OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. priruؤŒnik

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020....

 • OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

  PRIRUČNIK ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA.

 • Sadržaj

  1. Pravni i institucionalni okvir 9 Gdje mogu pronaći popis ESI fondova koji se provode u Republici Hrvatskoj i informaciju o tijelima koja su nadležna za isto? . . . . . . . . . . . . 9

  Gdje mogu provjeriti je li trošak prihvatljiv za financiranje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Koji pravni propisi EU uređuju ESI fondove? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Gdje mogu naći pravila koja se primjenjuju na određivanje visine financijskih korekcija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Gdje mogu naći sve važne dokumente vezane za provedbu ESI fondova na jednom mjestu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2. Pojmovnik 12 Akronimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3. Važna pravila za provedbu 17

  3.1 OSNOVNA PRAVILA I ODGOVORNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Kako se odvija komunikacija tijekom provedbe projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Tko mora potpisati dokumentaciju koju Korisnik dostavlja u SAFU? . . . . . . . . . . . . 17

  Tko je odgovoran za provedbu projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Što ako tijekom provedbe projekta ugovorne strane ili treće osobe pretrpe štetu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Što ako se projektne aktivnosti ne odvijaju kako je planirano (npr . kasne ili je izgledno da se određeni rezultati neće ostvariti u mjeri u kojoj je to predviđeno Ugovorom)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Što ako se projektne aktivnosti ne odvijaju kako je planirano iz razloga više sile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Što ako se pojavi sumnja na sukob interesa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Kada SAFU pregledava dokumentacije za nadmetanje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.2. OBVEZE KORISNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Koje su obveze informiranja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Tko je nositelj prava vezano uz rezultate projekta i intelektualno vlasništvo? . . . . . 19

 • Može li se imovina i rezultati prenijeti na treće osobe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Koliko dugo Korisnik jamči trajnost projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.3. RAZDOBLJE PROVEDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Što je razdoblje provedbe projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Što je razdoblje prihvatljivosti izdataka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Što je razdoblje financiranja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Što je razdoblje izvršenja Ugovora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Može li se provedba Ugovora obustaviti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  3.4. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Što je prihvatljiv trošak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Koji su troškovi neprihvatljivi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Tko snosi neprihvatljive troškove? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Što je s projektima koji ostvaruju „neto prihod“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  3.5. IZVJEŠTAVANJE I ZAHTJEVI ZA NADOKNADOM SREDSTAVA . . . . . 23

  Mogu li se Izvješća o napretku, odnosno Zahtjevi za nadoknadom sredstava dostavljati češće (od svaka tri mjeseca)? . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Kako se podnosi izvješće, odnosno Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)? . . . . 23

  Kako se računovodstveno evidentiraju troškovi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Što ako Korisnik ne dostavi izvješće? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Može li Korisnik slobodno birati između metode nadoknade i metode plaćanja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Koji je rok za odobrenje troškova? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Što ako troškovi u završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava ne mogu biti odobreni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Kako su povezani odobrenje Završnog izvješća i Završnog zahtjeva za nadoknadom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Što ako je Korisnik primio nezakonitu potporu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Koji je rok za provjeru Izvješća nakon provedbe projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  3.6. REVIZIJA, RASKID UGOVORA I RJEŠAVANJE SPOROVA . . . . . . . . . . 24

  Je li obvezan revizorski izvještaj? Tko provodi reviziju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Koji je sadržaj revizijskog izvješća? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 • 5PRIRUČNIK ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA | U okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

  Kad SAFU može jednostrano raskinuti Ugovor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Kad Korisnik može raskinuti Ugovor i kad se Ugovor može raskinuti sporazumno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Kako se rješavaju sporovi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4. Prve obaveze nakon potpisa Ugovora 26 Na što se potrebno fokusirati nakon početka provedbe Ugovora? . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Što je obvezni sadržaj Ugovora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Što podrazumijeva uspostava vlastitog sustava provedbe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Što su obveze Korisnika u provedbi projekta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Koji se dokumenti dostavljaju odmah po potpisu Ugovora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  5. Informiranje i vidljivost 29 Što znači informiranje i vidljivost za Korisnika bespovratnih sredstava? . . . . . . . . . 29

  Koje su obveze Korisnika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Mora li Korisnik provoditi aktivnosti informiranja i vidljivosti ako nema planirane te aktivnosti u projektu ni povezane planirane troškove? . . . . . . . .30

  Koji su na

Recommended

View more >