of 31 /31
SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA 3 36800 KG.GAJAH , PERAK DARUL RIDZUAN DISEDIAKAN OLEH: PN.NOR KHABIBAH BT. AWANG

PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk kegunaan panitia matematik

Text of PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Page 1: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA 3 36800 KG.GAJAH , PERAK DARUL RIDZUAN

DISEDIAKAN OLEH:PN.NOR KHABIBAH BT. AWANGKETUA PANITIA MATEMATIK

Page 2: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK

VISI :

MENJADIKAN PENCAPAIAN MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3 TERBAIK DIANTARA SEKOLAH-SEKOLAH DI PKG SEBERANG PERAK.

MISI :

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

MATLAMAT

1. MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATEMATIK DARI SEGI KUANTITI DAN KUALITI.2. MEMANTAPKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK.

~ 2 ~

Page 3: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

~ 3 ~

Page 4: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

LATARBELAKANG

KEKUATAN

1. 4 orang guru sebagai tenaga pengajar matapelajaran Matematik.2. Bahan-bahan Rujukan dan Buku Kerja yang mencukupi.3. Bilik dan Makmal Komputer yang lengkap dan kondusif.4. Kerjasama yang erat di kalangan guru-guru Matematik.5. Sokongan PIBG dalam membiayai perbelanjaan ke arah peningkatan pencapaian

Matematik.

KELEMAHAN1. Peruntukan masa yang tidak mencukupi bagi matapelajaran Matematik.2. Murid kurang berminat terhadap matapelajaran Matematik.3. Murid tidak menghafal Fakta Asas dan Rumus.4. Kehadiran murid lemah yang tidak memberangsangkan.5. Kurang membuat latihan kesan daripada kekangan masa.6. Kerjasama yang erat di kalangan guru-guru Matematik.

PELUANG1. Perancangan aktiviti tahunan panitia yang merangkumi semua aspek berkaitan Matematik.2. Bantuan Guru Cemerlang dalam melaksanakan program panitia.3. Sumbangan PIBG bagi menyediakan keperluan dan pelaksananan Program Peningkatan Matematik.4. Penekanan kepada semua Guru Matematik berkaitan dengan pedagogi atau proses Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.5. Kerjasama ibu bapa dan penjaga dalam menjayakan setiap program peningkatan matematik yang telah dirancang oleh Panitia

Matematik.6. Kesediaan guru dalam menjayakan Program Peningkatan Matematik.

~ 4 ~

Page 5: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

ANCAMAN1. Kehadiran beberapa orang murid lemah yang tidak menggalakkan .2. Kekangan masa samada pada pihak pihak guru mahupun dalam melaksanakan program yang telah dirancang.3. Sikap ibu bapa atau penjaga yang kurang memantau pencapaian serta kerja rumah murid.4. Ibu bapa atau penjaga mengalami masalah kurang pengetahuan berkaitan dengan Matematik.5. Murid tidak mempunyai minat terhadap matapelajaran Matematik.

MATLAMAT STRATEGIK 1MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATEMATIK DALAM KUANTITI DAN KUALITI.

OBJEKTIF1. Peratus murid mendapat A dalam matapelajaran Matematik meningkat.2. Peningkatan peratus murid yang lulus Matematik kepada 80%3. Peratus murid yang gagal menurun.

MATLAMAT STRATEGIK 2MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK DI KALANGAN MURID.

OBJEKTIF1. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas Matematik.2. Meningkatkan minat serta keyakinan murid terhadap matapelajaran Matematik.3. Meningkatkan kemampuan serta keyakinan guru dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.4. Murid akan menyertai dan melibatkan diri dalam sebarang aktiviti Ko-Akademik Matematik

~ 5 ~

Page 6: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN TINDAKAN TAKTIKAL MATEMATIK

MATLAMAT STRATEGIK 1

Memantapkan peratusan cemerlang Matematik UPSR

BIL

PELAN TAKTIKAL/ STRATEGI

PERSONAL/ TANGGUNGJAW

AB

TEMPOH PERLAKSANA

AN

KOS/SUMBER

OUTPUT/ HASIL

(INDOKATOR) KPI

PELAN KOTIGENSI

STATUS/ DOKUMENTA

SI

1. Excellent Maths

Penyelaras: Pn.Nor KhabibahSemua Guru Matapelajaran

Januari - November

RM100 (Sekolah, PIBG)

Murid dapat memperkukuhkan kemahiran terhadap soalan-soalan matematik

100% murid boleh menjawab soalan berformat UPSR

Memperbanyakkan bahan-bahan berfokus UPSR.

