28
Oktobar 2019

Oktobar 2019

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Oktobar 2019

Oktobar 2019

Page 2: Oktobar 2019

• GEOINOVA informatički inženjering doo Banja Luka

• INOVA-geoinformatika doo Beograd

• GEOINOVA geoprostorske rešitve doo Ljubljana

Regionalni lider u razvoju i implementaciji CAD/GIS rešenja na području telekomunikacija

Portfolio

Page 3: Oktobar 2019

• Autodesk accreditations

– Preferred Industry Partner

– Authorized ISV Partner

– Authorized Unique Application Reseller

– Authorized Value Added Reseller

– Authorized Developer

• ORACLE accreditations

– ORACLE Gold Partner

• Microsoft accreditations

– Authorized Partner (including OSV)

– Authorized Reseller

Portfolio

Page 4: Oktobar 2019

Reference

– Telekom Srbija AD Beograd

– Telenor doo Beograd

– MTEL AD Banja Luka

– MTEL doo Podgorica

– EMS AD Beograd

– JP EPS Beograd

– Blicnet doo Banja Luka

– BH Telecom DD Sarajevo

– JP Informatika AD Novi Sad

– SBB doo Beograd

– GVO dd Ljubljana

– Telemach doo Sarajevo

– Logosoft doo Sarajevo

– Telrad doo Bijeljina

– Huawei doo Beograd

– Nokia Spain S.A.

– i druge projektantske kompanije

Page 5: Oktobar 2019

Paleta proizvoda

TeleCAD-GIS (TCG)

TELCO PHYSICAL INVENTORY SOLUTION

TCG Map-Optics

SPECIALIZED FIBER OPTIC INFRASTRUCTURE VIEWER/ANALYST

INOVA GIS Server (IGS)

DATABASE CREATION AND MAINTAINANCE

IPLAN Map WEB GIS PORTAL

Page 6: Oktobar 2019

Domen

• Inventori fizičke telekomunikacione infrastrukture – Razdelnici, Kablovi, Konektori, Spojnice…

Page 7: Oktobar 2019

Domen

• Inventori fizičke telekomunikacione infrastrukture – Stubovi, Okna, Trase…

Page 8: Oktobar 2019

INOVA GIS Platforma

Resource inventory fizičke telekomunikacione

infrastrukture

Poslovi analize, planiranja, projektovanja i održavanja

fizičke infrastrukture

Koristeći INOVA GIS platformu dobijamo odgovore na ova i druga pitanja: • Gde se nalaze kablovi?

• Gde se nalaze spojnice?

• Kako su vlakna povezana u spojnicama?

• Da li prolaze levim ili desnim vrhom stuba?

• Koja su vlakna slobodna?

• Kako ćemo da povežemo dve lokacije na najbrži i najjeftiniji način?

• Koje su alternativne rute za povezivanje lokacija?

Page 9: Oktobar 2019

INOVA GIS Platforma

Osnovne funkcionalnosti

Kreiranje i održavanje baze podataka telekomunikacione infrastrukture

Automatsko generisanje interaktivnih šematskih prikaza kablova, vlakana,...

Pronalaženje tačke prekida vlakna (OTDR Trace)

Fiber Trace i Power Budget

Analiza i izveštavanje iz baze podataka

Integracija podataka iz baze sa drugim informacionim sistemima kompanije

Vizualizacija i analiza podataka preko web klijenata

Page 10: Oktobar 2019

GIS implementacija u oblasti telekomunikacija

TeleCAD-GIS Softver za:

analizu,

planiranje, projektovanje,

dokumentaciju izvedenog stanja i

kreiranje i održavanje GIS baze podataka

Page 11: Oktobar 2019

Modul OPTIKA - planiranje

Page 12: Oktobar 2019

Modul OPTIKA - projektovanje

Page 13: Oktobar 2019

Modul OPTIKA

•Puna podrška u radu sa optičkom pristupnom mrežom FTTx

•Sada sa mogućnošću organizacije elemenata mreže, podelom po pravcima i tipu mreže

Stablo mreže

• Automatska optimizacija kapaciteta optičkih kablova Optimizacija

•Automatska numeracija elemenata optičke mreže Numeracija mreže

•Automatsko ili manuelno vezivanje vlakana položenih optičkih kablova Vezivanje vlakana

