of 21 /21
Državni stručni skup iz informatike i računalstva Informatika u obrazovanju [email protected] VI Državni stručni skup iz Tehničke kulture Dani Tehničke kulture 2017. Osijek, od 19. do 21. travnja 2017.

Državni stručni skup iz informatike i računalstva ... · PDF file16,00 - 16,15 Otvaranje stručnih skupova viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu Viktorija

Embed Size (px)

Text of Državni stručni skup iz informatike i računalstva ... · PDF file16,00 - 16,15 Otvaranje...

 • Dravni struni skup iz informatike i raunalstva

  Informatika u obrazovanju [email protected] VI

  Dravni struni skup iz Tehnike kulture

  Dani Tehnike kulture 2017.

  Osijek, od 19. do 21. travnja 2017.

 • srijeda, 19. travnja 2017.

  Sveuilite J. J. Strossmayera u Osijeku

  Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih

  tehnologija Osijek

  Kneza Trpimira 2B, Osijek

 • 16,00 - 16,15 Otvaranje strunih skupova

  via savjetnica za informatiku, raunalstvo i tehniku kulturu Viktorija

  Hrica

  16,15 - 16,45 LABUS - FERITov laboratorij za uenike srednjih i osnovnih kola

  izv. prof. dr. sc. Kruno Milievi, Fakultet elektrotehnike,

  raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek

  16,45 - 17,45 Planiranje za uenike s tekoama u redovitom kolskom sustavu ,

  dr. sc. Aleksandra Krampa Grljui

  17,45 18,00 Stanka

  18,00 - 18,45 Kreativnim metodama do razvoja u IT sektoru, Renata Ivankovi, CARNet

  Digitalna zrelost kola u pilot projektu e-kole, Lucija Dejanovi, CARNet

  18,45 19,00 Plan rada drugog i treeg dana

 • etvrtak, 20. travnja 2017.

  Elektrotehnika i prometna kola Osijek (ELPROS)

  Strojarska tehnika kola Osijek (STO)

  Istarska 3

 • Koristimo Facebook, Instagram, Snapchat i

  Gmail na dnevnoj bazi, no pitamo li se

  ikad kako su te aplikacije napravljene?

  Upravo na ovoj radionici moete saznati

  kako napraviti svoju inaicu instagrama

  Typestagram.

  Objasnit emo kompletnu strukturu jedne

  moderne web aplikacije, upoznati

  Microsoftov novi jezik te koristiti Angular

  framework. Takoer, koristit emo

  standardne web tehnologije kao to su

  HTML, CSS, Javascript te neizbjeni nam

  terminal.

  USKOIMO U TYPESCRIPT

 • 9,30-11,00 (Informatika)

  Uskoimo u TypeScript (radionica), Bla Jurii, MSP, Rad 1-1

  New way of thinking - Machine Learning (radionica), Stefani Maji, MSP, Rad 4-1

  Supervizijski pristup organizacije metodike prakse (radionica), mr. sc. Slavko

  Petrinak, Odjel za Fiziku, Osijek, Rad 6-1

  PRIMJERI PRAKSE:

  - Suradnja O V. Nazor, akovo i FERIT-a u Projektu LABUS Sanja Vidovi, O V.

  Nazor, akovo

  - CodeClub - Vesna Tomi, Gimnazija A. G. Matoa, akovo

  - Dabar - meunarodno natjecanje u raunalnom razmiljanju - Darija Dasovi

  Rakijai, T Ruera Bokovia, Vinkovci

 • NEW WAY OF THINKING

  MACHINE LEARNING

  Data Science je u posljednje vrijeme

  postala jedna od hit tema u svijetu

  tehnologije.

  Moe se rei da je ML first-class ulaznica

  za jedne od najuzbudljivijih karijera u

  podatkovnoj znanosti jer objedinjuje

  snage raunalne znanosti i statistike kao bi

  se ovladalo prediktivnom analitikom.

