of 120 /120
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11 Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Το άρθρο 32 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302). β. Το άρθρο 2, παράγραφος 2 του ν. 1911/1990 «Εισα− γωγή Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166). γ. Το άρθρο 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονο− μικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16). δ. Το άρθρο 23, παράγραφος 9 του ν.δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά− μεων» (Α΄ 114). ε. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ε΄ και η παράγραφος 2, υποπαράγραφος β΄ της με Αριθμό Υ304/2 Ιουλίου 2013 απόφασης του Πρωθυπουργού−Ανά− θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά (Β΄ 1635). στ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ− πολογισμού. η. Την υπ’ αριθμ. 82/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήμα− τος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. θ. Την υπ’ αριθμό 287/2013 γνωμοδότηση του E΄ Τμήμα− τος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφα− σίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Γενικά 1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση. 2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παρα− πάνω παραγράφου: α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογι− κές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του. β. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δε− δομένα. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στρά− τευση, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εξειδικεύσεις Αξιωματικών Υγειονομικού της ειδικότητας των ιατρών, πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρα− τικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών. γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ει− δικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφό− σον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή. 4. Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία η σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημο− νεύονται και οι άλλες. 5. Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί, νοούνται και οι Ανθυπασπιστές. 6. Το παρόν διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων. 191

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ...

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 27 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11

Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:α. Το άρθρο 32 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των

Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).β. Το άρθρο 2, παράγραφος 2 του ν. 1911/1990 «Εισα−

γωγή Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).

γ. Το άρθρο 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονο−μικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16).

δ. Το άρθρο 23, παράγραφος 9 του ν.δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά−μεων» (Α΄ 114).

ε. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ε΄ και η παράγραφος 2, υποπαράγραφος β΄ της με Αριθμό Υ304/2 Ιουλίου 2013 απόφασης του Πρωθυπουργού−Ανά−θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά (Β΄ 1635).

στ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−πολογισμού.

η. Την υπ’ αριθμ. 82/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήμα−τος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

θ. Την υπ’ αριθμό 287/2013 γνωμοδότηση του E΄ Τμήμα−τος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφα−σίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1Γενικά

1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση.

2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παρα−πάνω παραγράφου:

α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογι−κές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του.

β. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δε−δομένα. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στρά−τευση, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εξειδικεύσεις Αξιωματικών Υγειονομικού της ειδικότητας των ιατρών, πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρα−τικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών.

γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ει−δικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφό−σον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή.

4. Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία η σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημο−νεύονται και οι άλλες.

5. Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί, νοούνται και οι Ανθυπασπιστές.

6. Το παρόν διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων.

191

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

' 2 1. 1, 1,

: . , , ,

, ( ), ( ), ( , ),

( , , , ), ( )

: (1) ( /1). (2) ( /2). (3) ( /3). (4) ( /4). (5) ( /5). . ,

( , ), :

(1) . (2) . . , ,

( ), ( ) :

(1) . (2) . 2. : .

( /1) , . .

4 .

3.

5 14 17 .

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 193

' 3 , 1.

, .

. . . . . “ ”, “ ”, “ ” , “ ” “E” 2.

4, “ ”, “ ”, “ ” “ ”

, 8. , “ ”,

, , , ( ) ,

. 3.

.

4. ,

, 7, 1 , . . 1327/1973. 5.

, , , , ,

, , ,

. ' 4 1. ,

: . . . ,

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

,

. . ,

. . , ,

. . ( ) – . .

( ) . '

7 . .

. . . (

) . . '

. . '

. 2. ,

: . 1 1

, . 1 /3, /4

. . 1 1

/3, /4 . . 1 1 /2, /3, /4 .

. 6

. . 1

. 3. ,

, , ( )

, . ' '

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 195

, . 4. , ,

3, “ ” “ ”,

.

5.

, . , ,

, . ,

. ' 5 1. 1 , 1

1 4 : . ( /1): '

(1,50) , ( ) . 1 14.

. ( /2): '

(1,45) (1,49). . ( /3): '

(1,40) (1,44). . ( /5): '

(1,40). .

2. ' . .

(1,60 ) (1,70 ) .

3.

(1,90 ),

(1,70 ) (1 .).

(1,90 ),

(1,65 ) (1 .).

4. 1 4,

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

( ) , / / ,

19 27 Kgr/m2 18

25 Kgr/m2.

' 6 , , 1.

, ,

: . ,

. ' , , . .

374/1973 “ , ” ( '115).

, (6)

. .

( /2), ( /3), ( /4) ( /5) , , / .

2. ( /

)

, . 1

. . 3.

' , ( /3), ( /4) ( /5)

, , . 4. , ,

, .

4 , . '

, :

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 197

. , ' /5.

.

. 5.

. ' 7 1.

, , 2 , :

. 1 1 4,

' . . 1 4,

, .

, .

. 1 4

. ' , , .

. 1 1 4,

' . . 1 4,

. 2.

( ), ( ), ( ),

: . ( ),

: (1)

. ., .

(2)

. .

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

. ( ) :

(1) ( ) ,

“ ” “ ” “ ”,

. (2)

, “ ” “ ”. (3)

, “ ” “ ” “ ”. ' ' 8 1.

, “ ”.

2. ,

9, : . ' ”

, . . “ ”

. 3.

( ) “ ” , .

4.

( ) , ,

“ ” “ ”.

1. , ,

‘ 9

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 199

, , 2

8 . . ,

. ., .

, .

.

. .,

.

.

, ,

( ):

(1) K 1: ,

, (

+7 G's 15 sec). (2) K 2: ,

, .

(3) K 3: ( )

. ., ,

,

. 3 .

( ) 3

.

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

.

. .,

. .

( - - ). << >>

( , )

( ) .

2. ,

. , ,

, ,

. 1, 2, 3

, .

.

3. ( , )

,

( ) o :

. . . . . . . . . ( ). . . . . . . .

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 201

. ( , , , ).

. ( )

. . . 4. ’ . .

:

. . . . . Triplex . . C. . HIV. 5.

( ) . ,

. .

. 6. ,

, , ,

, “ ” ( , .8).

7. ' ,

, ,

24 (Holter). .

8. '

( 11 )

. 9. , ,

. . 1327/1973.

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1. ( ).

2.

( ) 9 .

3.

. ., ,

, , , 7,

1 , 10, ', 15, 3, . . 1327/1973. ' 11

1.

. 2.

, . . .

3. . . ,

: . (2)

. . , , , ' ,

.

.

4.

. . , .

( ) .

5. ,

, , ,

.

' 10

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 203

. 6. ' ,

( ) . ' ' . . ,

. .

. ,

. .

, . . . ., . . . .

. .

, .

.

.

. (12) .

.

. .

.

. . . . ' 12

1. : . (2) : (1) , ,

. ,

. (2) , .

,

,

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

. . .

. (2)

, . . .

. . ,

. ,

, .

2.

. ,

, (6) .

3. 10,

. . . '

1 (1) , , ,

.

' 13

1. , ' ,

, :

. :

. (18) (24) (4)

. , ,

1400/1973. , 6 .2109/1992,

.

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 205

:

. (6) (12) , '

/ , . ,

, . .

: ,

, . , (4)

(8) , ' . ,

, . .

' : ,

, . (2) (4) , ' .

, , . . ,

, , :

.

, . ( /5) .

2. ' '

, , , , ,

, , , .

3. 1. . 1. 2,

.

. , ,

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1. ' ( ) / ( / ) , ( /1)

(1,65 ) . 2. ' '

( /2), , ,

, , , ( /2), . , ( / )

( /2) (1,65 ) .

3.

. . :

. . .: . . . . . .: .

' 15

3 ,

. : ( )- ,

, ( ), ( ) ( ), 7, 2,

. ( )- 2, 1. .,

. .. ( )- ,

( ) , ( :

, : , : , : ).

' 14

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 207

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 /5 ( /5)

.

2 /5 ( /5)

(

, , REITER,

, ,

)

.

3 /5 ( /5)

,

.

