ODABRANI UD¥½BENICI PO ZANIMANJIMA I Web view : ud¥¾benik iz informatike i ra¤†unalstva za gimnazije

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODABRANI UD¥½BENICI PO ZANIMANJIMA I Web view : ud¥¾benik iz informatike i...

ODABRANI UDŽBENICI PO ZANIMANJIMA I PTEDMETIMA

ODABRANI UDŽBENICI

PO

ZANIMANJIMA I PREDMETIMA

šk.god.

2010. / 2011.

POPIS UDŽBENIKA za PRVI RAZRED zanimanje KUHAR - JMO

hrvatski jezik

Zrinjan, Zbukvić-Ožbolt: ČITANKA 1 : udžbenik

Školska knjiga

87,30

Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1, udžbenik

Školska knjiga

64,80

etika

Čoh, Lamot, Matuš: ETIKA 1: udžbenik

Školska knjiga

74,70

vjeronauk

Gadža. Milanović, Paloš, Vučica, Vuletić: TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik

KSC

49,00

1. strani jezik - engleski jezik

Stott, Revell: HIGHLY RECOMMENDED : udžbenik

Algoritam

98,00

1. strani jezik - njemački jezik

Puović, Ptiček, Papa, Mandekić : DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : udžbenik

Školska knjiga

97,20

povijest

Dukić, Erdelja, Stojaković: HRVATSKA POVIJEST: udžbenik povijesti za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

Školska knjiga

86,40

matematika u struci

Erceg: GOSPODARSKA MATEMATIKA 1: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred srednje ugostiteljske škole

HoReBa

90,00

osnove higijene

Springer: HIGIJENA : udžbenik

Profil International

89,10

poznavanje robe i prehrana

Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1:udžbenik

Profil International

107,10

2. strani jezik - engleski jezik

Soars, Soars: NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION STUDENT'S BOOK : udžbenik

Algoritam

103,50

2. strani jezik - njemački jezik

Horvatić Čajko, Lasić: zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik

Horvatić Čajko, Lasić: zweite.sprache@DEUTSCH.de 1: radna bilježnica

Školska knjiga

74,70

47,70

kuharstvo s vježbama

Habel: UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1: udžbenik

Školska knjiga

115,00

ugostiteljsko posluživanje

Ratkajec: UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik

Školska knjiga

79,00

osnove računalstva s vježbama

Babić, Brođanac, Galešev, Grabusin, Korać, Kovač, Kralj, Miletić, Sokol, Soldo: INFORMATIKA I RAČUNALSTVO: udžbenik iz informatike i računalstva za gimnazije i srednje škole

SysPrint

144,00

POPIS UDŽBENIKA za DRUGI RAZRED zanimanje KUHAR - JMO

hrvatski jezik

Zrinjan: ČITANKA 2 : udžbenik

Školska knjiga

87,30

Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 2, udžbenik

Školska knjiga

64,80

etika

Ćurko, Marušić Brezetić: JA, MI, ONI… udžbenik etike za 2. raz. gimnazije i strukovne škole

Profil International

80,10

vjeronauk

Gadža, Milanović, Paloš, Vučica, Vuletić: ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik

KSC

49,00

1. strani jezik - engleski jezik

Harrison-Paj: ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY: flapjacks 1 : udžbenik

Školska knjiga

98,10

1. strani jezik - njemački jezik

Blažević: GUTEN APPETIT 1 : udžbenik

Školska knjiga

116,10

politika i gospodarstvo

Benić: POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za strukovne škole

Školska knjiga

79,00

matematika u struci

Erceg: GOSPODARSKA MATEMATIKA 2: udžb. i zbirka zadataka za 2. raz. sred. ugostiteljske škole

HoReBa

85,00

poznavanje robe i prehrana

Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2:udžbenik

Profil International

107,10

biologija i ekologija

Springer: ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ : svezak B : čovjek i zdravlje : udžbenik

Vrček: ČOVJEK, ZDRAVLJE, OKOLIŠ : svezak C : čovjek i okoliš : udžbenik

Profil International

71,10

71,10

enologija s gastronomijom

Mačečević, Todorović: ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM : udžbenik

Školska knjiga

77,40

2. strani jezik - engleski jezik

Soars, Soars: NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION STUDENT'S BOOK : udžbenik

Algoritam

103,50

2. strani jezik - njemački jezik

Weigmann, Bieler, Schenk: DEUTSCH INTERNATIONAL 1: Teil B : udžbenik

Profil International

81,90

kuharstvo s vježbama

Habel: UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 2: udžbenik

Školska knjiga

115,00

ugostiteljsko posluživanje

Ratkajec, Belužić: UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 : udžbenik

