of 14 /14
Banca Mondială www.worldbank.org.ro PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANA ÎN SECTORUL ...siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1343320140846/... · Planificarea strategică, guvernanţa în sectorul

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANA ÎN SECTORUL...

 • Banca

  Mondială www.worldbank.org.ro

  PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  DESPRE SERVICIILE DE ASISTENŢĂ

  Context

  Banca Mondială acordă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) servicii de asistenţă pentru intărirea capacităţii administrative a ministerului, dezvoltarea planificării strategice şi a guvernanţei din sectorul transporturilor. Durata serviciilor de asistenţă este de 24 de luni, începând din 19 martie 2012.

  Finanţarea serviciilor de asistenţă tehnică este asigurată de către Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 2007-2013” (PODCA) şi cofinanţat de la bugetul de stat prin bugetul MTI.

  Scopul serviciilor de asistenţă

  Consolidarea capacităţii MTI pentru a deveni o organizaţie de încredere, transparentă şi responsabilă, care să servească populaţia şi să răspundă nevoilor de transport ale acesteia, prin dezvoltarea guvernanţei în sectorul transporturilor din România.

  Obiectivele serviciilor de asistenţă

  Dezvoltarea capacităţii interne a MTI şi a unităţilor din subordinea sa în vederea implementării reformelor privind:

  Planificarea strategică, guvernanţa în sectorul transporturilor, inclusiv guvernanţa corporativă a societăţilor cu capital majoritar de stat

  Finanţarea şi recuperarea costurilor legate de infrastructura rutieră şi feroviară

  Eficienţa costurilor în domeniul infrastructurii de transport

  Coordonarea şi planificarea strategică a transportului public în Zona Metropolitană Bucureşti

  http://www.mt.ro/http://www.fonduriadministratie.ro/http://www.fonduriadministratie.ro/http://www.fonduriadministratie.ro/http://www.fonduriadministratie.ro/

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE

  Această secţiune prezintă informaţii cu privire la activităţile cheie ale serviciilor de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială. Lista va fi completată odată cu implementarea serviciilor de asistenţă. Pentru mai multe informaţii, accesaţi link-urile de mai jos.

  Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în cadrul societăţilor de transport cu capital majoritar de stat

  Planificarea strategică în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

  Coordonarea şi planificarea serviciilor de transport public în Zona Metropolitană Bucureşti

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în societăţile cu capital majoritar de stat Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) are în subordine mai multe societăţi cu capital majoritar de stat (SCS), unele dintre ele fiind printre cele mai mari din România. De aceea, MTI acţionează ca un apărător al intereselor statului în cadrul acestor societăţi. Acest rol extrem de important, încredinţat MTI de către poporul român, trebuie îndeplinit conform celor mai înalte standarde de responsabilitate.

  În urma analizei performanţei societăţilor cu capital majoritar de stat de către MTI şi Banca Mondială s-a ajuns la concluzia că este necesară consolidarea guvernanţei corporative şi a sistemului profesionist de management a SCS-urilor din subordinea MTI. Ca urmare, MTI - împreună cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - a sprijinit adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 care asigură cadrul legislativ introducerea principiilor de bună guvernanţă în societăţile cu capital majoritar de stat .

  Serviciile de asistenţă sprijină MTI în implementarea Ordonanţei 109/2011 prin introducerea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă a societăţilor de transport cu capital majoritar de stat , precum şi prin numirea unui management profesionist (uneori denumit de către mass media din România management privat) în cadrul acestor societăţi.

  Link-uri utile:

  Lista societăţilor cu capital majoritar de stat din subordinea MTI

  Ce este guvernanţa corporativă şi ce înseamnă bunele practici de guvernanţă corporativă a societăţilor cu capital majoritar de stat?

  De ce trebuie consolidată guvernanţa şi managementul profesionist în SCS-urile din subordinea MTI?

  Recrutarea unui consiliu de administraţie şi a unui management profesionist în cadrul SCS-urilor subordonate MTI

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă în SCS-urile subordonate MTI

  http://www.clr.ro/http://www.clr.ro/http://www.clr.ro/http://www.clr.ro/

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în societăţile de transport cu capital majoritar de stat din subordinea MTI

  În subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii există 25 de entităţi organizate fie sub formă de companie, fie de „regie” (conform listei de mai jos din HG nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea MTI). Unele dintre aceste entităţi au propriile filiale.

  Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - S.A. Compania Naţională "Administratia Porturilor Maritime" - S.A.

  Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.

  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"

  Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

  Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

  Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

  Compania Naţională "Aeroporturi Bucureăti" - S.A. Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

  Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogalniceanu - Constanţa"

  - S.A.

  Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A.

  Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi -

  INCERTRANS" - S.A.

  Regia Autonoma "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian -

  ROMATSA"

  Societatea Comercială «Telecomunicaţii C.F.R.» - S.A.

  Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" Societatea Comercială «Grup Exploatare si Întreţinere Palat C.F.R.» - S.A.

  Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române

  TAROM" - S.A.

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în societăţile de transport cu capital majoritar de stat

  Bunele practici şi principiile de guvernanţă corporativă în societăţile cu capital majoritar de stat Ce este guvernanţa corporativă?

  Guvernanţa corporativă se referă la relaţiile dintre conducerea unei companii, consiliul său de administraţie şi alte părţi interesate.

  Guvernanţa corporativă vizează de asemenea structura prin care sunt formulate obiectivele companiei, precum şi mijloacele pentru atingerea acestora şi pentru monitorizarea performanţei (sursa: Principiile de guvernanţă corporativă ale OCDE).

  De ce este nevoie de guvernanţă corporativă în cadrul societăţilor cu capital majoritar de stat?

  Guvernanţa societăţilor cu capital majoritar de stat are o importanţă critică pentru îmbunătăţirea perfomanţei acestora. Tot mai multe guverne din întreaga lume îmbunătăţesc practicile de guvernanţă ale SCS-urilor cu scopul de a creşte competitivitatea acestora şi a economiei per total, de a le reduce povara financiară şi riscurile fiscalitaţii, de a facilita accesul acestora la finanţare şi de a le creşte gradul de transparenţă şi responsabilitate.

  Principiile de guvernanţă corporativă ale societăţilor cu capital majoritar de stat

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 109/2011 conţine o serie de principii de bază. În plus, există două surse principale de informare in ceea ce priveşte bunele practici:

  1. Codul de guvernanţă corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (Codul Bucureşti) se adresează în principal companiilor listate la bursă. Adoptarea acestuia este voluntară. Singurul element obligatoriu din Codul Bucureşti este acela că societăţile trebuie să publice o declaraţie privind respectarea guvernanţei corporative care indică măsura în care compania aplică recomandările codului. Deşi societăţile cu capital majoritar de stat subordonate MTI nu sunt, în general, listate la bursă, recomandarea este ca acestea să respecte standardele companiilor listate.

  2. Ghidul OCDE privind guvernanţa societăţilor cu capital majoritar de stat este singurul ghid internaţional cu privire la guvernanţa SCS-urilor. Ghidul OCDE reprezintă o resursă unică şi valoroasă pentru guverne şi ministere. Acest ghid conţine recomandări şi adnotări, constituind baza de referinţă pentru România şi MTI.

  http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/oecdprinciplesofcorporategovernance.htmhttp://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=252http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=252http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htmhttp://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htm

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în societăţile de transport cu capital majoritar de stat

  De ce sa fie consolidată guvernanţa şi managementul profesionist în societăţile cu capital majoritar de stat subordonate MTI? MTI are în subordine câteva dintre cele mai mari societăţi cu capital majoritar de stat din România, de aceea acţionează ca apărător al intereselor statului în cadrul acestora. Acest rol extrem de important, încredinţat MTI de către poporul român, trebuie să fie îndeplinit prin respectarea celor mai înalte standarde de responsabilitate.

  România a adoptat o structură de tip „companie” pentru principalele entităţi din sectorul transporturilor subordonate MTI, dar avantajele acestui model de corporaţie nu au fost realizate pe deplin iar societăţile cu capital majoritar de stat nu s-au transformat în organizaţii autonome care sa răspundă nevoilor pieţei. Guvernanţa corporativă a societăţilor de transport cu capital majoritar de stat nu respectă majoritatea criteriilor de bună guvernanţă, precum cele recomandate de OCDE.

  De aceea, guvernanţa corporativă în cadrul societăţilor cu capital majoritar de stat din sectorul transporturilor din România trebuie să fie îmbunătăţită substanţial. Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011.

