OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C)

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C). www.regionalna-konkurentnost.hr info@regionalna-konkurentnost.hr. Operativni program za regionalnu konkurentnost. - PowerPoint PPT Presentation

Text of OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST (IPA III C)

 • OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST(IPA III C)www.regionalna-konkurentnost.hr info@regionalna-konkurentnost.hr

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr Operativni program za regionalnu konkurentnostOperativni program za regionalnu konkurentnost - kroz jaanje konkurentnosti poticati gospodarsku i drutvenu ujednaenost Republike Hrvatske

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr Operativni program za regionalnu konkurentnostProjekti namijenjeni:

  1. Izgradnji poslovne infrastrukture2. Jaanju malog i srednjeg poduzetnitva3. Transferu tehnologije i na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzeimaSredstva: 47,13 M tj. 340,985 M kn (75 % +25 %)

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI Regionalnim ili lokalnim javnim institucijama: opinama, gradovima,upanijama, javnim poduzeima,udrugama, turistikim zajednicama u 10 najslabije razvijenih upanija RHIZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE U SLABIJE RAZVIJENIM PODRUJIMAODGOVORNO TIJELOMinistarstvo regionalnog razvoja, umarstva i vodnoga gospodarstvaIzgradnja: Temeljne poslovne i komunalne infrastrukture unutar ve postojeih poslovnih zona Regionalnih ustanova koje pruaju usluge malom i srednjem poduzetnitvu Javne turistike infrastrukture PROJEKTNATJEAJ2. poziv za dostavu prijava predvien za ljeto 2010

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr UNAPRIJEENJE RAZVOJNOG POTENCIJALA SLABIJE RAZVIJENIH PODRUJAPROJEKT

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetnitva Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo POBOLJANJE ADMINISTRATIVNE UINKOVITOSTI NA NACIONALNOJ RAZINIODGOVORNO TIJELOMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaMetodologija za mjerenje i evaluaciju utjecaja poticaja za MSP kroz stvaranje sredinjeg registraMetodologija za sustavnu procjenu uinka provedbe Zakona o poticanju ulaganja Metodologija za redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruenja u HrvatskojPROJEKTNATJEAJOtvoren do 21.5.2010.

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI Malim i srednjim poduzetnicima Odabranim poduzetnikim potpornim institucijamaPOBOLJANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PUTEM E-POSLOVANJAODGOVORNO TIJELO Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaEdukacija osoblja za e-poslovanje u odabranim poduzetnikim potpornim institucijama Edukacija poduzetnika o koritenju usluga e-poslovanja Nabavka informatike opreme za odabrane poduzetnike potporne institucijePROJEKTNATJEAJZatvoren, projekt u tijeku

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI Malim i srednjim poduzetnicima, pruateljima usluga savjetovanja, poduzetnikim potpornim institucijama PRUANJE USLUGA SAVJETOVANJA MALIM I SREDNJIM PODUZEIMAODGOVORNO TIJELO Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaPromocija i unaprjeivanje kvalitete i dostupnosti konzultantskih uslugaPruanje konzultantskih usluga iz jedinstvene mree konzultanata subjektima malog gospodarstva

  PROJEKTNATJEAJZatvoren, poetak projekta predvien za kraj 2010

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI upanijama i njihovim partnerima, kao to su regionalne razvojne agencije, Agencija za promicanje izvoza i ulaganja (APIU) i ostaliRAZVOJ INVESTICIJSKOG OKRUENJAODGOVORNO TIJELO Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaUnaprjeenje i poboljanje Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR), a provedba e obuhvatiti sve upanije osim grada ZagrebaUnaprjeenje suradnje institucija ukljuenih u poticanje ulaganjaPROJEKTNATJEAJZatvoren, projekt u tijeku

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTI Pilot klasterima (do 3 pilot klastera) koji e se uspostaviti uz pomo projektaPODRKA RAZVOJU KLASTERAODGOVORNO TIJELO Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaAnaliza postojeih klasterskih inicijativaPodizanje znanja i vjetina klaster menadera te lokalnih/regionalnih dionikaIzrada metodologije osnivanja klastera top-down pristupom Osnivanje tri nova pilot klastera top-down pristupomPROJEKTNATJEAJZatvoren,poetak predvien za drugu polovicu 2010

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr NAMIJENJENAKTIVNOSTIJavnim visokokolskim ustanovamaJavnim istraivakim organizacijamaFOND ZA ULAGANJA U ZNANOST I INOVACIJE ODGOVORNO TIJELO Ministarstvo znanosti, obrazovanja i portaTransfer znanja i tehnologijaRazvoj kapaciteta za interakciju s poslovnim subjektimaKomercijalizacija istraivake aktivnostiUnaprjeenje suradnje izmeu znanosti i industrijePROJEKTNATJEAJ2. poziv za dostavu prijava zatvoren 14.5.2010.

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr Objava natjeajaObavijesti i sva natjeajna dokumentacija objavljuju se na: http://www.safu.hr/ + najava u dnevnom tisku + www.regionalna-konkurentnost.hr

  www.safu.hr - Natjeaji IPA komponenta IIIC

  Svi natjeajni obrasci prema - Praktini vodi kroz procedure ugovaranja pomoi EZ-a treim zemljama (PRAG - Practical guide to contract procedures for EC external actions)

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr Objava natjeajaObjavljuju se i datumi informativnih radionica za potencijalne prijaviteljePitanja o svim detaljima natjeaja moete slati elektronskom potom, ali ne kasnije od 21 dan prije krajnjeg roka za dostavu prijava.Navedite tono na koji javni poziv se pitanje odnosi!

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr Primjer objave natjeaja

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • www.regionalna-konkurentnost.hr

  Vie informacija...

  www.regionalna-konkurentnost.hr

 • KontaktHvala na panji!

  www.regionalna-konkurentnost.hr

  info@regionalna-konkurentnost.hriliMinistarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitvaOdjel za pripremu i provedbu programa i projekata EU10000 Zagreb, Vukovarska 78Tel.01/6109 791

  **********