peranan WWF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan moral

Text of peranan WWF

 • sebagai agen sosialisasi perubahan masyarakat Oleh :Mohamad Fakhzan Bin Mohamad NafiMohd Khairul Hisham Bin NordinIsu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-Nilai MurniELM 3043 | MZU02 | PPG ambilan JUN 2011Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

  WWF (World Wide Fund for Nature) Peranan

 • WWF PEngenalan

 • Pengenalan WWFPertubuhan antarabangsa bukan kerajaan.Ditubuhkan pada 26 April 1961.Berfungsi menangani masalah-masalah berkaitan pemuliharaan, kajian dan pemulihan alam sekitar.Merupakan badan pemuliharaan terbesar di dunia (keahlian mencecah 5 juta seluruh dunia).Menjalankan kegiatan di 100 buah negara dan sekitar 1300 projek pemuliharaan alam sekitar.

  *

 • Pengenalan WWFSekitar 57% dana WWF hasil sumbangan individu, 17% daripada pertubuhan lain seperti Bank Dunia dan 11% lagi daripada syarikat swasta.Projek WWF tertumpu kepada usaha : memulihkan kawasan pantai dan persisirannyakawasan hutan ekosistem air tawar spesis yang terancam pencemaran perubahan iklim

  *

 • WWF Penggunaan logo panda

 • Penggunaan Logo PandaLogo WWF berasal dari seekor panda bernama Chi Chin yang telah dipindahkan daripada Zoo Beijing ke Zoo London pada tahun 1958.Pada ketika itu, panda itu terkenal sebagai panda tunggal di barat.

  *

 • Penggunaan Logo PandaLogo pertubuhan ini telah direka oleh Sir Peter Scott yang telah diilhamkan oleh pelukis terkenal yang bernama Gerald Waterson.Ciri-ciri fizikal panda tersebut mudah dikenali dan status haiwan tersebut sebagai spesis terancam dilihat amat sesuai untuk menjadi simbol WWF.

  *

 • WWF sejarah

 • Sejarah WWFDitubuhkan pada 29 April 1961Idea dari Victor Stolan kepada Sir Julian Huxley bagi menjawab satu artikel dalam sebuah akhbar British he Observer. Sir Julian Huxley menghubungi Max Nicholson (aktivis alam sekitar, pakar politik dan ekonomi) mengenai idea tersebut.Max Nicholson mencadangkan nama WWF (World Wildlife Fund)

  *

 • Sejarah WWFManifesto Morges ditandatangani oleh 16 orang pemimpin termasuklah Sir Julian Huxley, naib pengerusi IUCN Sir Peter Scott dan pengarah British Nature Conservancy E. M. Nicholson. Hasil daripada Manifesto Morges telah mendapati bahawa wujudnya ramai pakar untuk melindungi alam sekitar, mereka kekurangan dana untuk melakukan kerja tersebut.Keputusannya WWF ditubuhkan sebagai sebuah badan rasmi bertujuan mengumpul sumbangan daripada seluruh dunia.

  *

 • Sejarah WWFPejabat pertama pertubuhan ini dibuka pada 11 September 1962 di Morges, Switzerland.

  WWF telah membangunkan pejabat dan pusat operasinya di seluruh dunia secara berperingkat.

  *

 • Sejarah WWFPeringkat permulaan WWF berfungsi untuk mengumpulkan dan meluluskan dana untuk badan bukan kerajaan melakukan aktiviti bagi melindungi spesis terancam. Operasi WWF diluaskan seperti penggunaan sumber asli yang mampan, pengurangan pencemaran, dan perubahan iklim apabila perolehan dana bertambah. Pertubuhan ini mula melaksanakan projek dan kempen pemuliharaan alam sekitar.

  *

 • Sejarah WWFPeringkat permulaan WWF berfungsi untuk mengumpulkan dan meluluskan dana untuk badan bukan kerajaan melakukan aktiviti bagi melindungi spesis terancam. Operasi WWF diluaskan seperti penggunaan sumber asli yang mampan, pengurangan pencemaran, dan perubahan iklim apabila perolehan dana bertambah. Pertubuhan ini mula melaksanakan projek dan kempen pemuliharaan alam sekitar.

  *

 • Sejarah WWFPertubuhan ini mula menggunakan nama World Wide Fund for Nature pada tahun 1986.Sesuai dengan skop aktiviti yang dijalankan disamping mengekalkan penggunaan singkatan WWF. Pada tahun 1990, WWF telah menukar misi pertubuhan iaitu:Memulihara kepelbagaian biologi dunia.Memastikan kemampanan penggunaan bahan asli.Mempromosikan pengurangan pencemaran dan pembaziran sumber asli.

  *

 • WWF Matlamat dan strategi

 • Matlamat dan Strategi WWFPada tahun 2020, WWF akan memulihara banyak ekologi penting di pelbagai benua dengan mewujudkan kerjasama bagi:Melindungi dan menempatkan semula spesis dan habitat merekaMeningkatkan kebolehan masyarakat setempat untuk memulihara sumber alam yang menjadi tempat mereka bergantung hidup.Mengubah pasaran dan polisi untuk mengurangkan impak pengeluaran dan penggunaan komoditi.