  U ovoj radionici proi emo kroz

  cjelokupni proces istraivanja podataka,

  upoznati se sa alatom Azure Machine

  Learning i nekim od najvanijih algoritama

  machine learninga.

 • 9,30-11,00 (tehnika kultura)

  Obnovljivi izvori energije primjena solarnih panela, Vjekoslav Jakopovi, ELPROS,

  Rad t6

  Automatizacija, industrijska robotika, mobilna robotika i pneumatika, Mario

  Slivka, STOS, Rad t1-1

  CNC obrada, Davor Balenti, STOS, Rad t2-1

  3D printanje, Mario Cvek, O A. Mihanovia, Osijek i Vinja Cvek, O Jagode

  Truhelke, Osijek, Rad t4-1

  PRIMJERI PRAKSE:

  - Suradnja O V. Nazor, akovo i FERIT-a u Projektu LABUS Sanja Vidovi, O V.

  Nazor, akovo

 • U TIJEKU S HIPSTERSKIM APLIKACIJAMA

  Danas je u modi znati priati bar jedan

  programski jezik i koristi aplikacije za sve to ti

  padne na pamet. Istina, aplikacije olakavaju

  svakodnevni ivot, ali to uiniti ako nema

  aplikaciju za rezanje uskrnje unke? Napravi ju

  sam. Pita se kako? Jednostavno budi hipster.

  Kau da hipsteri ne vole ono to je u modi i da

  vole ivotu pristupati na alternativni nain.

  Zato onda komplicirati stvari, isprogramiraj

  svoju aplikaciju koristei nestandardne alate i

  bez poznavanja ijednog programskog jezika.

  Doi na radionicu, saznaj kako iskoristiti alate iz

  obitelji Office365 (PowerApps & MS Flow), izradi

  svoju igru Drava, grad, selo i budi skroz u

  stilu 80-ih. Nema veeg hipstera od tebe.P.S. Trebat e ti smartphone

 • 11,30-13,00 (informatika)

  U Tijeku s hipsterskim aplikacijama (radionica), Mateja Hrica, MSP, Rad 3-1

  Maline u oblacima (radionica), Fran Glavota, MSP, Rad 2-1

  Supervizijski pristup organizacije metodike prakse (radionica), mr. sc. Slavko

  Petrinak, Odjel za Fiziku, Osijek Rad 6-2

  Osnove koritenja i programiranja Microbita -usporedba Pythona i

  JavaScripta

  Bojana tuli, ELPROS, Rad t7

  PRIMJERI PRAKSE:

  - Izvannastavne aktivnosti u srednjoj koli, Lovorka Muminovi, Srednja kola,

  Donji Miholjac

  - STEM za SVaKoG predstavljanje projekta - Mihaela Kelava, Gimnazija, Bjelovar

  - Hour of Code, Blanka Mihaljevi, O Mladost, Osijek

 • MALINE U OBLACIMA

  Svugdje oko sebe vidite pametne satove,

  pametne mobitele, a u posljednje vrijeme

  opametili su se i hladnjaci, penice, kuhala,

  tuevi i svakakvi aparati. To omoguuju stvari

  povezane na internet, a zadnjih godina ih je sve

  vie. Internet stvari (IoT) u sljedeih nekoliko

  godina e postati jedna od najveih industrija na

  svijetu. Ako vas zanima kako ui u svijet

  budunosti ili to prenijeti vaim uenicima ova

  radionica je za vas.

  Upoznat emo se s Raspberry Pi ureajem,

  njegovom arhitekturom, komponentama,

  pinovima i nainom na koji radi. Takoer, trebat

  e nam i testna ploica (protoboard). Nakon to

  Pythonom poveemo komponente i ureaje te

  njihove funkcionalnosti moda se ukljui i

  pokoja lampica.

