Nyhedsbrev 6 fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Her kan du læse om hvad der rør sig indenfor området kommunikation og læring i sundhedssektoren

Text of Nyhedsbrev 6 fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

 • Nyhedsbrev 6V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n

  Fra vores egen verden Nyt fokus og nyt navn til videncenteret?

  Ny videncenterleder

  Nye ansatte i videncenteret

  Britta Nrgaard goes Ph.d

  Formidling i nyhedsbrevet

  Udvikling af tvrprofessionelle kompetencer

  Hvordan kan man som bachelorstuderende vre med til at udvikle sin profession?

  EFTERLYSNING af Kommunikations-video-klip

  Kommunikationstrning Kommunikationstrning i tandplejen

  Undervisningserfaring med kommunikationstrning i tandplejen

  Brug af skuespillere i kommunikationstrning

  Observation af kommunikationstrning i England

  Fra verden omkring os Mobilplanforalle - et gratis og robust hjlpemiddel

  Hvordan oplever brugerne den samordnede demensudredningsmodel i Region Nordjylland?

  Nrvrende kommunikation og samvr Nye muligheder for prrende til demensramte og for frivillige.

  Hjlpemiddelformidling i praksis kvalitet som omdrejningspunkt

  Videncenter for kommunikation og lring i sundhedssektoren

 • V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering

  Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 2

  Det har dog vist sig at vre en strre udfordring end forventet. Det er min vurdering, at vi som videncen-ter, af vore omgivelser og samarbejdspartnere i UCN er blevet betragtet som et tilbud til de sundhedsfag-lige uddannelser mere end som et tilbud til en sektor, der hviler p en bred definition af sundhed.Det har vist sig, at omgivelsernes opfattelse af sund-hed og dermed af videncentrets genstandsfelt har vret mere snvert end oprindeligt forudset. Det har gjort det svrt for videncentret at igangstte brede initiativer i samarbejde med UCNs samlede uddannelsesporteflje med fokus p sundhedssek-toren.

  En anden vsentlig forudstning for at starte pro-cessen mht. en ndring af genstandsfelt er, at det er UCNs strategi, at videncentrene skal vre brede i forhold til at dkke alle felter/alle faglige omrder.

  En udfordringMed en evt. udvidelse af genstandsfeltet til at om-fatte kommunikation i alle professioner ved UCN er der ogs potentielt en fare for, at genstandsfeltet kan blive meget bredt. Derfor vil n af udfordringerne vre at finde omrder, som er flles for alle uddan-nelser ved UCN inden for kommunikation, kommu-nikationsundervisning og kommunikation i praksis-feltet.

  Desuden er det ogs vigtigt, at videncentret beslutter at arbejde inden for et genstandsfelt, som er rettet mod fremtidig kommunikation inden for de uddan-nelser, som UCN uddanner indenfor. Hvad kommer det fx til at betyde for de fagprofessionelles arbejde og kommunikationsfrdigheder, at der i fremtiden vil blive endnu mere digital kommunikation med borgerne?

  Af Ole Mygind, videncenterleder

  Videncentrets fokus flyttes fra kommuni-kation i sundhedssektoren til.? En interviewundersgelse med alle uddannelsesom-rder i UCN skal vre med til at give svaret.

  Mlet med interviewundersgelsen er en kortlg-ning af uddannelsernes undervisning i kommunika-tion og de kommunikative og samtalemssige pro-blemstillinger, som studerende og nyuddannede fra UCN skal kunne hndtere i deres studier og i arbejdet efterflgende.

  Videncentret vil med undersgelsen ogs f et bil-lede af, hvad uddannelserne har af nsker, behov og muligheder mht. et fremtidigt samarbejde med vi-dencentret.

  Kortlgningen af den aktuelle status samt nsker og behov bliver udgangspunktet for en beslutning om, hvad der skal vre videncentrets nye fokus.

  Videncentrets nuvrende fokus p kommunikation og lring i sundhedssektoren ndres, hvis undersg-elsen viser opbakning hertil, til et bredt fokus p pro-fessionel kommunikation og samtale i forhold til alle UCNs uddannelser.

  Hvorfor ndringI forhold til kommunikation og lring har det i hele videncentrets levetid vret mlet at anlgge et bredt perspektiv p sundhed og arbejde p tvrs af det sundhedsfaglige, det pdagogiske og det social-faglige omrde.

  Nyt fokus og nyt navn til videncenteret?

 • V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering

  Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 3

  Ud med kommunikation og lring, ind med.?Nr genstandsfeltet er afklaret og besluttet, skal der findes et nyt navn til videncentret. Det er besluttet, at kommunikation og lring i fremtiden ikke skal vre en del af videncentrets navn. Det er derimod ikke besluttet, hvad den nye del af navnet skal vre kommunikation i praksis, kommunikation i pro-fessioner, .professionel kommunikation eller noget helt fjerde.

