Od ideje do projekta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovni pojmovi za pripremu projektnog prijedloga na natjecaj za financiranje

Text of Od ideje do projekta

 • 3. MODUL

  EU fondovi i moja prva projektna ideja 09. 10. svibnja 2015.g.

  Maja Jurii, Sonja egvi - Udruga Buenje

 • Projektna ideja

  Prvi je korak u dizajniranju projekta Rana faza planiranja Nepoznati svi relevantni projektni

  parametri Razvoj projekta mogu u svim pravcima Definira smjer kretanja sukladno

  natjeajima

 • Projekt

  Projektje aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat

  Projekti su vremenskiogranieni i jedinstveni

  Poduzimaju se na svim razinama organizacije i mogu ukljuivati od jedne osobe do vie tisua osoba u nekoliko razliitih timova

 • Primjeri projekata Razvoj novog proizvoda ili usluge Reorganizacija strukture, kadrova ili stila

  organizacije Kupnja strojeva, opreme i/ili uvoenje novih

  informacijsko komunikacijskih rjeenja Osnivanje kluba mladih Ciljane edukacije Infrastrukturni projekti (izgradnja cesta,

  sportskih dvorana i terena, kanalizacije) Opremanje poslovnih prostora

 • Prihvatljivost prijavitelja Primjer: Sljedee kategorije prijavitelja su prihvatljive:

  Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave i njihove razvojne agencije;

  Nacionalne/regionalne/lokalne javne ustanove ili udruenja; Druge regionalne organizacije i institucije poslovne podrke koje

  predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, struna udruenja, gospodarsku komoru, trgovaku i obrtniku komoru, savez zadruga, itd.;

  Javna poduzea u stopostotnom vlasnitvu regionalne/lokalne samouprave;

  Nacionalne/regionalne/lokalne turistike zajednice i udruenja; Neprofitne organizacije kao to su nevladine udruge, zaklade i

  druge udruge ukljuujui one strukovne.

 • Prihvatljivost prijavitelja Primjer: Prijavitelj mora zadovoljiti i sljedee uvjete

  mora biti pravna osoba; ne smije ostvarivati dobit; mora imati podmirene sve obaveze prema poreznoj upravi; mora pozitivno poslovati; ima dokaz o sredstvima za sufinanciranje projekta; mora djelovati minimalno 1 godinu; imati najmanje 3 zaposlenika;

 • Partnerstvo na projektu Projektni natjeaji nekad zahtijevaju partnerstvo na projektu, nekad

  je ono samo opcija, a nekad je u potpunosti iskljueno kao opcija

  Kada je partnerstvo opcija uvijek ga je dobro imati jer prikazuje

  dobru praksu i suradnju te osigurava vei broj bodova prilikom evaluacije

  Partneri nemaju istu odgovornost kao prijavitelji projekta, ali moraju ispuniti sve uvjete i imati jasno odreene aktivnosti i odgovornosti za dijelove projekta

  Partner sudjeluje u projektnim aktivnostima, provodi dio projektnih aktivnosti, moe sudjelovati u financijskom dijelu

 • Dobrobiti suradnje Koritenje zajednikih resursa

  Svi sudionici dijele odgovornost i rizike poslovanja

  Mogue je obuhvatiti ire podruje djelovanja

  Mogue je ostvariti dugorone uinke

  Povean je vidan uinak u lokalnoj zajednici

  Bolji image svih sudionika zbog ostvarenih rezultata

  Transfer znanja i iskustava omoguava rast i razvoj ljudskih resursa kod svih dionika

  Modeli i primjeri dobre prakse najbolja su motivacija drugima

 • Naela uspjene suradnje Transparentnost

  Povjerenje

  Iskustvo dobre prakse

  Zajednika dobrobit

  Dobra volja kao polazna toka za dobra iskustva i ostvarenje interesa

  Meusobna potpora

  Meusobna promocija u javnosti

 • lanovi projektnog tima Projekt mora prikazati operativni kapacitet provedbe projekta Svaki projekt osim 1 voditelja projekta moe imati i izvoditelje

  projekta koji se definiraju ovisno o projektnim aktivnostima npr. voditelj financija, voditelj promocije, asistent u administraciji, koordintaor volontera

  Vanjski strunjaci koji sudjeluju u provedbi projekta takoer se smatraju lanovima projektnog tima

  Strunost lanova projektnog tima dokazuje se njihovim ivotopisima i opisima dosadanjeg iskustva

 • Vrsta i profil organizacije Organizacija je svaka pravna osoba Natjeaji su ovisno o izvorima financiranja usmjereni prema

  odreenim pravnim osobama: mikro poduzea, mala i srednja poduzea, udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove

 • Opis i ciljevi projektne ideje Razvoj novog proizvoda ili usluge Reorganizacija strukture, kadrova ili stila

  organizacije Kupnja strojeva, opreme i/ili uvienje novih

  IKT rjeenja Izgradnja novog pogona Ciljane edukacije Infrastrukturni projekti (izgradnja cesta,

  spotrskih dvorana i terena, kanalizacije) Opremanje poslovnih prostora

 • Hvala!

  Pitanja, prijedlozi, komentari?

  info@udruga-budjenje.hr

  www.udruga-budjenje.hr

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

  Sadraj ove prezentacije iskljuiva je odgovornost udruge Buenje