LaporanPemantauan GB/ PK

2. 5M (5 Minutes Maths Makes Me Marvelous)

Guru Matepelajaran

Januari - November

RM100 Murid dapat menyelesaikan latihan-latihan berfokus dari buku / modul

100% murid menguasai fakta asas dan kemahiran matematik

Murid menggunakan buku Fakta asas & Sinar.

Laporan.

3. Pemantapan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran

Guru BesarK/Panitia

Januari- Ogos. RM300 Guru dapat memantapkan kualiti P& P

100% guru dapat memantapkan P d P

Modul dan BBB LaporanPemantauan

~ 6 ~

Page 7: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

4 5 “Star Class” Guru BesarGuru Matematik.

Januari-Ogos RM 200 Murid dapat mengulangkaji mengikut topikal

95% murid membuat latihan ulangkaji.

SolafAkramMasmatikBuku Kerja.

Senarai kehadiran.

5. Cekup Penyelaras:Pn.AzlitaGuru Matapelajaran

Mei-Ogos RM100 Murid selesai menjawab latihan-latihan berfokus dari buku atau modul

100% murid membuat latihtubi berterusan dan dapat menjawab dengan betul

WajaMasmatikBuku KerjaMKCPLSolaf

Pemantauan Buku Latihan & Lembaran kerja.

6. Bengkel Teknik Menjawab

Guru BesarPK 1Penyelia ProgramK/Panitia MathsPenceramah

April, Julai RM150 P & P guru subjek bertambah baik, murid memahami konsep matematik.

80 % lulus Matematik.

Modul Senarai kehadiranLaporan Kursus.

~ 7 ~

Page 8: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

MATLAMAT STRATEGIK 2

Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

BIL

PELAN TAKTIKAL/ST

RATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJA

WAB

TEMPOHPERLAKSANA

AN

KOS/SUMBER

OUTPUT/HASIL

(INDIKATOR/

HASIL)

PELANKONTIGENSI

STATUS/DOKUMENTA

RI

11

PERMATA (Peroleh Matematik A)

Guru Matematik Jan hingga Okt. Murid SekolahPIBG

Mengukuhkan kemahiran dan penerimaan sesuatu topik Matematik

Meningkatkan Peratus atau bilangan dalam ujian atau PKSR

Guru menyediakan lembaran kerja

Laporan / pemantauan oleh Penolong Kanan

2 LINUS (Literasi dan Numerasi)

Penyelaras:En.Aznan NuriGuru Matematik

Jan hingga Okt MuridSekolahPIBG

Mengenalpasti murid yang lemah dan yang cerdas dalam Matematik

Meningkatkan Peratus atau bilangan dalam Saringan, ujian atau PKSR

Buku yang dibekalkan oleh KementerianPelajaran

Laporan oleh Guru Besar /Penolong Kanan

3 Latih tubi mingguan/bulanan

Guru Matapelajaran

Jan hingga Okt. 100% murid memahami peranan dan tugas mereka

100% kehadiran murid

Guru menyemak latihan kerja murid

Pemantauan,Pencerapan buku latihan

~ 8 ~

Page 9: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

4 Hari Terbuka untuk ibubapa murid

Mei & November

Ibubapa memahami peranan mereka dalam membantu anak-anak untuk maju

90% kehadiran ibubapa

Penerangan kepada ibubapa mengenai kelebihan dan kelemahan anak-anak mereka

Surat jemputan dan notis pemberitahuan

5 Mentor Mentee

Guru Matematik Mac - Oktober Meningkatkan kemahiran berfokus

25% murid lulus Saringan 2

Jadual perjumpaan

6 CERMAT

(Ceria dan bermaklumat)

