of 24 /24
www.e-nergia.rs www.netadtech.com PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA Više i bolje sa energijom

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA -...

Page 1: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs

www.netadtech.com

PAMETNOUPRAVLJANJEVODAMA

Više i boljesa energijom

Page 2: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 2

VODA ĆE U XXI VEKU BITI ONO ŠTO JE

NAFTA BILA U XXSakupljanje i analiza podataka od presudne su važnosti za BOLJE I EFIKASNIJE upravljanje

raspoloživim resursima.

Uzroci gubitaka u oviru distributivnog sistema mogu se uočiti i, naravno, ispraviti. Kada se problemi

identifikuju, upravljački softver osigurava pravilno i pravovremeno otklanjanje problema.

OD UOČAVANJA PROBLEMA DOEFIKASNOG REŠENJA.

Page 3: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 3

VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA

PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM

Upravljanje potrošnjom daleko je više od automatskog prikupljanje podataka očitanih sa brojila.

Smart merenje mora da sadrži:

• Sposobnost prikupljanja značajno više podataka no što su to uobičajeni podaci očitani sa brojila;

• Sposobnost prepoznavanja i

prijavljivanja događaja i anomalija u realnom vremenu;

• Softverske alate koji su neophodni za upravljanje ogromnim količinama prikupljenih podataka, sa već ugrađenim mogućnostima njihove analize;

• Robusna i dokazana tehnologija bez koje ne postoji garancija da se potrebni podaci uopšte mogu prikupiti.

Page 4: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 4

70 gradova u SAD 80 gradova u Izraelu

1.800 lokacija/projekata

> 1.800.000 Pametnih Vodomera / Senzori povezani širom sveta

70 80 1.800 1.8M

Page 5: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 5

Šta naše rešenje razlikuje od drugih rešenja?

MULTIFUNKCIONALNOST I PRILAGODLJIVOST

Pametna brojila s integrisanim, inteli-gentnim primopredajnikom i senzori-ma.

Inteligentni primopredajnici - obezbe-đuju distribuiranu obradu, daljinsko donošenje odluka i prepoznavanje i obaveštavanje o upozorenjima i doga-đajima u stvarnom vremenu.

Vrlo osjetljivi prijemnici - smanjuju potrebnu infrastrukturu i obezbeđu-ju maksimalnu pokrivenost podataka koje prikupljamo.

Prilagodljivost lokalnim propisima i fizičkom okruženju, fleksibilnost u im-plementaciji, lako lokalizovanje softve-ra.

Multifunkcionalnost - različita rešenja mogu raditi na istoj bežičnoj mreži. Na primer, pametni vodomeri, senzori ka-nalizacijskog niva i poklopaca šahtova, senzori pritiska, itd.

Page 6: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 6

Skalabilnost - ista, troškovno efikasna rešenja za lokaciju s nekoliko primo-predajnika, kao i za grad koji pokriva više od 200 kvadratnih kilometara, s desetinama hiljada primopredajnika.

Sinhronizovano očitavanje tačnih i is-pravnih merenja sa brojila, sa svakog pametnog vodomera u sistemu, u tač-no određenom vremenu (analiza noć-nog toka)

DMA upravljanje i alati za analizu.

Prijavljena upozorenja (nagib vodome-ra, sabotaža, magnetska interferencija, detekcija i merenje povratnog protoka) - izvještavano u realnom vremenu.

Prilagodljive RF frekvencije od 150 - 500 MHz.

Sofisticirani alati za analizu podataka za otkrivanje anomalija “pod radarom”.

BROJILA//SENZORI

VodaStrujaGasGrejanjeOkolinaOpšta namena

PRIMO-PREDAJNICI

• Cellular ili RF (u slučaju Cellular direktna veza sa kontrolnim centrom)

• Integrisani smart merači

• Integrisani smart senzori

BAZNASTANICA

• Visoka osetljivost

• Više opcija za oporavak

• GPRS• LAN / IP• WI-FI• Solarna opcija

KONTROLNICENTAR

• Upravljanje RF/Celularnom mrežom

• Upravljanje mernim podacima

• Otvoreni izlazni podaci

• APIs • Višestruki

formati • CSV, Excel,

XML

EKSTERNISISTEM

• CRM• Naplate• Analitika• Operativa• Upravljanje

resursima• Mobilne

aplikacije • Tehničari • Krajnji

korisnici

Šta naše rešenje razlikuje od drugih?

