of 13 /13
1 PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR CALE SI ACCES DE EVACUARE CALE SI ACCES DE EVACUARE CALE SI ACCES DE EVACUARE CALE SI ACCES DE EVACUARE CALE SI ACCES DE EVACUARE PUNCT DE PRIM AJUTOR PUNCT TARGI DUS DE SECURITATE PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

Embed Size (px)

Text of Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

Page 1: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

1

PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

PUNCT DE PRIM AJUTOR

PUNCT TARGI

DUS DE SECURITATE

PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

Page 2: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

2

LEGATURA TELEFONICA (PUNCT MEDICAL)

PUNCT MEDICAL

LOC DE ADUNARE IN CAZ DE EVACUARE

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

PANOURI PRIVIND MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

Page 3: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

3

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

HIDRANT INTERIOR

SCARA

STINGATOR

TELEFON INCENDIU

INSTALATIE DE STINGERE A INCENDIILOR

INDICATOARE DE INTERZICERE

FUMATUL INTERZIS

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS SI FUMATUL INTERZIS

ACCESUL PIETONILOR INTERZIS

STINGEREA CU APA INTERZISA

Page 4: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

4

APA NEPOTABILA

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT

NU ATINGETI

PERICOL DE ELECTROCUTARE

DEPOZITARE INTERZISA

UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISA

ACCESUL CAINILOR INTERZIS

INTERZIS PULVERIZAREA CU APĂ

Page 5: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

5

UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL INTERZIS

ACCES INTERZIS

PLACUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI

ATENTIE ! MATERIAL INFLAMABIL SAU TEMPERATURI RIDICATE

ATENTIE ! MATERIALE EXPLOZIVE - PERICOL DE EXPLOZIE

ATENTIE ! SUBSTANTE TOXICE

ATENTIE ! SUBSTANTE COROZIVE

ATENTIE ! SUBSTANTE RADIOACTIVE – RADIATII IONIZANTE

Page 6: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

6

ATENTIE ! SARCINI SUSPENDATE

ATENTIE ! VEHICULE DE TRANSPORT

ATENTIE ! PERICOL ELECTRIC

ATENTIE ! PERICOL GENERAL

ATENTIE ! RADIATII LASER

ATENTIE ! SUBSTANTE COMBURANTE

ATENTIE ! RADIATII NEIONIZANTE

Page 7: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

7

ATENTIE ! CÂMP MAGNETIC RIDICAT

ATENTIE ! OBSTACOL – RISC DE CĂDERE

ATENTIE ! DENIVELARE – RISC DE CADERE

ATENTIE ! RISC BIOLOGIC

ATENTIE ! TEMPERATURA JOASA

ATENTIE ! SUBSTANTE NOCIVE SAU IRITANTE

ATENTIE ! PERICOLUL APARITIEI UNEI ATMOSFERE EXPLOZIVE

Page 8: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

8

ATENTIE ! PERICOL DE PRINDERE A MAINII

ATENTIE ! PERICOL DE ALUNECARE

SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL

MARCAJE OBLIGAŢII

PROTECTIA VEDERII OBLIGATORIE

PROTECTIA CAPULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE

PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII OBLIGATORIE

PROTECTIA PICIOARELOR OBLIGATORIE

Page 9: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

9

PROTECTIA MAINILOR OBLIGATORIE

PROTECTIA CORPULUI OBLIGATORIE

PROTECTIA FETEI OBLIGATORIE

PROTECTIA INDIVIDUALA IMPOTRIVA CADERII OBLIGATORIE

PASAJ OBLIGATORIU PENTRU PIETONI

OBLIGATIE GENERALA (însoţit la nevoie de un alt panou pentru detalii subplimentare)

Page 10: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

10

DIMENSIONARE PLACUTE INDICATOARE

Page 11: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

11

SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

E - EXPLOZIV

T+ - FOARTE TOXIC

O - COMBURANT

C – COROSIV

F – USOR INFLAMABIL

Xi – IRITANT

F+ - EXTREM DE INFLAMABIL

Xn – NOCIV

T - TOXIC

N – PERICULOS PENTRU MEDIU

ETICHETE DE PERICOL

In legătură cu explozia – diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3

In legătură cu explozia – diviziunea 1.4

In legătură cu explozia – diviziunea 1.5

In legătură cu explozia – diviziunea 1.6

Gaz neinflamabil şi netoxic

Page 12: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

12

Pericol de incendiu (substanţe lichide inflamabile)

Substanţă solidă inflamabilă

Substanţă predispusă la aprindere spontană

Pericol de emanaţie de gaz inflamabil în contact cu apa

Substanţă comburantă

Peroxid organic: pericol de incendiu

Substanţă toxică (se ţine izolată de articole alimentare sau de alte obiecte destinate consumului in vehicule, precum şi de locuri de descărcare sau transbordare)

Substanţă infecţioasă (se ţine izolată de articole alimentare sau alte obiecte de consum şi alimente pentru animale in vehicule, precum şi de locuri de încărcare, descărcare sau transbordare)

Page 13: Pictograme de Semnalizare Colectie Completa

13

Substanţă radioactivă în ambalaje (in caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate în caz de ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată)

Substanţă radioactivă în ambalaje (In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă radioactivă în ambalaje (În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă corozivă

Substanţe şi obiecte diverse, care în cursul transportului prezintă un pericol, altul decât cele pe care le prezintă celelalte clase