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

68

(1) UW-profil(2) CW-profil(3) CW-tj. U-učvrsni profil (3a) U-učvrsni profil

(3b) U-priključni kutnik(4) UW-zaporni profil(5) Okvir(6 Spojnica za učvršćenje

max.62,562,562,5

(2)

(6)(1)

(4)(3) (5)(1)(1)

(3b)

(3a)

(3a)

(3a)

(3b)

(1)

(1)

(2)

(4)

(2)

(4)

(2)

(1)

Shema ugrađivanja okvira s podkonstrukcijom (dimenzije u cm)

Učvršćenje dovratnika na 2 mm debelim U-profilima za ojačanjeZa učvršćenje dovratnika s teškim plohama vrata od ≥ 35 kg (uklj. okove) i/ili širina vrata od ≥ 90 cm i/ili visina prostorije (visina zida) od ≥ 2,80 m, u području otvora od vrata za učvršćenje okvira valja predvi-djeti posebne ukrutne/pojačavajuće profile, koji su pod određenim okolnostima statički pouzdani. Posebno u praksi oprobano rješenje je, uz ove datosti, ugrađivanje 2 mm debelog UA-učvrsnih profila. Uzdužni provrti u lamelu UA-profila i priključni kutnik, omogućavaju prihvat ograničenog ugibanja stropa i izjednačenje malih tolerancija prostornih visina.Ako na osnovu statičkih ispitivanja, 2 mm debeli UA-profil nije dostatan, valja predvidjeti posebno dimenzion-irane profile kao mjere učvršćenja.

Vijčani spojevi obloga ne smiju se izravno izvoditi u učvrsne profile, posebice kod jednoslojno obloženih zidova s pločama s TB-rubom. Umjesto toga, vijčani spojevi montažnih ploča moraju uslijediti u, neposredno pokraj smještene, CW-nosive profile. Tako se mogu primijeniti normalni FERMACELL vijci za brzu ugradnju, a funkcija pokretnih dilatacija (vidi 9.7) ostaje zadržana.

Kako bi se osigurala snažna i trajna veza čeličnih okvira s profilima za ojačanje, u uspravne profile okvira, zavarene su, prema načinu izvedbe, dvije, tri ili više različitih spojnica za učvršćenje. Preko tih okvirnih spojnica se učvršćuju okviri sa učvrsnim konstrukcijama (vidi u svezi toga podatke isporučitelja okvira).

Vertikalni učvrsni profili se vode neovisno od svoga oblikovanja, u načelu u visini zida (prostorno visoko) i sa kutnikom ili spojnicama kroz gornje i donje UW-profile, te se čvrsto spajaju izravno na grubu gradnju. Rubne izolacijske trake se u ovom području učvršćenja izostavl-jaju, ako njihova debljina iznosi ≥5 mm ili se kroz postavljanje tipla neće moći poravnato stlačiti ili komprimi-rati.

Iznad otvora od vrata se ugrađuje jedan UW-zidni profil kao dovratnik. U ovaj profil dovratnika postavljaju se CW-nosivi profili u maksimalnom razmaku od 62,5 cm (bez mehaničkog učvršćenja). Oni osiguravaju, da se spojevi ploča ne nalaze na nosačima vrata, već iznad dovratnika.

Page 69: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

69

(1) UW-priključni profil(2) CW-nosivi profil(3) UW-zaporni profil s rubnikom lamele

Ugrađivanje UW-zapornih profila u čeličnu konstrukciju u području otvora za polje stakla

Oblikovanje otvora za polje stakla u FERMACELL montažnom zidu (dimenzije u cm)

125

62,5 62,5 62,5

(3)

(2)

(3)

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

(2)

(1)

10.3 Shema ugrađivanja staklenih poljaUgrađivanje staklenih polja, kao npr. nadsvjetla, srednjeg ili grudobran-skog ostakljenja, valja uzeti u obzir već kod montaže konstrukcije FERMACELL montažnih zidova. Pri tome montirati vertikalne CW-nosive profile u području staklenih polja prilagođeno na dimenziju otvora. Ako je ova mjera veća od 62,5 cm, ispod i preko otvora treba postavljati dodatne okomite CW-nosive profile, koji se namještaju labavo u vodor-avne UW-priključke i UW-zaporne profile, bez mehaničkog učvršćenja.

Prema načinu i vrsti oblikovanja okvira za staklo koji se montira, mogu se za susjedne profile primijeniti umjesto unaprijed zadanih CW-stalaka i UW-zapornih profila, i U-učvrsni profili (2 mm debljine) . Pri tome se mora obaviti učvršćenje okomitih i vodoravnih profila, jednog ispod drugog, uz primjenu prikladnog kutnika poprečne grede. FERMACELL obloge u priključnom području staklenog polja treba oblikovati kao što je opisano u poglavlju 10.2.

Page 70: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

70

Obloge prednje strane

(1)

(2)

Obloge stražnje strane (dimenzije u cm)(1) Profil pojačanja prostorno visoko za dovratnik(2) Vodoravni spoj ploča kao lijepljeni spoj prema poglavlju 2.5 i 2.8 (3) Kod susjednih polja aksijalni raspored spojeva moguć od prednje strane zida prema stražnjoj strani

(1)

(2)

(1) (3)

≥ 20

62,5 62,562,5 62,5 62,5

Shema oblaganja, jednoslojno obloženi FERMACELL montažni zid10.4 Shema oblaganja; otvori za vrata- i staklena poljaFERMACELL gips-vlaknaste ploče se kod prostorno ne visokih elemenata vrata tako režu, da spojevi ploča ne dolaze do stalaka koji graniče s okvirom vrata ili profilima za ojačanje, već leže uvijek iznad otvora vrata. Pri tome se valja pridržavati pomaka od ≥ 20 cm (vidi crteže). Vodoravne spojeve ploča u području vrata treba izbjegavati ili ih oblikovati kao ljepive spojeve (vidjeti poglavlje 2.8).

Spojeve ploča prednjestranih i stražnjestranih zidnih obloga u području spajanja vrata treba pomaknuti jedne prema drugima. Kod višeslojnih obloga, razdjelnice vanjskog sloja ploča treba pomak-nuti prema donjem sloju za jedna razmak nosača.

Učvršćenje obloga iznad otvora od vrata obavlja se sa FERMACELL vijcima za brzu ugradnju na okomitim CW-profilima, koji su smješteni između UW-stropnog profila i UW-profila dovratnika. Pri tome spajanje vijcima smije obavljati samo na CW-profilu, ne na UW-profile.

Kod vrata sa statički izrazito visokim zahtjevima, npr. na osnovu posebno visokih prostorija ili posebno velikih i teških krila vrata, preporučuje se, u neposrednom području elemenata vrata oblikovati FERMACELL gips-vlaknaste-ploče s lijepljenim spojem prema poglav-lju 2.5.