ANOMALIJE “POD RADAROM”

KOMPONENTE REŠENJA

+

Page 7: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 7

Prenos od mrežnog prolaza moguć je posredstvom LAN ili GPRS

Podatke prima bazna stanica (Gataway), proverava i prosleđuje kontrolnom centru

KONTROLNI CENTAR

Maksimalni domet primopredajnikado bazne stanice1500 m.

ARHITEKTURA REŠENJA

Page 8: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 8

• Zasebni primopredajnik spojen na standardni merni uređaj (pulsirani izlaz, kodirani, RS-232, RS-485 i sl.)

• Prikuplja i prenosi podatke do 4 metra udaljenosti od bilo koje kombinacije očitavanja (uključujući višenamensko prikupljanje - voda, gas i električna energija unutar istog mrežnog sastava)

• Prelaz iz podzemnih jama bez potrebe za izmenom poklopca jame.

• Informacije se prenose putem radija do Gatewaya (bazna stanica)

• Samostalna jedinica s unutrašnjim izvorom napajanja (10 godina standard, 20 godina opciono)

• Visoka pouzdanost i napolju i u zatvorenim prostorima.

• Otporna na zalivanje vodom, Vodootporno - po izboru; očitavanja se mogu prenositi pod vodom.

• Značajne uštede troškova kada se koriste za očitavanje više brojila istovremeno ili u više kategorijskom programu.

EXTERNAL TRANSCEIVER ENDPOINT

SPOLJAŠNJI KRAJNJI PRIMOPREDAJNIK

• Krajnji primopredajnik je stanični mo-dem koji je povezan s mernim uređa-jem ili senzorom (pulsni izlaz, kodiran, RS-232, RS-485 itd.).

• Prikuplja i prenosi informacije po pred-viđenom rasporedu i po nastanku do-gađaja.

• Endpoint staničnog primopredajnika komunicira putem 3G mreže pomoću kontrolnog i nadzornog poslužitelja.

• NB-IoT stanični primopredajnik je u za-vršnoj fazi razvoja.

• Krajnji primopredajnik ima dodatni radio primopredajnik koji koristi ISM 433MHz kanale, namenjen alatima za instalaciju terenskog inženjera.

• Samostalna jedinica s unutrašnjim izvorom napajanja (3 do 5 godina za-visno od primene)

• Visoka pouzdanost na otvorenom ili u zatvorenim prostorima.

CET – CELLULAR TRANSCEIVER ENDPOINT

CELULARNI KRAJNJI PRIMOPREDAJNIK

Page 9: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

VODOMERISAKUPLJANJE PODATAKA

ANALIZA DOGAĐAJARF Endpoints

(licencirani / nelicencirani)Celularne endpoints

(baterijsko napajanje)

KONTROLNICENTAR

UPRAVLJANJE MREŽOMUPRAVLJANJE POTROŠNJOM

Klašični programski interfejsInterfejs mobilnih aplikacija

INFRASTRUKTURAGATEWAYS (BAZNE STANICE)

Javne / privatne mrežeCellular / WiFi / Fiber / LAN

WI-FIRF Cloud Backhaul

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 9

Page 10: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 10

UGRAĐENI KRAJNJI PRIMOPREDAJNIK

PAMETNI VODOMER - SWM

Pametni vodomer - SWM

• Zasebni dvosmerni primopredajnik integrisan u registar vodomera.

• Otporan na ometanja (bez izloženih žica) s nagibnim senzorima i senzori-ma pomeranja.

• Merenje obrnutog protoka vode.

