Peperiksaan Percubaan SPM 2011

 • Upload
  mdali2

 • View
  279

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  1/29

  SULIT

  NAMA : .

  ANGKA GILIRAN : ..

  SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL SUNGAI PETANI 2

  08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.

  ______________________________________________________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 8502/1

  POLA PAKAIAN

  Kertas 1

  Ogos.

  2 jam Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Nama Pemeriksa :

  Bahagian Soalan Skor

  Penuh

  Skor

  Diperolehi

  A

  1 4

  2 4

  3 4

  4 4

  5 4

  B

  1 3

  2 3

  3 3

  4 3

  5 3

  6 37 3

  8 3

  9 3

  10 3

  C

  1 10

  2 10

  3 10

  D1 10

  2 10

  Jumlah 100

  1.Tulisnama dan angka giliran anda pada ruanganyang disediakan.

  2.Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian:Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan

  Bahagian D.

  3.Jawab semua soalan dalam Bahagian A, BahagianB, Bahagian C dan Bahagian D.

  4.Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yangdisediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini

  hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

  5.Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas,Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-

  langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

  6.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifikyang tidak boleh diprogram.

  7.Anda boleh menggunakan Lampiran 1 untukmenjawab soalan yang berkenaan.

  Disediakan oleh :

  (Pn. Hjh.Juriah binti Ahmad)

  Ketua Panitia Fesyen

  Disahkanoleh :

  (Pn. Hathijah binti Ghazali)

  GKM Vokasional

  Diluluskan oleh:

  (Pn. Hjh.Fariza binti Abu Bakar)

  Penolong Kanan SMV SP2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  2/29

  2

  Bahagian A

  Jawab semua soalan

  Rajah 1

  1. Rajah 1 menunjukkan alat untuk mendraf pola.(a) Apakah fungsi alat tersebut?

  Skor 2

  (b)Nyatakan dua perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih alat itu.

  (i) .(ii)..

  Skor 2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  3/29

  3

  2. Rajah 2 menunjukkan tiga helai skirt yang berlainan stail.

  A B C

  Rajah 2

  (a)Pilih dan namakan dua skirt tersebut.A :

  B :

  C :

  Skor 2

  (b)Senaraikan tiga ukuran badan yang diperlukan untuk mendraf skirt.

  (i) ..(ii) ..(iii) ..

  Skor 2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  4/29

  4

  3. (a) Namakan dua klasifikasi kolar.(i) ..(ii)..

  Skor 2

  D E

  F

  Rajah 3

  (c)Berdasarkan Rajah 3, pilih mana-mana dua pola berlabel D, E atau F dan namakan kolartersebut.

  D :

  E : ....

  F : ....

  Skor 2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  5/29

  5

  4. Rajah 4 menunjukkan sebahagian pola ceongsam.(a)Namakan mana-mana dua kepingan pola yang berlabel G, H dan I.

  G ..

  H

  I

  Rajah 4

  Skor 2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  6/29

  6

  (b)Labelkan simbol tanda imbang ( ) pada pola kolar mandarin di bawah.

  Skor 2

  J K L

  Rajah 5

  5. (a) Berdasarkan Rajah 5, pilih dan namakan mana-mana dua jenis lengan.

  J ....

  K ...

  L ...

  Skor 2

  G

  T

  K

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  7/29

  7

  (b) Lakar mana-mana satu pola lengan yang terdapat dalam Rajah 5.

  Ruang Jawapan

  Skor 2

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  8/29

  8

  Bahagian B

  Jawab semua soalan

  Rajah 6

  1. Anda telah mengambil ukuran badan bagi mendraf pola sarung selisih.Berdasarkan garis c-d dalam Rajah 6, lengkapkan langkah mengambil ukuran badan tersebut.

  Pelanggan berdiri tegak.

  ....

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  9/29

  9

  Rajah 7

  2. Rajah 7 menunjukkan aktiviti mengambil ukuran badan sebelum anda mendraf pola.Bagaimana anda mengambil ukuran bahagian badan tersebut ?

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  10/29

  10

  Rajah 8

  3. Anda pernah mendraf pola baju kurung seperti dalam Rajah 8.Lengkapkan langkah mendraf pola badan dan lengan tersebut dalam ruang jawapan.

  Ruang Jawapan

  Langkah Mendraf

  a-b a-c

  a-d b-e c-f

  sambungkan c-f, e-b, f-e untuk mendapatkan segi empat tepat

  d-g

  d-i d-h

  sambungkan h-k, k-g, g-j, j-I untuk mendapatkan segi empat tepat.

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  11/29

  11

  Rajah 9

  4. Lakarkan bahagian yang berlabel P pada Rajah 9 dalam ruang jawapan yang disediakan.Ruang Jawapan

  Skor 3

  P

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  12/29

  12

  5. Anda pernah mendraf pola garis leher dalam kelas amali.Rajah 10 menunjukkan langkah mendraf pola garis leher persegi.

  Draf pola lapik leher hadapan dan belakang tersebut dalam ruang jawapan.

  Ruang Jawapan

  Rajah 10

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  13/29

  13

  Rajah 11

  6. Rajah 11 menunjukkanflat drawing blaus longgar yang pernah anda draf dalam kelas amali.Lengkapkan pola akhir badan hadapan blaus tersebut dengan tanda pola yang betul dalam Ruang

  Jawapan.

