of 37 /37
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 5 „ SPIRU HARET “ DOROHOI PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE ARII CURRICULARE CLASA a IV-a C AN ŞCOLAR 2009 - 2010 INSTITUTOR, Mihaela Burlacu

planificarea calend

  • Upload
    burli

  • View
    5.692

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of planificarea calend

Page 1: planificarea calend

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 5 „ SPIRU HARET “DOROHOI

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂPE ARII CURRICULARE

CLASA a IV-a CAN ŞCOLAR 2009 - 2010

INSTITUTOR, Mihaela Burlacu

Page 2: planificarea calend

PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA a IV-a C

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-5 ore 2. LIMBA MODERNĂ-2 ore

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 1. MATEMATICA-4 ore 2. ŞTIINŢE ALE NATURII-1 oră

III. OM ŞI SOCIETATE1. EDUCAŢIE CIVICĂ-1 oră 2. ISTORIE-1 oră 3. RELIGIE-1 oră4. GEOGRAFIE-1 oră

IV. ARTE 1. EDUCAŢIE MUZICALĂ-1 oră 2. EDUCAŢIE PLASTICĂ-1 oră

V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTVI. EDUCAŢIE FIZICĂ-2 ore VII. TEHNOLOGII

1. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ-1 orăVIII. OPŢIONAL 1. ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM CORECT – 1 oră

TOTAL: 22 ore

Page 3: planificarea calend

ORARLUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM CORECT ( opțional)

LB. ROMÂNĂ RELIGIE LB. ROMÂNĂ ED. TEHNOLOGICĂ

LB. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ ISTORIE MATEMATICĂ LB.ROMÂNĂ

MATEMATICĂ LB. ENGLEZĂ LIB. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ MATEMATICĂ

ȘTIINȚE GEOGRAFIA MATEMATICA LB. ENGLEZĂ EDUCAŢIE CIVICĂ

ED. PLASTICĂ ED. MUZICALĂ

Page 4: planificarea calend

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICAREDISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂCLASA: a-IV-a NR.ORE: 5ore /săpt

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 2009 / 2010SEM. I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB.REF. CONŢINUTURI NR.ORE

SĂPT.

1. Sună clopoţelul

1.1; 1.2;1.4; 1.5;2.2; 2.3; 2.4; 2.6;3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.7; 4.1; 4.2; 4.3; 4.6.

Text suport:„Nenea directorul”, după George ŞovuCartea (actualizare).Rolul ilustraţiilor.

Textul narativ. Delimitarea textului în fragmente logice.Formularea ideilor principale(actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ(actualizare).Povestirea orală a unor texte citite.

Text suport:„Cuvintele vrăjite”, după Pierre Gamarr

Semne de punctuaţie-actualizare Componentele comunicării dialogate.Factorii

perturbatori ai comunicării. Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau

imaginare .Elemente de comunicare nonverbală. Planul iniţial al compunerii Text suport:„Mi s-a terminat caietul”, după Mircea

Sîntimbreanu. Text suport: „Şcoala”, de Tudor Arghezi

16 I-IV

Page 5: planificarea calend

Cuvântul (actualizare).Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit (actualizare)

Recapitulare Evaluare

2.A ruginit frunza în vii…

1.1; 1.2;1.5; 2.1;2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.1;4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6

Text suport:,,La Medeleni”, după Ionel Teodoreanu Ghilimelele Compunerea după un suport vizual Text suport:,,Culesul porumbului”, după Ion

Agârbiceanu Text suport:,,Rapsodii de toamnă”, de George

Topîrceanu Formulare de întrebări în legătură cu conţinutul

textului Verbului Timpurile verbului. Text suport:,,Ţara de dincolo de negură”, după

Mihail Sadoveanu Scrierea corectă a cuvintelor v-a şi va Text suport:,,Sfârşit de toamnă”, de Vasile

Alecsandri Planul dezvoltat de idei

Compunere cu început sau sfârşit dat Recapitulare Evaluare

25 V-VIII

3. Povestiri cu talc

1.1; 1.2; 1.3; 1.5;2.1,2.2; 2.3;

Text suport ,,Pălăria Omului de Zăpadă”, după Iuliu Raţiu

Substantivul

25 IX-XII

Page 6: planificarea calend

2.4; 2.5;2.6;3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7;4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.