  MTI, cu sprijinul Băncii Mondiale, a iniţiat deja măsurile necesare în acest sens prin organizarea procesului de selecţie a Directorilor Generali (DG) şi a Membrilor Consiliilor de Administraţie şi, totodată, prin elaborarea regulilor şi recomandărilor pentru o bună guvernanţă corporativă. Obiectivul acestor reforme necesare este ca MTI să nominalizeze consilii de administraţie mici, profesioniste şi independente. Noii membri independenţi ai consiliilor de administraţie trebuie să fie specialişti cu expertiză tehnică şi profesională în diverse domenii, astfel încât consiliile de administraţie să poată să asigure societăţilor cu capital majoritar de stat sprijinul şi îndrumarea de care au nevoie pe termen lung . Consiliile de administraţie vor avea totodată rolul de a participa la selecţia directorilor generali. Selecţia acestora se va face pe baza criteriilor de merit, iar angajarea lor se va face pe bază de contracte de management cu durată determinată şi criterii de perfomanţă clare.

  Cu sprijinul Băncii Mondiale, MTI îşi dezvoltă principiile politicii de proprietatea şi structura necesară punerii în practică a funcţiei sale de proprietar.

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Guvernanţa corporativă şi managementul profesionist în societăţile de transport cu capital majoritar de stat

  Recrutarea unor consilii de administraţie competente şi a unui management profesionist pentru societăţile cu capital majoritar de stat din subordinea MTI MTI a angajat un consorţiu extern specializat în recrutarea resurselor umane format din PricewaterhouseCoopers România, specialistul George Butunoiu şi firma de avocatură D&B David şi Baias, pentru a realiza procesul de recrutare a directorilor generali si a membrilor consiliilor de administraţie conform OUG nr. 109/2011.

  Consorţiul a anunţat public 44 de posturi pentru membrii consiliilor de administraţie şi 10 posturi de directori generali pentru 10 societăţi cu capital majoritar de stat din sectorul transporturilor. Anunţul a fost publicat in mass media naţionale şi în publicaţii internaţionale de profil economic, precum Financial Times şi The Economist. Consorţiul a realizat prima rundă de selecţie a candidaţilor, a organizat interviurile iniţiale şi a întocmit listele scurte pentru fiecare poziţie. Listele scurte cu candidaţi au fost prezentate MTI în luna septembrie 2012. În 30 septembrie 2012, MTI se afla în faza de finalizare a selecţiei. Lista societăţilor cu capital majoritar de stat din sectorul transporturilor este următoarea:

  Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA; CFR Infrastructură [1 DG, 5 membri ai consiliului de administraţie]

  Societatea Naţională de Transport Călători; CFR Călători SA [1 DG, 5 membri ai consiliului de administraţie]

  Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA [1 DG, 5 membri ai consiliului de administraţie]

  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA; CNADNR [1 DG, 5 membri ai consiliului de administraţie]

  Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex SA [1 DG, 5 membri ai consiliului de administraţie]

  Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA; CNAB [1 DG, 4 membri ai consiliului de administraţie]

  Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA; CNAPM [1 DG, 4 membri ai consiliului de administraţie]

  Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA; CNACN [1 DG, 4 membri ai consiliului de administraţie]

  Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia SA; AITTV [1 DG, 4 membri ai consiliului de administraţie]

  Societatea Comercială Telecomunicaţii CFR SA [1 DG, 3 membri ai consiliului de administraţie]

  http://www.pwc.com/rohttp://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/http://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/http://www.david-baias.ro/http://www.david-baias.ro/http://www.david-baias.ro/http://www.david-baias.ro/http://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/http://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/http://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/http://www.georgebutunoiu.com/managerilastat/

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Planificarea strategică în Ministrerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pregăteşte, prin intermediul serviciilor de asistenţă ale Băncii Mondiale, un Plan Strategic pentru perioada 2013-2020.

  Ce este un plan strategic?

  Un „traseu” menit să ghideze o organizaţie către viziunea sa

  Ia în considerare mediul intern şi extern

  Permite organizaţiei respective să:

  se proiecteze (vizualizeze) în viitor

  găsească modalităţile de a transforma misiunea şi viziunea în realiate

  reacţioneze faţă de un context dinamic şi în schimbare (de aceea orizontul de timp este de aproximativ 4-5 ani), urmărind în acelaşi timp un proces de pregătire bine stabilit

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  ACTIVITĂŢI CHEIE: Coordonarea şi planificarea transportului public în Zona Metropolitană Bucureşti

  Serviciile de asistenţă tehnică sprijină Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi alte părţi interesate precum Consiliul General al Municipiul Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov pentru coordonarea şi planificarea transportului public în Zona Metropolitană Bucureşti.

  Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 a fost creată Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti (ATMB) ca instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Aceasta a fost aprobată cu câteva amendamente în 6 ianuarie 2012, prin Legea nr 8/2012. Conform Art. 1(2) al Ordonanţei de Urgenţă, ATMB este desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în Zona Metropolitană Bucureşti pentru transport cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval.

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS.

  De ce se asociază România cu Banca Mondială pentru modernizarea Administrației Publice din România?

  Guvernul României a acordat o prioritate ridicată modernizării administrației publice, inclusiv prin abordarea unor parteneri internaţionali precum Banca Mondială, cu scopul de a crea un nou parteneriat în acest efort. Banca Mondială este partenerul României de mult timp. Este familiarizată atât cu realizările cât și cu provocările încă existente ale României și deține cunoștințe obiective de „terță parte” despre țară.

  Banca Mondială a fost partenerul României în ultimii 20 de ani, furnizând finanțări, acces la cunoaştere și consiliere. Obiectivele pentru perioada 2009-2013 ale Strategiei de Parteneriat cu Ţara au constat în atenuarea impactului crizei și oferirea de sprijin pentru convergența României cu UE, printr-o creștere robustă, durabilă și echitabilă dar și printr-o competitivitate crescută. Începând cu anul fiscal 2011, sprijinul financiar al Băncii Mondiale este completat de un program cuprinzător în domeniul asistenței tehnice care are ca scop principal sprijinirea obiectivelor UE de convergență în sectorul Administrației Publice. Strategia reflectă cerința Guvernului pentru îmbunătățirea cunoștințelor și a serviciilor de asistență, permițând astfel României să asimileze cunoștințele și experiența la nivel global și european ale Băncii Mondiale, dar și cunoștințele aprofundate ale acesteia referitoare la țară.

  Ce sunt serviciile de asistenţă şi de acces la cunoaştere ale Băncii Mondiale?

  Deşi Banca Mondială asigură finanţare ţărilor din toată lumea, esenţa parteneriatelor sale cu ţările client - fie referitoare la finanţare, fie de sine stătătoare - sunt serviciile de asistenţă şi accesul la cunoaştere.

  Aceste servicii pot îmbrăca multe forme în funcție de necesitățile țării, precum consolidarea instituțiilor, activități analitice, evaluări de impact, servicii de cercetare și instruire.

  http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/06/10842430/romania-country-partnership-strategy-period-july-2009-june-2013

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  NOUTĂŢI

  19 martie 2012. Semnarea acordului dintre Ministerul Transportului şi Infrastructurii şi Banca Mondială privind “Serviciile de asistenţă tehnică acordată Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru consolidarea planificării strategice în sectorul transporturilor”.

  17 mai 2012. Workshop-uri privind “Guvernanţa corporativă a societăţilor cu capital majoritar de stat”, “Planificarea strategică în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii” şi “Coordonarea transportului public în Zona Metropolitană Bucureşti”.

  26 iulie 2012. Workshop privind “Guvernanţa corporativă a societăţilor cu capital majoritar de stat”.

  9 august 2012. Workshop privind “Planificarea strategică în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii”.

  3-4 octombrie 2012. Workshop-uri privind “Planificarea strategică în cadrul Ministerului Transporurilor si Infrastructurii” şi “Guvernanţa corporativă a societăţilor cu capital de stat”.

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  LINK-URI UTILE

  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Banca Mondială în România

  Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare

  http://www.mt.ro/http://www.worldbank.org/en/country/romaniahttp://www.worldbank.org/en/country/romaniahttp://www.worldbank.org/en/country/romaniahttp://www.worldbank.org/en/country/romaniahttp://www.worldbank.org/en/country/romaniahttp://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/oecdguidelinesoncorporategovernanceofstate-ownedenterprises.htm

 • PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI GUVERNANŢA ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR DIN ROMÂNIA Servicii de asistenţă oferite Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Banca Mondială

  DESCRIERE ACTIVITĂŢI CHEIE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DVS. LINK-URI CONTACT NOUTĂŢI

  CONTACT

  Biroul Băncii Mondiale din Bucureşti

  020492 Bucureşti, România

  Tel: 40 21 201 03 11; Fax: 40 21 201 03 38

  Clădirea UTI, et.6, Str. Vasile Lascăr nr. 31, sector 2

  [email protected]