Page 14: Oktobar 2019

Modul OPTIKA

•Automatsko dodeljivanje namene na svakom vlaknu u GPON mreži Plan namene

•Mogućnost definisanja vlasnika, korisnika, vreme zakupa vlakna i dr. Plan korišćenja

vlakana

•Automatsko generisanje šeme po različitim kriterijumima

•Nova verzija generisanja šematskih prikaza

•Generisanje šeme primarne/razvodne mreže sa tabelom slabljenja

Šematski prikaz

•Automatska provera - pogodno za reviziju ili analizu bilo koje dokumentacije ili projekta kroz stablo mreže

Analiza

•Statistike i analiza rejona Rejonizacija

Page 15: Oktobar 2019

Stablo mreže

Page 16: Oktobar 2019

Fiber Trace

Pronalaženje vlakna između dve ili više lokacija

Page 17: Oktobar 2019

OTDR Trace

Pronalaženje tačke prekida na vlaknu Name Type Long Lat OTDRRoute CableRoute Slack at cable start (m) Length (m) Slack at cable end (m)

N 1 Splice 22,12232712 44,05547144 210,11 203,02 15,00 183,02 5,00

N 2 Splice 22,12997679 44,05738501 1.022,52 988,02 5,00 775,00 5,00

N 3 Splice 22,14047829 44,07580374 3.969,95 3.836,02 5,00 2.838,00 5,00

N 4 Splice 22,10616731 44,09706828 7.817,11 7.526,02 5,00 3.680,00 5,00

N 5 Splice 22,09085589 44,12826781 11.561,96 11.286,02 5,00 3.750,00 5,00

N 6 Splice 22,07075183 44,14631552 14.324,55 14.004,02 5,00 2.708,00 5,00

N 7 Splice 22,03733469 44,17093495 18.212,65 17.851,01 5,00 3.826,99 15,00

N 8 Splice 22,0128197 44,2005816 22.162,58 21.733,01 15,00 3.862,00 5,00

N 9 Splice 21,99584084 44,24635973 27.631,63 27.108,01 5,00 5.365,00 5,00

N 10 Splice 21,95225154 44,27553352 32.673,34 32.063,01 5,00 4.945,00 5,00

N 10 Splice 21,93084495 44,30812055 36.895,96 36.213,01 5,00 4.140,00 5,00

N 11 Splice 21,91127847 44,33068943 39.985,97 39.238,01 5,00 3.020,00 0,00

N 13 Splice 21,91774936 44,3587992 43.301,08 42.538,01 5,00 3.290,00 5,00

N 14 Splice 21,90559619 44,37441281 45.665,33 44.848,01 5,00 2.290,00 15,00

OR TS MAJDANPEK 2 (144), P[106] Port 21,90602366 44,37430411 45.784,06 44.964,01 15,00 101,00 0,00

OR TS MAJDANPEK 2 (144), P[85] Port 21,90602366 44,37430411 45.784,16 44.964,11 0,00 0,10 0,00

N 14 Splice 21,905932 44,37503115 45.944,85 45.121,11 0,00 157,00 0,00

21,9059385 44,37503342 45.953,11 45.129,19 0,00 0,58 7,50

N 13 Splice 21,90588581 44,38097164 46.749,46 45.907,26 7,50 755,57 15,00

N 12 Splice 21,88767228 44,3898182 48.622,44 47.737,26 15,00 1.800,00 15,00

N 12/1 Splice 21,88774581 44,38970063 48.680,78 47.794,26 15,00 27,00 15,00

21,91080139 44,41470499 52.409,24 51.437,17 15,00 3.620,41 7,50

N 12/2 Splice 21,91080286 44,41470999 52.417,50 51.445,23 7,50 0,57 0,00

OR TS MAJDANPEK 3 (24), P[31] Port 21,91107318 44,41513533 52.535,20 51.560,23 0,00 115,00 0,00

OR TS MAJDANPEK 3 (24), P[25] Port 21,91107318 44,41513533 52.535,30 51.560,33 0,00 0,10 0,00

N 12/2 Splice 21,91080286 44,41470999 52.653,00 51.675,33 0,00 115,00 0,00

21,91080139 44,41470499 52.661,26 51.683,40 0,00 0,57 7,50

N 12/1 Splice 21,88774581 44,38970063 56.389,73 55.326,31 7,50 3.620,41 15,00

N 12 Splice 21,88767228 44,3898182 56.448,07 55.383,31 15,00 27,00 15,00

N 11 Splice 21,85405529 44,3990124 59.528,76 58.393,31 15,00 2.990,00 5,00