Genul substantivelor Text suport:,,Povestea crocodilului care plângea”,

după Vladimir Colin Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate

Text suport:,,Sfatul degetelor”, de Elena Farago Scrierea corectă a cuvintelor „n-ai” şi „nai” Text suport:,,După asemănarea lor”, după Emil

Gârleanu Povestirea după un plan de idei a unor texte de mică întindere Text suport:,, Cumătra vulpe”, de Otilia Cazimir Compunere după un plan propriu de idei. Lectură suplimentară,,Prinţul fericit”, după Oscar

Wilde Vorbim şi scriem corect! Recapitulare Evaluare

4.Baba Iarna intră-n sat

1.1; 1.2; 1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5; 2.63.1;3.2; 3.3; 3.4; 3.5;3.7;4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6

Text suport: ,,Iarna”, de Vasile Alecsanri Adjectivul . Text suport: ,,Fram , ursul polar”, după Cezar

Petrescu Genul adjectivelor. Acordul adjectivului cu

substantivul. Text support: ,,Colindătorii”, după Mihail

Sadoveanu

27 XIII-XVII

Page 7: planificarea calend

Scrierea corectă a cuvintelor ,,n-am” şi ,,n-are” Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie Scrierea corectă a adjectivelor terminate în ,,-iu” Personajul literar . Tradiţii româneşti de sărbători Spaţiul şi timpul în textul literar Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii

date. Text suport:,,Copiii şi păsărelele”, după Eugen

Jianu Compunere cu titlul dat. Text suport :,,Iarna pe uliţă”, de George Coşbuc Scrierea corectă a cuvintelor ,,n-aţi” şi ,,n-au” Recapitulare Evaluare

SEMESTRUL al-II-lea

Page 8: planificarea calend

5. Români cu care ne mândrim

1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5; 2.6;3.1;3.2;3.3;3.4; 3.5; 3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;4.4; 4.5;4.6.

Text suport:,,Muma lui Ştefan cel Mare”, deDimitrie Bolinti- neanu

Pronumele personal . Pronumele personal de politeţe.

Alte forme ale pronumelui personal. Text suport : ,, George Enescu” , după Pavel

Cîmpeanu Genul pronumelor Text suport: ,,O vizită în atelierul lui Brâncuşi”,

Cella Dela- vrancea Scrierea corectă a cuvintelor ,,ce-l” şi ,, cel” Recapitulare Evaluare

14 I-III

6. Înfloresc grădinile

1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5;2.6;3.1;3.2;3.3;3.4; 3.5;3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;.4.4; 4.5;4.6.

Text suport: ,,Vestitorii primăverii”, de George Coşbuc

Numeralul Scrierea şi citirea corectă a numeralelor Text suport: ,,Ciocârlia”, după Ion Agârbiceanu Scrierea corectă a cuvintelor ,,nu-l “ , ,,n-o” şi ,,nu-

I” Text suport: ,,Furtuna”, de Ştefan Octavian Iosif Compunere liberă Text suport: ,,Nicuşor”, după I.Al. Brătescu –

Voineşti Recapitulare Evaluare

16 IV-VII

Page 9: planificarea calend

7.Lumea necuvântă- toarelor

1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5;2.6.3.1;3.2;3.3;3.4; 3.5;3.6;3.7;4.1;4.2;4.3;4.4; 4.5;4.6.

Text suport:,,O furnică”, de Tudor Arghezi Părţile principale de propoziţie Predicatul verbal Subiectul simplu Text suport: ,,Câinele”, după Silvia Kerim Acordul predicatului cu subiectul Text suport: ,,Puiul”, după I.Al. Brătescu Voineşti Compunerea în care se introduce dialogul Recapitulare Evaluare

18 VIII--X

8. Călătorii şi aventuri

1.1;1.2; 1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5;2.6;3.1;3.2;3.3;3.4; 3.5;3.6;3.7;4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.