• Merne vrednosti se prenose po pred-viđenom rasporedu.

• Upozorenja (ometanje, obrnutog pro-toka, sumnja na curenje itd.) prenose se na temelju događaja.

• Samostalna jedinica s unutrašnjim izvorom napajanja.

Osobine višestrukih merača

• Magnetski pogon;

• Nepropustan - hermetički zatvoren:

• Velika tačnost pri širokom rasponu protoka:

• Magnetski zaštićen;

• Telo: izrađeno od legure bakra;

• Vodomeri za vruću vodu do 90ºC;

• Jednostavno čitanje valjaka totaliza-tora;

• Osovina za krilni točkić od nerđaju-ćeg čelika.

• Unutrašnji delovi ubrizgani su i izra-đeni od visokokvalitetnih polimera.

Page 11: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 11

BAZNA STANICA PRIMOPREDAJNIKA – GATEWAY

PRIKUPLJANJE I AŽURIRANJEINFORMACIJA

ANALIZA PODATAKA

Informacije se primaju putem RF veze s krajnjih tačaka, sistem pro-verava integritet podataka i identi-fikuje nerazumno ili pogrešno oči-tavanje brojila.

Gateway koristi algoritme isprav-ljanja grešaka kako bi obradio po-grešne poruke.

Prijemnik Gateway-a daje sistemu informacije o jačini signala i o do-datnim podacima koji olakšavaju sveobuhvatne analize radio per-formansi pomoću softvera Con-trol Center.

Prenos informacijaGateway prenosi/prima podatke do/od softvera iz upravljačkog centra

Podaci se vraćaju u realnom vre-menu preko javne/privatne mreže u kontrolni centar.

Gateway istražuje i/ili ažurira kraj-nje primopredajnike.

Gateway uključuje različite ugra-đene primopredajnike/interfejse uključujući GSM/GPRS, WiFi, Fiber ili LAN [TCP/IP]

Page 12: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 12

OSOBINE DataSenseTM

• Web aplikacije

• Proširena relacijska baza podataka.

• Prikuplja očitavanja brojila i druge po-datake iz fiksne mrežne infrastruktu-re na dnevnoj bazi.

• Dinamički analizira prikupljene podat-ke koji se odnose na izuzetne doga-đaje.

• Puni raspon izvještaja o upravljanju.

• Jednostavan za upotrebu, ali i za sofi-sticirani uvoz/izvoz sadržaja za inter-fejs s postojećim nasleđenim siste-mima uključujući API.

Arhitektura korisničkog interfejsa

• Korisnički interfejs dizajniran je za rad s arhitekturom THIN klijenata, npr. pomoću web pretraživača.

• Korisnička strana se zasniva na Ext JS JavaScript okruženju, omogućuju-ći RIA (bogata internetska aplikacija)

• Server strana radi na IIS web serveri-ma koristeći MVC tehnologiju

• Primjenjuje se dizajn MODEL VIEW CONTROLLER

SOFTVER UPRAVLJAČKOG CENTRA

Page 13: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

Sve tehničke funkcije se obavljaju putem mobilne aplikacije, uključujući direktnu komunikaciju na terenu sa SWM ili CET.

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 13

MOBILNA FUNKCIONALNOST

APLIKACIJA ZA TEHNIČARE

Page 14: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 14

MOBILNA FUNKCIONALNOST

APLIKACIJA ZA POTROŠAČE

DETALJI O KLIJENTUPORUKEDISTRIBUTERA

PLAĆANJE IZVEŠTAJI OKVAROVIMA IDOGAĐAJIMANEDAVNI PODACI O

OČITAVANJU IPOTROŠNJI

LISTA KONTAKATA I ADMINISTRIRANJE

GPS KOORDINATE SEUČITAVAJU AUTOMATSKIADRESA KORISNIKA MOŽEDA SE UNESE ILI LOCIRA NAMAPI

SNIMANJE FOTOGRAFIJE(KAMERA)

KATEGORIJA KVARA/SLUČAJA

OPIS KVARA/SLUČAJA

SLANJE IZVEŠTAJA OKVARU/SLUČAJUKONTROLNOM CENTRU

KORISNIČKI IZVEŠTAJA OKVARU I STANJU SNIMAK KOMUNIKACIJE

SA KORISNIKOM

PODEŠAVANJE PORUKA

PODACI O KORISNIKU

GLAVNI MENI

Page 15: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

Podacima od (i do) svih mrežnih slojeva upravlja softver Kontrolnog centra.

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 15

Bežična mreža može da se sastoji od višestrukih aplikacija za upravljanje vodom - svaka se može samostalno implementirati - svejedno koriste istu mrežnu infrastrukturu.

• Upravljanje potrošnjom (AMR/AMI)

• Analiza podataka

• Otkrivanje curenja

• Praćenje nivoa kanalizacije

• Upravljanje vatrogasnim sistemom

• Upravljanje pritiskom/protokom

• Upravljanje otpadnim vodama

• Gubitak vode.

VIŠESTRUKE APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE VODOM

VIŠE OD OČITAVANJA BROJILA

Page 16: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 16

ANALIZA PODATAKA

Naš alat za analizu podataka

• Dinamičko grupisanje potrošača.

• Identifikacija i evolucija osnovnog uzorka (algoritmi učenja).

• Kompleksna logika za sumnju na gubitke na vodovodnoj mreži (upo-zorenja na curenje, česta sumnja na mogućnost gubitaka itd.)

• Dinamičko prepoznavanje visoke ili neuobičajene potrošnje.

• Promene u obrascima potrošnje.

• Korelacija kalendara/događaja sa obrascima potrošnje.

• Dinamička klasifikacija non-advan-cing merača.

• Nisko prioritetno upozorenje/oba-veštavanje o starenju.

Page 17: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 17

Osnova za upravljanje sistemom voda i smanjenje gubitaka jeste implemen-tacija naprednog sistema upravljanja vodama koji omogućava prikupljanje relevantnih podataka i njihovu analizu.

SMANJENJE GUBITKA VODE - NRW

SMANJENJE GUBITKA VODE

OTKRIVANJE CURENJA IZA VODOMERA

SMANJENJE GUBITKA VODE

OTKRIVANJE CURENJA U DISTRIBUTIVNOM SISTEMU

Curenje iza potrošačkog vodomera

• Krajnje tačke imaju firmware koji proverava propusnost tokom svakog 24-satnog perioda.

• Krajnje tačke će odmah izvestiti o visokoj stopi protoka - obično ukazuje na snažno curenje ili na puklu cev.

Otkrivanje curenja putem DMA

• Naš sistem omogućava definisanje mernog područja (DMAs)

• DMA (merna područja) su definisana glavnim vodomerima i svim vodomerima krajnjih potrošača koji se snabdevaju iz glavnih vodomera.

• Svaka 24 sata prikuplja se sinhronizovano očitavanje sa svakog merača u sistemu, uz detekciju gubitaka vode (što ukazuje na curenje ili krađu).

PAMETNI VODOMERI

MERENJA PO DEFINISANIMPODRUČJIMA

UPRAVLJAČKISOFTVER

Page 18: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 18

Ometanje brojača vodomera / Sabotaža

• Senzori za neovlašćen pristup meraču - neposredno obaveštavanje pri otkrivanju neovlašćenih radnji.

• Zaštitni poklopac merača protiv sabotaže.

Obrnuti protok vode / pomeranje, menjanje nagiba vodomera

• Ugrađeni senzor za detekciju nagiba vodomera.

• Ugrađeni senzor za otkrivanje obrnutog protoka i merenje povratnog protoka.

Magnetsko ometanje vodomera

• Krajnje tačke mogu da otkriju magnetsko ometanje i odmah će prijaviti takav pokušaj prevare.

Otkrivanje premošćavanja / zaobilaženja brojila

• Premošćavanje otkriveno sinhronizovanim očitavanjem i balansiranjem vode.

