OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO)

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en...

 • Dia 1
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 OOF Project 2010/17 Portfolio- en competentiegestuurd onderwijs binnen de Toledo leeromgeving (PCOO) http://gbiomed.kuleuven.be/oof/pcoo
 • Dia 2
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Agenda 13:00Ontvangst 13:15Verwelkoming & status PCOO project 13:30Een ePF: van ideetjes naar concepten 14:30{Toledo/Toledo+} Concepten? ICTS toont 1 concrete case 15:20Panelgesprek met projectpartners voor uitwisseling ideen & opmerkingen. 15:50Planning/Toekomstvisie 16:00Einde
 • Dia 3
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Het PCOO project PCOO: Portfolio- & Competentiegestuurde OnderwijsOmgeving Looptijd: 1/10/2010 30/09/2012 Partners: HUBrussel, Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Stefaan Debrabandere, Walter Roosens KHLeuven, Departement Gezondheidszorg en Technologie Jetske Strijbos, Robrecht De Schreye, Toon Quaghebeur KULeuven, Faculteit Geneeskunde Ann Deketelaere, Bernard Himpens, Jo Goedhuys, Patrick De Mazire KULeuven, ICTS Diensten voor Onderwijs Bert Vercauteren, Herwig Stulens, Jurgen Goelen, Wim Machiels Proefproject (Proof of concept), voortbouwend op eerdere samenwerkingen/ervaringen
 • Dia 4
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Status PCOO project na 1 jaar Krijtlijnen duidelijk Veel ideen overdacht /conceptueel uitgewerkt mbt. partners in zgn. subsystemen ICTS ontwikkelt dan subsystemen tbv praktijktesten (ICTS is hierbij local admin) Groeiend onderwijskundig inzicht in ePF: welke implicaties?
 • Dia 5
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Krijtlijnen (e)PF = Passief + Actief deel/doel Passief: info-garing gestructureerde verzamelmap synthesis Actief: info-analyse als start voor actie, aanzet tot zelfverbetering competentie gestuurd Snelle, remote en asynchrone interactie mogelijk Studentcentraal systeem ipv vak/docent centraal systeem (= Bbs Toledo) ICTS onderschrijft dit => ontwikkelt nieuwe Toledo-modules Bb: PCOO = inspiratiebron voor studentcentrale systemen in EU
 • Dia 6
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Ideen > Concepten > Subsystemen +/- elke 14 dagen een vergadering van de onderwijskundigen van de 3 partners In gevallen was ook ICTS aanwezig Voortgang + opgeleverde documenten gebundeld via planningstool (https://siren.gbiomed.kuleuven.be/Planner)https://siren.gbiomed.kuleuven.be/Planner Denkproces: Idee geopperd vanuit PF/praktijk ervaring 1 partner Toetsing met andere partners Totstandkoming generiek concept Toets met ICTS: Technische uitvoerbaarheid Genericiteit voor Associatie Daarnaast ook vergaderingen ICTS x 1 partner of 2 partners onderling voor fine tuning
 • Dia 7
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 => Concepten: Taakgebaseerd systeem! (met takenlijst @intropag.) Taak - Tegentaak (= actor genitieerde taak => geen voorgedefinieerde workflow nodig) Deadlines Multi-attempt (meermaals) Actor/rol: tutor/mentor, student, cordinator, local admin Rechtensysteem = actor gebaseerd Feedback systeem: kwantitatief of kwalitatief Formatief/Summatief gebruik mogelijk supervisors mogen elkaars feedback/tt al dan niet zien Map/Structuur van Rol/CPs/Kerndoel/indicatoren. + keuze van evaluatieniveau Visualisatietools (spinnenweb, Gausscurve, ),
 • Dia 8
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: taakgebaseerd systeem Alles = taak (evaluatie, webform, logboek, feedback) => intropagina toont takenlijst (details: Todos, bezig, done), maar ook: Info over gekregen, nieuwe feedback Voor student: Deadlines Focus post-it note Voor begeleider: Foto student + korte bio Kennisstatus student (tov. relevante peers) Taakstatus student Webform Vroeger: template downloaden, invullen, uploaden Nu: velden in HTML-pagina invullen => datareductie (enkel data, geen layout) => partile/gecombineerde info-extractie mogelijk,
 • Dia 9
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: taak - tegentaak Workflow = 100% gekend voor alle actoren => veel werk local admin => enkel taken (met vaste deadline) Workflow = dynamisch (ifv taakuitvoering) Student bepaalt wie evalueert (tegentaak!) Enkele taken vastgelegd door local admin; (handig in geval dat #studenten en/of #begeleiders ) => weinig werk local admin Student kan taak meerdere malen uitvoeren (multi- attempt) tot hij/zij zich rijp acht voor feedback/kruisevaluatie Deadline zit op hoger niveau (subportfolio)
 • Dia 10
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: actoren - rechtensysteem Actor = rol in het systeem Local Admin, Cordinator, Tutor, Mentor, Student Rol ~ schrijf/lees rechten mbt. (deel van) subportfolio Voorbeeld: Formatief: nuttig van elkaars commentaren/evaluaties te zien Summatief: verboden om copy/paste gedrag tegen te gaan Of nog Student ziet alles mbt zich/haarzelf Mentor ziet enkel zichzelf + zijn/haar student(en) Tutor ziet enkel zichzelf + mentor(en) + zijn/haar student(en)
 • Dia 11
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Feedbacksysteem Kwantitatief (~ summatief) ~> visualisatietools; extractie subinfo mogelijk tbv. cordinatoren /visualisatietools Kwalitatief (~ formatief)
 • Dia 12
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Rol > CP > Kerndoel+Indicators Map/Structuur in competentie/concordantiematrix ~ Instelling Keuze evaluatieniveau Keuze #niveaus/kerndoel Map = 1 model geschikt voor verschillende benaderingen => genericiteit
 • Dia 13
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Concept: Visualisatietools = Grafische kopie van ingevoerde gegevens Maar: 1 figuur zegt meer dan 1000 woorden. Kan zaken relativeren (als niemand het goed deed heeft de docent het mss slecht/niet uitgelegd?)