Penyelaras;Tn.Hj.Shahardin IsaGuru Matematik

Jan hingga Okt. MuridSekolahPIBG

Prasarana yang membantu murid untuk meningkatkanPenguasaan apa yang dipelajari

Memperolehi maklumat Matematik yang berterusan

Guru menyediakan lembaran kerja

Laporan / pemantauan oleh Penolong Kanan

7 PERMATA(Peroleh Matematik A)

Penyelaras:Pn.AzlitaGuru Matematik

Jan hingga Okt MuridSekolahPIBG

Mengukuhkan kemahiran dan penerimaan sesuatu topik Matematik

Meningkatkan Peratus atau bilangan dalam ujian atau PKSR

Guru menyediakan lembaran kerja

Laporan / pemantauan oleh Penolong Kanan

8 PROGRAM 5 M( 5 MINUTES Mathematics Make Me Marvellous)

Guru Matematik Jan hingga Okt. MuridSekolahPIBG

Murid menguasai fakta Matematik

Murid menguasai fakta asas Matematik

Guru menyediakan lembaran kerja

Laporan / pemantauan oleh Penolong Kanan

~ 9 ~

Page 10: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

Strategi : Mencapai peratusan cemerlang dalam Matematik UPSR 2015

Nama Projek/Program/Aktiviti : Excellent MathsMatlamat : Projek ini diadakan untuk meningkatkan pencapaian cemerlang murid-murid Tahun 5 & 6 dalam matematik.Objektif : 100% murid tahun 5 & 6 dapat menguasai kemahiran yang diberi dengan betul dan tepatTempoh : Bulan Januari – NovemberSasaran : Murid Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentukan JK & Tugas

Penyelaras Tahun 5K/ Panitia Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Ucapan/ Taklimat Ketua Panitia Matematik2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

Ketua Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam

3. Penyediaan Laporan Pencapaian PKSR1/ PKSR23.1 Individu3.2 Keseluruhan

Guru Matapelajaran Matematik.Setiausaha Peperiksaan Dalaman

2 minggu Laporan Pencapaian

4. Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 minggu

5. Pelaksanaan Projek K/Panitia MatematikGuru Matematik

11 bulan

6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru BesarPK 1K/Panitia Matematik

Seminggu selepas projek Laporan Pencapaian PKSR2

~ 10 ~

Page 11: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

Strategi : Memantapkan peratusan cemerlang dalam Matematik UPSR 2015

Nama Projek/Program/Aktiviti : 5M (5 Minutes Maths Makes Me Marvelous)Matlamat : Projek ini diadakan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran murid-murid Tahap 2 dalam matematik.Objektif : 100% murid tahun dapat menguasai kemahiran yang diberi dengan betul dan tepatTempoh : Bulan Januari – NovemberSasaran : Murid-murid Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.3 Ucapan Guru Besar1.4 Pembentukan JK & Tugas

Penyelaras /K/ Panitia Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Ucapan/ Taklimat Ketua Panitia Matematik2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

Ketua Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

3. Penyediaan Laporan Pencapaian PPT/ PAT 23.1 Individu3.2 Keseluruhan

Guru Matapelajaran Matematik.Setiausaha Peperiksaan Dalaman

2 minggu Laporan Pencapaian

4. Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 minggu

5. Pelaksanaan Projek K/Panitia MatematikGuru Matematik

11 bulan

6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru BesarPK 1K/Panitia Matematik

Seminggu selepas projek Laporan Pencapaian PKSR2

~ 11 ~

Page 12: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

Strategi : Memantapkan peratusan cemerlang dalam Matematik UPSR 2015

Nama Projek/Program/Aktiviti : Pemantapan Kualiti Pengajaran dan PembelajaranMatlamat :Program ini diadakan untuk memantapkan kualiti P & P Guru.Objektif :100% Guru Matematik akan dapat memantapkan kualiti proses Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.Tempoh : Bulan Januari – SeptemberSasaran : Guru Matematik Tahap 1 dan Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.5 Ucapan Guru Besar1.6 Pembentukan JK & Tugas