Page 71: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

71

(1) Profil pojačanja prostorno visoko za dovratnik(2) Vodoravni spoj ploča kao ljepive razdjelnice prema poglavlju 2.5 i 2.8(3) Kod susjednih polja moguće je aksijalno postavljanje spojeva prednje strane zida prema stražnjoj strani , ipak se pridržavati općenitog razmaka spojeva od vanjskog prema donjem položaju

(1)

(2)

(2) (3)

≥ 20≥ 20

1. sloj 2. sloj

62,562,5 62,5

62,5 62,5

Shema oblaganja, dvoslojno obloženi FERMACELL montažni zid

(1)

(2)

1. sloj 2. sloj

Obloge prednje strane

Obloge stražnje strane (dimenzije u cm)

Page 72: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

72

11. Stropne ploče i stropne obloge s FERMACELL gips vlaknastim pločama

mm 81 mm 51 mm 5,21 mm 01

35 x d 350 435 525 630

40 x d 400 500 600 720

Podaci vrijede za trajno naprezanje pri relativnoj vlažnosti zraka do 80%.

Kod obrade s spojenim rubovima iz FERMACELL obloga, obratiti pozornost na podatke prema poglavlju 2.5 do 2.7.

11.1 Osni razmaci konstrukcijeKod stropova valja nosive dijelove konstrukcije obavljati prema tablici. Ostale konstrukcije se tako dimenzi-oniraju, da se ne prekorači dozvo-ljeni ugib od 1/500 razmaka oslonaca. U tabeli treba uzimati u obzir dozvoljeni ugib.

Međusobno povezivanje konstrukci-je mora uslijediti s odgovarajućim učvrsnim sredstvima: Kod drveta s vijcima tj. unakrst zabijenim čavlima ili klamicama (DIN 1052), kod metalnih profila s posebnim spojnicama.

11.2 Ovješene stropne ploče s FERMACELL-omZa ovješene stropove se upotreblja-vaju uobičajeni ovjesi kao nonijus ovijes, žice s ušicom ankerfix, kombinirani ovijes, direktni ovijes.

Za učvršćenje ove konstrukcije na masivnim stropovima treba za ove aplikacije i slučajeve opterećenja postaviti prikladne, građevno dozvoljene metalne (tiple).

Daljnji detalji su navedeni u pripadnoj građevno-tehničkoj dokumentaciji.

Poprečni presjek ovjesa treba tako dimenzionirati, da je zajamčena statička sigurnost na njega ovješe-nog stropa.

Područje primjene/ Vrsta konstrukcije

Multiplikator debljine ploče

Maksimalni osni razmaci nosivih letvi/nosivih okvira u mm kod različitih debljina FERMACELL gips vlaknastih ploča

Vodoravne površine(ovješeni stropovi, stropne obloge)

Krovnog nagiba (10° - 50° nagiba)

Page 73: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

73

11.3 Razmaci , profili i letve, poprečni presjeci stropova kod oblaganja i ovješenih podstropova

1] Pod razmakom ovjesa se kod osnovnih profila ili osnovnih letvi podrazumijeva razmak ovjesa, a kod nosivog profila ili nosivih letvi, razmak između osi osnovnog profila tj. temeljnih letvi. Kod zahtjeva na protupožarnu zaštitu se, prema potrebi, treba pridržavati manjih razmaka oslona u skladu s pojedinim građevno-tehničkim informacijama i ispitnim certifikatima.2] Uobičajeni profili od čeličnog lima (prema DIN 18182 tj. DIN EN 14195)3] Samo povezano s nosivim letvama od 50 mm širine i 30 mm visine.4] Kod utvrđivanja ukupnog opterećenja također valja uzeti u obzir eventualno postojeća dodatna opterećenja, kao npr. stropne svjetiljke ili ugrađene dijelove.

Profili od čeličnog lima 2)

CD 60 x 27 x 06 900 750 600

CD 60 x 27 x 06 1000 1000 750

Drvene letve (širina x visina) (mm x mm)

48 x 24 750 650 600

50 x 30 850 750 600

007 058 0001 04 x 06

30 x 503) 1000 850 700

40 x 60 1200 1000 850

48 x 24 700 600 500

006 057 058 03 x 05

009 0001 0011 04 x 06

Spušteni strop ovješen sa metalnom konstrukcijom

Razmak oslonaca:FERMACELL obloge(montažni profil] prema tablici lijevo

Razmak oslonaca: Nosivi profil prema tabeli dolje

Razmak: osnovnog ovjesa prema tabeli dolje

Spušteni strop ovješen s drvenom konstrukcijom

Stropna obloga s drvenom konstrukcijom, izravno učvršćeno

Razmak: osnovni ovjesa za konstrukcije od letava (ovjes) prema tabeli dolje

Razmak: nosive letve prema tablici dolje

Razmak: osnovna konstrukcija od letava (sredstva za učvršćivanje) prema tabeli dolje

Razmak :FERMACELL obloge (montažne letve] prema tablici lijevo

Razmak: nosive letve prema tablici dolje

Razmak oslonaca:FERMACELL obloge (nosive letve) prema tablici lijevo

Podkonstrukcijau mm

dozvoljenI razmak u mm1)

kod ukupnog opterećenja 4)

do 15 kg/m2 do 30 kg/m2 do 50 kg/m2

Razmak ovjesa

Nosivi profil

Osnovne letve,

izravno učvršćene

Osnovne letve,

ovješene

Nosive letve

Page 74: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

74

Razmak i potrošnja sredstava za učvršćivanje kod stropnih konstrukcija s FERMACELL gips vlaknastih ploča po m2 površine stropa

Metal - 1-slojno

220203–––mm 01

910203–––mm 5,21

610203–––mm 51

Metal - 2-slojno/2. sloj u konstrukciji

610303–––mm 01 :sloj .1

220204–––mm 01 :sloj .2

410303–––mm 5,21 :sloj .1

910204–––mm 5,21 :sloj .2

210303–––mm 51 :sloj .1

610204–––mm 51 ili mm 5,21 :sloj .2

Metal - 3-slojno/3. sloj u konstrukciji

210303–––mm 51 :sloj .1

210304–––mm 5,21 :sloj .2

025255–––mm 5,21 :sloj .3

Drvo - 1-slojno

10 mm ≥ 30 15 30 30 20 22

12,5 mm ≥ 35 15 25 30 20 19

15 mm ≥ 44 15 20 40 20 16

Metal - 2-slojno/2. sloj u konstrukciji

1. sloj: 10 mm ≥ 30 30 16 30 30 16

2. sloj: 10 mm ≥ 44 15 30 40 20 22

1. sloj: 12,5 mm ≥ 35 30 14 30 30 14

2. sloj: 12,5 mm ≥ 50 15 25 40 20 19

1. sloj: 15 mm ≥ 44 30 12 40 30 12

2. sloj: 12,5 mm ili 15 mm ≥ 60 15 22 40 20 16

Drvo - 3-slojno/1. do 3. sloj u konstrukciji

210304–––mm 51 :sloj .1

210304–––mm 5,21 :sloj .2

610255–––mm 5,21 :sloj .3

Napomena:- Kod 4-slojno obložene stropne konstrukcije s 10 mm FERMACELL gips vlaknaste ploča, zadnji sloj ploča može biti učvršćen sa FERMACELL vijcima za brzu ugradnju 3,9 x 55 mm izravno u konstrukciju.- Kod stropne konstrukcije s protupožarnim zahtjevima, mogu se odrediti razmaci sredstva za učvršćivanje preko pojedinih ispitnih certifikata, koji odstupaju od ove tabele.- Za učvršćenje 10 mm, 12,5 mm ili 15 mm FERMACELL gips vlaknastih ploča na pojačanim metalnim profilima UAdo 2 mm debljine materijala, mogu se primijeniti FERMACELL vijci za brzu ugradnju s vrhovima svrdla od 3,5 x 30 mm. Potrošnja iznosi cca. 5 vijaka po tekućem metru profila.