• Premošćenje otkriveno posredstvom merača koji ne rade.

• Nepravilnosti identifikovane putem analize podataka.

OTKRIVANJE KRAĐE VODE ILI POKUŠAJA PREVARE

KOMPLETNO REŠENJE PROTIV SVIH POKUŠAJA KRAĐA VODE

1

2

3

4

Page 19: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

1

3 3.2

3.3 3.4

4 4.2

2

2.2

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 19

1. Zaštitni poklopac merača

2. Obrnuto postavljen vodomer

2.2. Pravilno postavljen vodomer

3. Magnet na vodomeru

3.2. Senzor otkriva postavljeni magnet

3.3. Nakon obaveštenja pregledana saksija u blizini

3.4. Magnet sakriven u zemlji.

4. Premošćavanje otkriveno informacijom o brojilu koje ne radi

4.2. Premošćavanje otkriveno sinhronizovanim očitavanjem i balansiranjem vode.

Page 20: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 20

Studija slučaja koji sledi prikazuje proces otkrivanja problema u sistemu vodosnabdevanja u jednom od naselja u Brazilu. Merno prodručje (DMA) obuhvata 290 kućnih i industrijskih vodomera.

Dvonedeljne dnevne analize potrošnje pokazuju stalnu razliku tj. gubitak vode (NRW) između glavnog vodomera i kumulativnog ukupnog zbira potrošnje svih krajnjih vodomera.

Zaključak: sumnja se na curenje u distributivnom sistemu.

41.83%

290MERNIHJEDINICA

DMA

!GUBITKA VODE (voda bez prihoda)

STUDIJA SLUČAJA / CASE STUDY

ANALIZA GUBITKA VODE

Page 21: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

Preduzete korektivne mere

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 21

Tokom perioda praćenja ukupna potrošnja glavnog vodomera (2.897 m3), od toga je 12% ili 349 m3 noćno curenje. Za poređenje, samo 4,2% (71 m3) je normalna noćna potrošnja.

Dana 28. jula 2017. otkriveno je i popravljeno glavno isticanje u sistemu.

Posle izvršene popravke dnevni NRW pao je s 40 +% na 10-12%.

40+%

10-12%

ANALIZA NOĆNOG PROTOKA

!

Nedeljom - kada su C&I potrošači neaktivni, gubitak vode (NRW), koji je posljedica propuštanja distributivnog sistema, je veći. Naime, ukupna potrošnja je manja.

Page 22: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

Posle popravke isticanja u distributivnom sistemu, DMA i dalje pokazuje gubitak vode, ali po znatno nižoj stopi (42% u odnosu na 10-12%).

10-12%DMA

!

STUDIJA SLUČAJA / CASE STUDY

ANALIZA GUBITKA VODE

PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA 22

Preduzete korektivne mere

Page 23: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

www.e-nergia.rs www.netadtech.com 23

REZIME

• Naši partneri imaju široku bazu uvo-đenja AMR sistema u svetu.

• Naš sistem pruža jedinstvene mo-gućnosti upravljanja vodom.

• Višeulazne krajnje tačke pružaju viso-ku ekonomsku efikasnost.

• RF mreža pruža vrhunsku pokrive-nost (potrebna manja infrastruktura)

• Dodatne aplikacije za upravljanje vo-dom koje koriste istu infrastrukturu.

• Sveobuhvatni softverski sistem.

• Integracija sa postojećim IT sistemi-ma.

Page 24: PAMETNO UPRAVLJANJE VODAMA - netadtech.comnetadtech.com/download/NETADTECH_PametnoVodosnabdevanjeFIN.pdf 3 VIŠE OD OBIČNIH PODATAKA PAMETNO MERENJE I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM Upravljanje

iPERLSmart Water Measurement

Energia Gas & Power d.o.o.Vladimira Popovića 40/IV11070 Beograd, SrbijaFax: +381 11 244 0112Tel: +381 11 655 [email protected]

NETADTECHVladimira Popovića 40/IV11070 Beograd, [email protected]