Nyhedsbrev 6 fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

  • Published on
    11-Feb-2016

  • View
    222

  • Download
    0

DESCRIPTION

Her kan du lse om hvad der rr sig indenfor omrdet kommunikation og lring i sundhedssektoren

Transcript

<ul><li><p>Nyhedsbrev 6V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n</p><p>Fra vores egen verden Nyt fokus og nyt navn til videncenteret? </p><p> Ny videncenterleder</p><p> Nye ansatte i videncenteret</p><p> Britta Nrgaard goes Ph.d</p><p> Formidling i nyhedsbrevet</p><p> Udvikling af tvrprofessionelle kompetencer</p><p> Hvordan kan man som bachelorstuderende vre med til at udvikle sin profession?</p><p> EFTERLYSNING af Kommunikations-video-klip </p><p>Kommunikationstrning Kommunikationstrning i tandplejen </p><p> Undervisningserfaring med kommunikationstrning i tandplejen</p><p> Brug af skuespillere i kommunikationstrning</p><p> Observation af kommunikationstrning i England </p><p>Fra verden omkring os Mobilplanforalle - et gratis og robust hjlpemiddel</p><p> Hvordan oplever brugerne den samordnede demensudredningsmodel i Region Nordjylland?</p><p> Nrvrende kommunikation og samvr Nye muligheder for prrende til demensramte og for frivillige.</p><p> Hjlpemiddelformidling i praksis kvalitet som omdrejningspunkt</p><p>Videncenter for kommunikation og lring i sundhedssektoren</p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 2</p><p>Det har dog vist sig at vre en strre udfordring end forventet. Det er min vurdering, at vi som videncen-ter, af vore omgivelser og samarbejdspartnere i UCN er blevet betragtet som et tilbud til de sundhedsfag-lige uddannelser mere end som et tilbud til en sektor, der hviler p en bred definition af sundhed.Det har vist sig, at omgivelsernes opfattelse af sund-hed og dermed af videncentrets genstandsfelt har vret mere snvert end oprindeligt forudset. Det har gjort det svrt for videncentret at igangstte brede initiativer i samarbejde med UCNs samlede uddannelsesporteflje med fokus p sundhedssek-toren.</p><p>En anden vsentlig forudstning for at starte pro-cessen mht. en ndring af genstandsfelt er, at det er UCNs strategi, at videncentrene skal vre brede i forhold til at dkke alle felter/alle faglige omrder.</p><p>En udfordringMed en evt. udvidelse af genstandsfeltet til at om-fatte kommunikation i alle professioner ved UCN er der ogs potentielt en fare for, at genstandsfeltet kan blive meget bredt. Derfor vil n af udfordringerne vre at finde omrder, som er flles for alle uddan-nelser ved UCN inden for kommunikation, kommu-nikationsundervisning og kommunikation i praksis-feltet. </p><p>Desuden er det ogs vigtigt, at videncentret beslutter at arbejde inden for et genstandsfelt, som er rettet mod fremtidig kommunikation inden for de uddan-nelser, som UCN uddanner indenfor. Hvad kommer det fx til at betyde for de fagprofessionelles arbejde og kommunikationsfrdigheder, at der i fremtiden vil blive endnu mere digital kommunikation med borgerne? </p><p>Af Ole Mygind, videncenterleder </p><p>Videncentrets fokus flyttes fra kommuni-kation i sundhedssektoren til.? En interviewundersgelse med alle uddannelsesom-rder i UCN skal vre med til at give svaret.</p><p>Mlet med interviewundersgelsen er en kortlg-ning af uddannelsernes undervisning i kommunika-tion og de kommunikative og samtalemssige pro-blemstillinger, som studerende og nyuddannede fra UCN skal kunne hndtere i deres studier og i arbejdet efterflgende.</p><p>Videncentret vil med undersgelsen ogs f et bil-lede af, hvad uddannelserne har af nsker, behov og muligheder mht. et fremtidigt samarbejde med vi-dencentret.