4 /2- /4 ( /2- /4)

( . 1, 2 3)

5 /5 ( /5)

.

6 /2- /3 ( /2- /3)

7 EA I/2-I/4 ( /2- /4)

.

8 /2- /4 ( /2- /4)

6 7 .

9 /5 ( /5)

( , , , ) .

10 /2- /4 ( /2- /4)

.

11 /2- /4 ( /2- /4)

( - , )

,

.

/

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

12 /5 ( /5)

, .

13 /2 ( /2)

.

14 /1

( ),

/ ,

19 27 g/m2, , 18 25 g/m2

15 /2 ( /2)

27 35 kg/m2

.

16 /3 ( /3)

35 40 kg/m2

.

17 /4- /5 ( /4- /5)

40 kg/m2.

18 /5 ( /5)

.(BMD< -2,5 SD)

19 /2- 4 ( /2- /4)

. (BMD -1 -2,5 SD)

20 /5 ( /5)

( ,

, ,

Marfan, , ( . . Ehler

Danlos), , , ,

) .

21 /2- /4 ( /2- /4)

.

22 /5 ( /5) Paget

23 /2- /4 ( /2- /4)

.

24 /5 ( /5)

'

.

25 /2- /4 ( /2- /4)

'

.

26 /2- /4 ( /2- /4)

, ,

, ,

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 209

.

27 /2- /4 ( /2- /4)

, , ,

.

28 /5 ( /5)

( ,

Sjogren, , ,

, , ,

-BECHET, , ,

, Still ),

, .

29 /2- /4 ( /2- /4)

.

30 /2- /4 ( /2- /4)

.

31 /5 ( /5)

,

.

32 /2- /4 ( /2- /4)

.

,

.

, MANTOUX

.

33 /5 ( /5)

,

.

34 /2 ( /2)

.

35 /5 ( /5)

( ) , ,

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

.

36 /3- /4 ( /3- /4)

.

37 /3 ( /3)

(HIV)

.

38 /5 ( /5)

39 4- /5 ( /4- /5)

, ,

.

40 /4 ( /4)

( , , .)

, .

41 /1- /2 ( /1- /2)

.

42 /3 ( /3)

( ,

).

43 /5 ( /5) (

Gaucher, Niemann-Pick, Fabry .)

44 /2- /5 ( /2- /5)

.

45 EA I/3-I/5 (K/3-K/5)

, .

46 I/1 /1 . 47 /1 /1 .

48 /4 /4

,

, .

49 /5 ( /5)

.

50 /3- /4 ( /3- /4)

.

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 211

51 /3- /4 ( /3- /4)

( ),

, ,

.

52 /5 ( /5)

., ,

, .

53 /4 ( /4)

C1 ( Quinke),

, ,

/ .

54 /5 ( /5)

C1 ( Quinke),

.

55 /4 ( /4)

C1 , ,

,

/ .

56 /5 ( /5)

C1 ,

.

57 /4 ( /4)

,

( )

58 - /5 ( /5)

, .

59 - /4 ( /4)

.

.

60 /5 ( /5)

.

61 /1 ( /1)

. ,

62 - /1 ( /1)

( , , )

.

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

63 /5 ( /5)

. 64 /1 ( /1) .

65 /3- /4 ( /3- /4)

, .

66 /5 ( /5)

,

.

67 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

68 /1 ( /1)

.

69 EA I/2-I/4 ( I/2- I/4)

.

70 /5 ( /5)

71 /1- /4 ( /1- /4)

, ( ),

, .

.

72 /5 ( /5)

.

.

73 /5 ( /5)

, ,

.

74 /1- /4 ( /1- /4)

, ,

( ),

.

75

.

76 /5 ( /5)

/ ,

/ .

77 /3- /4 ( /3- /4)

.

78 /5 ( /5)

,

/ .

79 /3- /4 ( /3- /4)

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 213

.

80 /5 ( /5)

,

.

81 /3- /4 ( /3- /4)

, ( ),

, .

82 /5 ( /5)

,

.

83 /3- /4 ( /3- /4)

. 84 /5 ( /5) .

85 /3- /4 ( /3- /4)

. 86 /5 ( /5)

87 /1- /4 ( /1- /4)

( ),

, .

88 /5 ( /5)

( ,

). .

89 /1- /4 ( /1- /4)

, ( ).

, .

90 /5 ( /5)

, .

91 /2- /4 ( /2- /4)

.

>12gr/dl >11gr/dl 1.

92 /5 ( /5)

.

93 /2- /4 ( /2- /4)

. , G-6-PD

2

94 /2- /4 ( /2- /4)

Biermer.

.

95 /5 ( /5)

,

.

96 /5 ( /5)

.

97 /1- /4 ( /1- /4)

.

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

25

98 /5 ( /5)

, ,

.

99 /2- /4 ( /2- /4)

( ),

, .

100 /5 ( /5)

/ .

101 /2- /4 ( /2- /4)

.

102 /4 ( /4)

, , ,

.

103 /2- /3 ( /2- /3)

, ,

, ,

.

104 /1 ( /1)

,

.

105 /2 ( /2)

. 106 /1 ( /1) .

107 /2 ( /2)

. 108 /4 ( /4) Hallopeau

109 /2 ( /2) Hallopeau

110 /3- /4 ( /3- /4)

111 /5 ( /5)

.

112 /3- /4 ( /3- /4)

( )

.

113 /2 ( /2)

( , , ).

114 /1

. 115 /5 ( /5) . 116 /3- /4 ( /3- /4) .

117 /5 ( /5)

.

118 /3 ( /3)

.

119 /1 '

.

120 /5 ( /5) (Ehler-

Danlos). 121 /2- /4 ( /2- /4)

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 21526

.

122 /3- /4 ( /3- /4)

.

123 /2 ( /2)

.

124 /3- /4 ( /3- /4) ( Duhring)

. 125 /3- /4 ( /3- /4) .

126 /5 ( /5)

.

127 /2- /4 ( /2- /4)

.

128 /3- /4 ( /3- /4) ( Darier). 129 /5 ( /5) . 130 /5 ( /5) .

131 /3- /4 ( /3- /4) ,

.

132 /5 ( /5)

( , ,

) .

133 /4 ( /4)

. 134 /5 ( /5) .

135 /3- /4 ( /3- /4)

. 136 /3- /4 ( /3- /4) Bazin. 137 /5 ( /5) .

138 /5 ( /5)

.

139 /1- /2 ( /1- /2)

, ,

.

140 /3- /4 ( /3- /4)

.

141 /2 ( /2)

. 142 /5 ( /5) . 143 /3- /4 ( /3- /4) . 144 /2 ( /2) . 145 /3- /4 ( /3- /4) .

146 /5 ( /5)

.

147 /3- /4 ( /3- /4)

.

148 /3- /4 ( /3- /4)

, , ,

.

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

27

149 /2- /3 ( /2- /3) . 150 /1 . 151 /2 ( /2) .

152 /3- /4 ( /3- /4) , ,

.

153 /5 ( /5)

( Nicolas-Favre)

, .

154 /4- /5 ( /4- /5)

.

155 /1

.

156 /2- /4 ( /2- /4)

. 157 /5 ( /5) . 158 /5 ( /5) . 159 /5 ( /5) .

160 /2 ( /2)

.

161 /1 .

162 /5 ( /5) Kaposi

.

163 /3- /4 ( /3- /4)

Kaposi .

/2.

164 /5 ( /5)

( , , ,

) . 165 /1 ( /1) . 166 /2- /3 ( /2- /3) .

167 /5 ( /5)

( Recklinghausen )

.

168 /3- /4 ( /3- /4)

.

169 /5 ( /5)

Hansen ( )

170 /3- /4 ( /3- /4)

.

171 /1- /4 ( /1- /4)

(

Raynaud . .) ,

. 172 /2- /3 ( /2- /3) .

173 /5 ( /5) '

, .

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 21728

174 /5 ( /5)

' ( , , ,

)

, .

175 /2- /3 ( /2- /3) '

.

176 /2- /4 ( /2- /4)

' ,

. 177 /2 ( /2) . 178 /2- /3 ( /2- /3) .

179 /3- /4 ( /3- /4)

.

180 /2 ( /2)

.

181 /1 ( /1)

.

182 /3- /4 ( /3- /4)

.

183 /2- /3 ( /2- /3)

.

184 /5 ( /5) ( , , , Sanear-Usher).

185 EA I/3-I/4 ( /3- /4) , Hailey-

Hailey.

186 EA I/5 ( /5)

.

187 /3- /4 ( /3- /4)

.

188 /3- /4 ( /3- /4)

. 189 /2- /3 ( /2- /3) Mibelli

190 /3- /4 ( /3- /4) ,

.

191 /2 ( /2) ,

.

192 /3- /4 ( /3- /4)

.

193 /2- /4 ( /2- /4)

.

194 /5 ( /5)

Pringle,

.

195 /2- /3 ( /2- /3)

.

196 /3- /5 ( /3- /5) ,

.

197 /2- /3 ( /2)

, ,

. 198 /5 ( /5) .

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

29

199 /5 ( /5)

,

,

, .

200 /3- /4 ( /3- /4)

. 201 /3- /4 ( /3- /4) 202 /2 ( /2)

203 /5 ( /5)

. 204 /3- /4 ( /3- /4)

205 /2 ( /2)

(Sneddon-Wilkinson) 206 EA I/2 ( /2) . 207 /3- /4 ( /3- /4) .

208 /5 ( /5)

,

.

209 /3- /4 ( /3- /4)

. 210 /2 ( /2) .

211 /1- 3 ( /1- /3)

.

212 /5 ( /5)

.

213 /2- 3 ( /2- /3)

.

214 /2 ( /2)

. 215 /5 ( /5) ( ).

216 /5 ( /5)

,

.

217 /2 ( /2)

.

218 /3 ( /3)

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 21930

.

219 /4 ( /4)

, .

220 /4- /5 ( /4- /5)

.

221 /2 ( /2)

.

222 /2 ( /2)

.

223 /4 ( /4)

.

224 /2 ( /2)

.

225 /5 ( /5)

/

. 226 /5 ( /5) .

227 /2- /3 ( /2- /3)

'

.

228 /4 ( /4)

229 /5 ( /5)

230 /4 ( /4) .

231 /4 ( /4)

.

232 /5 ( /5)

. 233 /2 ( /2) .

234 /4 ( /4)

.

235 /5 ( /5)

.

236 /2 ( /2)

. 237 /5 ( /5) .

238 /2 ( /2)

.

239 /1

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

31

.

240 /4 ( /4)

.

241 /4- /5 ( /4- /5)

.

242 /5 ( /5) .

243 /4- /5 ( /4- /5)

.

244 /5 ( /5)

.

245 /5 ( /5)

246 /3 ( /3)

.

247 /2 ( /2)

. 248 /5 ( /5) Cushing – .

249 /2- /3 ( /2- /3)

Cushing

.

250 /3 ( /3)

.

251 /3 ( /3)

.

252 /5 ( /5)

/ .

253 ( /5) /5

.

254 /2 ( /2)

.

255 /5 ( /5)

, ( Alzheimer, Pick,

, , ,

, Huntington, Friedreich,

Marie-Fox-Alajouanine, Strumell-Lorain,

,

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 22132

Charcot-Marie-Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas)

.

256 /3- /4 ( /3- /4)

.

257 /5 ( /5)

' ( Parkinson, ,

Wilson, Hallervorden-Spatz, Shy-Drager,

, , Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob,

tics (Gilles de la Tourette), Sydenham,

( , )

.

258 /3- /4 ( /3- /4)

.

259 /2- /4 ( /2- /4)

( , , ,

)

.

260 /5 ( /5- /5)

( . .) ( , Shilder, Devic,

, ,

, ,

Pelizaeus-Merzbacher )

.

261 /3- /4 ( /3- /4)

.

Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

33

262 /5 ( /5)

: , , , ( , , ),

, , , -

Behcet , ( )

.

263 /2- /4 ( /2- /4)

.

264 /5 ( /5)

( . . .) ,

, , ,

.

265 /3- /4 ( /3- /4)

. . .

.

266 /5 ( /5)

( , , ,

, )

( , , , )

.

267 /2- /4 ( /2- /4) . . .

268 /5 ( /5)

. 269 /4 ( /4) , .

270 /5 ( /5)

,

. . ( , , Sturge-Weber,

Hippel-Lindau) .

271 /3- /4 ( /3- /4)

.

272 /5 ( /5)

, , (

12 )

.

273 /3- /4 ( /3- /4)

.

274 /5 ( /5) . . .

.

275 /3- /4 ( /3- /4) ( )

. . .

Page 33: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 22334

.

276 /5 ( /5)

,

.

277 /3- /4 ( /3- /4)

.

278 /5 ( /5)

– ,

.

279 /3 ( /3-

)

( )

( ).

280

, 5

.

281 /2- /3 ( /2- /3)

.

282 /5 ( /5)

( : – ,

Kleine-Levin, )

.

283 /3

- /4 ( /3- /4)

.

284 /5 ( /5)

, ,

.

285 /3- /4 ( /3- /4)

.

286 /5 ( /5)

, (

Erb-Duchenne, Dejerine-Klumpke) .

Page 34: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

35

287 /3- /4 ( /3- /4)

.

288 /5 ( /5)

.

289 /3- /4 ( /3- /4)

. , ,

, .

290 /5 ( /5)

, ,

, ,

.

291 /1- /4 ( /1- /4)

.

292 /5 ( /5)

: (Duchenne, Becker, ,

- - ), ( , ,

), (Steinert, Thomsen, ), ,

, ( , )

.

293 /2- /4 ( /2- /4)

. 294 /5 ( /5) .

295 /3- /4 ( /3- /4)

.

296 /5 ( /5)

( ).

297 /3- /4 ( /3- /4)

'

.

298 /5 ( /5) ,

.

299 /3- /4 ( /3- /4)

.

300 /5 ( /5)

.

301 /3- /4 ( /3- /4)

. O

302 /5 ( /5)

.

Page 35: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 22536

303 /3- /4 ( /3- /4)

.

304 /1- /2 ( /1- /2)

.

305 /5 ( /5)

,

.

306 /4 ( /4)

.

307 /3 ( /3)

.

308 /2 ( /2)

.

309 /3- /4 ( /3- /4)

, ,

,

.

310 /2 ( /2)

.

311 /5 ( /5- /5)

( ,

, , ) ,

.

312 /4 ( /4)

( , , , )

313 /3 ( /3)

.

314 /5 ( /5)

( , , ,

) .

315 /3- /4 ( 3- 4) ( /3- /4)

.

316 /3- /4 ( /3- /4)

.

Page 36: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

37

317 /2 ( 2) ( /2)

.

318 /5 ( /5)

,

.

319 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

320 /1- /2 ( /1- /2)

,

.

321 /2- /3 ( /2- /3)

,

.

322 /1- /2 ( /1- /2)

, .

323 I/5 ( /5)

, ,

.

324 /3- /4 ( /3- /4) ,

.

325 /5 ( /5)

,

.

326 /3- /4 ( /3- /4)

,

,

.

327 /2

.

328 /1

.

Page 37: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 22738

329 /5 ( /5)

, , ,

.,

.

330 /3- /4 ( /3- /4)

.

331 /5 ( /5)

.

332 /4 ( /4)

.

333 /3- /4 ( /3- /4)

.

334 /5 ( /5)

( , ,

).

335 /4 ( /4)

, ,

.

336 /5 ( /5)

.

337 /3- /4 ( /3- /4)

.

338 /5 ( /5)

( , , , ,

, , , , )

.

339 /3- /4 ( /3- /4)

.

340 /5 ( /5)

( , , , ,

, , , ,

, , . .)

341 ( /2- /4) ( /2- /4)

,

.

342 /5 ( /5)

( , ,

, . .).

Page 38: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

39

343 /5 ( /5)

( ,

) .

344 /5 ( /5)

,

. 345 /5 ( /5) . 346 /3- /4 ( /3- /4) . 347 /5 ( 5) ( ). 348 /3- /4 ( /3- /4) .

349 /3- /4 ( /3- /4)

, , ,

. ., .

350 /5 ( /5)

, , ,

, . ,. .

351 /2- /4 ( /2- /4)

, , ,

, , , . .,

.

352 /5 ( /5)

, , ,

, , , . .,

.

353 /2- /4 ( /2- /4)

, ,

. –

354 /5 ( /5)

.

355 /5 ( /5)

.

356 /3- /4 ( /3- /4)

.

357 /2 ( /2)

354,355, 356

.

358 /3- /4 ( /3- /4)

.

359 /3 ( /3)

'

.

360 /5 ( /5)

.

Page 39: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 22940

361 /5 ( /5)

.

362 /3- /4 ( /3- /4)

.

363 /2 ( /2)

,

.

364 /2 ( /2)

.

365 /5 ( /5)

,

,

.

366 /4 ( /4)

.

367 /5 ( /5)

, ,

.

368

, ,

. /3, /4, /5

.

369

,

,

374, 375, 376

, ,

:

370 /1 ( /1)

20

decibels(dB) 500, 1000, 2000 Hz.

3000, 4000, 6000 Hz 180

dB .

371 /2 ( /2)

25

decibels(dB) 40 dB

Page 40: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

41

500, 1000, 2000 Hz.

3000, 4000, 6000 Hz 270

dB .

372 /3 ( /3)

30

decibels(dB) 55 dB 500, 1000, 2000 Hz.

3000, 4000, 6000 Hz 330

dB .

373 /4 ( /4)

35

decibels(dB) 65 dB 500, 1000, 2000 Hz.

3000, 4000, 6000 Hz 390

dB .

374 /5 ( /5)

.

375 /5 ( /5)

.

376 /2- /3 ( /2- /3)

.

377 /5 ( /5)

( ) .

378 /3- /4 ( /3- /4) , .

379 /4 ( /4)

, ( ).

380 /3 ( /3)

.

Page 41: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 23142

381 /4 ( /4)

, , ,

.

382 /2 ( /2)

' .

383 /3 ( /3)

, ,

( ) .

384 /5 ( /5)

.

385 /2 ( /2)

.

386 /3 ( /3) .

387 /4 ( /4)

.

388 /3 ( /3) .

389 /2 ( /2)

( , ).

.

390 /5 ( /5)

( )

.

391 /3- /4 ( /3- /4)

. 392 /2 ( /2) .

393 /2 ( /2)

.

394 /5 ( /5)

. –

395 /5 ( /5)

,

( , , ).

Page 42: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

43

396 /5 ( /5)

, ,

, .

397 /3- /4 ( /3- /4) .

398 /5 ( /5)

,

.

399 /4 ( /4)

,

.

400 /2 ( /2)

.

401 /3- /4 ( /3- /4)

( , ).

402 /5 ( /5)

,

.

403 /3- /4 ( /3- /4)

,

. 404 /3- /4 ( /3- /4) ( ).

405 /5 ( /5)

.

406 /4 ( /4)

,

.

407 /5 ( /5)

( ) .

408 /3- /4 ( /3- /4)

.

409 /2- /3 ( /2- /3)

. –

410 /5 ( /5)

(

.). 411 /3- /4 ( /3- /4) .

Page 43: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 23344

412 /5 ( /5)

( ,

, )

.

413 /2- /4 ( /2- /4)

.

414 /3- /4 ( /3- /4)

.

415 /2- /4 ( /2- /4)

.

416 /2- /4 ( /2- /4)

.

417 /2- /5 ( /2- /5)

.

418 /5 ( /5)

.

419 /2- /4 ( /2- /4)

.

420 /2- /4 ( /2- /4)

-

. 421 /3- /4 ( /3- /4) Barrett . 422 /5 ( /5) Barrett . -

423 /2 ( /2)

( , )

4,5 – 8 ( ).

424 /3 ( /3)

( , )

8 –12 ( ).

425 /4 ( /4)

( , )

12 ( ).

426 /5 ( /5)

( , )

12 ( ),

.

Page 44: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

45

427

, .

428

, ,

.

429 /5 ( /5)

,

.

430 /4 ( /4) .

431 /2- /3 ( /2- /3)

.

432 /5 ( /5)

, , ,

.

433 /4 ( /4) .

434 /3 ( /3)

432 ,

.

435 /2 ( /2)

.

436 /5 ( /5)

,

.

437 /3- /4 ( /3- /4)

.

438 /2 ( /2)

.

439 /5 ( /5)

, .

440 /3- /4 ( /3- /4) . 441 /3 ( /3) .

442 /5 ( /5)

443 /4 ( /4)

Page 45: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 23546

444 /1- /2 ( /1- /2)

, .

445 /3- /4 ( /3- /4)

' ,

.

446 /5 ( /5) .

447 /2 ( /2) .

448 /4 ( /4)

.

449 /3 ( /3)

.

450 /2 ( /2)

( ).

451 /4 ( /4)

.

452

(

). .

453 /4 ( /4) .

454

,

, ,

.

455

.

456 /5 ( /5)

,

.

457 /3- /4 ( /3- /4) .

458 /2 ( /2)

( )

.

459 /5 ( /5)

,

.

460 /3- /4 ( /3- /4) ,

.

461 /5 ( /5) .

Page 46: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

47

462 /3- /4 ( /3- /4)

, ,

.

463 /4 ( /4)

.

464 /2 ( /2)

, .

465 /2- /4 ( /2- /4)

( ) ( ,

), .

466 /2- /4 ( /2- /4)

,

.

467 /5 ( /5)

.

468 /2- /4 ( /2- /4)

( ) .

469 /3- /4 ( /3- /4) , .

470 /5 ( /5)

,

.

471

,

.

472 /5 ( /5) ' ( )

.

473 /5 ( /5)

,

.

.

474

. 475 /3- /4 ( /3- /4) .

476 /4 ( /4)

( 30 )

, 6/10.

477

( 30 )

.

Page 47: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 23748

478

.

479 /5 ( /5)

, ,

30 ,

.

480 /2 ( /2)

( Posner – Schlossmann )

.

481 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

482 /5 ( /5)

,

.

483 /4 ( /4)

.

484 /3- /4 ( /3- /4)

.

.

485 /5 ( /5)

.

.

486 /3- /4 ( /3- /4)

.

487 /5 ( /5)

( 30 )

5/10.

488 /4 ( /4)

( 30

) 5/10.

489

.

490 .

491 /3- /4 ( /3- /4)

, ,

.

Page 48: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

49

492 /5 ( /5)

.

,

1/20 .

493 /4 ( /4)

,

5/10 .

494 /5 ( /5)

,

, .

495 /4 ( /4)

. 496 /3- /4 ( /3- /4) .

497 /5 ( /5)

.

498 /3- /4 ( /3- /4) , .

499 /5 ( /5)

.

.

500 /5 ( /5)

( ,

) . 501 /3- /4 ( /3- /4) .

502 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

503 /2- /3 ( /2- /3)

, .

504 /2 ( /2)

.

505 /2 ( /2)

(Ishihara).

506 /3 ( /3)

(6)

( , ).

.

507

( )

,

( ),

/5.

Page 49: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 23950

( )

,

:

(

.

). 508 /1 ( 1) 1

10/10

(4,5)

( ).

, ( ) ( ),

( ),

( ) ( , ) '

' 10/10

(4,5)

( ).

( ) ( ),

( ),

( ) . .

10/10

(6) ( ).

509 /2 ( /2) 2

5/10 .

510 /3 ( /3) 3 ( ):

5/10

2/10 4/10 .

( ):

Page 50: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

51

2/10 4/10

5/10 .

511 /4 ( /4) 4

3/10

0/10 1/10 5/10 . 512 /5 ( /5) 5

3/10

4/10 0/10 1/10 .

( ) .

/1: ' .

.

/2:

.

/1- /2: ,

5/10

16/10. ' .

/3: ( ). ,

.

/3: (A).

.

/4:

.

/5:

. –

513 /4 ( /4)

- ,

, .

514 /2 ( /2)

,

.

Page 51: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 24152

515 /4 ( /4)

,

( ) .

516 /3 ( /3)

.

517 /5 ( /5)

, .

518 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

519 /3- /4 ( /3- /4)

, , ,

,

.

520 /2- /3 ( /2- /3)

, ,

, ,

.

521 /2 ( /2)

, ,

, .

522 /4 ( /4)

.

523 /5

.

524 /2- /4 ( /2- /4)

.

525 /5 ( /5)

( , ),

.

526 /3- /4 ( /3- /4)

.

Page 52: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

53

527 /1

.

528 /5 ( /5)

,

, ,

,

.

529 /1- /3 ( /1- /3)

.

530 /1- /3 ( /1- /3)

, ,

, .

.

531 /5 ( /5)

, (

). 532 /5 ( /5) .

533 /5 ( /5)

.

534 /2 ( /2)

.

535 /1 ( /1)

,

.

536 /2 ( /2)

.

537 /5 ( /5)

( - )

/ .

538 /3- /4 ( /3- /4)

.

539 /5 ( /5)

.

540 /2- /3 ( /2- /3)

.

541 /5 ( /5)

.

542 /2- /4 ( /2- /4)

.

/1.

Page 53: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 24354

543 /5 ( /5)

.

544 /3- /4 ( /3- /4)

' ,

. .

545 /1

( )

.

546 /2- /4 ( /2- /4)

'

.

547 /4 ( /4)

.

548 /5 ( /5)

,

.

549 /1 ( /1)

.

550 /2- /3 ( /2- /3)

.

551 /5 ( /5)

.

552 /1- /2 ( /1- /2)

.

553 /1

, .

554 /5 ( /5)

, , ,

, , ,

.

555 /3- /4 ( /3- /4)

.

Page 54: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

55

556 /5 ( /5)

,

.

557 /2- /4 ( /2- /4)

.

558 /5 ( /5)

.

559 /5 ( /5)

.

560 /5 ( /5)

.

561 /3- /4 ( /3- /4)

.

562 /2- /3 ( /2- /3)

.

563 /5 ( /5)

,

.

564 /5 ( /5)

.

565 /3- /4 ( /3- /4)

.

566 /5 ( /5)

.

567 /2- /4 ( /2- /4)

. 568 /5 ( /5) . 569 /5 ( /5) . 570 /5 ( /5) .

571 /5 ( /5)

, ,

.

572 /5 ( /5)

,

.

573 /3- /4 ( /3- /4)

.

574 /5 ( /5)

,

.

575 /2- /4 ( /2- /4)

.

Page 55: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 24556

576 /5 ( /5)

- /

/

.

577 /5 ( /5)

- / (

- 15

) CPAP .

( ,

, / )

5

578 /2- /4 ( /2- /4)

- .

579 /5 ( /5) – -

.

580 /5 ( /5)

.

581 /3- /4 ( /3- /4)

( , , ,

) ,

.

582 /2 ( /2)

.

583 /5 ( /5)

,

.

584 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

585

/2.

Page 56: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

57

586 /5 ( /5)

.

587 /4 ( /4)

.

588 /3 ( /3)

50%

.

589 /2 ( /2)

25% ,

. /1.

590 /5 ( /5)

, .

591 /2- /4 ( /2- /4)

,

.

592 /4 ( /4)

,

.

593 /2- /3 ( /2- /3)

.

594 /5 ( /5)

.

595 /2- /4 ( /2- /4)

596 /4 ( /4)

,

.

597 /3- /4 ( /3- /4)

,

Page 57: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 24758

.

598 /1- /2 ( /1- /2)

.

599 /5 ( /5)

50%

.

600 /4 ( /4)

(25-50%),

.

601 /2- /3 ( /2- /3)

(<25%),

.

602 /5 ( /5)

.

603 /3- /4 ( /3- /4)

.

604 /2 ( /2)

.

,

1 ( ) 1.

605 /5 ( /5- /5)

, , ,

,

.

606 /3- /4 ( 3- 3- 4-

4)

.

607 /3- /4 ( /3- /4)

.

608 /5 ( /5)

,

.

Page 58: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

59

609 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

610 /2 ( /2)

.

611 /5 ( /5, /5)

(

, , , )

, ,

.

612 /4 ( /4, /4)

, ,

.

613 /4 ( /4, /4)

, ,

.

614 /3- /4 ( /3- /4, 3-

/4)

,

,

, .

615 /2 ( /2- /2) .

616 3- /4 ( /3- /4, 3-

4)

( , , ,

) , .

617 3 ( /3, 3)

( , )

.

618 /2

.

619 /1- /2 ( /1- /2)

.

620 /5 ( /5- /5)

.

621 /4 ( /4, /4)

.

Page 59: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 24960

622 /5 ( /5)

, ,

,

.

623 /5 ( /5)

.

624 /5 ( /5)

,

,

.

625 /4 ( /4)

.

626 /5 ( /5)

.

627 /4 ( /4)

.

628 /3 ( /3) ,

.

629 /4 ( /4)

.

630 /4 ( /4)

.

631 /4 ( /4)

,

.

632 /4 ( /4)

.

/1.

633 /3- /4 ( /3- /4)

634 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

635 /3 ( /3)

. /1.

/2.

636 /5 ( /5)

.

637 /4 ( /4)

Page 60: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

61

.

638 /3 ( /3)

.

639 /2 ( /2)

.

640

/1.

641 /3 ( /3)

,

, .

642 /2- /3 ( /2- /3)

.

643 /2 ( /2)

.

644 /3- /4 ( /3- /4)

.

645 /2 ( /2) ,

.

646 /5 ( /5)

. –

/4 ( /4)

,

.

647 /4- /5 ( /4- /5)

.

648 /2- /3 ( /2- /3)

.

649 /1

.

650 /4- /5 ( /4- /5)

.

651 /2- /3 ( /2- /3)

.

652

,

, 648 649.

Page 61: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 25162

653 /4- /5 ( /4- /5)

.

654 /3 ( /3)

( )

.

655 /2 ( /2)

, .

656 /5 ( /5)

.

657 /3- /4 ( /3- /4)

.

658

. 666 668

659 /5 ( /5)

.

660 /1- /2 ( /1- /2) .

661 /5 ( /5)

.

( ).

662

( ).

.

663 /5 ( /5)

.

664 /3- /5 ( /3- /5)

.

665 /3- /5 ( /3- /5)

2 (Mobitz II) 3

( . . ).

666 /2- /3 ( /2- /3)

1 (Mobitz I)

His, .

667 /5 ( /5)

Wolf-Parkinson-White QRS

, .

668 /3- /4 ( /3- /4)

Wolf-Parkinson-White , QRS

, .

Page 62: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

63

669 /1- /2 ( /1- /2)

Wolf-Parkinson-White,

,

( ablation ).

670 /4- /5 ( /4- /5)

.

671 /5 ( /5)

.

672 /2- /4 ( /2- /4)

.

673 /3- /4 ( /3- /4)

, .

674 /3- /5 ( /3- /5)

,

.

675 /5 ( /5)

.

676 /2- /4 ( /2- /4)

( ).

677 /5 ( /5)

.

678 /3- /4 ( /3- /4)

.

679 /3- /4 ( /3- /4)

. ,

.

680 /1-I/2 ( /1- /2)

.

681 /5 ( /5) ,

.

682 /3- /5 ( /3- /5)

.

683 /2- /4 ( /2- /4)

.

684 /5 ( /5)

.

685 /5 ( /5)

( )

.

686 /5 ( /5) ,

.

Page 63: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 25364

687 /3- /4 ( /3- /4)

, .

688 /5 ( /5)

.

689 /2- /3 ( /2- /3)

.

690 /5 ( /5)

.

691 /3- /4 ( /3- /4)

.

692 /1

.

693 /5 ( /5)

.

694 /3- /4 ( /3- /4)

.

695 /3- /4 ( /3- /4)

.

696 /5 ( /5) (

Buerger).

697 /5 ( /5)

.

698 /3- /4 ( /3- /4)

.

.

699 /5 ( /5) ' ,

.

700 /3 ( /3)

.

701 /5 ( /5)

.

702 /4 ( /4)

.

703 /3- /4 ( /3- /4)

.

704 /2 ( /2)

.

705 /2 ( /2) ( )

.

706 /5 ( /5)

.

707 /3- /4 ( /3- /4)

.

708 /3- /4 ( /3- /4)

.

709 /1 .

Page 64: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

65

710 /5 ( /5)

( , )

.

711 /2 ( /2)

.

712 /5 ( /5)

.

713 /3- /4 ( /3- /4)

.

714 /2 ( /2)

.

/1.

715 /2 ( /2)

.

716 /2- /3 ( /2- /3)

,

, .

717 /5 ( /5)

( ,

, )

.

718 /5 ( /5)

,

.

719 /1

.

720 /3 ( /3)

.

721 /4 ( /4)

.

722 /5 ( /5)

( Dumping, , )

.

723 /2- /3 ( /2- /3)

.

724 /5 ( /5)

,

.

725 /2 ( /2)

.

Page 65: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 25566

726 /5 ( /5)

.

727 /2- /4 ( /2- /4)

. 728 /5 ( /5) Zollinger-Ellison.

729 /5 ( /5)

Menetrier

. 730 /3- /4 ( /3- /4) .

731 /5 ( /5)

.

732 /4 ( /4)

, ,

.

733 /2- /3 ( /2- /3)

.

734 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

735 /3- /4 ( /3- /4)

. 736 /1- /2 ( /1- /2) .

737 /3- /5 ( /3- /5)

,

3- 4 5.

738 /4- /5 ( /4- /5)

.

739 /4- /5 ( /4- /5)

740 /5 ( /5)

.

741 /3- /4 ( /3- /4)

.

742 /1- /3 ( /1- /3)

.

743

/3- /4 ( /3- /4) ( , ,

) .

744 /5 ( /5)

.

745 /2 ( /2)

.

Page 66: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

67

746 /5 ( /5)

.

747 /3- /4 ( /3- /4)

, , .

748 /5 ( /5)

749 /3- /4 ( /3- /4)

.

750 /5 ( /5) .

751 /2- /4 ( 2- /4)

.

752 /2 ( /2)

.

753 /5 ( /5)

.

754 /1- /2 ( /1- /2)

.

755 /2- /4 ( 2- /4) Whipple -

.

756 /3- /4 ( /3- /4)

Crohn -

.

757 /5 ( /5)

Crohn

.

758 /3- /5 ( /3- /5)

.

759 /5 ( /5)

.

760 /5 ( /5) .

761 /5 ( /5) .

762 /1

.

763 /3- /4 ( /3- /4)

,

.

764 /5 ( /5)

. 765 /1 . 766 /2 .

Page 67: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 25768

767 /5 ( /5)

.

768 /2- /4 ( /2- /4)

.

769 /5 ( /5) ( , )

.

770 /2 ( /2)

.

771 /2- /4 ( /2- /4)

,

.

772 /5 ( /5)

.

773 /3- /4 ( /3- /4)

.

774 /2- /4 ( /2- /4)

.

775 /2 ( /2)

.

.

776 /3- /4 ( /3- /4) '

.

777 /5 ( /5)

. 778 /3- /4 ( /3- /4) , .

779 /5 ( /5)

( , ,

, , –

) .

780 /2 ( /2)

.

781 /1 ,

.

782 /2 ( /2)

.

783 /5 ( /5)

.

784 /1- /4 ( /1- /4)

. 785 /5 ( /5) .

786 /5 ( /5)

.

787 /2 ( /2) .

Page 68: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

69

788 /1- /2 ( /1- /2)

.

789 /5 ( /5)

. 790 /2 ( /2) - 791 /5 ( /5) .

792 /5 ( /5)

( )

.

793 /3- /4 ( /3- /4)

.

794 /5 ( /5)

.

795 /3- /4 ( /3- /4)

.

796 /5 ( /5)

,

.

797 /2 ( /2)

. 798 /5 ( /5) .

799 /5 ( /5)

.

800 /2 ( /2)

.

801 /3- /4 ( /3- /4)

.

802

.

.

803 /5 ( /5)

( .Goodpasture . .) 804 /5 ( /5) .

805 /3- /4 ( /3- /4)

(<3 ./24 ) /

.

806 /2 ( /2) .

807 /5 ( /5)

/

.

808 /1- /4 ( /1- /4)

.

Page 69: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 25970

809 /1- /2 ( /1- /2)

( , ).

810 /5 ( /5)

,

.

811 /3- /4 ( /3- /4) ,

.

812 /5 /5)

.

813 3- /4 ( /3- /4)

.

814 /5 ( /5)

, , ,

.

815 /2 ( /2)

,

.

816 /5 ( /5)

.

817 /3 ( /3)

.

818 /5 ( /5)

.

819 /4 ( /4)

. 820 /5 ( /5) .

821 /1- /4 ( /1- /4)

. 822 /5 ( /5) .

823 /3 ( /3)

.

824 /5 ( /5)

.

825 /3 ( /3) .

826 /5 ( /5) . 827 /5 ( /5) .

828 /5 ( /5)

( Henoch-Schonlein)

.

829 /3- /4 ( /3- /4)

(

30% ) .

830 /5 ( /5)

( Barter, Fanconi,

, ).

Page 70: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

71

831 /3- /4 ( /3- /4) IgA Berger

.

832 /5 ( /5)

.

833

.

.

834 /5 ( /5)

( Alport ) .

835 /5 ( /5)

.

836 /5 ( /5)

.

837 /3 ( /3)

.

838 /5 ( /5)

( , , )

.

839 /5 ( /5)

.

840 /2 ( /2)

'

.

841 /5 ( /5)

, .

842 /2- /3 ( /2- /3)

.

843 /5 ( /5)

,

.

844 /5 ( /5)

.

845 /5 ( /5)

.

846 /5 ( /3- /4)

. –

847 /3 ( /3)

.

Page 71: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 26172

848 /5 ( /5)

( )

.

849 /5 ( /5)

.

850 /2- /3 ( /2- /3) ,

. 851 /5 ( /5) .

852 /5 ( /5)

.

853 /3 ( /3)

.

854 /5 ( /5)

, .

855 /2- /4 ( /2- /4)

.

856 /2 ( /2)

.

857 /2 ( /2)

, .

858 /5 ( /5)

.

859 /4

.

860 ( – – )

.

861 /5 ( /5)

' . – –

– ,

.

862 /2 ( /2)

.

863 /5 ( /5)

, ,

.

864 /5 ( /5)

.

Page 72: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

73

865 /5 ( /5)

.

866 /3- /4 ( /3- /4)

.

867 /3 ( /3)

( , ).

868

39,40

869 /1 ( /1)

.

870 /2 ( /2)

.

871

860 861

872 /3- /4 ( /3- /4)

, ,

.

873

.

874 /5 ( /5)

.

875 /3- /4 ( /3- /4)

.

876 /5 ( /5)

,

.

877 /3- /4 ( /3- /4)

.

878 /5 ( /5)

.

879 /5 ( /5)

,

.

880 /5 ( /5)

.

881 /2- /3 ( /2- /3)

.

882 /5 ( /5)

. 883 /1- /2 ( /1- /2)

Page 73: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 26374

.

884 /5 ( /5)

.

885 /5 ( /5)

.

886 /5 ( /5)

.

887 /5 ( /5)

.

888 /1 ( /1)

.

889 /5 ( /5)

.

890 /4- /5 ( /4- /5)

. 891 /1- /2 /1- /2 - . 892 /3- /4 /3- /4 - V.

, E

, ,

, .

1. 35%

, ,

. 2.

/ .

3. ( , Cushing,

, , , , Addison, , ,

.) .

Page 74: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

75

4.

. 5.

, . 6.

. 7.

. 8. , ,

, .

9.

.

10.

. 11.

.