 • 11,30-13,00 (tehnika kultura)

  Automatizacija, industrijska robotika, mobilna robotika i

  pneumatika, Mario Slivka, STOS Rad t1-3

  CNC obrada, Davor Balenti, STOS, Rad t2-1

  Robotika u nastavi tehnike kulture, Dragan Vlajini, O Vukomerec,

  Zagreb i Maja Ercegovac, O F. K. Frankopana, Osijek, Rad t5-1

  3D printanje, Mario Cvek, O A. Mihanovia, Osijek i Vinja Cvek, O

  Jagode Truhelke, Osijek, Rad t 4-2

 • 15,30-17,00 (informatika)

  Uskoimo u TypeScript (radionica), Bla Jurii, MSP, Rad 1-2

  Maline u oblacima (radionica), Fran Glavota, MSP, Rad 2 2

  Code Club (radionica), Vesna Tomi, Rad 5

  Oracle akademija, Darko Jurekovi, Oracle, Rad 8-1

  PRIMJERI IZ NASTAVE PRAKSE INFORMATIKA

  - Naini rada s uenicima strukovnih kola kreativni naini pouavanja, Lovorka

  Muminovi, S Donji Miholjac

  - Suvremeni pristup nastavi programiranja u matematikim gimnazijama -

  Mihaela Kelava, Gimnazija, Bjelovar

  - Usporedni i slijedni ulazno-izlazni pristupi raunala, Vesna Majdandi, O Dvor

 • 15,30-17,00 (tehnika kultura)

  Dronovi, Antun iki, Aeroklub Osijek i Mario Juki, ELPROS, Rad t3

  Robotika u nastavi tehnike kulture, Dragan Vlajini, O Vukomerec,

  Zagreb i Maja Ercegovac, O F. K. Frankopana, Osijek, t 5-2

  Mikroupravljai, Tomislav Vdovijak, ELPROS, Rad t8

 • 17,30-19,00 (informatika)

  U Tijeku s hipsterskim aplikacijama (radionica), Mateja Hrica, MSP,

  Rad 3-2

  New way of thinking - Machine Learning (radionica), Stefani Maji,

  MSP, Rad 4-2

  Touch Develop (radionica), Mihaela Kelava, Gimnazija, Bjelovar, Rad 7

  Oracle akademija, Darko Jurekovi, Oracle, Rad 8-2

  Implementacija Pametne uionice u projektu e-kole, Samir

  Brakovi, STORM

 • 17,30-19,00 (tehnika kultura)

  PRIMJERI IZ PRAKSE TEHNIKA KULTURA

  Proljee u Domu tehnike Terezija Bleki, ZTK Grada Osijeka

  Pripremanje i izvoenje nastave uporabom novih metodikih

  pristupa, Svjetlana Urbanek, O Ivane Brli-Maurani, Orahovica

  Radionice za uenike s tekoama kroz organizaciju zimskih,

  proljetnih i ljetnih kola, Sanja Vidovi, O Vladimir Nazor, akovo

 • petak, 21. travnja 2017.

  Informatika

  O Mladost, Sjenjak 7

 • 10,00 - 11,15 Upravljanje kvalitetom u IT projektima = Upravljanje kvalitetom u

  nastavi, Renato Barii, Voditelj studija Primijenjenog raunarstva,

  Visoko uilite Algebra

  11,15 - 11,45 Stanka

  11,45 - 12,45 Predstavljanje Osijek Software City, BIOS, KulenDayz i Osijek Mini

  Maker Faire 2017., Bernardin Kati, Bela Ikoti

  Natjecanje iz informatike - Saida Deljac, V. gimnazija, Zagreb

  12,45 13,00 Zatvaranje strunog skupa

 • petak, 21. travnja 2017.

  Strojarska tehnika kola Osijek (STO), Istarska 3

 • 10,00 11,15 Revidiranje pripreme za nastavu tehnike kulture

  plenarno i radionica, vii savjetnik arko Bonjak

  11,15 12,00 Stanka

  12,00 13,00 Rasprava i zatvaranje skupa

  vii savjetnici Eugen Ban, arko Bonjak, Viktorija

  Hrica i Ivana Katavi