Guru BesarK/ Panitia MatematikGC MatematikJ/Utama Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Ucapan/ Taklimat Ketua Panitia Matematik2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

Ketua Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

3. Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja

4. Pelaksanaan Projek K/Panitia MatematikGuru Matematik

11 bulan Carta Aliran Kerja

5. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru BesarPK 1K/Panitia Matematik

Seminggu selepas projek Laporan Pencapaian PKSR2

~ 12 ~

Page 13: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

Strategi : Mencapai peratusan cemerlang dalam Matematik UPSR 2015

Nama Projek/Program/Aktiviti : 5 Star ClassMatlamat :Murid dapat mengulangkaji mengikut topikal.Objektif :100% murid akan dapat membuat latihan ulangkaji.Tempoh : Bulan Januari – SeptemberSasaran : Murid-murid Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.7 Ucapan Guru Besar1.8 Pembentukan JK & Tugas

Guru BesarK/ Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja

3. Pelaksanaan Kelas Bimbingan K/Panitia MatematikGuru Matematik Tahap 2

8 bulan Carta Aliran Kerja

4. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Guru BesarPK 1K/Panitia MatematikGC & JU MatematikPenyelaras Tahun

April & Julai. Laporan Pencapaian PKSR2

~ 13 ~

Page 14: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

Strategi : Mencapai peratusan cemerlang dalam Matematik UPSR 2015

Nama Projek/Program/Aktiviti : CekupMatlamat : Murid menjawab latihan-latihan berfokus dari buku atau modul.Objektif : 100% murid membuat latihtubi berterusan dan dapat menjawab dengan betul.Tempoh : Bulan Mei-Ogos.Sasaran : Murid Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:1.1 Ucapan Ketua Panitia1.2 Pembentukan JK & Tugas

Penyelaras Tahun K/ Panitia Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Pengagihan Buku Kerja/ Modul/lembaran kerja oleh Guru Matematik:2.1Solaf2.2Masmatik2.3Answer to Score2.4Sinar

Ketua Panitia MatematikGuru Matematik

1 minggu Carta Aliran Kerja.

3. Pelaksanaan Aktiviti. Guru Matapelajaran Matematik.

Mei-Ogos. Carta Aliran Kerja.

4. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Ketua Panitia Matematik Mei-Ogos. Laporan Pencapaian Murid.

~ 14 ~

Page 15: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

STRATEGI : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti: PERMATA (Peroleh Matematik A )Matlamat : Projek ini dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian cemerlang murid-murid dalam MatematikObjektif : 100% murid tahun satu dapat menjawab serta menguasai kemahiran yang diberi dengan betul dan tepat.TempoH : Feb – OktSasaran : Semua murid tahun 1

LANGKAH

PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN

KONTIGENSI

1Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentukan JK dan Tugas

Penyelaras tahunK/P Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana2.1 Ucapan/Taklimat K/Panitia Matematik2.2 Agihan tugasan2.3 Jadual tugasan/pelaksanaan

K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam

3.Penyediaan Laporan Pencapaian Ujian 1, PPT 1, Ujian 2 dan PAT.3.1 Kelas3.2 Keseluruhan tahun 1

Guru MatematikSetiausaha Peperiksaan Dalaman

Seminggu selepas projek dilaksanakan

Laporan pencapaian

setiap kelas/tahun

4Pelaksaan Projek Guru Matematik

K/P Matematik Feb - Okt

5Penilaian dan Pelaporan serta taklimat PK / Guru Besar

K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam Laporan Pencapaian

setiap kelas/tahun

~ 15 ~

Page 16: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

PELAN OPERASI

STRATEGI : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti: LINUS (Literasi dan Numerasi)Matlamat : Program ini dilaksanakan bagi mengenalpasti murid yang lemah dan cerdas dalam Matematik.Objektif : Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan peratus atau bilangan dalam saringan, ujian, PPT dan PAT.TempoH : Jan – OktSasaran : murid tahap 1

LANGKAH

PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN

KONTIGENSI

1Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentukan JK dan Tugas

Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana2.1 Ucapan/Taklimat K/Panitia Matematik2.2 Agihan tugasan2.3 Jadual tugasan/pelaksanaan