N 10 Splice 21,81696409 44,42810295 64.112,61 62.998,31 5,00 4.595,00 5,00

N 9 Splice 21,77310485 44,44325036 68.176,17 67.008,31 5,00 4.000,00 5,00

N 8 Splice 21,72939006 44,4395788 73.313,89 72.078,31 5,00 5.060,00 5,00

N 7a Splice 21,72080568 44,44125962 74.226,97 72.979,36 5,00 896,05 0,00

N 7 Splice 21,67271927 44,43716483 78.284,63 76.983,53 0,00 3.999,17 5,00

N 6 Splice 21,62306765 44,43172349 82.424,19 81.068,53 5,00 4.075,00 5,00

N 4 Splice 21,58106435 44,41648358 86.295,21 84.888,53 5,00 3.810,00 5,00

N 4 Splice 21,53968551 44,39037102 91.001,85 89.398,53 5,00 4.500,00 5,00

N 3 Splice 21,4951168 44,37879262 94.869,48 93.218,53 5,00 3.810,00 5,00

N 2b Splice 21,46032062 44,38073894 97.701,93 96.033,53 5,00 2.805,00 5,00

N 2a Splice 21,40703654 44,39357866 102.273,10 100.576,53 5,00 4.533,00 5,00

N 1 Splice 21,40234186 44,39538643 102.781,23 101.081,53 5,00 485,00 15,00

OR TS Petrovac (72), P[49] Port 21,40281301 44,39588982 102.932,16 101.231,53 0,00 150,00 0,00

Page 18: Oktobar 2019

Schematic

Page 19: Oktobar 2019

Schematic

Page 20: Oktobar 2019

Modul DOKUMENTACIJA

• Automatsko generisanje popisnog lista Popisni list

• Automatsko generisanje na osnovu situacionog plana Grafički popis i

završni list

• Automatsko ili manuelno kotiranje frontova i odstojanja Kotiranje

• Jednostavna manipulacija sa ekranskim prikazom oznaka svakog pojedinačnog tipa objekta

Označavanje

• Mogućnost izbora načina prikaza (i štampe) infrastrukture na situacionom planu (prostorni ili TCG)

Priprema za štampu

• Jednostavno kreiranje Layout-a i manipulacija sa listovima situacionog plana

Veza listova

Page 21: Oktobar 2019

Modul DOKUMENTACIJA

Veza listova

Page 22: Oktobar 2019

IPLAN Map

IPLAN Map – Planning and

data visualization through

web clients

Page 23: Oktobar 2019

INOVA Road Map

Page 24: Oktobar 2019

INOVA Road Map

Page 25: Oktobar 2019

INOVA Road Map

Arhitektura INOVA Road Mapping – iGEO Mobile Recorder – uključuje hardversko rešenje i desktop aplikaciju za obradu i

kontrolu prikupljenih podataka iz vozila, u realnom vremenu.

– iGEO Mobile Mapper – predstavlja web-baziranu aplikaciju za 2D i 3D mapiranje objekata

putne infrastrukture, te njihovo održavanje.

– iGEO Server – predstavlja serversku aplikaciju koja vrši post-procesiranje prkupljenih

podataka sa terena i izlaže REST API koji koriste vezane iGEO klijentske aplikacije putem

intraneta ili Interneta (ukjučujući i administraciju sistema).

– iGEO Database Server – PostGIS baza sa proširivim modelom podataka, a koja čuva i po

potrebi replicira sve informacije vezane za katastar putne infrastrukture.

– iGEO Web Server – web-bazirana aplikacija za GIS prikaz podataka katastra putne

infrastrukture, sa mogućnošću kontrole pristupa, prikaza različitih slojeva podataka, kreiranja

upita, i brojne druge funkcionalnosti.

– iGEO Field Mapper – predstavlja mobilnu aplikaciju za akviziciju i održavanje podataka na

terenu koja se izvršava na pametnim telefonima (Android/iOS).

Page 26: Oktobar 2019

INOVA Road Map

Page 27: Oktobar 2019

Pitanja i odgovori

Page 28: Oktobar 2019

Hvala na pažnji

www.geoinova.com

www.geoinova.rs