Školska knjiga

79,00

POPIS UDŽBENIKA za TREĆI RAZRED zanimanje KUHAR - JMO

hrvatski jezik

Zrinjan, Zbukvić-Ožbolt: ČITANKA 3 : udžbenik

Školska knjiga

87,30

Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 3, udžbenik

Školska knjiga

64,80

etika

nema odgovarajućeg udžbenika

vjeronauk

Čaplar, Kustura, Živković: ŽIVOTOM DAROVANI : udžb. katoličkoga vjeronauka za 3. r. srednjih škola

Kršćanska sadašnjost

43,00

1. strani jezik - engleski jezik

Harrison-Paj: ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY: flapjacks 2 : udžbenik

Školska knjiga

97,20

1. strani jezik - njemački jezik

Blažević: GUTEN APPETIT 2: udžbenik

Školska knjiga

116,10

matematika u struci

Erceg: GOSPODARSKA MATEMATIKA 3: udžb. i zbirka zadataka za 3. raz. sred. ugostiteljske škole

HoReBa

90,00

poznavanje robe i prehrana

Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 3: udžbenik

Profil International

107,10

kulturno povijesna baština

Srnić: KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA : udžbenik

Školska knjiga

80,10

marketing u turizmu

Weber, Boranić: MARKETING U TURIZMU: udžbenik

Vadea

70,00

vođenje i organizacija kuhinje

Zubović, Marošević: VOĐENJE I ORGANIZACIJA RESTAURACIJE : udžbenik

HoReBa

81,00

2. strani jezik - engleski jezik

Stott, Revell: HIGHLY RECOMMENDED : udžbenik

Algoritam

98,00

2. strani jezik - njemački jezik

Blažević: GUTEN APPETIT 1 : udžbenik

Školska knjiga

116,10

kuharstvo s vježbama

Žuvela: KUHARSTVO 3 : udžbenik

Tiskara Pavleković

117,00

POPIS UDŽBENIKA za PRVI RAZRED zanimanje KONOBAR - JMO

hrvatski jezik

Zrinjan, Zbukvić-Ožbolt: ČITANKA 1 : udžbenik

Školska knjiga

87,30

Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 1, udžbenik

Školska knjiga

64,80

etika

Čoh, Lamot, Matuš: ETIKA 1: udžbenik

Školska knjiga

74,70

vjeronauk

Gadža. Milanović, Paloš, Vučica, Vuletić: TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik

KSC

49,00

1. strani jezik - engleski jezik

Stott, Revell: HIGHLY RECOMMENDED : udžbenik

Algoritam

98,00

1. strani jezik - njemački jezik

Puović, Ptiček, Papa, Mandekić : DEUTSCH FÜR DEN BERUF 1 : udžbenik

Školska knjiga

97,20

povijest

Dukić, Erdelja, Stojaković: HRVATSKA POVIJEST: udžb. povijesti za 1. raz. trogodišnjih struk. škola

Školska knjiga

86,40

matematika u struci

Erceg: GOSPODARSKA MATEMATIKA 1: udžb. i zbirka zadataka za 1. r. srednje ugostiteljske škole

HoReBa

90,00

2. strani jezik - engleski jezik

Soars, Soars: NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION STUDENT'S BOOK : udžbenik

Algoritam

103,50

2. strani jezik - njemački jezik

Horvatić Čajko, Lasić: zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 : udžbenik

Horvatić Čajko, Lasić: zweite.sprache@DEUTSCH.de 1: radna bilježnica

Školska knjiga

74,70

47,70

osnove higijene

Springer: HIGIJENA : udžbenik

Profil International

89,10

poznavanje robe i prehrana

Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 1: udžbenik

Matasović: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA 2:udžbenik

Profil International

107,10

107,10

ugostiteljsko posluživanje s vježbama

Ratkajec: UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik

Školska knjiga

79,00

kuharstvo

Habel: UGOSTITELJSKO KUHARSTVO 1: udžbenik

Školska knjiga

115,00

osnove računalstva s vježbama

Babić, Brođanac, Galešev, Grabusin, Korać, Kovač, Kralj, Miletić, Sokol, Soldo: INFORMATIKA I RAČUNALSTVO: udžbenik iz informatike i računalstva za gimnazije i srednje škole

SysPrint

144,00

POPIS UDŽBENIKA za DRUGI RAZRED zanimanje KONOBAR - JMO

hrvatski jezik

Zrinjan: ČITANKA 2 : udžbenik

Školska knjiga

87,30

Zrinjan: HRVATSKI JEZIK 2, udžbenik

Školska knjiga

64,80

etika

Ćurko, Marušić Brezetić: JA, MI, ONI… udžbenik etike za 2. raz. gimnazije i strukovne škole

Profil International

80,10

vjeronauk

Gadža, Milanović, Paloš, Vučica, Vuletić: ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik

KSC

49,00

1. strani jezik - engleski jezik

Harrison-Paj: ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY: flapjacks 1 : udžbenik

Školska knjiga

98,10

1. strani jezik - njemački jezik

Blažević: GUTEN APPETIT 1 : udžbenik

Školska knjiga

116,10

politika i gospodarstvo

Benić: POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za strukovne škole

Recommended

View more >