Click here to load reader

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY. TRƯỜNG TH& THCS THỦY TÂN

 • View
  83

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY. TRƯỜNG TH& THCS THỦY TÂN. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 7. Tiết 27- Bài 25: NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN. Giáo viên thiết kế: Lê Thị Thùy Trang. Tổ: Tự nhiên. Thủy tân, tháng 11/2013. KIỂM TRA BÀI CŨ :. Con sun. Mọc ẩm. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY. TRƯỜNG TH& THCS THỦY TÂN

 • PHNG GD&T TH X HNG THY. TRNG TH& THCS THY TN.Tit 27- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHN Gio vin thit k: L Th Thy Trang. T: T nhinThy tn, thng 11/2013

 • KIM TRA BI C:1/ K tn mt s gip xc c a phng em. Nu ngha thc tin ca chng.

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNI. Nhn1. c im cu toKmChn bKhe thL sinh dc Chn xc gicNm tuyn tHnh 25.1- Cu to ngoi ca nhn

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHN i km c tuyn cPha sau l cc nm tuyn t 4 i chn b i chn xc gic (ph y lng) gia l mt l sinh dcPha trc l i khe thI. Nhn1. c im cu toPhn du ngcPhn bngCu to ngoi ca nhn

  Cc phn c thTn b phn quan st thy

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNBt mi v t vSinh ra t nhnDi chuyn v chng liCm gic v khu gic v xc gicSinh snH hpI. Nhn1. c im cu toTho lun nhm: Chn chc nng ph hp tng b phn, in bng c im cu to ngoi ca nhn- xem phim

  Cc phn c thTn b phn quan st thyChc nngPhn du ngci km c tuyn ci chn xc gic (ph y lng)

  4 i chn bPhn bngPha trc l i khe th gia l mt l sinh dcPha sau l cc nm tuyn t

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNI. Nhn1. c im cu to2. Tp tnh- Tho lun v nh s vo trng theo mt th t ng vi tp tnh chng li nhn v cho bit nhn chng li vo lc no? - Ch mi (thng trung tm li) (A) - Chng dy t phng x (B) - Chng dy t khung (C) - Chng cc si t vng (D)4312a. Chng li

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNI. Nhn1. c im cu to2. Tp tnha. Chng lib. Bt mi - Xem phim v tho lun nhm: nh s vo trng theo mt th t ng vi tp tnh sn mi nhn

  - Nhn ht dch lng con mi

  - Nhn ngom cht mi, chch nc c

  - Tit dch tiu ho vo c th mi

  - Tri cht mi ri treo vo li mt thi gian

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNI. Nhn1. c im cu to2. Tp tnha. Chng lib. Bt mi - Nhn ht dch lng con mi - Nhn ngom cht mi, chch nc c - Tit dch tiu ho vo c th mi - Tri cht mi ri treo vo li mt thi gian4132Tp tnh sn mi nhn:

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNII. S a dng ca lp hnh nhn1. Mt s i din

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNII. S a dng ca lp hnh nhn1. Mt s i dinNhn chn di

 • Bng 2: ngha thc tin ca lp hnh nhnTrong nh, ngoi vnTrong nh, cc khe tngHang hc, ni kh ro, kn o Da ngiLng, da tru bxxxxxxxxxxx2. ngha thc tin ca lp hnh nhn

  STT Cc i din Ni sngHnh thc sngnh hng ti con ngiK sinhn thtC liC hi1Nhn chng li2Nhn nh (con ci thng m kn trng)3B cp4Ci gh5Ve b

 • Tit 26- Bi 25: NHN V S A DNG CA LP HNH NHNII. S a dng ca lp hnh nhn1. c im cu to2. Tp tnha. Chng lib. Bt miI. Nhn1. Mt s i din2. ngha thc tina s nhn iu c li v chng sn bt su b c hi, tr mt s i din c hi (nh ci ghe, ve b

 • CNG C:Cu 1: Hy xp cc tng ng gia chc nng v cc b phn bn ngoi ca nhnCu 2: Nu tp tnh thch nghi vi li sng ca nhnChng li v bt mi

  Tn b phnChc nngTr li1. i km c tuyn cA. Cm gic v khu gic2. i chn xc gic (ph y lng)B. H hp3. Bn i chn bC. Sinh sn4. i khe thD. Sinh ra t nhn5. L sinh dcE. Di chuyn v chng li6. Nm tuyn tF. Bt mi v t v

 • - Tr li cu hi sgk/85. - Hc thuc bi. - Chun b mu vt chu chu. - Nghin cu trc bi chu chu DN DSINH HC 7

  *

Search related