  *

 • Matlamat dan Strategi WWFMemastikan nilai alam sekitar mencerminkan keputusan yang dibuat oleh individu, komuniti, kerajaan, dan perniagaan.Menggerakkan jutaan manusia untuk menyokong usaha memulihara.

  *

 • WWF Pendekatan pemuliharaan

 • Pendekatan Pemuliharaan WWFPendekatan terkini difokuskan untuk memulihkan semula 36 spesis dalam ekosistem masing-masing seperti gajah, ikan tuna, paus dan ikan lumba-lumba. Kajian isu pemanasan global terhadap habitat hidupan liar akibat penggunaan sumber asli yang tidak seimbang, amalan perniagaan yang tidak beretika dan tiada penguatkuasaan undang-undang yang ketat.Bekerjasama dengan pelbagai kumpulan lain seperti badan bukan kerajaan yang lain, kerajaan, ahli perniagaan, dan penduduk setempat.

  *

 • Pendekatan Pemuliharaan WWFKempen berterusan dan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Tahun 1990, Kementerian Pelancongan dan Pembangunan Alam Sekitar telah menugaskan WWF Malaysia menyediakan Strategik Pemuliharaan memberi fokus kepada penggunaan tenaga secara wajar.Strategik ini menyeru agar ditubuhkan pelbagai kawasan perlindungan juga memperbaiki pengurusan sumber di beberapa kawasan.

  *

 • Pendekatan Pemuliharaan WWFStrategik ini mencadangkan beberapa peraturan dan tindakan seperti : aspek-aspek penggunaan tanahhasil-hasil tanah pengurusan pelbagai carakawasan tadahan air komuniti hutanpengeluaran balakkerosakan hutan pembalakan harampenanaman semula hutan

  - ekologi kepelbagaian - melombong- pola pelancongan- permohonan tanah taksiran kesan alam

  persekitaran- pembangunan pantai

  *

 • Pendekatan Pemuliharaan WWFContoh strategik pemuliharaan di Malaysia adalah membuat siri pemetaan tanah untuk membantu rancangan penggunaan tanah tanpa mengganggu habitat semula jadi flora dan fauna. Kawasan-kawasan habitat hidupan flora dan fauna yang sensitif kepada perubahan perlu dikenalpasti dan dijadikan sebagai kawasan perlindungan atau simpanan.

  *

 • WWF Wwf sebagai agen sosialisasi

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiWWF berperanan memberi kesedaran dan pengetahuan, menarik minat, dan menyertai secara aktif dalam isu alam sekitar kepada komuniti antarabangsa dan tempatan.Selaras dengan matlamat dan peranan, WWF boleh dianggap sebagai agen sosialisasi kerana membentuk perubahan individu dan masyarakat terhadap alam sekitar.

  *

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiKempen yang berterusan, pengaplikasian teknologi, penubuhan kelab alam sekitar di peringkat sekolah dan pengurniaan geran kewangan merupakan antara usaha yang telah dilaksanakan. WWF Malaysia berusaha untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat menerusi kempen yang berterusan.WWF Malaysia bekerjasama dengan syarikat IKEA Malaysia melaksanakan satu program pendidikan untuk memberikan kesedaran kepada murid-murid tentang pengurusan bahan buangan dan kepentingan kitar semula.

  *

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiWWF Malaysia, menerusi projek Eco-Schools, yang direncanakan oleh WWF di peringkat global, untuk memastikan pendidikan alam sekitar dapat diberikan kepada murid-murid di seluruh dunia.WWF Malaysia bertindak sebagai pakar perunding kepada Jabatan Hidupan Liar di Sabah bagi menyusun pelan pembangunan dan pengurusan untuk Kawasan Perlindungan Burung, bandar Kota Kinabalu.

  *

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiMempromosikan kesedaran awam tentang kepentingan tanah paya dengan mewujudkan sebuah kawasan perlindungan seperti bandar tanah paya yang sistematik. WWF telah membuka laman sesawang yang memberikan maklumat-maklumat terkini.

  *

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiSatu artikel dikeluarkan yang menjelaskan tentang status Harimau Malaya diancam kepupusan. Berdasarkan kajian yang dijalankan, pakar menganggarkan jumlah spesis ini hanyalah kira-kira 250-340 di Semenanjung Malaysia disebabkan kemusnahan hutan.

  *

 • WWF Sebagai Agen SosialisasiWWF telah melaksanakan program Russell E. Train Education for Nature Program (EFN). Individu yang berpotensi atau terbukti mampu menangani masalah alam sekitar di tanah air masing-masing akan diberikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Program EFN ini akan membantu individu yang terpilih untuk melanjutkan pengajian dan melatih komuniti tempatan bagi mencapai misi WWF. Setakat ini, program EFN telah membantu lebih daripada 1700 orang individu dan persatuan di seluruh dunia dengan pelaburan lebih $14 juta.

  *

 • sebagai agen sosialisasi perubahan masyarakat

  WWF (World Wide Fund for Nature) PerananSekian,Terima kasih

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *