of 80 /80
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 22 Ιανουαρίου 2015 1839 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8565/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινω− νικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολι− τικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ− μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι− κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Το Π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 5. Την με αριθμ. 3/14−01−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι− τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών− Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου ως εξής: Α. Γενικός Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών 1. Να γνωρίζουν οι μαθητές τις σημαντικότερες θεω− ρίες και αρχές των κοινωνικών επιστημών και να γίνουν ικανοί να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να επιλύουν συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα κάνοντας χρήση των κοινωνικών θεωριών. 2. Να εμπεδώσουν και να αναλύσουν σε βάθος τις γνώ− σεις που απέκτησαν στις δύο προηγούμενες τάξεις (Α΄ και Β΄ ΓΕΛ στα μαθήματα «Πολιτική Παιδεία») αλλά και στο Γυμνάσιο στα πλαίσια του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». 3. Να συνειδητοποιήσουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 4. Να κατανοήσουν ότι η διαρκής συμμετοχή τους στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, που απο− τελούν δύο όψεις του αυτού νομίσματος, θα συμβάλλει και στην εμπέδωση της Δημοκρατίας στη χώρα τους. 5. Να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές των κοινωνικών επιστημών και να αποκτήσουν τις δεξιό− τητες εφαρμογή τους στην πράξη, πραγματοποιώντας μικρές ποσοτικές και ποιοτικές κοινωνικές έρευνες. 6. Να εξοικειωθούν με την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και πολιτικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας γνώσεις κοι− νωνικής και πολιτικής ψυχολογίας αλλά και κοινωνικής ανθρωπολογίας (όπως επιτόπια συμμετοχική έρευνα, έρευνα κοινής γνώμης, κοινωνιογράμματα, ερωτηματο− λόγια, συνεντεύξεις, δηλ. χρησιμοποιώντας την ποσοτι− κή και ποιοτική έρευνα, ως μεθόδους κοινωνιολογικής ανάλυσης). 7. Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που να τους διευκολύνουν να κατανοούν και να επιλύουν τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στην σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσα από τη συλλογική δράση και συνεργασία. 8. Να ευαισθητοποιούν απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και στις μεταβολές τους. 9. Να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα και κριτική διάθεση τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και να είναι σε θέση να προτείνουν υπεύθυνα σοβαρές λύσεις. 10. Να μάθουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορε− τικές απόψεις, να εκφράζουν τις δικές τους και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα και να υποστηρίζουν την υιοθέτηση των οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική και πολιτική δράση. Β. Ειδικότεροι Σκοποί του Προγράμματος Σπουδών Να καταστήσει τους μαθητές ικανούς: 1. Να αντιληφθούν α) τη σχέση μεταξύ κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας και τους τρόπους με τους

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 15722 Ιανουαρίου 2015

1839

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. 8565/Δ2Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινω−

νικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολι−τικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του

Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ−μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Το Π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την με αριθμ. 3/14−01−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α. Γενικός Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών1. Να γνωρίζουν οι μαθητές τις σημαντικότερες θεω−

ρίες και αρχές των κοινωνικών επιστημών και να γίνουν ικανοί να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να επιλύουν συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα κάνοντας χρήση των κοινωνικών θεωριών.

2. Να εμπεδώσουν και να αναλύσουν σε βάθος τις γνώ−σεις που απέκτησαν στις δύο προηγούμενες τάξεις (Α΄ και Β΄ ΓΕΛ στα μαθήματα «Πολιτική Παιδεία») αλλά και στο Γυμνάσιο στα πλαίσια του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».

3. Να συνειδητοποιήσουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

4. Να κατανοήσουν ότι η διαρκής συμμετοχή τους στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, που απο−τελούν δύο όψεις του αυτού νομίσματος, θα συμβάλλει και στην εμπέδωση της Δημοκρατίας στη χώρα τους.

5. Να εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές των κοινωνικών επιστημών και να αποκτήσουν τις δεξιό−τητες εφαρμογή τους στην πράξη, πραγματοποιώντας μικρές ποσοτικές και ποιοτικές κοινωνικές έρευνες.

6. Να εξοικειωθούν με την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και πολιτικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας γνώσεις κοι−νωνικής και πολιτικής ψυχολογίας αλλά και κοινωνικής ανθρωπολογίας (όπως επιτόπια συμμετοχική έρευνα, έρευνα κοινής γνώμης, κοινωνιογράμματα, ερωτηματο−λόγια, συνεντεύξεις, δηλ. χρησιμοποιώντας την ποσοτι−κή και ποιοτική έρευνα, ως μεθόδους κοινωνιολογικής ανάλυσης).

7. Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που να τους διευκολύνουν να κατανοούν και να επιλύουν τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στην σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσα από τη συλλογική δράση και συνεργασία.

8. Να ευαισθητοποιούν απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και στις μεταβολές τους.

9. Να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα και κριτική διάθεση τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα και να είναι σε θέση να προτείνουν υπεύθυνα σοβαρές λύσεις.

10. Να μάθουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορε−τικές απόψεις, να εκφράζουν τις δικές τους και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα και να υποστηρίζουν την υιοθέτηση των οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική και πολιτική δράση.

Β. Ειδικότεροι Σκοποί του Προγράμματος ΣπουδώνΝα καταστήσει τους μαθητές ικανούς:1. Να αντιληφθούν α) τη σχέση μεταξύ κοινωνικής και

πολιτικής πραγματικότητας και τους τρόπους με τους

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οποίους η πρώτη προσδιορίζει τη δεύτερη και η δεύτε−ρη επιδρά στην πρώτη, αλλά και β) την αλληλεπίδραση της λειτουργίας των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών (π.χ. κοινωνίας των πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης).

2. Να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ πολιτικών θεω ριών και πολιτικών ιδεολογιών από τη μια και εφαρ−μοσμένης πολιτικής (δημόσιων πολιτικών) από την άλλη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο (μπορούν) οι πρώτες (θεωρίες και ιδεολογίες) να εκφράζονται, άμεσα ή έμ−μεσα, μέσα από κάποιες κρατικές/δημόσιες πολιτικές.

3. Να κατανοήσουν ότι η πολιτική είναι ένας οργανω−μένος και βασιζόμενος σε κάποιο νομικό πλαίσιο τρόπος παρέμβασης στην κοινωνική πραγματικότητα με σκοπό να τη βελτιώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει τους ανθρώπους ευτυχέστερους.

4. Να συνειδητοποιήσουν ότι η κάθε φορά εφαρμο−ζόμενη (κυβερνητική) πολιτική πρέπει να αξιολογείται βάσει του πόσο συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοι−νωνικών προβλημάτων και στην εξασφάλιση του δημό−σιου συμφέροντος.

5. Να κατανοήσουν ότι το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον και την έννοια του γίνεται αντιληπτό με πολλούς και συχνά συγκρουόμενους μεταξύ τους τρόπους, αφού συνήθως αυτό ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από τις ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες (σύμφωνα με τις διαφο−ρές των συμφερόντων της καθεμιάς), αλλά και από τη μια ιστορική εποχή στην άλλη.

6. Να αντιληφθούν τον κομβικό ρόλο που παίζει η επικοινωνία, η γλώσσα ως «εργαλείο» της και τα MME α) στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, β) στη λειτουργία της κοινωνίας και της πολι−τείας και γ) στο πως αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύου−με την (κοινωνική και πολιτική κυρίως) πραγματικότητα.

7. Να κατανοήσουν πόσο επηρεάζει ο πολιτισμός και τα στερεότυπα για τα δύο φύλα, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κοινωνίες και τα άτομα τις ικανότητες κάθε φύλου.

8. Να αντιληφθούν α) τον καθοριστικό ρόλο που παίζει κάθε πολιτική ρητορική και επιχειρηματολογία που αφο−ρά θέματα δημοσίου βίου και αναπτύσσεται στη δημό−σια σφαίρα ή μέσω των MME, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνικοπολιτική πραγματικό−τητα και τοποθετούμαστε ως προς αυτήν και β) πόσο κάθε διάλογος για θέματα δημόσιου συμφέροντος όπως και κάθε δημόσια διαβούλευση πρέπει − για να μπορεί να τελεσφορήσει με θετικό τρόπο − να συναρτάται με την (εκάστοτε ισχύουσα) κοινωνική ηθική, με μια αντίληψη αποδοχής του «άλλου» και του «διαφορετικού άλλου» ως συνομιλητή ή «κοινωνικού εταίρου» και με μία διάθεση/ στάση συναίνεσης.

9. Να αντιληφθούν τη σχέση που έχουν οι κοινωνικές και πολιτικές θεωρίες με τη φιλοσοφία με τις (πολιτι−κές) ιδεολογίες και με τις αντιλήψεις περί του δέοντος (:δεοντολογικές αντιλήψεις).

10. Να αντιληφθούν τα κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά, αξιακά και τα σχετικά με τα διάφορα συγκρουόμενα με−ταξύ τους συμφέροντα, διλήμματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κρατικών πολιτικών, αφού πρώτα θα έχουν αντιληφθεί ότι η πολιτική είναι σχεδόν εξ ορισμού της συναρτη−μένη με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα διάφορων κοινωνικών ομάδων.

11. Να αντιληφθούν πόσο, με ποιόν τρόπο και προς ποια κατεύθυνση επηρέασε και επηρεάζει η παγκοσμι−οποίηση την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα κάθε χώρας, αφού πρώτα κατανοήσουν τις βασικές συνιστώ−σες και αρχές της και τα αίτια της εμφάνισής της.

12. Να μάθουν τα βασικά στοιχεία της δομής του θε−σμικού συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης και του τρόπου χρήσης των ένδικων μέσων από το πολίτη.

13. Να αντιληφθούν πόσο οι γνώσεις φιλοσοφίας και Ιστορίας είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες.

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1841

…… 1

1 :

/ :

.

.

1.

17 18 .

• ,

,

-

( ,

,

, ,

, ,

).

.

2.

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1842

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

.

(, ,

, ,

, , ,

, - ).

,

(Durkheim,

Bernstein, Bourdieu) (Freud).

3.

3.1 3.2 3.33.4 3.53.63.7 3.8 3.9 –

• :

.

:

,

,

.

,

.• :

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1843

. :

o

( . . , , ,

.).o

.

o

( . .

, ,,

).o

.

4.

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1844

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

:

.

4.14.24.34.4 4.5 4.6 -4.74.8 4.9

.

• 1 :

:

:

.:

. :

.• 2 :

: - ,

.

• 3 :

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1845

:

, ,

- , .

(

4 ,

6 ,

8 ).

,

.

.

5.

:

:• 1 :

:

,

,

,

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1846

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) ,

.• 2 :

.

.

(

).

6.

( ,

, , )

.•

( . . ).

( )

.•

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1847

.

,

, ( . . ).

1 :

:

, ,

.

.

.

1.

1.1

1.2

1.3 (Popper, Kuhn)

1.4

.•

.

• -

( . . , ,)

, , .

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1848

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

.

.

.

.

.

2. 2.1

.2.2

2.3

(projects)

( ,

,

, ).

( -

3. -

.

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1849

, - ,

, ,- )

.

.

.

3.1 /

3.2 /

3.33.4 3.5 -

:o

.

o ( . .

).o Milgram

.o -

( . . )

Skocpol«

».•

.

• :

,

.• :

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1850

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) ( , :

. 62-63).

-

.

( . .

-

).

, .

.

4. -

4.14.24.34.4 4.5 .4.6 - .4.7

.4.8

:

.

(2000),

( . . ).

.

(

3 , 6 8

, 3 ).

• «

»

( ,

).•

.

• – :

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1851

( , :.46-47).

.•

.

.

.

5. . –

« »

.•

Cohen &

Manion (« »,

«

»)

.

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1852

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) . • ,

,

.

• RobertWuthnow « 21 » (Giddens: 2003: 585)

.

.

6.

6.1

6.2

6.3

( . .

, ,

, , ,

, , ,

, ).•

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1853

2

:-

- .

- ( ,

, , )

-

-

, , ,

-

( )

-

1 H .

2. :

- ( , , )- - ( , )-

( - )- - (training group)

- « ;»

.- ( ,

. )

( . ,

, , . ).

-

- ( , ,

. )

.

.

- .

( ,

, ).

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1854

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

-

-

-

( , ,, ,

, . .)

-

-

-

3

. (

« »).

. , ,

. , (

). -

:01

4

( . . , , , ,

, , , ,

) :

) ) )

)

)-

.

- .

, , . .

-

, ,

( , , ,

.)-

: « ;»

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1855

-

.

-

-

-

-

,

4 .1

4.2

4.3

4.3.1 ( - , - ,

- - )

4. 4

- :

.

, , ,

. .

-

.

( , )

( , . ) .

-

.

.

- .

.

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1856

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

-

‘’ ’’-

( , ,

)

-

( , , ,

.)-

- , , ,

. , .

-

- ,

,

- ,

4.4.1 Lewin

-- - (laissez –faire)

5. :-

5.1 :5.1.1 (

)

5.1.2 :)

)

)

5.1.3

5.2 :5.2.1

-

.

- .

, , .

.

-

.

.

.

- :) ,

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1857

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

5.2.2

5.2.3 –

5.3 :- ( ,

, , . )2.5.4

6 . :6.1 6.2 /

6.3

) ,

- :« ».

, (power point), , , . .

, ,

.

- - (. . , , ,

) .

.

- ,

.

,

( , . ),

.-

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1858

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

- /

-

/

-

-

( ,, . .)

-

-

. . .

7.

7.1 7.2 7.3 ( -

. )7.4

,

.

- /

.-

: «

».

- : « ».

,

-

150 . , , ;

-

2 .

:

) ) )

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1859

-

-

,, , ,

. .-

.-

. .

.

3 :

:

-

-

- .

-

-

1 :

– - -

1.2 1.3 1.3.1 1.3.2

-

-

( , , ).

-

.

.-

.

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1860

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) - ,

,

-

- -

.

-

,

.

2.

2.1 :

-

- ( )-

/2.2

:- -

- ( – )-

.-

- /

.

.:

.

.

.

- .

.

- .

.

.

.

- .

-

.

.

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1861

:-

-

- /

/

.-

, , «

»-

18 .-

.

- 20

.

3. .

3.1 .

3.2

3.3

183.4

19 .3.5

20 .

-

.- - o -

.-

.

-

.-

Gabriel Lemonnier«

»,

.

‘ ’

.

- 19

.

- 1864

.-

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1862

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

-

.-

.-

.-

.

-

.-

.

-

.

4. .

4.1 4.2 4.3

.

- talk

shows, magazino,

,

.

- : “

,

;’’

.-

,

.

-

. .

-

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1863

-

.-

.

- (polling opinion)

,

.

-

.

-

,

, -

,

.

- «

: ,

, , ,

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1864

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) (public opinion/opinion

publique)-

.-

.

-

.-

.

-

5.5.1

.

6. 21 .6.1 ‘ ’ .6.2

‘ ’ , »

( . , 21 ).

-

.

-

.-

.

-

,

.-

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1865

.-

.-

.

-

.-

.

.6.3

.

6.3.1

6.3.2

6.4

.-

.

-

twitter Facebook .

- : ‘ ,

( . sms, blogs, twitter ,facebook) ,

.

;

;

-

( .3979/2011, ’ 138)

. -

.

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1866

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

-

.-

‘ - -- ’

-

- .

- .

.- ‘ ’

,

, .-

-

Jacobson .

-

.

7.7.1

.7.2 7.2.1

7.2.2 (cultivation theory)7.2.3 P. Lazarsfeld

.(opinion leaders).

7.2.4 .

7.2.5 (agenda

setting).7.2.6 7.2.7

.

-

: ,

, ,

,

.

-

,

.

.- . , (1976), , – : .

,- .99-106 Gustav Le Bon ‘

.

- ‘ ’ , / ,

.

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1867

4 :

- .

-

.

--

.--

.-

,

.-

.

- « »,« » « »

.

- .

- - .

- .

-

.

1..

1.1 ‘ ’ Antoine Destutt de Tracy .

1.2

.

2. John

Plamenatz, Karl Mannheim,Karl Popper, Hannah Arendt.2.1 ‘ ‘ .

3 .

4. :

- Sartori«

»-

, ,

.

.

-

.

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1868

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) -

.

- :

4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

/

,

( , 1984).-. « »

.

, .

.

-

,

,

.

-

.

- ‘’ .

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1869

-

-

20 -

, , ,

-

-

.

-

.-

.-

.-

.

-

.-

.

5 .

5.1 ‘ - ’ 20

:

:5.2 5.3

-

.- “

,

, ’’.

-

.

.

.-

.

- .

- ,

.-

:« ,

19[…]

,

. -

Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1870

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) : ,

, ,

». (Erlanger Steven

1/08/2012)- RaymondAron «

».

-- ‘ ’ ,

.-

’ 1984’ : ‘

’ , ‘ ’, ‘ ’.

- , ,

,

.

,

.-

.-

(1999)‘ ’,

.

Page 33: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1871

- .

-

.

6 6.1

, .

.-

. ( .376):

« ,

, ,

, ».

- : «

, ,

».

-

.

-

Page 34: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1872

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

- .

- ‘ ’ ‘ ’

- - .

-

.

7.

7.1 7.2 ‘ ’ ’

8. -

.

- .

-

‘ ’

,

.

-– Guernica , ,

, ‘ ’

.-

.

.

-

. .

Page 35: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1873

5 : 10 / :

.

,

( . .

,

, . ).

, « »,« »,« »,« », « »,« »

/.

.

1. :

.

/ / ; (« »)

(« »); (Hobbes, Weber, Dahl,

Baratz-Bachrach) - (Parsons, Arendt,

); (Arendt,

Giddens) -

(Foucault) &

( )

.

.

/

( . .«

», « », «

», « », «

/ ») /

(« »,« », « », « »).

, – -

,

.

.

. /

.

( . . Foucault, Arendt, Weber,)-

.

Page 36: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1874

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) –

. /

« Dahl» M.

Roskin et al (2008). . :

, . 113, .

( . . « »),

.

-

« » .

“What Does Power Mean In The 21rstCentury”.

/

.

.

. /

..

( . 226) «

Page 37: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1875

. ,

,

»

. . .

– , . .-

. /

.

, ,

, ,

. ..

2. &

/ /

,,

.A &

, , –

-,

,

.

, , , .

,

Page 38: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1876

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

/ ,

, ,

, . /

. . ,

, , .

« ». «

».

, . ,

, ,

.

.. (2012).

. ;. .

: &, &

.

Millgram

. «

;».

Page 39: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1877

/ ,

, . /

« »

, . .

,

. « »

. . /

,

, /

. .

,

.

3. &

;

( ) Lapierre

« »

Lapierre -

/

,

,

. / .

,

.

Page 40: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1878

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) /

/ ,

.

« &»

P. Clastres. & .

: 6

/ :

– ,, , ,

. .- . .

, , - , ,

. .

–de jure,de facto-

- - , ,

.

.

1. &

&

Andrew Heywood , . 69 « ..... »

/

.

/

.

.

Page 41: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1879

.

- . .

-

/

/ .

,

.

«

.

.

.

.

«» & « »,

2. :

&

«

« , ;»/

/

.

. /

M. Roskin et al (2008).

. :, . 102-103,

« & ».

Page 42: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1880

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) .

- (, – ,

. .)

.

.

.

20 .

-

: ,

/

. /

.

« – : »

( 3).

( , )

. «

;

;» , ,

,,

. ,

.