11.4 Sredstva za učvršći-vanje i njihovi razmaciSva sredstva za učvršćivanje moraju biti dostatno zaštićena protiv korozije.FERMACELL gips-vlaknaste ploče učvršćuju se na drvo s klamicama ili FERMACELL vijcima za brzu ugradnju. Za metalne profile do 0,7 mm debljine limova, upotrebljavaju se FERMACELL vijci za brzu ugradnju. Sva sredstva za učvršći-

vanje treba dostatno duboko upustiti u FERMACELL gips vlaknaste ploče, i zapuniti s FERMACELL masom za gletanje spojeva. Postavljanje FERMACELL ploča mora uslijediti bez napetosti. Kod redoslijeda pritezanja vijaka treba paziti na to, da se na učvrsnim osima (konstrukcija) počinje ili od sredine ploče prema rubovima (npr. u području zidova) ili od ruba ploče kontinuirano

prema drugom rubu. Ni u kom slučaju se ne smije prvo učvršćivati sve rubove, a zatim učvršćenje sredine ploče. Pri tome prema paziti na to, da su montažne ploče čvrsto pritisnute na konstrukciju i da minimalno 2 paralelno položena ruba ploča leže jedan prema drugom na konstrukciji.

Debljina montažne ploče/ustrojKlamice (pocinčane i premazane smolom) d ≥ 1,5 mm

FERMACELL vijci za brzu ugradnju d = 3,9 mm

Duljina [mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

Duljina [mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

Page 75: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

75

Spoj s elastičnim brtvenim materijalom

≤ 150 mm

≤ 150 mm

Spojs razdjelnim trakama

Spoj s UD-profilom

Razmak i potrošnja sredstava za učvršćivanje kod stropnih konstrukcija s FERMACELL gips vlaknstih ploča pri učvršćenju ploče u pločuUčvršćenje 1. sloja ploča kao kod stropa - metal/drvo 1-slojno

18–19 12 35 30 15 30

21–22 12 35 30 15 30

25–28 12 35 30 15 30

Spoj sa zaključnim kutom

≤ 150 mm

Debljina montažne ploče/ustrojRazuporne klamice (pocinčane i premazane smolom) d ≥ 1,5 mm, razmak redova ≤ 30 cm

FERMACELL vijci za brzu ugradnju d = 3,9 mm, razmak redova ≤ 30 cm

Područje stropova po m2 pregradnog zidaDuljina [mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

Duljina [mm]

Razmak[cm]

Potrošnja[kom./m2]

10 mm FERMACELL na 10 tj. 12,5 mm FERMACELL

12,5 mm FERMACELL na 12,5 tj. 15 mm FERMACELL

15 mm FERMACELL na 15 mm FERMACELL

11.5 Odvojeni stropni spojeviKod spojeva od FERMACELL-aploče jedno ili višeslojno obložene FERMACELL stropne i krovne konstrukcije na druge vrste materi-jala, kao npr. Kod žbuke, laganih betona, zidova, čelika ili drvene građe, u načelu treba obaviti odjeljivanje različitih građevnih materijala. Kako bi se kod ovih priključaka izbjegavalo kruto povezivanje, predviđeno je više mogućnosti, kao što je prikazano na slici.

Prije oblaganja konstrukcije s FERMACELL gips vlaknastim pločama, postavite samoljepiv razdjelnu traku ili PE-foliju na površinu zida, i ostaviti prema vanjskoj površini obloga.

Održati širinu fuga od 5-7 mm između obloga i susjednih spojeva. Spojeve popuniti s FERMACELL masom za gletanje spojeva. Nakon otvrdnjavanje FERMACELL mase za gletanje spojeva, postojeće ljepljivu traku (višak) odrezati uz zid.

Zatvaranje zaključnih spojeva između FERMACELL gips-vlakna-stih ploča i susjednih sastavnica s elastičnim brtvenim materijalom (akril ) s trajnim preuzimanjem

kretanja od min. 20%. Priključni spoj oblikovati u širini od 5-7 mm. Rub ploče treba prije brtvljenja prijeći osnovnim premazom (predpremaz).

Zatvoriti zaključne spojeve između FERMACELL gips-vlaknastih ploča i susjednih sastavnica sa završnim kutnicima.

Obje prije spomenute odvojne mjere, kod kojih se u priključnom području radi s FERMACELL masom za gletanje spojeva na PE-folijama ili ljepljivu razdjelnu traku, pretpostavljaju da nije za očekivati nikakva kretanja od strane gradnje.

Razmak od nosivog profila stropne konstrukcije prema zidu treba iznositi cca.150 mm. Kruto poveziva-nje na priključni ud profil nije dozvoljeno.

Page 76: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

76

(1) FERMACELL gips vlaknaste ploča 10 mm .12,5 mm.(2) Snop traka(3) Rubne izolacijske trake (kod zahtjeva protupožarne zaštite iz mineralne vune, klase građevnih materijala A1, talište ≥ 1000 °C.

(3)

FERMACELL stropna/krovna konstrukcija sa zahtjevom protupožarne zaštite. Pokretna dilatacija kod jednoslojnog tj. dvoslojnog oblaganja. trake za ploče jednostrano zalijepljene i pričvršćene vijcima.

FERMACELL stropna/krovna konstrukcija bez zahtjeva protupožarne zaštite. Pokretna dilatacija s dodatnim profilom.

(2) (1)

Priključak sa snopom traka

11.6 Zidni spoj s vidljivom dilatacijomZidni spojevi s vidljivom dilataci-jom se polažu iznad obloga s okomitim snopom traka iz FERMACELL gips vlaknastih ploča. Ispunjavanje zahtjeva protupožarne zaštite valja se obvezno pridržavati.

11.7 Pokretne dilatacijePokretne dilatacije su u načelu potrebne u FERMACELL stropovi-ma i krovovima ondje gdje u zgradama (gruba gradnja) već postoje pokretne spojevi. Budući da su stropovi i potkrovlja obloženi s FERMACELL gips vlaknastim pločama kod promjene klime u prostoru podložni promjenama duljine (istezanje i skupljanje), to se mora također uzeti u obzir kroz pokretne dilatacije. Kod FERMACE-LL stropnih i krovnih konstrukcija se isti predviđaju u razmacima od maks. 8,00 m duljine stropa/ krova.