Text suport: ,,Cireşarii”, după Constantin Chiriţă Părţi secundare de propoziţie Atributul Atributul exprimat prim adjective şi substantivul Text suport: ,,Toate pânzele sus! “, după Radu

Tudoran Complementul Complementul exprimat prin substantive Recapitulare Evaluare

16 XI-XIV

9. Zile de vară 1.1;1.2;1.3;1.5;2.1;2.2;2.3;2.4; 2.5;2.6;

Text suport: ,,Freamăt de codru “, de Mihai Eminescu

Afişul. Articole din reviste pentru copii Invitaţia

13 XV- XVII

Page 10: planificarea calend

3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;4.1;4.2;4.3;4.4; 4.5;4.6

Text suport: ,,Amintiri din copilărie” , după Ion Creangă

Text suport:,, La despărţire “, după Călin Gruia Recapitulare Evaluare

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: MATEMATICĂ CLASA: a-IV-a

Page 11: planificarea calend

NR. ORE: 4

Nr.crt.

Unitatea de învăţare O.R. Conţinuturi Nr.ore

Durata Obs.

SEMESTRUL I

1. Numerele naturale mai mici sau egale cu1 000 000

1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 4.3

Număr natural – Şirul numerelor naturale. Proprietăţi.

Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale

Compunerea şi descompunerea numerelor naturale

Compararea, ordonarea şi aproximarea numerelor naturale

Cifre romane

10

2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu1 000 000

1.2, 1.5, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3

Utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere. Proba operaţiilor

Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin. Proprietăţi

Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin. Proprietăţi

Estimarea sumei şi diferenţei

14

3. Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000

1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1,

4.3

Utilizarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire. Proba operaţiilor

Înmulţirea şi împărţirea. Proprietăţi Cazuri de înmulţire şi procedee de calcul

cunoscute Înmulţirea cu un număr de o cifră

33

Page 12: planificarea calend

Înmulţirea cu un număr de două cifre Împărţirea prin cuprindere. Condiţia

restului Împărţirea la un număr de o cifră Aflarea unui număr necunoscut din

exerciţii de înmulţire şi împărţire Ordinea efectuării operaţiilor Probleme care se rezolvă prin cel mult

trei operaţii de ordine diferite Probleme care se rezolvă pe baza

relaţiilor dintre termenii împărţirii

4. Metode de rezolvare a problemelor 2.3, 2.6, 2.9, 2.10, 3.1, 4.3.

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

Probleme care se rezolvă prin încercări Probleme de logică şi probabilităţi Probleme de estimare Probleme de organizare a datelor în

tabele

17 Sem ISem II

5. Fracţii 1.3, 1.41.5, 2.6

3.1

Noţiunea de fracţie Reprezentarea fracţiilor. Fracţii egale Compararea fracţiilor Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor Aflarea unei fracţii dintr-un întreg

26

Page 13: planificarea calend

6. Elemente intuitive de geometrie 2.1, 2.8, 2.9, 3.1, 4.1, 4.3

Punctul. Dreapta. Semidreapta. Segmentul de dreaptă

Drepte paralele. Drepte perpendiculare Figuri geometrice plane Triunghiul Patrulatere. Interiorul şi exteriorul unei

figuri geometrice Dreptunghiul Pătratul Rombul Forme spaţiale Cubul. Cuboidul. Piramida Figuri geometrice care admit axe de

simetrie

12

8 Măsurare şi măsuri 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 4.3

Măsurări. Unităţi de măsură etalon Unităţi de măsurat lungimea Unităţi de măsurat capacitatea Unităţi de măsurat masa Unităţi de măsură pentru timp Monede şi bancnote

13

9 Recapitulare , sistematizare, evaluare finală

1.1, 1.21.3, 1.4, 1.5, 2.4,

Numere naturale de la 0 la 1 000 000 Operaţii cu numere în concentrul

0 – 10 000

11

Page 14: planificarea calend

2.5, 2.6, 2.7, 2.83.1, 4.3

Ordinea efectuării operaţiilor Probleme Fracţii Elemente de geometrie Unităţi de măsură

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞTIINŢE ALE NATURIICLASA: a-IV-a NR.ORE /SĂPT: 1 ORĂ

Unitatea de învăţare

Obiective de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Obs.