</p><p>Kortlgningen af den aktuelle status samt nsker og behov bliver udgangspunktet for en beslutning om, hvad der skal vre videncentrets nye fokus. </p><p>Videncentrets nuvrende fokus p kommunikation og lring i sundhedssektoren ndres, hvis undersg-elsen viser opbakning hertil, til et bredt fokus p pro-fessionel kommunikation og samtale i forhold til alle UCNs uddannelser.</p><p>Hvorfor ndringI forhold til kommunikation og lring har det i hele videncentrets levetid vret mlet at anlgge et bredt perspektiv p sundhed og arbejde p tvrs af det sundhedsfaglige, det pdagogiske og det social-faglige omrde. </p><p>Nyt fokus og nyt navn til videncenteret?</p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 3</p><p>Ud med kommunikation og lring, ind med.?Nr genstandsfeltet er afklaret og besluttet, skal der findes et nyt navn til videncentret. Det er besluttet, at kommunikation og lring i fremtiden ikke skal vre en del af videncentrets navn. Det er derimod ikke besluttet, hvad den nye del af navnet skal vre kommunikation i praksis, kommunikation i pro-fessioner, .professionel kommunikation eller noget helt fjerde. </p><p>Der er rigtig mange sprgsml og endnu flere svar. Pro-cessen henover efterret skulle gerne ende med, at det bliver besluttet, hvilke svar p sprgsmlene, som vil gre det muligt at drive et videncenter, der kan produ-cere meningsfuld viden af hj faglig kvalitet inden for kommunikationsomrdet, nr det glder professionel kommunikation.</p><p>FacebookDu er velkommen til at deltage i debatten og dermed pvirke videncentrets fremtidige genstandsfelt. Du kan ogs komme med forslag til nyt navn.G ind her og deltag i debatten p vores facebook </p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 4</p><p>Ole Myginds fornemmelse for sne</p><p>Foruden kvalitetsudvikling af de kendte samtale- og kommunikationsformer, som de professionsud-dannede allerede nu indgr i, er det ogs en opgave for videncentret at vre med til at udvikle viden i forbindelse med, at mere og mere af kommunika-tionen mellem de professionsuddannede og borg-erne, brugerne og kunderne bliver digitaliseret og foregr som sms, email, skype og via andre elektroni-ske platforme.</p><p>Hvilke muligheder og udfordringer giver fremkomst og brugen af disse nye kommunikationsteknologier for borgeren og den professionelle? Hvad betyder det for kvaliteten af det professionelle arbejde, at nogle borgere ikke har og anvender smartphone og bred-bnd? Hvordan bliver UCNs uddannelser i stand til at hndtere den digitale kommunikationsudfordring, som vore studerende mder som nyuddannede? </p><p>Der er nok at g i gang med jeg glder mig.</p><p>Af Ole Mygind, videncenterleder Da jeg i januar fik tilbudt jobbet som leder ved viden-center for kommunikation og lring i sundhedssek-toren var det med stor ydmyghed, jeg sagde ja. Jeg begyndte at glde mig til 1. maj, som var skiftedag. </p><p>Jeg vil rigtig gerne bruge de nste r af mit arbejdsliv til at bidrage med udvikle de kommunikations- og samtalekompetencer og frdigheder, som de pro-fessionsuddannede ved og fra UCN har behov for i mdet med kunder, klienter, borgere, brugere, forl-dre, brn og patienter.</p><p>Jeg betragter det som et kmpeansvar og meget spndende at vre med til at skabe den ndvendige viden om den kommunikation og de samtaler, som professionsuddannede fra UCN skal kunne hndtere som nyuddannede. </p><p>Pdagoger og lrere skal hndtere forldresamtaler og skole-hjem-samtaler, finansbachelorer skal kunne rdgive om konomi til virksomheder og privat-personer, og sundhedsuddannede skal gennemfre mlsamtaler og visitationssamtaler. </p><p>Kursister p et kommunikationskursus ved UCN var i stand til at identificere og navngive 76 forskellige samtaleformer, som de i deres arbejde skulle kunne indg i og dermed ogs kunne udfre og forholde sig til professionelt. Hvem sagde Peter Heg og Smillas fornemmelse for sne?