of 12 /12
BAHAGIAN A Arahan: Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. [ 20 Markah ] 1. Maklumat berikut adalah amalan dan larangan bagi agama …….. A. Buddha C. Kristian B. Sikh D. Hindu 2. Apabila melayari internet, murid-murid perlu …… A. mendapat pemantauan daripada ibu bapa dan guru. B. membuka laman web yang beransur negatif. C. memberikan maklumat peribadi kepada sesiapa sahaja. D. membuka email daripada orang yang tidak dikenali. 3. Apakah sikap yang dimiliki oleh individu yang berani kerana benar? I. Memperjuangkan sesuatu yang benar. II. Berani menolak pengaruh negatif kawan. III. Takut menyatakan kebenaran. IV. Bertindak dengan bukti yang kukuh. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 4. Antara berikut merupakan adab makan semasa majlis rasmi kecuali ……. A. duduk dengan cara yang sopan. B. sekiranya napkin disediakan, letakkannya di atas riba. C. meletakkan siku di atas meja. D. tidak makan sehingga diberitahu. 5. Negara kita telah menjalankan usaha-usaha mencegah penyalahgunaan dadah melalui ……. I. penguatkuasaan undang-undang II. kempen pencegahan III. penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 1 Dilarang memakan daging lembu dan mencuri Diwajibkan menutup kepala apabila memasuki gurdwara.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND MORAL T5 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PENDIDIKAN MORAL KBSR TAHUN 5

Text of PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEND MORAL T5 2014

BAHAGIAN AArahan: Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. [ 20 Markah ]1. Maklumat berikut adalah amalan dan larangan bagi agama ..

A. Buddha

C. Kristian

B. Sikh

D. Hindu

2. Apabila melayari internet, murid-murid perlu A. mendapat pemantauan daripada ibu bapa dan guru.

B. membuka laman web yang beransur negatif.

C. memberikan maklumat peribadi kepada sesiapa sahaja.

D. membuka email daripada orang yang tidak dikenali.

3. Apakah sikap yang dimiliki oleh individu yang berani kerana benar?

I. Memperjuangkan sesuatu yang benar.

II. Berani menolak pengaruh negatif kawan.

III. Takut menyatakan kebenaran.IV. Bertindak dengan bukti yang kukuh.

A. I, II dan III

C. I, III dan IVB. I, II dan IV

D. II, III dan IV4. Antara berikut merupakan adab makan semasa majlis rasmi kecuali .A. duduk dengan cara yang sopan.

B. sekiranya napkin disediakan, letakkannya di atas riba.

C. meletakkan siku di atas meja.

D. tidak makan sehingga diberitahu.

5. Negara kita telah menjalankan usaha-usaha mencegah penyalahgunaan dadah melalui .

I. penguatkuasaan undang-undang

II. kempen pencegahan

III. penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)

IV. pemberian biasiswa

A. I, II dan III

C. I, III dan IVB. I, II dan IV

D. II, III dan IV6. Pilih gambar dibawah yang menunjukkan pakaian yang sesuai dipakai semasa menghadiri majlis rasmi.7. Edith mendermakan makanan yang luput tarikh kepada mangsa kebakaran. Edith seorang yang tidak

A. ikhlas

C. bersyukurB. rajin

D. berani

8. Bagaimana cara untuk menunjukkan penghargaan kepada seseorang yang disayagi?

I. Mengadakan jamuan besar-besaran

II. Dengan mengucapkan terima kasih

III. Dengan kad ucapan dan hadiah

IV. Dengan mengenang jasa yang dicurahkan

A. I, II dan III

C. I, III dan IV

B. I, II dan IV

D. II, III dan IV

9. Makumat di bawah adalah mengenai

A. Tan Sri P. Ramlee

C. Zainal Abidin Ahmad ( ZaBa)

B. Professor Diraja Ungku Aziz

D. Datuk Malik Maidin

10. Pihak yang manakah bertanggungjawab untuk memastikan murid-murid mematuhi peraturan sekolah?

A. RELA

C. Rukun Tetangga

B. Pengawal Keselamatan

D. Pengawas Sekolah

11. Apakah sikap yang perlu diamalkan apabila berada dalam situasi seperti dalam gambar di bawah?

A. Ikhlas

C. Tolak ansur

B. Jujur

D. Amanah

12. Antara berikut ialah nombor yang boleh dihubungi apabila berlaku kecemasan kecualiA. 999

C. 911

B. 994

D. 991

13. Antara berikut merupakan cara-cara menjaga ketenteraman di kawasan tempat tinggal kecuali

A. tidak melaporkan kegiatan-kegiatan negatif kepada pihak berkuasa.

B. peka terhadap perkara-perkara yang berlaku di kawasan sekitar.

C. saling membantu memerhatikan rumah jiran terutamanya ketika musim perayaan.

D. melaporkan kehadiran individu yang dicurigai kepada pihak bertanggungjawab.14. Kesanggupan untuk bertolak ansur,sabar dan mengawal diri dapat mengelakkan dari berlakunya A. konflik