  Ruang Jawapan

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  14/29

  14

  Rajah 12

  7. Rajah 12 menunjukkan pola skirt berlisu.Tandakan ( ) langkah kerja mendraf yang betul serta ( ) langkah kerja yang salah dalam ruang

  jawapan.

  Langkah Mendraf Ruang

  Jawapan

  i. Buat garis menegak untuk panduan penyesuaian pada sekepinkertas perang (x)

  ii. Susun dan padankan garis kelepet skirtiii. Untuk saiz lisu 8.0cm, jarakkan 8.0cm di antara kepingan pola

  1,2 dan 3.

  iv. Lipat lisu mengikut arah anak panah,bentukkan garis pinggang.v. Buka lipatan lisu dan tekap pola baru.

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  15/29

  15

  Rajah 13

  8. Rajah 13 menunjukkanflat drawing Baju Kurung Tradisional.Namakan tiga ciri stail yang ada pada baju kurung tradisional tersebut.

  (i) ..(ii) ..(iii) ..

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  16/29

  16

  Rajah 14

  9. Rajah 14 menunjukkan langkah mendraf pola lengan gelembung.Lengkapkan dengan menulis nombor 1,2,3,4 dan 5 langkah mendraf pola tersebut mengikut urutan

  dalam ruang jawapan.

  Langkah Mendraf Ruang

  Jawapan

  (a)Buat garis panduan penyesuaian(b)Temukan GTL belakang pada f dan GTL hadapan pada g(c)h-c = , j-k = l-m = 3 cm(d)Tekap pola lengan baru 6(e)d-e = d-f = d-g = 6 cm(f) Bentukkan semula kepala dan hujung lengan

  Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  17/29

  17

  Rajah 15

  10.Rajah 15 menunjukkan kaedah memindahkan lisu pemadan gunting dan buka.Terangkan kaedah memindahkan lisu pemadan garis leher tersebut pada bahagian yang berlabel.

  (i) .(ii) ..(iii) ..

  Skor 3

  (i)

  (ii)

  (iii)

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  18/29

  18

  Bahagian C

  Jawab semua soalan

  Rajah 16

  1. Rajah 16 menunjukkan sehelai kemeja(a)Senaraikan empat ciri stail kemeja di atas.

  Skor 2

  (b)Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, draf pola kolar dan senaraikan langkahmendraf pola kolar tersebut.

  Skor 5

  (c)Lengkapkan pola kolar tersebut dengan tiga tanda pola.Skor 3

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  19/29

  19

  Ruang Jawapan

  (a)Ciri stail kemeja:1. 2. ..3. 4.

  (b)Draf dan senarai langkah mendraf pola kolar

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  20/29

  20

  Ruang Jawapan

  (c)Pola akhir

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  21/29

  21

  2. Kelab ERT sekolah anda akan mengadakan Pertunjukkan Fesyensempena minggu Out ReachKebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Anda selaku setiausaha

  Kelab ERT telah ditugaskan membuatflat drawing salah satu blaus yang akan diperagakan

  dalam pertunjukkan tersebut.

  Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, hasilkanflat drawing pandangan hadapanblaus tersebut yang mempunyai ciri-ciri berikut;

  i) Garis leher bentukVii) Lengan kedut di kepala lenganiii)Belah berzipiv)Lisu hiasv) Kelepet Melengkung

  Skor 10

  Ruang Jawapan

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  22/29

  22

  Rajah 17

  Bahagian Badan Ukuran (cm)

  Pinggang 68.0

  Garis leher pola badan belakang 6.6

  Lebar lapik tindih bawah 5.0

  Jadual 4

  1. Rajah 17 menunjukkan langkah mendraf pola kebaya.Berdasarkan ukuran badan dalam Jadual 4,

  (a)Hitung semula ukuran untuk bahagian pola yang berlabel A, B, C dan D.(b)Huraikan kesilapan yang terdapat pada pola tersebut.

  Skor 10

  C=8.0cm

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  23/29

  23

  Ruang Jawapan

  (a)Hitung ukuran bahagian pola A, B, C dan D.

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  24/29

  24

  Ruang Jawapan

  (b)Huraian kesilapan yang terdapat pada pola tersebut.

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  .....

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ..

  ..

  ..

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  25/29

  25

  Bahagian D

  Jawab semua soalan

  Rajah 17

  1. Rajah17 menunjukkan sehelai ceongsam yang mempunyai masalah berkedut, longgar dan melendurdi bahagian bawah pinggang.

  (a)Terangkan langkah pembetulan pakaian tersebut.(b)Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, lakar pola cara untuk mengatasi masalah

  tersebut.

  Skor 10

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  26/29

  26

  Ruang Jawapan

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  27/29

  27

  Ruang Jawapan

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  28/29

  28

  2. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia sedang menganjurkan PertandinganPakaian 1 Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan yang ke 54. Anda berhasrat untuk

  menyertai pertandingan tersebut. Berikut adalah peraturan pertandingan ;

  (a) Lakaran pandangan hadapan dan belakang salah satu pakaian tradisional rakyat Malaysia yangmempunyai gabungan tidak kurang dari tiga ciri stail pakaian tradisional rakyat Malaysia.

  (b)Labelkan lima ciri stail pakaian(c)Gabungan dua jenis fabrik pada lakaran pakaian.

  Skor 10

  Ruang Jawapan

 • 8/3/2019 Peperiksaan Percubaan SPM 2011

  29/29

  29

  Ruang Jawapan

  KERTAS SOALAN TAMAT