7
www.pvftraders.com Sprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacije Grooved šavne cevi i fiting PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMA

OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

www.pvftraders.com

Sprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacije

Grooved šavne cevi i fiting

PROTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMA

Page 2: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

Viseće mlaznice - standardne

Stojeće mlaznice - standardne

Zidne mlaznice - standardne

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K5.6(80),K8.0(115)1/2" NPT(15mm), 3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barmesing, hrom

57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°Ckuće, hoteli, bolnice

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K5.6(80),K8.0(115)1/2" NPT(15mm), 3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barmesing, hrom, bela

57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°Ckuće, hoteli, bolnice

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K5.6(80),K8.0(115)1/2" NPT(15mm), 3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barmesing, hrom, bela

57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°Ckuće, hoteli, bolnice

101010Sprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacije

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

Page 3: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

Zidne mlaznice - proširene pokrivenosti

Viseće mlaznice - sa XL otvorom

Stojeće mlaznice - sa XL otvorom

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K8.0(115)3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barniklovana, bela

57°C, 68°C, 79°Ckuće, hoteli, bolnice

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K11.2(160)3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barniklovano, sirov mesing

57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°Cfabrike, magacinski prostor

Odziv Standardan BrziPrečnik ampule 5mm 3mmK faktor DimenzijeRadni pritisak Završna obrada Temperature Primena

K11.2(160)3/4" NPT(20mm)

od 0.5 do 12.1 barsirov mesing, hrom

57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°Cfabrike, magacinski prostor

101010Sprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacije

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

Page 4: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

101010Sprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacijeSprinkleri i druga oprema za protivpožarne instalacije

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

Page 5: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com

101010Šema suvog i mokrog sprinkler sistema Šema suvog i mokrog sprinkler sistema Šema suvog i mokrog sprinkler sistema

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

Page 6: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

_

_

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

999

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com

Šavne cevi L= 5,8M

ASTM A79533,7x 2,7742,4 x 2,77

48,3 x 2,77

60,3 x 2,7776,1 x 3,05

88,9 x 3,05114,3 x 3,05

168,3 x 3,4

219,1 x 4,78

EN 10217

EN 10217

EN 10217

EN 10217

EN 10217

EN 10217

EN 10217

EN 10217

33,7x 2,9

Šavne cevi L= 6M

42,4 x 2,9

48,3 x 2,9

60,3 x 2,9

76,1 x 2,9

88,9 x 3,2

114,3 x 3,2

168,3 x 4

219,1 x 4,5

EN 10217

ü Utisnute (valjane) grooved cevi

Za utisnute grooved cevi koriste se specijalne mašine koja rotira kraj cevi kroz niz valjaka, i koje plastičnim deformisanjem formiraju žleb na spoljašnjem delu cevi.

Postoje dve vrste grooved cevi :

Sečene grooved cevi su ograničene na cevi koje imaju vrednost tvrdoće 180HB ili manje. Cevi koje se koriste su od ugljeničkog čelika, nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi računa da se koristi pravi alat za obradu skidanjem strugotine za različite materijale koji se obrađuju kako bi napravili ožebljenje. Za strugane grooved cevi je potrebno voditi računa o odnosu težine i debljine zidova cevi.

ü Strugane grooved cevi

Grooved (ožebljenje) cevi i fiting obezbeđuje ekonomičan i efikasan metod spajanja cevi u rastavljivu čvrstu vezu. Grooved cevni sistem čine dve cevi i odgovarajući fiting koji naležu na žlebove koje se nalaze na krajevima cevi na propisanom odstojanju i zajedno formiraju rastavljivu čvrstu vezu sa čvrstim naleganjem koje obebeđuju nepropusnu vezu sa mogućim malim dilatacijama u dva pravca.

Šavne cevi sa GROOVE krajevima ofarbane crvenom bojom RAL3000

Šavne cevi sa GROOVE krajevima ofarbane crvenom bojom RAL3000

Standard Standard

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

ASTM A795

Grooved šavne ceviGrooved šavne ceviGrooved šavne cevi

Page 7: OTIVPOŽARNE INSTALACIJE I OPREMApvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/PDF katalog/2019p-Cenovnik 13 - Protivpožarne...nerđajućeg čelika, bakra, aluminijuma, gde je potrebno voditi

999

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

aP

roti

vp

oža

rne

in

sta

lac

ije

i o

pre

ma

Pro

tiv

po

žarn

e i

ns

tala

cij

e i

op

rem

a

Kruta groove spojnica Fleksibilna groove spojnica Redukciona groove spojnica

Koleno groove 90° Koleno groove 45° Krstač groove

Veličina : 1" - 12"Cev O.D. 33,7 mm - 323,9 mm Cev O.D. 76,1 mm x 60,3 mm - 219,1

mm x 168,3 mm

Veličina : 1" - 10" Veličina : 2.1/2" x 2" - 8" x 6"Cev O.D. 33,7 mm - 273,1 mm

Veličina : 1" - 10"Cev O.D. 33,7 mm - 273,1 mm Cev O.D. 33,7 mm - 219,1 mm

Veličina : 1" - 8"Cev O.D. 42,4 mm - 323,9 mm

Veličina : 1.1/4" - 12"

T-komad groove Završna kapa groove

Veličina : 1" - 8"Cev O.D. 33,7 mm - 219,1 mm Cev O.D. 33,7 mm - 219,1 mm

Veličina : 1" - 8"

Koncentrična redukcija groove

Cev O.D. 48,3 mm x 42,4 mm - 219,1 x 168,3 mm

Veličina : 1.1/2" x 1.1/4" - 8 " x 6"

Ogrlica sa šrafom i navojem

Veličina : 1.1/4" x 1/2" - 2.1/2" x 1"Cev O.D. 42,4 mm x 1/2" - 76,1 mm x 1"

Ogrlica sa groove izlazom

Veličina : 2" x 1.1/4" - 8" x 4"Cev O.D. 60,3 mm x 42,4 mm - 219,1

mm x 114,3 mm

Ogrlica sa navojnim izlazom

Cev O.D. 60,3 mm x 42,4 mm - 219,1 x 88,9 mm

Veličina : 2" x 1/4" - 8 " x 3"

Ravna prirubnica groove Prirubnica adapter groove

Veličina : 1" - 8"Cev O.D. 33,7 mm - 219,1 mm

Veličina : 1" - 8"Cev O.D. 33,7 mm - 219,1 mm

Grooved fitingGrooved fitingGrooved fiting

Važeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.comVažeće dinarske cene možete pogledati na www.pvftraders.com