C. rompakanB. kemiskinan

D. bencana

15. Maklumat di bawah adalah mengenai bahan buangan jenis..

A. Sisa makanan dan pertanian

C. Tekstil dan pakaian

B. Kertas dan kad

D. Botol plastik16. Apakah yang boleh dikaitkan dengan maklumat d bawah?

A. Penanaman semula pokok.

B. Gas karbon dioksida berlebihan

C. Program kitar semula

D. Kepupusan sumber alam.

17. Perdana Menteri menjalankan tugas-tugasnya dengan bantuan oleh..A. 33 orang menteri

B. Yang Di-Pertuan Agong

C. Majlis Raja- Raja

D. Perdana Menteri Singapura

18. Apakah sumbangan Tun Hussein Onn kepada Negara?

A. Memperkenalkan Islam Hadhari

B. Peneraju kemerdekaan Negara

C. Memperteguhkan perpaduan dan integrasi Antara kaum

D. Membasmi kemiskinan

19. Apakah perkhidmatan yang terdapat dalam Angkatan Tentera Malaysia?

I. Polis Diraja Malaysia (PDRM)

II. Tentera Diraja Malaysia (TDM)

III. Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)

IV. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)

A. I, II dan III

C. I, III dan IVB. I, II dan IV

D. II, III dan IV20. Barang-barang berikut mempunyai chloroflurokarbon (CFC) kecuali ..A. Penyembur aerosolB. Penyaman udara

C. Peti ais

D. Ketuhar mikro

BAHAGIAN BJawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. [ 20 Markah ]

1. Apakah definisi bagi nilai patuh pada peraturan dan undang-undang?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Apakah 3 tujuan undang-undang diwujudkan?

i. _______________________________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________________________

3. Tuliskan peranan agensi-agensi kerajaan dibawah

(a) Polis Diraja Malaysia

__________________________________________________________________________________

(b) Angkatan Tentera Malaysia

__________________________________________________________________________________

(c) Pasukan Bomba Dan Penyelamat

__________________________________________________________________________________

(d) Pasukan Imigresen Malaysia__________________________________________________________________________________

4. Nyatakan 2 kesan yang akan terjadi jika undang-undang tidak dipatuhi.

i. ______________________________________________________________________________

ii. ______________________________________________________________________________

BAHAGIAN CBerdasarkan gambar-gambar di bawah, tuliskan nilai-nilai murni yang diamalkan. [8 Markah]BAHAGIAN DTandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah. [ 5 Markah ]1. Manusia terdedah kepada risiko jangkitan demam denggi jika tidak membersihkan sampah sarap yang menjadi punca air bertakung.

2. Kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat dan bersih. Ini bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk generasi akan datang.

3. Dadah merupakan punca kepada pelbagai kegiatan jenayah, pergaduhan dan keruntuhan moral.

4. Sumber tenaga daripada cahaya matahari boleh digunakan untuk menggantikan minyak dan gas.

5. Dengan membeli barang-barang buatan Malaysia, kita dapat menunjukkan rasa benci tehadap kemajuan Negara.

BAHAGIAN EGaris jawapan yang betul. [ 5 Markah ]1. Semasa menyertai aktiviti (pidato , sukan) di padang, pakailah baju kemeja T dan seluar yang boleh menyerap peluh.

2. Jika kita dijangkiti virus HIV, lama-kelamaan tubuh badan kita menjadi (lemah , kuat) dan tidak boleh melawan penyakit.

3. (Dadah , Chlorofluorokarbon) ialah bahan kimia yang boleh menukar cara tubuh kita berfungsi. Oleh itu, penyalahgunaan dadah boleh mengakibatkan lemah tubuh badan dan ketagihan.

4. Semasa menghadiri uapcara keagamaan, kita mesti makan hanya selepas upacara sembahyang dan mesti menjaga (kebersihan , kesihatan) tempat ibadat.

5. Setiap individu harus mengamalkan tingkah laku bersopan dalam kehidupan seharian. Seseorang yang bersopan (mencerminkan , mempertahankan) budi pekerti mulia.BAHAGIAN FPadankan gambar-gambar Perdana Menteri dibawah dengan gelaran yang betul. [ 5 Markah ]

BAHAGIAN G

Jawab soalan-soalan berikut. [ 12 Markah]

1. Nyatakan 3 akibat penyalahgunaan dadah.

i. _______________________________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________________________

2. Apakah 3 ciri-ciri murid yang bijak.

i. _______________________________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________________________

iii. _______________________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

_______________________

______________________

(PN. NORAZILAWATI BINTI ISMAIL)

( PN. SITI NOR FATHIAH BINTI ZULKAFLI )

GURU PEND. MORAL TAHUN 5

SETIAUSAHA PANITIA PEND. MORAL

SK (P) METHODIST 2

SK (P) METHODIST 2

Dilarang memakan daging lembu dan mencuri

Diwajibkan menutup kepala apabila memasuki gurdwara.

Pendeta Bahasa Melayu

Menubuhkan Jabatan Pengajian Melayu

Terdiri 33 % daripada jenis bahan buangan di pusat pelupusan sampah.

Tidak dapat dikitar semula

Kesan rumah hijau

1