12. ( . . , , Wilson, ),

. 13.

. 14. ( - ), ( ), ,

( ), , , , , ,

. 15. .

16. .

17.

. 18. . 19. ,

. 20. ,

Page 75: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 26576

. 21. ,

.

22.

. 23.

. 24. ,

. 25.

. 26.

. 27.

. 28. , . 29. , , ,

, . 30.

. 31. . 32. ( HIV).

,

34.

. 35. ,

36. ,

. 37.

, . 38.

. 39.

Page 76: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

77

.

40. . .

41. .

42.

, .

43. .

44. .

45.

, ( ).

46. , .

47. .

48. .

49. .

50. . 51.

. 52. . 60 dB

500-1000-2000 z . 60 dB

,

. . 53. Meniere

.

Page 77: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 26778

54. , , .

55.

. 56. . 57. . 58. . 59.

.

60.

61. ( - )

. 62. ,

, . 63. . 64.

. 65. . 66. , ,

. 67. ,

. 68. .

, , , ,

. 69.

. 70. ,

. 71.

.

Page 78: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

79

72. , , .

73. .

74.

. 75. ,

. 76. ,

. 77. . 78. (

) . 79.

. ( , , ).

, .

, . 80. -

/ / / .

81. .

82. ( ), .

83. ( – ) .

, .

84. ,

( ) .

85. ( - V, , Barrett)

, . 86. ,

. 87. ( , , .)

, .

Page 79: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 26980

88. , . 89. . 90.

, . 91. ,

. 92. . 93. . 94. . 95. . 96. .

97.

. .

98. .

99. . 100. . 101.

. 102. . 103.

. 104.

. 105.

. 106.

.

107. . 108. ( , ,

) , .

109.

Page 80: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

270 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

81

. 110. ( , .)

, . 111. . 112.

, .

113. . 114. , .

115. ( ,

, ) , .

116. , .

117. , .

118. . 119.

, .

120. , .

121. , .

122. .

123. . 124. ,

, ,

. 125. ,

, . 126. ( , , )

. 127.

.

Page 81: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 27182

129.

.

130. . 131.

. 132. . 133. . 134. , .

135.

,

, . .

136. .

137. , , ( , )

. 138. ( , )

, . , ,

¨ ¨. 139.

, . .

140. ( , , WoIf-Parkinson-White . 135.

141. .

. 142. ,

. 143. . 144. , .

Page 82: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

83

145. , .

146. , , , ,

. 147.

.

148. , . 149. , ,

. 150. ,

.

155. , ,

.

156. , .

157. 2/10 12/10 .

158. 10 ( , ) .

159. 10 ( , )

. 160. 5 ( ) . 161.

. 162. , , ,

, , .

163. , , .

164. . 165.

. 166.

Page 83: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 27384

, . 157.

167. .

168. , , ( ), , ,

. 169. . 170. . 171.

, , 157.

172. EaIes ,

. 173. ,

, .

174. ( . 178).

175. . 176. ,

. 177. . 178. ,

( .) . 179. ,

. 180.

. 181. .

, 157.

182. ( , , . .) ,

. 183. ,

. 184.

. 185.

Page 84: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

85

. 186. ( , , ,

, . . , ). 187. . 188. ( , ,

, . .) 189. ( ) . 190. ,

.

– 191.

, , , , , ,

, , . 192. .

, .

193. ( , , ).

194. ( Parkinson, , , , ),

. 195. ( ). 196. ( .)

. ,

. . 197. .

.

198. . . . 199. ,

, . , , .

200. .

201. . 202. ( WiIson WestphaI StrumpeII). 203. ( - , , ),

. 204. , ( Charcot – Marie –

Page 85: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 27586

Tooth), ( Aran- Duchenne). H ( Charcot), Friadreich. 205. . 206. . 207. ( .)

. 208. ,

. 209. , ,

. 210. . 211. ,

.

213. . 214. Thomsen. 215. Steinet. 216. H . 217. ,

( .)

218. , Raynaud, ,

( Meige) . 219. ,

. 220. . 221. . 223. ( HaiIey-HaiIey). 224. E ( Duhring)

. 225. . 226. . 227. ( Darier) . 228. . 229. ( , , ),

.

Page 86: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

87

230. . 231. Hansen ( ). 232. . 233. ( RecKIinghausen)

. 235. . 236. Kaposi. 237. ,

, . 238. ( , , ,

) . 239. . 240. . 241. 242. , ,

.

243. . 244.

. 245. . 246.

. 247.

. 248.

. 249. . 250. , ,

. 251. ,

.

252. .

Page 87: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277

88

,

:

1.

10/10 (2 ½) ( ).

10/10

(4 ½) ( ).

ISHIHARA. 2. ( )

10/10 (4 ½) ( ). ISHIHARA.

30 1338/1981, . 3. (

) . LASER, ,

. 4. (

) , (5)

, , 20 db .

. 5.

( / ), ( ), ( / ) ( / ),

: . ,

(5) , , 25 db

500-1000-2000-3000 4000Hz 70dB 6000 8000Hz . .

, , , . 6.

( )

“ ”

Page 88: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

89

5 ( ). . 10/10

. 7. ' ,

, ( )

, , [ -4 ( /4)].

8. ' ,

( /3), , .

“ ”

- - . .

1.

, , 3, 4, 8 9 , - -

9 .

.

. . . 9 . . ( RADAR

). . ( ,

, , )

2. - -

, , ,

, .

3.

, , ,

, , .

4.

Page 89: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 27990

, ( ),

, ,

,

( ) 9 .

5. ,

: .

. . . . ( , , ). .

. . ,

.

.

. .

.

( )

, , , .

6.

, (18) , (24)

(4) , 13

. 7.

, , , , , , .

8. ,

.

Page 90: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

91

9.

, . 10. ,

. . ( )

: . : (TRIPLEX) . : ( )

. ( )

.

. : .

. : ( ), (

) ( ). . . . G-6PD. .

. . HbsAg, anti HCV HIV I, II. . . .

, .

11. ( radar

) (31 , , ,

), (KAI) :

. . . . . . . .

Page 91: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 28192

. ( ). . . . . . . . . ( , , ,

). . ( )

. . .

“ ” - - . .

/

. .

– –

( ) ( ) ( ) ( ) 1. ,

, , ,

,

. 2.

(2) . 3. . 4.

12

,

. 5. ( , )

. 6. , ,

Page 92: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

93

.

7. . 8. .

,

.

,

(30)

, .

.

, (3) .

. .

. ,

. .

,

.

.

.

,

( ) .

9. . . ( ),

/ , <19-

27>, , <18-25>.

Page 93: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 28394

30 35.

12 13 ,

.

10. . . . ( )

( ) 80%

, / 75%.

,

.

,

. 11.

, .

12. ( . .

Lyme).

13. A . 20/20 .

, :

(1) 1.75 .

(2) 0,25

. (3) 0,75

.

. /

Page 94: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

95

( - RK, -

INTACS Laser (photorefractive keratectomy - PRK, laser insitu keratomileusis – LASIK, femtosecond laser , laser epithelial keratomileusis –LASEK )

( – PTK)

(Cornea Cross Linking). .

, 20/50 , 20/20

(1) ( ).

. /

/ , ,

. 14. . 20/100

, 20/20 ,

(1,5) ( ).

.

,

(Custom PRK).

(1)

( 2)

:

( ) . ( )

. ( ) 20/20

.

(2) (6) 2

,

:

Page 95: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 28596

( ) . ( )

. ( ) 20/20

.

2 3.

. ,

/ , 20/200 ,

20/20 ,

3.50 ( ) ( ). . /

,

((Custom PRK)

: (1) O ,

40 ,

500 m( )

. (2)

(3) 20/20

.

15. 20/200 , , 20/20

3.50 ( ) ( ).

16. 20/200 , , 20/20 20/30

3.50 ( )

( ). 17. 20/400 ,

, 20/20 20/30

Page 96: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

97

4.50 ( ) ( ).

: ,

.

18.