K/Panitia MatematikGuru Matematik

2 jam

3.Penyediaan Laporan Pencapaian Ujian 13.1 Kelas3.2 Keseluruhan tahun 1

Guru MatematikSetiausaha Peperiksaan Dalaman

Seminggu selepas projek dilaksanakan

Laporan pencapaian

setiap kelas/tahun

4Pelaksaan Projek Guru Matematik

K/P Matematik Jan - Okt

5Penilaian dan Pelaporan serta taklimat PK / Guru Besar

K/Panitia MatematikPenyelaras Linus

2 jam Laporan Pencapaian

setiap

~ 16 ~

Page 17: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

AJK Linus.Guru Matematik

kelas/tahun

PELAN OPERASI

STRATEGI : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti: Latih tubi mingguan/Bulanan.Matlamat : Memastikan murid menguasai sesuatu kehahiran yang dipelajari..Objektif : 100% murid memahami peranan dan tugas mereka.TempoH : Jan – OktSasaran : Semua murid tahun 1

LANGKAH

PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN

KONTIGENSI

1Guru Matematik merancang sukatan dan kemahiran yang ingin disampaikan.

Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

2Murid membuat kerja rumah dengan menggunakan buku kerja.

Guru Matematik 2 jam Carta Aliran Kerja

3.Penyemakan dibuat pada setiap hari pertama persekolahan setiap minggu.

Guru Matematik 1 jam. Carta Aliran Kerja.

4Pelaksaan Aktiviti. Guru Matematik

Jan - OktCarta Aliran

Kerja.

Penilaian dan Pelaporan serta taklimat K/Panitia Matematik 2 jam Laporan setiap

~ 17 ~

Page 18: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

5 Guru Matematik kelas/tahun

PELAN OPERASI

Strategi : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Hari Bertemu Waris.Matlamat : Ibu Bapa, Penjaga, Murid dan Guru.Objektif : 80% kehadiran ibu bapa, penjaga dan murid.Tempoh : Januari dan selepas peperiksaan PPT dan PATSasaran : Murid Tahap 1 & 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentukan JK & Tugas

Guru BesarPenolong Kanan 1Penyelaras Tahap 1Penyelaras ProgramK/ Panitia

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Ucapan Guru Besar.2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

Guru Besar.Penyelaras ProgramPenyelaras TahunGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

4. Penyediaan bahan dan jadual Penyelaras ProgramPenyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja.

5. Pelaksanaan Projek Penyelaras Program 4 jam Carta Aliran Kerja.

~ 18 ~

Page 19: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Penyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Penyelaras ProgramPenyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

Seminggu selepas projek Laporan Program.

PELAN OPERASI

Strategi : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Mentor MenteeMatlamat : Meningkatkan kemahiran berfokus.Objektif : 70% murid lulus Matematik PKSR 2.Tempoh : Bulan Mei – OktoberSasaran : Murid Tahap 1

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.3 Ucapan Guru Besar1.4 Pembentukan JK & Tugas

Guru BesarPenolong Kanan 1K/ Panitia

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Ucapan Guru Besar.2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

Penyelaras ProgramGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

4. Penyediaan bahan dan jadual Ketua Panitia.Guru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja.

5. Pelaksanaan Program Penyelaras ProgramPenyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

10 bulan Carta Aliran Kerja.

6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Penyelaras Program Seminggu selepas projek Laporan Program.

~ 19 ~

Page 20: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Penyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

PELAN OPERASI

Strategi : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti : PERMATA (Peroleh matematik A)Matlamat : Mengukuhkan kemahiran dan penerimaan sesuatu topik Matematik.Objektif : 90 % murid lulus dalam Matematik.Tempoh : Bulan Januari – OktoberSasaran : Murid Tahap 1

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ketua Panitia matematik1.2 Penyelaras Projek1.3 Penyelaras Matematik1.4 Guru Matematik

Ketua Panitia matematikPenyelaras ProjekPenyelaras MatematikGuru Matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Penyelaras Program2.3 Penyelaras Matematik2.4 Guru Matematik

Penyelaras ProgramPenyelaras TahunGuru Matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

4. Penyediaan bahan dan jadual Penyelaras ProgramPenyelaras TahunGuru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja.