  Der er rigtig mange sprgsml og endnu flere svar. Pro-cessen henover efterret skulle gerne ende med, at det bliver besluttet, hvilke svar p sprgsmlene, som vil gre det muligt at drive et videncenter, der kan produ-cere meningsfuld viden af hj faglig kvalitet inden for kommunikationsomrdet, nr det glder professionel kommunikation.

  FacebookDu er velkommen til at deltage i debatten og dermed pvirke videncentrets fremtidige genstandsfelt. Du kan ogs komme med forslag til nyt navn.G ind her og deltag i debatten p vores facebook

 • V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering

  Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 4

  Ole Myginds fornemmelse for sne

  Foruden kvalitetsudvikling af de kendte samtale- og kommunikationsformer, som de professionsud-dannede allerede nu indgr i, er det ogs en opgave for videncentret at vre med til at udvikle viden i forbindelse med, at mere og mere af kommunika-tionen mellem de professionsuddannede og borg-erne, brugerne og kunderne bliver digitaliseret og foregr som sms, email, skype og via andre elektroni-ske platforme.

  Hvilke muligheder og udfordringer giver fremkomst og brugen af disse nye kommunikationsteknologier for borgeren og den professionelle? Hvad betyder det for kvaliteten af det professionelle arbejde, at nogle borgere ikke har og anvender smartphone og bred-bnd? Hvordan bliver UCNs uddannelser i stand til at hndtere den digitale kommunikationsudfordring, som vore studerende mder som nyuddannede?

  Der er nok at g i gang med jeg glder mig.

  Af Ole Mygind, videncenterleder Da jeg i januar fik tilbudt jobbet som leder ved viden-center for kommunikation og lring i sundhedssek-toren var det med stor ydmyghed, jeg sagde ja. Jeg begyndte at glde mig til 1. maj, som var skiftedag.

  Jeg vil rigtig gerne bruge de nste r af mit arbejdsliv til at bidrage med udvikle de kommunikations- og samtalekompetencer og frdigheder, som de pro-fessionsuddannede ved og fra UCN har behov for i mdet med kunder, klienter, borgere, brugere, forl-dre, brn og patienter.

  Jeg betragter det som et kmpeansvar og meget spndende at vre med til at skabe den ndvendige viden om den kommunikation og de samtaler, som professionsuddannede fra UCN skal kunne hndtere som nyuddannede.

  Pdagoger og lrere skal hndtere forldresamtaler og skole-hjem-samtaler, finansbachelorer skal kunne rdgive om konomi til virksomheder og privat-personer, og sundhedsuddannede skal gennemfre mlsamtaler og visitationssamtaler.

  Kursister p et kommunikationskursus ved UCN var i stand til at identificere og navngive 76 forskellige samtaleformer, som de i deres arbejde skulle kunne indg i og dermed ogs kunne udfre og forholde sig til professionelt. Hvem sagde Peter Heg og Smillas fornemmelse for sne?

  Videnudviklingsopgaver udfrer man ikke alene, men ved at samarbejde med alle de mennesker, som allerede ved meget om omrdet, og med de men-nesker, som brnder for at vre med til at udvikle omrdet. Dette samarbejde p tvrs af alle UCNs uddannelser, med praksisfeltet og forskningsinstitu-tioner glder jeg mig meget til at vre en del af og forhbentlig bidrage konstruktivt til.

  Ny videncenterleder

 • V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering

  Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 5

  Jeg har deltaget i det spndende proceslederkur-sus i relation til Calgary-Cambridge- metoden og har arbejdet praktisk med studerende i kommuni-kationslaboratoriet. Jeg hber i august at kunne f yderligere inspiration p et kursus i Cambridge hos Dr. Silverman og co. til at videreudvikle denne del af Videncentrets arbejde.

  Diana Schack ToftJeg er udviklingskoordinator og underviser p Syge-plejerskeuddannelsen ved University College Nord-jylland. Jeg er lektor, sygeplejerske, og cand. cur. Som udviklingskoordinator er jeg med til at initiere til udviklingsaktiviteter p Sygeplejerskeuddannelsen samt fungere som sparringspartner for kollegaer, som er i gang med forskellige udviklingsinitiativer. Jeg er derfor opsgende over for de udviklings- og forskningsaktiviteter, der pgr i professionerne med det forml at initiere et udviklingsorienteret milj p Sygeplejerskeuddannelsen og UCN. I samarbej-de med Videncenter for kommunikation og lring i Sundhedssektoren har jeg udviklet det lokale ar-rangementet Bachelorprojektdating for de studer-ende p UCN, for at studerende kan blive inspireret til at skrive bachelorprojekter, som er forankret i rele-vante problemstillinger i praksis, og som kan bidrage til at udvikle de professioner, som de studerende ud-danner sig til.