</p><p>Videnudviklingsopgaver udfrer man ikke alene, men ved at samarbejde med alle de mennesker, som allerede ved meget om omrdet, og med de men-nesker, som brnder for at vre med til at udvikle omrdet. Dette samarbejde p tvrs af alle UCNs uddannelser, med praksisfeltet og forskningsinstitu-tioner glder jeg mig meget til at vre en del af og forhbentlig bidrage konstruktivt til.</p><p>Ny videncenterleder</p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 5</p><p>Jeg har deltaget i det spndende proceslederkur-sus i relation til Calgary-Cambridge- metoden og har arbejdet praktisk med studerende i kommuni-kationslaboratoriet. Jeg hber i august at kunne f yderligere inspiration p et kursus i Cambridge hos Dr. Silverman og co. til at videreudvikle denne del af Videncentrets arbejde.</p><p>Diana Schack ToftJeg er udviklingskoordinator og underviser p Syge-plejerskeuddannelsen ved University College Nord-jylland. Jeg er lektor, sygeplejerske, og cand. cur. Som udviklingskoordinator er jeg med til at initiere til udviklingsaktiviteter p Sygeplejerskeuddannelsen samt fungere som sparringspartner for kollegaer, som er i gang med forskellige udviklingsinitiativer. Jeg er derfor opsgende over for de udviklings- og forskningsaktiviteter, der pgr i professionerne med det forml at initiere et udviklingsorienteret milj p Sygeplejerskeuddannelsen og UCN. I samarbej-de med Videncenter for kommunikation og lring i Sundhedssektoren har jeg udviklet det lokale ar-rangementet Bachelorprojektdating for de studer-ende p UCN, for at studerende kan blive inspireret til at skrive bachelorprojekter, som er forankret i rele-vante problemstillinger i praksis, og som kan bidrage til at udvikle de professioner, som de studerende ud-danner sig til. </p><p>Nye ansatte i videncenteret</p><p>Foruden en ny videncenterleder 1. maj er der fra den 1. august ogs ansat 3 deltidsmedarbejdere i videncen-tret. 1 fuldtidsstilling er fordelt p Betina Ringby, Tor-ben Broe Knudsen og Diana Schack Thoft. Her kan du lse deres prsentationer.</p><p>Betina Ringby Jeg er uddannet fysioterapeut, og har en mastergrad i Sundhedsvidenskab fra Oslo Universitet. Jeg har igennem mit arbejdsliv fet erfaringer, der bl.a. rela-terer sig til procesledelse, brugerinddragelse, imple-mentering, undervisning og udviklingsopgaver. Det sidste r er jeg blevet udfordret som underviser p fysioterapeutuddannelsen! </p><p>Kommunikation, kvalitetsudvikling, lring, projekt- og teamsamarbejde er kerneomrder, jeg er optaget af, og jeg glder mig derfor meget til at involvere mig i arbejdet i Videncenteret. Jeg hber at kunne bidrage med nye ideer og vre med til at videreudvikle al-lerede eksisterende tiltag.</p><p>Jeg er bl.a. nysgerrig p, hvordan kommunikation-sundervisning kan integreres i hele curriculum p grunduddannelserne, hvordan Videncentret kan blive en levende del af bde studerendes og under-viseres hverdag og bevidsthed og meget andet. </p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 6</p><p>sundhedsuddannelserne og p AMU-kurser. Et ker-neomrde i min undervisning har gennem de seneste r vret arbejdsmilj og i tiltagende grad: velfrds-teknologi og kommunikationsteknologi.</p><p>Jeg har gennem mange r vret meget optaget af nye kommunikationsteknologiers og velfrdsteknolo-giers potentiale for lring, for bde studerende, pro-fessionelle og brugere. Isr inddragelse af brugere og frontpersonale i forbindelse med implementering af nye teknologier.