1. 2. 3. 4. 5. 6.1. Medii de 1.1, 1.2., Grădina 5 I-V

Page 15: planificarea calend

viaţă şi realţii de hrănire

1.3., 2.1, 2.4.

PădureaBaltaRecapitulareEvaluare

2.Cicluri de viaţă. Apărare şi adaptare

1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3.

Ciclul de viaţă la plante, fluturi şi broaşteCiclul de viaţă la oameniReacţii de apărare şi adaptare la luminăRecapitulareEvaluare

6 VI-XI

3. Resurse naturale

1.1., 1.3., 3.1.

ApaSolulResurse ale subsolului. Combustibili.Resurse naturale de hranăRecapitulareEvaluare

6 XII-XVII

Semestrul al II-lea4.Caracteris-tici şi proprietăţi ale corpurilor

1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.

Volumul corpurilorMasa corpurilor. Echilibru şi cântărireProprietăţi şi utilizări ale metalelorMagneţiCircuitul electric simpluRecapitulareEvaluare

7 I-VII

Page 16: planificarea calend

5. Sistemul nostru solar. Lumina

1.1., 1.3., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.

Soarele şi planetele din Sisitemul nostru solarSurse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbra.Curcubeul. Culoarea corpurilor.RecapitulareEvaluare

5 VIII-XVII

6. Transfomări ale corpurilor şi materialelor

1.1., 2.2., 2.1., 3.1.

Mişcare şi repausForţe care determină mişcarea corpurilorTransformări ale materialelorRecapitulareEvaluare

5 XIII-XVII

34 ore

ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: EDUCAŢIE CIVICĂ CLASA: a-IV-a NR.ORE /SĂPT: 1 ORĂ

Page 17: planificarea calend

Nr. crt.

Unitatea de învăţare Obiective de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore Perioada

Obs.

SEMESTRUL I

1. Raporturile noastre cu

ceilalți oameni

1.1 3.1 3.2 4.1

- relaţii de rudenie- relaţii de prietenie- de colaborare şi competiţie- de autoritate *conducătorul grupului, *supunerea *invidia, *revolta, *admiterea sau respingerea din/de către grup- evaluare

12I- XII

2. Relațiile dintre oameni

în diverse situații.

1.2 2.2 3.2 4.1

- situaţii normale *desfăşurarea unor activităţi, *obţinerea unor drepturi, *relaţii cu diferite autorităţi;- situaţii limită *catastrofe, *accidente, *agresiuni, *moartea;- evaluare

5XIII - XVII

Page 18: planificarea calend

Nr. crt.

Unitatea de învăţare Obiective de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore Perioada

Obs.

SEMESTRUL AL II-LEA 3. Drepturile copilului 1.1 2.1 - drepturile copilului

- îndatoririle copilului- regulamentul clasei- evaluare

4I-IV

4. Comunitatea 1.1 1.2 2.2 - comunitatea locală *stradă,*cartier, *sector, *oraş;- poporul- evaluare

7V - XII

5. Societate şi stat 1.1 1.2 2.2 - simboluri ale statului român- recapitulare finală- evaluare sumativă

6XIII- XVII

ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ISTORIE CLASA: a-IV-a NR.ORE /SĂPT: 1 ORĂ

Page 19: planificarea calend

Nr

crt

Unitatea de învățare Obiective de referință

Conținuturi Nr.

ore

Perioada Obs.

1. Istoria locală 1.1;1.2;1.3;

2.1;3.1;3.2;

3.3;4.1;4.2

Familia : istoria familiei, sărbătorile de familie

Veciniri şi comunitatea.

Copilăria de ieri şi de azi

Recapitulare. Evaluare.

4

2. Popoare de ieri și de azi

1.1;1.2;1.3;

2.1;3.1;3.2;

3.3;4.1;4.2

Dacii şi romanii. Grecii. Galii. Slavii. Turcii.

Românii. Francezii. Ungurii. Germanii. Francezii. Ruşii. Sârbii. Bulgarii.