3. , & :

( , )

:

- « » « »

: -

: «

/

, Hegel, Marx,

Milliband, , Locke,Rouseau, Weber.

.

.

/ .

Page 43: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1881

» :

:

.

.

.

& &

.

.

4. : ;

« »

&

/

M. Roskin et al (2008). . :, .95 «

»

.

«

. &

»

.

/

- . . ,

Page 44: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1882

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) ,

. .

( , . .).

.

5. &

/

, ,, ,.

/

.

.

, .

.

, ,

.

.

.

6. :

&

&

(

)

/

/

. «

.

«

: ».

Page 45: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1883

( . .

)

.

.

,

. -

«- :

».

.

« »,« », «

».

.

.

.

7. &

:

&

– .

/ –

. . ,,

, . .

.

Page 46: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1884

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

.

.

.

. . .

. . .

.

-

.

«

».

7

: 1. •

« » « »

.

1.1 .

• .

Page 47: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1885

• « » « »

.

.

• ,

, ,

.

• ,

.

.

.

’ ,

.•

1.2

.• .• - .• .•• •

••

:

o

.

o

.

• « :

,

.,

‘’

Page 48: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1886

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) ,

,

»( , 2013 ).

.

2. .•

.•

,

.•

, .

2.1 .

.

.

.

.

,

,

, ,

.

Page 49: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1887

.

.

:

,

,

, ( , ).

, , , ,

.

1)

( ,

, , ).2)

« » .

2.2 .

.

,

Page 50: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1888

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

( , ,

, ).

• , ,

, ,

.

-

.

.

( ,

, , )

. .

.

•:

,

.

:o

( ,

, ),o : ( . .

,

, ),

o :

, o

(

apartheid

).•

(brainstorming) /

Page 51: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1889

( , , ),

( . .

, , ).

, ,,

.•

.•

-

.

2.3

.

.

-

.

.

•:

( ,

)

:

, , , , .

•:

Page 52: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1890

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) . ( ,

)

:

, , ,, .

3. :

.

.

.

3.1

.

,

.

(

, , )

(

).•

3.2

.

.

• :

Page 53: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1891

.

(MacDonald’s, Coca-cola,Multiplex Cinema,

)

( . .

MacDonald’s

)

( . . ).

,

.•

3.3 .

3.3.1 . .

.

.

« « », , « »

, ,

; «taqwacore»,

,

:

Page 54: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1892

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

,

« »

».

, ,

.

« » 1970

-

.

. .

Page 55: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1893

:

.

:

o

,o

,o

,o

.

( . .

Coca-Cola, McDonalds, ).

.•

.

3.3.2 .

3.3.2.1:

.

:

o

Page 56: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1894

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

,o

(

, )

o /

( , ,

)•

.

Page 57: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1895

.

,

-

.•

.•

.

3.3.2.2

.

. .

.• «

.

,

.

. .

». «

»

,

Page 58: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1896

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

.

8

.

.•

,

.•

.

1. -

• :

. :

o

19 21 ,

o

,

,o

( . . ).

• : « ».

Page 59: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1897

. , ,

,

.•

.•

.

.

2.

• , (2013),

.

3. • (2013)

Page 60: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1898

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.•

.•

- .

.

• « »: Samuel

Huntington Edward Said•

,

.

.

• « »:

.

• :

Page 61: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1899

,

,

.•

.•

.

,

.

4.

o

o o o -

.

[ , . (1991) & ,.- , . (2006)],

.

.

.

Page 62: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1900

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

:

o 2009

.o

.

o

.

.

9 &

/ •

- ,

, ,-

1. • &

: , , ,

;•

• / /

.

/

.

.

Page 63: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1901

.•

( ,

, . . ,,

).• /

« »

.

• « ,

»

. /

.

« » .

• ’60

‘60 – -

.

.

2. ••••

• « »

Florian Opitz «

»

.

Page 64: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1902

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) •

,

,

.

.•

, ,

,

.

. :

,

,

.

• ,

.•

3.

• –

• ,

.

.• ( ,

Page 65: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1903

.•

..

