Od dokumentacji â€‍papierowejâ€‌ do elektronicznej ... dokumentacji do bazy Od ? Do . 2 dni Stworzenie

Embed Size (px)

Text of Od dokumentacji â€‍papierowejâ€‌ do elektronicznej ... dokumentacji do bazy Od ? Do . 2...

 • Page 1

  © 2009. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved

  Siemens PLM SoftwareSiemens Industry Software

  Od dokumentacji „papierowej” do elektronicznej listy części

  Krzysztof Jąkalski

  Tomasz Jęczarek

 • Siemens Industry Software

  Archiwum „papierowe” – typowe problemy

  1. Problem z wyszukiwaniem

  dokumentów

  2. Nieautoryzowane zmiany dokumentacji

  metodą „na gumkę myszkę”

  3. Brak możliwości wykorzystania starych

  „papierowych” modeli w nowych

  „cyfrowych” projektach

  4. Brak możliwości wykorzystania starych

  „papierowych” modeli w przypadku

  produkcji części z użyciem programów

  CNC tworzonych w aplikacjach CAM

 • Siemens Industry Software

  Archiwum „papierowe” – możliwe problemy

  1. Podatność papierowej dokumentacji na

  uszkodzenia typowe związane z

  wiekiem i nietypowe np. pożar, zalanie

  itp.

  2. Udostępnianie dokumentacji

  upoważnionym „kooperantom” – np. w

  celu przeprowadzenia remontu

  3. Elektroniczna wersja dokumentacji jako

  wymaganie narzucone przez przepisy

  unijne, branżowe itp.

 • Siemens Industry Software

  Wystarczy wykonać JEDEN KROK LUB DWA

   Rozwiązanie umożliwiające przejście od dokumentacji papierowej do

  zarządzania dokumentacją i modelami 3D w środowisku (systemie) PLM

 • Siemens Industry Software

  Wystarczy wykonać JEDEN KROK LUB DWA

   Rozwiązanie umożliwiające przejście od dokumentacji papierowej do

  zarządzania dokumentacją i modelami 3D w środowisku (systemie) PLM

 • Siemens Industry Software

  Proces importu dokumentacji – wersja „standardowa”

  1. Dostarczenie dokumentacji papierowej do urządzenia

  2. Uruchomienie procesu skanowania

   Utworzenie obiektu (rysunku) rastrowego

  3. Ręczne importowanie danych do struktury produktu w bazie

 • Siemens Industry Software

  Proces importu dokumentacji – wersja „premium”

  1. Dostarczenie dokumentacji papierowej do urządzenia

  2. Uruchomienie procesu skanowania

   Utworzenie obiektu (rysunku) rastrowego

  3.

  4. importowanie danych do

  struktury produktu w Teamcenter

  5.

 • Siemens Industry Software8

  Automatyczne utworzenie struktury złożenia w pliku

  Proces importu dokumentacji – wariant „premium”

  IPS Data

  Upload

  Skanowanie

  +

  TIFFDXF

  Rysunek Model bryłowy przy

  użyciu narzędzi

  modelowania NX

 • Siemens Industry Software

  Skanowanie / OCR – pobierane informacje

 • Siemens Industry Software

  IPS Data Upload – pliki konfiguracyjne i wsadowe - złożenia

 • Siemens Industry Software

  Struktura produktu z zaimportowaną dokumentacją

 • Siemens Industry Software

  Struktura produktu z zaimportowaną dokumentacją

 • Siemens Industry Software

  Struktura produktu z zaimportowaną dokumentacją

 • Siemens Industry Software

  Teamcenter Struktura produktu z zaimportowaną dokumentacją

  FILM 1

  struktura_w_TC_1280x720.avi

 • Siemens Industry Software

  NX Edycja obrazu rastrowego w celu otrzymania modelu bryłowego

  FILM 2

  edycja_w_NX_1280x798.avi

 • Siemens Industry Software

  NX Wykorzystanie modelu bryłowego do odtworzenia całego produktu

  FILM 3

  zlozenie_got.avi

 • Siemens Industry Software

  NX Użycie uzyskanego modelu 3D do stworzenia programu NC

  FILM 4

  toczenie_2.avi

 • Siemens Industry Software

  Oszacowanie oszczędności w nakładach pracy

  Rozwiązanie

  „standardowe”

  Rozwiązanie

  SIEMENS

  Przygotowanie i

  zeskanowanie

  dokumentacji

  30 dni 30 dni

  Import zeskanowanej

  dokumentacji do bazy Od ? Do . 2 dni

  Stworzenie części w

  postaci modeli 3D X

  Informacje na podstawie przypadku klienta.

  Zdefiniowana skala importu dokumentacji – 30 000 rysunków.

