Obaveإ،tenje o KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU Br. 6 Jul 2010 Obaveإ،tenje o Zahtevu Obaveإ،tenje Ovim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Obaveإ،tenje o KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU Br. 6 Jul 2010 Obaveإ،tenje o Zahtevu Obaveإ،tenje...

 • Br. 6 Jul 2010KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU

  Obaveštenje o Zahtevu

  Obaveštenje

  Ovim vas zakonski obaveštavamo da je imovinski zahtev podnet Kosovoskoj Agenciji za Imovinu (KPA) shodno članu 9.1 UNMIK Uredbe 2006/50 koja je do- punjena zakonom Skupštine Kosova broj 03/L-079 za imovinu koja je navedena u ovom informativnom Listu.

  Imate pravo da osporite zahtev i da učestvujete u postupku koji se odnosi na taj zahtev. Ukoliko to želite, u obavezi ste, pod članom 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50 koja je dopunjena zakonom Skupštine Kosova broj 03/L-079, da dostavite for- mular Obaveštenja o učešću bilo kojoj kancelariji KPA u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Lista. Ako ne stupite u kontakt sa našom kancel- arijom u datom roku, KPA ili Komisija za Imovinske zahteve može da izda nalog koji bi mogao da utiče na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom a da o tome ne budete predhodno obavešteni.

  Nakon dostavljanja Obaveštenja o učešću, morate zakazati razgovor sa zvaničnikom KPA kako bi ste pripremili vaš odgovor na zahtev i da se postarate da su ispunjeni svi relevantni delovi u Obaveštenju o učešću; alternativno možete lično podneti odgov- or u roku od 30(trideset) dana od dana sa- vetovanja sa KPA da želite učestvovati u zahtevu.

  Ukoliko ste zakupili neku od navedenih imovina, morate odmah da obavestite vašeg zakupodavca o ovom zahtevu. Ovo se obaveštenje primenjuje na Vas kao tre- nutnog posednika; na sva ostala lice koja žive unutar imovine ili na imovini; kao i bilo koje drugo lice koje ima pravni in- teres za imovinu.

  VAŽNO!

  Na osnovu potpisanog memoranduma o razumevanju sa Kosovskom agencijom za katastar (KCA), KPA od septembra 2009. godine ima pristup katastarskim informacijama kod KCA. Na osnovu pregleda ovih podataka ustanovljeno je da su neki od imovinskih zahteva bili pogrešno locirani i obeleženi na terenu.

  Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi na dole pomenutoj listi , morate se obratiti što pre KPA u roku od 30 dana od datuma objave ovog Glasnika. U skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50 imate pravo da učestvujete u zahtevu ako za to imate zakoniti ili pravni interes. Ako ne odgovorite u roku od 30 dana, KPA ili Komisija za Imovinske zahteve može da izda nalog koji bi mogao da utiče na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom a da o tome ne budete predhodno obavešteni.

  Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA za imovinu koju trenutno koristite a ista je navedena u nastavku, ljubazno Vas molimo da se obratite najbližoj kancelariji KPA u roku od 30 dana kako biste zakazali sastanak i odgovorili na zahtev, ili, ako to nije slučaj, ako želite da povučete svoj odgovor na zahtev ili ponudite odgovor na druge zahteve koje ste podneli kod KPA.

  UPOZORENJE

  Ovo obaveštenje je veoma važno i njegovo zanemarivanje može uticati na vaša prava. Ukoliko vam je potreban savet oko toga šta da uradite, možete kontaktirati bilo koju dole navedenu kancel- ariju KPA. Možete takođe ovlastiti nekog da vas zastupa izdavanjem ovlašćenja.

