4
Uputstvo Šezdeset-osmog Visokog Sveštenika Ničinio Šonina Povodom oktobarske Kozen-rufu Šodai ceremonije 4. oktobar 2015 Vrhovni Hram Taisekiđi Povodom oktobarske Kozen-rufu Šodai ceremonije koju smo vodili danas ovde u Vrhovnom Hramu, želeo bih da izrazim srdačnu zahvalnost velikom broju prisutnih članova. Tri četvrtine ove godine je već prošlo, preostala su još samo tri meseca. Verujem da svi predano vršite svoju praksu, ciljajući ka ostvarenju ovogodišnjih šakubuku za-

Okjobi, oktobar 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Okjobi, oktobar 2015

Uputstvo Šezdeset-osmogVisokog Sveštenika Ničinio Šonina

Povodom oktobarske Kozen-rufu Šodai ceremonije4. oktobar 2015Vrhovni Hram Taisekiđi

Povodom oktobarske Kozen-rufu Šodai ceremonijekoju smo vodili danas ovde u Vrhovnom Hramu, želeo bihda izrazim srdačnu zahvalnost velikom broju prisutnihčlanova.

Tri četvrtine ove godine je već prošlo, preostala su jošsamo tri meseca. Verujem da svi predano vršite svojupraksu, ciljajući ka ostvarenju ovogodišnjih šakubuku za-

Page 2: Okjobi, oktobar 2015

dataka. Neki odeljci su već postigli ciljeve za ovu godinu.

Članovi tih odeljaka dobro napreduju u praksi i daju dobrerezultate, idući u susret zajedničkom cilju – članstvu od800,000 Hokeko vernika do 2021. godine. Za odeljke koji jošuvek nisu ostvarili svoje ciljeve, preostala tri meseca su odključnog značaja.

Iskreno se molim da svi odeljci naprave usklađennapor u duhu itai došin, kako bi osigurali ostvarenje svojihzadataka bez greške.

Što se tiče postizanja cilja, Daišonin kaže sledeće uGošo-u Postizanje Budastva u ovom životu (Isšo đobucu-šo):

Pobudite duboku veru i glačajte svoje ogledaloneprekidno bez zanemarivanja.

(Gošo, str. 46)

Kao što Daišonin izlaže u ovom pasusu, marljivadnevna praksa je od suštinskog značaja. Svakodnevni na-pori su zasigurno veoma važni za nečiju praksu šakubuku.

Kaže se u Rapravi o Velikog Sutri savršene mudrosti(Dai čido-ron):

Kada se neko penje lestvama, on mora da počne saprvom prečagom i postupno ide nagore. Iako je gornjisvet [Budastva] uzvišen i teško ga je dostići, čovek sig-urno može da dosegne taj svet kroz svakodnevni trud.

Kada se čovek penje merdevinama, važno je da idekorak po korak. Isto tako, kada radite šakubuku, bitno je

Page 3: Okjobi, oktobar 2015

da strpljivo i neprekidno napredujete. Takvi ustrajni naporiće dovesti do sjajnih rezultata.

Uz to je važno i da članovi budu ujedinjeni u duhuitai došin i učestvuju u šakubuku aktivnostima zajedno.

Daišonin tumači sledeće u Gošo-u O nasleđu Na-jvišeg Zakona života i smrti (Šođi ičidaiđi kečimjaku-šo):

Svi učenici i vernici Ničirenovi treba da ćantaju Nam-Mjoho-Renge-Kjo u duhu mnogi u telu, jedan u umu,prevazilazeći sve razlike među sobom, baš kao što suribe neodvojive od vode u kojoj plivaju. To se zovenasleđe najvišeg Zakona života i smrti. To je takođeono što Ničiren pokušava da širi sada u Poznom DanuZakona. Kada ste tako ujedinjeni, čak i velika težnjaka kozen-rufu može sigurno da se ostvari.

(Gošo, str. 514)

Daišonin nadalje kaže u Pitanjima i Odgovorimaizmeđu mudraca i budalastog čoveka (Šogu mondo-šo):

Samo kroz praksu verovanja u Mjoho-Renge-Kjo, nepostoji benefit koji vam neće biti donet, i ne postojibenefit koji će izostati, i nema dobrih uzroka koji seneće nakupiti. Ovi primeri ilustruju da, iako je brojpetlji u mreži nemerljiv, kada povučemo duž jednelinije, povući ćemo sve petlje zajedno, a isto tako, iakoje broj niti bezbrojan, kada se parče tkanine povučeza ćošak, sve niti će biti povučene zajedno s njim.

(Gošo, str. 408)

Kada radimo šakubuku, od vitalnog značaja je da

Page 4: Okjobi, oktobar 2015

učimo druge o golemim i bezgraničnim benefitima Dai-Go-honzona sa apsolutnom verom. Radeći šakubuku sanepokolebljivim ubeđenjem taknućemo srca ljudi. Rezultatće biti da će on ili ona pokloniti svoju veru Ničiren Šošu.

Iskreno se molim da stremite u svom šakubuku sveviše, na osnovu čvrste vere, i da ostvarite ovogodišnje za-datke napredujući u širenju Zakona u celom svetu.