Recapitulare. Evaluare

10

3 Momente ale istoriei 1.1;1.2;1.3;

2.1;3.1;3.2;

3.3;4.1;4.2

-Alexandru cel Mare

-Decebal

-Traian

-Carol cel Mare

-Dragoş

-Mircea cel Bătrân

-Vlad Ţepeş

-Ştefan cel Mare

-Mihai Viteazul

-Constantin Brâncoveanu

11

Page 20: planificarea calend

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GEOGRAFIE CLASA: a-IV-a NR.ORE /SĂPT: 1 ORĂ

Nr. crt.

Unitatea de învăţare/conţinuturi Obiective de referinţă

Nr. de ore Perioada

Obs.

1. Elemente de geografie ale orizontului apropiatOrientarea în orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul, localitatea)Planul clasei, al locuinţei, al şcolii, cartierului, localităţii (oraşului)Evaluare

1.1 1.2 2.1 2.2 2.4 3.1

4.1

4I - IV

2. Orizontul local - caracteristici geograficeLinia orizontului. Punctele cardinaleHarta simplă a orizontului localRelief şi hidrografie; vegetaţiePopulaţie şi aşezăriDe la orizontul local la ţarăEvaluare

6V - X

4. România – caracteristici generaleLimitele şi veciniiRelieful (caracteristici generale şi trepte de relief)Clima, apele, vegetaţia, animalele şi solurile Locuitorii şi aşezările omeneştiPrincipalele activităţi economiceEvaluare

1.3 1.5 2.2 2.3 2.4 3.2

8XI -XVIII

Page 21: planificarea calend

Nr. crt.

Unitatea de învăţare/conţinuturi Obiective de referinţă

Nr. de ore Perioada

Obs.

5. SEM. IIRomânia – caracteristici geografice regionaleMarile unităţi geografice ale ţării (prezentare generală)CarpaţiiDealurile şi podişurileCâmpiileStudiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi geograficeEvaluare

1.3 1.5 2.2 2.3 3.1 3.2

5 I - V

6. Organizarea administrativă a ţăriiUnităţile administrativ-teritorialeBucureşti – capitala RomânieiEvaluare

2.2 2.3 4.2 3VI-VIII

7. România în Europa şi pe GlobRomânia, ţară europeană. Ţările vecineEuropa – un continent al planeteiUniunea EuropeanăPlaneta noastră, Terra – o planetă a sistemului solarEvaluare

1.5 2.2 3.2 5IX-XIII

8. De la localitatea natală la planetăRecapitulare generalăEvaluare sumativă

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.4

4.2

4XIV-XVII

Page 22: planificarea calend

Aria curriculară: TehnologiiDisciplina de învăţământ: Educaţie tehnologicăClasa: a IV-a Nr. de ore: 1 oră/ săptămână

Nr .crt Unităţi de învăţare

Obiective de

referinţă

Conţinuturi Nr. ore

Săptămâna

Obs.

1. Elemente de proiectare a activităţii

1.1., 2.2. - Reguli de protecţia muncii şi igienă a muncii;- Planul de lucru pentru realizarea unui produs

2 I- II

2. Activităţi cu materiale naturale şi/ sau prelucrate

1.1.; 2.1.; 2.2.; 3.1.; 3.2.

- Realizarea de colecţii diverse,- Tehnici combinate pentru obţinerea de produse utile;- Cultura plantelor- tehnici simple de cultivare şi îngrijire

6 III- VIII

3. Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare- Hârtia

- Mase plastice

1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.2.

1.2.; 2.2.; 3.1.; 3.2.; 4.3.

- Tehnica Tangram;- Tehnica Origami;- Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile;- Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile;- Construcţii din mase plastice

5

4

IX- XIII

XIV- XVII

Page 23: planificarea calend

4. Evaluarea produselor realizate- Fire şi materiale textile

1.1.; 2.2.; 3.1.

1.2.; 2.1.; 2.2.; 3.1.; 3.2.