  3 X

 • Siemens Industry Software

  Korzyści z rozwiązania - podsumowanie

  1. Krótszy czas na wyszukiwanie dokumentów = więcej czasu

  wykonanie zadania i na działania bardziej „twórcze”

  2. Otrzymujemy plik w formacie DXF co ułatwia wykorzystanie

  zeskanowanych rysunków przy tworzeniu dokumentacji lub brył

  dla późniejszych projektów

  3. Możliwość szybszego wykonania części (np. zamiennej) niż w

  przypadku posiadania tylko dokumentacji papierowej

 • Siemens Industry Software

  Korzyści z rozwiązania – podsumowanie (cd.)

  4. Możliwość zastosowania elektronicznego obiegu dokumentacji

  (np. w odniesieniu do dokumentowania zmian)

  5. Możliwość wykorzystania dodatkowych (pełnych) możliwości

  zarządzania dokumentacją elektroniczną – np. dołączanie

  opisów, instrukcji, wizualizacji itp.

  6. Jeśli istnieje już jakaś baza w której znajdują się zeskanowane

  rysunki można je przenieść i zarządzać nimi w Teamcenter

 • Siemens Industry Software21

  FAKTY

   47% nie przyznania przez ISO (Międzynarodową Organizację

  Normalizacyjną) certyfikatu dla zakładów i firm wynika ze złej kontroli

  nad dokumentacją*

  Około 3-7% danych technicznych traconych jest bezpowrotnie każdego

  roku z powodu zagubienia dokumentacji inżynieryjnej*

   20% czasu inżynierowie i technolodzy spędzają na szukaniu właściwej

  wersji dokumentacji produktu**

  * Business Standards Institute

  ** CIMdata

 • Siemens Industry Software22

  Jaka jest skala produkcji dokumentów

  papierowych?

   Statystyczna osoba wchodząca w skład zespołu pracowników

  administracji i zatrudniona w przedsiębiorstwie prywatnym o

  charakterze produkcyjnym wytwarza miesięczny nakład

  dokumentów w ilości 571 ( w przeliczeniu na format papieru A4 ) .

  Wzorcowa osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie o charakterze

  handlowym wytwarza miesięcznie 644 dokumenty, reprezentant

  administracji publicznej – 786.

  Przykład: uznana firma szczecińska o profilu produkcyjnym,

  zatrudniająca ok. 750 pracowników w tym ok. 120 pracowników o

  charakterze administracyjnym czyli osób uczestniczących w

  procesie produkcji dokumentów. Średni zarejestrowany nakład

  miesięczny wyniósł 65 377.

 • Siemens Industry Software23

  dokumentacja papierowa przeszkadza w

  usprawnieniu procesów biznesowych?

  Z a rz

  ą d

  f ir

  m y

  M a rk

  e ti

  n g

  K o

  n s tr

  u k c y jn

  a

  T e c h

  n o

  lo g

  ic z n

  a

  N a rz

  ę d

  z io

  w n

  ia

  A rc

  h iw

  u m

  Wytyczne do opracowania

  założeń

  Opracowanie założeń wyrobu

  Zatwierdzenie założeń wyrobu

  Opracowanid dokumentacji

  prototypu

  Zatwierdzenie prototypu

  Wytyczne do projektowania

  kampanii promocyjnej

  Zatwierdzenie kampanii

  Dokumentacja do wykonania

  oprzyrządowania produkcji

  Opracowanie dokumentacji do

  produkcji seryjnej

  Zatwierdzenie dokumentacji

  do produkcji seryjnej

  Wprowadzanie zmian

  Komórki

  biorące udział w

  wymianie

  dokumentacji

  - Dokumentacja papierowa

  - Dokumentacja elektroniczna

  Wybrane etapy

  procesu

 • Siemens Industry Software24

  SIEMENS Industry Software

 • Siemens Industry Software25

  SYSTEMY CAD SYSTEMY CAM SYSTEMY CAx Aplikacje

  biurowe

  Aplikacje

  specjalistyczne

  Systemy

  ERP, CRM, SCM Automatyka

  Sterowniki

  Siemens Industry Software

 • Siemens Industry Software26

  Siemens Industry Software

 • Siemens Industry Software27

  Dokumentacja elektroniczna vs dokumentacja

  tradycyjna (papierowa)

   Czy procesy biznesowe są w 100% wydajne? Jeśli wciąż opierają się

  na czasochłonnej pracy papierkowej, odpowiedzią jest „nie”. Stare

  procesy biznesowe niosą ze sobą ogromne ukryte koszty i są podatne

  na błędy, straty, problemy oraz brak kontroli.

   Dokumenty elektroniczne:

  • oddzielenie informacji od nośnika (dokumenty wirtualne),

  • nieograniczona możliwość reprodukcji, a co za tym idzie zanikanie

  pojęcia takiego jak „oryginał” czy „kopia”

  • wielowarstwowość informacji (pliki multimedialne)

 • Siemens Industry Software28

  Rozwiązanie Siemens Industry Software

  Eliminacja problemu: papierowa dokumentacja

  remontowa

   Nasze rozwiązanie kierujemy tam, gdzie nie

  istnieje postać elek