Click here to load reader

PKPMP PERPUSTAKAAN MILIK HAK - Amalan Mahkamah Rayuan... · PDF fileistana Kehakim.an, Pirecint 3, 62506 Putrajaya J'el: 03 - 88801500 Fax: 01-88803595 HAK MILIK PERPUSTAKAAN

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PKPMP PERPUSTAKAAN MILIK HAK - Amalan Mahkamah Rayuan... · PDF fileistana Kehakim.an,...

, I'RESIDEN MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA

PUTRAJAYA

nmSlDENT CiHJl'!T GF APPEAL MALAYSIA

l'UTRAJAYA

ARAHAN AMALAN MAHKAMAH RAYUAN BIL. 1 TAHUN 2016

PINDAAN KEPADA ARAHAN AMALAN MAHKAMAH RA YUAN

BIL. 1 TAHUN 2008

Semua Rayuan Jenayah dan Permohonan Rayuan Jenayah di Mahkamah Rayuan

Malaysia hendaklah menepati Arahan Amalan Pindaan inL

Nama dan permulaan kuat kuasa

1.

2016.

(1) Arahan Amalan ini bolehlah dinamakan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun

(2) Arahan Amalan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2016.

Pindaan Sahagian Ill, Perenggan 2(e)

2. Arahan Amalan Bilangan 1 tahun 2008 dipinda dengan menggantikan

perenggan 2(e) dengan perenggan yang berikut:

"(e) Rekod Rayuan hendaklah mengandungi 4 Sahagian Jilid iaitu

Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3 dan Jilid 4 dan hendaklah disusun seperti

berikut:

(ea) Jilid 1 hendaklah mengandungi-

L Butir-butir perbicaraan;

ii. Notis Rayuan;

istana Kehakim.an, Pirecint 3, 62506 Putrajaya J'el: 03 - 88801500 Fax: 01-88803595

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

iii. Kertas Pertuduhan;

iv. Petisyen Rayuan;

v. Perintah termeterai dari Mahkamah Tinggi; dan

vi. Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi.

(eb) Jilid 2 hendaklah mengandungi-

i. nota Keterangan (tidak melebihi 200 helaian sejilid);

ii. sekiranya melebihi 200 muka surat, Jilid seterusnya

hendaklah dinamakan sebagai Jilid 2A, 2B dan

seterusnya; dan

iii. hendaklah dijilidkan secara berasingan.

(ec) Jilid 3 hendaklah mengandungi-

i. semua ekshibit sama ada dalam bentuk dokumen

atau gambar dan hendaklah berwarna;

ii. sekiranya melebihi 200 muka surat, Jilid seterusnya

hendaklah dinamakan sebagai Jilid 3A, 3B dan

seterusnya; dan

iii. hendaklah dijilidkan secara berasingan.

(ed) Jilid 4 hendaklah mengandungi-

i. hujahan bertulis pihak pendakwaan;

ii. hujahan bertulis pihak pembelaan; dan

iii. hendaklah tidak mengandungi sebarang otoriti.".

Perenggan baru 2(f)

3. Arahan Amalan Bilangan 1 tahun 2008 dipinda dengan memasukkan selepas

perenggan 2(e) perenggan yang berikut:

"(f) Bagi tujuan penyediaan Rekod Rayuan Mahkamah Rayuan ke

Mahkamah Persekutuan, perkataan "JILID" hendaklah dicopkan

2

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

di sudut alas sebelah kanan muka surat hadapan Rekod

Rayuan. Setiap salinan dokumen dalam Rekod Rayuan

hendaklah jelas dan boleh dibaca.".

Sekian, erima kasih.

(TAN SRI DATO' SERI MD RAUS BIN SHARIF)

Pres id en

Mahkamah Rayuan Malaysia

Putrajaya

3

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

Salinan Kepada:

Y AA Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

YBhg. Tan Sri Peguam Negara Malaysia Jabatan Peguam Negara Malaysia PUTRAJAYA

Y AA Hakim Besar Malaya Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Y AA Hakim Besar Sabah dan Sarawak Mahkamah Tinggi Kuching KUCHING, SARAWAK

YA Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia PUTRAJAYA

YA Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia PUTRAJAYA

Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

YBhg. Peguam Besar Negeri Sabah Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah Tingkat 8 & 9, Menara Tun Mustapha Teluk Likas Beg Berkunci 2054 88990 Kola Kinabalu SABAH