 • Dia 14
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Overzicht concepten @ partners K.U.Leuven Geneeskunde HUB Handelswetenschappen KHLeuven Vroedkunde Taak - tegentaak Taak: Tegentaak: eventueel Deadlines Einde van het jaar, tussentijds Multi-attempts (logboek) Actoren: Local Admin Tutor (instelling) Mentor (extern) ICT? X Meerdere ICT/ ja(later) Kwalitatieve feedback Kwantitatieve feedback X X Formatief Summatief Product Proces X X Toetsen op: Rol Competentie Kerndoel X Formatief X Rechtensysteem
 • Dia 15
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Toledo/Toledo+/Outcomes Concepten ???? ICTS
 • Dia 16
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 PCOO: belangrijk voor ICTS Noden in twee domeinen (PF & comp.) Noden vertalen naar consensus Consensus vertalen naar IT oplossing Voldoet aan voorwaarden van consensus Beheersbaar/schaalbaar Niet in strijd met korte/middellange roadmap van Blackboard Prioriteiten leggen - wat kan blackboard nu/niet
 • Dia 17
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 PCOO: belangrijk voor ICTS Terugkoppeling naar Blackboard Consultancy voor gap analyse Impact op lange termijn roadmap Toetsen van de implementatie mbv testgebruikers
 • Dia 18
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Huidige fase project
 • Dia 19
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar Met 3 partners: van ideen naar papier Terminologie Stroomlijning Essentieel minder essentieel Realiteitstoets (vb. gebruiksvriendelijkheid) implementatie 1) Opstellen van de requirements
 • Dia 20
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar Met 3 partners: Naar papieren interface Voldoet aan uiteenlopende visies Prioriteiten vastleggen Gebruiksvriendelijkheid en eenvoud centraal implementatie 2) Requirements analyse
 • Dia 21
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar Vertrekpunt = essentile vereisten Competenties structuur Meerdere Actoren Rechtenbeheer Visualisatie-eisen Functionele eisen Gap analyse: wat kan wel/niet in Blackboard Learn/CMS/Outcomes implementatie 3) Technische Analyse
 • Dia 22
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Van concepten naar Essentile eisen OK(alle partners)? Realistische data Gebruiksgemak Projectpartners = toetssteen implementatie 4) Creatie van een mock up
 • Dia 23
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Deel van prototype: demo demo - student scoort competentiematrix Van concepten naar implementatie
 • Dia 24
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Webforms - een eerste kennismaking - checklist, risico-overzicht - student, mentor, afdelingshoofd - per afdeling - wat doet/leert de student op stage? (goede balans? niet-standaard situaties? ) - student, mentor - wekelijks - coaching, reflectie - student, mentor - meermaals per stage
 • Dia 25
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 Webforms - de eerste vereisten 1.webform = online editeren (geen download/upload) 2.webform = invulvelden, radio buttons, checkboxen, 3.multi-attempt: verschillende onafhankelijke ingaven 4.multi-user: student, tutor, mentor, 5.rechtenbeheer op onderdelen 6.workflow op basis van taak/tegentaak 7.batch download - batch extract functionaliteiten
 • Dia 26
 • OOF 2010/17 Adviesraadvergadering 2, 02/09/2011 K.U.Leuven/FGEN webforms - workflow Local admin creert form, doet rechtenbeheer, koppelt form aan gebruikers webform verschijnt in takenlijst van student; online editing + save