Konstrukcija i oblikovanje pokretnih i dilatacijskih spojevakod jednosloj-no i dvoslojno obloženih FERMA-CELL stropova/krovnih konstrukcija su prikazani na slikama gore. Pri tome treba paziti na to, da je u načelu, kako u području FERMA-CELL obloga tako i kod konstrukci-je, zajamčeno dosljedno odjeljivanje obje stropne ploče. Za osiguranje zadanih značajki protupožarne zaštite, potrebno je obratiti pozor-nost na pridržavanje norme DIN 4102 dio 4.

Page 77: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

77

12. Učvršćenje tereta na FERMACELL montažnim zidovima i stropnim oblogama

Kuke za slike sučvršćenjem sa čavlima 1'

Dopušteno opterećenje po kuki u kN kod razl.. debljina FERMACELL gips-vlaknastih ploča2) (100 kg = 1 kN)

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10 + 12,5 mm

0,15 0,17 0,18 0,20 0,20

0,25 0,27 0,28 0,30 0,30

0,35 0,37 0,38 0,40 0,40

1) Prijelomna sila kuke prema konkretnom proizvodu. Učvršćenje kuka konstrukcijski neutralno samo u oplati.2) Sigurnosni faktor 2 (trajno naprezanje kod rel. vlažnost zraka do 85 %).

Konzolna opterećenja učvršćena sa zaticima ili vijcima 1)

Dopušteno opterećenje kod pojedinačnog ovješenja u kN kod razl. Debljine FERMACELL ploča3)

(100 kg = 1 kN)

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10 + 12,5 mm

PVC tipla za šupljine2) 0,40 0,50 0,55 0,55 0,60

Vijak s prolaznim navojem ø 5 mm

0,20 0,30 0,30 0,35 0,35

1) Uvedeno prema normi DIN 4103, sigurnosni faktor 2.2) Obratiti pozornost na upute kod obrade proizvođača PVC tipli za šuljine3) Razmak konstrukcije ≤ 50 x debljina ploče.Navedene vrijednosti opterećenja mogu se zbrojiti, ako su razmaci (tipli) ≥ 50 cm.

Kod manjih razmaka (tipli) treba po svakoj učvrsnici postaviti 50 % dozvoljenog maks. opterećenja. Zbroj pojedinačnih opterećenja kod zidova ne smije prekoračiti 1,5 kN/m, a kod slobodno stojećih oplata i ne međusobno povezanih zidova s dvostrukim postoljem 0,4 kN/m. Kod jednoslojno obloženih zidova moraju poprečne razdjelnice ležati iza ili biti oblikovane kao ljepive razdjelnice, ako vrijednost opterećenja prekoračuje 0,4 kN/m. Viša opterećenja se moraju odvojeno dokazati.

Lakša ovješena pojedinačna opterećenja na zidu kod FERMACELL gips vlaknastih ploča

Lakša i srednje teška konzolna opterećenja kod FERMACELL gips vlaknasta ploča

Pojedinačno ovješenje 1)

postavljeno uvijek u sredini između okomite konstrukcije

t

v

300

300

12.1 Lakša pojedinačna opterećenja ovješena na ziduLakša okomita pojedinačna opterećenja koja djeluju paralelno na zidne površine, s malim ispupčenjem, kao npr. slike ili dekoracije, mogu se s prikladnim, jednostavnim komercijalnim učvrsnim sredstvima izravno spajati na FERMACELL obloge, bez dodatnih konstrukcija.

U svezi toga prikladni su npr. čavli, kuke za slike s jednostrukim ili višestrukim ovješenjima sa čavlima ili vijcima sa (tiplima). Podaci opteretivosti sredstava za učvršći-vanje sadržani su u donjim tablica-ma. Navedeni dozvoljeni tereti se dimenzioniraju prema sigurnosnom faktoru 2, kod trajnog naprezanja uz relativnu vlažnost zraka do 85% .

Page 78: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

78

Primjeri učvršćenja objekata za zid s učvrsnicom (tiplom) za šuplje prostore.

(1) Konzola, zidno učvršćenje sa 4 zaticima(2) FERMACELL montažni zid(3) FERMACELL gips vlaknaste ploče12,5 mm(4) Metalni tipl za šuplje prostore s vijcima M8(5) Teret otkazivanja kod učvršćenja - u sredini polja 140 kg - pored CW-profila 180 kg

(5)(1)

450

(2)

(3)(8)

(3)

(2) (1)

Detalj presjeka

(5) (7)

(6)

(1)

(3) (5)

(7)

(4)

Primjer:Uređaj za promatranje rendgenskog filma

(4)

(6)

(1)

Primjer:Konzola za televizor/monitor

12,5 (10)

180

12,5

(4)

(3)

(3)

(1)

Detalj presjeka

(1) Uređaj za promatranje rendgenskog filma(2) FERMACELL montažni zid(3) FERMACELL gips vlaknasta ploča12,5 mm(4) Nosač za učvršćenje(5) Kuke za uređaje(6) Tipl za šuplje prostore s vijcima M 4 (7) Sigurnosni vijak(8) Dopušteno opterećenje prema tablici (lakša i srednje teška konzolna opterećenja)

12.2 Lakša i srednje teška konzolna opterećenjaLaka i srednje teška konzolna opterećenja, kao npr. regali, ovjesni ormari, stakleni ormari, table i sl., mogu se izravno učvršćivati samo s vijcima ili s komercijalnim učvrsnica-ma (tiplama) za šuplje prostore s vijcima na različite načine usklađe-no na sustave učvrsnica na FERMACELL gips vlaknaste ploče, bez da dodatnih konstrukcija koje preuzimaju opterećenje, kao npr. poprečni profili. Kod učvrsnica, radi se u pravilu o proizvodima, koji se utaknu s prednje strane obloge kroz provrt i rašire sa stražnje strane ploče. Pridržavati se podataka proizvođača učvrsnice glede promjera rupe u oplati i dimenzije vijaka.

Dozvoljena opterećenja različitih sredstva za učvršćivanje za različite FERMACELL debljine ploča navedena su u poglavlju 12.1. Navedenim dozvoljenim teretima je podloga sigurnosni faktor 2. Navedene vrijednosti opterećenja mogu se zbrojiti, ako razmaci učvrsnica/učvršćenja iznose ≥ 50 cm.

Po izboru se učvršćenje lakše i srednje teških konzolnih optereće-nja također može izvesti kroz obloge, izravnim spajanjem na nosive profile ili na drugim odgova-rajućim konstrukcijama ili pojača-njem dodatno položenim u šupljem prostoru zida (vidi u svezi toga odlomak „Ugrađivanje sanitarnih nosivih stalaka" u ovom poglavlju).

