Click here to load reader

Pēteris Valdemārs Radziņš (1880. gada 2. maijs – 1930. un Igaunijas ieņemšana no Vācijas karaspēka 1918. gada februārī .....96 Operācijas sagatavošana.....100 ... ka

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pēteris Valdemārs Radziņš (1880. gada 2. maijs – 1930. un Igaunijas...

 • Pteris Valdemrs Radzi (1880. gada 2. maijs 1930. gada 8. oktobris). Fotono atv. pulkv. J. Hartmaa arhva

 • Ptera Valdemra Radzia

  SASTDTJSNacionlo bruoto spku majors AgrisPurvi

  RAKSTU KRJUMS

  ENERA

 • VRN 40008238329 Jaunsilavas, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041AS Swedbank Bankas kods HABALV22 Konta Nr. [email protected] | facebook.com/GeneralisRadzins | twitter.com/gprbiedriba

  gprbiedriba.wordpress.com | draugiem.lv/gprb

  ENERAPTERARADZIABIEDRBA

 • 5

  SatursI Agris Purvi. enera Radzia dzves gaita laikabiedru, virsnieku un vsturniekuskatjum ......................................................................................... 9 Ptera Radzia jaunbas gadi, imene, reliija un dzimt vieta ............................. 10 Carisks Krievijas armij ...........................................................................................12 I pasaules kar .......................................................................................................... 19 Pckara laiks ............................................................................................................. 39 Latvijas armijas komandieris ....................................................................................41 enera Radzia pdjie dzves gadi ..................................................................... 43 enera Radzia cilvcisks pabas ..................................................................... 47

  II Lielais Pasaules kar .......................................................................................53 Pasaules kara atmias .............................................................................................54 Latvijas un Igaunijas ieemana no Vcijas karaspka1918.gada februr ...........96 Opercijas sagatavoana ....................................................................................... 100 Vidzemes atbrvoana no lieliniekiem .................................................................. 102 Rietumigaunijas un Rveles ieemana no vcu Ziemeu korpusa ........................111

  III Latvijas atbrvoanas kar ............................................................................117 Cas ar Bermontu ...................................................................................... 119 Laikmets no 1919. gada jlija skuma ldzoktobra vidum ........................... 120 Politiskais un militrais stvoklis .................................................................. 120 Bermonta uzbrukums 8. un 9. oktobr ...........................................................124 Aizsargans uz Daugavas lab krasta, uzbrukuma sagatavoana un ieskana ....................................................................................................132 Kaujas darbba pie Jaunjelgavas no 16. ldz 19. oktobrim ...............................136 Laikmets no oktobra mnea vidus ldz 12.novembrim ................................ 137 Politiskie un militrie apstki ........................................................................ 137 Uzbrukuma plns ........................................................................................... 144 3. novembra uzbrukums .................................................................................147 Uzbrukuma tlk gaita ................................................................................. 151 Iziroais uzbrukums 9. un 10. novembr .....................................................158 Torkalna kaujas vrtjums ............................................................................162 Jelgavas atsvabinanas opercija ..................................................................167 Tlkas darbbas plns ....................................................................................167 Bermontieu plni .......................................................................................... 168 Opercijas izpildana .................................................................................... 169 Galavrds ........................................................................................................182 Latgales atbrvoana .................................................................................. 185 Ievads .............................................................................................................. 186 Politiskie apstki ........................................................................................... 186 Militrie apstki ............................................................................................ 190 Uzbrukuma sagatavoana ..............................................................................195 Latgales atbrvoanas opercijas plns ..........................................................197 Daugavpils ieemanas opercija .................................................................205 Uzbrukuma plns un sagatavoana Pitalovas virzien ..................................214 Uzbrukuma izveana Pitalovas virzien ........................................................ 220 Uzbrukuma turpinjums vis front no 13. ldz 20. janvrim ....................... 226

 • 6

  Uzbrukuma gaita ............................................................................................231 Rzeknes ieemana un darbba prj front no 20. ldz 22.janvrim ...... 237 Latvijas austrumu robeas ieemana .......................................................... 244 Pamiers un kara darbbas turpinjums ......................................................... 254 Pamiera un miera slganas laik ..................................................................264 Sldziens .........................................................................................................266 Aizmirstie varoi .............................................................................................271 Vstule redakcijai ........................................................................................... 273 Daugavpils ieemana ....................................................................................277 Grfs fon der Golcs par savu darbbu Latvij ................................................ 278

  IV Armijas komandieris ..................................................................................282 Saruna ar armijas komandieri ...............................................................................284 Armijas komandieris ..............................................................................................284 Msu tvijas aizstvju sagatavoana savam kareiviskamuzdevumam ............... 285 Armijas komandieris par jras krastu aizsardzbas izveidoanu .......................... 287 Kaujas lidmanas pagatavos Latvij .....................................................................288 Armijas komandieris enerlis Radzi ................................................................289 Armijas komandieris par Polijas manevriem .........................................................291 Valsts prezidenta atgrieans Rg ....................................................................... 293 Armijas komandieris enerlis Radzi ................................................................296 Armijas komandiera apmekljums Francijai ........................................................296 Komunistu propaganda armij bezsekmga .........................................................299 Par uzbrukumiem armijas noliktavm ................................................................. 300 Msu kaujas flotes uzdevumi ................................................................................ 301 Armij panvnieku skaits procentuli mazks k rpus armijas ....................... 301 Armijas vasaras apmcbu sekmes........................................................................302 Armijas komandiera 12. pavle. .............................................................................303

  304.-315. lappuse fotoattli

  V Valsts aizsardzba ........................................................................................ 316 Kar .........................................................................................................................318 Stratijas problmas pc pasaules karapiedzvojumiem....................................319 Kar k cilvces dzves pardba .............................................................................321 Tagadjo karu sevis pabas ............................................................................ 323 Tagadj kara pamatprincipi ................................................................................. 325 Galvenie kara veanas veidi ................................................................................... 328 Valsts aizsardzbas jautjumi .................................................................................331 Piezmes valsts apsardzbas jautjumos ............................................................... 335 Stvoklis msu front ........................................................................................... 337 Baltijas valstu savienbas aizsardzbasjautjums ................................................ 339 Rgas konference un jauno valstu paaizsardzba..................................................341 Pastvba un savienba........................................................................................... 342 Ap karu un mieru ................................................................................................... 345 Mg neitralitte un armija ................................................................................ 347 Vai mazm valstm karaspks ir vajadzgs? ..........................................................349 Miers virs zemes ..................................................................................................... 352 Miera laika armijas lielums un valsts droba

Search related