YBhg. Peguam Besar Negeri Sarawak Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak Tingkat 15 & 16, Wisma Bapa Malaysia 93502 Petrajaya KUCHING, SARAWAK

(LAMPI RAN A)

(LAMPIRAN B)

4

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

Timbalan Ketua Pendaftar (Operasi) Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Pendaftar Mahkamah Rayuan Mahkamah Rayuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Mahkamah Tinggi Kuching Jalan Gersik 93050 Petrajaya KUCHING, SARAWAK

Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Pendaftar Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak Mahkamah Tinggi Kuching Jalan Gersik 93050 Petrajaya KUCHING, SARAWAK

YB Penasihat Undang-Undang Negeri Seluruh Semenanjung Malaysia

Presiden Majlis Peguam Malaysia No. 13, 15 & 17 Leboh Pasar Besar 50050 KUALA LUMPUR

(LAMPIRAN C)

5

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

Presiden Persatuan Peguam Sabah (Sabah Law Association) Second Floor, Sabah Associates No. 58, Jalan Pantai Hainan Association Building, W.D.T 414 88904 Kota Kinabalu SABAH

Presiden Persatuan Peguam Sarawak (Sarawak Advocates Association) Bar Room Judicial Department Jalan Gersik 93050 Petrajaya KUCHING, SARAWAK

Pustakawan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia lstana Kehakiman PUTRAJAYA

Pustakawan Jabatan Peguam Negara No. 45, Persiaran Perdana Presint 4 PUTRAJAYA

LexisNexis Malaysia Sdn Bhd T1-6, Jaya 33, 3, Jalan Semangat Seksyen 13 46100 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

Editorial Director Malaysian Current Law Journal CLJ Legal Network Sdn Bhd Am pang SELANGOR

6

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

YA Tan Sri Datuk Suriyadi bin Halim Omar Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Tan Sri Ahmad bin Haji Maarop Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Tan Sri Hasan bin Lah Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Datuk Zainun binti Ali Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Tan Sri Dato' Sri Abu Samah bin Nordin Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Datuk Ramly bin Haji Ali Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Dato' Azahar bin Mohamed Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Datuk Zaharah binti Ibrahim Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Dato' Balia Yusof bin Haji Wahi Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

YA Dato' Wira Aziah binti Ali Hakim Mahkamah Persekutuan PUTRAJAYA

7

LAMPI RAN A

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

YA Dato' Alizatul Khair Binti Osman Khairuddin Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Wira Mohtarudin Bin Baki Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Lim Yee Lan Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk David Wong Oak Wah Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Rohana binti Yusuf Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Tengku Maimun binti Tuan Mat Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Selia Haji Mohd. Zawawi bin Salleh Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Seri Zakaria bin Sam Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Abang lskandar bin Abang Hashim Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Umi Kalthum binti Abdul Majid Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Varghese a/I George Varughese Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

8

LAMPIRAN B

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

YA Dato' Ahmadi bin Haji Asnawi Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Tan Sri ldrus bin Harun Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Nallini Pathmanathan Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Dr. Badariah binti Sahamid Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Tuan Ong Lam Kiat Vernon Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Abdul Rahman bin Sebli Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Zamani bin A. Rahim Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Zaleha binti Yusof Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Kamardin bin Hashim Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Mary Lim Thian Suan Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Zabariah binti Mohd Yusof Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

9

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

YA Datuk Hasnah binti Dato' Mohammed Hashim Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Tuan Harmindar Singh Dhaliwal Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

YA Dato' Asmabi binti Mohamad Hakim Mahkamah Rayuan PUTRAJAYA

10

HAK

MILIK

PER

PUST

AKAA

N PK

PMP

Penasihat Undang-Undang Melaka Pejabat Penasihat Undang-Undang Melaka Aras 1, Blok Laksamana Seri Negeri 75450 MELAKA

Penasihat Undang-Undang Pahang Pejabat Penasihat Undang-Undang Pahang Tingkat 3, Wisma Pahang 25000 Kuantan PAHANG

Penasihat Undang-Undang Negeri Sembilan Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Sembilan Jalan Cambell 70000 Seremban NEGERI SEMBILAN

Penasihat Undang-Undang Kedah Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah Aras 4, Blok C Wisma Darul Aman Jalan Tunku Bendahara 05250 Alor Setar KEDAH

Penasihat Undang-Undang Perak Pejabat Penasihat Undang-Undang Perak Tingkat 1, Bangunan Perak Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30512 lpoh

Search related