</p><p>Et af mine interesseomrder er endvidere organisa-tionsudvikling og herunder, hvordan inddragelsen af ny teknologi pvirker organisationer og de med-arbejdere og brugere, der er tilknyttet organisation-erne. Jeg har deltaget i udformningen af kommunika-tionslaboratoriet p UCN og har deltaget i en rkke andre aktiviteter og projekter vedrrende implemen-tering af kommunikationsplatforme i UCN-regi og glder mig meget til at deltage i projekter, der kan bidrage til at skabe lring og bygge bro mellem stud-erende, professionelle, virksomheder og brugere. </p><p>Som underviser deltager jeg i den faglige flgegruppe for Videncenteret, hvor der arbejdes p tvrs af det sundhedsfaglige, pdagogiske og andre omrder. Jeg har interesse i de relationelle og kommunikative aspekter i forhold til det akut syge barn og familien samt ved livets afslutning med fokus p de ndelige og eksistentielle problemstillinger, der kan eksistere i tilknytning hertil. Yderligere indgr jeg som projekt-deltager i Videncenterets 2- rige projekt Sammen-hngende patientforlb set i forhold til ldre borg-ere med medicinske problemer, hvor jeg varetager netvrksbestyrerfunktionen for det videnskabende netvrk, som arbejder med den gode udskrivning af ldre borgere med medicinske problemer. Det videnskabende netvrk bestr bl.a. af sundhedsfag-ligt personale, undervisere og reprsentanter fra ldre Sagen. Yderligere sidder jeg i styregruppen for projektet sammen med reprsentanter fra ldre Sa-gen. </p><p>Torben Broe KnudsenJeg er uddannet Ergoterapeut og har derudover taget en masteruddannelse i Informations- og kommuni-kationsteknologi og lring. Min praksiserfaring er fra psykiatrien og fra organisationsarbejde. Jeg har i de sidste 8 r vret tilknyttet ergoterapeutuddannelsen ved UCN, og jeg har tidligere undervist p Social og </p></li><li><p>V i d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Udvikling og Innovation UCN Selma Lagerlfs Vej 2 9210 Aalborg T: 72690329 olm@ucn.dk www.ucn.dk/kommunikationoglaering </p><p>Nyhedsbrev nr. 6, september 2011 Side 7</p><p>Sagen er netop den, at mit forskningsfelt i allerhjeste grad udspringer af den praksis, som en stor del af vore studerende frdes i, og som vi uddanner til. Og med vi tnker jeg ganske bredt i de personrettede professioner. Dette dobbeltperspektiv fremgr ogs af nedenstende uddrag af min projektbeskrivelse.</p><p>Overskriften hedder som arbejdstitel: Det sociale ar-bejdes dilemma mellem modernisering og anerkend-else, nr samfundets svageste er mlgruppen. </p><p>Helt kort prsenteres nogle af de dilemmaer, som fremgik af min projektbeskrivelse til UCN. </p><p>Mdet mellem den professionelle og det men-neske, der har behov for omsorg, sttte eller ud-viklingssttte bres ideelt set af kommunikation, anerkendelse og respekt. Er disse trk i mdet under pres i velfrdssamfundet anno 2010, og i hvilket omfang lykkes det den professionelle verden at italestte og videreudvikle en praksis byggende p disse brende vrdier, s de indgr i den pro-fessionelles handlekompetence, refleksioner og lreprocesser? Og i hvilket omfang omsttes disse vrdier til praksis til gavn for borgeren gennem bl.a. kommunikation? Og hvordan gres disse vr-dier til en del af en uddannelse?</p><p>Fra 1.8.2011 skal jeg dykke ned heri og allerfrst skal jeg have indkredset en rkke forskningssprgsml og have indkredset min empiri nrmere. Dagspres-sen fortller dagligt, at dette er et emne, som har brug for bevgenhed, nr det glder vrdierne i den professionelle praksis, og mit virke som undervise...</p></li></ul>

Recommended

View more >