9
Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR 2021 - 2027

Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

Oportunități de finanțare a sectorului agricol

prin FEADR 2021-2027

Page 2: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

• Art. 68: Investiții

Investiții tangibile si intangibile care contribuie la:

- îmbunătățirea orientării spre piața si creșterea competitivității , digitizare

- îmbunătățirea poziției fermierilor in lanțul valoric

- atragerea tinerilor fermieri si facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale

-promovarea bioeconomiei

Rata maximă pentru investitii: 75%;

Page 3: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

achiziția de drepturi de producție agricolă;

achiziția de drepturi la plată;

achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare a

mediului sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul

instrumentelor financiare;

achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte

scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre

naturale și a unor evenimente catastrofale

investițiile în irigații care nu sunt conforme cu starea optima corpurilor de apă, prevăzută

la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE.

• Art. 68(3): Cheltuieli neeligible

Page 4: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate.

Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a contribui la:

• instalarea tinerilor fermieri;• noua înființare a unei întreprinderi rurale legate de agricultură și silvicultură sau la diversificarea veniturilor

gospodăriei agricole;• noua înființare a unei întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală.

Statele membre stabilesc condiții privind instalarea și conținutul unui plan de afaceri.

Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare.

Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 100 000 EUR și poate fi combinat cu instrumente financiare.

• Art. 69: Instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată

Page 5: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

O limită de vârstă maximă care nu poate depăși 40 de ani

condițiile pentru a fi „șeful exploatației”

formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare necesare

• Tânărul fermier trebuie definit în funcție de următoarele elemente:

Page 6: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

• Buget pentru cele două instrumente principale

Cel puțin 2% din bugetul alocat plăților directe

Top up:Sprijinul

complementar pentru venit pentru

tinerii fermieri (pilonul I)

Sumă forfetară:Sprijin pentru

instalarea tinerilor fermieri până la

100.000 euro (pilonul II)

ȘI/SAU

Page 7: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din

cadrul parteneriatului european pentru inovare

În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele cooperării.

Statele membre pot acorda sprijin sub forma unui cuantum total care să acopere costul cooperării și costul proiectelor și

operațiunilor implementate

Dacă sprijinul este plătit sub forma unui cuantum total, statele membre se asigură că sunt respectate normele Uniunii și

cerințele aferente unor acțiuni similare vizate în cadrul altor tipuri de intervenții,

Prin acest tip de intervenții, statele membre nu sprijină cooperarea care implică doar organisme de cercetare.

Statele membre limitează sprijinul la o durată maximă de șapte ani, cu excepția acțiunilor colective în domeniul mediului și în cel

al climei, în cazuri justificate corespunzător, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice legate de mediu și climă.

Contributia beneficiarului poate fi 0% sau procentul din măsura similară rata sprijinului va fi de min. 25%

• Art. 71: Cooperare

Page 8: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

PAC Plan Strategic

Strategie

Interventie

Interventie

Interventie

Interventie

Interventie

Ținte

Raport anual de performanta

Presenter
Presentation Notes
In the process of development of their CAP Strategic Plans, Member States should analyze their specific situation and needs, set targets linked to the achievement of the objectives of the CAP and design the interventions which will allow reaching these targets, while being adapted to the national and specific regional context (recital 56).
Page 9: Oportunități de finanțare a sectorului agricol prin FEADR · P. ACPlanStrategic. Strategie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Interventie. Ținte. Raport anual

Stabilirea tipologiilor de intervenții , a valorii sprijinului si a indicatorilor vor avea un impact major asupra declarațiilor anuale de performanta

• Legătura clara cu analiza nevoilor • Justificarea contribuției intervențiilor la obiective si indicatorii de rezultat

• Conformitatea cu principiile generale ale legislației UE si alte cerințe al regulamentului aferent planului strategic

Elemente cheie pentru stabilirea intervențiilor