Page 79: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

79

Učvrsnica (tipl) za aksijalno vlačno opterećenje (prekretna ili opružno-preklopna učvrsnica)

Opterećenja učvršćena na stropnim oblogama s prekretnim učvrsnicama ili učvrsnicama s opružnim krilima1)

Dopušteno opterećenje kod pojedinačnog ovješenja u kN1) kod raznih FERMACELL debljina ploča2) (100 kg = 1 kN) 12,5 mm

10 mm 12,5 mm 15 mm 10 + 10 mm 12,5 + 12,5 mm

Prekretni ili opružno-preklopna učvrsnica (tipla)3)

0,20 0,22 0,23 0,24 0,25Učvrsnica (opružno-preklopna učvrsnica (tipla)3)

1) Uvedeno prema normi DIN 4103, sigurnosni faktor 2.2) Razmak podupiranja konstrukcije < 35 x debljina ploče.3) Obratiti pozornost na upute kod obrade proizvođača (tipli)

12.3 Učvršćenje teretana stropne obloge Na FERMACELL stropne obloge i stropne ploče mogu se bez ikakvih problema postavljati tj. učvršćivati stropna opterećenja. Ovdje su posebno prikladni prekretni tipl i učvrsnica (tipl) s opružnim krilima iz metala. Mala „mirna" opterećenja mogu se također izravno učvršćivati s vijcima.

Za konstrukciju se moraju također uzeti u obzir dodatna opterećenja. Kod zahtjeva protupožarne zaštite vrijede posebni uvjeti za uvođenje opterećenja.

Dozvoljena opterećenja po sredstvu za učvršćivanje kod aksijalnog vlačnog opterećenja navedena su u donjoj tablici.

Page 80: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

80

575

80150200

250

420

Puno drvo ili iverica za lakše umivaonike (mjere u mm)

575625675

Traverza za lakše umivaonike (mjere u mm)

Kod zahtjeva protupožarne zaštite, kakvoća traverzi mora se također posebno pažljivo uzeti u obzir tijekom projektiranja.

12.4 Ugrađivanje sanitarnih nosivih stalakaZa učvršćenjem težih konzolnih opterećenja s dinamičkim optereće-njima, kao npr. sanitarni objekti (umivaonici, WC-i ovješeni na zidu, ugradbeni bidei, pisoari), kod FERMACELL zidova i oplata potrebno je ugrađivanje statički dostatno dimenzioniranih konstruk-cija, npr. sanitarnih nosivih stalaka.

Laki sanitarni objekti mogu biti učvršćeni na vodoravno montiranoj metalno tračnici, drvenim elementi-ma za fiksiranje ili minimalno 40 mm debeloj letvi od punog drveta.

Pri tome treba osigurati snažan spoj ovih nosivih elemenata s okomitim CW-nosivim profilima. U tu svrhu, profili se trebaju postavlja-ti uvijek s otvorenom stranom prema nosivom elementu, a prema načinu i izvedbi od profilnog štapa ili od kraka profila stegnuti vijkom za nosivi element. U načelu se nosivi elementi tako trebaju postavljati, da pljosnato naliježu na stražnju/unutarnju stranu FERMA-CELL obloga. U rubnom području profila CW-profila mora se obaviti odgovarajuće isijecanje.

Teški sanitarni objekti trebaju biti učvršćeni na unaprijed izrađenim gredama, traverzama ili nosivim stalcima. Ovdje postoje mnogo-struki sustavi prisutni na tržištu, u pravilu kao zavareni okvirni držači od čelika, pocinčani ili se mogu isporučiti kao višedijelne kontinui-rano namjestive čelične konstrukci-je. Sanitarni nosivi stalci pristaju između CW-nosivih profila pregradnog zida/podkonstrukcija i učvršćuju se za iste, kao i na podu, u skladu s podacima proizvođača. Ova podna učvršćenja se učvršću-ju u načelu preko nožnih ploča na nosivi sirovi temeljni sloj (ne na

Page 81: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

81

Nosivi stalak za umivaonike, pisoare ili odvode (mjere u mm)

575

475

20015080

1200

Nosivi stalak za WC ovješen na zidu s ugradbenim spirnicima (mjere u mm)

oko 575

1140

570 13

5

180

230

Nosivi stalak za WC ovješen na zidu s ugradbenim spirnicima i mogućnost za učvršćenje od preklopne potporne ručke (mjere u mm)

oko 850

1140

570

135

180

230

plivajućem estrihu). Pri tome obvezno valja paziti na to, da se nosivi stalak tijesno ugrađuje s prednjim rubom zidnog stalka.

Kod posebno teških konzolnih opterećenja i/ili vrlo učestalog korištenja sanitarnih prostorija ili relativno visokih instalacijskih zidova smisleno je, umjesto CW-profila u području nosivih stalaka postavljati 2 mm debele U-profile za učvršćenje s kutnim priključcima.Ako se posebno teška konzolna opterećenja ugrađuju u FERMACE-LL dvostruke stojeće zidove, onda valja vertikalne CW-profile povezati

u trećoj točki kroz spojnice ili trake za ploče međusobno čvrsto na vlak i tlak.

Ako su za WC predviđene preklo-pne potporne ručke, tada se to valja već kod izbora nosivih stalaka također uzeti u obzir (vidjeti sliku gore).

Neovisno o načinu i oblikovanju učvrsnih konstrukcija ili nosivih stalaka, cijevne i učvrsne provodni-ce kroz obloge se čisto izrezuju s cca. 10 mm većim promjerom, rubovi rezanja se grundiraju i zatvaraju s elastičnim kitom za fuge.

Page 82: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

82

13. Protupožarna zaštita s FERMACELL

FERMACELL montažne ploče nisu gorive i odgovaraju klasi građevnih materijala A2-s1d0.

13.1 Ciljevi zaštiteZaštitne protupožarne mjere u području stambene gradnje služe prije svega za zaštita života i zdravlja (osobna zaštita), očuvanju materijalnih vrijednosti kao i zaštiti okoliša. Građevinski propisi (npr. državni zakon o građevinarstvu) su prilagođeni osobnoj zaštiti, očuvanje materijalnih sredstava ovdje ima samo podređeni položaj.

Projektiranje i izvedba stambenih objekata na temelju postavljenih ciljeva zaštite, utvrđeno državnim zakonom o građevinarstvu, koji se temelji na paragrafu § 14 Uzorka građevnog zakona (MBO), :1. Nastanak požara mora se

preventivno spriječiti.2. Rasprostiranje vatre i dima

mora se preventivno spriječiti.3. Mora se omogućiti spašavanje

ljudi i životinja.4. Mora biti moguće djelotvorno

gašenje.

Uglavnom se osobna zaštita postiže kroz tri mjere, koje se u zahtjevima na građevinsku protupožarnu zaštitu moraju uzimati u obzir:■ Razmještaj putova za bijeg u

hitnom slučaju (hodnici, stepeništa, prozori) za brzo evakuiranje osoba iz gorećeg prostora na sigurno.