5. Pelaksanaan Projek Penyelaras ProgramPenyelaras TahunKetua Panitia.

10 bulan Carta Aliran Kerja.

~ 20 ~

Page 21: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Guru Matematik6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Ketua Panitia.

Penyelaras ProgramPenyelaras TahunGuru Matematik

Seminggu selepas projek Laporan Program.

PELAN OPERASI

Strategi : Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Matematik di kalangan murid.

Nama Projek/Program/Aktiviti : PROGRAM 5M (5 minutes Mathematics Make Me Marvelous.)Matlamat : Murid menguasai Fakta Asas MatematikObjektif : 90% menguasai Fakta Asas Matematik.Tempoh : Bulan Januari – OktoberSasaran : Murid Tahap 1

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ketua Panitia matematik1.2 Penyelaras Projek1.3 Penyelaras Matematik1.4 Guru Matematik

Penyelaras Tahap 1Penyelaras ProgramK/ Panitia Guru matematik

2 jam Carta aliran kerja

2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.2 Ketua Panitia matematik1.3 Penyelaras Projek1.4 Penyelaras Matematik1.5 Guru Matematik

Penyelaras Tahap 1Penyelaras ProgramK/ Panitia Guru matematik

2 jam Carta Aliran Kerja

4. Penyediaan bahan dan jadual Penyelaras ProgramPenyelaras TahunGuru Matematik

2 minggu Carta Aliran Kerja.

5. Pelaksanaan Projek Guru Matematik 10 bulan Carta Aliran Kerja.6. Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat Penyelaras Program Seminggu selepas projek Laporan Program.

~ 21 ~

Page 22: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

Penyelaras TahunKetua Panitia.Guru Matematik

STRATEGI PELAKSANAAN 1

Strategi AktivitiPelan Tindakan

TindakanJan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov

Mencapai Peratusan Cemerlang Matenmatik UPSR

1.Excellent Maths / / / / / / / / / / /K/ Panitia Matematik

Guru Matematik

2. 5M (5 Minutes Maths Makes Me Marvelous)

/ / / / / / / / / / /Penyelaras Tahun

K/ Panitia Matematik

3. Pemantapan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran / /

Guru BesarK/ Panitia Matematik

GC MatematikJ/Utama Matematik

4. Kelas Bimbingan

/ / / / / / / / /

Guru BesarK/ Panitia Matematik

GC MatematikJ/Utama Matematik

5. Cekup / / / /

Penyelaras TahunK/ Panitia MatematikJU dan GC Matematik

6. Bengkel Teknik Menjawab / / Setiausaha Kecemerlangan

UPSR

~ 22 ~

Page 23: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

STRATEGI PELAKSANAAN 2

Strategi AktivitiPelan Tindakan

TindakanJan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov

Meningkatkan Penguasaaan Kemahiran Asas Matematik di Kalangan Murid.

1.PERMATA (Peroleh Matematik A) / / / / / / / / / /

K/P Matematik

2.LINUS (Literasi dan Numerasi) / / / / / / / / / /

K/P MatematikGuru Matematik

3.Latih tubi mingguan/bulanan / / / / / / / / / /

Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

4.Hari Terbuka untuk ibubapa murid /

Guru BesarPenolong Kanan 1

K/ Panitia

5.Mentor Mentee

/ / / / / /

Guru BesarPenolong Kanan 1Penyelaras Tahap 1Penyelaras Program

K/ Panitia6.CERMAT(Ceria dan bermaklumat)

/ / / / / / / / / / Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

~ 23 ~

Page 24: PERANCANGAN STRATEGIK SKCL3

7.PERMATA(Peroleh Matematik A) / / / / / / / / / /

Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

8.PROGRAM 5 M( 5 MINUTES Mathematics Make Me Marvellous)

/ / / / / / / / / /

Penyelaras tahunK/P MatematikGuru Matematik

~ 24 ~