- Criterii funcţionale;- Criterii estetice;

- Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile;- Tehnica croşetării;- Tehnica tricotării;- Cusături decorative

1

13

XVIII

XIX- XXXI

5. Gospodărie 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.3.

- Norme de protecţie a consumatorului;- Igiena alimentelor şi a alimentaţiei;

2 XXXII- XXXIII

- Reţete simple- salata de fructe

6. Evaluarea produselor realizate

2.2.; 3.1.; 3.2.

- Criterii funcţionale şi estetice,- Evaluarea şi autoevaluarea produselor realizate

1 XXXIV

Page 24: planificarea calend

Aria curriculara: Arte Disciplina: Educatie plasticaNr. ore/saptamana: 1 oră

Unitatea de invatareOb.ref.

Continuturi Nr. ore Saptamana Observatii

MATERIALE ŞI TEHNICI DE

LUCRU

1.1.1.2.

Materiale şi tehnici specifice educaţiei plastice: acuarele, tempera, carioca, ceracolor, pensula, crenguţe, frunze uscate, compoziţii figurative

2 (S1) I-II

AMESTECURILE CULORILOR

1.1.2.1.2.2.4.1.4.3.

Culori primare Culori binare Culori calde Culori reci Nonculori Griuri Nuanţe Tonuri Dominanta cromatică Monocromie Compoziţii figurative şi nonfigurative

10 (S1)

11(S2)

III – XII

XV – XXV

PATA VIBRATĂ1.1.3.4.

Compoziţii figurative şi nonfigurative Compoziţii decorative

2(S1)

2 (S2)

XIII – XIV

XXVI – XXVII

Page 25: planificarea calend

LINIA CA ELEMENT DE

CONSTRUCŢIE

1.1.3.1.3.2.3.3.4.2.

Compoziţii folosind linia ca element activ de construcţie a spaţiului plastic

5 (S2) XXXVIII-XXXII

FORMA ELABORATĂ

1.1.4.4.

Compoziţii libere 2 (S2) XXXIII-XXXIV

Page 26: planificarea calend

Disciplina: EDUCAȚIE MUZICALĂCLASA a IV a NR. ORE 1 ORĂ

NRCRT

UNITATEA DE INVATARE

OBREF

CONTINUTURI NRORE

SAPT. OBS

SEMESTRUL I

1. Cântarea vocală şi instrumentală

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8.

- Deprinderi specifice de cant- Deprinderi de a canta in colectiv- Cântarea instrumentală

4

I- IV

2. Ritmul1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

- durate muzicale; pauze. Pătrimea Optimea Doimea Doimea cu punct Pauza de un timp- măsura de 2/4;- măsura de 3/4.

7V - XI

3. Melodia1.1, 1.21.3, 1.4,

Sunetele La, SOL, Fa, MI, Re, DO2

Legătura dintre text şi melodie ( strofa, XII- XVII

Page 27: planificarea calend

1.5, 1.6, 1.7, 2.12.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.

refrenul, versul). Elemente de construcţie a melodiei :

început, sfârşit, repetiţii. Improvizaţia melodică pe un text dat,

prin continuarea melodiei.

6

SEMESTRUL al II lea

4.Timbrul 1.1, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6, 1.72.2, 2.3,2.4, 2.5,2.6, 2.7,2.8.

Sunete vocal-instrumentale Timbrul vocal şi coral Timbrul instrumental şi orchestra

4XVIII- XXI

5. Genuri muzicale1.1, 1.21.3, 2.12.2, 2.5

Genuri ale folclorului ocazional ( colindul, cântecul propriu-zis din zonă, hora)

Genuri muzicale de factură cultă: (menuetul)

3XXII- XXIV

6. Interpretarea 1.11.21.42.12.32.5, 2.6,

Procedee armonico-polifonice: solist- cor, lanţ, dialog, ison ritmic.

Cantarea cu acompaniament Cantarea vocal-instrumentală Nuanţe: tare- încet, Tempo: repede- lent. Mişcarea pe muzică. liberă, ritmică, pe

8

XXV- XXXII

Page 28: planificarea calend

2.7, 2.8. timpii măsurii, mişcarea de dans.- Evaluare

7. Recapitulare finală, evaluare

sumativă

2 XXXIII- XXXIV