, , , &

, )

.

.• /

/ /

.

• /

- –. . 2007-

2009 2010.

.•

4.

• «

» ( ,

Page 66: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1904

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.•

.•

,

.•

,

.

.

• .

.•

2003:89).

,

. : ( ,

, ,

), ,

.• :

.•

Page 67: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1905

,

.•

7 «

: »,

.•

,

.•

.•

.

5.

,

• Robert Wade

« »

(Held, David & McGrew, Anthony,2004:130)

. « »

.

. ,

, , .

Page 68: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1906

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.

• :

.•

8

« »,

.

6.

• «

»• /

Page 69: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1907

.

.• ,

.•

– . .-

• • -

;

, , «

;»• /

.

.

• / «

» Andrew Heywood (2014). . :

, . 537, /

.

« » ;

• /

/

Page 70: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1908

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) - .

• /

- .• «

»•

/

.

• / «

»

• /

.

Page 71: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1909

10

.

-

.

-

, ,

.

-

,

-

.-

- ( ,

, ) ,

, )

1.

- . .

.

, ,

-

(, ,

,

, ,

, . )

1. 1.

- (

,

.

O

1. « ».

.

.

.

« ».

(

Cmap tools)

2.

« »

.

.

3. ,

.

Page 72: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1910

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) - sine qua non

, ,

-

-

-

.

2.

-

- Magna Carta-

(1776)-

(1789)- 1848-

(1948)

- (1989)

-( : -

,

, ,

, )

,

)

3. .(

, )

. (

)

4.

4. « »

, ,

.(

.). ‘‘ ,

, ,

.

, , ,

, , . ,

. , ’

’ .

, ,

’ ; ,

. – . ,

, ;

’’.

Page 73: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1911

-

.

-

-

( )

4.1-

-

( )

5.

-

-

.-= ,

, ,

6. ,

,

:

- . .

-

5.

’ ( : fair trade) .

( )

.

6. ( . . Google)

, . ,

)

. . )

.

)

7. « »

,

.

Page 74: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1912

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

-

-

- Human rightswatch)

7.

8.

- 2013

(

)

- :

-- (

, trafficking )-

.

8. 8 , ( . . , ,

AIDS , ,

,

)

9.

, , .

«

. ,

,

».: 26,

.

" .

.

Page 75: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1913

.

. , ". : www.lifo.gr

2014

10.

:

, , I , , .

e-justice

.

:

-

-

-

-

- . , ,

,

-

1.

-

-

2. - - - . -

( ), (

,)- ,

,- ( . .

,Greenpeace,

- :

- , ,

« » « »

.

-

-

, . .

- «14 » .

;-

Page 76: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1914

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

, ,

-

- ,

-

-

-

-

-

- « »

, ctionaid )

3 . . ( )3.1. (

)( . ,

( ,

, ,

, )

(

, , . )

3.2 (2002)(

)

3.3 :

- , (Unesco)

- ( )

-

«

» ( ) .

- ,

-

,( .

.

.)

.

« »

-O

( )

.

.

(2002)

. .. (2006) (

Page 77: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

) 1915

-

-

- G8 G20

-

- ( )

-

- (Unicef) . .

3.4 3.4.1 :

( ):- -

( )( , . )-

3.4.2

:-

( )-.

( )3.4.3 -.

( )

3.4.4.

G8,G20

4. -(

, ,

Eurogroup)

15 , ,

(UPC)

, 2002 2003.)

- ( . .

) .

- . . .182/1999 «

»

3 7 :

« »

- .

:

• ;

, ,

Page 78: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1916

ΕΦ

ΗΜ

ΕΡΙΣ

ΤΗ

Σ Κ

ΥΒΕΡΝ

ΗΣΕΩ

Σ (Τ

ΕΥΧ

ΟΣ Δ

ΕΥΤΕΡΟ

)

.• “El Dorado” « -

»; ;•

; « » « »

. «

» ,

.

Page 79: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1917

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Page 80: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣlyk-gerak.att.sch.gr/jm2/arxeia/111.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001572201150080*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]