20/20

. 19. 20/200 ,

, 20/20

(3,5) ( ). 20. 20/20 20/30

. 21. A

10 . 5 . 1 .

70mm. 22. 10 .

5 . 1,5 . 70mm.

23.

.

17-30 8,8 5,7 31-40 5,4 2,8 41-45 2,4 0,6

24.

. .

(4)

14 17 Ishihara

.

25.

. .

B, C, D VTA-ND. .

(8)

Verhoeff .

. 30 . Hovard-Dolman.

Page 97: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 28798

26. 15

,

. 27.

. 28.

. 29.

.

30.

, , .

31.

50

.

32.

22mm Hg .

33. 22 mm Hg,

,

. 34.

( )

, .

: '

. '

.

– – -

Page 98: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

99

35.

. 36. -

.

37. N Meniere. 38.

. 39.

. 40.

, . 41. , . 42. , ,

, .

43. .

44. , .

45. . 46.

. 47.

, , .

48. . 49.

. 50. . 51. . 52.

. 53.

, , , Ca .

54. .

55. .

Page 99: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 289100

62. 56.

( ).

57.

. 58.

,

. 59.

.

60. .

61. , , , , ,

.

62.

300 .

:

250 z 500 z 1000 z 2000 z3000 z

30db 30 db 30 db 30db40db

30db 30 db 40 db 50db50db

:

250 z 500 z 1000 z 2000 z3000 z

30db 30 db 30 db 30db40db

30db 30 db 70 db 80db80db

63.

Page 100: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

101

. 64.

, .

65.

.

,

6

1. 66.

. 67.

. 68. 69.

. 70.

.

71. , , .

.

72. .

1.

2, 3

, :

.

. .

.

. 24

.

Page 101: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 291102

2.

6 .

( , , )

2, 3 . 3.

6 .

( , , )

3 .

'

.

73. 1 , 2 3 , 2 3

, His, ,

, . , .

Wolf-Parkinson-White.

QT

Brugada. . ,

,

. 74. .

2 3 . 2 3

. His

. . Wolf-Parkinson-White

.

2, 3 .

75. .

76. . 77. 1 . ,

Page 102: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

103

,

2, 3, . 78. (

). ' .

79. . .

. , 6

( )) .

, ,

1, 2, 3 .

80. .

,

.

81. .

82. . ,

.

. 83. ,

, .

(long QT, Brugada . .),

/ .

84. .

' .

85. .

Page 103: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 293104

140mm Hg 90mm

Hg. 86.

.

, - ,

. 87. .

100mm Hg

. .

. 88.

.

89.

.

90.

.

91. .

. 92.

.

93.

,

. 94. ,

. 95.

.

2. 96. ,

Raynaud, , ,

. 97.

,

.

98.

Page 104: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

105

.

99. . 100. ( ).

.

101. .

102.

. .

, ,

. 103.

. 104. ,

, .

,

. 105 A B

. ,

,

16 . 106. ,

, , .

107. . 108. . 109. . 110.

. 111. ' ,

, . 112. . 113.

.

Page 105: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 295106

114. , .

. 115. :

, '

, ,

,

.

98, 100, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 110 114. 116.

.

117.

12 g/dl.

, .

118. ( , (

Waldenstrom ), , .) 12 .

119. ' . 120. ' ,

.

121. ( ).

122. . 123. .

. 124. ,

Page 106: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

107

, , .

125. Sjogren, , , ,

Reiter, .

,

. 126. .

127.

, . 128.

.

,

. 129. ,

.

1 2 , ( ,

) 3-4 .

130. , .

. 131.

. 132. ,

.

133. , , ,

.

134. . 135.

. 136.

3-4 ,

Page 107: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 297108

. 137. . 138.

. 139.

.

.

140. .

141. ,

. 142.

. 143.

Gilbert, . .

. 144.

. 145. Oddi

. 146.

, .

147. .

148. . 149.

. 150.

.

151. .

152. .

153. , , ,

.

Page 108: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

109

154. ,

. 155. , , ,

.

156. .

157.

:

. , .

. .

. .

. .

158. , ,

. 159.

. 160. ,

.

161. . , ,

. 162. . 163. ' . 164.

. 165.

. 166.

. 167.

.

169. .

Page 109: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 299110

169. . .

170. .

, .

171. .

172. . Wilson. 173. ' ( ,

).

( . .) 174.

20 Cobb. ,

Scheurmman, , Klippel Feil

. 175. 30 Cobb. 176. 45 Cobb

. 177.

.

178. . . 179. . .,

. ., 180, 181 182, .

180. (

, , , , )

. ., 180, 181 182.

25% .

181.

50%

.

Page 110: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

111

182. 50%

180, 181

182. 183. (

) . .. 184.

.

185. .

. . . .

,

.

186. . . .

.

187. ,

, .

188.

.

189. ,

. 190.

. (1)

. 191. -

. 192. . 193.

.

Page 111: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 301112

194. ,

, ,

.

195.

.

196.

, , , ,

. 197. . 198. . 199.

. 200.

.

201.

. 202.

.

203. .

204. , ,

. 205.

. 206.

. 207. . 208.

.

Page 112: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

113

209. .

.

210. .

211.

.

212.

. . , , , ,

. . 213. .

( . ) .

214. ' o .

215. . .

216. . .

. 217. .

.

218. . .

. 219.

: . .

. 24 .

. 12 .

.

Page 113: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 303114

30 . . -

( , ,

, )

. . .

. .

. (7) .

.

220. 24

24 6 .

.

221. , ,

(1)

. (1)

. (6),

(12), (18) (24)

. 241 .

222. ,

.

223.

. 224.

. 225. . .

.

Page 114: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

115

226. . . , . .

. .

.

227. . . ,

.

228. . . . 229. . . –

. 230. . . –

. . .

.

231. . . ,

.

232. . . ' (

). 233. . .

. 234. . . ( decompression sickness )

. 235. . .

:

. « - » (SPIKE-WAVE)

. (FOCAL SPIKES) 236. . .

, ,

.

237. . . ,

( )

( )

Page 115: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 305116

, .

238. ( , , , . . )

, (

. .)

, ( , , ).

239. .

240. ,

. 241. . 242.

, . 243. :

. . . ,

, . . . .

. .

.

244. . . . 245. . . . 246. . . ,

( ), , .

247. . . , , .

248. . . ( , . .).

249. . . ( ).

250. . .

. 251. . . ,

.

Page 116: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

117

, (15 ) ,

.

: . , .

.

252. , ,

, .

253.

. 254.

, ,

.

255. , .

256.

.

Page 117: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 307

1.

, .

. :

. . . . . ( OLTER). . 201. . . 2.

, .

3.

: . (1)

, , 24 (HOLTER).

. (2) ,

, ,

.

. (3) – -

, 1 2 3 ,

,

¨ ¨ - ,

Page 118: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

119

. .

.

(PTCA). (1) PTCA ,

, , . 3 :

. ,

, .

. ,

, , ( PTCA

) , .

(2) PTCA,

( ), , .

6 : . ,

, . . ,

, ( PTCA

) , .

. (1) ,

, . 6 ,

, , .

(2)

,

. (3)

Page 119: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 309

, , . ,

. “ ” 1.

. , , , , .

2. : 55 , 90

19 27 18 25. .

3. :

, ,

, , , ' ,

, , ,

, , ( 140/90), .

4. ' , ( , )

.

“ ” 1. ( ),

' . . 2.

( ). 3. ( ) , 3 4 9

. . 4.

.

Page 120: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣsep4u.gr/fek/fek_2014_17a.pdfΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5. Για την καταλληλότητα του ανωτέρω προσωπικού γνωματεύει η ΑΑΥΕ, σύμφωνα με το ν.δ. 1327/1973.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ¨Γ¨ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το π.δ. 133/2002 (Α΄ 109): «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 53/2003 (Α΄ 59), π.δ. 207/2007 (Α΄ 233), π.δ. 66/2008 (Α΄ 95), π.δ. 54/2010 (Α΄ 93) και το Άρθρο 63 του ν. 3883/10 (Α΄ 167).

Άρθρο 17Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−νήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000172701140120*