■ Mjere protiv širenja vatre kroz prostore koji graniče sa stropo-vima, zidovima, vratima itd. unutar zgrade tj. za zaštitu susjednih zgrada.

■ Mjere za osiguranje stabilnosti statički djelotvornih građevnih sastavnica (nosivi zidovi, potpornji, stropovi) za dovoljno dugo vremensko razdoblje.

Protupožarna zaštita obuhvaća preventivne i obrambene mjere. Utjecaj projektiranja je u području građevinske protupožarne zaštite najveći.

Zahtjevi protupožarne zaštite na zgrade odnose se na građevne sastavnice (npr. zidove, stropove, stubišta itd.), na ostale prostore zgrade (npr. izlaze u slučaju nužde, stepeništa itd.) i površine za održavanje razmaka. Zahtjevi se prije svega postavljaju na značajke građevnih materijala (klase građev-nih materijala) i građevne sastavni-ce (vatrootpornost). Visina zahtjeva ovisi prije svega o:■ dimenzijama zgrade, kao njezina

visina i osnovna površina,■ vrsti uporabe zgrade,■ gustoći naseljenosti, npr. broju

stanova.

DIN 4102 „Ponašanje na gorenje građevnih materijala i građevnih dijelova" je mjerodavna norma za primjenu pravila protupožarne zaštite utvrđenih u državnom zakonu o građevinarstvu. Posebno značenje dolazi iz dijela 4 od DIN 4102, u kojemu su sadržani klasificirani građevni materijali i građevne sastavnice protupožarne zaštite. Preko isprave općih građevnih ispitnih certifikata tj. općih građevnih dozvola mogu se također upotrebljavati građevni materijali i sastavnice, koji nisu sadržani u DIN 4102. Ona dozvolja-va većinom ekonomičnije i učinkovi-tije izvedbene modele.

13.2 Klase građevnih materijalaNa razvijanje i rasprostiranje vatre u prostoru utječe ponašanje na gorenje okolnog građevnog materijala. Glede ponašanja na gorenje, razlikuju se prema normi DIN 4102-1 ne negorivi građevni materijali klase A i gorivi građevni materijale klase B.

Kao građevni materijal u smislu norme vrijede primjerice i materijali za ploče, folije, ljepenke, izolacijski materijal, kompozitni materijali i premazi. Podjelu unutar obje klase građevnih materijala A i B kao i primjere za građevne materijale prikazuje tabela građevnih klasa. Građevni materijal, koji je i nakon obrade ili ugrađivanja još uvije lako zapaljiv (klasa građevnih materijala B3), u graditeljstvo se ne smije primijeniti.

Svi građevni materijali, koji su ispitani prema normi DIN 4102-1, moraju se označiti na način koji odgovara njihovu ponašanju na gorenje. Oznaka mora biti jasno čitljiva i trajno postavljena na građevnim materijalima ili, ako nije moguće, na pakiranju.

Od obveznog označavanja su izuzeti: Građevni materijali klase A1, ukoliko ne sadrže nikakve gorive sastavne dijelove i navedeni su u normi DIN 4102-4, kao i drvo i drveni proizvodi s grubom gusto-ćom od najmanje 400 kg/m3 i debljinom od najmanje 2 mm.

Preko uvođenja europskih normi, građevni materijal se sve više klasificira i označava prema normi DIN EN 13501 (usp. Klase građevnih materijala prema normi DIN 4102 i DIN EN 13501, vidjeti tabelu na stranici 83).

Page 83: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

83

Ponašanje na gorenje građevnih materijala (s izuzetkom podnih obloga)

1A 1A )A( 2A 0d ,1s – 2A

A2 – s2, d0

– s2, d1

0d ,1s – 3)

B, C

– s1, d10d ,2s – 1d ,2s –

B1

A2, B, C – s3, d0

1d ,3s – 3)

Beznačajan dim1) A2, B, C

– s1, d2 2d ,2s – 3)

2d ,3s – C ,B ,2A – 3)

- s1, d0+d11d+0d ,2s - D

1d+0d ,3s - 4)

E

1d+0d ,1s – – B2

1d+0d ,2s – D 1d+0d ,3s – 4)

E

Nema primjena, ako je lako zapaljivpovezano s drugim građevnim materijalima

F B3

1) Može se zahtijevati za građevne proizvode u građevinskim postrojenjima i prostorima posebne namjene ili korištenja.2) U pojedinim zemalja se zahtijeva npr. za oblaganje vanjskih zidova na gornjim katovima.3) Podaci o razvijanju dima i gorećem otpadanju u certifikatu ispitivanja.4) Podaci o gorećem otpadanju u certifikatu ispitivanja.

Građevinski zahtjevi općenito Dodatni zahtjevi

Europske klase prema normi DIN EN 13501

Klase prema normi DIN 4102

Negorivo Beznačajan dim, nema gorećeg otkapavanja

Teško zapaljivo Beznačajan dim1),nema gorećeg otpadanja 2)

Nema gorećeg otpadanja2)

Normalno zapaljivo

Nema gorećeg otpadanja2)

13.3 Građevne sastavni-ce i konstrukcijePonašanje na gorenje konstrukcija zgrada i njezinih građevnih dijelova je uvelike ovisna od sljedećim faktorima:■ opterećenja prema gorenju

(jedno- tj. višestrano)■ od dimenzija sastavnica■ vrste konstrukcije, strukture i

oblikovanja, obrazovanja sastavnica

■ od pojedinih statičkih sustava konstrukcije i njihova zajedničkog djelovanja

■ stupnju iskorištenja opterećenja sastavnica

■ rasporedu zaštitnih obloga■ primijenjenih građevnih materijala■ konstrukcijskim povezivanjem

različitih građevnih sastavnica (priključaka itd.)

Odabir građevnih materijala je tako samo jedna veličina, koja utječe na ponašanje sastavnica na gorenje.

Građevne sastavnice u lakoj i suhoj gradnji, koje ispunjavaju zahtjeve na vatrootpornost, sastoje se od korisnih kombinacija pojedinih građevnih materijala tj. građevnih elemenata:

Materijali za montažne ploče/materijali za oplate■ Gipsane ploče za gradnju

(gips-vlakna/gips-karton), ploče od laganog betona ojačane staklenim vlaknima

■ Drvene montažne ploče■ Montažne ploče na mineralnoj

osnovi s uključenim vlaknima

Nosiva konstrukcija/konstrukcija■ Metalni profili■ Drvo

13.4 Klase vatrootpornostiProsljeđivanje vatre u susjedne prostorije ili u druga područja značajno uvjetovano gorivošću

sastavnica. Pridruživanje sastavnici klase vatrootpornosti usljeđuje prema vremenskom intervalu, tijekom kojega sastavnice, kao što su zidovi ili stropovi, pod normativ-nim ispitivanjem gorenja sa čvrsto utvrđenim graničnim uvjetima, iskazuju otpor prema vatri (npr. 30 minuta kod klase vatrootpornosti F 30).Zatvarajući zidovi moraju podnijeti dodatne zahtjeve kroz ispitivanje čvrstoće, koje moraju ispunjavati kod navedenih kriterija.

