Click here to load reader

Outer Hebrides Coastal Community Marine Archaeology Pilot Project Poster

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Outer Hebrides Coastal Community Marine Archaeology Pilot Project Poster

 • 8/3/2019 Outer Hebrides Coastal Community Marine Archaeology Pilot Project Poster

  1/2

  Have you seen tree stumps, stone or woodenstructures under water or buried at the beach?

  If you are interested in this island chaincommunity project, please contact us

  www.wessexarch.co.uk/alba

  Image Licensor www.scran.ac.uk Aberdeen City Council

  Dumfries and Galloway Museums Service (Stranraer Museum National Museums Scotland

  Gaidheil Alba / National Museums of Scotland National Museums Scotland National Museums Scotland

  Have you seen anything like this whilst fishing, diving or walking near the sea?

  C r o w n

  C o p y r

  i g h t

  . R C A H M S

  . L i c e n s o r w w w . r

  c a h m s . g o v . u k

  The Outer Hebrides coast is rich in intertidal and shorelinearchaeology . B ecome part of a community project that discovers new sites and shares knowledge

  WA Coastal & Marine

  OUTER HEBRIDES COASTAL COMMUNITY

  MARINE ARCHAEOLOGYPILOT PROJECT

 • 8/3/2019 Outer Hebrides Coastal Community Marine Archaeology Pilot Project Poster

  2/2

  Image Licensor www.scran.ac.uk Aberdeen City Council

  Dumfries and Galloway Museums Service (Stranraer Museum National Museums Scotland

  Gaidheil Alba / National Museums of Scotland National Museums Scotland National Museums Scotland

  C r o w n

  C o p y r

  i g h t

  . R C A H M S

  . L i c e n s o r w w w . r

  c a h m s . g o v . u k

  Tha cladaichean nan Eilean Siar cmhdaichte ann an lraicheanarc-elais, air tr agus fon mhuir. Nach gabh sibh pirt anns a phriseact choimhearsnachd seo, a lorg lraichean raagus a toirt seachad fiosrachadh mun deidhinn

  Am faca sibh posan de chraobhan, no toglaicheanfiodha/ cloiche fon mhuir no fon ghainmheach?

  Ma tha sibh ag iarraidh pirt a ghabhail anns aphriseact choimhearsnachd seo, no fi s ma thafiosrachadh agaibh, nach leig sibh fios gu :

  www.wessexarch.co.uk/alba

  Am faca sibh riamh rudeigin mar seo, s sibh ag iasgach, a daibheadh fon mhuir no acoiseachd ri taobh na mara?

  WA Coastal & Marine

  Priseact Coimhearsnachd nan Eilean Siar:

  ARC-ELAS NA MARASNA CLADAICHEAN