 • www.kpaonline.org2

  Deçan/Dečane Carrabreg/Crnobreg Carrabreg/Crnobreg N/A N/A 23 KPA29112 30.07.2010 Deçan/Dečane Carrabreg/Crnobreg Carrabreg/Crnobreg ; Carr.I Ulte-Kallugjere N/A 1228 KPA22827 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Do Zarkog N/A 204/1, 204/2 KPA15078 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Dutaja N/A 217 KPA15079 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Basta N/A 218 KPA15080 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Isod Kuce N/A 219 KPA15081 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Do Zarkog N/A 221 KPA15082 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Butaja N/A 222 KPA15083 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Butaja N/A 223 KPA15084 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Do Zarkog N/A 224/2 KPA15085 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Butaja N/A 224 KPA15086 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Butaja N/A 225 KPA15087 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac Zarski; N/A 79/1 KPA08818 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac Lug Butaja, Brdo; N/A 147/3,148/3 KPA08819 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac Dasinovac, Vocnjak; N/A 150/3,151/3 KPA08821 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Lokva N/A 469 KPA23048 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Kod Bistrice N/A 4 KPA23049 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Glavica N/A 2 KPA26543 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Preko kanala N/A 16 KPA26544 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Preko Kanala N/A 16 KPA26545 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Dasinovac N/A 17 KPA26546 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Lug N/A 797 KPA29028 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Strana N/A 798 KPA29029 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Ispred Kuce N/A 799 KPA29030 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Brdo N/A 801 KPA29032 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Brdo N/A 802 KPA29033 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Kod Bistrice N/A 3 KPA35441 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Dvoriste N/A 468 KPA35442 30.07.2010 Deçan/Dečane Dashinoc/Dasinovac Dashinoc/Dasinovac ; Dvoriste N/A 468 KPA35443 30.07.2010 Deçan/Dečane Deçan/Dečane Deçan/Dečane ; Uljze N/A 1955,1956 KPA22828 30.07.2010 Deçan/Dečane Deçan/Dečane Deçan/Dečane ; Uljze N/A 1957,1958 KPA22829 30.07.2010 Deçan/Dečane Deçan/Dečane Deçan/Dečane ; Cesta N/A 396 KPA35068 30.07.2010 Deçan/Dečane Deçan/Dečane Deçan/Dečane ; Cesta N/A 395 KPA35067 30.07.2010 Deçan/Dečane Deçan/Dečane Deçan/Dečane ; Asim Vokshi N/A 1138 KPA35069 30.07.2010 Deçan/Dečane Drenoc/Drenovac Drenoc/Drenovac ; Dusnje N/A 1024 KPA28518 30.07.2010 Deçan/Dečane Dubovik/Dubovik Dubovik/Dubovik Okucnica, Vocnjak, Uge N/A 63 KPA91239 30.07.2010 Deçan/Dečane Pozhar/Pozar Pozhar/Pozar ; Gurinat-gurina N/A 213 KPA35429 30.07.2010 Deçan/Dečane Pozhar/Pozar Pozhar/Pozar ; Livadhet e malit-breg N/A 268 KPA35430 30.07.2010 Deçan/Dečane Pozhar/Pozar Pozhar/Pozar ; Livadhet e Malit- Breg N/A 285 KPA35432 30.07.2010 Deçan/Dečane Pozhar/Pozar Pozhar/Pozar ; Livadhet e Malit- Breg N/A 298 KPA35433 30.07.2010 Deçan/Dečane Pozhar/Pozar Pozhar/Pozar ; Livadhet e Malit -Breg N/A 284 KPA35434 30.07.2010 Deçan/Dečane Shaptej/Saptej Shaptej/Saptej N/A N/A 299/1,299/2,299/3,299/4,300,301,302/4,352,351 KPA17721 30.07.2010 Deçan/Dečane Shaptej/Saptej Shaptej/Saptej N/A N/A 312/4,352,351 KPA17723 30.07.2010 Deçan/Dečane Strellc i Ulet/Donji Streoc Strellc i Ulet/Donji Streoc N/A N/A 33,34 KPA33081 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Karapandza; N/A 28/2 KPA06483 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Karapandza; N/A 376/2 KPA06484 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Karapandza; N/A 37/2 KPA06485 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Ispod Druma Rosulj; N/A 133 KPA06487 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Pojate; N/A 565 KPA06488 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste Vasiljevo; N/A 161/2 KPA06489 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste Pojat; N/A 165 KPA06491 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste; N/A 338/2 KPA06493 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Donje Livade; N/A 659 KPA06494 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste; N/A 373 KPA06495 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Brenes; N/A 814 KPA06496 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Brenes; N/A 815 KPA06497 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak ; Karapandja N/A 41 KPA23335 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Ispod Druma Kriva; N/A 123 KPA25426 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste Kod Kuce; N/A 147 KPA25427 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Breg; N/A 268 KPA25429 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seliste; N/A 513/1 KPA25431 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Brenes; N/A 619 KPA25432 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Donje Livade; N/A 413 KPA25433 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Karapandza; N/A 429 KPA25435 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Karapandza; N/A 431 KPA25436 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seljiste cair; N/A 487 KPA25437 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seljiste cair; N/A 488/1 KPA25438 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bablak/Babljak Bablak/Babljak Seljiste cair; N/A 488/2 KPA25439 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Balaj/Balic Balaj/Balic Ravnica Dikin lug N/A 446 KPA11330 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Balaj/Balic Balaj/Balic Seiste ravnina N/A 486/1 KPA11331 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Balaj/Balic Balaj/Balic N/A N/A 440 KPA40972 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Balaj/Balic Balaj/Balic N/A N/A 486 KPA47857 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Bibaj/Biba Bibaj/Biba Vujan brdo N/A 38 KPA53666 30.07.2010 Ferizaj/Uroševac Cernille/Crnilo Cernille/C