Pravno građevinski propisi za klasifikaciju sastavnica, ograniča-vaju se pretežito na klase vatroot-pornosti F 30 (građevinski naziv „koji zaustavlja vatru, vatrozaustav-ni"), F 60 i ≥ F 90 (građevinski naziv „postojan na vatri, vatrosta-lan").

Page 84: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

84

Trajanje vatrootpornosti sastavnica. Građevinski zahtjevi: Europske klase prema normi DIN EN 13501 [Klase prema normi DIN 4102]

EI 30 [F 30] R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i w o)/ (a w b) [F 30] [F 30] [F 30] EI 30 (i v o) (a v b)

[W 30] (a v w b)

EI 60 [F 60]R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i w o)/ (a w b)

[F 60] [F 60] [F 60] EI 60 (i v o) (a v b) [W 60] (a v w b)

EI 90 [F 90]R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i w o)/ (a w b)

[F 90] [F 90] [F 90] EI 90 (i v o) (a v b) [W 90] (a v w b)

R 120 REI 120 – – –[F 120] [F 120]

– REI-M 90 EI-M 90 – (REI-M 30) (EI-M 30) – (REI-M 60) (EI-M 60) – (REI-M 120) (EI-M 120)

1) Uključivo zidovi u načinu izvedbe Požarnih zidova i sekcijski zidovi za protupožarnu zaštitu.2) Uključivo zatvarače razdjelnica.

13.5 Klasifikacija sastavnicaPored klasa vatrootpornosti, građevne sastavnice su prema gorivosti primijenjenih građevnih materijala podijeljene tri grupe. Dodatna oznaka A znači: Sastavnica se sastoji od ne-negorivih građevnih materijala (podređeni dijelovi se ne vrednuju). Građevne sastavnice, koje se sastoje pretežito iz gorivih građevnih materijala, dodijeljene su građevnoj klasi B. Mješovita klasa AB označava građevne sastavnice, koje se sastoje „u bitnim dijelovima iz ne-negorivih građevnih materija-la". Kod ovih građevnih dijelova, svi nosivi ili učvrsni dijelovi, uključivo sloj u prolaznim dijelovima, moraju biti izvedeni iz „A-građevnih materijala". Preostali sastavni dijelovi mogu se sastojati iz gorivih građevnih materijala.

Ako se u građevinskim propisima neke zemlje zahtijeva svojstvo „ne gorenja", mogu se jednako primijeni-ti građevni materijali klasa A1 i A2 prema normi DIN 4102 tj. A1 i A2 s1 d0 prema normi DIN EN 13501.

Sastav klasificiranog građevnog materijala i građevnih sastavnica je sadržan u DIN 4102-4. Za tamo navedene konstrukcije načinjen certifikat za ponašanje pri gorenju. Za brojne daljnje građevne materija-le i građevne dijelove do potvrde primjenljivosti dolazi se preko ispitivanja ili ekspertizom.gorive površine se osiguravaju oblogama zidova i stropova, primjerice kroz gipsane ploče za gradnju (gips-vlaknaste ploče/gips-karton), ploče od laganog betona ojačane staklenim vlaknima.

Pod protupožarno tehnički djelotvor-nim oblogama i oplatama podrazu-mijevaju se materijali za montažne ploče, koji značajno sudjeluju na pozitivno ponašanje pri gorenju neke sastavnice. To su kriteriji procjenjivanja kao povišenje vatrootpornosti, smanjenje tempera-turnog prenošenja, otpor protiv progorijevanja.

Paralelno uz DIN 4102, građevne sastavnice se mogu također indicirati prema novom europskom sustavu klasifikacije prema DIN EN 13501. Temelji se na prosuđivanju različitih djelatnih kriterija za utvrđivanje vatrootpornosti konstrukcija (npr. nosivost, Opis: R; prostorno zaključenje, opis: E; toplinska izolacija, Opis: I). U tabeli na stranici 84 je navedena uspored-ba klase vatrootpornosti prema normi DIN 4102 i DIN EN 13501.

Ako unutarnja gradnja ili fasadni elementi trebaju uslijediti iz ekološ-kih ili ekonomskih razloga s organ-skim građevnim materijalima, koncept ne-negorivih površina dolazi do posebnog izražaja. Građevne sastavnice u tzv. „BA-izvedbi" omogućavaju, da se u unutrašnjosti zidnih i stropnih građevnih sastavnica u lakom načinu gradnje također postavljaju organski gorivi građevni materijali (npr. drvo, izolacijski materijali na bazi celuloze, između ostalih).Za mnoge druge građevinske materijale i građevinske konstrukcije o načinu ugradnje, imamoispitano sa strane instituta ili izjave o sukladnosti .

Građevinski naziv Nosivi građevni dijelovi bez prostornog zaključenja

sa prostornim zaključenjem

Ne nosivi unutarnji zidovi2)

Ne nosivi vanjski zidovi

Samostalni stropovi

Vatrootpornost

Visoka vatrootpornost

Postojano na vatri, vatrostalno

Trajanje vatrootpornosti 120 minuta

Požarni zid1)

Page 85: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

85

Način gradnje I

Način gradnje III

Način gradnje II

Način gradnje IV

13.6 Klasifikacija protupo-žarne zaštite stropovaStropovi načina gradnje I su:1. Stropovi sa vidljivim nosivom

konstrukcijom iz čeličnih greda s U/A-vrijednošću ≤ 300 m-1 i gornji pokrivenim slojem iz betonskih elemenata prema normi DIN 4028 ili iz ploča od porobetona betona prema normi DIN 4223.

2. Strop od armiranog betona prema normi DIN 1045 s ispunom iz laganog betona prema normi DIN 4158 tj. od opeke prema DIN 4159 i DIN 4160.

3. Rebrasti armirano-betonski stropovi prema normi DIN 1045 s ispunom dijelovima iz laganog betona prema normi DIN 4158 tj. od cigli prema normi DIN 4159 i DIN 4160.

4. Armirano-betonski stropovi povezani s čeličnim nosačima beton uloženim u betonu.

Stropovi načina gradnje II su:Stropovi s vidljivom nosivom konstrukcijom iz čeličnih greda s U/A-vrijednošću ≤ 300 m -1 i gornjim pokrovom iz betona lijevanog na licu mjesta prema normi DIN 1045 ili gotove ploče sa statički sudjelujućim slojem betona lijevanog na licu mjesta prema normi DIN 1045 ili gotovi dijelovih armirano betonskih odn. prednapregnutih betonskih elemenata.

Stropovi načina gradnje III su:Stropovi iz armiranog betona ili prednapregnuti betonski stupovi iz normalnog betona, bez građevn-skih elemenataiz lakog betona ili opeke. To su stropovi sa sljede-ćim oznakama:

Armirano betonski stupovi ili elementi iz armiranog betona prema normi DIN 1045 1. Šuplje ploče iz armiranog betona

ili prednapregnutog betona prema DIN 4227 iz normalnog betona.

2. Strop od greda od armirano betonskih gredama prema normi DIN 1045 iz normalnog betona.

3. Rebrasti armirano-betonski stropovi prema normi DIN 1045 bez međugrađevnih dijelova ili s međugrađevnim dijelovima iz normalnog betona.

4. Nosive (potporne) konstrukcije i kasetni stropovi prema normi DIN 1045 iz normalnog betona.

Stropovi načina gradnje IV su:Stropovi s drvenim gredama, s drvenim letvama ili drvenim gredama s širinama b ≥ 40 mm i pokrovom na gornjoj strani iz:1. ≥ 21 mm debelih blanjanih

drvenih ploča s falcom.2. ≥ 16 mm debeloj šperploči

prema normi DIN 68705 dio 3 ili iverica prema normi DIN 68763, uvijek s grubom gustoćom ≥ 600 kg/m 3 i s spuštenim stropom ispitane vrste.

Page 86: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

86

Zahtjev požarne zaštite F90

Zahtjev požarne zaštiteF30/F 60

13.7 Spojevi lakih pregradnih zidova na stropne pločeNa spuštene stropove klasificirane kao tehnika protupožarne zaštite, smiju se priključivati pregradni zidovi samo ako je osigurano da se u slučaju požara kod uništenja odvojnog zida lake gradnje, zidna konstrukcija stropa dodatno ne optereti. To zahtijeva različita detaljna rješenja, na koja valja obratiti pozornost.

Laki pregradni zid (spoj ispod stropa) - opterećenje prema gorenju donje strane stropaKod protupožarno djelotvornih pregradnih zidova u izvedbi F30 ili F 60 vrijedi: Klasifikacija pregrad-nog zida sadrži klasifikaciju F 30 ili F 60, ako neposredne građevne

sastavnice (kao npr. FERMACELL stropni sustavi) imaju minimalno ekvivalentnu klasu vatrootpornosti.

Kod protupožarno djelotvornih pregradnih zidova u izvedbi F90 vrijedi: Klasifikacija pregradnog zida sadrži klasifikaciju F 90, ako neposredne građevne sastavnice (kao npr. FERMACELL stropni sustavi) posjeduju minimalno ekvivalentno vatrootporno klasifici-ranje, a gornji UW-zidni profil zidne konstrukcije je učvršćen na nosivom profilu stropnog sustava.

Laki pregradni zid (spoj sa stropom) - opterećenje prema vatrozaštiti sa donje strane stropaPregradni zidovi moraju imati minimalno jednako Trajanje vatrootpornosti kao neposredni FERMACELL stropni sustav.Dopunski je unutar pregradnog

zida potrebna dodatna horizontalna oplata (CW-profil). Pri tome treba dodatnu horizontalnu oplatu (CW-profil) obložiti u debljinom materijala analognom jednostranoj oblozi konstrukcije pregradnog zida. U priključnom području pregradnog zida - stropa, konstrukcijski je postavljen čelični kutnik.

Protupožarna zaštita s FERMACE-LL, je djelomično opisana u stručnoj knjizi „Razvojne promjene u području stambene gradnje", od pisaca Tichelmann i Pfau, u nakladi izdavačkog poduzeća Vieweg-Ver-lag, iz Wiesbadena.

Page 87: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

87

14. Tehnička podrška suhe gradnje

FERMACELL

Arhitekti i inženjeri savjetuju arhitekte i inženjereU svakom FERMACELL prodajnom uredu kao i u našem odjelu tehničke primjene na raspolaganju vam stoje stručnjaci, koji vam rado pružaju savjete i pomoć: Nudimo komplet-ne, detaljne opise i projektnu dokumentaciju, pomažemo javnih natječaja, gradimo na zahtjev uzorke zidova i na licu mjesta pružamo pomoć u svezi proizvoda. Surađujte s nama pri nalaženju najboljih i najekonomičnijih rješenja. Što prije smo uključeni u postavlja-nje zadataka, tim bolje. Na taj način štedite vrijeme i dobivate značajnu prednost u planiranju. Samo po sebi je razumljivo da vas savjetujemo i telefonski. Radujemo se vašim pozivima.

Proizvođači podučavaju izvođačeNaša servisna služba za korisnike vodi naše suradnike, na njihov zahtjev, na lice mjesta i demon-strira, koliko brzo i gospodarstve-no isplativo se FERMACELL obrađuje, npr. sa dokazanim FERMACELL tehnikom lijepljenja spojeva Naši djelatnici iz servisne službe za korisnike su ljudi od struke i rado će vam otkriti sve tajne svog zanata.

Servisne usluge kroz školovanje i seminareKroz redovito teoretsko i praktično školovanje u našem informacij-skom centru, našim partnerima pružamo mogućnost da temeljito upoznaju FERMACELL proizvode i postupke obrade. Tu prosljeđuje-mo aktualne podatke i činjenice za ekonomičnu gradnju s FERMACELL-om. Usluga, koja se isplati za sve sudionike.

Trenutni program seminara možete dobiti preko Xella informacijskog ureda za kupce.

Servis kroz pružanje informacijaPored školovanja u našem informa-cijskom centru, naši će arhitekti ponuditi nakon dogovora sa zainteresiranima i vanjske proizvod-ne informacije na licu mjesta. Sasvim svejedno, radi li se pri tome o prezentacijama kod poslovnih partnera ili predavanju arhitekata, sveučilištu, građevnim uredima i agencijama ili drugim nadleštvima - možete računati s našim servisima.

Servis na internetuPod: www.xella.hr od FERMACELL internetskih stranica, možete preuzeti najnovije brošure, tehničke podatke, profesionalne savjete, konstrukcijske detalje, certifikate ili tekstove javnih natječaja. Isto tako, kao datoteka za presnimavanje,na www.xella.de na raspolaganju stoji digitalni katalog toplinskih mostova s preko 3300 koeficijenata gubitaka toplinskih mostova

Mobil: 00385 98 277 154Fax: 00385 1 387 41 61

E-mail: [email protected]

Page 88: Planiranje i obrada - Fermacell GmbH · PDF file7.4 Dvostruka konstrukcija, ... protupožarna zaštita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridržavanje specifikacija i napomena

28

Pridržavamo prava tehničkih izmjena. Stanje 12/2008Važeće aktualno stanje.Ako trebate dodatne informacije, nazovite nas!

XellaTrockenbau-Systeme GmbHPredstavništvo AustrijaBürocenter B17Brown-Boveri-Straße 6/4/242351 Wiener Neudorf

Telefon: +43(0)2236-42506Telefax: +43(0)2236-42509www.fermacell.at

Home Office Zagreb:Mobil: 00385 98 277 154Fax: 00385 1 387 41 61E-mail: [email protected]

FERMACELL® i XELLA® su registrirane marke grupacije XELLA.